BIATEL S.A. Plac Piłsudskiego Warszawa Instrukcja obsługi i eksploatacji modemu GSM/GPRS CellBOX-T2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIATEL S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja obsługi i eksploatacji modemu GSM/GPRS CellBOX-T2"

Transkrypt

1 BIATEL S.A. Plac Piłsudskiego Warszawa Instrukcja obsługi i eksploatacji modemu GSM/GPRS CellBOX-T2 1

2 Spis treści: 1. Wstęp Podstawowe zalecenia dla prawidłowej eksploatacji Informacje o bezpieczeństwie użytkowania zalecenia montażowe Parametry techniczne Gabaryty Złącza Interfejsy komunikacyjne Transmisja GPRS Transmisja GSM (GSM Phase 2 Compliant) Warunki środowiskowe praca Warunki środowiskowe transport i przechowywanie Warunki mechaniczne - praca Warunki mechaniczne transport i przechowywanie Warunki mechaniczne dokumenty normalizacyjne RF oraz EMI spełnienie wymagań dokumenty normalizacyjne dla wewnętrznego modułu OEM Enfora Enabler G Posiadane certyfikaty i znaki wewnętrznego modułu OEM Enfora Enabler G Zasilanie Moc wyjściowa Czułość odbiornika Interfejs komunikacyjny Opis wyprowadzeń portu szeregowego modemu Zalecany kabel komunikacyjny Parametry transmisji Sygnał RING Instalacja i konfiguracja modemu Zawartość pakietu Instalacja uruchomienie Konfiguracja Kontrolki sygnalizacyjne Zanim wezwiesz serwis Notatki użytkownika

3 Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu do użytkowania wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe technologii GSM/GPRS, odpowiadające standardom światowym. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konstrukcji modemu oraz oprogramowaniu wewnętrznym modułu GSM/GPRS Enfora Enabler II G mając na celu podwyższenie walorów technicznoeksploatacyjnych. Sądzimy, że wyrób nasz spełni Państwa oczekiwania. Jednakże warunkiem jest zaznajomienie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i eksploatacji oraz użytkowanie zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o modemie GSM/GPRS z wewnętrznym modułem GSM/GPRS Enfora Enabler II G. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji technicznych należy zwrócić się do Dystrybutora u którego został zakupiony modem lub skorzystać z serwisu wsparcia technicznego 3

4 1. Wstęp. Modem GSM/GPRS bazujący na module OEM Enfora Enabler II G należy do najnowszej generacji modemów GSM/GPRS. Niniejsze opracowanie opisuje podstawowe parametry elektryczne, mechaniczne i funkcjonalne urządzenia. Dzięki swojej bogatej funkcjonalności modem może być stosowany w bardzo wielu aplikacjach, w których należy wysyłać jak i odbierać dane (SMS, CSD, GPRS). Przykładowe obszary zastosowań: Telemetria; Telematyka; Dostęp do Internetu i poczty- ; Systemy ochrony mienia i osób; Systemy płatnicze; Systemy lokalizacyjne; Itp. 2. Podstawowe zalecenia dla prawidłowej eksploatacji. Aby eksploatacja modemu przebiegała właściwie należy bezwzględnie stosować się do następujących zaleceń: Nie wolno wystawiać modemu na działanie ognia; Nie wolno poddawać modemu zalaniu; Nie wolno rozmontowywać urządzenia - może to doprowadzić do jego uszkodzenia i utraty gwarancji (z wyjątkiem gniazda - kieszeni dla karty SIM); Należy bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji podanych w niniejszej instrukcji (warunki środowiskowe, warunki zasilania, parametry elektryczne interfejsów komunikacyjnych, parametry mechaniczne, itd.); 4

