PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK"

Transkrypt

1 Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą i ArtCom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz AT Rege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie jako spółką przejmującą i (a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, (b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako spółkami przejmowanymi 1

2 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (a) Computer Service Support Spółka Akcyjna Typ Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U nr 118, poz. 754 z późn. zm.), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Firma Computer Service Support Spółka Akcyjna Adres i siedziba ul. Jagiellońska nr 78, Warszawa Kapitał zakładowy zł, na który składa się akcji o wartości nominalnej 1,40 zł każda akcja, z tego akcji serii A o numerach od A do A akcji serii B o numerach od B do B akcji serii C o numerach od C do C akcji serii D o numerach od D do D akcji serii E o numerach od E do E Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. Kapitał opłacono w całości. (b) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Typ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Firma ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3 Adres i siedziba ul. Ryżowa 24i, Warszawa Kapitał zakładowy PLN, na który składa się 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej zł każdy udział. Całość udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. (c) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Typ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Firma AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres i siedziba ul. Kaleńska 5, Warszawa Kapitał zakładowy PLN, na który składa się 402 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Całość udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA Połączenie będzie dokonane zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. 3

4 Z uwagi na to, że spółka przejmująca Computer Service Support Spółka Akcyjna posiada udziały w spółkach przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Ponieważ całość udziałów spółek przejmowanych posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca, Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art Kodeksu Spółek Handlowych, tj. a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółek przejmowanych, b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej, d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmujące wydane udziałowcom spółek przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się. 3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) Spółek uczestniczących w połączeniu, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna, ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 20 października 2005 r. lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia. 4. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 4

5 W związku z połączeniem spółek ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej. 5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU W związku z połączeniem spółek ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Do planu połączenia załączono: 1. Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) dotyczących połączenia spółek - Załącznik nr 1 2. Ustalenia wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 1 czerwca 2005 r. - Załącznik nr 2 3. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2005 r. - Załącznik nr 3 Niniejszy plan połączenia został podpisany w Warszawie dnia 22 lipca 2005 r. Podpisy Członków Zarządów Spółek przejmującej i przejmowanych Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie. ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Andrzej Mirosław Woźniakowski Prezes Zarządu Paweł Piotr Kulma Prezes Zarządu Grzegorz Kutyła Członek Zarządu AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Rafał Iwo Jagniewski - Członek Zarządu Tomasz Bajtyngier Prezes Zarządu 5

6 Załącznik 1 do Planu połączenia z dnia 22 lipca 2005 r. spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi PROJEKT UCHWAŁ POŁĄCZENIOWYCH 6

7 1. Projekt uchwały spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna Uchwała nr... z dnia... r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna Na podstawie 25 Statutu Spółki oraz art pkt. 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się połączenie Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółkami ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółkami ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami przejmowanymi z dnia 22 lipca 2005 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 7

8 2. Projekt uchwały spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała nr... z dnia... r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółkami Computer Service Support Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna Na podstawie art pkt. 1 oraz art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się połączenie Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą Computer Service Support Spółka Akcyjna. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 22 lipca 2005 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 8

9 3. Projekt uchwały spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała nr... z dnia... r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmowanej ze spółkami Computer Service Support Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna Na podstawie art pkt. 1 oraz art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się połączenie Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółką przejmującą oraz ze spółką ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą Computer Service Support Spółka Akcyjna. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 22 lipca 2005 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 9

10 Załącznik 2 do Planu połączenia z dnia 22 lipca 2005r. spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

11 1. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 czerwca 2005 r. wynosi ,74 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Paweł Piotr Kulma Prezes Zarządu

12 2. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 1 czerwca 2005 r. wynosi ,07zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tomasz Bajtyngier Prezes Zarządu 12

13 Załącznik 3 do Planu połączenia z dnia 22 lipca 2005 r. spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej i a) ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, b) AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółkami przejmowanymi OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK 13

14 1. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna niniejszym oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2005 r. Bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę ,64 zł, Bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) ,19 zł, Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 1 czerwca 2005 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna Andrzej Mirosław Woźniakowski Prezes Zarządu Grzegorz Kutyła Członek Zarządu Rafał Iwo Jagniewski - Członek Zarządu

15 2. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005r. Zarząd spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2005 r. Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę ,62zł, Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) ,74 zł, Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 1 czerwca 2005 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki przejmowanej ArtCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Paweł Piotr Kulma Prezes Zarządu 15

16 3. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1 czerwca 2005 r. Zarząd spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2005 r. Bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę ,11zł, Bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) ,07 zł, Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 1 czerwca 2005 r. stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Został on sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki przejmowanej AT Rege Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tomasz Bajtyngier Prezes Zarządu 16

