INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015

2 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE i dopiero wówczas rozpocząć jego wypełnianie. Nie ma możliwości wypełnienia wniosku otwartego na stronie internetowej. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z poniższymi informacjami: 1. Przewodnik po programie Erasmus+; 2. Strona www: ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w pkt 3 i 4; 3. Przewodnik dla użytkowników Systemu Indywidualnej Rejestracji(URF)i Portalu Uczestnika w dziedzinach edukacji, informacji audiowizualnej, kultury, obywatelstwa i wolontariatu. 4. Decyzją Zarządu FRSE wnioskodawca ma obowiązek wypełniać aplikację tylko w języku polskim lub tylko w języku angielskim! Przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać o poniższych zasadach: 1. przed rozpoczęciem wypełniania wniosku plik PDF należy zapisać na swoim urządzeniu (np. komputerze): a) prawy przycisk myszy na odnośniku, następnie "Zapisz link jako" (Chrome) lub b) "Zapisz element docelowy jako" (Firefox, Internet Explorer); nie wypełniaj formularza bezpośrednio w przeglądarce internetowej, gdyż nie działa on wtedy prawidłowo i utracisz wynik swojej pracy; 2. w momencie wpisywania numeru/numerów PIC do wniosku, wypełniania części budżetowej wniosku, składania ostatecznej wersji wniosku online musi być zapewniona stała łączność internetowa urządzenia (np. komputera), na którym wypełniany jest wniosek; 3. zaleca się skompresowanie formularza wniosku PDF (np. w formacie ZIP lub RAR) przed jego wysłaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. w sytuacji, gdy niezbędne jest ustalenie ostatecznej treści wniosku pomiędzy instytucją wnioskującą i instytucjami partnerskimi); 4. rodzaje pól, które występują we wniosku: wypełnienie pól z czerwonym obramowaniem jest obowiązkowe; wypełnienie pól bez czerwonego obramowania nie jest obowiązkowe;

3 pola o szarym tle, których nie można edytować, są polami, w których bądź automatycznie pojawiają się wcześniej wprowadzone dane (np. automatycznie pojawiają się dane instytucji wnioskującej po wpisaniu numeru PIC), bądź też automatycznie podsumowują się dane na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji; niektóre pola formularza aktywują się dopiero po wybraniu pewnych opcji w polach z listami wyboru; przyciski + oraz - pozwalają odpowiednio dodać lub usunąć rubrykę. Poniższa instrukcja odnosi się do poszczególnych rubryk wniosku (np. B, B.1. etc.). B.1. Dane identyfikacyjne projektu Data rozpoczęcia projektu Właściwa dla terminu konkursu wniosków sprawdź w Przewodniku po Programie. Łączny czas trwania projektu (w miesiącach) oraz data jego zakończenia Należy wybrać z listy: od 3 do 24 miesięcy, przy czym należy pamiętać, iż w wybranym okresie muszą zostać zrealizowane wszystkie działania zaplanowane we wniosku, np.: wymiana młodzieżowa, Wolontariat Europejski (EVS), szkolenie. B.2. Narodowa Agencja instytucji wnioskującej Należy wybrać z listy: PL01 (POLSKA). C.1. Instytucja wnioskująca Po wpisaniu numeru PIC dane instytucji wnioskującej automatycznie pojawią się we wniosku; nie ma możliwości edytowania i poprawiania tych danych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w podanych danych należy przejść do Portalu Użytkownika URF i tam dokonać korekty; następnie dane należy zweryfikować, korzystając z funkcji: Check PIC.

4 Instytucja partnerska W tej części należy wskazać wszystkich partnerów biorących udział w projekcie w zakresie realizacji działania międzynarodowego. Każdy z nich musi posiadać nr PIC. W celu dodania partnera/-ów należy użyć przycisku: Dodaj partnera, który znajduje się pod danymi osoby kontaktowej z organizacji wnioskującej (rubryka C.1.4.). W przypadku działania krajowego partnerstwo nie jest wymogiem formalnym. D. Części opisowe wniosku prosimy przedstawić w sposób wyczerpujący. Uwaga (wprowadzanie poszczególnych działań): W polu Typ działania należy wybrać typ działania projektowego (typy działań zostały przedstawione w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. sektora młodzieżowego, KA3). W polu Liczba uczestników należy wskazać łączną liczbę osób uczestniczących w działaniu (seminarium: uczestnicy + liderzy, eksperci, politycy facylitatorzy). W polu Uczestnicy ze specjalnymi potrzebami należy wskazać ich liczbę. Definicja jest wskazana w Aneksie III Przewodniku po programie Erasmus+ W polu Liczba młodych uczestników należy wskazać ich liczbę z całkowitej liczby uczestników (są to młode osoby w wieku lat). Definicja jest wskazana w Aneksie III Przewodniku po programie Erasmus+ W polu Osoby towarzyszące należy wskazać ich liczbę (eksperci, politycy, trenerzy, facylitatorzy). Należy wypełnić tabelę, wskazując wymagane informacje dotyczące uczestników i czasu trwania działania; należy odnieść się do wszystkich organizacji biorących udział w działaniu. W przypadku czasu trwania działania należy wskazać liczbę dni działania właściwego. I. Budżet Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Przewodniku po programie Erasmus+

5 I.1. Podróż Koszty podróży uczestnika naliczane są automatycznie w zależności od wybranej odległości w kilometrach (w linii prostej z punktu A do B, gdzie A oznacza miejsce zamieszkania a B oznacza miejsce docelowe, w którym realizowane będzie działanie). Powyższa kalkulacja jest podstawą obliczenia dofinansowania tej kategorii w obie strony. Stawki kosztów podróży dla poszczególnych odległości określone są w Przewodniku po programie Erasmus+ W przypadku wyboru odległości 0-9 km, zgodnie z wytycznymi w Przewodniku po programie Erasmus+, koszty podróży nie przysługują. W celu właściwego wyboru odległości i związanej z nią kwoty dofinansowania kosztów podróży, należy obowiązkowo skorzystać z Kalkulatora Odległości, który dostępny jest pod poniższym linkiem: I.3. Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami Jeśli występują należy je opisać. Po dodaniu pozycji należy wskazać numer działania, opis kosztu oraz jego wysokość. Jeśli chodzi o rodzaj kosztów, jakie kwalifikują się do dofinansowania w ramach tej kategorii, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Przewodniku po programie Erasmus+. K. Lista kontrolna UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ONLINE wnioskodawca OBOWIĄZKOWO musi załączyć do tabeli N. Załączniki skany następujących dokumentów: Oświadczenie : (klikając funkcję: Wydrukuj oświadczenie ), podpisane przez reprezentanta prawnego wnioskodawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji; pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy przez każdego z partnerów (tzw. mandates) do złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy) upoważnienia od innych partnerów do złożenia wniosku do Narodowej Agencji; UWAGA: Wszystkie pełnomocnictwa należy zeskanować do POJEDYNCZEGO pliku; pełnomocnictwem pełnomocnictwa muszą podpisać prawni reprezentanci organizacji partenrskiej;

6 harmonogram działań (skoroszyt zawiera trzy arkusze, należy wybrać właściwy arkusz do właściwego działania); wszelkie inne, wymagane dokumenty (np. pełnomocnictwo dla danej osoby do występowania w imieniu i na rzecz instytucji wnioskującej) dotyczące wyłącznie składanego wniosku. N. Załączniki Liczba załączników (plików), które możesz załączyć to pięć. Łącznie do wniosku można załadować dane do 5120 kb. Przy skanowaniu plików zaleca się następujące ustawienia skanowania: skan czarnobiały, rozdzielczość 200 dpi, format A4. Zaleca się, by dokument składający się z wielu stron został zeskanowany do jednego ciągłego pliku (np. PDF). Zaleca się by pełnomocnictwa udzielane wnioskodawcy zostały zeskanowane również do jednego ciągłego pliku (np. PDF). Harmonogram należy załączyć w formie pliku Excel. O. Złożenie wniosku Przed złożeniem i wysłaniem wniosku drogą elektroniczną (za pomocą funkcji Złóż i prześlij online ), należy sprawdzić, czy został wypełniony w sposób prawidłowy i kompletny, a następnie zatwierdzić. Tylko ostateczna wersja wniosku powinna zostać przesłana drogą elektroniczną do Narodowej Agencji. Nie warto składać wniosku ostatniego dnia konkursu, wiąże się to z dużym ryzykiem jakiego potrafią dostarczyć elektroniczne aplikacje i programy. W przypadku wątpliwości co do kwestii formalnych lub merytorycznych prosimy o kontakt z Narodową Agencją za pośrednictwem adresu W celu ułatwienia identyfikacji Państwa problemu prosimy o wskazanie go w temacie wiadomości po wyrazie Temat : np. KA3_Temat: Problem z wypełnieniem harmonogramu. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z wypełnianiem i składaniem wniosku online, prosimy o kontakt z Narodową Agencją za pośrednictwem adresu

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2013 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Spis treści 1 Wymagania systemowe o 1.1 Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Instrukcje składania dokumentów w systemie on-line FRSE Wniosek o dofinansowanie organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych KATOWICE, 7 września 2012r. Importujemy wniosek aplikacyjny do Generatora Wniosków Płatniczych. W przypadku jednostek

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA KARTA ZMIAN NR: FSS/2013/IIC/W/XXXX/KZ/XXXX WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY I. DANE BENEFICJENTA Numer umowy: Nazwa instytucji Beneficjenta: Tytuł projektu: Prawny przedstawiciel/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza Program KAWKA

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza Program KAWKA Załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z poprawą jakości powietrza Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z poprawą jakości

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 2007-2013 2014-2020 Generator Wniosków Aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo