Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt"

Transkrypt

1 Informacja prasowa Warszawa, r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników powyżej 50. roku życia poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy. W ramach usługi przeszkolonych zostanie 1250 pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w wieku okołoemerytalnym, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. Projekt realizowany będzie w trzech województwach: małopolskim, śląskim oraz podkarpackim i potrwa do grudnia 2013 roku. Według danych EUROSTATU w roku odsetek Polaków aktywnych zawodowo po 50-tym roku życia wyniósł zaledwie 34%, podczas gdy średni wskaźnik dla krajów Unii Europejskiej to ponad 46%. W czym można upatrywać przyczyny takiego stanu rzeczy? Głównymi przeszkodami w dłuższym utrzymaniu na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym jest nie do końca stabilny i korzystny system prawny w Polsce oraz negatywne stereotypy dotyczące ludzi starszych występujące zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Stereotypowe postrzeganie osób po 50-tym roku życia powoduje powstawanie nierówności społecznych oraz marginalizację z życia społecznego. Pracodawcy niejednokrotnie zapominają, że starsi pracownicy mają szereg niezwykle cennych zalet, takich jak doświadczenie zawodowe, umiejętność dobrej oceny skutków, lojalność, motywacja, dyspozycyjność, odpowiedzialność, stabilność emocjonalna. 2 1 Źródło: Eurostat r. 2 Zob.: PARP na podstawie badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Osoby po 50 roku życia na rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej; Pracownicy duży plus w Twojej firmie!, Badania realizowane w ramach projektu Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób 50+ w województwie mazowieckim

2 Usługa realizowana przez FIRMĘ 2000 w ramach projektu systemowego PARP Aktywny emeryt, zlecona zgodnie z ustawą PZP FIRMIE 2000 Sp. z o.o. ma na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracujących osób w wieku 50+, które w perspektywie ma doprowadzić do wydłużenia aktywności zawodowej grupy docelowej. Jest ona odpowiedzią na potrzeby polskiego społeczeństwa. W ramach projektu w trzech wybranych województwach (małopolskim, śląskim, podkarpackim) zostaną zrealizowane szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, obejmujące m.in. następujące zagadnienia: praca zespołowa, planowanie i organizacja, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, umiejętność rozwiązywania problemów, networking, zakładanie działalności gospodarczej (podstawy prawne działalności gospodarczej i możliwe formy jej prowadzenia, rejestrowanie firmy, podatki i ubezpieczenia w ramach własnej działalności gospodarczej, rozpoznawanie rynku, źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy itp.). Województwa objęte projektem szkoleniowym zostały wyłonione w drodze szczegółowej analizy, biorącej pod uwagę m.in.: wskaźnik PKB (województwa: powyżej 10% PKB, między 5-10% PKB, poniżej 5% PKB), liczbę ludzi po 50. roku życia, w tym odsetek osób 50+ aktywnych zawodowo, ilość miejsc pracy, poziom bezrobocia, ilość przedsiębiorstw itp. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, problemy związane z aktywnością zawodową ludzi starszych i potrzeba zatrudniania tychże osób dotyczą przede wszystkim państw szybko rozwijających się. Związek procesu starzenia się społeczeństwa z poziomem wzrostu gospodarczego wpłynął na politykę spójności Unii Europejskiej oraz wytyczne dotyczące funduszy strukturalnych. Strategia lizbońska wskazuje wyraźnie, że deficyt zatrudnienia w grupie wiekowej lat osłabia tempo wzrostu gospodarczego i przyczynia się do społecznego wykluczenia wielu osób. Intencją obecnie rządzących państwem jest zwiększenie w ciągu najbliższych 10 lat zatrudnienia wśród osób w wieku okołoemerytalnym do 50% 3. Obecnie następują bardzo powolne zmiany w sposobie widzenia pracowników w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, jednak poziom aktywności zawodowej w Polsce jest wciąż niezadowalający w porównaniu z innymi krajami europejskimi 4 (por. wykres poniżej). 3 Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Źródło: Eurostat r.

3 Większość polskich pracodawców ma duże opory przed zatrudnianiem ludzi w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym. Główne trudności to stereotypy dotyczące osób starszych, a także system zabezpieczenia społecznego, skłaniający do wcześniejszego wycofania się z rynku pracy. Mamy nadzieję, że nasze szkolenia staną się dla przedsiębiorców i pracowników cennym źródłem wiedzy i pomogą przy poszukiwaniu pracy, zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz pozytywnie wpłyną na samoocenę uczestników. Niska aktywność zawodowa osób po 50. roku życia niesie ze sobą zagrożenie, że za 20 lat pracująca mniejszość Polaków będzie utrzymywać niepracującą większość. Dlatego niezbędne jest nie tylko podnoszenie kwalifikacji pracowników, lecz także zwiększanie świadomości opisanej sytuacji wśród pracodawców. Liczymy na to, że w ciągu trwania projektu uda się uświadomić pracodawcom, jakie korzyści niesie zatrudnianie osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, a tym samym systematycznie zwiększy się ilość osób aktywnych zawodowo w wieku 50+ w naszym kraju podkreśliła Anna Świebocka-Nerkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Propagowanie idei aktywizacji osób po 50 roku życia aktywnie wspierają liczne instytucje i media, które objęły patronatem usługę Aktywny Emeryt. Poniżej prezentujemy pełną listę patronów honorowych i medialnych.

4 Patroni honorowi Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok Marszałek Województwa Śląskiego Prezydent Miasta Krakowa Adam Matusiewicz Jacek Majchrowski Wojewoda Podkarpacki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach Małgorzata Chomycz-Śmigielska Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

5 Patroni medialni Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie Polskie Radio Rzeszów Dziennik i portal Echo Dnia Portal miejski Magiczny Kraków krakow.pl StarszakiPlus.pl gospodarkapodkarpacka.pl kobieta50plus.pl kariera.pl HappySenior.pl Stowarzyszenie mali bracia Ubogich (spokosenior.pl) bezrobocie.org.pl. intersenior.pl mojekatowice.pl

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet Badanie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej, zarządzania wiekiem wolontariatu osób dojrzałych i starszych z Polski i Stanów Zjednoczonych

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej, zarządzania wiekiem wolontariatu osób dojrzałych i starszych z Polski i Stanów Zjednoczonych Tomasz Schimanek Dobre praktyki aktywizacji zawodowej, zarządzania wiekiem i wolontariatu osób dojrzałych i starszych z Polski i Stanów Zjednoczonych Poznań, 26 stycznia 2012 r. Plan prezentacji 1. Działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób

Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób Tomasz Schimanek Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób Tomasz Schimanek Sytuacja osób powyżej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Przesunięcia między stanowiskami. Jacek Liwiński Urszula Sztanderska

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Przesunięcia między stanowiskami. Jacek Liwiński Urszula Sztanderska Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Przesunięcia między stanowiskami Jacek Liwiński Urszula Sztanderska Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Przesunięcia między stanowiskami Jacek Liwiński Urszula

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Karolina Włodarczyk www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 Spis treści Problem wykluczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo