KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby"

Transkrypt

1 KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych Copyright by Robert Zawiślak -Zarzycki VIMENA Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby W ostrej chorobie potrzeba 5-10 pełnych, charakterystycznych objawów, aby poprawnie wybrać skuteczny środek leczniczy, który będzie homeopatyczny w swoim działaniu, czyli podobny do zaistniałego naturalnego zaburzenia chorobowego. Jeśli jest to zakaźna choroba epidemiczna, (infekcja sezonowa, grypa, choroba wysypkowa wieku dziecięcego, paciorkowcowe zapalenie gardła, choroba Heine-Medina, dur, cholera i inne), która w sposób powtarzalny dotyka większe grupy ludzi, (czyli ma charakterystyczny i w miarę powtarzalny, trwały wzorzec swojego przebiegu), aby znaleźć środek leczniczy dla danej epidemii, potrzeba 5-10 objawów pełnych i charakterystycznych dla tej choroby. Przeważnie jedna pojedyncza osoba w przebiegu danej epidemii nie doświadcza wszystkich charakteryzujących tą epidemię objawów pozwalających na wybór najbardziej odpowiedniego dla ich usunięcia i wykorzenienia choroby w całości środka leczniczego, czyli leku homeopatycznego dla tej epidemii (genius epidemicus). Dzieje się tak zwłaszcza w początkowych godzinach danej epidemii, gdy lekarz stosujący homeoterapię jeszcze nie zdąży nabyć wiedzy o tych objawach z powodu zbyt małej liczby zbadanych chorych. Ten stan nie trwa długo. Zwykle informacje pozyskane z wywiadu i obserwacji 3-5 chorych cierpiących aktualnie na tę chorobę są zupełnie wystarczające do wyboru leku homeopatycznego dla aktualnej epidemii. W praktyce jest to szybszy proces niż laboratoryjne badanie służące identyfikacji drobnoustroju odpowiedzialnego za powstanie epidemii dla sprawnego lekarza może zamykać się w czasie 2-4 godzin pracy, a sprawdzian skuteczności terapeutycznej potwierdza poprawność rozpoznania w ciągu 1-2 dób. Ostatecznym skutkiem pracy z kwestionariuszem wypytywania ma być udostępnienie lekarzowi informacji opartej na bieżącej, wnikliwej obserwacji i analizie ostrych dolegliwości, objawów i oznak chorobowych, szczególnie tych najbardziej charakterystycznych, wyraźnych, nasilonych i zakłócających zdolność zdrowego życia, dzięki której lekarz będzie mógł rozpoznać obraz ostrej choroby, sposób reakcji chorego na chorobę oraz przyporządkować im odpowiadający w zgodzie z zasadą podobieństwa spotęgowany środek leczniczy wspierający zdrowienie. Objaw pełny to taki, który odpowiada swoją treścią na pytania: Kto? Co? Gdzie? Jakimi środkami? Dlaczego? Jak? Kiedy?

2 kto?(quis?), czyli kogo dotyczy zachorowanie (płeć, wiek, stan ogólny zdrowia, temperament); co? (Quid?), czyli jakie zjawisko ma miejsce (osłabienie, napięcie, ból, krwawienie, zranienie, stłuczenie, ukąszenie, przygnębienie, podniecenie, przestrach, szał, gorączka itp.); gdzie? (Ubi?), czyli jakie jest umiejscowienie głównej dolegliwości (osłabienia mięśnie lewej ręki zginające palce, napięcie mięśni grzbietu po lewej stronie od kręgosłupa, ból kolana lewego, krwawienie z dziąseł, zranienie lewego podudzia prawego ponad kostką przyśrodkową, ukąszenie okolicy łydki lewej, przygnębienie obniżenie nastroju smutek); jakimi środkami? (Quibus auxiliis?), czyli co towarzyszy głównej dolegliwości ( osłabieniu mięśni towarzyszy drżenie rąk i poty uogólnione, krwawieniu z dziąseł towarzyszy zgaga i odbijania kwaśne, przygnębieniu towarzyszy lek przed śmiercią, luźne stolce i drżenia mięśni); dlaczego? (Cur?), czyli jaka jest spostrzeżona przyczyna, która wywołała ten stan, na którą człowiek odpowiedział tym stanem: osłabieniem, napięciem, bólem, krwawieniem, raną, przygnębieniem ( osłabienie po dźwignięciu nadmiernego ciężaru, napięcie po okresie bezsennych nocy z powodu opieki nad chorym domownikiem, ból po zmoknięciu i przewianiu zimnym wiatrem, krwawienie z dziąseł z powodu mycia zębów szczoteczką, przygnębienie po nadmiernej radości);. jak? (Quomodo?), czyli jakie okoliczności i warunki oraz zachowania nasilają dolegliwość główną a jakie towarzyszącą oraz jakie okoliczności i warunki oraz zachowania łagodzą dolegliwość główną a jakie towarzyszącą, ( np. ból z ulgą po przeciąganiu się a pogorszeniem przy rozpoczynaniu ruchu po spoczynku) zwane są one zmiennościami lub modalnościami objawu/dolegliwości; kiedy? (Quando?), czyli wpływ okoliczności czasu na wyrażanie się objawu lub dolegliwości głównej i towarzyszącej (np. pojawianie się bólu głowy o wschodzie słońca, narastanie do południa, zmniejszanie się popołudniu i zanik wraz zachodem słońca, nawroty świądu skóry codziennie po , budzenie się codziennie o 2.00 po północy). Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA

3 KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych Copyright by Robert Zawiślak -Zarzycki VIMENA Wersja B proces nie rozwija się dramatycznie szybko i możemy poświęcić mu więcej uwagi i czasu Jeśli masz więcej czasu i przebieg choroby ostrej na to pozwala, na początek, jako zasadę, podać należy podstawowe dane dotyczące osoby chorującego, które dają możliwość zapoznania się z jego środowiskiem życia. A więc: pełne imię i nazwisko, płeć; adres do korespondencji z kodem pocztowym i ewentualnie numerem telefonu (faks, ); data i miejsce urodzenia; stan cywilny (jeżeli pozostaje w związku to od jak dawna; sytuacja rodzinna); wyznanie (przynależność do wspólnoty religijnej); posiadane wykształcenie; wykonywany zawód (wraz z krótkim określeniem warunków pracy, występujących uciążliwości i narażeń z nimi związanych); sposób odżywiania (rodzaj diety np: wegetariańska, jarska, nie wegetariańska); stosowane używki (dziennie przyjmowane ilości). Podczas pracy z kwestionariuszem w przebiegu ostrej choroby należy określić przede wszystkim czy i w jaki sposób zachorowanie wpłynęło na stan psycho-emocjonalny chorego (twój), podać charakterystyczne cechy opisujące tę zmianę. Opisać jakie czynności, przejawy działania i sprawności, możliwości umysłu zostały dotknięte zmianami, zaburzone, jak zmienił się nastrój chorego, jak zmieniła się typowa dla tej osoby natura emocjonalna. Czy funkcje umysłu uległy wyostrzeniu, poprawie sprawności, pobudzeniu czy też przytępieniu, spowolnieniu, zakłóceniu; czy otępienie jest duże, umiarkowane czy małe, czy może zmierza aż do senności, utraty przytomności, śpiączki?. Pytania szczegółowe kwestionariusza pomagają opisać umysł i jego cechy, uczucia i emocje, jako wyraz charakterystyki osoby tego, kto choruje? (Quis?); dają dostęp do poznania osobowości chorego i jej zmiany w chorobie uznawanej za główną oś, rdzeń homeoterapii, która nie leczy chorób, tylko pomaga zdrowieć chorującym ludziom. I. Objawy umysłowe jeśli ostra choroba zmieniła stan twojego umysłu, pogorszyła jego sprawność lub wprowadziła cię w stan podniecenia, spowolniła jego funkcjonowanie lub przyspieszyła procesy myślenia, zmieniła twój nastrój, skorzystaj z poniższych pytań i opisz szczegółowo te zmiany. Jeśli uważasz, że choroba nie wpłynęła na tę sferę życia, pomiń tą część.

4 Objawy umysłowe opisują najbardziej wewnętrzne przejawy istnienia chorego i dlatego, jako najbardziej osobiste, są najbardziej niepowtarzalne, charakterystyczne, ważne dla lekarza stosującego homeopatyczną metodę leczenia. Jak przedstawia się twoja zdolność zapamiętywania? Czy obserwujesz jej osłabienie? Jeśli tak to od kiedy? Kiedy i w jakich okolicznościach, w odniesieniu do czego, w jakim czasie? Czy czytasz z zainteresowaniem, czy pamiętasz o czym czytasz? Jak sprawnie posługujesz się władzami umysłu? Co ze zdolnością skupiania się i utrzymania skupionej uwagi? Jak sprawnie odpowiadasz na pytania innych ludzi, natychmiast czy wolno? Czy masz jakieś trudności ze zrozumieniem pytań? Jak zmienia się stan twojego umysłu w chorobie, czy pojawiają się wtedy jakieś skłonności? Czy w jakikolwiek sposób dolegliwości lub choroby dotykają władz twojego umysłu, zmieniają nastrój czy stajesz się smutny, rozżalony, pogodny, wesoły itp? Czy i co myślisz o przyszłości, czy niepokoisz się o przyszłość? Czy są jakieś okoliczności lub sytuacje, które napełniają cię niepokojem? W jakich sytuacjach pojawia się u ciebie niechęć, wobec czego lub kogo? Czy obawiasz się lub lękasz czegoś biedy, burzy, pewnych chorób (jakich?), ciemności, duchów, hałasów nocą, kradzieży, ludzi, napaści, nocy, otwartej przestrzeni lub zamkniętych pomieszczeń, samotności, śmierci, tłumu, utraty zmysłów, wiatru, wody, wysokości, zmarłych, zwierząt (jakich?) lub czegokolwiek innego? Czy zwraca twoją uwagę jakiekolwiek szczególne uczucie lub nastrój? Czy coś zakłóca spokój twojego umysłu (np. natłok myśli, natrętne myśli)? Czy doświadczasz jakiś złudzeń, czy wydaje ci się, że przeżywasz jakieś sytuacje, widzisz jakieś rzeczy, które nie istnieją, słyszysz głosy lub coś podobnego? Jakie największe rozżalenia i smutki zdarzyły się w twoim życiu, co było ich przyczyną? Jak przeżywasz zmartwienia? W jakich sytuacjach, okolicznościach płaczesz? Jaki skutek wywiera na ciebie pocieszanie?

5 Przy jakich okazjach czujesz się zrozpaczona/y, zniechęcona/y do życia? Jakie są największe radości twojego życia? Czy kiedykolwiek i w jakich okolicznościach odczuwałeś zazdrość? Jak czujesz się, gdy wpadasz w gniew, jak wtedy wyglądasz czy czerwienisz się czy bledniesz, jak czujesz się potem? Jak znosisz czekanie? Czy jesteś cierpliwy? Jakie były następstwa zawiedzionej miłości, żalu, zmartwienia, złych wieści, przestrachu? Jakie dolegliwości wystąpiły po tych przeżyciach? Jak postrzegasz śmierć, gdy jesteś przygnębiona/y (myśli o śmierci, pragnienie śmierci, chęć samobójstwa, próby samobójcze)? O jakiej porze w ciągu 24 godzin doby czujesz się smutny, przygnębiony, masz obniżony nastrój? Jak szybko jesz, mówisz, piszesz, chodzisz? Jaki jest twój stosunek do drobiazgów, porządku, dbałości o rzeczy, do wyglądu otoczenia i do czystości? Jeśli jesteś kobietą jaki jest twój charakter przed, w czasie trwania a jaki po krwawieniu miesięcznym? II. Sen i marzenia senne jeśli twoje ostre zachorowanie doprowadziło do zaburzenia snu i miałeś dość czasu, aby to zaobserwować, opisz te zmiany zaistniałe w przebiegu snu i śnienia wspierając się poniższymi pytaniami, ale ogranicz się do tych zmian, jakie nastały w ostrej chorobie w stosunku do twoich zwykłych zachowań i upodobań w odniesieniu do snu i treści marzeń sennych. W jakiej pozycji zwykle sypiasz? Czy ten nawyk uległ zmianie w związku z ostrą chorobą? Od kiedy w tej pozycji? Jak układasz głowę, a jak ramiona w stosunku do tułowia? Co robisz we śnie mówisz, śmiejesz się, płaczesz, krzyczysz, zgrzytasz zębami, chrapiesz, mlaskasz? Czy pojawiają się u ciebie podczas snu jakieś zaburzenia oddychania? Czy masz otwarte usta lub oczy?

6 Bywasz niespokojny, zalękniony? Co powoduje u ciebie niepokój, a co wywołuje senność? O jakiej porze budzisz się, a o jakiej zwykle bywasz senny? Czy masz jakieś problemy z budzeniem się? Czy miewasz marzenia senne (sny)? O czym śnisz? Czy powtarzają się we snach jakieś tematy, obrazy, barwy, okoliczności? Jak czujesz się zaraz po przebudzeniu? Jak sen wpływa na twoje samopoczucie? Czy masz kłopoty z zasypianiem? Jak szybko zasypiasz? Co przeszkadza ci w zaśnięciu? Czy budzisz się w nocy, jeśli tak to zwykle około której godziny? III. Aktualne dolegliwości Pytania o charakterystyczne objawy umiejscowione i uogólnione wraz z ich charakterystyką szczegółową i odniesieniami, pomagają uzyskać pełnię spójnego obrazu chorobowego, czyli obraz człowieka w chorobie : 1. co? (Quid?), czyli jakie zjawisko ma miejsce (osłabienie, napięcie, ból, krwawienie, zranienie, stłuczenie, ukąszenie, przygnębienie itp.) - czego doznaje chory, co to za odczucie, dolegliwość, co to jest? 2. gdzie? (Ubi?), czyli jakie jest umiejscowienie głównej dolegliwości (osłabienia mięśnie lewej ręki zginające palce, napięcie mięśni grzbietu po lewej stronie od kręgosłupa, ból kolana lewego, krwawienie z dziąseł, zranienie lewego podudzia prawego ponad kostką przyśrodkową, ukąszenie okolicy łydki lewej, przygnębienie obniżenie nastroju smutek) - gdzie umiejscawia to doznanie, gdzie to jest? 3. jakimi środkami? (Quibus auxiliis?), czyli co towarzyszy głównej dolegliwości ( osłabieniu mięśni towarzyszy drżenie rąk i poty uogólnione, krwawieniu z dziąseł towarzyszy zgaga i odbijania kwaśne, przygnębieniu towarzyszy lek przed śmiercią, luźne stolce i drżenia mięśni), co temu towarzyszy, jakimi środkami zostało osiągnięte? 4. dlaczego? (Cur?), czyli jaka jest spostrzeżona przyczyna, która wywołała ten stan, na którą człowiek odpowiedział tym stanem: osłabieniem, napięciem, bólem, krwawieniem, raną, przygnębieniem ( osłabienie po dźwignięciu nadmiernego ciężaru, napięcie po okresie bezsennych nocy z powodu opieki nad chorym domownikiem, ból po zmoknięciu i przewianiu zimnym wiatrem, krwawienie z dziąseł z powodu mycia

7 zębów szczoteczką, przygnębienie po nadmiernej radości) - z jakiej przyczyny występuje to odczucie lub dolegliwość? w jakich okolicznościach zwykle pojawia się ono? dlaczego to jest? 5. jak? (Quomodo?), czyli jakie okoliczności i warunki oraz zachowania nasilają dolegliwość główną a jakie towarzyszącą oraz jakie okoliczności i warunki oraz zachowania łagodzą dolegliwość główną a jakie towarzyszącą, ( ból z ulgą po przeciąganiu się a pogorszeniem przy rozpoczynaniu ruchu po spoczynku) zwane są one zmiennościami lub modalnościami objawu/dolegliwości - jakiego rodzaju jest to odczucie? do czego można je przyrównać? jakiego jest charakteru? jakiego natężenia? pod wpływem czego i w jakich okolicznościach nasila się, a kiedy słabnie? czy coś mu zwykle towarzyszy, poprzedza je lub po nim następuje? jakie to jest? 6. kiedy? (Quando?), czyli wpływ okoliczności czasu na wyrażanie się objawu lub dolegliwości głównej i towarzyszącej (pojawianie się bólu głowy o wschodzie słońca, narastanie do południa, zmniejszanie się popołudniu i zanik wraz zachodem słońca, nawroty świądu skóry codziennie po , budzenie się codziennie o 2.00 po północy); kiedy to jest obecne? Każde odczucie, dolegliwość lub objaw chorobowy, jeśli zostanie dokładnie zaobserwowany i poprawnie opisany nazywany jest w homeopatii objawem pełnym. Dopiero taki objaw ma wystarczającą wartość dla zbudowania indywidualnego obrazu chorobowego i wyboru odpowiedniego środka leczniczego a jego opis zawiera odpowiedzi na powyższe siedem pytań. Oto przykłady opasujący; z ulgą w ruchu, z emocji przed Ból głowy ustępujący po oddaniu moczu egzaminem Drętwienie rąk nocą podczas snu po wysiłku fizycznym luźny stolec (jelito z nie strawionymi resztkami Biegunka po tłustym posiłku grube stolec) pokarmu Przymus na widok wartościowych z zazdrości o młodszą (umysł) kradzieży przedmiotów siostrę po przemarznięciu na Kłucie w rękach jak tysiące drobnych igiełek mrozie Inaczej mówiąc, każdy użyteczny objaw lub doznanie dla postawienie rozpoznania i leczenia powinno być opisane przynajmniej w czterech aspektach jego postępowania, odpowiadających na pytanie: co? gdzie? jak? dlaczego? (pewny, użyteczny, przydatny dla lekarza homeopaty objaw jest jak stabilny stół o czterech nogach), a może być rozwinięty o dodatkową informację: kto? jakimi środkami? kiedy?. Wyjątkowe znaczenie dla prawidłowego i skutecznego leczenia mają te wszystkie pełne objawy, które ułatwiają indywidualizację, wskazują na osobiste, niepowtarzalne i charakterystyczne cechy chorego człowiek i bardziej związane są z nim jako osobą, niż z jego chorobą. Mogą to być dziwne, niewytłumaczalne, czasem nawet krępujące doznania; takie dla których chory lub jego najbliżsi nie znajdują uzasadnienia. Przy opisywaniu tych doznań należy posługiwać się własnym, prostym, codziennym językiem pisać tak jak się czuje, a nie odwoływać się do określeń uogólniających czy terminów medycznych. Te ostatnie zwykle są zupełnie nieużyteczne i tylko

8 zaciemniają obraz, oddalając możliwość prawidłowego rozpoznania podobnego środka leczniczego (tzn. leku homeopatycznego dla danego chorego). Każde z pytań to problem do rozwinięcia, ma on wyzwolić własną inicjatywę chorego w procesie poznawania siebie, a także stopniowo przygotować go przez kontrolowaną i kierowaną samoobserwację do podjęcia odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. Od staranności i dokładności, z jaką udzielane zostają odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania zależy w dużym stopniu wynik zamierzonego leczenia. Materiał pochodzący z odpowiedzi udzielonych na wszystkie pytania jest podstawą rozpoznania typu psychologicznego reaktywności chorego. Dzięki jego jednoznacznemu określeniu staje się możliwe rozpoznanie odpowiedniego środka leczniczego. Środek leczniczy o obrazie chorobowym (patogenetycznego, czyli chorobo-twórczego działania), podobnym do naturalnego obrazu chorobowego, czyli typu psycho-emocjonalnobiologicznej reaktywności chorego, jest zdolny, działając na siłę żywotną (vis medicatrix Naturae), wyzwolić proces zdrowienia. Jeśli nic nie zakłóci tego procesu może on doprowadzić do uzdrowienia. I to właśnie zgodnie z brzmieniem 1. Wykładni sztuki leczenia dr Samuela Hahnemanna jest celem działalności lekarza homeopaty. Opis powinien określić kiedy i w jakich okolicznościach pojawiły się aktualne ostre dolegliwości/objawy oraz podać wszelkie objawy im towarzyszące. Czy pojawiły się nagle czy rozwijały się stopniowo, jak długo trwają? Jaki mają przebieg? Pod wpływem czego i w jakich warunkach się zmieniają, co je wzmaga a co przynosi ulgę? Jaki wpływ ma na nie pora dnia lub nocy, pora roku, zmiana pogody, zmiany temperatury, wilgotności, pozycja ciała, ruch, spoczynek, posiłki lub jakiekolwiek inne czynniki? Gdzie są umiejscowione, czy towarzyszą im jakieś dodatkowe doznania, czy i pod wpływem czego zmieniają swoje umiejscowienie, dokąd rozprzestrzeniają się zwykle i którędy? Co powoduje poprawę, a co pogorszenie samopoczucia, co przynosi ulgę lub nasilenie dolegliwości? Co może być przyczyną dolegliwości? Jak były one dotychczas określane i nazywane przez innych lekarzy? Jak zachowywały się w czasie ostatnich miesięcy/tygodni/dni/godzin? Które z opisanych dolegliwości są najbardziej dotkliwe? Jak w ostatnim czasie zachowuje się waga ciała? Czy miały miejsce jakieś szczepienia (jakie?)? Czy przyjmowano jakieś leki (jakie i w jakich ilościach?)? Czy stosowano jakieś surowice? Jakie skutki przyniosło zastosowanie tych środków? Czy występowały jakieś uczulenia (jeśli tak, to w związku z czym, jak się objawiały)?

9 IV. Objawy uogólnione - odnoszące się do całego człowieka a nie do jakiejś okolicy jego ciała, o którym mówiąc, chory używa słowa Ja, a nie moje lub moja. Wszystkie doznania i dolegliwości, z którymi utożsamia się cały człowiek budują tą grupę objawów i należą one zwykle do grupy objawów towarzyszących głównej dolegliwości. Jeśli nie obserwujesz żadnego z tego typu zjawisk, pomiń poniższe pytania. O jakiej porze w ciągu 24 godzin doby czujesz się najgorzej, a kiedy najlepiej? W jakiej porze roku czujesz się mniej sprawnie? Jak znosisz zimną, jak gorącą jak suchą a jak wilgotną pogodę? Jak działa na ciebie mgła, śnieg, opady deszczu? Jak czujesz się przed, w czasie, a jak po deszczu, burzy? Co odczuwasz, gdy jesteś poddany działaniu słońca? Jak wpływają na ciebie zmiany pogody? Co odczuwasz przy silnym wietrze, czy zmienia się to odczucie wraz z kierunkiem wiatru przy wietrze północnym, południowym lub z innych kierunków? Jak znosisz przeciąg, a jak zmiany temperatury otoczenia? Jak czujesz się w cieple? ( jak w ciepłym pokoju, w ciepłym łóżku, w pobliżu nagrzanego pieca?) Jak reagujesz na krańcowe temperatury, na mrozy i upały? Jak ubierasz się zimą? Czy łatwo przeziębiasz się zimą? Jak jest w innych porach roku? W jakich warunkach najchętniej sypiasz, co z oknem w nocy? W jakiej pozycji ciała czujesz się najlepiej stojącej, siedzącej, leżącej? W jakiej pozycji ciała i w jakich warunkach najlepiej odpoczywasz? Jak się czujesz stojąc dłużej lub klęcząc w kościele? Jak się czujesz zwykle przed, podczas i po posiłku? Co z twoim łaknieniem, jak się czujesz, jeśli opuścisz posiłek? Co lubisz jeść najbardziej? Co z twoim pragnieniem?

10 Co pijesz i w jakich ilościach? Jakie pożywienie czyni cię chorym i dlaczego cebula, chleb, jaja, jarzyny, kapusta, masło, mięso, owoce, słodycze, wieprzowina, gorzkie, kwaśne, ostre, słodkie, słone, tłuste czy inne jedzenie? A co z herbatą, kawą likierami, mlekiem, octem, piwem, winem, wódką? Co jesz chętnie, a czego nie lubisz? Jak dużo soli używasz do smaku? Co z innymi przyprawami? Czy palisz tytoń? Jeśli tak to jak dużo tytoniu wypalasz w ciągu dnia i jak się czujesz po paleniu? Jak znosisz zapach dymu tytoniowego w chwili, gdy sam nie palisz? Jakim sportem zajmujesz się czynnie, co z jazdą samochodem lub żeglowaniem? Jak czujesz się nad morzem, a jak w wysokich górach? Jak znosisz zimną, a jak ciepłą kąpiel, co z kąpielą morską? Jak wpływają na twoje samopoczucie obcisłe ubrania, paski, kołnierzyki? Czy kiedykolwiek zemdlałaś, w jakich warunkach słabniesz? Jak długo krwawią twoje rany, jak długo się goją? Czy występują jakieś powikłania w gojeniu ran? Czy obserwujesz u siebie skłonności do powstawania sińców? W jakich okolicznościach? Czy obserwujesz skłonności do krwawień? W jakich miejscach występują krwawienia, pod wpływem jakich czynników, jak obfite, jakiej barwy i konsystencji? Po jakich lekach czujesz się źle, chorujesz? Na jakie jesteś nadwrażliwy? Jakim szczepieniom byłeś poddawany i z jakim skutkiem? V. Wydzieliny - jeżeli obserwujesz obecność jakiś wydzielin z naturalnych otworów ciała tj. oczu, uszu, nosa, ust, cewki moczowej, pochwy, odbytu, z brodawek piersiowych, pępka czy innych okolic ciała, lub zmianę charakteru fizjologicznych

11 wydzielin/wydalin w przebiegu ostrej choroby to opisz je dokładnie. Jeśli nie obserwujesz żadnego z tych zjawisk, pomiń poniższe pytania. Podaj od kiedy występują, czy pojawiły się nagle czy stopniowo, w jakich okolicznościach, czy ich pojawienie się było czymś szczególnym poprzedzone? Jaka jest ich ilość, czy zmienia się w czasie, w związku z pozycją ciała lub innymi warunkami? Jak wyglądają te wydzieliny, jaka jest ich barwa, zapach, gęstość, lepkość, konsystencja? Czy drażnią otaczające tkanki czy są łagodne, jakie odczucia temu towarzyszą? Jak obecność tych wydzielin wpływa na samopoczucie i stan ogólny? VI. Czynności płciowe, miesiączki, ciąża, powikłania do pytań zawartych w tej części odnieś się tylko o tyle, o ile dodatkowo, w związku z ostrą chorobą lub dolegliwością coś zmieniło się w sferze życia płciowego jako towarzyszące zakłócenie czynności, jeśli nie, pomiń tą część. Ja wyglądają twoje potrzeby płciowe? Czy wiążą się z nimi jakieś dolegliwości? Co je powoduje, co je nasila, a pod wpływem czego ustępują? Jeśli jesteś kobietą: W jakim wieku wystąpiła pierwsza miesiączka? Jak często się zjawia, czy regularnie, co ile dni? Jak długo trwa, jaka jest jej obfitość, barwa, woń? Czy występują skrzepy? Czy krwawieniom towarzyszą jakieś dolegliwości? O jakiej porze w ciągu doby zwykle zaczynają się krwawienia, kiedy wypływ jest największy? Jak czujesz się przed, podczas, i po miesiączce? Czy w okresach między krwawieniami występują jakieś dolegliwości? Czy jakieś niepokojące odczucia, dolegliwości lub objawy dotyczą piersi, sromu, pochwy, macicy lub jajników? Czy masz lub miałaś kiedykolwiek potrzebę samogwałtu? Przez jak długi czas? Czy twój popęd płciowy jest nadmierny czy osłabiony?

12 Czy współżycie jest bolesne lub w jakikolwiek inny sposób nieprzyjemne? Jak czujesz się po stosunku, czy powoduje on jakiekolwiek nieprzyjemne odczucia lub dolegliwości fizyczne lub psychiczne? Czy kiedykolwiek byłaś w ciąży? Ile razy? W jakich odstępach czasu? Jaki był przebieg każdej z ciąż? Czy występowały w ciąży jakieś dolegliwości? Kiedy pojawiły się odczucia pierwszych ruchów płodu? Kiedy miały miejsca porody? Jaki był przebieg porodów, czy występowały jakieś utrudnienia? Czy uciekano się do jakiejkolwiek pomocy ręcznej lub instrumentalnej? Jak przebiegały okresy połogów? Czy karmiłaś dzieci piersią, jak długo, czy towarzyszyły temu jakieś trudności? Jak szybko po porodzie pojawiły się miesiączki? Czy kiedykolwiek miały miejsce poronienia? Jak zapobiegasz zajściu w ciążę? W jakim wieku pojawiły się pierwsze oznaki przekwitania, jakie to były oznaki? W jakim wieku występowały podobne objawy u twojej matki i/lub sióstr? Czy objawom przekwitania towarzyszyły lub towarzyszą jakieś dolegliwości? Czy jakieś dolegliwości wystąpiły w związku z przekwitanie i trwają nadal? Jakie to dolegliwości? Jeśli aktualnie odczuwasz jakieś dolegliwości tego rodzaju opisz je dokładnie. Jeśli jesteś mężczyzną: Jak przedstawia się twój stosunek do współżycia? Czy myślisz o współżyciu z niechęcią czy chętnie współżyjesz? Jak wpływa na ciebie obecność kobiety? Czy chęci współżycia towarzyszy wzwód?

13 Czy wzwody są niepełne lub zbyt krótkotrwałe? Czy współżycie wywołuje jakieś niekorzystne skutki fizyczne lub umysłowe? Czy współżyciu towarzyszy lęk lub brak przyjemności? Czy wytryski są przedwczesne lub zbyt późne? Czy są bolesne? Czy pojawiają się wzwody w sytuacjach nie związanych ze współżyciem, np. podczas jazdy samochodem? Czy masz skłonność do manipulowania narządami płciowymi, obnażania ich, do samogwałtu? Czy mają miejsce ciepłe lub zimne poty okolicy narządów płciowych? Czy jest obecny jakiś nieprzyjemny zapach w okolicy narządów, jaki? Czy obserwujesz mimowolny wyciek nasienia, w jakich okolicznościach? Czy kiedykolwiek obserwowałeś inne wydzieliny z cewki moczowej? Czy moszna, członek lub jego część, jądra, najądrza lub ich najbliższa okolica są w jakikolwiek sposób zmienione chorobowo czy występują na nich narośla, rany, owrzodzenia, wysypki? Czy mają miejsce jakiekolwiek inne dolegliwości lub zmiany chorobowe? VII. Wrażenia bólu jest jednym z najczęstszych doznań/dolegliwości towarzyszących ostrym chorobom; opisz je dokładnie wg schematu co? gdzie? jakimi środkami? dlaczego? jak? kiedy? Jeśli nie doświadczasz/nie obserwujesz tego zjawiska, pomiń poniższe pytania. Bardzo często towarzyszą chorobie. Jeśli odczuwasz ból, to opisz dokładnie, w którym miejscu, w jakiej części ciała, określ czy zmienia swoje umiejscowienie, jak i do jakiego miejsca się przesuwa podaj dokładnie, gdzie się zaczyna, którędy podąża i dokąd dociera. Czy z miejsca swojego początku ból wypromieniowuje w jakimś kierunku? Jaki charakter ma to odczucie bólu, do czego możesz je porównać? Do czego jest podobny w odczuciu lub wyobrażeniu (wyraź to własnymi słowami tak, jak czujesz)? Jak długo odczuwasz ból?

14 Kiedy zazwyczaj się on zjawia? Jak szybko rozwija się i jak ustępuje? Pod wpływem czego znika? Kiedy nie ustępuje? Co według twojej obserwacji może być jego przyczyną? Czy w miejscu bólu występują jakieś zmiany obrzęk, wyprysk, otarcie, przebarwienie, tkliwość? Pod wpływem czego pory dnia lub nocy, pozycji ciała, jakiegoś działania, zastosowania zimnej lub ciepłej wody, suchego gorąca lub zimna, ciepłego lub zimnego powietrza, zmian pogody lub jakichkolwiek innych okoliczności lub warunków ból nasila się lub staje się bardziej znośny albo zupełnie ustępuje? Czy po ustąpieniu bólu ma miejsce jakaś zmiana wyglądu lub odczuć ze strony skóry, mięśni, kości lub innych tkanek? Jakie jest ogólne samopoczucie po odejściu bólu? Jaki skutek wywiera na ciebie ból, jak czujesz się i jak zachowujesz podczas bólu? Jeśli uznasz to za stosowne, to narysuj okolicę/część ciała, w której zwykle występuje ból, zaznacz miejsce jego początku, największego nasilenia oraz okolice, do których wypromieniowuje a także tor którym do nich podąża. VIII. Gorączka, dreszcze, poty - te zjawiska są często elementami chorób ostrych, więc zwróć szczególną uwagę na nie i krótko i zwięźle opisz posiłkując się poniższymi pytaniami co? gdzie? jak? w jaki sposób? kiedy? Jeśli nie obserwujesz żadnego z tych zjawisk: uderzeń gorąca, gorączki, dreszczy i potów, pomiń poniższe pytania. Czy odczuwasz uderzenia gorąca? Czy towarzyszą im dreszcze? Gdzie rozpoczynają się i jak rozprzestrzeniają, o jakim czasie zwykle mają miejsce? Czy obejmują zwykle całe ciało czy jakąś jego część? Czy ulgę wtedy przynosi ciepło czy zimno, w jakiej postaci? Czy gorączce zwykle towarzyszą dreszcze lub poty? O jakiej porze dnia lub nocy pojawiają się, kiedy osiągają największe nasilenie, kiedy najniższy poziom? Co wydaje się być ich przyczyną?

15 Czy odczuwasz zimno zewnętrznie lub wewnętrznie? Jak czujesz się między atakami gorączki? Jaka jest barwa skóry, jej temperatura, wilgotność podczas gorączki i jak się zmienia jej stan? Czy pojawia się gęsia skórka? Jakie tętno towarzyszy gorączce, jak odczuwana jest czynność serca? Czy poty obejmują całe ciało czy tylko jakąś jego ściśle określoną okolicę? Czy pozostaje to w związku z przykryciem lub odkryciem ciała? Czy pot jest ciepły czy zimny? Lepki, tłusty, kwaśny, cuchnący? Jaka jest barwa, czy zostawia ślady na ubraniu, jakie? Czy powoduje osłabienie? Jakie samopoczucie ma miejsce podczas potów, a jakie po ich ustąpieniu? Jak łatwo się pocisz? Jakie okolice ciała pocą się najobficiej i w jakich warunkach? IX. Nienaturalne rozrosty i guzy niezwykle rzadko zdarza się, aby wskazane zjawiska miały miejsce w przebiegu ostrej choroby, ale jeśli dotyczą ciebie, opisz je z pomocą poniższych pytań, jeśli nie dotyczą ciebie, pomiń te pytania. Jeśli zauważyłeś występowanie nienaturalnych rozrostów tkanek lub guzów to opisz dokładnie umiejscowienie tych zmian, ich wygląd, wielkość, kształt. Czy ich obecności towarzyszą jakieś szczególne odczucia? Kiedy pojawiły się po raz pierwszy i jak długo są obecne, czy zmieniają się z biegiem czasu? Jak związane są ze skórą, tkanką podskórną i innymi tkankami? Czy kiedykolwiek okolica pojawienia się tych zmian doznała jakiegoś urazu, została uderzona? Jakie opinie na temat tych zmian wyrażali dotychczas lekarze? Jakie leczenie zalecano? Czy w rodzinie, pośród bliskich występowały lub występują podobne zmiany?

16 XI. Opis dolegliwości i objawów cielesnych uporządkowany według schematu głowa-stopy - jeśli w ostrej chorobie dotknęło cię wiele dolegliwości, pojawiło się wiele objawów, to opisując je, gdy odpowiadasz na pytanie gdzie? (Ubi?) skorzystaj z poniższego schematu. Jeśli nie obserwujesz żadnych dodatkowych objawów ani zjawisk, nie doświadczasz żadnych dodatkowych dolegliwości po za główną, to wtedy pomiń poniższe pytania. Opisz dokładnie wszystkie dolegliwości, objawy i oznaki chorobowe oraz niezwykłe, niecodzienne, niewytłumaczalne doznania według podanego poniżej porządku, poczynając od głowy, przez: oczy uszy nos twarz usta jamę ustną język zęby gardło żołądek (zgaga, odbijanie, czkawka, nudności, wymioty, gniecenie w dołku, pustka, ciężar itp) brzuch oddawanie moczu mocz wypróżnienia (biegunka, zaparcia i in.) kał odbyt oddychanie płuca serce klatka piersiowa (kaszel) plwocina kark grzbiet lędźwie krzyż mięśnie stawy kości chodzenie tkanka podskórna, kończąc na skórze. Staraj się, aby opisu dokonać własnymi słowami w ten sposób, by opisanie każdej dolegliwości, objawu czy wrażenia było pełne, tzn. zawierało informację o: Quis? Kto? Quid? Co? Ubi? Gdzie? Qiubus auxiliis? Jakimi środkami? Cur? Dlaczego? Qumodo? Jak? Quando? Kiedy? Przyrodzoność, natura osoby Główna dolegliwość Umiejscowienie dolegliwości Towarzyszące objawy osoby Przyczyna Wpływy przekształcające Czas pojawienia się/nasilania/łagodzenia Np.: XII. Wrażenie jak gdyby - to szczególny rodzaj objawów. Wśród relacji podawanych przez ludzi chorych i cierpiących opisujących swoje samopoczucie można spotkać bardziej zróżnicowane wrażenia i odczucia określane przez porównanie za pomocą zwrotu jak gdyby. Wrażenia jak gdyby są bardzo subiektywne i dzięki temu służą indywidualizacji obrazu chorobowego opisz je jeśli ciebie dotyczą.oto przykłady takich określeń, mające na celu zwrócenie uwagi na te dziwne doznania i ułatwienie przekazania własnymi słowami podobnych, o ile są odczuwane przez chorego. Czy jakieś wrażenia tego typu występują u ciebie? Jeśli tak, to opisz je dokładnie. Ważnym jest, aby zawsze podać rodzaj wrażenia i jego umiejscowienia, czyli co i gdzie jest odczuwane, i aby opisać to własnymi słowami najdokładniej, jak to jest możliwe, oddającymi charakter wrażenia. jak gdyby: wiatr dmuchał do oczu i uszu, ktoś ciągnął za włosy,

17 ktoś uderzał w plecy, wokół serca zaciskała się żelazna ręka, kleszcze ściskały/miażdżyły jelita, włos znajdował się na języku lub w gardle, głowa była opasana taśmą, staw był zwichnięty, obręcz zaciskała się wokół ramienia, kula znajdowała się w odbytnicy lub zatykała odbytnicę itp. XIII. Dokumentacja medyczna, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań dodatkowych Jeśli możliwe, dołącz do tego opisu posiadane rozpoznania lekarskie (o ile takie postawiono) i wszelkie informacje z tym związane, jakie posiadasz (wyniki badań laboratoryjnych, nazwy zastosowanych leków i opisy wykonanych procedur medycznych). Kwestionariusz opracowany został na podstawie wskazówek zawartych w pracach: H. Barthela, C.M. von Boenninghausena, J. Bogera, S. Hahnemanna, C. Heringa, J.T. Kenta, X. Mathura, P. Schmidta, R. Verspoor a, P.Vijayakara, S.A.Khedekara oraz w oparciu o moje własne doświadczenie - Vimena - lek. med. Robert Zawiślak Copyright by Robert Zawiślak-Zarzycki VIMENA

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE...

ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE... ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE... Sylwia Prusakiewicz Sylwia Prusakiewicz www.easyvoice.pl & www.robotkireczne.com Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym 00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym pięknym miejscu. 00:00:15: Dziś rano popatrzyłam w mój kalendarz

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój psychiczny młodzieży

Rozwój psychiczny młodzieży Mieczysław Kreutz Rozwój psychiczny młodzieży Uwaga: tekst róż ni się od wydanego drukiem w roku 2006; nie naniesiono tu korekty ję zykowej. 2 M. Kreutz; Rozwój psychiczny młodzieży Spis treści: I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela

Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela dr doreen virtue Uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela Słuchaj radia Hay House na żywo: www.hayhouseradio.com Redakcja: Mariusz Warda Projekt okładki: Tomasz Piłasiewicz

Bardziej szczegółowo

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM

MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ. Spis treści SCOTT CUNNINGHAM SCOTT CUNNINGHAM MOC ZIEMI RYTUAŁY I ZAKLĘCIA W MAGII NATURALNEJ Spis treści Przedmowa.............................................................. 2 Wstęp..................................................................

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE ROZDZIAŁ 11 Ocena stanu pacjenta ZARYS Ocena stanu pacjenta jako podstawowa umiejętność Przeprowadzanie wywiadu Techniki przeprowadzania wywiadu Elementy wywiadu Ocena aktualnego stanu fizycznego pacjenta

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo