Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

2 Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001, Nr 49, poz. 508 z późn. zm. dalej PrWłPrz ): a) prawo ochronne na znak towarowy; b) patent na wynalazek; c) prawo ochronne na wzór użytkowy; d) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; e) prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne; f) prawo z rejestracji na topografie układów scalonych. 2. Niewynikające z przepisów PrWłPrz: a) know-how; b) znaki usługowe; c) nazwy handlowe; d) oznaczenia pochodzenia.

3 Prawa własności przemysłowej istotne z punktu widzenia projektów B+R Patenty Wzory przemysłowe Wzory użytkowe Know-How

4 I. PATENTY Patenty udzielane są na WYNALAZKI. Brak legalnej definicji wynalazku. Wynalazek jest to twórcze i zupełne rozwiązanie pewnego zagadnienia technicznego, nadającego się do zastosowania w produkcji (S. Grzybowski, Prawo wynalazcze, Warszawa 1972). Negatywna definicja wynalazku art. 28 PrWłPrz: nie stanowią wynalazku m.in. odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne, przedstawienie informacji, programy do maszyn cyfrowych. Cztery kategorie wynalazków: (i) produkty (tj. substancje lub mieszaniny); (ii) urządzenia; (iii) sposoby; (iv) zastosowania.

5 I. PATENTY (cd.) Patenty sąd udzielane na wynalazki, które spełniają 3 przesłanki: (i) są nowe; (ii) posiadają poziom wynalazczy; oraz (iii) nadają się do przemysłowego stosowania. Patentów nie udziela się na: (i) wynalazki, których wykorzystanie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami; (ii) odmiany roślin lub rasy zwierząt; (iii) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki. Patent stwarza uprawnionemu prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy i jako przedmiot obrotu na terytorium RP. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w UP.

6 I. PATENTY - przykłady Mikser do produktów spożywczych Opakowanie do papierosów z dodatkową odchylną klapką Konstrukcja krzesła eliminująca stosowanie złączy śrubowych Sposób wytwarzania 3-hydroksyflawonu

7 II. WZORY PRZEMYSŁOWE Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego orientację (art. 102 ust. 1 PrWłPrz). Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych (art. 102 ust. 2 PrWłPrz). Wzór przemysłowy w celu uzyskania ochrony powinien: (i) stanowić postać wytworu; (ii) być nowy; (iii) posiadać indywidualny charakter. Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

8 II. WZORY PRZEMYSŁOWE cd. Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na cały m obszarze RP (art. 105 ust. 2 PrWłPrz). Prawo ochronne na wzór przemysłowy wynosi maksymalnie 25 lat.

9 II. WZORY PRZEMYSŁOWE - przykłady Kobiałki o funkcjonalności klocków Lego Kostka czekolady Opakowanie jogurtu Żyrandol Bubble shoes buty zdobione kolorowymi kuleczkami Plansza informacyjna dla użytkowników serwisu internetowego

10 III. WZORY UŻYTKOWE Wzór użytkowy jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 ust. 1 PrWłPrz). Wzór użytkowy nie powinien być gotowym wyrobem, ale rozwiązaniem technicznym, dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, które przy wytwarzaniu lub produkcji wyrobów pozwala na zastosowanie nowego, użytecznego rozwiązania (wyrok SA w Poznaniu z 28 lutego 2008 r., I Aca 120/08). Przesłankami zdolności ochronnej wzoru użytkowego są: (i) nowość; (ii) techniczny charakter; (iii) użyteczność; oraz (iv) przedmiot o trwałej postaci. Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi 10 lat.

11 III. WZORY UŻYTKOWE cd. Przez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP (art. 95 ust. 2 PrWłPrz).

12 III. WZORY UŻYTKOWE - przykłady Wózek sklepowy Robocza odzież ochronna Pokojowa fontanna kaskadowa Wanna z wbudowanym podświetleniem i czujnikiem temperatury Naczynie do wysmażania owoców

13 IV. KNOW-HOW Poufne know-how obejmuje wszelkie poufne informacje, nabyte zgodnie z prawem i posiadające wartość gospodarczą. Polski ustawodawca posługuje się terminem tajemnica przedsiębiorstwa (patrz art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; art. 55(1) pkt 8 KC czy art. 79 PrWłPrz), które jest pojęciem nieco węższym niż know-how. Know-How tworzą także wynalazki czy wzory użytkowe, które nie zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, do momentu ich rejestracji. Konieczną przesłanką przysługiwania danemu podmiotowi prawa do know-how jest podjęcie przez ten podmiot odpowiednich środków w celu zapewnienia poufności owego know-how.

14 IV. KNOW-HOW przykłady Receptura Coca-Cola Opracowana w 1886 roku przez J. S. Pembertona, farmaceutę z Atlanty. Koncern nigdy nie ujawnił receptury popularnego na całym świecie napoju. Powszechne przeświadczenie o utrzymywaniu know-how w tajemnicy gwarantuje renomę marki Coca-Cola. Page Rank Narzędzie stworzone przez Google do punktowego oceniania stron internetowych. Witryny z wyższą oceną mają większą szansę na uplasowanie się na wysokiej pozycji w wyszukiwarce. Szczegóły wykorzystywanego w tym celu algorytmu nigdy nie zostały upublicznione i są jednymi ze ściśle strzeżonych tajemnic Google. Receptury surówek Grześkowiak Poznański sąd uznał w grudniu 2009 r., że Walenty Ogórkiewicz konkurent Grześkowiaka podżegał do kradzieży receptur siedmiu surówek i za nieuczciwą konkurencję skazał go na 1,5 tys. zł grzywny. Na podstawie wykradzionych przepisów Ogórkiewicz produkował surówki i sprzedawał je pod zmienionymi nazwami jako swoje produkty.

15 V. O CZYM PAMIĘTAĆ W UMOWACH Z JEDNOSTAKMI BADAWCZYMI? W ramach umów pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami badawczymi, które otrzymują dofinansowanie ze środków publicznych wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku realizacji projektu badawczego powinny przypadać każdemu z podmiotów proporcjonalnie do ich faktycznego udziału (finansowego i nie finansowego) w powstanie przedmiotu owych praw (pkt 28 Komunikatu Komisji zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 2014/C 198/01). Nabycie przez przedsiębiorcę tych praw albo uzyskanie licencji na te prawa od jednostek badawczych powinno być dokonywane po cenach rynkowych. Przymusowa współwłasność prawa własności przemysłowej.

16 V. O CZYM PAMIĘTAĆ W UMOWACH Z JEDNOSTAKMI BADAWCZYMI? cd. Współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu (art. 72 ust. 1 PrWłPrz). Odpowiednie stosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych z KC. Możliwość zawarcia umowy o zarząd prawem wspólnym. Czynności zwykłego zarządu: a) przed dokonaniem zgłoszenia zachowanie w poufności wynalazku dodatkowo klauzule o zachowaniu poufności (prawa do publikacji wyników badań przez jednostki badawcze); b) po dokonaniu zgłoszenia działania zmierzające do uzyskania patentu.

17 V. O CZYM PAMIĘTAĆ W UMOWACH Z JEDNOSTAKMI BADAWCZYMI? cd. Korzystanie z wynalazku przez współuprawnionego jest możliwe bez zgody pozostałych współuprawnionych, o ile nie prowadzi do ujawnienia wynalazku. W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosowanie do swego udziału w patencie (art. 72 ust. 2 PrWłPrz). Regulacja dalszego rozwijania wynalazku/wzoru przemysłowego/wzoru użytkowego (prawo pierwokupu na rzecz przedsiębiorcy).

18 DANE KONTAKTOWE Paweł Woronowicz Tel WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. Warszawa ul. Polna Warszawa Tel Poznań ul. Paderewskiego Poznań Tel

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Katowice, 5 marca 2013 Czym jest własność intelektualna? TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Warszawa, dnia 13 marca 2013 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa e-mail: dwin@mkidn.gov.pl

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej 1 października 2012 r. Spis treści 1. Podsumowanie... 3 2. Słownik skrótów... 7 3. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo