Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14"

Transkrypt

1 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Instrukcje składania dokumentów w systemie on-line FRSE Wniosek o dofinansowanie organizacji kursów EILC Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku on-line zalecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej NA (www.erasmus.org.pl, Strefa uczelni - Konkursy wniosków ): Zaproszenie do składania wniosków 2013 Przewodnik dla wnioskodawców 2013 Zasady konkursu EILC 2013 Formularz wniosku EILC 2013 wersja prezentacyjna - do wglądu (PDF). CZĘŚĆ A INFORMACJE OGÓLNE O dofinansowanie organizacji kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses) mogą się ubiegać: szkoły wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa (uczelniane ośrodki nauczania języka polskiego jako obcego); inne instytucje, organizacje, firmy specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. POPRAWNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU Wniosek zostanie złożony poprawnie, jeżeli: 1. Złożenie wniosku w systemie on-line przez stronę nastąpi do 1 lutego 2013 r., do godziny 23:59 włącznie (decyduje data i godzina wygenerowana automatycznie przez system). 2. Wydruk wniosku złożonego on-line zostanie przesłany pocztą do Narodowej Agencji do 1 lutego 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) w formie dokumentu w 2 egz. opatrzonych oryginalnymi podpisami, parafowanych i opieczętowanych we wskazanych miejscach. Wniosek należy wysłać pocztą poleconą (w celu udokumentowania daty nadania wniosku w kwestiach spornych).

2 Przesyłkę należy wysłać na adres: Narodowa Agencja Programu,,Uczenie się przez całe życie'' Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa z dopiskiem: EILC 2013 UWAGA. Wniosek niekompletny i/lub z datą stempla późniejszą niż 1 lutego 2013 r. zostanie odrzucony ze względów formalnych. Dlatego zalecamy przystąpienie do pracy z wnioskiem w naszym serwisie co najmniej na kilka dni przed terminem. Wniosek będzie uznany za niekompletny, jeżeli: a) wydruk wniosku nie będzie opatrzony podpisami upoważnionych osób i pieczęcią instytucji we wskazanych na wydruku miejscach; b) zostanie nadesłany wydruk roboczej wersji wniosku. 3. Jedna instytucja składa tylko jeden wniosek EILC 2013 UWAGA. Jeśli instytucja złoży więcej niż jeden wniosek (on-line i/lub wydruk), jest ona zobowiązana do nadesłania do Narodowej Agencji w trybie pilnym pisma informującego o tym, który wniosek jest właściwy; pismo wymaga podpisu prawnego przedstawiciela instytucji, którego dane zostały wpisane do wniosku.

3 CZĘŚĆ B LOGOWANIE SIĘ DO SYSTEMU, ZAKŁADANIE KONTA Etap I. Sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej I.1. Serwis on-line.frse.org.pl nie działa prawidłowo w przeglądarce Internet Explorer. UWAGA. Złożenie dokumentu w przeglądarce Internet Explorer nie jest możliwe ze względów technicznych. Po wejściu do systemu on-line FRSE poprzez przeglądarkę Microsoft Internet Explorer (lub inną) użytkownik zobaczy ekran informacyjny z instrukcjami postępowania. Aby korzystać z serwisu on-line FRSE użytkownicy systemu Windows powinni zainstalować przeglądarkę Firefox - OnLine FRSE z e zintegrowanym pluginem XForms do pobrania z serwera FRSE, patrz okno informacyjne, ekran nr 1. Po instalacji oprogramowania na 'Pulpicie' i w menu 'Start' zostaną utworzone skróty z logotypem FRSE pozwalające uruchomić program 'Firefox - OnLine FRSE' gotowy do współpracy z naszym systemem. Do wydruku dokumentów przydatny będzie Adobe Reader

4 Ekran nr 1: Jeżeli instalacja przebiegła prawidłowo, otworzy się ekran logowania (ekran nr 2). I. 2. Alternatywnie użytkownicy Windows, MAC OS X lub Linux'a mogą: 1. zainstalować przeglądarkę Firefox w odpowiedniej wersji (przeglądarka Firefox w wersji 3.6 z rozszerzeniem Mozilla XForms Do wydruku dokumentów przydatny będzie Adobe Reader) 2. zrestartować przeglądarkę Firefox i ponownie odwiedzić serwis.

5 Etap II. Rejestracja do systemu on-line II.1. Osoby odwiedzające serwis po raz pierwszy proszone są o rejestrację (stworzenie swojego konta). Prosimy wybrać Zarejestruj się teraz lub Stwórz teraz konto (Ekran nr 4): UWAGA! Osoby, które korzystały z serwisu w przeszłości proszone są o pominięcie kroków od II.1 do II.3 i zalogowanie się z wykorzystaniem dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła (Ekran nr 2). Prosimy nie tworzyć nowego konta. Ekran nr 2: Należy podać swój i wymyślone przez siebie hasło.

6 II.2. Następnie należy wpisać dane niezbędne do rejestracji nowego konta (Ekran nr 3): Ekran nr 3 Po zakończeniu tej operacji wyświetli się komunikat Konto zostało utworzone. Odbierz pocztę i aktywuj konto (Ekran nr 4).

7 Ekran nr 4 II.3. Na adres podany przez Państwa przy rejestracji zostanie automatycznie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie założenia konta - w wiadomości będzie znajdował się link potrzebny do aktywacji konta, który należy otworzyć w przeglądarce Mozilla Firefox. Po aktywacji konta otworzy się o strona serwisu z komunikatem Konto jest aktywne (Ekran nr 5). Teraz należy się zalogować.

8 Ekran nr 5

9 Etap III. Składanie wniosku III.1. Po zalogowaniu się prosimy kliknąć link Wybieram w wierszu z programem Erasmus (Ekran nr 6): Ekran nr 6

10 III.2. W nowym oknie jest możliwość wejścia do trzech różnych sekcji (Ekran nr 7): a) Wnioski to wykaz aktualnie dostępnych formularzy wniosków, b) Moje dokumenty to podgląd do wniosku/ów, zapisanego jako roboczy ( Szkice ), oraz już złożonych wniosków ( Dokumenty ), c) Ustawienia pozwala na edycję danych posiadacza konta. Należy wybrać Wnioski, a następnie Wniosek Erasmus EILC 2013 Wypełnij. Ekran nr 7

11 UWAGA. W celu usprawnienia pracy z dokumentem (wnioskiem) zalecamy sprawdzenie, czy zapisuje się on poprawnie od razu na początku pracy (tzn. po zalogowaniu się do serwisu), np. po wypełnieniu jednego pola w wybranej przez siebie zakładce. III.3. Szkic zapisze się w dziale Moje dokumenty. Po wpisaniu informacji do kolejnej zakładki i ponownym kliknięciu Zapisz jako szkic, szkic dokumentu w Moich dokumentach zostanie zaktualizowany. III.4. Dokument może być wypełniany etapami. Przerywając pracę, należy najpierw wybrać Zapisz jako szkic, a następnie Wyloguj, w przeciwnym wypadku dane nie zostaną zapisane. III.5. Chcąc kontynuować pracę z dokumentem, należy ponownie wejść do serwisu zalogować się, wybrać Moje dokumenty i Edytuj w tabeli szkicu dokumentu. Szkic można: wielokrotnie edytować, wielokrotnie wydrukować w wersji roboczej (w tle dokumentu będzie stosowny napis), usunąć - ta operacja jest nieodwracalna (!). III.6. Miejsce na podpisy i pieczęcie Miejsce na podpisanie i opieczętowanie wniosku pojawi się w sekcji Dane wnioskodawcy jedynie w wersji drukowanej wniosku (w celu przedłożenia wniosku do podpisu osobie prawnie reprezentującej instytucję, należy wydrukować wersję wniosku poprawnie złożonego w trybie online, a nie szkic wniosku). III.7. Po wypełnieniu całego dokumentu i sprawdzeniu poprawności wpisanych danych prosimy wybrać Wyślij dokument. Pojawi się wówczas pytanie Czy jesteś pewien, że chcesz wysłać dokument?. Jeśli tak, to proszę wybrać Tak, wyślij dokument. Następuje automatyczne sprawdzenie wpisów w wybranych polach. Jeśli są one poprawnie wypełnione, dokument zmienia format na pdf i z tabelki Szkice przemieszcza się do tabelki Dokumenty. Zwracamy uwagę, iż nie ma możliwości usunięcia dokumentu, który znajdzie się w dziale Dokumenty. III.8. Jeśli wybrane pola nie są poprawnie wypełnione, pojawi się komunikat, a pola te zostaną oznaczone czerwonym kolorem. Należy skorygować błędne wpisy i jeszcze raz sprawdzić dane. III.9. Jeśli dokument zostanie wysłany, pojawi się komunikat potwierdzający oraz pytanie Co dalej? III.10. Prosimy kliknąć Wydrukuj dokument. Otworzy się plik ze złożonym dokumentem w formacie pdf.

12 Należy go zapisać na dysku swojego komputera, a następnie wydrukować w dwóch egzemplarzach, najlepiej dwustronnie, sprawdzić poprawność danych, podpisać, opieczętować i przysłać pocztą poleconą do Narodowej Agencji. Zalecamy zachowanie dodatkowej kopii podpisanego wniosku w Państwa instytucji. Jeśli w czasie pracy napotkają Państwo problemy, prosimy: w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dana kwestia jest omówiona w niniejszych instrukcjach. Jeśli tak, to proszę postąpić zgodnie ze wskazówkami i jeśli trzeba poprosić o konsultację uczelniany dział IT; jeśli, mimo postępowania zgodnie z instrukcjami, problem nie został rozwiązany prosimy o kontakt z Narodową Agencją (z osobą odpowiedzialną za dane działanie). DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE WYPELNIANIA WNIOSKU Zwracamy uwagę, że w punkcie (Uczestnicy) należy wpisać planowaną liczbę uczestników jednego kursu tj. kursu dla jednej grupy, a nie łączną liczbę uczestników wszystkich planowanych przez instytucję kursów. Liczbę kursów należy wpisać w punkcie 4. wniosku. Łączną liczbę uczestników można podać w tekstowym opisie kursów.

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Spis treści 1 Wymagania systemowe o 1.1 Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta INTERNET BANKING przewodnik dla klienta www.bssierakow.pl Instrukcja obsługi Internet Banking 1. Informacje ogólne Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo