ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines"

Transkrypt

1 Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines

2 Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym specjalnie dla zastosowań dźwigowych. Dzięki temu powstał wyjątkowy falownik dźwigowy, którego funkcjonalność i możliwości dostosowane są do specyfiki wind, oferujący bardzo czytelny sposób komunikacji oraz możliwość wykorzystania wielu sposobów komunikacji ze sterowaniem (równoległe, binarne, DCP, CAN). Falownik służy do sterowania pracą zarówno nowoczesnych silników synchronicznych, jak również silników asynchronicznych, gwarantując najwyższy komfort jazdy oraz dokładność pozycjonowania na przystanku. Dzięki kompaktowej i zwartej budowie jest przygotowany do zabudowy w szafie, zajmując bardzo mało miejsca. Modularna budowa zapewnia wszechstronność i uniwersalność. The principle is really simple! The is a frequency inverter specifically developed for elevator machines. The particular properties found in the ZETADYN series are the features optimally matched to elevator technology, intuitive operation and the versatility of the interfaces to the elevator controller (CAN, DCP, parallel, binary coded). For both, modern permanent magnet excited synchronous machines and asynchronous motors, the ensures the highest level of travelling comfort and exact floor levelling. The compact construction of the makes it especially suitable for space saving installation in the control cabinet. Its modular design offers great versatility and flexibility. 2

3 Podstawowe informacje Features Dedykowany dla zastosowań dźwigowych Typowymiary urządzeń od 9 A do 74 A (od 4,5 kw do 37 kw) Ewspółpraca z silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi Automatyczne dopasowanie częstotliwości taktowania Regulowany wentylator dla wytwarzania minimalnego szumu i nieznacznego zużycia energii Czytelny wyświetlacz cztero liniowy Intuicyjne menu dla łatwej obsługi Kompaktowa budowa Praca bez enkodera (open-loop) dla silników asynchronicznych Automatyczne dopasowanie krzywej jazdy Automatyczna kontrola parametrów (APC), oraz diagnoza (APD) W pełni programowalne wyjścia i wejścia Zdejmowany panel operacyjny ZETAPAD również może być używany jako zdalne sterowanie Funkcjonalny program ZETAMON do obsługi falownika za pomocą systemu WINDOWS Optymalne dodatkowe akcesoria Najnowsze techniki produkcji oraz kontroli jakości. Wyprodukowany w Niemczech. Optimized for elevator machines Device sizes 9 A to 74 A (4.5 kw to 37 kw) Operation of synchronous and asynchronous motors Automatic clock frequency adjustment Controlled fan for minimum noise levels and low power consumption 4-line display with plain text Intuitive menu guidance for simple operation Compact design Operation without encoder (open-loop) for asynchronous machines Automatic travel-curve defaults Automatic parameter check (APC) and diagnosis (APD) Programmable control inputs and outputs Removable ZETAPAD operating panel can also be used as remote control Practical ZETAMON operation software for Windows Optimally matching accessories Latest production engineering and test methods; Made in Germany Panel operacyjny ZETAPAD Panel operacyjny ZETAPAD umożliwia szybkie i bezproblemowe uruchomienie falownika. Czteroliniowy wyświetlacz oraz czytelne komunikaty oszczędzają czas przy uruchamianiu dźwigu. W czasie pracy dźwigu ZETAPAD nie jest niezbędny do prawidłowej pracy falownika. ZETAPAD wyposażony jest w port USB, umożliwiający korzystanie z oprogramowania ZETAMON poprzez podpięcie do niego komputera PC lub notebooka. Podłączenie komputera do falownika, poprzez ZETAPAD, realizowane jest za pomocą standardowego kabla USB. Nie wymagane są żadne dodatkowe, specjalne kable komunikacyjne. Panel komunikacyjny ZE- TAPAD jest podłączony do falownika za pomocą zwykłego kabla sieciowego o długości max.50m. Dzięki temu panel może być zamontowany nawet w dużej odległości od falownika. Dzięki obecności zintegrowanego slotu, również w wypadku zdalnego sterowania można korzystać z zalet karty pamięciowej MMC/SD. Operating panel ZETAPAD The ZETAPAD operating panel supports rapid and comfortable commissioning. The fourline display and menu guidance in plain text saves time and cash. The ZETAPAD is not necessary for actual elevator operation, an enormous advantage not only during major projects. The ZETAPAD has its own USB interface for using the ZETAMON software via PC or Notebook. Communications between the and the ZETAPAD is established using low priced standard network cables with lengths of up to 50 m. So the operating panel can be mounted far away from the control unit. The integrated card slot allows taking advantage of the MMC/SD memory card also when remote controlling the. ZETAPAD 3

4 Eksploatacja bez czujnika Open-loop operation Istniejące dźwigowe urządzenia wind mogą być bez problemów dodatkowo wyposażone w. Eksploatacja asynchronicznych napędów z może być również prowadzona bez enkodera. Praca bez enkodera w pętli otwartej (open loop) Opcja współpracy falownika z silnikiem bez enkodera jest przygotowana z myślą o modernizacjach gdzie pracują jeszcze stare silniki. To rozwiązanie może być także wykorzystywane w nowych instalacjach. Rozwiązanie to może być także stosowane jeżeli uszkodzeniu ulegnie enkoder (silniki asynchroniczne), i umożliwia dalszą pracą windy. Praca silnika asynchronicznego w pętli otwartej, bez enkodera, umożliwia osiąganie prędkości max.1 m/s Cechy charakterystyczne Prosta modernizacja Niskie koszty instalowania Prędkości do 1 m/s Praca awaryjna przy uszkodzeniu istniejącego czujnika Eksploatacja z silnikami asynchronicznymi, które nie nadają się do późniejszego montażu czujnika It is easy to retrofit existing elevator installations with the. Operating asynchronous motors can also be implemented with the even without encoders. Operation without encoder (open-loop) Elevator operation without encoder feedback is especially suitable for modernising old motors with the but of course, it is also possible in new installations. Furthermore, installations with a can continue to be operated when the elevator encoder has a defect. Open loop operation with is an especially economical solution and is suitable for elevators up to approx. 1 m/s with asynchronous motors. Features Simple modernisation Low-cost installation Speeds up to 1 m/s Emergency operation if an existing encoder fails Operation of asynchronous motors that do not permit later encoder installation neu Eksploatacja bez czujnika Open Loop Operation 4

5 Efektywność energetyczna - Podanie napięcia zwrotnego do sieci Energy efficiency - power regeneration W myśl Dyrektywy VDI 4707 instalacje windowe są oceniane odpowiednio do ich efektywności energetycznej i sklasyfikowane na klasy efektywności energetycznej. Aby zrobić windę możliwie efektywną, już w stanie bezruchu pobór energii należy zredukować do minimum. pomaga w tym użytkownikowi. Tryb oczekiwania (Standby) ZETADYN 3 Przez wejście cyfrowe może przełączać sterowanie windą w tryb oczekiwania (Standby). Przez odłączanie zewnętrznych komponentów w trybie oczekiwania jest znacznie zmniejszany pobór mocy ZETA- DYN 3BF! The VDI Directive VDI 4707 subdivides elevator systems according to their energy efficiency and into energy efficiency classes. To make the elevator as efficient as possible, the power consumption needs to be reduced to a minimum even during standstill. The supports you in this effort. Standby operation ZETADYN 3 Through a digital input, the can be switched over to standby operation through the elevator controller. Switching off internal components considerably reduces in standby operation the power consumption of the. Oznaczanie typów Type designation Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standstill [W] Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standby [W] 3BF BF011 3BF013 3BF017 3BF023 3BF032 3BF040 3BF050 3BF062 3BF Uklad odzysku energi REVCON Uklad odzysku energi REVCON dostarcza energię, wytwarzaną podczas ruchu w trybie generatora, do sieci zasilającej. Dzięki temu znacznie polepsza się efektywność energetyczna oraz możliwe jest zaliczenie windy do wyższej klasy efektywności energetycznej. REVCON power feedback unit The REVCON power feedback control supplies the energy generated through the trip to the mains supply. Doing so significantly improves the energy efficiency, letting the elevator classification attain a better energy efficiency class. Tryb oczekiwania uklad odzysku energi REVCON za pomocą wyjścia cyfrowego może przełączać uklad odzysku energi REVCON w tryb oczekiwania. Dzięki temu jest znacznie redukowany pobór mocy przez REVCON! Oznaczanie typów Type designation Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standstill [W] Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standby [W] REVCON standby operation power feedback control The REVCON power feedback control can be switched over to standby operation with a digital output in the. That significantly reduces the power consumption of the REVCON. SVC7-400 SVC SVC SVC SVC Producent: Miejsce: Certyfikat energetyczny windy wg VDI 4707 Model windy: Rodzaj windy: Obciążenie znamionowe: Prędkość znam.: Dni pracy w ciągu roku: Zapotrzebowanie w stanie bezruchu: 40W (Klasa zapotrzebowania na energię A) Firma Ulica Miejscowość / Miasto Seria / Typ winda osobowa o napędzie elektrycznym 630 kg 1 m/s 365 Ruch spec. na żądanie: 0,50 mwh / (kg m) (Klasa zapotrzebowania na energię A) Kategoria użytkowania 2 wg VDI 4707 Porównywanie klas efektywności energetycznej jest możliwe pod warunkiem jednakowego użytkowania A B C D E F G A Znamionowe zapotrzebowanie roczne dla zamieszczonych obok wartości znamionowych: 550 kwh Lift energy efficiency certificate acc. to VDI 4707 Manufacturer: Location: Lift model: Lift type: Nominal load: Nominal speed: Operating days per year: Standby demand: 40W (energy demand class A) Company Street City Series / Version electric operated passenger lift 630 kg 1 m/s 365 Specific travel demand: 0,50 mwh / (kg m) (energy demand class A) Usage category 2 acc. to VDI 4707 Comparison of energy efficiency classes is only possible under equal usage. Datum: Reference: VDI 4707 (issue MM.JJJJ) A B C D E F G A Nominal demand per year for nominal values as shown: 550 kwh Data: Odniesienie: VDI 4707 (wydanie MM.RRRR) 5

6 Karta pamięciowa MMC/SD MMC/SD memory card Użycie ogólnie dostępnych kart MMC/SD umożliwia zapisanie bezpośrednio z falownika wszystkich parametrów i ustawień falownika. Zapisane na karcie parametry mogą być łatwo i szybko wgrane do innych falowników serii 3BF. Dane można wydrukować w formie tekstowej i załączyć do profesjonalnej dokumentacji dźwigu. Dzięki funkcji MMC-Recorders możliwe jest ciągłe zapisywanie stanu pracy falownika. Możecie Państwo wybrać pomiędzy zapisywaniem jazd normalnych lub jazd z błędami. Możliwe jest zapisywanie 4 sygnałów analogowych (np. prędkość, prąd, status sterownika), równolegle z kanałem sygnałów cyfrowych (np. we/wy, kontrola hamulca, DCP, status bitów). Analiza jest wykonywana przy pomocy programu ZETAMON. Dane te mogą być także wysłane do działu serwisu Ziehl- Abegg. Przegląd funkcji: Funkcja kopiowania, idealna w wypadku instalacji standardowych, dużych projektów i zespołów wind Zabezpieczenie listy parametrów i listy błędów dla dokumentacji zawodowej Rozwinięta analiza błędów dzięki zapisywaniu parametrów Analiza sporadycznie pojawiających się usterek Długookresowa analiza krzywej jazdy With commercially available MMC/SD cards, all parameters and the contents of the error memory can be saved in the ZETAPAD or. The saved parameters can be copied quickly and simply to another frequency inverter from this series. The data can also be saved as text file for professional documentation; that means you can easily make printouts without any additional software. The MMC recorder enables continuous measurements. You can choose between saving normal or faulty trip measurements. 4 analogue measurement channels (e.g. programmed / real speed, currents, internal controller status) along with a measurement channel for digital signals (e.g. input/outputs, brake monitoring, DCP, status bits) are freely configurable. The analysis is made with the ZETAMON software or by sending a data record comprising a few kilobytes directly to our service team. Summary of functions: Copy function, ideal for standard installations, major projects and elevator groups Parameter and error list backups for professional documentation Expanded error analysis when servicing through measurement storage Analysis of sporadic errors Long-term documentation of the travel curves processes Karta pamięciowa MMC/SD MMC/SD memory card 6

7 Oprogramowanie ZETAMON Software ZETAMON Oprogramowanie dla PC ZETAMON nadzwyczajnie ułatwia i skraca uruchomienie całej instalacji windowej. Za jego pomocą można nastawiać wszystkie parametry i odczytywać oraz przejrzyście wyświetlać wszystkie zachowane dane, np. godziny pracy, ilość kursów, oraz zawartość pamięci błędów i listę parametrów. Wydajne oprogramowanie może być skutecznie wykorzystywane jako pomoc podczas uruchamiania oraz do zabezpieczania danych. Za pomocą oprogramowania zachowane wartości zmierzone mogą służyć do analizy i optymizacji wyciągu. Poza tym mogą być szybko zlokalizowane ewentualne "słabe punkty", np. styki szynowe, przerywania ryglowania albo problemy w zakresie komunikacji z układem sterowania windą. Skorzystaj z szansy, aby jeszcze bardziej uefektywnić swoją pracę za pomocą tego oprogramowania! Przegląd funkcji: Zapisywanie krzywych jazd oraz sygnałów ze sterownika Zapisywanie sygnałów analogowych Rzeczywiste wskazania 4 kanałów pomiarowych Analiza i optymalizacja krzywej jazdy Analiza danych zapisanych na karcie MMC/SD Możliwość podłączenia falownika do komputera PC lub notebooka Połączenie przez standardowy kabel USB z ZETAPAD Ustawianie parametrów Zapisywanie parametrów oraz listy błędów The ZETAMON PC software enormously simplifies and shortens commissioning the entire elevator installation. By using it all parameters in the can be set and all saved information such as operating hours, starts plus the error memory and parameter list can be downloaded and clearly displayed.that lets you use the powerful software to help during commissioning and to effectively backup the data. The measurements recorded with the software can be used to analyse and optimise the elevator. Potential trouble spots like bad rail joints, door contact interruptions and communications problems with the elevator control can be rapidly localised. Use your chance to work more efficiently on-site with this software! Summary of functions: Recording of travel curves and control signals Recording of analogue signals Realtime display of 4 configurable measurement channels Analysis and optimisation of the travel curves Analysis of the data saved on the MMC/SD memory card Remote control of frequency inverter via PC or Notebook Connection to ZETAPAD via standard USB cable Parameter settings Parameter and error list backup Program ZETAMON do pobrania za darmo znajdziecie Państwo na stronie: ZETAMON Free ZETAMON software download at: 7

8 System szynowy Bus systems CANopen-Lift Technologia przyszłości jest wyposażony w innowacyjny CANopen-Lift-Protokoll (DSP-417). System szyny polowej AN jest zabezpieczony przed zakłóceniami zewnętrznymi i usterkami równoległym systemem szynowym. Każda informacja, związana z powodowanym przez uczestnika wydarzeniem, np. wywołanie, pozycja w szybie lub rozkaz ruchu, jest rejestrowana dla wszystkich uczestników i przetwarzana w wypadku potrzeby. wspiera tryby prędkości i pozycji: Dla niezależnego od sterowania ruchu bezpośredniego jest stosowana informacja o pozycji, nadchodząca od umieszczonego w szybie czujnika wartości bezwzględnej. CANopen-Lift jest jedynym normalizowanym systemem szynowym czasu rzeczywistego, używanym przy produkcji wyciągów, z przewidzianym zunifikowanym protokołem komponentów. Przez to obok zastosowania standardowych narzędzi diagnostycznych jest możliwe wykorzystanie na jednej wspólnej szynie komponentów różnych producentów. Minimalne koszty okablowania w najbardziej prosty sposób umożliwiają wykonanie szybkiego i bezbłędnego montażu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Internecie: CANopen LIFT CiA CANopen Lift Technology of the future The comes with the innovative CANopen lift protocol (DSP-417). The CAN field area network is an extremely noise immune and fail-safe serial bus system. Every piece of event information from all participants like alarms, shaft position and travel commands are registered by all subscribers and can be processed as needed. The supports the speed and position mode: For control-independent direct levelling, the position information of the absolute rotary encoder is used in the shaft. CANopen Lift is the only standardised, realtime bus system in the elevator industry provided with unified component protocols. Through that, along with the use of uniform diagnostics tools, components from different manufacturers can be used on one, mutual bus. The minimal wiring efforts permits simple, rapid and error free installation. Please find additional information in the Internet at: DCP (Drive Control Position) Wyposażony w obsługę protokołu DCP, falownik umożliwia współpracę ze sterownikiem poprzez złącze RD485. Poprzez 2- lub 3-żyłowe połączenie przekazywane są wszystkie niezbędne sygnały. Zalety: Niedrogie i proste połączenie Obsługiwanie przez układ sterowania windą Kontrolowany wjazd bezpośredni Dokładna regulacja Dokładne wyliczanie drogi hamowania przez sterownik dla zapewnienia wysokiego komfortu jazdy. DCP (Drive Control Position) With the DCP protocol in the, serial connection to the elevator control is possible via an RS485 interface. All necessary control and status signals are transmitted via a 2 or 3 wire connection line. Advantages: Low-cost, simple connection Operation of the through the elevator control Controlled direct approach Precise re-levelling Continuous transmission of the brake path calculated for the current speed to the controller for high levelling accuracy 8

9 Osprzęt Accessories Rezystor hamujący Podczas pracy silnika jako generatora wytwarza się duża ilość energii, oddawanej przez silnik do falownika. Aby zapobiec uszkodzeniu falownika, energia ta jest przetwarzana przez rezystor w ciepło i oddawana do otoczenia. Cechy charakterystyczne Kompaktową budową Wbudowaną kontrolą temperatury Zabezpieczeniem przed przepięciami Podłączenie przy pomocy kabli ekranowanych Brake resistor The energy that flows back to the frequency inverter when the motor is operated in generator function produces a voltage increase in the inverter s DC link. To prevent this voltage from exceeding a defined value the excess energy is converted into heat by the brake resistor. Features Compact design Integrated temperature monitoring Electrical shock protection Connection terminals for shielded lines Klasa ochrony Protection class Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Weight [kg] max. długość podłączenia [m] Max. length of connection lead [m] BR09-1 BR11-A BR17-2 BR25-2 BR50-2 BR100-2 IP50 IP20 317x67x75 225x124x x230x x230x x414x185 0,8 1,25 2,2 4,74 8,16 1,0 5,0 Rezystor hamujący BR17-2 / BR25-2 Brake resistor BR17-2 / BR25-2 Rezystor hamujący BR50-2 Brake resistor BR50-2 Rezystor hamujący BR100-2 Brake resistor BR

10 Moduł ewakuacyjny EVAC 3B EVAC 3B for emergency evacuation Moduł ewakuacyjny EVAC 3B w czasie zaniku napięcia automatycznie przełącza falownik z zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne z baterii. Falownik przełączany jest na program ewakuacyjny, i zjazd awaryjny odbywa się ze zredukowaną prędkością, zależną od kierunku ewakuacji. Do uwolnienia osób uwięzionych w kabinie nie jest wymagana obecność osób trzecich. Kompaktowa budowa oraz prosta zabudowa w szafie sterowej tworzą idealny zestaw wspólnie z falownikiem. Może być stosowany dla silników synchronicznych i asynchronicznych Programowanie i uruchomienie przez ZETAPAD Diody LED sygnalizujące stan pracy Cztery wyjścia Dwa wejścia Elastyczne napięcie akumulatorów, zależne od wielkości silnika 60V/DC do max. 216 V/DC Układ prostowniczy do kontroli stanu naładowania baterii Układ kontroli temperatury baterii Wyjście testujące umożliwia regularne sprawdzanie gotowości układu do pracy. EVAC 3B jest dostosowany do współpracy ze wszystkimi wielkościami falowników ZETADYN 3BF. Dodatkowe, niezbędne komponenty: Akumulatory odpowiednie do wielkości silnika UPS do zasilania: sterowania, falownika, oświetlenia awaryjnego itp. Styczniki 4-biegunowy wyłącznik główny The EVAC 3B evacuation unit automatically disconnects the from the supply voltage during a mains failure and switches over to battery operation. The inverter is switched into emergency operation mode and an evacuation travel can be made at reduced travelling speed, independent from the travelling direction. No personnel are needed to rescue trapped passengers. The compact design allows simple installation in the switch cabinet; together with the, the ideal package. Can be used for synchronous and asynchronous motors Operation and configuration using ZETAPAD LED display for operation and faults 4 x relay outputs 2 x digital inputs Variable battery voltage depending on the required motor voltage, from 60 V/DC to max. 216 V/DC Charger for controlled charging of lead-gel rechargeable battery Battery temperature measurement A test input facilitates regular scheduled inspections to check the functioning of the evacuation unit. The EVAC 3B is suitable for all device sizes in the series. The components below are additionally required: Battery set corresponding to power requirements UPS to supply the elevator control, car light, EVAC 3B, etc. Change-over contactors Main switch 4 pole EVAC 3B 10

11 Dodatki Accessories Przegląd / Przyporządkowanie Dla właściwej i bezproblemowej pracy falownika konieczne jest zastosowanie odpowiednich komponentów, przyporządkowanych wg. wielkości falownika. Falownik Inverter Filtr sinusoidalny z dławikiem Line reactor filter module Filtr sinusoidalny Line reactor Dławik sieciowy Radio interference filter Rezystor hamujący Brake resistor ND009-1 FEF009KK2D BR NF013 ND011 FEF011KK4D BR11-A, BR17-2* 013 NF BR NF BR NF BR NF BR ND040 FEF040KK4D BR ND050 FEF050KK4D BR ND062 FEF074KK4D BR50-2 / BR100-2* ND074 FEF074KK4D BR100-2 * Alternatywnie, w zależności od wyliczeń Alternative depending on calculation Overview / Allocation The following components, each matched to its corresponding frame size, are available to ensure reliable operation: Moduł filtru dławiącego Za pomocą kompaktowego modułu filtra dławiącego są dotrzymywane ustalone w normach wartości graniczne związane z emisją zakłóceń i oddziaływaniem wstecznym sieci. Dopasowany do regulatora odpowiedniej wielkości (od 3BF011 do 3BF032), moduł tworzy jeden blok z. Line reactor filter module The compact form choke filter module keeps the electrical interference and harmonic current emissions within the tolerances required by the standards. Matched to the corresponding controller size (3BF011 to 3BF032), the module creates a unit together with the. NF013 NF017 NF023 NF034 Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Weight [kg] 90x325x185 4,6 4,9 5,5 6,7 z filtrem sinusoidalnym i dlawikiem with line reactor filter module NF017 11

12 Dodatki Accessories Dławik sieciowy Dla przestrzegania wartości granicznych ustalonych w aktualnych normach dla emisji zakłóceń o małej częstotliwości (zniekształcenie prądu sieciowego przez drgania harmoniczne wyższe prądu) są dostępne odpowiednio wymiarowane dławiki sieciowe dla typowymiarów regulatora 3BF009-1, 3BF011 oraz od 3BF040 do 3BF074. Dławiki sieciowe tłumią zakłócenia komutacyjne i oddziaływania wsteczne sieci. Dodatkowo jest zwiększany okres użytkowania kondensatorów obwodu pośredniego falownika. Line reactor To maintain the tolerances required in applicable standards for low-frequency electrical interference (distortion from mains current caused by harmonic content), correspondingly dimensioned line reactor are available for the controller sizes 3BF009-1, 3BF011 and 3BF040 to 3BF074. The line reactors attenuate commutation drops and harmonic current emissions. On top of that the service life time of the DC link capacitors in the inverter are increased. Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Ciężar [kg] ND009-1 ND011 ND040 ND050 ND062 ND074 80x80x x61x x85x x120x x120x x120x200 1,2 2,35 5,2 8,0 9,0 10,0 ND011 Filtr sinusoidalny Kompaktowe filtry przeciwzakłóceniowe są specjalnie dopasowane do i wyróżniają się wysokim stopniem tłumienia symetrycznych i asymetrycznych napięć zakłócających. Są przewidziane dla typowymiarów regulatora 3BF009-1, 3BF011 oraz od 3BF040 do 3BF074. Filtry przeciwzakłóceniowe (filtry EMC) umożliwiają przestrzeganie wartości granicznych dla emisji zakłóceń o wysokiej częstotliwości, które są ustalone w normach europejskich. Dodatkowo filtr EMC zmniejsza oddziaływanie zakłóceń na falownik. Radio interference filter The compact radio interference filters are specifically matched to the and are distinguished by very high attenuation of symmetric and asymmetric noise voltages. They are designed for the inverter sizes 3BF009-1, 3BF011, as well as 3BF040 till 3BF074. The radio interference filter (EMC filter) facilitates complying with the tolerances stated in the European standards for high frequency electrical interference. In addition, an EMC filter reduces the frequency inverter s interference output. Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Ciężar [kg] FEF009KK2D FEF011KK4D FEF040KK4D FEF050KK4D FEF074KK4D 80x80x x42x71 270x50x85 250x85x90 250x85x90 1,2 0,8 1,4 1,5 2,0 FEF011KK4D 12

13 Dane techniczne Technical data Oznaczanie typów Type designation Napięcie zasilania Mains connection voltage Moc silnika [kw] Typ. motor output [kw] Prąd znamionowy [A] Rated current [A] Max. Obciążenie prądowe [A] Max. operating current [A] Waga [kg] Weight [kg] Czas włączenia przy prądzie znamionowym i częstotliwości taktowania 8 khz [%] Duty cycle at rated current and clock frequency 8 khz [%] Częstotliwość taktowania [khz] Clock frequency [khz] Spełnione normy Standards taken into consideration Klasa ochrony Protection class 3BF ~ V 50/60 Hz Komunikacja Sterowanie: CAN DSP-417, galwanicznie izolowany DCP, galwanicznie izolowany Równoległy: Dowolnie programowane wejścia i wyjścia sterujące, również z możliwością kodowania dwójkowego, galwanicznie izolowany Enkoder: HTL / TTL / Sinus SSI / EnDat ERN 1387 Odwzorowanie enkodera dla sterowania Kontrola: Kontrola temperatury rezystora hamującego Kontrola temperatury silnika (wg IEC : ) Kontrola luzowników Kontrola styczników silnika Ewakuacja awaryjna: Poprzez EVAC 3B z UPS lub akumulatorami PC: interfejs USB przez ZETAPAD (oprogramowanie ZETAMON) Zewnętrzny panel operacyjny: ZETAPAD Zapisywane danych: Karty pamięci MMC/CD do zapisywania parametrów falownika 3BF011 3BF013 3BF017 3BF023 3BF032 3BF040 3BF050 3BF062 3BF074 3~ V, 50/60 Hz 2,0 4,6 5,5 7,5 11,0 15,0 19,0 23,0 30,0 37, ,2 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 23,8 24,6 24, (automatyczne dopasowanie częstotliwości taktowania) 4 16 (automatic clock frequency adjustment) EN12015, EN IP20 Interfaces Control: CAN DSP-417, galv. isolated DCP, galv. isolated Parallel: Free programmable control inputs and outputs, as well in binary code, galvanic isolated Encoder: HTL / TTL / Sinus SSI / EnDat ERN 1387 Encoder simulation for elevator control Monitoring: Brake resistor temperature monitoring Motor temperature monitoring (based on IEC : ) Brake release monitoring Motor contactor monitoring Emergency operation: Supply via EVAC3B with UPS and batteries PC: USB interface via ZETAPAD (ZETAMON software) External service unit: ZETAPAD Memory media: MMC/SD card for data backup and exchange

14 Wymiary Dimensions Dzięki bardzo kompaktowej budowie falownik przystosowany jest do zabudowy w szafie sterowej. Poprzez uzyskanie głębokości zabudowy <200mm, we wszystkich wielkościach falownika, jest on optymalnym rozwiązaniem do montażu w szafach o małej głębokości. Because the has such compact construction, it is especially suited for installation in switch cabinets. It is exactly the slim installation depth of less than 200 mm across the entire range that lends the the optimal prerequisites in all frame sizes for flat switch cabinet design, contributing to even more cost savings. Typy Type 3BF009-1, 3BF BF BF L1 340 mm 340 mm 500 mm L2 145 mm 195 mm 307 mm L3 50 mm L4 275 mm L5 185 mm 185 mm 190 mm L6* 185 mm 185 mm 205 mm * włączając panel ZETAPAD Including ZETAPAD operating panel 14

15 Serwis Service Więcej kompetencji. Więcej doświadczenia. Więcej zaangażowania. More competence. More experience. More effort. Równolegle z doskonałymi, dopracowanymi produktami, wysoką jakością oraz punktualnością, wsparcie techniczne jest dla nas jednym z najważniejszych elementów obsługi klienta. Doskonale wyszkoleni pracownicy działu wsparcia technicznego posiadający duże doświadczenie w serwisie służą wsparciem technicznym. Na każdym etapie rozruchu lub użytkowania mogą Państwo skontaktować się z naszym serwisem który pomoże rozwiązać napotkane problemy, oszczędzając w ten sposób Państwa czas i pieniądze. Wyliczenia układów dźwigów w oparciu o wytyczne TUV Udzielanie porad w zakresie użytkowania technicznego podczas wyboru falowników, napędów, modułów ewakuacyjnych i rezystorów hamujących Wstępne nastawianie wszystkich parametrów regulatora przed dostawą przy zamównieniach kompletów napędowych (maszyna z przyrządem regulującym) z rodziny Ziehl-Abegg Service-Hotline dla uruchomienia lub w wypadku zaistnienia zagadnień technicznych Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu Along with the excellent, easy to operate products, personal customer support and rapid, punctual delivery, customer focused service is one of our great strengths. Competent support by expert and experienced service technicians are the prerequisite for saving money and time onsite. With just such a comprehensive service package, we make a significant contribution to quickly commissioning your elevator installation. TÜV-safe drive system calculation Application engineering advice to help select the inverters, machines, evacuation modules and brake resistors All parameters in the are factory preset before delivery when you order drive packages (machine with inverter) from Ziehl-Abegg Service hotline for commissioning or technical questions Technical service and training on-site Service-Hotline Serwis - Hotline Tel.: +49 (0) ( angielski, niemiecki ) Fax: +49 (0)

16 by Ziehl-Abegg PL-GB -10/ K&E - Zmiany techniczne zastrzeżone. / Subject to technical modifications. Ziehl-Abegg Polska Sp. z o.o. - Drive Division ul. Sochaczewska Warszawa Tel Fax Ziehl-Abegg AG Heinz-Ziehl-Straße Künzelsau Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów ... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów Wersja 2015 Edycja 2 WYLER AG Inclination measuring systems Systemy pomiaru pochylenia Im Hölderli 13, CH - 8405 WINTERTHUR

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ogólna firmy S.A.

Prezentacja ogólna firmy S.A. Prezentacja ogólna firmy S.A. Warszawa, 26.09.2011 Kim jesteśmy Techmadex S.A. jest prywatną polską firmą handlowo usługową istniejącą nieprzerwanie od 1989 roku. Roczny obrót: ok. 15 mln zł. Zatrudnienie:

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

GL7000 DATA PLATFORM. Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej. WWW.vesploter.pl

GL7000 DATA PLATFORM. Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej. WWW.vesploter.pl Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej DATA PLATFORM GL7000 Modułowe urządzenie nowej generacji pozyskiwania danych. Do pomiaru w dowolnej chwili czasowej wybranego sygnału przez określoną

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX Index KNXCONTROL DIVUS OPTIMA ETS-IMPORT PDK KNXSERVER MINI KNX M-SERVER HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX X-SERVER KNXSUPERIO 04 05 06 07 08 10 12 14 Even when I m not at

Bardziej szczegółowo