KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby"

Transkrypt

1 KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych Copyright by Robert Zawiślak -Zarzycki VIMENA Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby W ostrej chorobie potrzeba 5-10 pełnych, charakterystycznych objawów, aby poprawnie wybrać skuteczny środek leczniczy, który będzie homeopatyczny w swoim działaniu, czyli podobny do zaistniałego naturalnego zaburzenia chorobowego. Jeśli jest to zakaźna choroba epidemiczna, (infekcja sezonowa, grypa, choroba wysypkowa wieku dziecięcego, paciorkowcowe zapalenie gardła, choroba Heine-Medina, dur, cholera i inne), która w sposób powtarzalny dotyka większe grupy ludzi, (czyli ma charakterystyczny i w miarę powtarzalny, trwały wzorzec swojego przebiegu), aby znaleźć środek leczniczy dla danej epidemii, potrzeba 5-10 objawów pełnych i charakterystycznych dla tej choroby. Przeważnie jedna pojedyncza osoba w przebiegu danej epidemii nie doświadcza wszystkich charakteryzujących tą epidemię objawów pozwalających na wybór najbardziej odpowiedniego dla ich usunięcia i wykorzenienia choroby w całości środka leczniczego, czyli leku homeopatycznego dla tej epidemii (genius epidemicus). Dzieje się tak zwłaszcza w początkowych godzinach danej epidemii, gdy lekarz stosujący homeoterapię jeszcze nie zdąży nabyć wiedzy o tych objawach z powodu zbyt małej liczby zbadanych chorych. Ten stan nie trwa długo. Zwykle informacje pozyskane z wywiadu i obserwacji 3-5 chorych cierpiących aktualnie na tę chorobę są zupełnie wystarczające do wyboru leku homeopatycznego dla aktualnej epidemii. W praktyce jest to szybszy proces niż laboratoryjne badanie służące identyfikacji drobnoustroju odpowiedzialnego za powstanie epidemii dla sprawnego lekarza może zamykać się w czasie 2-4 godzin pracy, a sprawdzian skuteczności terapeutycznej potwierdza poprawność rozpoznania w ciągu 1-2 dób. Ostatecznym skutkiem pracy z kwestionariuszem wypytywania ma być udostępnienie lekarzowi informacji opartej na bieżącej, wnikliwej obserwacji i analizie ostrych dolegliwości, objawów i oznak chorobowych, szczególnie tych najbardziej charakterystycznych, wyraźnych, nasilonych i zakłócających zdolność zdrowego życia, dzięki której lekarz będzie mógł rozpoznać obraz ostrej choroby, sposób reakcji chorego na chorobę oraz przyporządkować im odpowiadający w zgodzie z zasadą podobieństwa spotęgowany środek leczniczy wspierający zdrowienie. Objaw pełny to taki, który odpowiada swoją treścią na pytania: Kto? Co? Gdzie? Jakimi środkami? Dlaczego? Jak? Kiedy?

2 kto?(quis?), czyli kogo dotyczy zachorowanie (płeć, wiek, stan ogólny zdrowia, temperament); co? (Quid?), czyli jakie zjawisko ma miejsce (osłabienie, napięcie, ból, krwawienie, zranienie, stłuczenie, ukąszenie, przygnębienie, podniecenie, przestrach, szał, gorączka itp.); gdzie? (Ubi?), czyli jakie jest umiejscowienie głównej dolegliwości (osłabienia mięśnie lewej ręki zginające palce, napięcie mięśni grzbietu po lewej stronie od kręgosłupa, ból kolana lewego, krwawienie z dziąseł, zranienie lewego podudzia prawego ponad kostką przyśrodkową, ukąszenie okolicy łydki lewej, przygnębienie obniżenie nastroju smutek); jakimi środkami? (Quibus auxiliis?), czyli co towarzyszy głównej dolegliwości ( osłabieniu mięśni towarzyszy drżenie rąk i poty uogólnione, krwawieniu z dziąseł towarzyszy zgaga i odbijania kwaśne, przygnębieniu towarzyszy lek przed śmiercią, luźne stolce i drżenia mięśni); dlaczego? (Cur?), czyli jaka jest spostrzeżona przyczyna, która wywołała ten stan, na którą człowiek odpowiedział tym stanem: osłabieniem, napięciem, bólem, krwawieniem, raną, przygnębieniem ( osłabienie po dźwignięciu nadmiernego ciężaru, napięcie po okresie bezsennych nocy z powodu opieki nad chorym domownikiem, ból po zmoknięciu i przewianiu zimnym wiatrem, krwawienie z dziąseł z powodu mycia zębów szczoteczką, przygnębienie po nadmiernej radości);. jak? (Quomodo?), czyli jakie okoliczności i warunki oraz zachowania nasilają dolegliwość główną a jakie towarzyszącą oraz jakie okoliczności i warunki oraz zachowania łagodzą dolegliwość główną a jakie towarzyszącą, ( np. ból z ulgą po przeciąganiu się a pogorszeniem przy rozpoczynaniu ruchu po spoczynku) zwane są one zmiennościami lub modalnościami objawu/dolegliwości; kiedy? (Quando?), czyli wpływ okoliczności czasu na wyrażanie się objawu lub dolegliwości głównej i towarzyszącej (np. pojawianie się bólu głowy o wschodzie słońca, narastanie do południa, zmniejszanie się popołudniu i zanik wraz zachodem słońca, nawroty świądu skóry codziennie po , budzenie się codziennie o 2.00 po północy). Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA

3 KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych Copyright by Robert Zawiślak -Zarzycki VIMENA Wersja B proces nie rozwija się dramatycznie szybko i możemy poświęcić mu więcej uwagi i czasu Jeśli masz więcej czasu i przebieg choroby ostrej na to pozwala, na początek, jako zasadę, podać należy podstawowe dane dotyczące osoby chorującego, które dają możliwość zapoznania się z jego środowiskiem życia. A więc: pełne imię i nazwisko, płeć; adres do korespondencji z kodem pocztowym i ewentualnie numerem telefonu (faks, ); data i miejsce urodzenia; stan cywilny (jeżeli pozostaje w związku to od jak dawna; sytuacja rodzinna); wyznanie (przynależność do wspólnoty religijnej); posiadane wykształcenie; wykonywany zawód (wraz z krótkim określeniem warunków pracy, występujących uciążliwości i narażeń z nimi związanych); sposób odżywiania (rodzaj diety np: wegetariańska, jarska, nie wegetariańska); stosowane używki (dziennie przyjmowane ilości). Podczas pracy z kwestionariuszem w przebiegu ostrej choroby należy określić przede wszystkim czy i w jaki sposób zachorowanie wpłynęło na stan psycho-emocjonalny chorego (twój), podać charakterystyczne cechy opisujące tę zmianę. Opisać jakie czynności, przejawy działania i sprawności, możliwości umysłu zostały dotknięte zmianami, zaburzone, jak zmienił się nastrój chorego, jak zmieniła się typowa dla tej osoby natura emocjonalna. Czy funkcje umysłu uległy wyostrzeniu, poprawie sprawności, pobudzeniu czy też przytępieniu, spowolnieniu, zakłóceniu; czy otępienie jest duże, umiarkowane czy małe, czy może zmierza aż do senności, utraty przytomności, śpiączki?. Pytania szczegółowe kwestionariusza pomagają opisać umysł i jego cechy, uczucia i emocje, jako wyraz charakterystyki osoby tego, kto choruje? (Quis?); dają dostęp do poznania osobowości chorego i jej zmiany w chorobie uznawanej za główną oś, rdzeń homeoterapii, która nie leczy chorób, tylko pomaga zdrowieć chorującym ludziom. I. Objawy umysłowe jeśli ostra choroba zmieniła stan twojego umysłu, pogorszyła jego sprawność lub wprowadziła cię w stan podniecenia, spowolniła jego funkcjonowanie lub przyspieszyła procesy myślenia, zmieniła twój nastrój, skorzystaj z poniższych pytań i opisz szczegółowo te zmiany. Jeśli uważasz, że choroba nie wpłynęła na tę sferę życia, pomiń tą część.

4 Objawy umysłowe opisują najbardziej wewnętrzne przejawy istnienia chorego i dlatego, jako najbardziej osobiste, są najbardziej niepowtarzalne, charakterystyczne, ważne dla lekarza stosującego homeopatyczną metodę leczenia. Jak przedstawia się twoja zdolność zapamiętywania? Czy obserwujesz jej osłabienie? Jeśli tak to od kiedy? Kiedy i w jakich okolicznościach, w odniesieniu do czego, w jakim czasie? Czy czytasz z zainteresowaniem, czy pamiętasz o czym czytasz? Jak sprawnie posługujesz się władzami umysłu? Co ze zdolnością skupiania się i utrzymania skupionej uwagi? Jak sprawnie odpowiadasz na pytania innych ludzi, natychmiast czy wolno? Czy masz jakieś trudności ze zrozumieniem pytań? Jak zmienia się stan twojego umysłu w chorobie, czy pojawiają się wtedy jakieś skłonności? Czy w jakikolwiek sposób dolegliwości lub choroby dotykają władz twojego umysłu, zmieniają nastrój czy stajesz się smutny, rozżalony, pogodny, wesoły itp? Czy i co myślisz o przyszłości, czy niepokoisz się o przyszłość? Czy są jakieś okoliczności lub sytuacje, które napełniają cię niepokojem? W jakich sytuacjach pojawia się u ciebie niechęć, wobec czego lub kogo? Czy obawiasz się lub lękasz czegoś biedy, burzy, pewnych chorób (jakich?), ciemności, duchów, hałasów nocą, kradzieży, ludzi, napaści, nocy, otwartej przestrzeni lub zamkniętych pomieszczeń, samotności, śmierci, tłumu, utraty zmysłów, wiatru, wody, wysokości, zmarłych, zwierząt (jakich?) lub czegokolwiek innego? Czy zwraca twoją uwagę jakiekolwiek szczególne uczucie lub nastrój? Czy coś zakłóca spokój twojego umysłu (np. natłok myśli, natrętne myśli)? Czy doświadczasz jakiś złudzeń, czy wydaje ci się, że przeżywasz jakieś sytuacje, widzisz jakieś rzeczy, które nie istnieją, słyszysz głosy lub coś podobnego? Jakie największe rozżalenia i smutki zdarzyły się w twoim życiu, co było ich przyczyną? Jak przeżywasz zmartwienia? W jakich sytuacjach, okolicznościach płaczesz? Jaki skutek wywiera na ciebie pocieszanie?

5 Przy jakich okazjach czujesz się zrozpaczona/y, zniechęcona/y do życia? Jakie są największe radości twojego życia? Czy kiedykolwiek i w jakich okolicznościach odczuwałeś zazdrość? Jak czujesz się, gdy wpadasz w gniew, jak wtedy wyglądasz czy czerwienisz się czy bledniesz, jak czujesz się potem? Jak znosisz czekanie? Czy jesteś cierpliwy? Jakie były następstwa zawiedzionej miłości, żalu, zmartwienia, złych wieści, przestrachu? Jakie dolegliwości wystąpiły po tych przeżyciach? Jak postrzegasz śmierć, gdy jesteś przygnębiona/y (myśli o śmierci, pragnienie śmierci, chęć samobójstwa, próby samobójcze)? O jakiej porze w ciągu 24 godzin doby czujesz się smutny, przygnębiony, masz obniżony nastrój? Jak szybko jesz, mówisz, piszesz, chodzisz? Jaki jest twój stosunek do drobiazgów, porządku, dbałości o rzeczy, do wyglądu otoczenia i do czystości? Jeśli jesteś kobietą jaki jest twój charakter przed, w czasie trwania a jaki po krwawieniu miesięcznym? II. Sen i marzenia senne jeśli twoje ostre zachorowanie doprowadziło do zaburzenia snu i miałeś dość czasu, aby to zaobserwować, opisz te zmiany zaistniałe w przebiegu snu i śnienia wspierając się poniższymi pytaniami, ale ogranicz się do tych zmian, jakie nastały w ostrej chorobie w stosunku do twoich zwykłych zachowań i upodobań w odniesieniu do snu i treści marzeń sennych. W jakiej pozycji zwykle sypiasz? Czy ten nawyk uległ zmianie w związku z ostrą chorobą? Od kiedy w tej pozycji? Jak układasz głowę, a jak ramiona w stosunku do tułowia? Co robisz we śnie mówisz, śmiejesz się, płaczesz, krzyczysz, zgrzytasz zębami, chrapiesz, mlaskasz? Czy pojawiają się u ciebie podczas snu jakieś zaburzenia oddychania? Czy masz otwarte usta lub oczy?

6 Bywasz niespokojny, zalękniony? Co powoduje u ciebie niepokój, a co wywołuje senność? O jakiej porze budzisz się, a o jakiej zwykle bywasz senny? Czy masz jakieś problemy z budzeniem się? Czy miewasz marzenia senne (sny)? O czym śnisz? Czy powtarzają się we snach jakieś tematy, obrazy, barwy, okoliczności? Jak czujesz się zaraz po przebudzeniu? Jak sen wpływa na twoje samopoczucie? Czy masz kłopoty z zasypianiem? Jak szybko zasypiasz? Co przeszkadza ci w zaśnięciu? Czy budzisz się w nocy, jeśli tak to zwykle około której godziny? III. Aktualne dolegliwości Pytania o charakterystyczne objawy umiejscowione i uogólnione wraz z ich charakterystyką szczegółową i odniesieniami, pomagają uzyskać pełnię spójnego obrazu chorobowego, czyli obraz człowieka w chorobie : 1. co? (Quid?), czyli jakie zjawisko ma miejsce (osłabienie, napięcie, ból, krwawienie, zranienie, stłuczenie, ukąszenie, przygnębienie itp.) - czego doznaje chory, co to za odczucie, dolegliwość, co to jest? 2. gdzie? (Ubi?), czyli jakie jest umiejscowienie głównej dolegliwości (osłabienia mięśnie lewej ręki zginające palce, napięcie mięśni grzbietu po lewej stronie od kręgosłupa, ból kolana lewego, krwawienie z dziąseł, zranienie lewego podudzia prawego ponad kostką przyśrodkową, ukąszenie okolicy łydki lewej, przygnębienie obniżenie nastroju smutek) - gdzie umiejscawia to doznanie, gdzie to jest? 3. jakimi środkami? (Quibus auxiliis?), czyli co towarzyszy głównej dolegliwości ( osłabieniu mięśni towarzyszy drżenie rąk i poty uogólnione, krwawieniu z dziąseł towarzyszy zgaga i odbijania kwaśne, przygnębieniu towarzyszy lek przed śmiercią, luźne stolce i drżenia mięśni), co temu towarzyszy, jakimi środkami zostało osiągnięte? 4. dlaczego? (Cur?), czyli jaka jest spostrzeżona przyczyna, która wywołała ten stan, na którą człowiek odpowiedział tym stanem: osłabieniem, napięciem, bólem, krwawieniem, raną, przygnębieniem ( osłabienie po dźwignięciu nadmiernego ciężaru, napięcie po okresie bezsennych nocy z powodu opieki nad chorym domownikiem, ból po zmoknięciu i przewianiu zimnym wiatrem, krwawienie z dziąseł z powodu mycia

7 zębów szczoteczką, przygnębienie po nadmiernej radości) - z jakiej przyczyny występuje to odczucie lub dolegliwość? w jakich okolicznościach zwykle pojawia się ono? dlaczego to jest? 5. jak? (Quomodo?), czyli jakie okoliczności i warunki oraz zachowania nasilają dolegliwość główną a jakie towarzyszącą oraz jakie okoliczności i warunki oraz zachowania łagodzą dolegliwość główną a jakie towarzyszącą, ( ból z ulgą po przeciąganiu się a pogorszeniem przy rozpoczynaniu ruchu po spoczynku) zwane są one zmiennościami lub modalnościami objawu/dolegliwości - jakiego rodzaju jest to odczucie? do czego można je przyrównać? jakiego jest charakteru? jakiego natężenia? pod wpływem czego i w jakich okolicznościach nasila się, a kiedy słabnie? czy coś mu zwykle towarzyszy, poprzedza je lub po nim następuje? jakie to jest? 6. kiedy? (Quando?), czyli wpływ okoliczności czasu na wyrażanie się objawu lub dolegliwości głównej i towarzyszącej (pojawianie się bólu głowy o wschodzie słońca, narastanie do południa, zmniejszanie się popołudniu i zanik wraz zachodem słońca, nawroty świądu skóry codziennie po , budzenie się codziennie o 2.00 po północy); kiedy to jest obecne? Każde odczucie, dolegliwość lub objaw chorobowy, jeśli zostanie dokładnie zaobserwowany i poprawnie opisany nazywany jest w homeopatii objawem pełnym. Dopiero taki objaw ma wystarczającą wartość dla zbudowania indywidualnego obrazu chorobowego i wyboru odpowiedniego środka leczniczego a jego opis zawiera odpowiedzi na powyższe siedem pytań. Oto przykłady opasujący; z ulgą w ruchu, z emocji przed Ból głowy ustępujący po oddaniu moczu egzaminem Drętwienie rąk nocą podczas snu po wysiłku fizycznym luźny stolec (jelito z nie strawionymi resztkami Biegunka po tłustym posiłku grube stolec) pokarmu Przymus na widok wartościowych z zazdrości o młodszą (umysł) kradzieży przedmiotów siostrę po przemarznięciu na Kłucie w rękach jak tysiące drobnych igiełek mrozie Inaczej mówiąc, każdy użyteczny objaw lub doznanie dla postawienie rozpoznania i leczenia powinno być opisane przynajmniej w czterech aspektach jego postępowania, odpowiadających na pytanie: co? gdzie? jak? dlaczego? (pewny, użyteczny, przydatny dla lekarza homeopaty objaw jest jak stabilny stół o czterech nogach), a może być rozwinięty o dodatkową informację: kto? jakimi środkami? kiedy?. Wyjątkowe znaczenie dla prawidłowego i skutecznego leczenia mają te wszystkie pełne objawy, które ułatwiają indywidualizację, wskazują na osobiste, niepowtarzalne i charakterystyczne cechy chorego człowiek i bardziej związane są z nim jako osobą, niż z jego chorobą. Mogą to być dziwne, niewytłumaczalne, czasem nawet krępujące doznania; takie dla których chory lub jego najbliżsi nie znajdują uzasadnienia. Przy opisywaniu tych doznań należy posługiwać się własnym, prostym, codziennym językiem pisać tak jak się czuje, a nie odwoływać się do określeń uogólniających czy terminów medycznych. Te ostatnie zwykle są zupełnie nieużyteczne i tylko

8 zaciemniają obraz, oddalając możliwość prawidłowego rozpoznania podobnego środka leczniczego (tzn. leku homeopatycznego dla danego chorego). Każde z pytań to problem do rozwinięcia, ma on wyzwolić własną inicjatywę chorego w procesie poznawania siebie, a także stopniowo przygotować go przez kontrolowaną i kierowaną samoobserwację do podjęcia odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. Od staranności i dokładności, z jaką udzielane zostają odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania zależy w dużym stopniu wynik zamierzonego leczenia. Materiał pochodzący z odpowiedzi udzielonych na wszystkie pytania jest podstawą rozpoznania typu psychologicznego reaktywności chorego. Dzięki jego jednoznacznemu określeniu staje się możliwe rozpoznanie odpowiedniego środka leczniczego. Środek leczniczy o obrazie chorobowym (patogenetycznego, czyli chorobo-twórczego działania), podobnym do naturalnego obrazu chorobowego, czyli typu psycho-emocjonalnobiologicznej reaktywności chorego, jest zdolny, działając na siłę żywotną (vis medicatrix Naturae), wyzwolić proces zdrowienia. Jeśli nic nie zakłóci tego procesu może on doprowadzić do uzdrowienia. I to właśnie zgodnie z brzmieniem 1. Wykładni sztuki leczenia dr Samuela Hahnemanna jest celem działalności lekarza homeopaty. Opis powinien określić kiedy i w jakich okolicznościach pojawiły się aktualne ostre dolegliwości/objawy oraz podać wszelkie objawy im towarzyszące. Czy pojawiły się nagle czy rozwijały się stopniowo, jak długo trwają? Jaki mają przebieg? Pod wpływem czego i w jakich warunkach się zmieniają, co je wzmaga a co przynosi ulgę? Jaki wpływ ma na nie pora dnia lub nocy, pora roku, zmiana pogody, zmiany temperatury, wilgotności, pozycja ciała, ruch, spoczynek, posiłki lub jakiekolwiek inne czynniki? Gdzie są umiejscowione, czy towarzyszą im jakieś dodatkowe doznania, czy i pod wpływem czego zmieniają swoje umiejscowienie, dokąd rozprzestrzeniają się zwykle i którędy? Co powoduje poprawę, a co pogorszenie samopoczucia, co przynosi ulgę lub nasilenie dolegliwości? Co może być przyczyną dolegliwości? Jak były one dotychczas określane i nazywane przez innych lekarzy? Jak zachowywały się w czasie ostatnich miesięcy/tygodni/dni/godzin? Które z opisanych dolegliwości są najbardziej dotkliwe? Jak w ostatnim czasie zachowuje się waga ciała? Czy miały miejsce jakieś szczepienia (jakie?)? Czy przyjmowano jakieś leki (jakie i w jakich ilościach?)? Czy stosowano jakieś surowice? Jakie skutki przyniosło zastosowanie tych środków? Czy występowały jakieś uczulenia (jeśli tak, to w związku z czym, jak się objawiały)?

9 IV. Objawy uogólnione - odnoszące się do całego człowieka a nie do jakiejś okolicy jego ciała, o którym mówiąc, chory używa słowa Ja, a nie moje lub moja. Wszystkie doznania i dolegliwości, z którymi utożsamia się cały człowiek budują tą grupę objawów i należą one zwykle do grupy objawów towarzyszących głównej dolegliwości. Jeśli nie obserwujesz żadnego z tego typu zjawisk, pomiń poniższe pytania. O jakiej porze w ciągu 24 godzin doby czujesz się najgorzej, a kiedy najlepiej? W jakiej porze roku czujesz się mniej sprawnie? Jak znosisz zimną, jak gorącą jak suchą a jak wilgotną pogodę? Jak działa na ciebie mgła, śnieg, opady deszczu? Jak czujesz się przed, w czasie, a jak po deszczu, burzy? Co odczuwasz, gdy jesteś poddany działaniu słońca? Jak wpływają na ciebie zmiany pogody? Co odczuwasz przy silnym wietrze, czy zmienia się to odczucie wraz z kierunkiem wiatru przy wietrze północnym, południowym lub z innych kierunków? Jak znosisz przeciąg, a jak zmiany temperatury otoczenia? Jak czujesz się w cieple? ( jak w ciepłym pokoju, w ciepłym łóżku, w pobliżu nagrzanego pieca?) Jak reagujesz na krańcowe temperatury, na mrozy i upały? Jak ubierasz się zimą? Czy łatwo przeziębiasz się zimą? Jak jest w innych porach roku? W jakich warunkach najchętniej sypiasz, co z oknem w nocy? W jakiej pozycji ciała czujesz się najlepiej stojącej, siedzącej, leżącej? W jakiej pozycji ciała i w jakich warunkach najlepiej odpoczywasz? Jak się czujesz stojąc dłużej lub klęcząc w kościele? Jak się czujesz zwykle przed, podczas i po posiłku? Co z twoim łaknieniem, jak się czujesz, jeśli opuścisz posiłek? Co lubisz jeść najbardziej? Co z twoim pragnieniem?

10 Co pijesz i w jakich ilościach? Jakie pożywienie czyni cię chorym i dlaczego cebula, chleb, jaja, jarzyny, kapusta, masło, mięso, owoce, słodycze, wieprzowina, gorzkie, kwaśne, ostre, słodkie, słone, tłuste czy inne jedzenie? A co z herbatą, kawą likierami, mlekiem, octem, piwem, winem, wódką? Co jesz chętnie, a czego nie lubisz? Jak dużo soli używasz do smaku? Co z innymi przyprawami? Czy palisz tytoń? Jeśli tak to jak dużo tytoniu wypalasz w ciągu dnia i jak się czujesz po paleniu? Jak znosisz zapach dymu tytoniowego w chwili, gdy sam nie palisz? Jakim sportem zajmujesz się czynnie, co z jazdą samochodem lub żeglowaniem? Jak czujesz się nad morzem, a jak w wysokich górach? Jak znosisz zimną, a jak ciepłą kąpiel, co z kąpielą morską? Jak wpływają na twoje samopoczucie obcisłe ubrania, paski, kołnierzyki? Czy kiedykolwiek zemdlałaś, w jakich warunkach słabniesz? Jak długo krwawią twoje rany, jak długo się goją? Czy występują jakieś powikłania w gojeniu ran? Czy obserwujesz u siebie skłonności do powstawania sińców? W jakich okolicznościach? Czy obserwujesz skłonności do krwawień? W jakich miejscach występują krwawienia, pod wpływem jakich czynników, jak obfite, jakiej barwy i konsystencji? Po jakich lekach czujesz się źle, chorujesz? Na jakie jesteś nadwrażliwy? Jakim szczepieniom byłeś poddawany i z jakim skutkiem? V. Wydzieliny - jeżeli obserwujesz obecność jakiś wydzielin z naturalnych otworów ciała tj. oczu, uszu, nosa, ust, cewki moczowej, pochwy, odbytu, z brodawek piersiowych, pępka czy innych okolic ciała, lub zmianę charakteru fizjologicznych

11 wydzielin/wydalin w przebiegu ostrej choroby to opisz je dokładnie. Jeśli nie obserwujesz żadnego z tych zjawisk, pomiń poniższe pytania. Podaj od kiedy występują, czy pojawiły się nagle czy stopniowo, w jakich okolicznościach, czy ich pojawienie się było czymś szczególnym poprzedzone? Jaka jest ich ilość, czy zmienia się w czasie, w związku z pozycją ciała lub innymi warunkami? Jak wyglądają te wydzieliny, jaka jest ich barwa, zapach, gęstość, lepkość, konsystencja? Czy drażnią otaczające tkanki czy są łagodne, jakie odczucia temu towarzyszą? Jak obecność tych wydzielin wpływa na samopoczucie i stan ogólny? VI. Czynności płciowe, miesiączki, ciąża, powikłania do pytań zawartych w tej części odnieś się tylko o tyle, o ile dodatkowo, w związku z ostrą chorobą lub dolegliwością coś zmieniło się w sferze życia płciowego jako towarzyszące zakłócenie czynności, jeśli nie, pomiń tą część. Ja wyglądają twoje potrzeby płciowe? Czy wiążą się z nimi jakieś dolegliwości? Co je powoduje, co je nasila, a pod wpływem czego ustępują? Jeśli jesteś kobietą: W jakim wieku wystąpiła pierwsza miesiączka? Jak często się zjawia, czy regularnie, co ile dni? Jak długo trwa, jaka jest jej obfitość, barwa, woń? Czy występują skrzepy? Czy krwawieniom towarzyszą jakieś dolegliwości? O jakiej porze w ciągu doby zwykle zaczynają się krwawienia, kiedy wypływ jest największy? Jak czujesz się przed, podczas, i po miesiączce? Czy w okresach między krwawieniami występują jakieś dolegliwości? Czy jakieś niepokojące odczucia, dolegliwości lub objawy dotyczą piersi, sromu, pochwy, macicy lub jajników? Czy masz lub miałaś kiedykolwiek potrzebę samogwałtu? Przez jak długi czas? Czy twój popęd płciowy jest nadmierny czy osłabiony?

12 Czy współżycie jest bolesne lub w jakikolwiek inny sposób nieprzyjemne? Jak czujesz się po stosunku, czy powoduje on jakiekolwiek nieprzyjemne odczucia lub dolegliwości fizyczne lub psychiczne? Czy kiedykolwiek byłaś w ciąży? Ile razy? W jakich odstępach czasu? Jaki był przebieg każdej z ciąż? Czy występowały w ciąży jakieś dolegliwości? Kiedy pojawiły się odczucia pierwszych ruchów płodu? Kiedy miały miejsca porody? Jaki był przebieg porodów, czy występowały jakieś utrudnienia? Czy uciekano się do jakiejkolwiek pomocy ręcznej lub instrumentalnej? Jak przebiegały okresy połogów? Czy karmiłaś dzieci piersią, jak długo, czy towarzyszyły temu jakieś trudności? Jak szybko po porodzie pojawiły się miesiączki? Czy kiedykolwiek miały miejsce poronienia? Jak zapobiegasz zajściu w ciążę? W jakim wieku pojawiły się pierwsze oznaki przekwitania, jakie to były oznaki? W jakim wieku występowały podobne objawy u twojej matki i/lub sióstr? Czy objawom przekwitania towarzyszyły lub towarzyszą jakieś dolegliwości? Czy jakieś dolegliwości wystąpiły w związku z przekwitanie i trwają nadal? Jakie to dolegliwości? Jeśli aktualnie odczuwasz jakieś dolegliwości tego rodzaju opisz je dokładnie. Jeśli jesteś mężczyzną: Jak przedstawia się twój stosunek do współżycia? Czy myślisz o współżyciu z niechęcią czy chętnie współżyjesz? Jak wpływa na ciebie obecność kobiety? Czy chęci współżycia towarzyszy wzwód?

13 Czy wzwody są niepełne lub zbyt krótkotrwałe? Czy współżycie wywołuje jakieś niekorzystne skutki fizyczne lub umysłowe? Czy współżyciu towarzyszy lęk lub brak przyjemności? Czy wytryski są przedwczesne lub zbyt późne? Czy są bolesne? Czy pojawiają się wzwody w sytuacjach nie związanych ze współżyciem, np. podczas jazdy samochodem? Czy masz skłonność do manipulowania narządami płciowymi, obnażania ich, do samogwałtu? Czy mają miejsce ciepłe lub zimne poty okolicy narządów płciowych? Czy jest obecny jakiś nieprzyjemny zapach w okolicy narządów, jaki? Czy obserwujesz mimowolny wyciek nasienia, w jakich okolicznościach? Czy kiedykolwiek obserwowałeś inne wydzieliny z cewki moczowej? Czy moszna, członek lub jego część, jądra, najądrza lub ich najbliższa okolica są w jakikolwiek sposób zmienione chorobowo czy występują na nich narośla, rany, owrzodzenia, wysypki? Czy mają miejsce jakiekolwiek inne dolegliwości lub zmiany chorobowe? VII. Wrażenia bólu jest jednym z najczęstszych doznań/dolegliwości towarzyszących ostrym chorobom; opisz je dokładnie wg schematu co? gdzie? jakimi środkami? dlaczego? jak? kiedy? Jeśli nie doświadczasz/nie obserwujesz tego zjawiska, pomiń poniższe pytania. Bardzo często towarzyszą chorobie. Jeśli odczuwasz ból, to opisz dokładnie, w którym miejscu, w jakiej części ciała, określ czy zmienia swoje umiejscowienie, jak i do jakiego miejsca się przesuwa podaj dokładnie, gdzie się zaczyna, którędy podąża i dokąd dociera. Czy z miejsca swojego początku ból wypromieniowuje w jakimś kierunku? Jaki charakter ma to odczucie bólu, do czego możesz je porównać? Do czego jest podobny w odczuciu lub wyobrażeniu (wyraź to własnymi słowami tak, jak czujesz)? Jak długo odczuwasz ból?

14 Kiedy zazwyczaj się on zjawia? Jak szybko rozwija się i jak ustępuje? Pod wpływem czego znika? Kiedy nie ustępuje? Co według twojej obserwacji może być jego przyczyną? Czy w miejscu bólu występują jakieś zmiany obrzęk, wyprysk, otarcie, przebarwienie, tkliwość? Pod wpływem czego pory dnia lub nocy, pozycji ciała, jakiegoś działania, zastosowania zimnej lub ciepłej wody, suchego gorąca lub zimna, ciepłego lub zimnego powietrza, zmian pogody lub jakichkolwiek innych okoliczności lub warunków ból nasila się lub staje się bardziej znośny albo zupełnie ustępuje? Czy po ustąpieniu bólu ma miejsce jakaś zmiana wyglądu lub odczuć ze strony skóry, mięśni, kości lub innych tkanek? Jakie jest ogólne samopoczucie po odejściu bólu? Jaki skutek wywiera na ciebie ból, jak czujesz się i jak zachowujesz podczas bólu? Jeśli uznasz to za stosowne, to narysuj okolicę/część ciała, w której zwykle występuje ból, zaznacz miejsce jego początku, największego nasilenia oraz okolice, do których wypromieniowuje a także tor którym do nich podąża. VIII. Gorączka, dreszcze, poty - te zjawiska są często elementami chorób ostrych, więc zwróć szczególną uwagę na nie i krótko i zwięźle opisz posiłkując się poniższymi pytaniami co? gdzie? jak? w jaki sposób? kiedy? Jeśli nie obserwujesz żadnego z tych zjawisk: uderzeń gorąca, gorączki, dreszczy i potów, pomiń poniższe pytania. Czy odczuwasz uderzenia gorąca? Czy towarzyszą im dreszcze? Gdzie rozpoczynają się i jak rozprzestrzeniają, o jakim czasie zwykle mają miejsce? Czy obejmują zwykle całe ciało czy jakąś jego część? Czy ulgę wtedy przynosi ciepło czy zimno, w jakiej postaci? Czy gorączce zwykle towarzyszą dreszcze lub poty? O jakiej porze dnia lub nocy pojawiają się, kiedy osiągają największe nasilenie, kiedy najniższy poziom? Co wydaje się być ich przyczyną?

15 Czy odczuwasz zimno zewnętrznie lub wewnętrznie? Jak czujesz się między atakami gorączki? Jaka jest barwa skóry, jej temperatura, wilgotność podczas gorączki i jak się zmienia jej stan? Czy pojawia się gęsia skórka? Jakie tętno towarzyszy gorączce, jak odczuwana jest czynność serca? Czy poty obejmują całe ciało czy tylko jakąś jego ściśle określoną okolicę? Czy pozostaje to w związku z przykryciem lub odkryciem ciała? Czy pot jest ciepły czy zimny? Lepki, tłusty, kwaśny, cuchnący? Jaka jest barwa, czy zostawia ślady na ubraniu, jakie? Czy powoduje osłabienie? Jakie samopoczucie ma miejsce podczas potów, a jakie po ich ustąpieniu? Jak łatwo się pocisz? Jakie okolice ciała pocą się najobficiej i w jakich warunkach? IX. Nienaturalne rozrosty i guzy niezwykle rzadko zdarza się, aby wskazane zjawiska miały miejsce w przebiegu ostrej choroby, ale jeśli dotyczą ciebie, opisz je z pomocą poniższych pytań, jeśli nie dotyczą ciebie, pomiń te pytania. Jeśli zauważyłeś występowanie nienaturalnych rozrostów tkanek lub guzów to opisz dokładnie umiejscowienie tych zmian, ich wygląd, wielkość, kształt. Czy ich obecności towarzyszą jakieś szczególne odczucia? Kiedy pojawiły się po raz pierwszy i jak długo są obecne, czy zmieniają się z biegiem czasu? Jak związane są ze skórą, tkanką podskórną i innymi tkankami? Czy kiedykolwiek okolica pojawienia się tych zmian doznała jakiegoś urazu, została uderzona? Jakie opinie na temat tych zmian wyrażali dotychczas lekarze? Jakie leczenie zalecano? Czy w rodzinie, pośród bliskich występowały lub występują podobne zmiany?

16 XI. Opis dolegliwości i objawów cielesnych uporządkowany według schematu głowa-stopy - jeśli w ostrej chorobie dotknęło cię wiele dolegliwości, pojawiło się wiele objawów, to opisując je, gdy odpowiadasz na pytanie gdzie? (Ubi?) skorzystaj z poniższego schematu. Jeśli nie obserwujesz żadnych dodatkowych objawów ani zjawisk, nie doświadczasz żadnych dodatkowych dolegliwości po za główną, to wtedy pomiń poniższe pytania. Opisz dokładnie wszystkie dolegliwości, objawy i oznaki chorobowe oraz niezwykłe, niecodzienne, niewytłumaczalne doznania według podanego poniżej porządku, poczynając od głowy, przez: oczy uszy nos twarz usta jamę ustną język zęby gardło żołądek (zgaga, odbijanie, czkawka, nudności, wymioty, gniecenie w dołku, pustka, ciężar itp) brzuch oddawanie moczu mocz wypróżnienia (biegunka, zaparcia i in.) kał odbyt oddychanie płuca serce klatka piersiowa (kaszel) plwocina kark grzbiet lędźwie krzyż mięśnie stawy kości chodzenie tkanka podskórna, kończąc na skórze. Staraj się, aby opisu dokonać własnymi słowami w ten sposób, by opisanie każdej dolegliwości, objawu czy wrażenia było pełne, tzn. zawierało informację o: Quis? Kto? Quid? Co? Ubi? Gdzie? Qiubus auxiliis? Jakimi środkami? Cur? Dlaczego? Qumodo? Jak? Quando? Kiedy? Przyrodzoność, natura osoby Główna dolegliwość Umiejscowienie dolegliwości Towarzyszące objawy osoby Przyczyna Wpływy przekształcające Czas pojawienia się/nasilania/łagodzenia Np.: XII. Wrażenie jak gdyby - to szczególny rodzaj objawów. Wśród relacji podawanych przez ludzi chorych i cierpiących opisujących swoje samopoczucie można spotkać bardziej zróżnicowane wrażenia i odczucia określane przez porównanie za pomocą zwrotu jak gdyby. Wrażenia jak gdyby są bardzo subiektywne i dzięki temu służą indywidualizacji obrazu chorobowego opisz je jeśli ciebie dotyczą.oto przykłady takich określeń, mające na celu zwrócenie uwagi na te dziwne doznania i ułatwienie przekazania własnymi słowami podobnych, o ile są odczuwane przez chorego. Czy jakieś wrażenia tego typu występują u ciebie? Jeśli tak, to opisz je dokładnie. Ważnym jest, aby zawsze podać rodzaj wrażenia i jego umiejscowienia, czyli co i gdzie jest odczuwane, i aby opisać to własnymi słowami najdokładniej, jak to jest możliwe, oddającymi charakter wrażenia. jak gdyby: wiatr dmuchał do oczu i uszu, ktoś ciągnął za włosy,

17 ktoś uderzał w plecy, wokół serca zaciskała się żelazna ręka, kleszcze ściskały/miażdżyły jelita, włos znajdował się na języku lub w gardle, głowa była opasana taśmą, staw był zwichnięty, obręcz zaciskała się wokół ramienia, kula znajdowała się w odbytnicy lub zatykała odbytnicę itp. XIII. Dokumentacja medyczna, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań dodatkowych Jeśli możliwe, dołącz do tego opisu posiadane rozpoznania lekarskie (o ile takie postawiono) i wszelkie informacje z tym związane, jakie posiadasz (wyniki badań laboratoryjnych, nazwy zastosowanych leków i opisy wykonanych procedur medycznych). Kwestionariusz opracowany został na podstawie wskazówek zawartych w pracach: H. Barthela, C.M. von Boenninghausena, J. Bogera, S. Hahnemanna, C. Heringa, J.T. Kenta, X. Mathura, P. Schmidta, R. Verspoor a, P.Vijayakara, S.A.Khedekara oraz w oparciu o moje własne doświadczenie - Vimena - lek. med. Robert Zawiślak Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA

KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania konstytucjonalnego

KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania konstytucjonalnego KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania konstytucjonalnego Dane osobowe imię i nazwisko, płeć; Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail; data i miejsce

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach przewlekłych. Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA

KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach przewlekłych. Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach przewlekłych Dane osobowe imię i nazwisko, płeć; Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail; data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Ostrołęka. dr Piotr Pierzyński. Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne Ostrołęka. dr Piotr Pierzyński. Szanowni Państwo, Centrum Medyczne Ostrołęka dr Piotr Pierzyński Szanowni Państwo, Proszę o wydrukowanie i wypełnienie załączonego poniżej formularza wizyty oraz zabranie go ze sobą na konsultację. Proszę też pamiętać o

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Data urodzenia... Data wypełnienia ankiety. Stan zdrowia a) Czy nosi okulary? Jaka wada...

Imię i nazwisko... Data urodzenia... Data wypełnienia ankiety. Stan zdrowia a) Czy nosi okulary? Jaka wada... Szanowni Państwo Bardzo prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Zawarte w nim informacje pozwolą nam na postawienie dokładniejszej diagnozy oraz na przygotowanie bardziej indywidualnego planu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Dzienniczek obserwacyjny dla pacjenta

Dzienniczek obserwacyjny dla pacjenta Dzienniczek obserwacyjny dla pacjenta Służy do regularnego zapisywania własnych obserwacji w zakresie monitorowania odczuwania bólu Szanowny Pacjencie, Choroba nowotworowa to ogromne wyzwanie dla każdego

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części.

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. ANKIETA Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. Bardzo proszę, abyś czytał/a uważne i udzielił/a odpowiedzi na wszystkie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI

FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI Dodatkowe informacje: FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI DANE OSOBOWE lek. med. Laura Grześkowiak Data wypełnienia: Imiona (męża i żony):.. Nazwisko(a):. Adres:... Tel. kontaktowy: PESEL: CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

Żałoba i strata. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Żałoba i strata. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Żałoba i strata Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Żałoba Proces psychologicznej, społecznej i somatycznej reakcji, będącej odpowiedzią na utratę i jej konsekwencje. Spełnia prawie wszystkie kryteria

Bardziej szczegółowo

- ankieta dla kobiet- Ankieta ma charakter poufny i służy jedynie optymalnemu przygotowaniu programu terapeutycznego.

- ankieta dla kobiet- Ankieta ma charakter poufny i służy jedynie optymalnemu przygotowaniu programu terapeutycznego. - ankieta dla kobiet- Ankieta ma charakter poufny i służy jedynie optymalnemu przygotowaniu programu terapeutycznego. Imię i nazwisko:... Adres e-mail:... Wiek:... Czego spodziewasz się po terapii? Jakie

Bardziej szczegółowo

Uczeń/student Pracuję zawodowo Wykonywany zawód

Uczeń/student Pracuję zawodowo Wykonywany zawód PURE DIET Joanna Flis Os. Wichrowe Wzgórze 33C 61-699 Poznań tel. 511 02 99 44 Imię i nazwisko Rok urodzenia Nr telefonu E-mail Dane kontaktowe Grupa krwi Uczeń/student Pracuję zawodowo Wykonywany zawód

Bardziej szczegółowo

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. Upały Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ PACJENTA

KWESTIONARIUSZ PACJENTA IMIĘ I NAZWISKO. DATA URODZENIA... WAGA WZROST TEL... MAIL... RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY... Powodem Twojego zgłoszenia jest: dieta trening O której przeważnie wstajesz pon- pt: Przed 6:00 7:00 8:00 O której

Bardziej szczegółowo

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na Hasło tegorocznych Światowych Dni Zdrowia obchodzonych 7 kwietnia brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Specjaliści pracujący w naszej szkole zachęcają wszystkich rodziców do pogłębienia wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ

FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ Dodatkowe informacje: FORMULARZ KWALIFIKACYJNY DLA OSÓB Z NADWAGĄ lek. med. Laura Grześkowiak prom. zdrowia Alina Łukaszewicz Data wypełnienia: DANE OSOBOWE Imię:... Nazwisko:... Adres:... Tel. kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH Co mam zrobić gdy podopieczny skarży się na boleści? Co zrobić gdy zachoruje? Jak opiekować się osobą z Alzheimerem, Demencją czy inna chorobą? Jakie problemy mogą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ROSNOWIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ROSNOWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ROSNOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), Ustawa

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

TROSKA O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE

TROSKA O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE TROSKA O SIEBIE I SWOJE ZDROWIE Troska o siebie i swoje zdrowie Dlaczego powinnam leczyć zakażenie w pochwie? Dlaczego powinnam dbać o siebie? Ponieważ nikt inny tego za mnie nie zrobi. Niektóre nieleczone

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. 1. Imię i nazwisko: 2. Data urodzenia: 3. Tel kontaktowy: 4. Adres

ANKIETA. 1. Imię i nazwisko: 2. Data urodzenia: 3. Tel kontaktowy: 4. Adres ANKIETA 1. Imię i nazwisko: 2. Data urodzenia: 3. Tel kontaktowy: 4. Adres email: Jak wygląda Twoja praca? siedząca przy komputerze zmianowa stojąca w samochodzie inna (jaka): Jeśli nie pracujesz opisz

Bardziej szczegółowo

WYCHŁODZENIE I ODMROŻENIE

WYCHŁODZENIE I ODMROŻENIE WYCHŁODZENIE I ODMROŻENIE ZAPAMIETAJ!!! TEKST POGRUBIONY LUB PODKREŚLONY JEST DO ZAPAMIĘTANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży Wychłodzenie i odmrożenia Temperatura 36 C. to stan normalny organizmu ludzkiego.

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli 1. Każdy nauczyciel/pracownik szkoły zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. 2. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK!

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! Jesień to niełatwy czas dla naszego samopoczucia mała ilość słońca i krótki dzień nie wpływają na nas pozytywnie. Co zatem zrobić, aby nie tracić energii i nie popadać w stany

Bardziej szczegółowo

Raport indywidualny INFORMACJE POUFNE. Jan Kowalski. Test przeprowadzony za pośrednictwem http://pracabezstresu.pl 5 stycznia 2015

Raport indywidualny INFORMACJE POUFNE. Jan Kowalski. Test przeprowadzony za pośrednictwem http://pracabezstresu.pl 5 stycznia 2015 Jan Kowalski Test przeprowadzony za pośrednictwem http://pracabezstresu.pl 5 stycznia 2015 INFORMACJE POUFNE Wprowadzenie Celem serwisu jest umożliwienie osobom zainteresowanym lub martwiącym się oszacowania

Bardziej szczegółowo

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA Ten kwestionariusz ma na celu pomoc w ustaleniu przyczyny zapalenia błony naczyniowej oka. Jest poufny. Dotyczy wywiadu rodzinnego oraz Pana/Pani

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCE w Miejskim Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Legnicy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674

Bardziej szczegółowo

JESIENIĄ UWAŻAJ NA INFEKCJE!

JESIENIĄ UWAŻAJ NA INFEKCJE! JESIENIĄ UWAŻAJ NA INFEKCJE! Jesień to czas kichania, kataru, kaszlu. Nie unikniesz kontaktu z drobnoustrojami, ale możesz ograniczyć ryzyko zakażeń. Pamiętaj! Myj często ręce wodą z mydłem. Gdy kichasz

Bardziej szczegółowo

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników?

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? 3 Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? Najważniejsze punkty zu kobiet występuje różne nasilenie objawów; u niektórych objawy mogą być ciężkie, u innych nieznaczne. zobjawami zespołu PCOS mogą

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ. Proszę o wypełnienie ankiety pytania zamknięte proszę zaznaczyć kolorem, pogrubioną czcionką lub kursywą, jak wygodniej

KWESTIONARIUSZ. Proszę o wypełnienie ankiety pytania zamknięte proszę zaznaczyć kolorem, pogrubioną czcionką lub kursywą, jak wygodniej KWESTIONARIUSZ Proszę o wypełnienie ankiety pytania zamknięte proszę zaznaczyć kolorem, pogrubioną czcionką lub kursywą, jak wygodniej Imię i nazwisko. Data urodzenia. Miejsce zamieszkania Waga... Wzrost...

Bardziej szczegółowo

www.dietetyk-krakow.pl www.dietetykaprzykawie.blogspot.com I.STAN ZDROWIA W jakiej dawce (mg) Ile razy dziennie

www.dietetyk-krakow.pl www.dietetykaprzykawie.blogspot.com I.STAN ZDROWIA W jakiej dawce (mg) Ile razy dziennie Data: Imię i Nazwisko: Data urodzenia: Uzupełnia pacjent Telefon: Adres e-mail: Skype: Obecna masa ciała: Wzrost: Uzupełnia dietetyk/ asystent dietetyka I.STAN ZDROWIA 1. Czy przyjmuje Pani/ Pan jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dzisiejsza pandemia rozpoczęła się w Meksyku. Szybko jednak zaczęła przekraczać granice trafiając do USA, Kanady, Nowej Zelandii i w końcu Europy.

Dzisiejsza pandemia rozpoczęła się w Meksyku. Szybko jednak zaczęła przekraczać granice trafiając do USA, Kanady, Nowej Zelandii i w końcu Europy. Świńska grypa - ten temat nie schodzi od dłuższego czasu z pierwszych stron gazet, portali internetowych oraz mediów naziemnych. Zimowy sezon imprezowy - jeśli tak to możemy określić, właśnie się zaczął.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCA W ŻŁOBKU GMINNYM W POLANOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCA W ŻŁOBKU GMINNYM W POLANOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCA W ŻŁOBKU GMINNYM W POLANOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

Prawda Fałsz 1. Osoby z chorobą Alzheimera są szczególnie podatne na depresję.

Prawda Fałsz 1. Osoby z chorobą Alzheimera są szczególnie podatne na depresję. Test wiedzy o chorobie Alzheimera Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące choroby Przeczytaj proszę każde stwierdzenie i otocz kółkiem Prawda, jeśli uważasz, że zdanie jest prawdziwe, lub Fałsz, jeśli

Bardziej szczegółowo

Dobór zabiegów terapeutycznych

Dobór zabiegów terapeutycznych Dobór zabiegów terapeutycznych Rodzaje zabiegów terapeutycznych dobierane są indywidualnie do potrzeb klientów w czasie pierwszej wizyty, na podstawie krótkiego wywiadu oraz diagnozy wykonywanej w trakcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

Ankieta przed 1 wizytą

Ankieta przed 1 wizytą Ankieta przed 1 wizytą Imię i nazwisko: Data urodzenia: Wiek: Wzrost: Waga: Tel. Kontaktowy: Wykonywany zawód: Email: Udostępniony przez Państwa adres email będzie służył jedynie do przesłania diety, kontaktu

Bardziej szczegółowo

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas

Nie daj się grypie! Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas Nie daj się grypie! Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Alverine Citrate przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Alverine Citrate przeznaczone do publicznej wiadomości SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Cytrynian alweryny Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI W USA I MEKSYKU z dnia 26 kwietnia 2009 r. (godz. 19.00 ) (Źródło: WHO,

Bardziej szczegółowo

WYWIAD ŻYWIENIOWY. Poradnia Dietetyczna Mission Nutrition Ewa Janowicz, tel , Imię i nazwisko.

WYWIAD ŻYWIENIOWY. Poradnia Dietetyczna Mission Nutrition Ewa Janowicz, tel , Imię i nazwisko. Imię i nazwisko Telefon i adres email Adres zamieszkania (dane do faktury) Data urodzenia Skąd dowiedziałeś się o Mission Nutrition? WYWIAD ŻYWIENIOWY Godziny wygodne do kontaktu telefonicznego: Czy byłaś/łeś

Bardziej szczegółowo

psychodietetyka.org UZUPEŁNIA DIETETYK: Obecna masa ciała: Wzrost: Rodzaj diety: Zalecane kcal: Cel: UZUPEŁNIA PACJENT:

psychodietetyka.org UZUPEŁNIA DIETETYK: Obecna masa ciała: Wzrost: Rodzaj diety: Zalecane kcal: Cel: UZUPEŁNIA PACJENT: UZUPEŁNIA DIETETYK: Obecna masa ciała: Wzrost: Rodzaj diety: Zalecane kcal: Cel: Bardzo prosimy o rzetelne i zgodne z faktycznym stanem zdrowia wypełnienie poniższej ankiety ze względu na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. moduł V foliogram 34 UTRATA ŚWIADOMOŚCI Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. Możliwe przyczyny: uraz czaszki, krwotok, niedotlenienie mózgu, choroby wewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi.

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Raport z badania ankietowego Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Strona 1/32 Spis treści Komentarz autora..................................................

Bardziej szczegółowo

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego:

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego: DANE OSOBOWE........................ data*.................................................. Imię i nazwisko: *............................................... Telefon: *..................................................

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania z dzieckiem chorym Podstawa prawna:

Procedury postępowania z dzieckiem chorym Podstawa prawna: Procedury postępowania z dzieckiem chorym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), Art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasada nr 1 Noś jasne, luźne, swobodne oraz bawełniane ubrania. Zakładaj tak mało ubrań jak to jest możliwe gdy jesteś w domu. Zasada nr 2 Pij dużo płynów W czasie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1)

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY A(H1N1) Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji.

VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji. VOCALMED VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji. Ankieta kierowana jest do osób, które miały pod opieką pacjentów mówiących innymi językami niż język

Bardziej szczegółowo

AIDS AIDS jest nabytym zespołem upośledzenia odporności, którego skrót (AIDS) wywodzi się od pierwszych liter nazwy angielskiej: (A)cquired (I)mmune

AIDS AIDS jest nabytym zespołem upośledzenia odporności, którego skrót (AIDS) wywodzi się od pierwszych liter nazwy angielskiej: (A)cquired (I)mmune AIDS AIDS jest nabytym zespołem upośledzenia odporności, którego skrót (AIDS) wywodzi się od pierwszych liter nazwy angielskiej: (A)cquired (I)mmune (D)eficiency (S)yndrome. Przyczyny zakażenia AIDS Czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data wywiadu:... Pielęgniarka prowadząca:... STAN BIOLOGICZNY. Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Nr księgi głównej:

WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data wywiadu:... Pielęgniarka prowadząca:... STAN BIOLOGICZNY. Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Nr księgi głównej: WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data wywiadu:... Pielęgniarka prowadząca:... Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Nr księgi głównej: Diagnoza lekarska: UKŁAD ODDECHOWY STAN BIOLOGICZNY Oddech: prawidłowy przyśpieszony

Bardziej szczegółowo

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat KIDSCREEN-52 Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat Page 1 of 8 Cześć, Data: Miesiąc Rok Co u ciebie słychać? Jak się czujesz? To są pytania, na które

Bardziej szczegółowo

SmectaGo Gotowa do wypicia zawiesina zawierająca diosmektyt w saszetkach

SmectaGo Gotowa do wypicia zawiesina zawierająca diosmektyt w saszetkach SmectaGo Gotowa do wypicia zawiesina zawierająca diosmektyt w saszetkach Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miacalcic, 50 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Miacalcic, 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Calcitoninum salmonis Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA Odżywianie jest ważną sferą w życiu każdego człowieka. Różnorodne przeżywane przez nas stresy są częstym powodem utraty apetytu, podjadania lub nadmiernego apetytu. Różne

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy)

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) Ogrzewacz dolny jest odpowiedzialny za funkcje rozrodcze i wydalanie. Obejmuje podbrzusze i rejon narządów płciowych. Objawy: utrata energii, łatwa

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA analiza psychologiczna Beata Dobińska psycholog Zachodniopomorska Szkoła Biznesu CHOROBA PRZEWLEKŁA A FUNKCJONOWANIE DZIECKA 1569,7 tys. dzieci i

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA Depresja Inż. Agnieszka Świątkowska Założenia kampanii Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pacjentów/opiekunów, dotyczący zapobiegania

Przewodnik pacjentów/opiekunów, dotyczący zapobiegania Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Zespół zapewnienia witalności Informacje dla pacjentów Przewodnik pacjentów/opiekunów, dotyczący zapobiegania Odleżynom Czym są odleżyny? Odleżyny

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ NAPADOWE JEDZENIE - WYWIAD WSTĘPNY

KWESTIONARIUSZ NAPADOWE JEDZENIE - WYWIAD WSTĘPNY DATA wykonania KWESTIONARIUSZ NAPADOWE JEDZENIE - WYWIAD WSTĘPNY instrukcja: Wypełnij Kwestionariusz, aby dowiedzieć się, czy napadowe jedzenie kompulsywne może Ciebie dotyczyć. Przed tobą znajduje się

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rimantin, 50 mg, tabletki Rymantadyny chlorowodorek Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Nazwisko i imię osoby ubiegającej się

Bardziej szczegółowo

Jak ustalić datę poczęcia?

Jak ustalić datę poczęcia? Jak ustalić datę poczęcia? Ciąża rozpoczyna się w chwili zapłodnienia komórki jajowej. Czy jest możliwe dokładne wyznaczenie dnia w którym do tego doszło? Istnieją kalkulatory, które obliczają prawdopodobną

Bardziej szczegółowo

42 Choroby wysokogórskie PORADA PORADA 42 ROBERT SZYMCZAK. Choroby. wysokogórskie

42 Choroby wysokogórskie PORADA PORADA 42 ROBERT SZYMCZAK. Choroby. wysokogórskie 4 Choroby wysokogórskie PORADA 4 ROBERT SZYMCZAK Choroby wysokogórskie 4 4 Choroby wysokogórskie W rozdziale omówimy choroby związane ze zmniejszającą się dostępnością tlenu na wysokości: Ostrą Chorobę

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0 Kolejność wypełniania: 1-rodzic/opiekun, 2-pielęgniarka, 3-lekarz

Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0 Kolejność wypełniania: 1-rodzic/opiekun, 2-pielęgniarka, 3-lekarz Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0 Kolejność wypełniania: 1-rodzic/opiekun, 2-pielęgniarka, 3-lekarz pieczęć szkoły KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA KLASY 0 (informacje

Bardziej szczegółowo

6.1. Terapie. ZALECENIA: Porozmawiaj ze specjalistą (lekarzem, farmaceutą) jeśli jesteś nawet trochę niepewny jak podawać leki pacjentowi.

6.1. Terapie. ZALECENIA: Porozmawiaj ze specjalistą (lekarzem, farmaceutą) jeśli jesteś nawet trochę niepewny jak podawać leki pacjentowi. 6.1. Terapie 6.1.1. Leki i zalecenia Osoba, którą się opiekujesz być może zażywa wiele leków na receptę. Te leki dostępne są wyłącznie na receptę od lekarza. Możesz być odpowiedzialny za podawanie ich

Bardziej szczegółowo

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk (spondylolisteza) - jest to zsunięcie się kręgu do przodu (w kierunku brzucha) w stosunku do kręgu położonego poniżej. Dotyczy to

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych.

Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych. Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych. Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają psychicznego przystosowania do nowej sytuacji. Zarówno pacjent, jak i jego bliscy

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie

Procedura postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie Procedura postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2..

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2.. Szanowni Państwo, Po raz kolejny zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Tym razem zawiera ona pytania dotyczące połykania, gryzienia, oddychania i mówienia. Funkcje te w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin ZESPÓŁ SŁABOŚCI I JEGO WPŁYW NA ROKOWANIE CHOREGO

Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin ZESPÓŁ SŁABOŚCI I JEGO WPŁYW NA ROKOWANIE CHOREGO Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin ZESPÓŁ SŁABOŚCI I JEGO WPŁYW NA ROKOWANIE CHOREGO Zespół słabości: definicja Charakteryzuje się spadkiem odporności na ostry

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07 Zmęczenie to mechanizm obronny, chroniący przed załamaniem funkcji fizjologicznych (wyczerpaniem) Subiektywne objawy zmęczenia bóle mięśni, uczucie osłabienia i wyczerpania, duszność, senność, nudności,

Bardziej szczegółowo

Ochrona Twojego dziecka przed grypą

Ochrona Twojego dziecka przed grypą 2016 POLISH translation Pre-school Flu Leaflet Ochrona Twojego dziecka przed grypą Szczepionka dla dzieci w wieku 2-3 lat lub dzieci w wieku przedszkolnym Ochrona Twojego dziecka przed grypą Coroczny program

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

DZIŚ STAWIĘ CZOŁA IPF. walczzipf.pl. Dla osób, u których zdiagnozowano IPF: Porady, jak rozmawiać z lekarzem o chorobie i opcjach jej kontrolowania

DZIŚ STAWIĘ CZOŁA IPF. walczzipf.pl. Dla osób, u których zdiagnozowano IPF: Porady, jak rozmawiać z lekarzem o chorobie i opcjach jej kontrolowania walczzipf.pl WSPIERAMY PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNYM WŁÓKNIENIEM PŁUC DZIŚ STAWIĘ CZOŁA IPF Dla osób, u których zdiagnozowano IPF: Porady, jak rozmawiać z lekarzem o chorobie i opcjach jej kontrolowania PL/ESB/1702/0001

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK KRWAWIEŃ (BLEEDING SCORE)

WSKAŹNIK KRWAWIEŃ (BLEEDING SCORE) WSKAŹNIK KRWAWIEŃ (BLEEDING SCORE) Każdemu objawowi wymienionemu w kwestionariuszu należy przyporządkować stopień nasilenia od 0 do 3. Suma uzyskanych stopni stanowi wskaźnik krwawień. Do obliczenia wskaźnika

Bardziej szczegółowo

1) Jak często odczuwała Pani bóle pleców w ostatnim tygodniu? 2) Jeśli wystąpił u Pani ból pleców, jak długo w ciągu dnia był on odczuwalny.

1) Jak często odczuwała Pani bóle pleców w ostatnim tygodniu? 2) Jeśli wystąpił u Pani ból pleców, jak długo w ciągu dnia był on odczuwalny. Kwestionariusz jakości życia A Ból Pięć pytań w tej części dotyczy ostatniego tygodnia. 1) Jak często odczuwała Pani bóle pleców w ostatnim tygodniu? O 1 dzień w tygodniu lub mniej O 2-3 dni w tygodniu

Bardziej szczegółowo

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Tlumaczenie Aleksandra Maciejewska Co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Czy miałeś miskę owoców lub inne zdrowe jedzenie? Ludzie stają się bardziej świadomi tego,

Bardziej szczegółowo

Nocne wizyty w toalecie?

Nocne wizyty w toalecie? Polska/Polski Nocne wizyty w toalecie? Informacje na temat NYKTURII wstawania nocą do toalety Informacje dotyczące nykturii Czym jest nykturia? Przyczyny nykturii Pomocne rady i środki zapobiegawcze Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Szczepienia fakty i mity

Szczepienia fakty i mity GRUPA Co to są szczepionki? Szczepionka zawiera odpowiednio przygotowane, osłabione lub martwe drobnoustroje albo ich części, pozbawione zdolności wywołania choroby. Po wprowadzeniu ich do organizmu układ

Bardziej szczegółowo

ANAMNEZA HISTORIA CHOROBY 131 TERAPIA RADIOJODEM ( I)

ANAMNEZA HISTORIA CHOROBY 131 TERAPIA RADIOJODEM ( I) Zał. 13/PS-23, Wyd. 2 z dn. 5.03.2009 HISTORIA CHOROBY 131 TERAPIA RADIOJODEM ( I) nr... Nazwisko i imię... Data urodzenia:... Adres:... Tel.... Zawód:...PESEL:... Nr ubezpieczenia... Data rejestracji...

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

tel

tel ANKIETA DIETETYCZNA. imię i nazwisko...... adres e-mail telefon data urodzenia wzrost waga Czy jesteś w ciąży? W którym miesiącu?... Czy masz rozrusznik serca? Czy posiadasz implanty? Jeśli tak to jakie?.......

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU Dystymia ICD 10 niejednoznaczność terminu, grupa zaburzeń (obejmuje nerwicę depresyjną, depresyjne zaburzenie osobowości, depresję nerwicową, depresję lękową przewlekłą) Dystymia

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA PROBLEM GLOBALNY

DEPRESJA PROBLEM GLOBALNY DEPRESJA PROBLEM GLOBALNY DEPRESJA MA NEGATYWNY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE, RELACJE, PRACĘ, NA CAŁE NASZE ŻYCIE Zazwyczaj jedna negatywna emocja w pewnym stopniu przyciąga za sobą pozostałe. W przypadku depresji

Bardziej szczegółowo