17 SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A WARSZAWA UL. JAGIELLOŃSKA 78 sporządzone na dzień r BILANS r A k t y w a A. Aktywa trwałe ,15 I. Wartości niematerialne i prawne,; ,88 1. Wartość firmy 0,00 2. Inne wartośći niematerialne i prawne ,88 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,86 I. Środki trwałe ,86 a) grunty 4 027,85 b) budynki, lokale i obiekty ,01 c) urządzenia techniczne ,49 d) Środki transportu ,04 e) inne środki trwałe ,47 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe ,24 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałcyh jednostek ,24 IV. Inwestycje długoterminowe ,40 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,40 a) w jednostkach powiązanych ,40 - udziały i akcje ,40 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzzyokresowe ,77 1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego.2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,77 B. Aktywa obrotowe ,49 I. Zapasy ,88 1. Materiały ,88 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,43 1. Należnośći od jednostek powiązanych ,54 a) z tytułu dostaw i usług ,54 b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek ,89 a) z tytułu dostaw i usług ,05 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ,87 c) inne ,97 d) dochodzone na drodze sądowej 17

18 III. Inwestycje krótkoterminowe ,20 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,20 a) jednostek powiązanych ,15 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki ,15 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,05 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,05 - innne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe ,98 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe ,98 A k t y w a r a z e m ,64 P a s y w a r A. Kapitał własny ,19 I. Kapitał podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) IV. Kapitał zapasowy ,92 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych ,94 VIII. Zysk (strata) netto ,67 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,45 I. Rezerwy na zobowiązania ,95 1. Rezerwy na podatek dochodowy ,70 2. Rezerw ana świadczenia emerytalne i podobne ,63 3. Pozostałe rezerwy ,62 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1.Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jenostek 0,00 a) kredyty i pożyczki b) inne zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe ,60 1.Wobec jednostek powiązanych ,27 a) z tytułu dostaw i usług ,27 b) inne 2. Wobec pozostałych jenostek ,02 a) kredyty i pożyczki ,38 b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i usług ,49 d) zaliczki otrzymane na dostawy e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz ,04 f) z tytułu wynagrodzeń 191,86 g) inne ,25 3. Fundusze specjalne ,31 IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów ,90 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,90 - długoterminowe - krótkoterminowe ,90 P a s y w a r a z e m ,64 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Rafał Jagniewski - członek Zarządu Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy Data Data

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT r A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym; ,20 - od jenostek powiązanych ,25 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,25 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,95 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym; ,46 - od jenostek powiązanych ,94 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,21 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,25 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) ,74 D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu ,30 F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) ,56 G. Pozostałe przychody operacyjne ,51 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,01 II. Dotacja III. Inne przychody operacyjne ,50 H. Pozostałe koszty operacyjne ,54 I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktyw. niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,54 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H) ,59 J. Przychody finansowe ,26 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki, w tym; ,96 - od jednostek powiązanych ,10 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V. Pozostałe przychody finansowe ,30 K. Koszty finansowe ,72 I. Odsetki, w tym; ,19 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartośći inwestycji IV. Pozostałe koszty finansowe ,53 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K) ,05 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+-M) ,05 O. Podatek dochodowy ,38 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) ,67 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Rafał Jagniewski - członek Zarządu Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy Data Data

20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ArtCom Sp. z o.o. ul. Ryżowa 24 I, Warszawa sporządzone na dzień r BILANS r A k t y w a A. Aktywa trwałe 7 798,20 I. Wartości niematerialne i prawne,; 0,00 1. Wartość firmy 0,00 2. Inne wartośći niematerialne i prawne 0,00 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 798,20 I. Środki trwałe 7 798,20 a) grunty 0,00 b) budynki, lokale i obiekty 0,00 c) urządzenia techniczne 7 798,20 d) Środki transportu 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałcyh jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzzyokresowe 0,00 1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 0,00.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe ,42 I. Zapasy ,72 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary ,72 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe ,89 1. Należnośći od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,89 a) z tytułu dostaw i usług ,29 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 5 849,60 c) inne 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 20

21 III. Inwestycje krótkoterminowe ,81 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,81 a) jednostek powiązanych 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,81 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,81 - innne środki pieniężne 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe 0,00 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 A k t y w a r a z e m ,62 P a s y w a r A. Kapitał własny ,74 I. Kapitał podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego 0,00 (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) 0,00 IV. Kapitał zapasowy 700,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe ,40 VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych ,15 VIII. Zysk (strata) netto ,19 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,88 I. Rezerwy na zobowiązania ,59 1. Rezerwy na podatek dochodowy 0,00 2. Rezerw ana świadczenia emerytalne i podobne ,59 3. Pozostałe rezerwy 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1.Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jenostek 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 c) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,29 1.Wobec jednostek powiązanych 0,05 a) z tytułu dostaw i usług 0,05 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jenostek ,24 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 c) z tytułu dostaw i usług ,05 d) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz ,02 f) z tytułu wynagrodzeń ,72 g) inne ,45 3. Fundusze specjalne 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 P a s y w a r a z e m ,62 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Podpisy osób reprezentujących Spółkę Paweł Kulma - Prezes Zarządu Bogusław Baut 21 Data Data

22 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT r A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym; ,67 - od jenostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,67 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym; ,91 - od jenostek powiązanych ,07 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,91 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) ,76 D. Koszty sprzedaży ,59 E. Koszty ogólnego zarządu ,03 F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) ,14 G. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacja 0,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktyw. niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne 0,00 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H) ,14 J. Przychody finansowe ,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 II. Odsetki, w tym; ,96 - od jednostek powiązanych 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Pozostałe przychody finansowe 2,04 K. Koszty finansowe 1,95 I. Odsetki, w tym; 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartośći inwestycji 0,00 IV. Pozostałe koszty finansowe 1,95 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K) ,19 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 N. Zysk (strata) brutto (L+-M) ,19 O. Podatek dochodowy ,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) ,19 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Paweł Kulma - Prezes Zarządu Bogusław Baut Data Data

23 SPRAWOZDANIE FINANSOWE AT Rege Sp. z o.o. adres Warszawa, ul. Kaleńska 5 sporządzone na dzień r BILANS r A k t y w a A. Aktywa trwałe ,12 I. Wartości niematerialne i prawne,; 3 736,67 1. Wartość firmy 0,00 2. Inne wartośći niematerialne i prawne 3 736,67 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,45 I. Środki trwałe ,45 a) grunty 0,00 b) budynki, lokale i obiekty ,18 c) urządzenia techniczne ,50 d) Środki transportu ,65 e) inne środki trwałe ,12 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałcyh jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzzyokresowe 0,00 1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego.2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe ,99 I. Zapasy ,71 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary ,71 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,22 1. Należnośći od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,22 a) z tytułu dostaw i usług ,06 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ,66 c) inne ,50 d) dochodzone na drodze sądowej 23

24 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 142,68 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 142,68 a) jednostek powiązanych 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 142,68 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 142,68 - innne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe ,38 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe ,38 A k t y w a r a z e m ,11 P a s y w a r A. Kapitał własny ,07 I. Kapitał podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego 0,00 (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) 0,00 IV. Kapitał zapasowy ,32 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 174,98 VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto ,23 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,04 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Rezerw ana świadczenia emerytalne i podobne 3. Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1.Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jenostek a) kredyty i pożyczki b) inne zobowiązania finansowe c) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,04 1.Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług ,00 b) inne 2. Wobec pozostałych jenostek ,04 a) kredyty i pożyczki ,77 b) inne zobowiązania finansowe c) z tytułu dostaw i usług ,28 d) zaliczki otrzymane na dostawy e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz ,20 f) z tytułu wynagrodzeń g) inne 867,79 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe P a s y w a r a z e m ,11 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Podpisy osób reprezentujących Spółkę Tomasz Bajtyngier - Prezes Zarządu Iwona Głażewska - Główny Księgowy 24 Data Data

25 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT r A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym; ,09 - od jenostek powiązanych 540,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,99 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,10 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym; ,98 - od jenostek powiązanych 0,00 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,49 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,49 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) ,11 D. Koszty sprzedaży ,51 E. Koszty ogólnego zarządu ,11 F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) ,51 G. Pozostałe przychody operacyjne ,28 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 077,00 II. Dotacja III. Inne przychody operacyjne ,28 H. Pozostałe koszty operacyjne ,72 I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktyw. niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,72 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H) -83,95 J. Przychody finansowe 244,03 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki, w tym; 241,57 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V. Pozostałe przychody finansowe 2,46 K. Koszty finansowe ,31 I. Odsetki, w tym; ,01 - od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja warto śći inwestycji IV. Pozostałe koszty finansowe 3 132,30 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K) ,23 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+-M) ,23 O. Podatek dochodowy 1 862,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) ,23 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Tomasz Bajtyngier - Prezes Zarządu Iwona Głażewska - Główny Księgowy Data Data Podstawa prawna: RRM GPW 5 ust. 1 pkt. 17 Andrzej Woźniakowski, Prezes Zarządu Rafał Jagniewski, członek Zarządu 25

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Z ABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Z ABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Z ABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plan połączenia spółki akcyjnej pod firmą Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie ze spółką

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK. 1) Spółka Przejmująca TAN-VIET International Spółka

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 września 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo