Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ"

Transkrypt

1 Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

2 Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne na wzór użytkowy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego prawo ochronne na znak towarowy

3 Płaszczyzny porównania prawo autorskie v. prawa własności przemysłowej Przedmiot ochrony Podmiot ochrony Treść i zakres ochrony Ograniczenia treści (wyjątki) Umowy Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń

4 Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej utwór przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia wynalazek znak towarowy wzór użytkowy wzór przemysłowy

5 Powstanie ochrony chwila ustalenia utworu (brak formalności) prawa własności przemysłowej zgłoszenie i rejestracja w UP RP (w niektórych przypadkach poprzedzona badaniem) Wyjątek prawo do wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego

6 Zabezpieczenia przed przenikaniem przedmiotu ochrony w obu dziedzinach Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. prawa własności przemysłowej Za wynalazki nie uważa się wytworów o charakterze jedynie estetycznym (art. 28 p.w.p.) Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która zwiększa znacznie jego wartość (art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.)

7 Relacje między ochroną prawnoautorską i ochroną prawami własności przemysłowej prawo autorskie ochrona znaków towarowych prawo patentowe ochrona wzorów przemysłowych

8 Skutki wobec odformalizowania ochrony prawnoautorskiej (powstaje z chwilą ustalenia utworu) i liberalnego podejścia do kryteriów ochrony trzeba uwzględniać możliwość, iż w konkretnym przypadku przedmiot jest utworem uwzględnienie tej ewentualności w strategii korzystania z określonego wytworu intelektualnego

9 Podmiot ochrony twórca (współtwórcy) pracodawca (jeżeli utwór powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy) prawa własności przemysłowej twórca pracodawca (jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy powstał w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy lub innej umowy)

10 Treść i zakres ochrony prawa osobiste prawo do autorstwa utworu do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, lub pseudonimem, albo do udostępniania go anonimowo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu prawa własności przemysłowej prawo twórcy wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach i innych dokumentach (publikacjach) art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p., art. 32 p.w.p. w

11 Treść i zakres ochrony prawa majątkowe prawo do korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu prawa własności przemysłowej prawo wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze RP (strona pozytywna) uprawniony może zakazać osobie trzeciej, niemającej zgody, korzystania z przedmiotu ochrony w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu (strona negatywna)

12 Ograniczenia treści praw wyłącznych różne katalogi tzw. dozwolony użytek osobisty cytat cele dydaktyczne cele badawcze prawa własności przemysłowej użytek osobisty lub niezwiązany z działalnością gospodarczą cytowanie nauczanie cele doświadczalne i badawcze, ocena i analiza

13 Okres ochrony co do zasady chronione od chwili ustalenia utworu, przez cały okres życia twórcy i jeszcze przez 70 lat po jego śmierci prawa własności przemysłowej patent 20 lat od daty zgłoszenia prawo ochronne na wzór użytkowy 10 lat od daty zgłoszenia prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 25 lat (maksymalnie) od daty zgłoszenia prawo ochronne na znak towarowy ochrona bezterminowa, jeżeli jest na czas przedłużana i opłacana

14 Znaczenie upływu okresu ochrony w prawie własności przemysłowej dla istnienia ochrony prawnoautorskiej co do zasady bez znaczenia Wyjątek! art. 116 p.w.p. Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-168/09 FLOS przepis niezgodny z art. 17 dyrektywy 98/71/WE

15 Problematyka umów w przypadku współistnienia ochrony własności przemysłowej i ochrony prawnoautorskiej skonstruowanie i zawarcie umowy dotyczącej przedmiotu, który jest chroniony w różnych reżimach jest bardzo skomplikowane ochrona odformalizowana (w prawie autorskim i prawem do wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego może istotnie komplikować bezpieczne zawieranie umowy brak pewności co do powstania ochrony i jej zakresu) znaczenie zasad obrotu prawami autorskimi dla umów dotyczących praw własności przemysłowej niezbywalność autorskich praw osobistych

16 Problematyka umów zakres przeniesienia (określone sposoby korzystania - zasada specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu, zakaz obejmowania umową nieznanych w chwili jej zawierania pól eksploatacji) porozumienia umowne dotyczące sposobu korzystania z praw osobistych forma umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych pisemna pod rygorem nieważności prawa własności przemysłowej analogiczne ustalenie zakresu przeniesienia (np. określenie rodzaju produktów, sposobu wykorzystania) forma pisemna pod rygorem nieważności umowy licencyjnej i umowy o przeniesienie (wpis do rejestru)

17 Roszczenia z tytułu naruszenia o zaniechanie naruszeń usunięcie skutków naruszenia ogłoszenie w prasie oświadczenia lub treści orzeczenia wydanie uzyskanych korzyści zapłata odpowiedniej sumy na rzecz Funduszu Twórczości naprawienie wyrządzonej szkody - na zasadach ogólnych (strata, utracony zysk) - poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości dwukrotności tzw. opłaty licencyjnej lub trzykrotności (gdy naruszenie zawinione) prawa własności przemysłowej o zaniechanie (zaprzestanie działań grożących naruszeniem) o orzeczenie o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach (wycofanie z obrotu, zniszczenie) wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści podanie wyroku do publicznej wiadomości naprawienie szkody (gdy naruszenie zawinione): - na zasadach ogólnych (strata + utracony zysk) - poprzez zapłatę opłaty licencyjnej

18 Podsumowanie v. prawa własności intelektualnej alternatywa rozłączna czy koniunkcja? skutki tego stanu dla strategii ochrony własności intelektualnej i bezpieczeństwa obrotu prawnego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e Ochrona prawami autorskimi utwory i programy komputerowe dr Justyna OŜegalska-Trybalska Seminarium w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna - Doceniam - Ochraniam - Korzystam Kraków, 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA AUTORSKIEGO

TŁUMACZENIE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA AUTORSKIEGO TŁUMACZENIE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA AUTORSKIEGO Jan Błeszyński Autor jest profesorem prawa, uznanym specjalistą i popularnym autorem wielu opracowań, w tym również książki pt. Tłumaczenie i jego twórca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Ochrona baz danych. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Ochrona baz danych. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Skład: Marcin May

Bardziej szczegółowo