Zarządzanie systemami informatycznymi. Bezpieczne protokoły Scenariusze ataków sieciowych Zapory sieciowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie systemami informatycznymi. Bezpieczne protokoły Scenariusze ataków sieciowych Zapory sieciowe"

Transkrypt

1 Zarządzanie systemami informatycznymi Bezpieczne protokoły Scenariusze ataków sieciowych Zapory sieciowe

2 Podstawowe warunki które muszą spełniać protokoły bezpieczeństwa Zapewnienie poufności przenoszenia danych poufność danych, źródła i miejsca przeznaczenia Silne uwierzytelnianie (niezaprzeczalność) zarówno nadawca jak i odbiorca nie może mieć żadnych wątpliwości co do tożsamości drugiej osoby Integralność danych mechanizmy zapewniające nadawcę i odbiorcę, że przesłane dane nie zostały w żaden sposób naruszone bądź zmienione podczas transmisji

3 Implementacja protokołów bezpieczeństwa Użytkownik- użytkownik (kodowanie poczty) Brama-brama (pełne zabezpieczenie przesyłu danych między ruterami) Użytkownik-brama ( dostęp z zewnątrz)

4 Protokoły warstwy sieciowej IP Security (IPSec) Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Layer 2 Forwarding (L2F) Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP poprawiona wersja L2F) Podstawowe zadanie protokołów: bezpieczne przetransportowanie pakietu pochodzącego z pewnej zaufanej sieci IP poprzez siec obcą. Użytkownicy zdalni korzystają z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) tak, jakby fizycznie znajdowali się w siedzibie firmy

5 Cechy protokołów bezpieczeństwa VPN (wirtualne sieci prywatne) Tunelowanie - pakiety z sieci IP są zbierane i umieszczane w treści zasadniczej innego, nowego pakietu. Szyfrowanie Sprawdzanie autentyczności treści zasadniczej pakietu pakietowy podpis cyfrowy zapewniający integralność danych Uwierzytelnianie połączenia przed stworzeniem tunelu łączącego dwa komputery należy dokonać uwierzytelnienia połączenia. Proces ten ma na celu sprawdzenie, czy obie strony są tymi, za które się podają

6 Protokół IP Security ( IPSec) Protokół stosowany we wszystkich trzech konfiguracjach: użytkownik-użytkownik, brama-brama, użytkownik-brama Funkcje protokołu: poufność, niezaprzeczalność i integralność Protokoły składowe: IP Authentication Header (AH nagłówek rozpoznawczy) zapewnia niezaprzeczalność, uwierzytelnianie danych i pozwala na sprawdzenie integralności danych. Encapsulating Security Payload (ESP - element rozpoznania zabezpieczeń pakietów IP) odpowiedzialny za zapewnienie poufności danych (szyfrowanie)

7 Warstwy protokółu IP Security ( IPSec)

8 Konfiguracja Security Associations (organizacja ochrony) A tryb transportowy AH B tryb tunelowy ESP C tryb tunelowy ESP z AH

9 Wymiana kluczy kryptograficznych Ręcznie tworzy się wspólne dla obu stron hasło (wyrażenie lub ciąg znaków) i umieszcza je np. w pliku konfiguracyjnym Automatycznie lub dynamicznie do bezpiecznej transmisji kluczy kryptograficznych poprzez obcą siec wykorzystuje się specjalny protokół wymiany kluczy np. IKE (Internet Key Exchange)

10 Zasady dostępu do sieci VPN

11 Scenariusze ataków sieciowych Ataki DoS Amplification attack (fałszowanie ICMP) Fragmentation attack (wymuszenie fragmentacji pakietów) Ataki DDos

12 Ataki DoS Ataki tego typu składają się z serii żądań dostarczania usług, których intensywność i liczba jest tak wielka, iż system spędza tyle czasu i zużywa tyle energii, udzielając odpowiedzi na żądania, że nie jest zdolny do jakichkolwiek innych działań Atak typu SYN flood polega na wysłaniu do systemu ofiary tysięcy próśb o nawiązanie połączenia TCP, system odsyła napastnikowi pakiety SYN/ACK, jednocześnie rezerwując część pamięci na nowo nawiązaną komunikację Napastnik nigdy nie wysyła do ofiary pakietu potwierdzającego nawiązanie połączenia(ack) w rezultacie ofiara nie może zwolnić zarezerwowanej pamięci

13 Amplification attack Atak ten polega na technice fałszowania zapytań ping (ICMP Echo Request), poprzez zamianę adresu źródła tych zapytań na adres atakowanego serwera. Tak spreparowane pakiety ping, wysyłane są na adres rozgłoszeniowy sieci zawierającej wiele komputerów. Pakiety zostają rozesłane do wszystkich aktywnych systemów w sieci, co powoduje przesłanie przez nie pakietów ICMP Echo Reply na sfałszowany wcześniej adres źródłowy atakowanej ofiary.

14 Amplification attack

15 Fragmentation attack Proces fragmentacji pakietów, zachodzący w warstwie sieciowej (IP) lub transportowej (TCP), może być przyczyną poważnych kłopotów urządzeń takich jak rutery, zapory sieciowe i czujniki systemu kontroli włamań. Tego typu ataki nie są skierowane przeciwko określonym serwerom nie są zasobożerne, celem ataków są systemy ochrony Atak polega na fragmentacji pakietów na najmniejsze możliwe części, wysłane w sposób nieuporządkowany, z powtarzającymi się i spóźnionymi pakietami. Urządzenia ochraniające sieć (ruter, zapora sieciowa) marnują mnóstwo czasu, czekając na spóźnione pakiety i próbując złożyć pakiety IP i sesje TCP w jedną całość

16 Rozproszony atak typu odmowa usług (DDoS) DDoS (ang. Distributed Denial of Service) - atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów (np. zombie). Atak DDoS jest odmianą ataku DoS polegającą na jednoczesnym atakowaniu ofiary z wielu miejsc. Służą do tego najczęściej komputery, nad którymi przejęto kontrolę przy użyciu specjalnego oprogramowania (różnego rodzaju tzw. boty i trojany). Na dany sygnał komputery zaczynają jednocześnie atakować system ofiary, zasypując go fałszywymi próbami skorzystania z usług, jakie oferuje. Dla każdego takiego wywołania atakowany komputer musi przydzielić pewne zasoby (pamięć, czas procesora, pasmo sieciowe), co przy bardzo dużej ilości żądań prowadzi do wyczerpania dostępnych zasobów, a w efekcie do przerwy w działaniu lub nawet zawieszenia systemu

17 Model ataku DDoS

18 Zapora sieciowa Zapora sieciowa (ang. firewall ściana ogniowa) jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami. Termin ten może odnosić się zarówno do dedykowanego sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokującego niepowołany dostęp do komputera, na którego straży stoi. Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych, Internetu, chroni też przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na zewnątrz.

19 Funkcje zapory sieciowej Filtrowanie pakietów, czyli sprawdzanie pochodzenia pakietów i akceptowanie pożądanych na podstawie adresu źródła, przeznaczenia i typu usług. Stosowanie algorytmów identyfikacji użytkownika (hasła, cyfrowe certyfikaty). Zabezpieczanie programów obsługujących niektóre protokoły (np. FTP, TELNET).

20 Podstawowe typy zapór sieciowych Zapora sieciowa filtrująca pakiety ( ang. packietfiltering firewall) Zapora sieciowa wykonująca statyczną inspekcje stanów (ang. Stateful inspection firewall) Pośredniczące zapory aplikacyjne (ang. application proxy firewall)

21 Zapora filtrująca pakiety Zapora filtrująca pakiety tylko na podstawie adresów IP źródła i przeznaczenia, umieszczonych w nagłówku pakietu, a także źródła i przeznaczenia portów TCP/UDP. Analiza odbywa się tylko na poziomie warstwy sieciowej modelu OSI Zapora stosuje się tylko do pierwszej napotkanej reguły, która odnosi się do danego pakietu później przeszukiwanie zostaje zatrzymane i żadna kolejna reguła nie będzie stosowana

22 Wady zapory filtrującej pakiety Przepuszczenie fali pakietów SYN przez zaporę

23 Wady zapory filtrującej pakiety Przepuszczenie pofragmentowanych pakietów, które wydają się ruchem HTTP a po rekonstrukcji okazują się telnetem

24 Zapora sieciowa z inspekcją stanów Zapora sieciowa z inspekcją stanów odwołuje się do definiowanych przez administratora reguł (tak jak filtr pakietów), ale są one interpretowane za pomocą dodatkowych układów logicznych Zapora przeprowadzająca inspekcję stanów monitoruje warstwę transportową (gdzie podstawowym protokołem jest TCP) Zapora taka monitoruje nie tylko takie dane jak źródło pakietu, jego adres docelowy i port, ale także numer sekwencji pakietu (kolejność pakietów) i znaczniki TCP (SYN, FIN) odróżnia początek, środek i koniec połączenia. Jądrem każdej takiej zapory jest tablica stanów, która jest aktualizowana za każdym razem, gdy zmienia się status połączenia

25 Schemat działania połączenia ftp z zaporą sieciową z inspekcją stanów Zapora blokuje wszystkie połączenia przychodzące Komputer U inicjuje sesję ftp kontaktując się z serwerem A Serwer ftp może otworzyć połączenie zwrotne, bo zapora zapamiętała w tablicy stanów stan wcześniejszego połączenia Inny serwer ftp (serwer B nie ma możliwości nawiązania połączenia z klientem, gdyż w tablicy stanów nie ma odpowiedniego rekordu opisującego to połączenie

26 Pośredniczące zapory aplikacyjne (proxy) Firewall tego typu nie zezwala na bezpośrednie połączenia pomiędzy jednostkami znajdującymi się po obu stornach zapory Wszystkie połączenia są dokonywane za pośrednictwem serwera pośredniczącego proxy, który przechwytuje wszystkie wchodzące i wychodzące sesje, analizuje ich zgodność z listą reguł i dopiero ustanawia połączenie pomiędzy zaporą a usługą docelową Pośrednicząca zapora aplikacyjna odgrywa swą rolę jeżeli uda się przewidzieć możliwości przeprowadzania ataków z wykorzystaniem danych protokołu Wadą zapory jest konieczność korzystania z większej mocy obliczeniowej, pamięci operacyjnej, oddzielnego serwera proxy.

27 Pośredniczące zapory aplikacyjne

28 Hybrydy Hybrydy zapór sieciowych łącze wszystkie technologie zapór: filtrowanie pakietów, inspekcja stanów i pośredniczenie w usługach Hybrydy inicjują sesję, wykorzystując w pierwszej fazie serwer pośredniczący Po nawiązaniu połączenia przechodzą w tryb monitorowania połączenia, wykorzystując tablicę stanów

29 Zapora z szczeliną powietrzną (air gap) Szczeliną powietrzną określa się urządzenie, które konwertuje standardowe protokoły internetowe (TCP/IP) na pewien nietypowy lub bazujący na sprzęcie protokół jeszcze przed podjęciem decyzji o przepuszczeniu lub odrzuceniu pakietów

30 Drugorzędne funkcje zapory sieciowej Translacja adresów w sieci (NAT) Translacja adresów portów (PAT) Antispoofing Obsługa wirtualnych sieci LAN Uwierzytelnianie

31 Sieć bez translacji adresów Możliwe mapowanie topologii sieci wewnętrznej bez translacji adresów (NAT)- sieć z adresami trasowalnymi z Internetu, łączenie się z każdym adresem oddzielnie

32 Statyczna translacja adresów w sieci (NAT) Sieć wykorzystująca translację adresów (NAT) komputery w sieci wewnętrznej otrzymują nietrasowalne adresy IP

33 Statyczna translacja adresu serwera poczty

34 Dynamiczna translacja adresów portów (PAT) Komputery w sieci wewnętrznej używają jednego adresu IP, zapora przydziela im różne porty do komunikacji z Internetem

35 Antispoofing Spoofing- metoda podrabiania adresów sieci wewnętrznej, stosowana przykładowo w anonimowych sesjach ftp Antispoofing mechanizm pozwalający odróżnić czy pakiet pojawił się na interfejsie wewnętrznym zapory (pochodzi z sieci wewnętrznej) czy na innym interfejsie (może by sfałszowany)

36 Antispoofing Pakiety z adresem IP komputera sieci wewnętrznej, pojawiające się na zewnętrznym interfejsie zapory są blokowane i odrzucane umożliwia to funkcja antispoofing

37 Uwierzytelnianie w zaporze sieciowej

38 Dyspozycyjność zapory sieciowej Model HA (High Availability) polega na zastosowaniu systemu nadmiarowej zapory sieciowej Rezerwa pasywna gotowa do pracy wyłączona zapora awaryjna Rezerwa aktywna włączona i połączona za pomocą połączenia synchronizującego Zapora w trybie rezerwy aktywnej

39 Platformy zapór sieciowych Zapory sieciowe stworzone na bazie systemu operacyjnego Urządzenia wykorzystujące standardowe systemy operacyjne Tradycyjne systemy operacyjne z dodatkowym oprogramowaniem firmowym, zapewniającym ochronę Zapory sprzętowe

40 Zapory wykorzystujące oprogramowanie systemu operacyjnego IPChains zapora dla systemów Linux i BSD pozwala definiować reguły filtrów pakietów bez inspekcji stanów Firewall systemów Windows integrują się z oprogramowaniem sieciowym, w trakcie łączenia aplikacji z Internetem tworzone są reguły filtrowania pakietów, zawierają podstawowe funkcje takie jak inspekcja stanów.

41 Urządzenia korzystające z systemów operacyjnych (systemowy firewall) Zmodyfikowane komputery osobiste z procesorem Intela, na których zainstalowano wzmocniony i ulepszony system linuksowy (lub BSD) wraz z IPChains i jego nowymi interfejsami użytkownika. Zapory tego typu charakteryzują się możliwością dokonywania inspekcji stanów, funkcjami zestawiania połączeń VPN dla zdalnych użytkowników i rozszerzeniami wykorzystującymi zewnętrzne źródła uwierzytelniania (np. mechanizm sprawdzania certyfikatów cyfrowych)

42 Tradycyjne systemy operacyjne z dodatkowym oprogramowaniem firmowym Oprogramowanie zapory jest zainstalowane wraz ze specjalnie przygotowanym systemem operacyjnym (Linux lub NT), w którym zablokowano wszystkie niepotrzebne usługi Platforma zapewnia funkcje inspekcji stanów, serwera pośredniczącego proxy lub inne funkcje stosowane w modelach hybrydowych Oprogramowanie komercyjne umożliwia systemowi operacyjnemu pełnienie niskopoziomowych funkcji trasowania

43 Rozwiązania sprzętowe Zapora sprzętowa (firewall appliance) urządzenia dedykowane, w których funkcje zapory implementowane są w specjalizowanych układach scalonych (ASIC Application Specific Integrated Circuit) Zalety: Wzmocniony system operacyjny sprzętowej zapory sieciowej Łatwe uruchomianie Łatwa konserwacja i obsługa Większa wydajność

44 Narzędzia ochrony przed atakami DoS odmowa usług (ang. denial of service)

45 Dzienniki zapór sieciowych Co powinno być rejestrowane w dziennikach? wszystkie zdarzenia zakończone porażką przypadki dostępu do ważnych zasobów zdalne połączenia zakończone sukcesem (np. dane połączeniowa VPN)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce Ukazuje się od 1919 roku 3'14 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Michał SZEWCZYK Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wybrane analizy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo ŚCIANY OGNIOWE 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET

METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET Mariusz Sojak, Szymon Głowacki, Paweł Policewicz Katedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Ściany ogniowe - Sieci komputerowe 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Spis treści O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Część I Źródło...21 Rozdział 1. Słyszę, jak piszesz... 23 Potrzeba losowości... 24 Automatyczne generowanie liczb losowych... 26 Bezpieczeństwo generatorów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix

Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix Referat z przedmiotu Administracja systemami komputerowymi Temat: Bezpieczeństwo systemu Unix Prowadzący: mgr inż. Bogusław Juza Zespół: Konrad Krzysik Grzegorz Majka Maciej Kołodziej 1. Firewall e Dostęp

Bardziej szczegółowo

Omijanie zapór sieciowych

Omijanie zapór sieciowych Omijanie zapór sieciowych Oliver Karow Artykuł opublikowany w numerze 1/2006 magazynu hakin9. Zapraszamy do lektury całego magazynu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

VPN. IPsec PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol) OpenVPN L2TP (ang. Layer Two Tunneling Protocol) Hamachi

VPN. IPsec PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol) OpenVPN L2TP (ang. Layer Two Tunneling Protocol) Hamachi Połączenia tunelowe Porty TCP UDP BOOTP serwer 67, klient 68 DNS 53 FTP 20, przesyłanie danych FTP 21, przesyłanie poleceń HTTP 80, dodatkowe serwery, np. proxy, są najczęściej umieszczane na porcie 8080

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Programatora kluczy USB Szyfratora IPSec Gateway

Dokumentacja Programatora kluczy USB Szyfratora IPSec Gateway Dokumentacja Programatora kluczy USB Szyfratora IPSec Gateway Grzegorz Łabuzek grzesiekl@aba.krakow.pl 19 marca 2003 Wersja Programatora kluczy USB: 0.9.5 Wersja dokumentacji: 0.9.5 Spis treści 1. Wprowadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

phion netfence Security Gateway podstawowe elementy

phion netfence Security Gateway podstawowe elementy phion netfence Security Gateway podstawowe elementy phion netfence jest nowoczesnym systemem firewallowym przeznaczonym do kompleksowej ochrony sieci oraz jej zasobów. Jego podstawowymi elementami są firewall

Bardziej szczegółowo

Badanie możliwości przenikania firewalli atakami w tunelach kryptograficznych

Badanie możliwości przenikania firewalli atakami w tunelach kryptograficznych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 17, 2002 Badanie możliwości przenikania firewalli atakami w tunelach kryptograficznych Marek KWIATKOWSKI, Adam PAŁASZ Adam E. PATKOWSKI, Maciej RYCHTER, Radosław

Bardziej szczegółowo