5 3. Informacje o bezpieczeństwie użytkowania zalecenia montażowe. Montaż. Montaż, instalacje antenowe, połączenia, itp. powinny być wykonywane przez osoby z doświadczeniem z zakresu pracy z urządzeniami elektronicznymi lub radiowymi (np. GSM). Lokalizacja. Przy wyborze miejsca pracy modemu należy stosować się do obowiązujących na danym obszarze przepisów i oznakowań. Używanie w miejscach gdzie jest zabronione stosowanie urządzeń GSM lub urządzeń emitujących fale o częstotliwości radiowej (z powodu możliwych zakłóceń radiowych lub innych) jest niedozwolone. Urządzenia zewnętrzne. Przed instalacją upewnić się czy zewnętrzne urządzenia nie są podatne na sygnały o częstotliwości radiowej (RF zakres pracy GSM) ponieważ nie jest wykluczone, że na niektóre z urządzeń emitowane przez antenę sterownika fale radiowe mogą mieć wpływ niekorzystny. Stymulatory serca. Zalecane jest aby odległość pomiędzy anteną zewnętrzną modemu a stymulatorem serca była większa niż 20 cm. Jest to minimalna odległość zalecana przez producentów tych urządzeń zabezpieczająca stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Aparaty słuchowe i inne aparaty medyczne. Niekiedy sygnał emitowany przez antenę zewnętrzną modemu (urządzenie GSM) może powodować zakłócenia w pracy aparatów słuchowych lub w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej. W przypadku stwierdzenia 5

6 występowania takich zakłóceń należy zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami eksploatacyjnymi producenta aparatu słuchowego a w przypadku aparatury medycznej należy bezwzględnie skontaktować się z producentem w celu upewnienia się o fakcie odpowiedniego zabezpieczenia wyżej wymienionej aparatury przed niekorzystnym wpływem fal o częstotliwości radiowej (RF zakres GSM). Strefy zagrożone wybuchem. Nie jest dozwolone instalowanie modemu w miejscach, w których warunki fizyko-chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. W przypadku braku oznakowania nie należy instalować urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem: w miejscach składowania paliw płynnych i gazowych, składowania materiałów łatwopalnych, zabrudzonych pyłami metali lub ziaren roślin zbożowych bez właściwej zabudowy spełniającej wymagania Ex. 6

7 4. Parametry techniczne. Modem GSM/GPRS z wewnętrznym modułem GSM/GPRS Enfora Enabler II G jest urządzeniem kompaktowym o niewielkich gabarytach co pozwala łatwo dokonać jego aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika Gabaryty. Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 74 x 55 x 24 Rys. 1 Gabaryty (wymiary podano w mm). 7

8 4.2. Złącza. Gniazdo antenowe RF/antena Interfejs komunikacyjny Wbudowane gniazdo karty SIM Gniazdo zasilające Wymagana antena zewnętrzna o impedancji 50 Ω na pasmo 900/1800 MHz DB9 Female; RS232 Obsługa tylko 3-Volt SIM MicroFit - Molex 4.3. Interfejsy komunikacyjne. Port szeregowy Lampki sygnalizacyjne Host Protocol Internal Protocol RS232 Zestaw kontrolek typu LED informujących o statusie urządzenia AT Commands, UDP/API PPP, UDP/API, UDP/PAD, CMUX 4.4. Transmisja GPRS. Protokół GPRS Release 97 and SMG 31 Coding Schemes Packet Channel GPRS/SMS Slot Class CS1-CS4 PBCCH/PCCCH Text, PDU, MO/MT MS 12 (4Rx/4Tx, 5 Max) MS10) 4.5. Transmisja GSM (GSM Phase 2 Compliant). CS Data GSM SMS Transmisja asynchroniczna, Transparent and non-transparent up to 9.6 kbps Text, PDU, MO/MT, Cell broadcast 8

9 4.6. Warunki środowiskowe praca. Temperatura pracy -20 o C do +60 o C Wilgotność 5 95% Ciśnienie atmosferyczne 70kPa do 106 kpa (-400m do 3000m) 4.7. Warunki środowiskowe transport i przechowywanie. Okres przechowywania 24 miesiące Temperatura -40 o C do +85 o C Wilgotność 5 95%, bez skraplania Odporność na szok termiczny -50 o C do +23 o C,+70 o C do +23 o C; <5min Wysokość n.p.m. -400m do 15000m 4.8. Warunki mechaniczne - praca Wibracje sinusoidalne Wibracje losowe 3,0 mm, 2-9 Hz; 1m/s 2, 9-350Hz 0,1m 2 /s 2, 2-200Hz 4.9. Warunki mechaniczne transport i przechowywanie. Wibracje (modem w opakowaniu) Upadek (modem w opakowaniu) ASTM D999 ASTM D775 metoda A, 10 prób Udar (modem bez opakowania) 150m/s 2, 11 ms, wymagania IEC Upadek (modem bez opakowania) Upadek z wysokości 4 Bellcore GR-63-CORE Wysokość n.p.m. -400m do 15000m 9

10 4.10. Warunki mechaniczne dokumenty normalizacyjne. Transport ETSI Standard ETS Class 2.3 Transporttation Praca Standard ETSI ETS Class 3.1 Operational Przechowywanie ETSI Standard ETS Class 1.2 Storage RF oraz EMI spełnienie wymagań dokumenty normalizacyjne dla wewnętrznego modułu OEM Enfora Enabler G. ETSI Standard EN EN GSM 11.10, Section 12.2 EN Class B Posiadane certyfikaty i znaki wewnętrznego modułu OEM Enfora Enabler G. FCC Part 24 and 15 Industry Canada (CSA) GCF Version 3.5 PTCRB Version 2.6 RTTE CE Zasilanie. Modem jest wyposażony w wewnętrzną przetwornicę DC/DC, dlatego też do zasilania modemu należy używać zasilacza DC o napięciu z zakresu od 8 do 24 V DC i mocy min. 2 W oraz będącego w stanie impulsowo dostarczyć mocy min. 10W. Wtyk zasilający powinien być typu MicroFit Molex. 10

11 Uwaga : W czasie transmisji mogą powstawać silne tętnienia na skutek impulsowego poboru mocy przez modem. Uwaga: Niewłaściwa polaryzacja napięcia zasilania może grozić uszkodzeniem modemu. Pobór prądu: Praca GSM (napięcie zasilania 12VDC; I średnie /I impuls ) < 100 ma/500 ma. Praca GPRS (napięcie zasilania 12VDC; I średnie /I impuls ) < 160 ma/800 ma Moc wyjściowa MHz 1900MHz Klasa 1; 1W (30dBm +/-2 db); pomiar na gnieździe antenowym 900 MHz Klasa 4; 2W (33dBm +/-2 db); pomiar na gnieździe antenowym Czułość odbiornika MHz 1900MHz -108 dbm (typowo); GPRS 1 (CS1) 900 MHz -108 dbm (typowo); GPRS 1 (CS1) 11

12 5. Interfejs komunikacyjny Opis wyprowadzeń portu szeregowego modemu. Nr pinu złącza Funkcja I/O Nazwa Opis 1 Data Carrier Detect O DCD 2 Transmit (Data Out) O Tx 3 Receive (Data In) I Rx 4 Data Terminal Ready I DTR Data Carrier Detect. Podłączyć do CD (Carrier Detect pin) DTE Transmit data. DCE Podłączyć do Rx (receive data pin) DTE. RX Receive data. Podłączyć do Tx (transmit data pin) DTE Data Terminal Ready. Podłączyć do DTR (Data Terminal Ready pin) DTE. 5 Ground GND GND Masa dla sygnałów cyfrowych. 6 Data Set Ready O DSR Data Set Ready. Podłączyć do DSR (Data Set Ready pin) DTE 7 Request To Send I RTS 8 Clear To Send O CTS 9 Ring O Ring DCE Input signal. Podłączyć do RTS (Request-to-Send pin) DTE. Clear-to-Send. DCE Output signal. Podłączyć do CTS (Clear to send pin) DTE. Ring Indicator. DCE Output signal. Podłączyć do Ring DTE. Opis oznaczeń: I wejście; O wyjście; GND masa; 12

13 5.2. Zalecany kabel komunikacyjny. Gniazdo DB9 F modem (DCE) Gniazdo DB9 M komputer (DTE) Nr styku wtyku DB9 M Nr styku wtyku DB9 F Funkcja (wtyk dołączony do modemu) (wtyk dołączony do PC) 1 DCD 1 2 Tx 2 3 Rx 3 4 DTR 4 5 GND 5 6 DSR 6 7 RTS 7 8 CTS 8 9 Ring Parametry transmisji. Obsługiwane parametry transmisji: 7 lub 8 bitów danych; 1 lub 2 bity stopu; bit parzystości: brak/parzystość/nieparzystość; prędkość transmisji: 75, 150, 300, 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, bit/s); sprzętowa kontrola przepływu; tryb pracy portu szeregowego RS auto włączenie lub aktywność cały czas (tryb konfigurowany sprzętowo wg. zamówienia klienta); 13

14 Ustawienie domyślne: bit/s; sprzętowa kontrola przepływu; 8 bitów danych; 1 bit stopu; brak bitu parzystości; praca portu szeregowego auto (przy nie określonym w zamówieniu trybie pracy portu szeregowego) Sygnał RING. Wywołanie typu DATA. Sygnalizacja przyjścia SMSa (do konfiguracji należy użyć komendy AT+CNMI). Rys. 2 Przebiegi czasowe dla sygnału RING. 14

15 6. Instalacja i konfiguracja modemu. Zawartość pakietu. - Instrukcja montażu i eksploatacji modemu 1sztuka - Modem GSM/GPRS 1sztuka - Zasilacz 12 V DC - 1sztuka - Antena GSM 900/1800 wnętrzowa 1 sztuka - kabel komunikacyjny RS232 1 sztuka - płyta CD z oprogramowaniem 1 sztuka Przy indywidualnym zamówieniu użytkownika, rzeczywista zawartość pakietu może być inna niż ta podana powyżej. 15

16 Instalacja uruchomienie. Lampki statusowe Gniazdo karty SIM Port RS232 Gniado zasilające Gniazdo antenowe Rys. 3 Opis interfejsów modemu. Krok 1 umieszczenie karty SIM. Przed wymianą lub instalacją nowej karty SIM należy upewnić się czy zostało odłączone zasilanie od modemu. Uwaga: Wykonanie tych czynności przy podłączonym zasilaniu może grozić uszkodzeniem karty SIM lub wewnętrznego modułu ENFORA Enabler II G. Posługując się cienkim wkrętakiem należy wysunąć kieszonkę na kartę SIM (gniazdo oznaczone symbolem ). Następnie umieścić w niej kartę i całość włożyć z powrotem do modemu. Uwaga: Należy stosować tylko karty SIM typu 3,3V. 16

17 Krok 2 podłączenie kabli komunikacyjnych. Uwaga: Podłączanie i rozłączanie kabli komunikacyjnych należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie modemu lub urządzenia z nim współpracującego. Kabel komunikacyjny zakończony wtykiem DB9M dołączamy do gniazda DB9F ozn. RS232 na panelu przednim. Krok 3 podłączenie anteny zewnętrznej. Do prawidłowej pracy modem wymaga zewnętrznej anteny GSM na pasmo 900/1800MHz zakończonej wtykiem męskim FME. Antenę dołączamy do gniazda oznaczonego ANT. Krok 4 podłączenie zasilania. Uwaga: Niewłaściwa polaryzacja napięcia zasilania może grozić uszkodzeniem modemu. Do zasilania modemu można wykorzystać dowolny zasilacz napięcia stałego z zakresu od do o mocy średniej min. 2W i impulsowej min. 10W. Kabel zasilający powinien być zakończony wtyczką typu Power MicroFit Wtyk zasilający wkładamy do gniazda oznaczonego PWR. Zasilacz podłączamy do sieci 230 V AC. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności modem jest gotowy do pracy. Należy pamiętać, że aby móc dokonywać transmisji poprzez sieć GSM należy posiadać właściwą kartę SIM z uaktywnioną odpowiednią usługą (DATA, SMS, GPRS itd. ) oraz w przypadku kart zabezpieczonych kodem PIN po włączeniu zasilania modemu wprowadzić właściwy kod zabezpieczający kartę SIM. 17

18 Konfiguracja. Konfiguracji modemu dokonujemy poprzez port RS232 dowolnym oprogramowaniem terminalowym dla RS232 np. HyperTerminal.exe. Należy posługiwać się zestawem komend AT podstawowym dla modemów GSM jak i komendami rozszerzonymi dedykowanymi dla modułu ENFORA Enabler G. Uwaga: Przy wykorzystywaniu połączeń typu Dial-Up należy zainstalować w systemie sterowniki do modemu znajdujące się na dołączonej do zestawu płycie CD. Kontrolki sygnalizacyjne. Modem jest wyposażony w 4 lampki sygnalizacyjne które mają następujące znaczenie: Lampka oznaczona Power koloru czerwonego świeci jeśli zasilanie jest prawidłowe. Lampka oznaczona Rx koloru zielonego świeci jeśli modem otrzymuje dane poprzez port RS232. Lampka oznaczona Tx koloru czerwonego świeci jeśli modem wysyła dane poprzez port RS232. Lampka oznaczona GSM koloru żółtego sygnalizuje status pracy wewnętrznego modułu modemu: - po prawidłowym zainicjalizowaniu wewnętrznego modułu ENFORA Enabler G kontrolka zapala się cyklicznie na 3s i gaśnie na 1s (jeśli jest brak karty SIM lub nie został podany PIN kod karty zabezpieczonej modem pozostaje w tym trybie); - po zalogowaniu się modemu do sieci GSM i karcie SIM bez aktywnej usługi GPRS kontrolka zapala się cyklicznie na 2s i gaśnie na 2s; - po zalogowaniu się modemu do sieci GSM i karcie SIM z aktywną usługą GPRS kontrolka zapala się cyklicznie na 1s i gaśnie na 1s; 18

19 7. Zanim wezwiesz serwis. L.p. Stan modemu Stan sygnalizacji lampek statusowych Co należy zrobić Sprawdzić czy zasilacz oraz czy wtyk Wszystkie lampki sygnalizacyjne zgaszone zasilający jest umieszczony prawidłowo w gnieździe zasilania sterownika oraz czy jest prawidłowa polaryzacja napięcia zasilania. Błąd wewnętrznego modułu ENFORA Lampka Power świeci, Enabler G, wyłączyć i po 10 s 1. Brak komunikacji z modemem lampka GSM zapalona lub zgaszona na stale Nie migają lampki Tx lub ponownie włączyć zasilanie, jeśli problem powtórzy się skontaktować się z serwisem. Rx w czasie wysyłania lub odbierania danych z Sprawdzić kabel komunikacyjny modemu Lampki Tx lub Rx migają w czasie wysyłania lub odbierania danych z modemu Sprawdzić ustawienia portu szeregowego urządzenia połączonego z modemem Sprawdzić prawidłowość włożenia karty SIM a przy karcie zabezpieczonej kodem PIN sprawdzić czy został podany właściwy kod; Sprawdzić umieszczenie wtyku 2 Modem nie loguje się do sieci Miga lampka GSM w cyklu (on/off) 3/1 antenowego w gnieździe ozn. ANT. oraz antenę GSM i kabel antenowy ewentualnie zmienić położenie anteny aby uzyskać większy poziom sygnału radiowego. Przy sprawdzeniu przyczyn braku logowania się do sieci należy skorzystać z komend AT np.: at+csq, at+cpin?, at+creg? 19

20 L.p. Stan modemu Stan sygnalizacji lampek statusowych Co należy zrobić Nie można Sprawdzić umieszczenie wtyku wykonać antenowego w gnieździe ozn. ANT. 3 połączenia typu DATA lub Miga lampka GSM w cyklu (on/off) 2/2 lub 1/1 oraz antenę GSM i kabel antenowy ewentualnie zmienić położenie anteny skorzystać z aby uzyskać większy poziom sygnału usługi GPRS radiowego. Sprawdzić umieszczenie wtyku antenowego w gnieździe ozn. GSM 4 Przypadkowe braki łączności oraz antenę GSM i kabel antenowy ewentualnie zmienić położenie anteny aby uzyskać większy poziom sygnału radiowego. 20

21 8. Notatki użytkownika. 21

22 22