ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines"

Transkrypt

1 Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines

2 Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym specjalnie dla zastosowań dźwigowych. Dzięki temu powstał wyjątkowy falownik dźwigowy, którego funkcjonalność i możliwości dostosowane są do specyfiki wind, oferujący bardzo czytelny sposób komunikacji oraz możliwość wykorzystania wielu sposobów komunikacji ze sterowaniem (równoległe, binarne, DCP, CAN). Falownik służy do sterowania pracą zarówno nowoczesnych silników synchronicznych, jak również silników asynchronicznych, gwarantując najwyższy komfort jazdy oraz dokładność pozycjonowania na przystanku. Dzięki kompaktowej i zwartej budowie jest przygotowany do zabudowy w szafie, zajmując bardzo mało miejsca. Modularna budowa zapewnia wszechstronność i uniwersalność. The principle is really simple! The is a frequency inverter specifically developed for elevator machines. The particular properties found in the ZETADYN series are the features optimally matched to elevator technology, intuitive operation and the versatility of the interfaces to the elevator controller (CAN, DCP, parallel, binary coded). For both, modern permanent magnet excited synchronous machines and asynchronous motors, the ensures the highest level of travelling comfort and exact floor levelling. The compact construction of the makes it especially suitable for space saving installation in the control cabinet. Its modular design offers great versatility and flexibility. 2

3 Podstawowe informacje Features Dedykowany dla zastosowań dźwigowych Typowymiary urządzeń od 9 A do 74 A (od 4,5 kw do 37 kw) Ewspółpraca z silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi Automatyczne dopasowanie częstotliwości taktowania Regulowany wentylator dla wytwarzania minimalnego szumu i nieznacznego zużycia energii Czytelny wyświetlacz cztero liniowy Intuicyjne menu dla łatwej obsługi Kompaktowa budowa Praca bez enkodera (open-loop) dla silników asynchronicznych Automatyczne dopasowanie krzywej jazdy Automatyczna kontrola parametrów (APC), oraz diagnoza (APD) W pełni programowalne wyjścia i wejścia Zdejmowany panel operacyjny ZETAPAD również może być używany jako zdalne sterowanie Funkcjonalny program ZETAMON do obsługi falownika za pomocą systemu WINDOWS Optymalne dodatkowe akcesoria Najnowsze techniki produkcji oraz kontroli jakości. Wyprodukowany w Niemczech. Optimized for elevator machines Device sizes 9 A to 74 A (4.5 kw to 37 kw) Operation of synchronous and asynchronous motors Automatic clock frequency adjustment Controlled fan for minimum noise levels and low power consumption 4-line display with plain text Intuitive menu guidance for simple operation Compact design Operation without encoder (open-loop) for asynchronous machines Automatic travel-curve defaults Automatic parameter check (APC) and diagnosis (APD) Programmable control inputs and outputs Removable ZETAPAD operating panel can also be used as remote control Practical ZETAMON operation software for Windows Optimally matching accessories Latest production engineering and test methods; Made in Germany Panel operacyjny ZETAPAD Panel operacyjny ZETAPAD umożliwia szybkie i bezproblemowe uruchomienie falownika. Czteroliniowy wyświetlacz oraz czytelne komunikaty oszczędzają czas przy uruchamianiu dźwigu. W czasie pracy dźwigu ZETAPAD nie jest niezbędny do prawidłowej pracy falownika. ZETAPAD wyposażony jest w port USB, umożliwiający korzystanie z oprogramowania ZETAMON poprzez podpięcie do niego komputera PC lub notebooka. Podłączenie komputera do falownika, poprzez ZETAPAD, realizowane jest za pomocą standardowego kabla USB. Nie wymagane są żadne dodatkowe, specjalne kable komunikacyjne. Panel komunikacyjny ZE- TAPAD jest podłączony do falownika za pomocą zwykłego kabla sieciowego o długości max.50m. Dzięki temu panel może być zamontowany nawet w dużej odległości od falownika. Dzięki obecności zintegrowanego slotu, również w wypadku zdalnego sterowania można korzystać z zalet karty pamięciowej MMC/SD. Operating panel ZETAPAD The ZETAPAD operating panel supports rapid and comfortable commissioning. The fourline display and menu guidance in plain text saves time and cash. The ZETAPAD is not necessary for actual elevator operation, an enormous advantage not only during major projects. The ZETAPAD has its own USB interface for using the ZETAMON software via PC or Notebook. Communications between the and the ZETAPAD is established using low priced standard network cables with lengths of up to 50 m. So the operating panel can be mounted far away from the control unit. The integrated card slot allows taking advantage of the MMC/SD memory card also when remote controlling the. ZETAPAD 3

4 Eksploatacja bez czujnika Open-loop operation Istniejące dźwigowe urządzenia wind mogą być bez problemów dodatkowo wyposażone w. Eksploatacja asynchronicznych napędów z może być również prowadzona bez enkodera. Praca bez enkodera w pętli otwartej (open loop) Opcja współpracy falownika z silnikiem bez enkodera jest przygotowana z myślą o modernizacjach gdzie pracują jeszcze stare silniki. To rozwiązanie może być także wykorzystywane w nowych instalacjach. Rozwiązanie to może być także stosowane jeżeli uszkodzeniu ulegnie enkoder (silniki asynchroniczne), i umożliwia dalszą pracą windy. Praca silnika asynchronicznego w pętli otwartej, bez enkodera, umożliwia osiąganie prędkości max.1 m/s Cechy charakterystyczne Prosta modernizacja Niskie koszty instalowania Prędkości do 1 m/s Praca awaryjna przy uszkodzeniu istniejącego czujnika Eksploatacja z silnikami asynchronicznymi, które nie nadają się do późniejszego montażu czujnika It is easy to retrofit existing elevator installations with the. Operating asynchronous motors can also be implemented with the even without encoders. Operation without encoder (open-loop) Elevator operation without encoder feedback is especially suitable for modernising old motors with the but of course, it is also possible in new installations. Furthermore, installations with a can continue to be operated when the elevator encoder has a defect. Open loop operation with is an especially economical solution and is suitable for elevators up to approx. 1 m/s with asynchronous motors. Features Simple modernisation Low-cost installation Speeds up to 1 m/s Emergency operation if an existing encoder fails Operation of asynchronous motors that do not permit later encoder installation neu Eksploatacja bez czujnika Open Loop Operation 4

5 Efektywność energetyczna - Podanie napięcia zwrotnego do sieci Energy efficiency - power regeneration W myśl Dyrektywy VDI 4707 instalacje windowe są oceniane odpowiednio do ich efektywności energetycznej i sklasyfikowane na klasy efektywności energetycznej. Aby zrobić windę możliwie efektywną, już w stanie bezruchu pobór energii należy zredukować do minimum. pomaga w tym użytkownikowi. Tryb oczekiwania (Standby) ZETADYN 3 Przez wejście cyfrowe może przełączać sterowanie windą w tryb oczekiwania (Standby). Przez odłączanie zewnętrznych komponentów w trybie oczekiwania jest znacznie zmniejszany pobór mocy ZETA- DYN 3BF! The VDI Directive VDI 4707 subdivides elevator systems according to their energy efficiency and into energy efficiency classes. To make the elevator as efficient as possible, the power consumption needs to be reduced to a minimum even during standstill. The supports you in this effort. Standby operation ZETADYN 3 Through a digital input, the can be switched over to standby operation through the elevator controller. Switching off internal components considerably reduces in standby operation the power consumption of the. Oznaczanie typów Type designation Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standstill [W] Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standby [W] 3BF BF011 3BF013 3BF017 3BF023 3BF032 3BF040 3BF050 3BF062 3BF Uklad odzysku energi REVCON Uklad odzysku energi REVCON dostarcza energię, wytwarzaną podczas ruchu w trybie generatora, do sieci zasilającej. Dzięki temu znacznie polepsza się efektywność energetyczna oraz możliwe jest zaliczenie windy do wyższej klasy efektywności energetycznej. REVCON power feedback unit The REVCON power feedback control supplies the energy generated through the trip to the mains supply. Doing so significantly improves the energy efficiency, letting the elevator classification attain a better energy efficiency class. Tryb oczekiwania uklad odzysku energi REVCON za pomocą wyjścia cyfrowego może przełączać uklad odzysku energi REVCON w tryb oczekiwania. Dzięki temu jest znacznie redukowany pobór mocy przez REVCON! Oznaczanie typów Type designation Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standstill [W] Strata mocy w trybie oczekiwania [W] Power losses in standby [W] REVCON standby operation power feedback control The REVCON power feedback control can be switched over to standby operation with a digital output in the. That significantly reduces the power consumption of the REVCON. SVC7-400 SVC SVC SVC SVC Producent: Miejsce: Certyfikat energetyczny windy wg VDI 4707 Model windy: Rodzaj windy: Obciążenie znamionowe: Prędkość znam.: Dni pracy w ciągu roku: Zapotrzebowanie w stanie bezruchu: 40W (Klasa zapotrzebowania na energię A) Firma Ulica Miejscowość / Miasto Seria / Typ winda osobowa o napędzie elektrycznym 630 kg 1 m/s 365 Ruch spec. na żądanie: 0,50 mwh / (kg m) (Klasa zapotrzebowania na energię A) Kategoria użytkowania 2 wg VDI 4707 Porównywanie klas efektywności energetycznej jest możliwe pod warunkiem jednakowego użytkowania A B C D E F G A Znamionowe zapotrzebowanie roczne dla zamieszczonych obok wartości znamionowych: 550 kwh Lift energy efficiency certificate acc. to VDI 4707 Manufacturer: Location: Lift model: Lift type: Nominal load: Nominal speed: Operating days per year: Standby demand: 40W (energy demand class A) Company Street City Series / Version electric operated passenger lift 630 kg 1 m/s 365 Specific travel demand: 0,50 mwh / (kg m) (energy demand class A) Usage category 2 acc. to VDI 4707 Comparison of energy efficiency classes is only possible under equal usage. Datum: Reference: VDI 4707 (issue MM.JJJJ) A B C D E F G A Nominal demand per year for nominal values as shown: 550 kwh Data: Odniesienie: VDI 4707 (wydanie MM.RRRR) 5

6 Karta pamięciowa MMC/SD MMC/SD memory card Użycie ogólnie dostępnych kart MMC/SD umożliwia zapisanie bezpośrednio z falownika wszystkich parametrów i ustawień falownika. Zapisane na karcie parametry mogą być łatwo i szybko wgrane do innych falowników serii 3BF. Dane można wydrukować w formie tekstowej i załączyć do profesjonalnej dokumentacji dźwigu. Dzięki funkcji MMC-Recorders możliwe jest ciągłe zapisywanie stanu pracy falownika. Możecie Państwo wybrać pomiędzy zapisywaniem jazd normalnych lub jazd z błędami. Możliwe jest zapisywanie 4 sygnałów analogowych (np. prędkość, prąd, status sterownika), równolegle z kanałem sygnałów cyfrowych (np. we/wy, kontrola hamulca, DCP, status bitów). Analiza jest wykonywana przy pomocy programu ZETAMON. Dane te mogą być także wysłane do działu serwisu Ziehl- Abegg. Przegląd funkcji: Funkcja kopiowania, idealna w wypadku instalacji standardowych, dużych projektów i zespołów wind Zabezpieczenie listy parametrów i listy błędów dla dokumentacji zawodowej Rozwinięta analiza błędów dzięki zapisywaniu parametrów Analiza sporadycznie pojawiających się usterek Długookresowa analiza krzywej jazdy With commercially available MMC/SD cards, all parameters and the contents of the error memory can be saved in the ZETAPAD or. The saved parameters can be copied quickly and simply to another frequency inverter from this series. The data can also be saved as text file for professional documentation; that means you can easily make printouts without any additional software. The MMC recorder enables continuous measurements. You can choose between saving normal or faulty trip measurements. 4 analogue measurement channels (e.g. programmed / real speed, currents, internal controller status) along with a measurement channel for digital signals (e.g. input/outputs, brake monitoring, DCP, status bits) are freely configurable. The analysis is made with the ZETAMON software or by sending a data record comprising a few kilobytes directly to our service team. Summary of functions: Copy function, ideal for standard installations, major projects and elevator groups Parameter and error list backups for professional documentation Expanded error analysis when servicing through measurement storage Analysis of sporadic errors Long-term documentation of the travel curves processes Karta pamięciowa MMC/SD MMC/SD memory card 6

7 Oprogramowanie ZETAMON Software ZETAMON Oprogramowanie dla PC ZETAMON nadzwyczajnie ułatwia i skraca uruchomienie całej instalacji windowej. Za jego pomocą można nastawiać wszystkie parametry i odczytywać oraz przejrzyście wyświetlać wszystkie zachowane dane, np. godziny pracy, ilość kursów, oraz zawartość pamięci błędów i listę parametrów. Wydajne oprogramowanie może być skutecznie wykorzystywane jako pomoc podczas uruchamiania oraz do zabezpieczania danych. Za pomocą oprogramowania zachowane wartości zmierzone mogą służyć do analizy i optymizacji wyciągu. Poza tym mogą być szybko zlokalizowane ewentualne "słabe punkty", np. styki szynowe, przerywania ryglowania albo problemy w zakresie komunikacji z układem sterowania windą. Skorzystaj z szansy, aby jeszcze bardziej uefektywnić swoją pracę za pomocą tego oprogramowania! Przegląd funkcji: Zapisywanie krzywych jazd oraz sygnałów ze sterownika Zapisywanie sygnałów analogowych Rzeczywiste wskazania 4 kanałów pomiarowych Analiza i optymalizacja krzywej jazdy Analiza danych zapisanych na karcie MMC/SD Możliwość podłączenia falownika do komputera PC lub notebooka Połączenie przez standardowy kabel USB z ZETAPAD Ustawianie parametrów Zapisywanie parametrów oraz listy błędów The ZETAMON PC software enormously simplifies and shortens commissioning the entire elevator installation. By using it all parameters in the can be set and all saved information such as operating hours, starts plus the error memory and parameter list can be downloaded and clearly displayed.that lets you use the powerful software to help during commissioning and to effectively backup the data. The measurements recorded with the software can be used to analyse and optimise the elevator. Potential trouble spots like bad rail joints, door contact interruptions and communications problems with the elevator control can be rapidly localised. Use your chance to work more efficiently on-site with this software! Summary of functions: Recording of travel curves and control signals Recording of analogue signals Realtime display of 4 configurable measurement channels Analysis and optimisation of the travel curves Analysis of the data saved on the MMC/SD memory card Remote control of frequency inverter via PC or Notebook Connection to ZETAPAD via standard USB cable Parameter settings Parameter and error list backup Program ZETAMON do pobrania za darmo znajdziecie Państwo na stronie: ZETAMON Free ZETAMON software download at: 7

8 System szynowy Bus systems CANopen-Lift Technologia przyszłości jest wyposażony w innowacyjny CANopen-Lift-Protokoll (DSP-417). System szyny polowej AN jest zabezpieczony przed zakłóceniami zewnętrznymi i usterkami równoległym systemem szynowym. Każda informacja, związana z powodowanym przez uczestnika wydarzeniem, np. wywołanie, pozycja w szybie lub rozkaz ruchu, jest rejestrowana dla wszystkich uczestników i przetwarzana w wypadku potrzeby. wspiera tryby prędkości i pozycji: Dla niezależnego od sterowania ruchu bezpośredniego jest stosowana informacja o pozycji, nadchodząca od umieszczonego w szybie czujnika wartości bezwzględnej. CANopen-Lift jest jedynym normalizowanym systemem szynowym czasu rzeczywistego, używanym przy produkcji wyciągów, z przewidzianym zunifikowanym protokołem komponentów. Przez to obok zastosowania standardowych narzędzi diagnostycznych jest możliwe wykorzystanie na jednej wspólnej szynie komponentów różnych producentów. Minimalne koszty okablowania w najbardziej prosty sposób umożliwiają wykonanie szybkiego i bezbłędnego montażu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Internecie: CANopen LIFT CiA CANopen Lift Technology of the future The comes with the innovative CANopen lift protocol (DSP-417). The CAN field area network is an extremely noise immune and fail-safe serial bus system. Every piece of event information from all participants like alarms, shaft position and travel commands are registered by all subscribers and can be processed as needed. The supports the speed and position mode: For control-independent direct levelling, the position information of the absolute rotary encoder is used in the shaft. CANopen Lift is the only standardised, realtime bus system in the elevator industry provided with unified component protocols. Through that, along with the use of uniform diagnostics tools, components from different manufacturers can be used on one, mutual bus. The minimal wiring efforts permits simple, rapid and error free installation. Please find additional information in the Internet at: DCP (Drive Control Position) Wyposażony w obsługę protokołu DCP, falownik umożliwia współpracę ze sterownikiem poprzez złącze RD485. Poprzez 2- lub 3-żyłowe połączenie przekazywane są wszystkie niezbędne sygnały. Zalety: Niedrogie i proste połączenie Obsługiwanie przez układ sterowania windą Kontrolowany wjazd bezpośredni Dokładna regulacja Dokładne wyliczanie drogi hamowania przez sterownik dla zapewnienia wysokiego komfortu jazdy. DCP (Drive Control Position) With the DCP protocol in the, serial connection to the elevator control is possible via an RS485 interface. All necessary control and status signals are transmitted via a 2 or 3 wire connection line. Advantages: Low-cost, simple connection Operation of the through the elevator control Controlled direct approach Precise re-levelling Continuous transmission of the brake path calculated for the current speed to the controller for high levelling accuracy 8

9 Osprzęt Accessories Rezystor hamujący Podczas pracy silnika jako generatora wytwarza się duża ilość energii, oddawanej przez silnik do falownika. Aby zapobiec uszkodzeniu falownika, energia ta jest przetwarzana przez rezystor w ciepło i oddawana do otoczenia. Cechy charakterystyczne Kompaktową budową Wbudowaną kontrolą temperatury Zabezpieczeniem przed przepięciami Podłączenie przy pomocy kabli ekranowanych Brake resistor The energy that flows back to the frequency inverter when the motor is operated in generator function produces a voltage increase in the inverter s DC link. To prevent this voltage from exceeding a defined value the excess energy is converted into heat by the brake resistor. Features Compact design Integrated temperature monitoring Electrical shock protection Connection terminals for shielded lines Klasa ochrony Protection class Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Weight [kg] max. długość podłączenia [m] Max. length of connection lead [m] BR09-1 BR11-A BR17-2 BR25-2 BR50-2 BR100-2 IP50 IP20 317x67x75 225x124x x230x x230x x414x185 0,8 1,25 2,2 4,74 8,16 1,0 5,0 Rezystor hamujący BR17-2 / BR25-2 Brake resistor BR17-2 / BR25-2 Rezystor hamujący BR50-2 Brake resistor BR50-2 Rezystor hamujący BR100-2 Brake resistor BR

10 Moduł ewakuacyjny EVAC 3B EVAC 3B for emergency evacuation Moduł ewakuacyjny EVAC 3B w czasie zaniku napięcia automatycznie przełącza falownik z zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne z baterii. Falownik przełączany jest na program ewakuacyjny, i zjazd awaryjny odbywa się ze zredukowaną prędkością, zależną od kierunku ewakuacji. Do uwolnienia osób uwięzionych w kabinie nie jest wymagana obecność osób trzecich. Kompaktowa budowa oraz prosta zabudowa w szafie sterowej tworzą idealny zestaw wspólnie z falownikiem. Może być stosowany dla silników synchronicznych i asynchronicznych Programowanie i uruchomienie przez ZETAPAD Diody LED sygnalizujące stan pracy Cztery wyjścia Dwa wejścia Elastyczne napięcie akumulatorów, zależne od wielkości silnika 60V/DC do max. 216 V/DC Układ prostowniczy do kontroli stanu naładowania baterii Układ kontroli temperatury baterii Wyjście testujące umożliwia regularne sprawdzanie gotowości układu do pracy. EVAC 3B jest dostosowany do współpracy ze wszystkimi wielkościami falowników ZETADYN 3BF. Dodatkowe, niezbędne komponenty: Akumulatory odpowiednie do wielkości silnika UPS do zasilania: sterowania, falownika, oświetlenia awaryjnego itp. Styczniki 4-biegunowy wyłącznik główny The EVAC 3B evacuation unit automatically disconnects the from the supply voltage during a mains failure and switches over to battery operation. The inverter is switched into emergency operation mode and an evacuation travel can be made at reduced travelling speed, independent from the travelling direction. No personnel are needed to rescue trapped passengers. The compact design allows simple installation in the switch cabinet; together with the, the ideal package. Can be used for synchronous and asynchronous motors Operation and configuration using ZETAPAD LED display for operation and faults 4 x relay outputs 2 x digital inputs Variable battery voltage depending on the required motor voltage, from 60 V/DC to max. 216 V/DC Charger for controlled charging of lead-gel rechargeable battery Battery temperature measurement A test input facilitates regular scheduled inspections to check the functioning of the evacuation unit. The EVAC 3B is suitable for all device sizes in the series. The components below are additionally required: Battery set corresponding to power requirements UPS to supply the elevator control, car light, EVAC 3B, etc. Change-over contactors Main switch 4 pole EVAC 3B 10

11 Dodatki Accessories Przegląd / Przyporządkowanie Dla właściwej i bezproblemowej pracy falownika konieczne jest zastosowanie odpowiednich komponentów, przyporządkowanych wg. wielkości falownika. Falownik Inverter Filtr sinusoidalny z dławikiem Line reactor filter module Filtr sinusoidalny Line reactor Dławik sieciowy Radio interference filter Rezystor hamujący Brake resistor ND009-1 FEF009KK2D BR NF013 ND011 FEF011KK4D BR11-A, BR17-2* 013 NF BR NF BR NF BR NF BR ND040 FEF040KK4D BR ND050 FEF050KK4D BR ND062 FEF074KK4D BR50-2 / BR100-2* ND074 FEF074KK4D BR100-2 * Alternatywnie, w zależności od wyliczeń Alternative depending on calculation Overview / Allocation The following components, each matched to its corresponding frame size, are available to ensure reliable operation: Moduł filtru dławiącego Za pomocą kompaktowego modułu filtra dławiącego są dotrzymywane ustalone w normach wartości graniczne związane z emisją zakłóceń i oddziaływaniem wstecznym sieci. Dopasowany do regulatora odpowiedniej wielkości (od 3BF011 do 3BF032), moduł tworzy jeden blok z. Line reactor filter module The compact form choke filter module keeps the electrical interference and harmonic current emissions within the tolerances required by the standards. Matched to the corresponding controller size (3BF011 to 3BF032), the module creates a unit together with the. NF013 NF017 NF023 NF034 Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Weight [kg] 90x325x185 4,6 4,9 5,5 6,7 z filtrem sinusoidalnym i dlawikiem with line reactor filter module NF017 11

12 Dodatki Accessories Dławik sieciowy Dla przestrzegania wartości granicznych ustalonych w aktualnych normach dla emisji zakłóceń o małej częstotliwości (zniekształcenie prądu sieciowego przez drgania harmoniczne wyższe prądu) są dostępne odpowiednio wymiarowane dławiki sieciowe dla typowymiarów regulatora 3BF009-1, 3BF011 oraz od 3BF040 do 3BF074. Dławiki sieciowe tłumią zakłócenia komutacyjne i oddziaływania wsteczne sieci. Dodatkowo jest zwiększany okres użytkowania kondensatorów obwodu pośredniego falownika. Line reactor To maintain the tolerances required in applicable standards for low-frequency electrical interference (distortion from mains current caused by harmonic content), correspondingly dimensioned line reactor are available for the controller sizes 3BF009-1, 3BF011 and 3BF040 to 3BF074. The line reactors attenuate commutation drops and harmonic current emissions. On top of that the service life time of the DC link capacitors in the inverter are increased. Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Ciężar [kg] ND009-1 ND011 ND040 ND050 ND062 ND074 80x80x x61x x85x x120x x120x x120x200 1,2 2,35 5,2 8,0 9,0 10,0 ND011 Filtr sinusoidalny Kompaktowe filtry przeciwzakłóceniowe są specjalnie dopasowane do i wyróżniają się wysokim stopniem tłumienia symetrycznych i asymetrycznych napięć zakłócających. Są przewidziane dla typowymiarów regulatora 3BF009-1, 3BF011 oraz od 3BF040 do 3BF074. Filtry przeciwzakłóceniowe (filtry EMC) umożliwiają przestrzeganie wartości granicznych dla emisji zakłóceń o wysokiej częstotliwości, które są ustalone w normach europejskich. Dodatkowo filtr EMC zmniejsza oddziaływanie zakłóceń na falownik. Radio interference filter The compact radio interference filters are specifically matched to the and are distinguished by very high attenuation of symmetric and asymmetric noise voltages. They are designed for the inverter sizes 3BF009-1, 3BF011, as well as 3BF040 till 3BF074. The radio interference filter (EMC filter) facilitates complying with the tolerances stated in the European standards for high frequency electrical interference. In addition, an EMC filter reduces the frequency inverter s interference output. Wymiary BxHxT [mm] Dimensions WxHxD [mm] Waga [kg] Ciężar [kg] FEF009KK2D FEF011KK4D FEF040KK4D FEF050KK4D FEF074KK4D 80x80x x42x71 270x50x85 250x85x90 250x85x90 1,2 0,8 1,4 1,5 2,0 FEF011KK4D 12

13 Dane techniczne Technical data Oznaczanie typów Type designation Napięcie zasilania Mains connection voltage Moc silnika [kw] Typ. motor output [kw] Prąd znamionowy [A] Rated current [A] Max. Obciążenie prądowe [A] Max. operating current [A] Waga [kg] Weight [kg] Czas włączenia przy prądzie znamionowym i częstotliwości taktowania 8 khz [%] Duty cycle at rated current and clock frequency 8 khz [%] Częstotliwość taktowania [khz] Clock frequency [khz] Spełnione normy Standards taken into consideration Klasa ochrony Protection class 3BF ~ V 50/60 Hz Komunikacja Sterowanie: CAN DSP-417, galwanicznie izolowany DCP, galwanicznie izolowany Równoległy: Dowolnie programowane wejścia i wyjścia sterujące, również z możliwością kodowania dwójkowego, galwanicznie izolowany Enkoder: HTL / TTL / Sinus SSI / EnDat ERN 1387 Odwzorowanie enkodera dla sterowania Kontrola: Kontrola temperatury rezystora hamującego Kontrola temperatury silnika (wg IEC : ) Kontrola luzowników Kontrola styczników silnika Ewakuacja awaryjna: Poprzez EVAC 3B z UPS lub akumulatorami PC: interfejs USB przez ZETAPAD (oprogramowanie ZETAMON) Zewnętrzny panel operacyjny: ZETAPAD Zapisywane danych: Karty pamięci MMC/CD do zapisywania parametrów falownika 3BF011 3BF013 3BF017 3BF023 3BF032 3BF040 3BF050 3BF062 3BF074 3~ V, 50/60 Hz 2,0 4,6 5,5 7,5 11,0 15,0 19,0 23,0 30,0 37, ,2 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 23,8 24,6 24, (automatyczne dopasowanie częstotliwości taktowania) 4 16 (automatic clock frequency adjustment) EN12015, EN IP20 Interfaces Control: CAN DSP-417, galv. isolated DCP, galv. isolated Parallel: Free programmable control inputs and outputs, as well in binary code, galvanic isolated Encoder: HTL / TTL / Sinus SSI / EnDat ERN 1387 Encoder simulation for elevator control Monitoring: Brake resistor temperature monitoring Motor temperature monitoring (based on IEC : ) Brake release monitoring Motor contactor monitoring Emergency operation: Supply via EVAC3B with UPS and batteries PC: USB interface via ZETAPAD (ZETAMON software) External service unit: ZETAPAD Memory media: MMC/SD card for data backup and exchange

14 Wymiary Dimensions Dzięki bardzo kompaktowej budowie falownik przystosowany jest do zabudowy w szafie sterowej. Poprzez uzyskanie głębokości zabudowy <200mm, we wszystkich wielkościach falownika, jest on optymalnym rozwiązaniem do montażu w szafach o małej głębokości. Because the has such compact construction, it is especially suited for installation in switch cabinets. It is exactly the slim installation depth of less than 200 mm across the entire range that lends the the optimal prerequisites in all frame sizes for flat switch cabinet design, contributing to even more cost savings. Typy Type 3BF009-1, 3BF BF BF L1 340 mm 340 mm 500 mm L2 145 mm 195 mm 307 mm L3 50 mm L4 275 mm L5 185 mm 185 mm 190 mm L6* 185 mm 185 mm 205 mm * włączając panel ZETAPAD Including ZETAPAD operating panel 14

15 Serwis Service Więcej kompetencji. Więcej doświadczenia. Więcej zaangażowania. More competence. More experience. More effort. Równolegle z doskonałymi, dopracowanymi produktami, wysoką jakością oraz punktualnością, wsparcie techniczne jest dla nas jednym z najważniejszych elementów obsługi klienta. Doskonale wyszkoleni pracownicy działu wsparcia technicznego posiadający duże doświadczenie w serwisie służą wsparciem technicznym. Na każdym etapie rozruchu lub użytkowania mogą Państwo skontaktować się z naszym serwisem który pomoże rozwiązać napotkane problemy, oszczędzając w ten sposób Państwa czas i pieniądze. Wyliczenia układów dźwigów w oparciu o wytyczne TUV Udzielanie porad w zakresie użytkowania technicznego podczas wyboru falowników, napędów, modułów ewakuacyjnych i rezystorów hamujących Wstępne nastawianie wszystkich parametrów regulatora przed dostawą przy zamównieniach kompletów napędowych (maszyna z przyrządem regulującym) z rodziny Ziehl-Abegg Service-Hotline dla uruchomienia lub w wypadku zaistnienia zagadnień technicznych Wsparcie techniczne i szkolenia na miejscu Along with the excellent, easy to operate products, personal customer support and rapid, punctual delivery, customer focused service is one of our great strengths. Competent support by expert and experienced service technicians are the prerequisite for saving money and time onsite. With just such a comprehensive service package, we make a significant contribution to quickly commissioning your elevator installation. TÜV-safe drive system calculation Application engineering advice to help select the inverters, machines, evacuation modules and brake resistors All parameters in the are factory preset before delivery when you order drive packages (machine with inverter) from Ziehl-Abegg Service hotline for commissioning or technical questions Technical service and training on-site Service-Hotline Serwis - Hotline Tel.: +49 (0) ( angielski, niemiecki ) Fax: +49 (0)

16 by Ziehl-Abegg PL-GB -10/ K&E - Zmiany techniczne zastrzeżone. / Subject to technical modifications. Ziehl-Abegg Polska Sp. z o.o. - Drive Division ul. Sochaczewska Warszawa Tel Fax Ziehl-Abegg AG Heinz-Ziehl-Straße Künzelsau Germany Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI

ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. APLIKACJA FALOWNIKÓW 690P - 4-Q Regen ZE ZWROTEM ENERGII DO SIECI ELEKTRO-TRADING Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice Tel : 032 330-45-70 Fax : 032 330-45-74

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

Prostota i wydajność: Nowa zdecentralizowana jednostka napędowa

Prostota i wydajność: Nowa zdecentralizowana jednostka napędowa Technologia napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Serwis Prostota i wydajność: Nowa zdecentralizowana jednostka napędowa Lat 2 Zdecentralizowana jednostka napędowa Minimalny wysiłek

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE SSR SOLID-STATE RELAYS PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Z TYRYSTOREM SERII 860/861 860/861 SERIES SCR SOLID STATE RELAY Wymiary w mm. Dimension in mm TABELA DOBORU PRZEKAŹNIKA - RELAY SELECTION TABLE 10 A 25 A 40 A 50 A 70 A 90

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector Przemiennik częstotliwośc 8200 vector 0,25... 90,0 kw Lenze Global Drive Pracujący w systemie 8200 vector Pracujący w systemie 2 Uniwersalny, zawierający wszystko to co jest potrzebne użytkownikowi do

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe info info Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

SERIA AC30 / AC70 /nowa generacja falowników/

SERIA AC30 / AC70 /nowa generacja falowników/ SERIA AC30 / AC70 /nowa generacja falowników/ ul. P. Gojawiczyńskiej 13 44-109 Gliwice info@elektro-trading.com.pl Tel/fax: 32 734-55-70 AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR FIRMY PARKER FALOWNIKI SERII AC30/AC70

Bardziej szczegółowo

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet.

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet. EDS-305/308 Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym wysokiej klasy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przetwornice częstotliwości

Przetwornice częstotliwości ZESTAWIENIE SKRÓCONE Przetwornice częstotliwości EFC 3610 to efektywne energetycznie rozwiązanie dla większości segmentów przemysłu: EFC 3610 Pompy, sprężarki Wentylatory, wywietrzniki Maszyny do obróbki

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6 Table of Contents Table of Contents Elektryczna technika instalacyjna Technika systemowa budynków EIT 9 Domofon wideo EIT 9.1 Komunikacja audio w budynkach 1 2 2 4 5 Lucas Nülle GmbH 1/6 www.lucas-nuelle.pl

Bardziej szczegółowo

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR Układ scalony kontroli zasilacza PWM (z modulacją szerokości impulsu) Specyfikacja (wersja polska) Wersja 1.0 Luty 2005 Tłumaczenie z chińskiego DSC Andrzej Józef Majewski,

Bardziej szczegółowo

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard

Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard KATALOG ONLINE www.mysick.com Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard C20E-165304A12, C20S-165104A12 Bariery bezpieczeństwa C2000 Standard Odbiornik Nazwa modelu > C20E-165304A12 Numer części > 1016614 Nadajnik

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

Filtry do pomieszczeń ekranowanych Shielded Facility Filters

Filtry do pomieszczeń ekranowanych Shielded Facility Filters y do pomieszczeń Shielded Facility Filters Rozwiązania EMC EMC Solutions Profesjonalne, Wydajne, Niezawodne Proffesional, Efficient and Reliable Napięciowy filtr EMI do pomieszczeń Power Line EMI Filters

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Analiza oscyloskop: 4-o kanałowy oscyloskop do graficznej kontroli i optymalizacji napędu. PC-Software: Uniwersalne i efektywne

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F

LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 18x10W 4in1 CLASSIC F7100309 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information...

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

STRONG GEAR! SLC NAPĘDY

STRONG GEAR! SLC NAPĘDY STRONG GEAR! SLC NAPĘDY PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE TYP SWG 0-3 MOCNE, NIEZAWODNE, CICHOBIEŻNE TECHNOLOGIA Jakość Niemiecki produkt optymalna geometria uzębienia zapewnia wysoką cichobieżność przekładni Ułatwiona

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Elster przegląd produktów

Elster przegląd produktów Elster przegląd produktów elster - bezkonkurencyjność i przewaga nagrzewnice Elster są: proste, solidne i niezawodne przeznaczone do kurników, chlewni i szklarni inteligentne, mają wiele opcji sterownika

Bardziej szczegółowo

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1

Fuse supervision control (FSC) Elektroniczna kontrola stanu wkładek topikowych (FSC) Features / Właściwości 1 438 Features / Właściwości Fuse monitoring unit for 3 phases system up to 690 V, compatible with NH00,, 2 and 3 TRIVER fuse switches. The Fuse Supervision Control unit has been developed specially for

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Kalibrator napięcia i prądu LB02

Kalibrator napięcia i prądu LB02 Dane aktualne na dzień: 17-08-2017 03:08 Link do produktu: http://sklep.gotronik.pl/kalibrator-napiecia-i-pradu-lb02-p-3934.html Kalibrator napięcia i prądu LB02 Cena Dostępność Numer katalogowy 725,00

Bardziej szczegółowo

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych.

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych. EDS-205A/208A Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych switch przemysłowy w obudowie aluminiowej przeznaczony do montażu

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z serwomechanizmy Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z przetworzonym przez przetwornik bieżącym sygnałem

Bardziej szczegółowo

System odzyskiwania energii

System odzyskiwania energii System odzyskiwania energii Wykorzystanie zamiast utraty energii Wykorzystanie zamiast utraty energii takie jest nasze motto! Dlaczego mamy zamieniać energię z hamowania na ciepło, skoro można ją ponownie

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Feliks Mirkowski OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Streszczenie. JeŜeli obciąŝenie silnika jest mniejsze od znamionowego, to jego zasilanie napięciem znamionowym

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne Encoders

Enkoder absolutne Encoders KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne Encoders ATM60-PAH13X13 Enkoder absolutne Encoders Nazwa modelu > ATM60-PAH13X13 Numer części > 1030015 At a glance Extremely rugged, tried-and-tested absolute

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

S V50HZ #CONN W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY

S V50HZ #CONN W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY S5000 230V50HZ #CONN W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY A robust generator with all the features of a top class product: a powerful and economic engine, a strong and modern design and a long-run easy

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

moduł elektroniczny BL67 8 wyjść dwustanowych, NPN, 0,5 A BL67-8DO-0.5A-N

moduł elektroniczny BL67 8 wyjść dwustanowych, NPN, 0,5 A BL67-8DO-0.5A-N Stosowane niezależnie od typu sieci i techniki połączenia Stopień ochrony IP67 Wskaźniki LED stanu i diagnostyki Separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów 8 wejść

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter

Instrukcja obsługi miernika zużycia energii. Operating Instructions for Power Meter POL SKI Instrukcja obsługi miernika zużycia energii Operating Instructions for Power Meter 406-074 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original 20.06.2011 Jula AB POLSKI ZASADY

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F

LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 64 7x10W RGBW 4in1 ABS Remote Control F7100303 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information...

Bardziej szczegółowo

LED PAR 36 12x3W RGBW F

LED PAR 36 12x3W RGBW F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 LED PAR 36 12x3W RGBW F7000251 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KOMPLETNA OFERTA DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sterowniki PLC FATEK / panele HMI Weintek / technika liniowa Hiwin pneumatyka / serwonapędy ABB i Estun / napędy liniowe LinMot / silniki krokowe / łożyska

Bardziej szczegółowo