Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble"

Transkrypt

1 Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, 2) Organizator Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON , 3) Produkt pralka oznaczona znakiem towarowym Samsung, model Eco Bubble o symbolu: WD0804W8E, WF0602WJV, WF0602WKE, WF0702WJV, WF0702WKN, WF1114XBD, WF1124ZAC, WF1600WCC, WF1602W5V, WF1602WCC, WF1700WCC, WF1702W5V, WF1702WCC, WF1702WPV2, WF1702WSV2, WF1702WSW2, WF1802WFVS, WF1802WSV2, WF1802WSW2, WF1802XEC, WF1804WPVH2, WF60F4E0W0W, WF60F4E0W2W, WF60F4E1W2W, WF60F4E2W2W, WF60F4E2W2X, WF60F4E3W0W, WF60F4E3W2W, WF60F4E4W2W, WF60F4E5W2W, WF70F5E0W2W, WF70F5E2W2W, WF70F5E3W2W, WF70F5E4W2W, WF70F5E5U4W, WF70F5E5W2W, WF70F5E5W2X, WF70F5E5W4W, WF806U4SAWQ, WF80F5E0W2W, WF80F5E3W2W, WF80F5E4W4W, WF80F5E5U2W, WF80F5E5U4W, WF906U4SAWQ, wprowadzana do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 4) Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art kc, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, 5) Punkt handlowy znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący sprzedaż detaliczną Produktów, 6) Strona internetowa- strona internetowa o adresie utrzymywana przez Organizatora w związku z Promocją. 2 Postanowienia ogólne 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 11 marca 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. 1

2 2. Promocja ma na celu zapewnienie nabywcom możliwości zwrotu zakupionego Produktu w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 3. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora oraz spółki Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych i zstępnych oraz rodzeństwo. 3 Zasady Promocji 1. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zadowolony z użytkowania zakupionego Produktu, Organizator w okresie trwania Promocji zapewni Uczestnikowi na warunkach określonych niniejszym regulaminem możliwość zwrotu Produktu i otrzymania kwoty wydanej na jego zakup, z zastrzeżeniem postanowień ust Z uprawnienia określonego w ust. 1 powyżej może skorzystać Uczestnik, który w okresie od dnia 11 marca 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. dokonał zakupu Produktu w Punkcie handlowym i zachował oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz spełni warunki, określone w niniejszym regulaminie. O terminie dokonania zakupu Produktu decyduje data widniejąca na dowodzie zakupu. 3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz i otrzymać zwrot kwoty za zakup nie więcej niż jednego Produktu. 4. Celem uzyskania zwrotu kwoty wydanej na zakup Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6, Uczestnik w terminie 30 dni od daty zakupu Produktu (decyduje data widniejąca na dowodzie zakupu), nie później jednak niż do dnia 30 maja 2013 r. powinien spełnić następujące warunki: 1) wypełnić formularz promocyjny znajdujący się na ulotkach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją albo na Stronie internetowej (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres , numer rachunku bankowego Uczestnika oraz powód niezadowolenia z użytkowania Produktu, 2) przesłać kompletnie wypełniony formularz wraz z kopią dowodu zakupu (paragon lub faktura) pocztą na adres: Data Solutions sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, Poznań z dopiskiem Eco Bubble Samsung albo elektronicznie za pośrednictwem Strony internetowej wraz ze skanem dowodu zakupu, zwrócić Produkt (ze wszystkimi elementami wyposażenia i dokumentacją, a w szczególności z dokumentem gwarancyjnym) wraz z oryginałem paragonu lub faktury, na adres: Centrum Logistyczne, Piotr Konopka, Luboń, ul. Sobieskiego 111 A z dopiskiem Eco Bubble Samsung. Koszt odesłania Produktu ponosi Uczestnik. 2

3 5. Produkt powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia Produktu. W szczególności Produkt nie może być uszkodzony lub nosić śladów użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 6. W terminie 30 dni od daty otrzymania Produktu pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym regulaminie, Organizator dokona zwrotu kwoty wydanej przez Uczestnika na zakup Produktu, w wysokości wynikającej z przesłanego przez Uczestnika dowodu zakupu Produktu, nie wyższej jednak niż: 1) 4899 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WD0804W8E, 2) 2499 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF0602WJV, 3) 2799 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF0602WKE, 4) 2699 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF0702WJV, 5) 2999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF0702WKN, 6) 5199 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1114XBD, 7) 5999 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1124ZAC, 8) 1699 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1600WCC, 9) 1899 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1602W5V, 10) 1749 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1602WCC, 11) 1749 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1700WCC, 12) 1899 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1702W5V, 13) 1899 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1702WCC, 14) 2799 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1702WPV2, 15) 2299 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1702WSV2, 3

4 16) 2199 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1702WSW2, 17) 2899 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1802WFVS, 18) 2599 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1802WSV2, 19) 2499 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1802WSW2, 20) 3699 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1802XEC, 21) 2999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF1804WPVH2, 22) 2099 (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E0W0W, 23) 2199 (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E0W2W, 24) 2399 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E1W2W, 25) 2499 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E2W2W, 26) 2999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E2W2X, 27) 2199 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E3W0W, 28) 2299 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E3W2W, 29) 2649 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E4W2W, 30) 2699 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF60F4E5W2W, 31) 2299 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E0W2W, 32) 2599 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E2W2W, 33) 2399 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E3W2W, 4

5 34) 2799 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E4W2W, 35) 3099 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E5U4W, 36) 2799 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E5W2W, 37) 3099 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E5W2X, 38) 2899 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF70F5E5W4W, 39) 3499 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF806U4SAWQ, 40) 2499 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF80F5E0W2W, 41) 2599 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF80F5E3W2W, 42) 2999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF80F5E4W4W, 43) 3199 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF80F5E5U2W, 44) 3299 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF80F5E5U4W, 45) 3699 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu Eco Bubble o symbolu WF906U4SAWQ. 7. Zwrot, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dokonany zostanie na numer rachunku bankowego Uczestnika, podany w formularzu promocyjnym. 8. Uprawnienia określone niniejszym regulaminem nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z postanowień gwarancji jakości. 4 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 30 lipca 2013 r. na adres: Data Solutions sp. z o.o., Poznań, ul. Bastionowa 37,w formie pisemnej lub elektronicznej na adres 5

6 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji oraz określenie żądania. 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 5 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który dla celów realizacji Promocji powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych Data Solutions Sp. z o.o. w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania im zwrotu pieniędzy za zakup Produktu. 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu dostępnym na Stronie internetowej lub w ulotkach promocyjnych, rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 4. Uczestnik jest obowiązany do informowania na piśmie wysłanym na adres: Data Solutions sp. z o.o., Poznań, ul. Bastionowa 37, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność przekazania im zwrotu pieniędzy za zakup Produktu. 6 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją oraz na Stronie internetowej. 6

7 2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 7

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo