NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 NWA-3500 Bezprzewodowy punkt dostępowy a/b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja /2007 Edycja 1 Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Informacje ogólne NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi Niniejsza Skrócona instrukcja obsługi pokazuje, w jaki sposób podłączyć i skonfigurować urządzenie NWA-3500 (oznaczone na schemacie literą Z) w sposób umożliwiający bezpieczne podłączanie klientów bezprzewodowych do sieci przewodowej. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w Podręczniku użytkownika. Podczas konfiguracji konieczne mogą być parametry dostępu do Internetu. W celu skonfigurowania sieci bezprzewodowej należy: 1. Podłączyć sprzęt 2. Uruchomić aplikację Web Configurator 3. Skonfigurować urządzenie NWA Zainstalować sprzęt 5. Skonfigurować zasilanie przez sieć Ethernet (opcjonalnie) -2-

3 1 Podłączanie sprzętu NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi 1. W celu przeprowadzenia konfiguracji wstępnej, podłącz port ETHERNET do komputera posługując się przewodem Ethernet. 2. Podłącz gniazdo zasilania POWER 12VDC do źródła prądu, posługując się wyłącznie zasilaczem znajdującym się w zestawie. Po zakończeniu konfiguracji wstępnej należy podłączyć port ETHERNET w urządzeniu NWA-3500 do gniazdka Ethernet z dostępem do sieci. 1.1 DIODY LED Podczas uruchamiania urządzenia diody WDS/SYS migają na czerwono. Gdy urządzenie osiągnie stan gotowości, włącza się dioda ZyAIR i miga podczas transmisji danych. -3-

4 Jeżeli port ETHERNET jest prawidłowo podłączony, włącza się znajdująca się przy nim dioda, która również miga w czasie transmisji danych. Jeżeli połączenie ETHERNET odbywa się z prędkością 10Mb/s, włącza się zielona dioda LED, natomiast jeżeli połączenie realizowane jest z prędkością 100Mb/s, wówczas włącza żółta dioda LED.? Jeżeli dioda ZyAIR nie włącza się, należy sprawdzić, czy używany jest prawidłowy zasilacz oraz czy jest on podłączony do właściwego źródła zasilania. Należy odłączyć zasilacz i podłączyć go ponownie. Jeśli błąd się powtarza, może to świadczyć o problemie sprzętowym. Należy skontaktować się ze sprzedawcą. Jeżeli nie włącza się żadna dioda ETHERNET, należy sprawdzić połączenie kablowe z portem ETHERNET w urządzeniu NWA Należy również sprawdzić, czy karta sieciowa w komputerze działa poprawnie. 2 Dostęp do aplikacji Web Configurator Użyj przeglądarek Internet Explorer 6.0 lub Netscape Navigator 7.0 (albo nowszych wersji) z włączoną obsługą JavaScript i wyłączoną blokadą okienek wyskakujących. 2.1 Konfiguracja adresu IP komputera Zanotuj aktualne ustawienia IP swojego komputera przed ich zmianą. Najpierw skonfiguruj komputer w taki sposób, aby korzystał ze statycznego adresu IP z przedziału , z maską podsieci Dzięki temu komputer będzie mógł się komunikować z urządzeniem NWA Informacje na temat ustawiania adresu IP w komputerze można znaleźć w Podręczniku użytkownika. -4-

5 2.2 Logowanie się do aplikacji Web Configurator Choć możliwe jest bezprzewodowe połączenie z NWA-3500, to jednak na potrzeby konfiguracji początkowej zaleca się podłączenie komputera do portu ETHERNET urządzenia. 1 Uruchom przeglądarkę. Wpisz adres (domyślny adres IP urządzenia NWA-3500).? Jeżeli nie możesz połączyć się z aplikacją Web Configurator, sprawdzić, czy adres IP oraz maski podsieci urządzenia NWA-3500 oraz komputera są w tym samym przedziale adresów IP (zob. rozdział 2.1). 2 Kliknij Login (domyślne hasło 1234 jest już wpisane). 3 Zmień hasło logowania, wprowadzając nowe i klikając Apply. Zanotuj nowe hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. -5-

6 ? Jeżeli zmienisz hasło, a następnie je zapomnisz, konieczny będzie restart urządzenia NWA Sposób użycia przycisku RESET został opisany w Podręczniku użytkownika. 4 Kliknij Apply, żeby dla większego bezpieczeństwa zastąpić domyślny certyfikat fabryczny; możesz również kliknąć Ignore, jeżeli nie chcesz zmieniać certyfikatu w tym momencie. 5 Pojawi się ekran menu głównego. -6-

7 3 Konfiguracja urządzenia NWA Konfiguracja ustawień systemowych 1 Kliknij SYSTEM na panelu nawigacyjnym. 2 Pojawi się ekran SYSTEM > General Pole System Name służy identyfikacji Twojego urządzenia NWA-3500 w sieci. Należy wybrać charakterystyczną nazwę lub zostawić wartość domyślną tego pola. Domain Name: wprowadź w tym polu nazwę domeny, jeżeli wymaga jej do uwierzytelnienia Twój dostawca usług internetowych. W przeciwnym razie możesz zostawić to pole puste lub ustawić jego wartość zgodnie z tym, co wyświetliło się automatycznie. DNS Server(s): jeżeli Twój dostawca usług internetowych przekazał Ci konkretne ustawienia DNS, należy wybrać w tym miejscu opcję User-Defined i wprowadzić podane parametry. W przeciwnym wypadku należy pozostawić wartości domyślne tych pól. 3 Kliknij Apply. -7-

8 Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej 1 Kliknij WIRELESS na panelu nawigacyjnym. Pojawi się następujący ekran Żeby komunikacja bezprzewodowa była możliwa, stacje bezprzewodowe oraz urządzenie NWA-3500 muszą używać tego samego identyfikatora (SSID), identyfikatora kanału oraz ustawień szyfrowania. WLAN Adaptor: należy wybrać opcję WLAN1. Operating Mode: należy wybrać opcję Access Point Mode: wybierz standard komunikacji bezprzewodowej, z którego powinna korzystać Twoja sieć. Jeżeli wszystkie urządzenia klienckie są zgodne ze standardem IEEE a, wybierz a. W przeciwnym razie wybierz b+g. Choose Channel ID: wybierz kanał komunikacji bezprzewodowej, z którego powinna korzystać Twoja sieć. Jeżeli chcesz, żeby urządzenie NWA-3500 automatycznie wybrało kanał, wybierz opcję Scan. SSID Profile: Z rozwijanej listy wybierz profil SSID, który chcesz skonfigurować pod kątem dostępu do sieci. W tym wypadku wybrano profil SSID03. 2 Kliknij Apply, aby zapisać zmiany. -8-

9 3 Kliknij zakładkę SSID. Pojawi się następujący ekran Sprawdź, czy wybrane są domyślne ustawienia profilu SSID03. Domyślny identyfikator sieci (SSID) to ZyXEL03, zaś domyślne ustawienia bezpieczeństwa (opcja Security) to Security01. Opcje Layer 2 Isolation oraz Mac Filter są domyślnie wyłączone (Disable). Jeżeli chcesz zmienić ustawienia profilu SSID, wybierz profil SSID03 i kliknij Edit. 4 Kliknij zakładkę Security. Sprawdź, czy wybrana jest opcja Security01 i kliknij Edit. Jeżeli nie skonfigurujesz zabezpieczeń bezprzewodowych, wówczas każdy będzie mógł podłączyć się do Twojej sieci. -9-

10 5 W tym miejscu można wprowadzić ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Pola do wypełnienia będą się różnić w zależności od rodzaju zabezpieczeń określonych w polu Security Mode. Wybierz opcję None, jeżeli nie chcesz korzystać z zabezpieczeń bezprzewodowych. W niniejszym przykładzie zastosowano tryb zabezpieczeń WPA2-PSK, w którym wszystkie bezprzewodowe urządzenia klienckie musza korzystać z tego samego, wstępnie współdzielonego klucza, żeby dołączyć do sieci. Należy sprawdzić, czy wszystkie klienckie urządzenia bezprzewodowe obsługują taki typ zabezpieczeń, jaki ustawiłeś. Gdy skończysz, wciśnij Apply.? Jeżeli urządzenia klienckie nie mogą komunikować się bezprzewodowo z siecią, sprawdź, czy używają takich samych ustawień zabezpieczeń bezprzewodowych, jak urządzenie NWA

11 3.2 Konfiguracja ustawień IP 1 Adres IP urządzenia NWA-3500 musi należeć do tej samej podsieci, co Twoja sieć. Kliknij IP na panelu nawigacyjnym. Wybierz opcję Get automatically from DHCP, jeżeli chcesz, żeby urządzenie pobrało adres IP automatycznie z serwera DHCP działającego w sieci. Jeżeli chcesz użyć konkretnego adresu IP, wybierz opcję Use fixed IP address i wprowadź wybrany adres, łącznie z maską podsieci i adresem IP bramy. Kliknij Apply. Od tej pory urządzenie NWA-3500 korzystać będzie z nowego adresu IP i nie będzie możliwe podłączenie się do niego korzystając z domyślnego adresu IP. Jeśli adres IP urządzenia NWA-3500 zostanie zmieniony, trzeba użyć nowego adresu IP, by ponownie uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji. W przypadku wybrania opcji Get automatically from DHCP, należy sprawdzić serwer DHCP, żeby określić adres IP przypisany urządzeniu NWA Więcej informacji na ten temat znaleźć można w dokumentacji serwera DHCP. 2 Jeżeli zmieniłeś adres IP komputera zgodnie z opisem w rozdziale 2.1, należy teraz przywrócić wcześniejsze ustawienia. 3 Zmień ustawienia bezprzewodowe w urządzeniu klienckim, aby odpowiadały parametrom wprowadzonym podczas konfiguracji NWA Należy w tym celu zapoznać się z dokumentacją swojej bezprzewodowej karty sieciowej. Urządzenie NWA-3500 jest już gotowe do podłączenia do przełącznika lub routera. Czynność tę można przeprowadzić teraz lub po podłączeniu anten i zamontowaniu NWA-3500.? Jeżeli urządzenie NWA-3500 nie może komunikować się z siecią, należy sprawdzić, czy przypisany urządzeniu adres IP należy do tej samej podsieci, co przełącznik / router. -11-

12 4 Instalacja sprzętu 4.1 Podłączanie anten NWA-3500 Skrócona instrukcja obsługi Anteny należy przykręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do złącz antenowych, znajdujących się po bokach NWA Anteny powinny być ustawione prostopadle do podłoża i równolegle do siebie. Należy sprawdzić, czy anteny są solidnie przykręcone do złącz antenowych. 4.2 Montaż sprzętu Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym miejscem dla punktu dostępowego jest środek obszaru, który powinien być objęty zasięgiem. W celu uzyskania lepszych parametrów, należy zamontować urządzenie w wysoko położonym punkcie obszaru wolnego od przeszkód. Instalacja na ścianie Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, by zainstalować NWA-3500 na ścianie. 1 Wkręć dwie śruby (nie są dołączone) w ścianę w odległości 800 mm od siebie (zob. rys. w kroku 3). Użyj śrub z łebkiem o przekroju 6mm ~ 8mm. Nie wkręcaj śrub w ścianę aż do samego końca; zostaw niewielką szczelinę między główką śruby a ścianą. Szczelina musi być wystarczająco duża, by główka śruby mogła się wsunąć w prowadnice na urządzeniu, a przewody mogły zmieścić się z tyłu. Należy upewnić się, że śruby są solidnie umieszczone w ścianie i wystarczająco mocne, by utrzymać wagę urządzenia NWA-3500 razem z przewodami połączeniowymi. 2 Dopasuj kable. -12-

13 Przewody połączeniowe należy poprowadzić z tyłu urządzenia NWA-3500, zgodnie z poniższą ilustracją. LUB: Poprowadzić przewody w górę i wzdłuż krawędzi sufitu. 3 Dopasuj otwory na tylnej ściance NWA do śrub na ścianie. Zawieść NWA-3500 na śrubach. 5 Konfiguracja zasilania przez sieć Ethernet (opcjonalnie) Mechanizm Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie urządzenia NWA-3500 za pomocą 8-żyłowego przewodu Ethernet kategorii 5, dzięki czemu w pobliżu urządzenia nie musi być gniazdka zasilającego. Konieczny jest również iniektor PoE (nie jest dołączony), który służy do podłączenia zasilania do przewodu Ethernet. Funkcja ta pozwala swobodniej wybrać miejsce instalacji urządzenia. W poniższym schemacie literka Z oznacza urządzenie NWA-3500, A to przewód Ethernet kategorii 5, B to iniektor PoE, zaś C to przewód zasilający. -13-

14 Urządzenie NWA-3500 można podłączyć do zasilania PoE przez port ETHERNET ORAZ do źródła zasilania przez złącze POWER 12VDC. W takim wypadku nie należy odłączać portu ETHERNET przed odłączeniem portu POWER 12VDC. Spowoduje to restart urządzenia NWA Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejdź pod adres 2 Wybierz produkt z listy rozwijanej na stronie głównej firmy ZyXEL, aby przejść do tego strony tego produktu. 3 Kliknij żądany certyfikat, aby go obejrzeć. -14-

15 -15-

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi

ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 4.00 4/2006 Edycja 1-1 - Informacje ogólne ZyWALL 2 Plus to firewall z funkcjami VPN, zarządzania pasmem, filtrowania treści i wieloma innymi. MoŜna działać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi etgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x J45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi etgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x J45 (LAN) Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Netgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x RJ45 (LAN) Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi etgear WN3000RP-100GRS, N300, 1 x J45 (LAN) Nr produktu 975573 Strona 1 z 21 Sprzęt:

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo