ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines"

Transkrypt

1 Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines

2 Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym specjalnie dla zastosowań dźwigowych. Dzięki temu powstał wyjątkowy falownik dźwigowy, którego funkcjonalność i możliwości dostosowane są do specyfiki wind, oferujący bardzo czytelny sposób komunikacji oraz możliwość wykorzystania wielu sposobów komunikacji ze sterowaniem (równoległe, binarne, DCP, CAN). Falownik służy do sterowania pracą zarówno nowoczesnych silników synchronicznych, jak również silników asynchronicznych, gwarantując najwyższy komfort jazdy oraz dokładność pozycjonowania na przystanku. Dzięki kompaktowej i zwartej budowie jest przygotowany do zabudowy w szafie, zajmując bardzo mało miejsca. Modularna budowa zapewnia wszechstronność i uniwersalność. The principle is really simple! The is a frequency inverter specifically developed for elevator machines. The particular properties found in the ZETADYN series are the features optimally matched to elevator technology, intuitive operation and the versatility of the interfaces to the elevator controller (CAN, DCP, parallel, binary coded). For both, modern permanent magnet excited synchronous machines and asynchronous motors, the ensures the highest level of travelling comfort and exact floor levelling. The compact construction of the makes it especially suitable for space saving installation in the control cabinet. Its modular design offers great versatility and flexibility. 2

3 Podstawowe informacje Features Dedykowany dla zastosowań dźwigowych Typowymiary urządzeń od 9 A do 74 A (od 4,5 kw do 37 kw) Ewspółpraca z silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi Automatyczne dopasowanie częstotliwości taktowania Regulowany wentylator dla wytwarzania minimalnego szumu i nieznacznego zużycia energii Czytelny wyświetlacz cztero liniowy Intuicyjne menu dla łatwej obsługi Kompaktowa budowa Praca bez enkodera (open-loop) dla silników asynchronicznych Automatyczne dopasowanie krzywej jazdy Automatyczna kontrola parametrów (APC), oraz diagnoza (APD) W pełni programowalne wyjścia i wejścia Zdejmowany panel operacyjny ZETAPAD również może być używany jako zdalne sterowanie Funkcjonalny program ZETAMON do obsługi falownika za pomocą systemu WINDOWS Optymalne dodatkowe akcesoria Najnowsze techniki produkcji oraz kontroli jakości. Wyprodukowany w Niemczech. Optimized for elevator machines Device sizes 9 A to 74 A (4.5 kw to 37 kw) Operation of synchronous and asynchronous motors Automatic clock frequency adjustment Controlled fan for minimum noise levels and low power consumption 4-line display with plain text Intuitive menu guidance for simple operation Compact design Operation without encoder (open-loop) for asynchronous machines Automatic travel-curve defaults Automatic parameter check (APC) and diagnosis (APD) Programmable control inputs and outputs Removable ZETAPAD operating panel can also be used as remote control Practical ZETAMON operation software for Windows Optimally matching accessories Latest production engineering and test methods; Made in Germany Panel operacyjny ZETAPAD Panel operacyjny ZETAPAD umożliwia szybkie i bezproblemowe uruchomienie falownika. Czteroliniowy wyświetlacz oraz czytelne komunikaty oszczędzają czas przy uruchamianiu dźwigu. W czasie pracy dźwigu ZETAPAD nie jest niezbędny do prawidłowej pracy falownika. ZETAPAD wyposażony jest w port USB, umożliwiający korzystanie z oprogramowania ZETAMON poprzez podpięcie do niego komputera PC lub notebooka. Podłączenie komputera do falownika, poprzez ZETAPAD, realizowane jest za pomocą standardowego kabla USB. Nie wymagane są żadne dodatkowe, specjalne kable komunikacyjne. Panel komunikacyjny ZE- TAPAD jest podłączony do falownika za pomocą zwykłego kabla sieciowego o długości max.50m. Dzięki temu panel może być zamontowany nawet w dużej odległości od falownika. Dzięki obecności zintegrowanego slotu, również w wypadku zdalnego sterowania można korzystać z zalet karty pamięciowej MMC/SD. Operating panel ZETAPAD The ZETAPAD operating panel supports rapid and comfortable commissioning. The fourline display and menu guidance in plain text saves time and cash. The ZETAPAD is not necessary for actual elevator operation, an enormous advantage not only during major projects. The ZETAPAD has its own USB interface for using the ZETAMON software via PC or Notebook. Communications between the and the ZETAPAD is established using low priced standard network cables with lengths of up to 50 m. So the operating panel can be mounted far away from the control unit. The integrated card slot allows taking advantage of the MMC/SD memory card also when remote controlling the. ZETAPAD 3

4 Eksploatacja bez czujnika Open-loop operation Istniejące dźwigowe urządzenia wind mogą być bez problemów dodatkowo wyposażone w. Eksploatacja asynchronicznych napędów z może być również prowadzona bez enkodera. Praca bez enkodera w pętli otwartej (open loop) Opcja współpracy falownika z silnikiem bez enkodera jest przygotowana z myślą o modernizacjach gdzie pracują jeszcze stare silniki. To rozwiązanie może być także wykorzystywane w nowych instalacjach. Rozwiązanie to może być także stosowane jeżeli uszkodzeniu ulegnie enkoder (silniki asynchroniczne), i umożliwia dalszą pracą windy. Praca silnika asynchronicznego w pętli otwartej, bez enkodera, umożliwia osiąganie prędkości max.1 m/s Cechy charakterystyczne Prosta modernizacja Niskie koszty instalowania Prędkości do 1 m/s Praca awaryjna przy uszkodzeniu istniejącego czujnika Eksploatacja z silnikami asynchronicznymi, które nie nadają się do późniejszego montażu czujnika It is easy to retrofit existing elevator installations with the. Operating asynchronous motors can also be implemented with the even without encoders. Operation without encoder (open-loop) Elevator operation without encoder feedback is especially suitable for modernising old motors with the but of course, it is also possible in new installations. Furthermore, installations with a can continue to be operated when the elevator encoder has a defect. Open loop operation with is an especially economical solution and is suitable for elevators up to approx. 1 m/s with asynchronous motors. Features Simple modernisation Low-cost installation Speeds up to 1 m/s Emergency operation if an existing encoder fails Operation of asynchronous motors that do not permit later encoder installation neu Eksploatacja bez czujnika Open Loop Operation 4

5 Efektywność energetyczna - Podanie napięcia zwrotnego do sieci Energy efficiency - power regeneration W myśl Dyrektywy VDI 4707 instalacje windowe są oceniane odpowiednio do ich efektywności energetycznej i sklasyfikowane na klasy efektywności energetycznej. Aby zrobić windę możliwie efektywną, już w stanie bezruchu pobór energii należy zredukować do minimum. pomaga w tym użytkownikowi. Tryb oczekiwania (Standby) ZETADYN 3 Przez wejście cyfrowe może przełączać sterowanie windą w tryb oczekiwania (Standby). Przez odłączanie zewnętrznych komponentów w trybie oczekiwania jest znacznie zmniejszany pobór mocy ZETA- DYN 3BF! The VDI Directive VDI 4707 subdivides elevator systems according to their energy efficiency and into energy efficiency classes. To make the elevator as efficient as possible, the power consumption needs to be reduced to a minimum even during standstill. The supports you in this effort. Standby operation ZETADYN 3 Through a digital input, the can be switched over to standby operation through the elevator controller. Switching off internal components considerably reduces in standby operation the power consumption of the. Oznaczanie typów Type designation Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standstill [W] Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standby [W] 3BF BF011 3BF013 3BF017 3BF023 3BF032 3BF040 3BF050 3BF062 3BF Uklad odzysku energi REVCON Uklad odzysku energi REVCON dostarcza energię, wytwarzaną podczas ruchu w trybie generatora, do sieci zasilającej. Dzięki temu znacznie polepsza się efektywność energetyczna oraz możliwe jest zaliczenie windy do wyższej klasy efektywności energetycznej. REVCON power feedback unit The REVCON power feedback control supplies the energy generated through the trip to the mains supply. Doing so significantly improves the energy efficiency, letting the elevator classification attain a better energy efficiency class. Tryb oczekiwania uklad odzysku energi REVCON za pomocą wyjścia cyfrowego może przełączać uklad odzysku energi REVCON w tryb oczekiwania. Dzięki temu jest znacznie redukowany pobór mocy przez REVCON! Oznaczanie typów Type designation Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standstill [W] Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standby [W] REVCON standby operation power feedback control The REVCON power feedback control can be switched over to standby operation with a digital output in the. That significantly reduces the power consumption of the REVCON. SVC7-400 SVC SVC SVC SVC Producent: Miejsce: Certyfikat energetyczny windy wg VDI 4707 Model windy: Rodzaj windy: Obciążenie znamionowe: Prędkość znam.: Dni pracy w ciągu roku: Zapotrzebowanie w stanie bezruchu: 40W (Klasa zapotrzebowania na energię A) Firma Ulica Miejscowość / Miasto Seria / Typ winda osobowa o napędzie elektrycznym 630 kg 1 m/s 365 Ruch spec. na żądanie: 0,50 mwh / (kg m) (Klasa zapotrzebowania na energię A) Kategoria użytkowania 2 wg VDI 4707 Porównywanie klas efektywności energetycznej jest możliwe pod warunkiem jednakowego użytkowania A B C D E F G A Znamionowe zapotrzebowanie roczne dla zamieszczonych obok wartości znamionowych: 550 kwh Lift energy efficiency certificate acc. to VDI 4707 Manufacturer: Location: Lift model: Lift type: Nominal load: Nominal speed: Operating days per year: Standby demand: 40W (energy demand class A) Company Street City Series / Version electric operated passenger lift 630 kg 1 m/s 365 Specific travel demand: 0,50 mwh / (kg m) (energy demand class A) Usage category 2 acc. to VDI 4707 Comparison of energy efficiency classes is only possible under equal usage. Datum: Reference: VDI 4707 (issue MM.JJJJ) A B C D E F G A Nominal demand per year for nominal values as shown: 550 kwh Data: Odniesienie: VDI 4707 (wydanie MM.RRRR) 5

6 Karta pamięciowa MMC/SD MMC/SD memory card Użycie ogólnie dostępnych kart MMC/SD umożliwia zapisanie bezpośrednio z falownika wszystkich parametrów i ustawień falownika. Zapisane na karcie parametry mogą być łatwo i szybko wgrane do innych falowników serii 3BF. Dane można wydrukować w formie tekstowej i załączyć do profesjonalnej dokumentacji dźwigu. Dzięki funkcji MMC-Recorders możliwe jest ciągłe zapisywanie stanu pracy falownika. Możecie Państwo wybrać pomiędzy zapisywaniem jazd normalnych lub jazd z błędami. Możliwe jest zapisywanie 4 sygnałów analogowych (np. prędkość, prąd, status sterownika), równolegle z kanałem sygnałów cyfrowych (np. we/wy, kontrola hamulca, DCP, status bitów). Analiza jest wykonywana przy pomocy programu ZETAMON. Dane te mogą być także wysłane do działu serwisu Ziehl- Abegg. Przegląd funkcji: Funkcja kopiowania, idealna w wypadku instalacji standardowych, dużych projektów i zespołów wind Zabezpieczenie listy parametrów i listy błędów dla dokumentacji zawodowej Rozwinięta analiza błędów dzięki zapisywaniu parametrów Analiza sporadycznie pojawiających się usterek Długookresowa analiza krzywej jazdy With commercially available MMC/SD cards, all parameters and the contents of the error memory can be saved in the ZETAPAD or. The saved parameters can be copied quickly and simply to another frequency inverter from this series. The data can also be saved as text file for professional documentation; that means you can easily make printouts without any additional software. The MMC recorder enables continuous measurements. You can choose between saving normal or faulty trip measurements. 4 analogue measurement channels (e.g. programmed / real speed, currents, internal controller status) along with a measurement channel for digital signals (e.g. input/outputs, brake monitoring, DCP, status bits) are freely configurable. The analysis is made with the ZETAMON software or by sending a data record comprising a few kilobytes directly to our service team. Summary of functions: Copy function, ideal for standard installations, major projects and elevator groups Parameter and error list backups for professional documentation Expanded error analysis when servicing through measurement storage Analysis of sporadic errors Long-term documentation of the travel curves processes Karta pamięciowa MMC/SD MMC/SD memory card 6

7 Oprogramowanie ZETAMON Software ZETAMON Oprogramowanie dla PC ZETAMON nadzwyczajnie ułatwia i skraca uruchomienie całej instalacji windowej. Za jego pomocą można nastawiać wszystkie parametry i odczytywać oraz przejrzyście wyświetlać wszystkie zachowane dane, np. godziny pracy, ilość kursów, oraz zawartość pamięci błędów i listę parametrów. Wydajne oprogramowanie może być skutecznie wykorzystywane jako pomoc podczas uruchamiania oraz do zabezpieczania danych. Za pomocą oprogramowania zachowane wartości zmierzone mogą służyć do analizy i optymizacji wyciągu. Poza tym mogą być szybko zlokalizowane ewentualne "słabe punkty", np. styki szynowe, przerywania ryglowania albo problemy w zakresie komunikacji z układem sterowania windą. Skorzystaj z szansy, aby jeszcze bardziej uefektywnić swoją pracę za pomocą tego oprogramowania! Przegląd funkcji: Zapisywanie krzywych jazd oraz sygnałów ze sterownika Zapisywanie sygnałów analogowych Rzeczywiste wskazania 4 kanałów pomiarowych Analiza i optymalizacja krzywej jazdy Analiza danych zapisanych na karcie MMC/SD Możliwość podłączenia falownika do komputera PC lub notebooka Połączenie przez standardowy kabel USB z ZETAPAD Ustawianie parametrów Zapisywanie parametrów oraz listy błędów The ZETAMON PC software enormously simplifies and shortens commissioning the entire elevator installation. By using it all parameters in the can be set and all saved information such as operating hours, starts plus the error memory and parameter list can be downloaded and clearly displayed.that lets you use the powerful software to help during commissioning and to effectively backup the data. The measurements recorded with the software can be used to analyse and optimise the elevator. Potential trouble spots like bad rail joints, door contact interruptions and communications problems with the elevator control can be rapidly localised. Use your chance to work more efficiently on-site with this software! Summary of functions: Recording of travel curves and control signals Recording of analogue signals Realtime display of 4 configurable measurement channels Analysis and optimisation of the travel curves Analysis of the data saved on the MMC/SD memory card Remote control of frequency inverter via PC or Notebook Connection to ZETAPAD via standard USB cable Parameter settings Parameter and error list backup Program ZETAMON do pobrania za darmo znajdziecie Państwo na stronie: ZETAMON Free ZETAMON software download at: 7

8 System szynowy Bus systems CANopen-Lift Technologia przyszłości jest wyposażony w innowacyjny CANopen-Lift-Protokoll (DSP-417). System szyny polowej AN jest zabezpieczony przed zakłóceniami zewnętrznymi i usterkami równoległym systemem szynowym. Każda informacja, związana z powodowanym przez uczestnika wydarzeniem, np. wywołanie, pozycja w szybie lub rozkaz ruchu, jest rejestrowana dla wszystkich uczestników i przetwarzana w wypadku potrzeby. wspiera tryby prędkości i pozycji: Dla niezależnego od sterowania ruchu bezpośredniego jest stosowana informacja o pozycji, nadchodząca od umieszczonego w szybie czujnika wartości bezwzględnej. CANopen-Lift jest jedynym normalizowanym systemem szynowym czasu rzeczywistego, używanym przy produkcji wyciągów, z przewidzianym zunifikowanym protokołem komponentów. Przez to obok zastosowania standardowych narzędzi diagnostycznych jest możliwe wykorzystanie na jednej wspólnej szynie komponentów różnych producentów. Minimalne koszty okablowania w najbardziej prosty sposób umożliwiają wykonanie szybkiego i bezbłędnego montażu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Internecie: CANopen LIFT CiA CANopen Lift Technology of the future The comes with the innovative CANopen lift protocol (DSP-417). The CAN field area network is an extremely noise immune and fail-safe serial bus system. Every piece of event information from all participants like alarms, shaft position and travel commands are registered by all subscribers and can be processed as needed. The supports the speed and position mode: For control-independent direct levelling, the position information of the absolute rotary encoder is used in the shaft. CANopen Lift is the only standardised, realtime bus system in the elevator industry provided with unified component protocols. Through that, along with the use of uniform diagnostics tools, components from different manufacturers can be used on one, mutual bus. The minimal wiring efforts permits simple, rapid and error free installation. Please find additional information in the Internet at: DCP (Drive Control Position) Wyposażony w obsługę protokołu DCP, falownik umożliwia współpracę ze sterownikiem poprzez złącze RD485. Poprzez 2- lub 3-żyłowe połączenie przekazywane są wszystkie niezbędne sygnały. Zalety: Niedrogie i proste połączenie Obsługiwanie przez układ sterowania windą Kontrolowany wjazd bezpośredni Dokładna regulacja Dokładne wyliczanie drogi hamowania przez sterownik dla zapewnienia wysokiego komfortu jazdy. DCP (Drive Control Position) With the DCP protocol in the, serial connection to the elevator control is possible via an RS485 interface. All necessary control and status signals are transmitted via a 2 or 3 wire connection line. Advantages: Low-cost, simple connection Operation of the through the elevator control Controlled direct approach Precise re-levelling Continuous transmission of the brake path calculated for the current speed to the controller for high levelling accuracy 8

9 Osprzęt Accessories Rezystor hamujący Podczas pracy silnika jako generatora wytwarza się duża ilość energii, oddawanej przez silnik do falownika. Aby zapobiec uszkodzeniu falownika, energia ta jest przetwarzana przez rezystor w ciepło i oddawana do otoczenia. Cechy charakterystyczne Kompaktową budową Wbudowaną kontrolą temperatury Zabezpieczeniem przed przepięciami Podłączenie przy pomocy kabli ekranowanych Brake resistor The energy that flows back to the frequency inverter when the motor is operated in generator function produces a voltage increase in the inverter s DC link. To prevent this voltage from exceeding a defined value the excess energy is converted into heat by the brake resistor. Features Compact design Integrated temperature monitoring Electrical shock protection Connection terminals for shielded lines Klasa ochrony Protection class Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Weight [kg] max. długość podłączenia [m] Max. length of connection lead [m] BR09-1 BR11-A BR17-2 BR25-2 BR50-2 BR100-2 IP50 IP20 317x67x75 225x124x x230x x230x x414x185 0,8 1,25 2,2 4,74 8,16 1,0 5,0 Rezystor hamujący BR17-2 / BR25-2 Brake resistor BR17-2 / BR25-2 Rezystor hamujący BR50-2 Brake resistor BR50-2 Rezystor hamujący BR100-2 Brake resistor BR

10 Moduł ewakuacyjny EVAC 3B EVAC 3B for emergency evacuation Moduł ewakuacyjny EVAC 3B w czasie zaniku napięcia automatycznie przełącza falownik z zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne z baterii. Falownik przełączany jest na program ewakuacyjny, i zjazd awaryjny odbywa się ze zredukowaną prędkością, zależną od kierunku ewakuacji. Do uwolnienia osób uwięzionych w kabinie nie jest wymagana obecność osób trzecich. Kompaktowa budowa oraz prosta zabudowa w szafie sterowej tworzą idealny zestaw wspólnie z falownikiem. Może być stosowany dla silników synchronicznych i asynchronicznych Programowanie i uruchomienie przez ZETAPAD Diody LED sygnalizujące stan pracy Cztery wyjścia Dwa wejścia Elastyczne napięcie akumulatorów, zależne od wielkości silnika 60V/DC do max. 216 V/DC Układ prostowniczy do kontroli stanu naładowania baterii Układ kontroli temperatury baterii Wyjście testujące umożliwia regularne sprawdzanie gotowości układu do pracy. EVAC 3B jest dostosowany do współpracy ze wszystkimi wielkościami falowników ZETADYN 3BF. Dodatkowe, niezbędne komponenty: Akumulatory odpowiednie do wielkości silnika UPS do zasilania: sterowania, falownika, oświetlenia awaryjnego itp. Styczniki 4-biegunowy wyłącznik główny The EVAC 3B evacuation unit automatically disconnects the from the supply voltage during a mains failure and switches over to battery operation. The inverter is switched into emergency operation mode and an evacuation travel can be made at reduced travelling speed, independent from the travelling direction. No personnel are needed to rescue trapped passengers. The compact design allows simple installation in the switch cabinet; together with the, the ideal package. Can be used for synchronous and asynchronous motors Operation and configuration using ZETAPAD LED display for operation and faults 4 x relay outputs 2 x digital inputs Variable battery voltage depending on the required motor voltage, from 60 V/DC to max. 216 V/DC Charger for controlled charging of lead-gel rechargeable battery Battery temperature measurement A test input facilitates regular scheduled inspections to check the functioning of the evacuation unit. The EVAC 3B is suitable for all device sizes in the series. The components below are additionally required: Battery set corresponding to power requirements UPS to supply the elevator control, car light, EVAC 3B, etc. Change-over contactors Main switch 4 pole EVAC 3B 10

11 Dodatki Accessories Przegląd / Przyporządkowanie Dla właściwej i bezproblemowej pracy falownika konieczne jest zastosowanie odpowiednich komponentów, przyporządkowanych wg. wielkości falownika. Falownik Inverter Filtr sinusoidalny z dławikiem Line reactor filter module Filtr sinusoidalny Line reactor Dławik sieciowy Radio interference filter Rezystor hamujący Brake resistor ND009-1 FEF009KK2D BR NF013 ND011 FEF011KK4D BR11-A, BR17-2* 013 NF BR NF BR NF BR NF BR ND040 FEF040KK4D BR ND050 FEF050KK4D BR ND062 FEF074KK4D BR50-2 / BR100-2* ND074 FEF074KK4D BR100-2 * Alternatywnie, w zależności od wyliczeń Alternative depending on calculation Overview / Allocation The following components, each matched to its corresponding frame size, are available to ensure reliable operation: Moduł filtru dławiącego Za pomocą kompaktowego modułu filtra dławiącego są dotrzymywane ustalone w normach wartości graniczne związane z emisją zakłóceń i oddziaływaniem wstecznym sieci. Dopasowany do regulatora odpowiedniej wielkości (od 3BF011 do 3BF032), moduł tworzy jeden blok z. Line reactor filter module The compact form choke filter module keeps the electrical interference and harmonic current emissions within the tolerances required by the standards. Matched to the corresponding controller size (3BF011 to 3BF032), the module creates a unit together with the. NF013 NF017 NF023 NF034 Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Weight [kg] 90x325x185 4,6 4,9 5,5 6,7 z filtrem sinusoidalnym i dlawikiem with line reactor filter module NF017 11

12 Dodatki Accessories Dławik sieciowy Dla przestrzegania wartości granicznych ustalonych w aktualnych normach dla emisji zakłóceń o małej częstotliwości (zniekształcenie prądu sieciowego przez drgania harmoniczne wyższe prądu) są dostępne odpowiednio wymiarowane dławiki sieciowe dla typowymiarów regulatora 3BF009-1, 3BF011 oraz od 3BF040 do 3BF074. Dławiki sieciowe tłumią zakłócenia komutacyjne i oddziaływania wsteczne sieci. Dodatkowo jest zwiększany okres użytkowania kondensatorów obwodu pośredniego falownika. Line reactor To maintain the tolerances required in applicable standards for low-frequency electrical interference (distortion from mains current caused by harmonic content), correspondingly dimensioned line reactor are available for the controller sizes 3BF009-1, 3BF011 and 3BF040 to 3BF074. The line reactors attenuate commutation drops and harmonic current emissions. On top of that the service life time of the DC link capacitors in the inverter are increased. Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Ciężar [kg] ND009-1 ND011 ND040 ND050 ND062 ND074 80x80x x61x x85x x120x x120x x120x200 1,2 2,35 5,2 8,0 9,0 10,0 ND011 Filtr sinusoidalny Kompaktowe filtry przeciwzakłóceniowe są specjalnie dopasowane do i wyróżniają się wysokim stopniem tłumienia symetrycznych i asymetrycznych napięć zakłócających. Są przewidziane dla typowymiarów regulatora 3BF009-1, 3BF011 oraz od 3BF040 do 3BF074. Filtry przeciwzakłóceniowe (filtry EMC) umożliwiają przestrzeganie wartości granicznych dla emisji zakłóceń o wysokiej częstotliwości, które są ustalone w normach europejskich. Dodatkowo filtr EMC zmniejsza oddziaływanie zakłóceń na falownik. Radio interference filter The compact radio interference filters are specifically matched to the and are distinguished by very high attenuation of symmetric and asymmetric noise voltages. They are designed for the inverter sizes 3BF009-1, 3BF011, as well as 3BF040 till 3BF074. The radio interference filter (EMC filter) facilitates complying with the tolerances stated in the European standards for high frequency electrical interference. In addition, an EMC filter reduces the frequency inverter s interference output. Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Ciężar [kg] FEF009KK2D FEF011KK4D FEF040KK4D FEF050KK4D FEF074KK4D 80x80x x42x71 270x50x85 250x85x90 250x85x90 1,2 0,8 1,4 1,5 2,0 FEF011KK4D 12

13 Dane techniczne Technical data Oznaczanie typów Type designation Napięcie zasilania Mains connection voltage Moc silnika [kw] Typ. motor output [kw] Prąd znamionowy [A] Rated current [A] Max. Obciążenie prądowe [A] Max. operating current [A] Waga [kg] Weight [kg] Czas włączenia przy prądzie znamionowym i częstotliwości taktowania 8 khz [%] Duty cycle at rated current and clock frequency 8 khz [%] Częstotliwość taktowania [khz] Clock frequency [khz] Spełnione normy Standards taken into consideration Klasa ochrony Protection class 3BF ~ V 50/60 Hz Komunikacja Sterowanie: CAN DSP-417, galwanicznie izolowany DCP, galwanicznie izolowany Równoległy: Dowolnie programowane wejścia i wyjścia sterujące, również z możliwością kodowania dwójkowego, galwanicznie izolowany Enkoder: HTL / TTL / Sinus SSI / EnDat ERN 1387 Odwzorowanie enkodera dla sterowania Kontrola: Kontrola temperatury rezystora hamującego Kontrola temperatury silnika (wg IEC : ) Kontrola luzowników Kontrola styczników silnika Ewakuacja awaryjna: Poprzez EVAC 3B z UPS lub akumulatorami PC: interfejs USB przez ZETAPAD (oprogramowanie ZETAMON) Zewnętrzny panel operacyjny: ZETAPAD Zapisywane danych: Karty pamięci MMC/CD do zapisywania parametrów falownika 3BF011 3BF013 3BF017 3BF023 3BF032 3BF040 3BF050 3BF062 3BF074 3~ V, 50/60 Hz 2,0 4,6 5,5 7,5 11,0 15,0 19,0 23,0 30,0 37, ,2 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 23,8 24,6 24, (automatyczne dopasowanie częstotliwości taktowania) 4 16 (automatic clock frequency adjustment) EN12015, EN IP20 Interfaces Control: CAN DSP-417, galv. isolated DCP, galv. isolated Parallel: Free programmable control inputs and outputs, as well in binary code, galvanic isolated Encoder: HTL / TTL / Sinus SSI / EnDat ERN 1387 Encoder simulation for elevator control Monitoring: Brake resistor temperature monitoring Motor temperature monitoring (based on IEC : ) Brake release monitoring Motor contactor monitoring Emergency operation: Supply via EVAC3B with UPS and batteries PC: USB interface via ZETAPAD (ZETAMON software) External service unit: ZETAPAD Memory media: MMC/SD card for data backup and exchange

14 Wymiary Dimensions Dzięki bardzo kompaktowej budowie falownik przystosowany jest do zabudowy w szafie sterowej. Poprzez uzyskanie głębokości zabudowy <200mm, we wszystkich wielkościach falownika, jest on optymalnym rozwiązaniem do montażu w szafach o małej głębokości. Because the has such compact construction, it is especially suited for installation in switch cabinets. It is exactly the slim installation depth of less than 200 mm across the entire range that lends the the optimal prerequisites in all frame sizes for flat switch cabinet design, contributing to even more cost savings. Typy Type 3BF009-1, 3BF BF BF L1 340 mm 340 mm 500 mm L2 145 mm 195 mm 307 mm L3 50 mm L4 275 mm L5 185 mm 185 mm 190 mm L6* 185 mm 185 mm 205 mm * włączając panel ZETAPAD Including ZETAPAD operating panel 14

15 Serwis Service Więcej kompetencji. Więcej doświadczenia. Więcej zaangażowania. More competence. More experience. More effort. Równolegle z doskonałymi, dopracowanymi produktami, wysoką jakością oraz punktualnością, wsparcie techniczne jest dla nas jednym z najważniejszych elementów obsługi klienta. Doskonale wyszkoleni pracownicy działu wsparcia technicznego posiadający duże doświadczenie w serwisie służą wsparciem technicznym. Na każdym etapie rozruchu lub użytkowania mogą Państwo skontaktować się z naszym serwisem który pomoże rozwiązać napotkane problemy, oszczędzając w ten sposób Państwa czas i pieniądze. Wyliczenia układów dźwigów w oparciu o wytyczne TUV Udzielanie porad w zakresie użytkowania technicznego podczas wyboru falowników, napędów, modułów ewakuacyjnych i rezystorów hamujących Wstępne nastawianie wszystkich parametrów regulatora przed dostawą przy zamównieniach kompletów napędowych (maszyna z przyrządem regulującym) z rodziny Ziehl-Abegg Service-Hotline dla uruchomienia lub w wypadku zaistnienia zagadnień technicznych Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu Along with the excellent, easy to operate products, personal customer support and rapid, punctual delivery, customer focused service is one of our great strengths. Competent support by expert and experienced service technicians are the prerequisite for saving money and time onsite. With just such a comprehensive service package, we make a significant contribution to quickly commissioning your elevator installation. TÜV-safe drive system calculation Application engineering advice to help select the inverters, machines, evacuation modules and brake resistors All parameters in the are factory preset before delivery when you order drive packages (machine with inverter) from Ziehl-Abegg Service hotline for commissioning or technical questions Technical service and training on-site Service-Hotline Serwis - Hotline Tel.: +49 (0) ( angielski, niemiecki ) Fax: +49 (0)

16 by Ziehl-Abegg PL-GB -10/ K&E - Zmiany techniczne zastrzeżone. / Subject to technical modifications. Ziehl-Abegg Polska Sp. z o.o. - Drive Division ul. Sochaczewska Warszawa Tel Fax Ziehl-Abegg AG Heinz-Ziehl-Straße Künzelsau Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector Przemiennik częstotliwośc 8200 vector 0,25... 90,0 kw Lenze Global Drive Pracujący w systemie 8200 vector Pracujący w systemie 2 Uniwersalny, zawierający wszystko to co jest potrzebne użytkownikowi do

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

SERIA AC30 / AC70 /nowa generacja falowników/

SERIA AC30 / AC70 /nowa generacja falowników/ SERIA AC30 / AC70 /nowa generacja falowników/ ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice info@elektro-trading.com.pl Tel/fax: 32 734-55-70 AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR FIRMY PARKER FALOWNIKI SERII AC30/AC70

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard KATALOG ONLINE www.mysick.com Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard C20E-165304A12, C20S-165104A12 Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard Odbiornik Nazwa modelu > C20E-165304A12 Numer części > 1016614 Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6 Table of Contents Table of Contents Elektryczna technika instalacyjna Technika systemowa budynków EIT 9 Domofon wideo EIT 9.1 Komunikacja audio w budynkach 1 2 2 4 5 Lucas Nülle GmbH 1/6 www.lucas-nuelle.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

STRONG GEAR! SLC NAPĘDY

STRONG GEAR! SLC NAPĘDY STRONG GEAR! SLC NAPĘDY PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE TYP SWG 0-3 MOCNE, NIEZAWODNE, CICHOBIEŻNE TECHNOLOGIA Jakość Niemiecki produkt optymalna geometria uzębienia zapewnia wysoką cichobieżność przekładni Ułatwiona

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne Encoders

Enkoder absolutne Encoders KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne Encoders ATM60-PAH13X13 Enkoder absolutne Encoders Nazwa modelu > ATM60-PAH13X13 Numer części > 1030015 At a glance Extremely rugged, tried-and-tested absolute

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Analiza oscyloskop: 4-o kanałowy oscyloskop do graficznej kontroli i optymalizacji napędu. PC-Software: Uniwersalne i efektywne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Lucas-Nülle GmbH 1/10 www.lucas-nuelle.pl

Lucas-Nülle GmbH 1/10 www.lucas-nuelle.pl ... 1 Technika komunikacji... 2 Professional practice... 2 Professional practice Network Installation... 3 TTK 1 VoIP-ISDN-POTS trainer SOHO... 3 TTN 1 Telecommunication Installation Techniques... 6 TPN

Bardziej szczegółowo

ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE

ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE Świetlówki LED LED bulbs ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE Czym jest Leduro? hat is Leduro? Najnowsza technologia LED Świetlówki

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ul. Mjr M.Slabego 2, 80-298 Gdańsk, Poland tel/fax. +48 58 349 66 77 e-mail: sollich@atlas-sollich.pl www.atlas-sollich.pl CHARGER DISCHARGER

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sterowniki PLC FATEK / panele HMI Weintek / technika liniowa Hiwin pneumatyka / serwonapędy ABB i Estun / napędy liniowe LinMot / silniki krokowe / łożyska

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C Informacje ogólne Układ ENI-ZNAP/3C przeznaczony jest do stosowania w tramwajach

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. OccuSwitch DALI

Opis produktu. OccuSwitch DALI Opis produktu OccuSwitch DALI Zintegrowany czujnik i sterownik uwzględniający obecność i natężenie światła dziennego oraz dający się lokalnie regulować Może sterować maksymalnie 15 oprawami DALI Łatwe

Bardziej szczegółowo

Pozycjoner silnika CMMO-ST

Pozycjoner silnika CMMO-ST Główne cechy Krótki przegląd może pracować w zamkniętej i otwartej pętli sterowania Oddzielne zasilanie obciążenia i logiki Obsługuje funkcję bezpieczeństwa "Safe Torque Off" (STO) Łatwe sterowanie przez:

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ tomasz.szymanski@oa.uj.edu.pl Tomasz Szymański Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-04-2012 Plan 1 Schemat modelu 2 Sprzęt 3 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Automatyczne prze³¹czniki SZR serii ATL

100% electricity. Automatyczne prze³¹czniki SZR serii ATL 100% electricity Automatyczne prze³¹czniki SZR serii ATL Oprogramowanie do ustawiania i zdalnej kontroli ATL SW Wyœwietlanie pomiarów dwóch Ÿróde³ Wyœwietlanie i wydruk danych i zdarzeñ Programowanie danych

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Układy scalone c.d. Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP67 do prostej komunikacji I/O przez Ethernet Modbus/TCP/ Ethernet/IP/PROFINET TI-BL67-EN-S-4

Zestaw w IP67 do prostej komunikacji I/O przez Ethernet Modbus/TCP/ Ethernet/IP/PROFINET TI-BL67-EN-S-4 Brak konieczności stosowania specjalnego oprogramowania (funkcja modułu) w celu integracji z systemem PLC. Długość przewodu między interfejsem a głowicą czytająco-zapisującą: do 50m 10/100 Mbps Diody LED

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła WT12L-2B550A02 Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła Nazwa modelu > WT12L-2B550A02

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18

Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 KATALOG ONLINE www.mysick.com Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 CM18-12NPP-KWD Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 Nazwa modelu > CM18-12NPP-KWD Numer części

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 1 ZAKRES PROJEKTU ENIKI dla RT6N1 PROJEKT ELEKTRYCZNY OPROGRAMOWANIE URUCHOMIENIE Falownik dachowy ENI-FT600/200RT6N1 2 szt.

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo