Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11"

Transkrypt

1 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi Marzena Ugorna, klientka BS Ziemi Kaliskiej i półfinalistka The Voice of Poland (na zdjęciu) więcej na str. 8 Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

2 STR. 2 Komentarz Za nami jeden z najtrudniejszych okresów dla gospodarki. Ubiegłoroczny wzrost PKB wyniósł zaledwie 1,6 proc. Jednak od czwartego kwartału 2013 odnotowano wyraźny wzrost sięgający 2,5 proc., co oznacza, że gospodarka przyspieszyła. W tym roku czeka nas trudne zadanie, aby efekty tego wzrostu w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystać w regionie. W tym roku rozpocznie się wpływ środków unijnych z nowego rozdania. Mimo opóźnień w uchwalaniu unijnego budżetu, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej jest przygotowany do ich dystrybucji zarówno dla sektora rolnego, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz dla samorządów. Doświadczenie, jakim dysponują banki spółdzielcze, ma wielkie znaczenie dla przebiegu realizacji dofinansowań. Klienci Banku mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w zakresie jak najbardziej dogodnego wykorzystania szans, jakie te środki stwarzają. Mam również nadzieję, że wzrost PKB w sposób bardziej odczuwalny przełoży się na poprawę przychodów małych i średnich przedsiębiorstw, a także na liczbę inwestycji przez nie prowadzonych. Dziś to one dają ponad 70 proc. krajowej produkcji i są najbardziej liczącym się pracodawcą. Wzrost przełoży się także na opłacalność produkcji rolniczej i ilość inwestycji podejmowanych przez samorządy. Choć powszechnie wiadomo, że wzrost tempa rozwoju gospodarczego nie spowoduje automatycznego rozwiązania nabrzmiałych problemów (jak choćby wysokiego bezrobocia czy też finansowych potrzeb samorządów), to może on stanowić podstawę poprawy sytuacji także i w tym zakresie. Małe i średnie przedsiębiorstwa, obok sektora rolniczego, są liczącym się partnerem banków spółdzielczych. Ich udział w obrotach BS Ziemi Kaliskiej systematycznie wzrasta. Dzieje się to za sprawą bliskości i otwartości Banku na potrzeby lokalnej gospodarki. W ciągu minionych kilkunastu lat zmieniło się też rolnictwo na obszarze, na którym Bank prowadzi działalność finansową. Dawne indywidualne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne okrzepły po zmianach związanych z transformacją, urosły w siłę i znacznie wzrosły ich potrzeby kredytowe na cele inwestycyjne i modernizacyjne. Zasada zrównoważonego rozwoju, zapisana w strategii Banku w okresie przemian gospodarczych, okazała się dobrym kierunkiem w budowaniu jego dzisiejszej pozycji. Potrzeby rynku zmieniły jego charakter. Dziś jest bankiem uniwersalnym, skoro jest w stanie zaspokoić większość potrzeb gospodarczych mieszkańców regionu i swoich wieloletnich partnerów samorządów. Aby tym potrzebom sprostać w sposób kompetentny i szeroki, Bank nadal pracował będzie nad poszerzaniem swojej oferty finansowej. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu ank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej należy w Spółdzielczej Grupie Bankowej do banków o wysokiej sumie bilansowej i dynamice rozwoju. Wśród 206 banków zrzeszenia pod względem wielkości sumy bilansowej na koniec 2013 roku znajdował się się na 22 miejscu. Zadowalającą pozycję osiąga też pod względem zgromadzonych kapitałów. Na zebraniach grup członkowskich (poprzedzających doroczne Zebranie Przedstawicieli) członkowie, czyli właściciele Banku, będą mogli zapoznać się z efektami jego funkcjonowania w minionym roku. Bank lokalny, jakim jest BS Ziemi Kaliskiej, mimo regionalnego obszaru, na którym prowadzi działalność, uzależniony jest także od warunków zewnętrznych, makroekonomicznych, a więc stanu gospodarki i wielkości stóp procentowych określanych przez NBP. Przy ocenie działalności instytucji finansowej najczęściej wymienianym miernikiem jest suma bilansowa, czyli wielkość aktywów Banku, która na koniec minionego roku osiągnęła tys. zł i była większa od osiągniętej na koniec 2012 roku o prawie 17 proc. W minionym pięcioleciu wzrosła o ponad 60 proc. Taki wzrost sumy bilansowej przewyższa średnią wzrostu tego miernika w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Został on osiągnięty pomimo wielu niesprzyjających czynników, w tym niekorzystnej sytuacji gospodarczej w przeważającej części minionego roku. Suma bilansowa w tys. zł W zakresie udzielonych kredytów Bank może miniony rok ocenić pozytywnie mimo odczuwalnych jeszcze skutków kryzysu. Wielkość obliga kredytowego na koniec 2013 roku osiągnęła wartość tys. zł i była większa od roku go poprzedzającego o 27 proc. W ogólnej sumie udzielonych kredytów należności od spółek i spółdzielni wynosiły tys. zł, od osób prywatnych ponad tys. zł, od przedsiębiorców indywidualnych tys. zł, od rolników tys. zł, od samorządów tys. zł. Wzrosty należności kredytowych odnotowano wśród spółek i spółdzielni oraz klientów indywidualnych. Na uwagę zasługuje wzrost sumy zobowiązań ze strony osób indywidualnych, gdyż oznacza, że Bank przedstawił klientom interesującą ofertę. Mimo bardzo ostrej konkurencji na rynku finansowym odnotował w tym przedziale wzrost w stosunku do roku Źródłem finansowania akcji kredytowej banku są depozyty inaczej mówiąc oszczędności powierzane Bankowi przez klientów instytucjonalnych, samorządy i klientów indywidualnych. Wartość depozytów osiągnęła na koniec 2013 roku wysokość tys. zł, odnotowując wzrost w stosunku do roku poprzedniego o prawie 14 proc. Przy bardzo konkurencyjnym rynku osiągnięcie takiego przyrostu de-

3 NR 1/2014 STR. 3 Przed zebraniami grup członkowskich Kredyty w tys. zł Ważną też informację stanowi fakt, iż Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w minionym roku z wyprzedzeniem osiągnął zalecany przez Komisję Nadzoru Finansowego współczynnik wypłacalności w wysokości 12,10 proc. Fundusze własne w tys. zł pozytów może świadczyć o atrakcyjności lokat pomimo malejących stóp procentowych, ale także o akceptacji oferty Banku przez jego klientów. Depozyty w tys. zł Ocena wyników osiągniętych przez Bank musi też uwzględniać warunki, w jakich on działał w minionym roku. Początek 2013 roku nie zapowiadał rychłego końca stagnacji w gospodarce. Banki komercyjne informowały o spadku popytu na kredyty. Kilkukrotne obniżenie wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, powodujące zmniejszenie oprocentowania kredytów, obniżało jednocześnie dochód banków, a co więcej zmniejszało również możliwości pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania depozytów. Fundusze własne banku stanowią o bezpieczeństwie powierzonych środków i w efekcie o możliwościach zwiększania akcji kredytowej. W nowy rok Bank wszedł z kapitałami o wysokości tys. zł, tj. o 24 proc. większymi niż w końcu 2012 roku. Od roku 2009 wzrosły one w sumie o 87 proc. O aktywności Banku i akceptacji jego pozycji świadczy przyrost prowadzonych rachunków. Na koniec 2009 roku było ich , a rok 2013 zamknięto wielkością Przyrost od roku 2012 do 2013 wynosił 16 proc. Wszystkie placówki Banku oferują pełen zakres produktów rynku depozytowo-rozliczeniowego i kredytowego. Wydają karty bankomatowe, prowadzą działalność walutową, zapewniają nowoczesne kanały dostępu do rachunków, w tym dostęp do konta przez Internet. Dysponują również szeregiem innych usług, jakie znajdują się ofercie nowoczesnych banków. BS Ziemi Kaliskiej w zeszłym roku inwestował nowe technologie i wyposażenie, ale przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji kadr. Bank tradycyjnie wspierał dotacjami lokalne organizacje społeczne, kulturalne i kluby sportowe. Nowością było danie szansy młodzieży wykazania się przedsiębiorczością w grze internetowej. Rok 2014 stawia nowe wyzwania, które w znacznym stopniu wynikać będą z sytuacji makroekonomicznej. Bank będzie dążył w dalszym ciągu do utrzymania znaczącego udziału na lokalnym i regionalnym rynku usług finansowych oraz pracował nad zwiększeniem swojej obecności w gospodarczym krwiobiegu regionu. Wdrażane będą nowe technologie poprawiające jakość oferty i bezpieczeństwo operacji, a także położony zostanie nacisk na pozyskiwanie nowych klientów, zwłaszcza młodzieży. Opracowywane będą nowe standardy służące podnoszeniu atrakcyjności oferty produktów i usług, utrzymaniu odpowiedniego poziomu efektywności działania Banku i utrzymania zdobytej pozycji wśród instytucji finansowych na Ziemi Kaliskiej. Oprac. ANDRZEJ MALANOWSKI na podstawie danych otrzymanych z Banku

4 STR. 4 iększość roślin jest zapylana przez owady. W powszechnym mniemaniu tę pracę wykonują pszczoły, ale okazuje się, że nie tylko one. W tym procesie uczestniczą także inne owady, w tym trzmiele, które w tej dziedzinie są prawdziwymi mistrzami. Są od pszczół szybsze i mniej wymagające, jeśli chodzi o warunki bytowania. Entomolodzy twierdzą, że dzięki swoim rozmiarom łatwiej docierają do kwiatowych pręcików i słupków niż mniejsze owady. Również lepiej radzą sobie w szklarniach i tunelach niż pszczoły. Tę zdolność trzmieli postanowił wykorzystać Stanisław Matuszak i udostępnić uprawom szklarniowym systematyczne dostawy tych pożytecznych owadów, w szczególności do produkcji pomidorów. Wszystko zaczęło się w roku 2002, kiedy w ręce żony Stanisława Matuszaka, prowadzącego gospodarstwo w Tymieńcu Dworze w gminie Szczytniki, wpadła ulotka Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Oddziału Pszczelarstwa Instytutu Sadownictwa w Puławach. Organizatorzy zapraszali w niej do udziału w nowatorskim projekcie pod nazwą Wdrożenie trzmieli do produkcji rolniczej przez rozwinięcie hodowli wybranych gatunków w warunkach kontrolowanych. Był to program, który miał doprowadzić do restytucji w kraju trzmiela ziemnego, którego populacja w minionym dwudziestoleciu spadła o 90 proc. Organizatorom chodziło o zdobycie adeptów, którzy podjęliby się tego zadania. W tym czasie syn państwa Matuszaków skończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu i po wizycie w Puławach uznał, że jest to dobry pomysł. Hodowla trzmieli pochłonęła go całkowicie i zajmuje się nią już od 12 lat. O tym, że jest to dziedzina bardzo trudna i wymagająca poświęcenia, niech świadczy fakt, że spośród 25 uczestników programu tylko on wraz z rodzicami wytrwale ją prowadzi. Pierwsze matki do hodowli rodzin polskiego trzmiela ziemnego jako zapylacza do produkcji szklarniowej Specjalistyczne Gospodarstwo Hodowlane Polski Trzmiel Stanisława Matuszaka otrzymało w 2003 roku z hodowli szefa projektu, prof. Mieczysława Bilińskiego. Przez trzy lata wszystkie wyhodowane rodziny rozdawane były okolicznym ogrodnikom, szkołom i miłośnikom przyrody, a każda uwaga dotycząca zachowania i pracy trzmieli skrzętnie była notowana, analizowana i konsultowana. Kolejne lata poświęciliśmy dopracowaniu technologii, powiększaniu i wyposażaniu pracowni, wprowadzaniu własnych linii hodowlanych i zdobywaniu klientów. Dotychczas większość trzmieli pochodziła z importu, m.in. z Europy Zachodniej, USA i Bliskiego Wschodu. Polska posiada własne i wysokowydajne rodzaje tych pożytecznych owadów, które należało wykorzystać mówi Stanisław Matuszak. Zgromadzona przez lata wiedza pozwoliła na oficjalne rozpoczęcie działalności pod nazwą Hodowla i Chów Trzmieli Gospodarstwo Rolno-Rybackie Stanisław Matuszak. To pierwsze i jak dotąd jedyne przedsiębiorstwo dostarczające trzmiele gospodarstwom ogrodniczym. Do- Polski Młoda rodzinka trzmieli ziemnych w pudełku handlowym. Po trzech tygodniach intensywnego karmienia rozrasta się do osobników i jest sprzedawana świadczenie i upór rodziny państwa Matuszaków procentuje. Syn, Marcin Matuszak, ma największą wiedzę o stosowanej technologii a rodzina go w tym zakresie mocno wspiera. Trzmiele jako pomocnicy ogrodników zyskują coraz większą po- Regały z pudełkami hodowlanymi, w których prowadzony jest początkowy wychów rodzinek

5 NR 1/2014 STR. 5 trzmiel Stanisław Matuszak pularność. Jedna rodzina trzmieli wykonuje pracę kilku osób w szklarni czy tunelu z kwitnącymi pomidorami czy papryką. Cała hodowla opiera się w pierwszym rzędzie na planowaniu, stworzeniu warunków cyklu rozrodu niezależnego od przyrody, skróceniu okresu hibernacji matek. 21 dni trwa cykl rozwojowy trzmiela ziemnego, od złożenia jaj do uzyskania dorosłego osobnika. O sukcesie zadecydowało stworzenie sztucznych warunków umożliwiających rozród i wzrost rodzin trzmieli w zamkniętym cyklu. Odpowiadają one jednak warunkom naturalnym. Zamówienia przyjmowane są z rocznym wyprzedzeniem. Gospodarstwo ma stałych odbiorców. Niestety, nie może, z racji swoich mocy przerobowych, realizować zamówień eksportowych. Niezależnie od warunków zewnętrznych, hodowla musi mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę, wilgotność i pożywienie. Trzeba dodać, że rocznie trzeba rodzinom dać do zjedzenia kilka ton cukru i kilkaset kilogramów pyłku kwiatowego. Gdyby nie Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, który wspierał nas kredytami, nie osiągnęlibyśmy sukcesu mówi Stanisław Matuszak. Bank oraz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach były jedynymi instytucjami wspierającymi nas. Wszelkie starania o dofinansowanie naszej działalności u władz gminnych, wojewódzkich i w Ministerstwie Rolnictwa nie spotkały się z przychylnością. Nie uwzględniono argumentów, że oprócz działalności komercyjnej, hodowla ma znaczenie restytucyjne, zasilając mocno przetrzebione dziko żyjące rodziny trzmiele. Te owady nie są objęte zasadami programu Wspólnej Polityki Rolnej. Jedyną realną pomocą było zmniejszenie oprocentowania kredytu przez wprowadzenie chowu trzmieli jako działalności rolniczej przez oddział ARiMR na wniosek BS Ziemi Kaliskiej. Na czym polega wyjątkowość hodowli gospodarstwa w Tymieńcu Dworze w gminie Szczytniki? Stanisław Matuszak wyjaśnia: wyjątkowość naszej hodowli polega na tym, ze jako jedyni w Europie w rodzinnym gospodarstwie hodujemy trzmiele przystosowane do warunków klimatycznych naszej szerokości geograficznej. Są to polskie rodzime gatunki, wolne od chorób i pasożytów, walnie przyczyniające się do wzrostu populacji trzmieli dziko żyjących. Każde wprowadzenie trzmieli do uprawy wiąże się z ograniczeniem do niezbędnego minimum stosowania środków ochrony roślin. Technologia i znajomość chowu, doskonały materiał genetyczny oraz zdrowotność polskich trzmieli ziemnych sprawiły, że zgłaszają się do nas światowi liderzy w takiej hodowli. W maju 2011 roku Urząd Patentowy RP przyjął wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Polski Trzmiel. Pana Stanisława dziwi fakt, że pomimo dokonań jego rodziny i ogromnego zainteresowania hodowlą trzmieli u młodych rolników z całej Polski, wciąż nie ma żadnego programu umożliwiającego rozwój tej przyszłościowej gałęzi rolnictwa. ANDRZEJ MALANOWSKI Państwo Matuszakowie prowadzą szkolenie młodych rolników w Tymieńcu w 2010 roku

6 STR. 6 BS Ziemi Kaliskiej proponuje Serwis SMS Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej wraz z wdrożeniem systemu informatycznego udostępnił swoim klientom nowe rozwiązania w zakresie usług bankowości elektronicznej. Jednym z nich jest zmiana funkcjonalności usługi Serwis SMS. Serwis SMS umożliwia dostęp do prowadzonych w Banku rachunków za pośrednictwem telefonu komórkowego. Usługa daje możliwość złożenia zapytania lub dyspozycji poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednim poleceniem (tzw. funkcje aktywne) lub powiadamiania o wystąpieniu określonego zdarzenia, np. zalogowaniu się poprzez www, o stanie dostępnych środków na rachunku (tzw. funkcje pasywne). Klient ma do wyboru 3 pakiety: aktywny, informacyjny, bezpieczeństwa i może skorzystać z jednego, dwóch lub wszystkich trzech pakietów równocześnie. Zakres poszczególnych pakietów przedstawia poniższa tabela. FUNKCJE PAKIET AKTYWNY PAKIET INFORMACYJNY PAKIET BEZPIECZEŃSTWA zapytanie o saldo na rachunku AKTYWNE zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy zapytanie o kursy walut wykonanie przelewu POWIADOMIENIA powiadomienie o wysokości salda na rachunku PASYWNE (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku) powiadomienie o odrzuceniu przelewu powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału www powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do teleserwisu potwierdzenie transakcji wykonanej kartą 3D-Secure Teraz zakupy w Internecie mogą być bezpieczne jak nigdy dotąd. Dzięki usłudze 3D-Secure klienci mogą bezpiecznie i wygodnie płacić w Internecie dowolną kartą wydaną do rachunku lub kartą kredytową. Wdrożona w 2013 roku przez Spółdzielczą Grupę Bankową usługa 3D-Secure jest rozwiązaniem mającym na celu identyfikację posiadacza karty dokonującego transakcji w Internecie i jest zgodna z programem Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode.

7 NR 1/2014 STR. 7 3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze. Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła przez posiadacza karty. Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony. Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank. W celu uzyskania hasła zapraszamy klientów do placówek BS Ziemi Kaliskiej. MasterCard Debit PayPass Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR. Oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych, umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass. Posiadacze karty MasterCard Debit PayPass zyskują: szybką realizację płatności za drobne zakupy do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu, płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą, swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę, bezpłatną wypłatę gotówki z ponad 4 tysięcy bankomatów sieci SGB oraz BPS, płacenie za zakupy dokonywane przez Internet, zabezpieczone osobistym hasłem 3D-Secure, kontrolę nad finansami możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej, możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń, możliwość wydania karty osobom wskazanym przez posiadacza ROR, w tym osobom które, ukończyły 13 rok życia. Zamów kartę MasterCard Debit PayPass i odbierz wygodny upominek plecak lub teczkę. Promocja trwa do 31 marca 2014 r. Więcej szczegółów w placówkach BS Ziemi Kaliskiej i na

8 STR. 8 Najważniejsza jest pasja MARZENA UGORNA kobieta wielu talentów ani Marzena wychowała się w rodzinnym gospodarstwie w Kamieniu Kolonii w gminie Ceków. Talent muzyczny odziedziczyła po tacie i starszych siostrach, jednak sama muzyką na poważnie zajęła się stosunkowo późno w wieku 17 lat. Jest absolwentką Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, Studium Wokalistyki Estradowej w Katowicach, uczyła się też we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 2006 roku wygrała jeden z odcinków Szansy na sukces. Rozgłos przyniósł jej udział w III edycji programu The Voice of Poland, w którym doszła do półfinału. Studiowała też dziennikarstwo. Dziś koncertuje z grupą muzyków, bierze udział w akcjach charytatywnych, nagrywa autorską płytę, a także przymierza się do prowadzenia ogrodnictwa szklarniowego. Mój tato pogrywał na akordeonie nie znając ani jednej nuty, czyli muzykalność musiał mieć w genach. Siostry od najmłodszych lat grały na pianinie. Jako najmłodsza dziewczynka w rodzinie też grałam, ale zawsze chciałam śpiewać, choć rodzice odpuścili moją edukację muzyczną, zajęci prowadzeniem gospodarstwa. Śpiewałam od zawsze, ale profesjonalne kształcenie zaczęłam stosunkowo późno dlatego musiałam bardzo intensywnie nadrabiać. W Kaliszu, Wrocławiu, a od kilku lat w Warszawie roz- wijam swój talent i cały czas się uczę opowiada pani Marzena. Dziennikarstwo, które studiowałam, miało być nieartystycznym zawodem w przypadku, gdyby mi się noga powinęła, ale swoją przyszłość wiążę ze sceną. Kontakt z muzykami, z ludźmi sztuki, ładuje moje baterie. Odnalazłam się w tej niszy i chcę w niej pozostać. Plany koncertowe ciągle się rozwijają, a marzeniem pani Marzeny jest koncert starych bluesów w nowoczesnych aranżacjach, we współpracy z Filhar- monią Kaliską jej autorski projekt. Przygotowania do niego już trwają. Bierze też udział w spotkaniach z młodzieżą, w akcjach charytatywnych. Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana. Nie umiem się zamykać. Wiem, że te spotkania z dziećmi pokazują, że można pójść za marzeniem i osiągnąć to, czego się pragnie. Ja tak marzę i udaje mi się, więc pokazuję im, że oni też mogą spełnić to, czego pragną. Trudno pogodzić częste koncerty, naukę w Warszawie i pracę w gospodarstwie w rodzinnych stronach, ale pani Marzenie się to udaje. Podkreśla, że jest to możliwe dzięki wsparciu rodziców. Jej tata zarządza trzema gospodarstwami i wspiera córkę zarówno w rozwoju artystycznym, jak i w planach prowadzenia własnej szklarni. Nowoczesna hodowla będzie w pełni skomputeryzowana i będzie nią można zarządzać z dowolnego miejsca na świecie. Technika idzie naprzód, a na miejscu zawsze będzie ktoś, kto będzie mógł zająć się bieżącymi sprawami. Na pewno damy sobie radę! z optymizmem stwierdza pani Marzena. Szklarnia wybudowana została dzięki linii kredytowej Młody Rolnik w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej W Banku jesteśmy od zawsze dziadek, tata, a teraz ja. Jego oferta jest dobrze dopasowana do naszych potrzeb, jest nam tam po prostu dobrze. Najważniejsze jest to, że pracują tam życzliwi ludzie, bardzo pomocni, a w dodatku zawsze uśmiechnięci. Tato też często podkreśla, że nie znosi spraw papierkowych, a w Banku niezbędne formalności są ograniczone do minimum, pracownicy zawsze nakierują, poradzą i podpowiedzą panuje tam bardzo miła atmosfera. Gospodarstwo pana Ugornego koncentruje się na hodowli drobiu, a pani Marzena zdecydowała się na dywersyfikację produkcji. Wybraliśmy ogórki, mówi się, że są najlepsze dla początkującego ogrodnika. Jednak to wszystko nie jest takie proste i muszę jeszcze wiele się nauczyć. Przyjeżdżam do rodziców i biorę czynny udział w rozwoju gospodarstwa, ale i rodzeństwo, i rodzice bardzo mi pomagają. Razem na pewno wszystko nam się uda. Mój najmłodszy brat jeszcze się uczy, jest wsparciem dla rodziców i pewnie on zostanie na gospodarstwie. Jest między nami duża różnica wieku, ale dogadujemy się coraz lepiej. Wysłuchała NATALIA M. MALANOWSKA

9 NR 1/2014 STR. 9 Rozmowa z rodzicami pani Marzeny, Wiesławą i Kazimierzem Ugornymi Znajdujemy się w miejscowości Kamień Kolonia w gminie Ceków. Państwa gospodarstwo jest nastawione na produkcję zwierzęcą i roślinną? Przechodzimy trochę na produkcję roślinną, jednak głównym profilem naszej działalności jest hodowla gęsi i kaczek. To dość charakterystyczne dla Wielkopolski, bo w innych regionach kraju niewiele jest takich gospodarstw. Zajmujemy się tym od 1990 roku. Rozwinęliśmy gospodarstwo tak, że mamy wsady po około 10 tysięcy sztuk. Czy jest pan w stanie określić, ile sztuk drobiu rocznie opuszcza pana gospodarstwo? W ubiegłym roku było to 75 tys. gęsi i 100 tys. kaczek. W tym roku 55 tys., a kolejne planowane są dopiero od marca wtedy kupuje się wsady gęsi. Średnio w ciągu roku z gospodarstwa wyjeżdża około 100 tys. kaczek i 50 tys. gęsi. Wszystkie idą na eksport do Niemiec. Ile trwa cykl hodowlany? 16 tygodni u gęsi, 6-7 tygodni u kaczki. Gęś osiąga wtedy 6-7 kilogramów. Kupujemy gęsi jednodniowe. Występują też choroby, co gorsza ciągle wchodzą nowe i coraz trudniej je opanować. Hodowla jest również pod opieką weterynaryjną. Dorosłe gęsi odbiera od nas już ubojnia. Trzeba wszystkiego spróbować Czy eksport ma szansę na dalszy rozwój? W końcu na rynku konkurencją są Węgrzy i Słowacy. Na pewno. Tamten rok był bardzo dobry, ten już nieco gorszy, nadciągający podobnie. Zmniejszymy zapewne hodowlę gęsi. Kaczka jest bardziej popularna, również w Polsce, chociaż widać, że próbuje się promować gęsinę ze względu na jej walory zdrowotne. Gęś to jeden z ptaków najcięższych do hodowli. Pierwsze 2-4 tygodnie to niemal jak z dziećmi: muszą mieć odpowiednie warunki, ponad 30 stopni w kurniku, wentylację. Kiedyś było nieco inaczej, ale teraz ptaki zdają się być bardziej wrażliwe. Mimo to osiągamy coraz większe sukcesy. Czy produkcją i opłacalnością hodowli drobiu rządzi koniunktura? Tak, tego nie da się zaplanować. Tyle dobrego, że mamy umowy z odbiorcami, więc nie ścigam ich z fakturami. Pana gospodarstwo jest zdywersyfikowane. Oprócz hodowli drobiu macie państwo także szklarnię? Tak, właśnie budujemy szklarnię o powierzchni 1,1 ha. Nie boimy się rozwoju, w życiu trzeba wszystkiego spróbować. To olbrzymie przedsięwzięcie. Czy pomaga panu w nim Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej? Córka, jako młody rolnik, wystąpiła o kredyt preferencyjny i uzyskała pomoc. Współpracujemy z Oddziałem Banku w Opatówku mamy jedno gospodarstwo w Borowie, jedno w Szulcu i trzecie tutaj. Z Opatówkiem współpracujemy już wiele lat i mimo że bliżej są inne oddziały, to współpracujemy z ludźmi, których dobrze znamy i oni znają nas. Czy dawno przejął pan gospodarstwo? Jakim areałem pan teraz zarządza? Pierwsze gospodarstwo prowadziłem od 1994 roku, drugie od 2007, a trzecie od Obecnie mamy 55 ha. W tym regionie występuje tak zwany głód ziemi. Trudno jest dokupić ziemię? Oferty są, ale po jednym hektarze, co nie ma sensu, wtedy stanowczo rosną koszty. Czy dlatego zdecydował się pan na hodowlę drobiu? Myślę, że to jeden z głównych powodów, aczkolwiek mamy w tej dziedzinie największe doświadczenie i najdłuższą praktykę. Założyliśmy hodowlę z ojcem parę dobrych lat temu. Teraz ja przekazuję tę wiedzę swoim dzieciom. Można powiedzieć, że to w naszej rodzinie już kolejne pokolenie, które zajmuje się hodowlą gęsi. Córka przejawia zainteresowania artystyczne. Czy nie przeszkadza jej to w inwestowaniu? Nie, uważam, że nie. Wspieramy ją w jej rozwoju, zarówno artystycznym, jak i w podtrzymywaniu rodzinnej tradycji. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI

10 STR. 10 Gra dla młodych zakończona ukcesem zakończyła się pierwsza edycja internetowej gry ekonomicznej: Fair Play Bank Geneza. BS Ziemi Kaliskiej swoim młodym klientom stworzył nowe możliwości nauki i jednocześnie rozwijania przedsiębiorczości. Młodzież szkolna miała też możliwość poznać zasady współpracy w ramach spółdzielni. na Ziemi Kaliskiej o raz ósmy, w ramach 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod dyrekcją Jurka Owsiaka wolontariusze ze szkół w Kaliszu i powiatu kaliskiego zbierali datki na rzecz Fundacji WOŚP w ramach Kaliskich Imprez Zamkniętych. Od 7. do 10. stycznia b.r. 144 wolontariuszy z 48 szkół uczestniczyło w zbiórce na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. W tym roku do kwesty włączyli się słuchacze Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Jak co roku zebrane datki trafiły głównie do placówek Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. Impreza finałowa kaliskich zbiórek odbyła się tym razem w Brzezinach. Były popisy artystyczne, pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy, koncert gwiazdy. Na telebimie odtworzono przesłanie Jurka Owsiaka do wolontariuszy Kaliskich Imprez Zamkniętych. Zaprezentowano także uczestników Wiel- koorkiestrowej Sztafety Cyklistów w pokazie jazdy na trenażerze kolarskim. Kolarzówki dosiadł także gość honorowy imprezy prezes Grzegorz Poniatowski i wicestarosta kaliski Andrzej Dolny (na dolnym zdjęciu). Kulminacyjnym momentem było otwarcie skarbonek przez wolontariuszy ze szkół w Aleksandrii i Brzezin i komisyjne liczenie datków. W przeddzień startu XIV Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów, w sobotę, dokonano podliczenia wpłaconych do banków kwot, a kaliskie Studio Malik wykonało symboliczny czek do zaprezentowania w Studiu TVP podczas XXII Finału WOŚP. BRONISŁAW KRAKUS Przypominamy, że celem było osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego banku spółdzielczego w grze: megabanku, zarządzanego przez 2-5 osób. Gracze codziennie poszerzali swoją wiedzę o produktach bankowych, finansach i spółdzielczości oraz podejmowali decyzje, które znajdowały finał w kolejnych dniach rozgrywki. Gra przyciągnęła niemal młodych osób z 76 banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB! Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej reprezentowało 320 osób. Nasi przedstawiciele spisali się wyśmienicie. Chociaż główne nagrody (w sumie 50 tys. zł) powędrowały w Polskę, to miejsca: 19, 35, 44 i aż 6 megabanków w grupie 100 najlepszych z grona uczestniczących w grze jest ponadprzeciętnym osiągnięciem. Świadczy to, że nasza młodzież ma w sobie solidny potencjał organizacyjny. W zakończonej edycji młodzi klienci BS Ziemi Kaliskiej rozdzielili między siebie 30 nagród rzeczowych, w tym m.in.: Nokię Lu- mia (Dominik Trocha Koźminek), słuchawki bezprzewodowe (Aleksandra Chojnacka Cienia Druga) oraz odtwarzacz MP3 (Kacper Zieliński Opatówek). Ponadto Zarząd Banku postanowił dodatkowo uhonorować członków najlepszych megabanków. Ich spotkanie z Zarządem BS Ziemi Kaliskiej odbyło się 14 lutego 2014 r. w Centrali Banku w Koźminku. Prezes Grzegorz Poniatowski przybliżył historię Banku oraz przedstawił jego aktualne osiągnięcia. Młodzi bankowcy, chętnie dzielili się swoimi wrażeniami i opiniami z czasu prowadzenia gry i mieli też możliwość przyjrzenia się realnej pracy w Banku. Młodzież została podjęta poczęstunkiem, a konta przedstawicieli najlepszych mega banków zostały zasilone dodatkowo kwotą 100 zł. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w grze uspokajamy: kolejna edycja ruszy jeszcze w tym roku! BARTŁOMIEJ MIKOŁAJCZYK BS Ziemi Kaliskiej

11 NR 1/2014 STR. 11 LOKATA SGB, czyli zysk w parze z nagrodami Składaj dla zysku brzmiało hasło prowadzonej wiosną 2013 promocji Lokata SGB, w której jedną z nagród gwarantowanych dla klientów BS Ziemi Kaliskiej był samochód osobowy Skoda Citigo. Przypomnijmy, że to już 3 samochód ufundowany przez nasz Bank w ramach promocji Lokata SGB. Sprzedaż lokaty prowadzona była od 22 kwietnia do 28 czerwca 2013 roku, Finał Loterii miał miejsce 21 stycznia 2014 roku w siedzibie organizatora, SGB-Banku S.A. Konieczne było również przeprowadzenie losowania uzupełniającego, które odbyło się 30 stycznia 2014 roku. Nie dotyczyło ono jednak klientów naszego Banku. W loterii rozlosowane zostały m.in. samochody: Honda CRV i Honda Civic, motorower Romet, aparat fotograficzny Nikon D3200, rower Kross (nagrody I stopnia). Nagrody II stopnia w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej wylosowali: Marcin Czarnojańczyk (Oddział Żelazków), który wylosował samochód osobowy Skoda Citigo, Ewa Bojakowska (Oddział Brzeziny) oraz Karol Pietrzak (Oddział Koźminek) wylosowali rowery Kross Trans Siberian. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Klienci naszego Banku mogą skorzystać z bieżącej promocji Lokata SGB. Od 29 stycznia prowadzona jest kolejna jej edycja. Aby wziąć w udział w Loterii wystarczy założyć lokatę na 3 lub 6 miesięcy na minimalną kwotę 500 zł. Warto jednak pamiętać, że każde wniesione 500 zł to 1 los w Loterii w przypadku lokat 3-miesięcznych i 2 losy w przypadku lokat 6-miesięcznych. Czyli im większa kwota oraz im dłuższy czas oszczędzania, tym większa szansa na wylosowanie cennych nagród. Nagrody I stopnia to m.in. samochód Toyota Auris Touring Sports, laptop Dell Inspiron, ipad mini 3 16 GB. Nagrodami gwarantowanymi dla klientów BS Ziemi Kaliskiej są: ipad mini 3 16 GB (4 nagrody) oraz komplet śniadaniowy Ceramika Bolesławiec (2 nagrody). Sprzedaż Lokaty prowadzona będzie do 11 kwietnia. Zachęcamy do skorzystania z promocji, która zawsze przynosi konkretne zyski z oprocentowania i umożliwia udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Lokata SGB Zysk w parze z nagrodami Skoda Citigo odjechała z Żelazkowa Marketing BS Ziemi Kaliskiej Marcin Czarnojańczyk, mieszkaniec Przedzenia (gmina Ceków Kolonia), został właścicielem samochodu wylosowanego w loterii promocyjnej BS Ziemi Kaliskiej. Skoda Citigo stanowiła nagrodę gwarantowaną w zeszłorocznej edycji Lokaty SGB (wiosna 2013) organizowanej przez Spółdzielczą Grupę Bankową. Uroczyste przekazanie nagrody odbyło się 5 marca w Żelazkowie, przed siedzibą tutejszego Oddziału BS Ziemi Kaliskiej, którego klientem jest pan Marcin. Kluczyki do swojego nowego samochodu nagrodzony otrzymał z rąk Grzegorza Poniatowskiego, prezesa Zarządu Banku, któremu asystowała Grażyna Mikołajewska, dyrektor Oddziału Żelazków (na zdjęciu). Skorzystałem z oferty Banku, nie tylko ze względu na atrakcyjne warunki Lokaty SGB. Pomyślałem sobie, że może to właśnie jest ta jedyna szansa, żebym wygrał samochód. I teraz moje marzenie stało się faktem powiedział Marcin Czarnojańczyk. Marketing BS Ziemi Kaliskiej

12 STR. 12 Bankomaty asze pieniądze są ekwiwalentem za wykonaną pracę, środkiem, który ma zabezpieczyć nasz dalszy byt, bezpieczne funkcjonowanie gospodarstwa czy firmy. BS Ziemi Kaliskiej, w trosce o swoich klientów, zabezpiecza możliwość całodobowego dostępu do gotówki, instalując bankomaty przy swoich placówkach lub w często odwiedzanych miejscach. Zwiększa to komfort obsługi, gdyż nie ma potrzeby korzystania z wypłat w okienku kasowym. Posiadanie kart płatniczych wydanych przez placówki Banku również ułatwia zakupy przy płatnościach bezgotówkowych. Bankomaty BS Ziemi Kaliskiej umiejscowione są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Kalisz Kalisz Adres Pl. Św. Józefa 5 ul. Podmiejska 24b Kalisz Koźminek Brzeziny Lisków ul. Częstochowska 211 Pl. Wolności 6 ul lecia 8 ul. Ks. Blizińskiego 42 Opatówek Szczytniki Żelazków Godziesze Wielkie ul. Poniatowskiego 1 Szczytniki 29 Żelazków 9 ul. Kaliska 2A Klienci mogą także korzystać z ponad 4 tys. bankomatów bezprowizyjnych SGB, BPS i Krakowskiego BS. MARKETING BS ZIEMI KALISKIEJ KRZYŻÓWKA POZIOMO 1-A łódź o dwóch kadłubach; 3-A pierwsza postać mityczna z kompleksem; 3-F masa pudełka; 5-D cały księżyc; 6-A indianski namiot; 6-I część spłaty; 7-D pędzi na sygnale; 8-J genetyczny kod; 9-A rzadkie imię męskie; 10-C kraina geograficzna Argentyny i Chile; 12-A danie z nerek; 13-I jeden ze zmysłów; 14-D rzeka albo strumień; 15-A najlepszy na muchy; 15-H otwierane do rozliczeń; 16-C na dyrektora; 17-A grzeczna fryzura; 17-G inaczej katarakta; 18-C w parze z katodą; 20-A biurowy lub do tapet; 20-G ironia w literaturze; 22-B ośmionogi w sieci; 22-I ich dwoje PIONOWO A-1 przychodzi po kredyt; A-15 robi loki; C-1 samiec owcy; C-9 na niej łańcuch zimą; C-15 - składzik; D-5 podobno głuchy; E-9 hodowla koni; E-18 KUPON w parze z nią; F-1 beczułka; G-9 dla diabła; G-16 na przykład na sukces ; I-1 wodospad na granicy USA i Kanady; I-10 gorsza niż łatwowierność; J-17 ponoć łagodzi obyczaje; K-5 pasożyt w paski; K-12 zepsute wino; L-18- ogólnie o gazetach HASŁO (A-8, D-1, I-10, H-15, E-18, B-9, L-15, I-16, I-17) (G-16, D-5, A-18, F-5, A-4, G-17, I-2, B-15, A-15, A-12, J-19, B-1) (E-12, B17, A-8, G-12, J-20, E-1) (L-19, E-18, G-17, I-13, A-9, E-22, J-19, H-1, E-19, I-12, K-14, E-1) (J-8, B-20, C-16) (K-13, I-2, E-5, A-8, B-6, F-12) Rozwiązania prosimy składać na załączonych kuponach w placówkach Banku do 20 maja 2014 r. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 3 (15) naszego czasopisma upominki od Banku otrzymują: Stanisław Brodziak Cienia Trzecia, Elżbieta Winnicka Szczytniki i Ewa Nogaj Pruszków. Hasło Imię i nazwisko... Adres... nr telefonu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. Dz. U. Nr 133, poz. 883) podpis... Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/ Warszawa, tel , i Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, Druk: Drukarnia Internetowa eulotki.com

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 11.05.2016r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tekst jednolity na dzień 22.10.2014 r. Goleniów, październik 2014 r. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16 W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16.00 NASI PRACOWNICY BĘDĄ SŁUŻYĆ PAŃSTWU PORADĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 01 września 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej Proszę o otwarcie rachunku wspólnego DANE OSOBOWE IMIĘ NAZWISKO Załącznik nr 1a do instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zmieniony załącznikiem nr 9 do uchwały nr

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 21.02.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Jachranka, 19 stycznia 2010r. www.sgb.pl Standaryzacja regulacji produktowych Kluczowe elementy oferty produktowej PROPOZYCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Młody Agro - Przedsiębiorca Warszawa, 2016 rok HONOROWY PATRONAT KONKURSU 2 Spis treści 1. Organizator konkursu... 4 2. Cel konkursu... 5 3. Adresat konkursu... 5 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek,

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Spółdzielcza Grupa Bankowa PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE W DNIU 26 MARCA 2015 ROKU 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje oprocentowania dotyczą: - Rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (izzykonto, ekonto,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo