SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od do Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

2 Spis treści List Zarządu do Inwestorów Podstawowe informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Emitenta DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2013 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI Wybrane dane finansowe jednostkowe Wybrane dane finansowe skonsolidowane Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowanego Strategia działania Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 3013 ROKU STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 List Zarządu do Inwestorów Szanowni Państwo, Zarząd Morizon S.A. ma przyjemność przekazać do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. W raporcie zamieściliśmy wybrane dane finansowe wraz z informacjami dotyczącymi aktywności Spółki. Jest to drugi skonsolidowany raport, gdzie poza wynikami finansowymi Emitenta przedstawione zostały także wyniki spółki zależnej Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej w obszarze usług marketingu internetowego. W minionym kwartale Spółki Virtal Sp. z o.o. oraz Morizon S.A. odnotowały zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto oraz zysk netto istotnie poprawiając tym samym wynik finansowy. W I kwartale 2013 roku Emitent konsekwentnie realizował przyjętą strategię rozwoju wzmacniając swoją pozycje na rynku m.in. poprzez nawiązanie współpracy z serwisem najdom.pl należącym do Grupy o2 S.A, jednej z największych grup internetowych w Polsce. Ponadto została podpisana umowa inwestycyjna dotycząca przejęcia przez Emitenta spółki akcyjnej Media Nieruchomości S.A., która jest właścicielem serwisu z branży nieruchomości, Nportal.pl. Niniejszy raport nie zawiera jednak jeszcze danych spółki Media Nieruchomości S.A., pierwszym raportem obejmującym trzy spółki Grupy Morizon S.A. będzie raport za II kwartał 2013r., który zostanie opublikowany 13 sierpnia br. Bardzo zachęcam do zapisania tej daty w Państwa kalendarzu, gdyż będzie to wartościowy raport ukazujący sensowność zrealizowanej akwizycji firmy konkurencyjnej. Jeżeli będą Państwo zainteresowani bieżącymi informacjami na temat Spółki, zapraszam na stronę internetową natomiast w dniu 10 maja (piątek) o godzinie 12:00 serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu z Zarządem pod adresem gdzie będzie można na żywo zadawać pytania członkom zespołu, w tym mi osobiście. Z poważaniem Bolesław Drapella Prezes Zarządu Morizon S.A.

4 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba: MORIZON S.A. SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA GDYNIA ADRES: Gdynia, ul. Sportowa 8 Telefon: (58) Faks: (58) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: REGON NIP KRS Skład Zarządu Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, Nr Bolesław Drapella Prezes Zarządu

5 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta Lp. Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 Sui Generis Investments Limited ,98 % 33,98 % 2 Calvin Management Limited ,98 % 33,98 % 3 MCDC Limited ,44 % 17,44 % 4 Pozostali akcjonariusze ,60 % 14,60 % Suma % 100 % Struktura Akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Raportu za I kwartał 2013 MCDC Limited 17,44% Pozostali akcjonariusze 14,60% Sui Generis Investments Limited 33,98% Calvin Management Limited 33,98%

6 2. DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2013 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 2.1. Wybrane dane finansowe jednostkowe Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A. Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) I - IV Q 2012 I Q 2012 I Q 2013 Amortyzacja , , ,28 Przychody netto ze sprzedaży , , ,66 Zysk/strata na sprzedaży , , ,71 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , ,03 Zysk/starta brutto , , ,10 Zysk/strata netto , , ,10 Wybrane dane bilansowe Morizon S.A. Wybrane dane bilansowe (w PLN) stan na 31 marca 2012 stan na 31 grudnia 2012 stan na 31 marca 2013 Kapitały własne , , ,14 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , ,31 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , ,47 Zobowiązania długoterminowe ,13 0, ,59 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,25

7 2.2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Wybrane skonsolidowane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A. oraz Virtal Sp. z o.o. Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) I - IV Q 2012 I Q 2012 I Q 2013 Amortyzacja , , ,55 Przychody netto ze sprzedaży , , ,66 Zysk/strata na sprzedaży , , ,85 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , ,89 Zysk/starta brutto , , ,60 Zysk/strata netto , , ,60 Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Morizon S.A. oraz Virtal Sp. z o.o. Wybrane dane bilansowe (w PLN) stan na 31 marca 2012 stan na 31 grudnia 2012 stan na 31 marca 2013 Kapitały własne , , ,43 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , ,90 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , ,83 Zobowiązania długoterminowe ,13 0, ,17 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,99

8 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku. Powyższe tabele obejmują zestawienie wybranych jednostkowych danych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych bilansowych Morizon S.A. oraz skonsolidowanych danych finansowych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych bilansowych Morizon S.A. oraz spółki zależnej Virtal Sp. z o.o. Morizon S.A. sprawuje kontrolę nad jednostką zależną Viral Sp. z o.o. posiadając 80% udział w jej kapitale. Kapitały mniejszości wynoszą 20% oraz są w posiadaniu Zarządu Spółki Virtal Sp. z o.o. i jej kluczowych pracowników. Spółka zależna została powołana na mocy aktu notarialnego w dniu r., w związku z czym rok obrotowy w 2011 rozpoczęła w lipcu. W związku z faktem, iż 3 kwietnia Morizon S.A. podpisał umowę inwestycyjną nabywając 100% akcji spółki Media Nieruchomości S.A. (właściciela serwisu nportal.pl), skonsolidowane dane finansowe uwzględniające również wyniki Media Nieruchomości S.A. oraz pierwsze efekty synergii akwizycyjnej będą widoczne dopiero w danych finansowych oraz raporcie za drugi kwartał 2013 roku, którego publikacja nastapi 13 sierpnia 2013 roku Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowanego Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. Dz.U. nr. 152, poz ze zmianami) Emitent prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone metodą pełną, przedstawione w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania jednostkowe obu podmiotów objętych konsolidacją zostały sporządzone według jednolitej polityki rachunkowości, którą charakteryzuje: jednolity sposób prezentacji operacji gospodarczych, spójna polityka w zakresie wyceny aktywów i pasywów, zasada jednolitej waluty, zasada jednolitego dnia bilansowego. Konsolidacją objęto odpowiednio I kwartał 2012, I kwartał 2013 oraz cały rok obrotowy W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają wzajemne należności

9 i zobowiązania dotyczące usług, pożyczek oraz obroty z operacji dokonanych między jednostkami Strategia działania Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Virtal Sp. z o.o. została powołana w zakresie działalności portali internetowych, w szczególności usług szeroko rozumianego marketingu internetowego. Na zlecenie Emitenta realizuje ona usługi informatyczne oraz marketingowe, w tym w szczególności pozycjonowanie stron www serwisu należącego do Emitenta w wyszukiwarce Google, Bing oraz Yahoo w celu podwyższenie jej organicznych pozycji w rankingu wyszukiwania ww. wyszukiwarek. Ponadto Virtal Sp. z o.o., w ramach umowy Morizon S.A. z kontrahentami prowadzącymi działalność deweloperską, przeprowadza audyt informatyczny serwisu kontrahenta pod kątem SEO, polegający na kompleksowej analizie wybranej strony www i czynników mających wypływ na jej widoczność i pozycje stron w wynikach wyszukiwarek internetowych. Audyt zawiera raport z wyników badania audytu wraz z wytycznymi i wskazówkami co do sugerowanych ulepszeń strony internetowej kontrahenta, których zaimplementowanie pozwoli na wzrost pozycji w wyszukiwarkach, lepszą indeksację obecnych i nowych treści. Wyżej wymienione działania o charakterze informatyczno - marketingowym mają przede wszystkim na celu optymalizację jakości oraz układu treści, co w konsekwencji skutkuje podwyższeniem pozycji wyszukiwarki w rankingu wyszukiwania oraz wspiera promowanie marki Emitenta w Internecie, co w dłuższym okresie zwiększa jej rozpoznawalność, przekłada się na zwiększenie zasięgu oraz popularności serwisu oraz wpływa na wzrost ruchu na wyszukiwarce Emitenta. Dzięki powołaniu spółki zależnej Virtal Sp. z o.o. pozycjonowanie odbywa się w ramach Grupy Morizon, co pozwala na ograniczanie kosztów, jakie musiałyby być ponoszone przy zleceniu ww. usługi firmie zewnętrznej. W okresie objętym sprawozdaniem Virtal Sp. z o.o. zakończył prace nad innowacyjnym narzędziem umożliwiającym prowadzenie i zarządzanie kampaniami artykułów sponsorowanych, które jest dostępne pod adresem Platforma reklamowa kojarzy w sposób całkowicie zautomatyzowany dwie strony tj. przedstawiciela

10 marki oraz podmioty publikujące dany post sponsorowany na zdefiniowanym przez siebie serwisie www. Po rejestracji i stworzeniu kampanii system daje możliwość, przy pomocy wewnętrznej wyszukiwarki, tematycznego doboru serwisów www, gdzie ma zostać opublikowany dany artykuł oraz sprawdzenia aktualnych statystyk witryny oraz serwisów społecznościowych, gdzie artykuł jest promowany. Stworzone narzędzie umożliwia markom dotarcie do docelowej grupy użytkowników poprzez reklamę w formie artykułu na serwisach branżowych. Dodatkowo przekaz ten promowany jest poprzez różne kanały społecznościowe, gdzie odbiorcami są potencjalni klienci firmy. System automatyzuje wszystkie etapy prowadzonej kampanii oraz mierzy jej skuteczność jak i poszczególnych artykułów. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest około 300 wydawców oraz ponad 200 witryn, z czego łączny ich zasięg to blisko 300 tys. użytkowników. Spółka jest także w trakcie rozmów z wieloma innymi wydawcami, w tym z największymi wydawcami prasowymi w Polsce w celu zwiększenia zasięgu systemu. W najbliższych miesiącach Virtal Sp. z o.o. planuje zwiększenie bazy wydawców do łącznej ilości 5 mln unikalnych użytkowników. Następnym krokiem będzie lepsze raportowanie skuteczności działań reklamowych 3. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W pierwszym kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły ,66 w przypadku Morizon S.A. i wzrosły o około 21% w stosunku do porównywalnego kwartału 2012 roku. O prawidłowym kierunku Spółki w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej działalności świadczy także znaczna poprawa pozostałych wartości finansowych. Strata na sprzedaży wykazana w I kwartale 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalała aż pięciokrotnie, zaś zysk brutto oraz zysk netto wzrosły o ,27 zł ze straty na poziomie ,17 zł w I kwartale 2012 do zysku na poziomie 5 582,10 zł w okresie objętym sprawozdaniem. Ponadto, blisko aż trzykrotnie zmniejszył się poziom należności

11 krótkoterminowych z poziomu ,04 zł do ,31 zł, co w dużej mierze świadczy o znacznej poprawie ich ściągalności i wypłacalności kontrahentów. Zarząd pragnie także przypomnieć, że począwszy od IV kwartału 2012 roku Emitent sporządza skonsolidowane raporty okresowe, wykazując także wyniki spółki zależnej Virtal Sp. z o.o. Spółka Virtal działa w obszarze usług marketingu internetowego, w tym profesjonalnych audytów stron, prowadzenia kampanii w modelu pay-per-click oraz konsultingu SEO/SEM i wsparcia w pozycjonowaniu serwisów zgodnego z wytycznymi Google. Klienci firmy Virtal pochodzą z różnych branż, co stanowi dla Emitenta dodatkową dywersyfikację bazy przychodowej. Dzięki temu, iż Spółka Virtal odnotowuje wzrost przychodów, konsolidacja w znaczący sposób wpływa na poprawę wyników finansowych Spółki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy kształtują się na poziomie ,66 zł w okresie I kwartału 2013 roku i są wyższe o około 32% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Strata na sprzedaży uległa zmniejszeniu blisko aż dwudziesto jedno krotnie. Grupa odnotowała także w tym okresie zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto oraz zysk netto, co potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju obydwóch spółek i poprawę rentowności ich działalności, w szczególności, iż ww. wielkości w analogicznym okresie roku 2012 wykazywały wartość ujemną. Wynik finansowy w I kwartale 2013 roku uległ poprawie o ,42 zł ze straty na poziomie ,82 zł na zysk na poziomie ,60 zł. 4. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 3013 ROKU Morizon S.A. jest podmiotem dominującym i sprawuje kontrolę nad jednostką zależną Virtal Sp. z o.o. posiadając 80% udział w jej kapitale. Kapitały mniejszości wynoszą 20% oraz są w posiadaniu Zarządu Spółki Virtal Sp. z o.o. i jej kluczowych pracowników. Struktura Grupy kapitałowej na dzień 31 marca 2013 roku przedstawia się następująco:

12 Morizon S.A. 80 % kapitału Virtal Sp. z o.o. W związku z faktem, iż 3 kwietnia Morizon S.A. podpisał umowę inwestycyjną nabywając 100% akcji spółki Media Nieruchomości S.A. (właściciela serwisu nportal.pl), skonsolidowane dane finansowe uwzględniające również wyniki Media Nieruchomości S.A. oraz pierwsze efekty synergii akwizycyjnej będą widoczne dopiero w danych finansowych oraz raporcie za drugi kwartał 2013 roku, którego publikacja nastąpi 13 sierpnia 2013 roku. 5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. Na dzień 31 marca 2013 roku, ze względu na dynamiczny rozwój Grupy oraz duże wahania w otoczeniu rynkowym w obszarze działalności Morizon S.A. (rynek kredytowy, rynek nieruchomości oraz budowlany, rynek konsumpcyjny), Spółka nie będzie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Informacje w nich zawarte obarczone byłyby znacznym ryzykiem ich niedoszacowania lub przeszacowania. 6. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. W I kwartale 2013 roku Spółka Morizon S.A. realizowała na bieżąco przyjętą strategię ekspansji oraz koncentrowała w dalszym ciągu swoją działalność na wzmacnianiu pozycji i obecności na rynku m.in. poprzez rozwój sieci partnerskiej.

13 W tym okresie udało się nawiązać współpracę z serwisem najdom.pl należącym do Grupy o2 S.A, jednej z największych grup internetowych w Polsce. Dzięki tej współpracy oferty zamieszczane przez biura nieruchomości, deweloperów i osoby prywatne w serwisie Emitenta publikowane są również w portalu najdom.pl. Wpływa to pozytywnie na wzrost wysokiej jakości ruchu kierowanego na portal Morizon.pl należący do Emitenta. Do tej pory w ramach rozwoju sieci partnerskiej Spółka nawiązała współpracę m.in. z portalami: Anonse.pl, Money.pl, Trovit.pl, Mitula.com oraz z wieloma popularnymi serwisami zagranicznymi. Oferta deweloperska, umożliwiająca publikację i promocję inwestycji deweloperów w serwisie Emitenta, zachęciła kolejnych deweloperów do współpracy, Jednym z takich klientów stał się ROBYG S.A. realizująca obecnie swoje inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz powierzchni biurowej na terenie Warszawy, Gdańska oraz Wrocławia, który nawiązał całoroczną współpracę z morizon.pl. Z usług serwisu korzystają już także J.W. Construction Holding S.A., Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Atom Sp. z o.o., a także firma Volumetric Polska Sp. z o.o., będąca częścią Grup Volumetric oraz trójmiejscy deweloperzy: Grupa Inwestycyjna Hossa, Inpro oraz Euro Styl. Każda z umów deweloperskich podpisywana jest na okres jednego roku i ma znaczący pozytywny wpływ na skalę przychodów dla Emitenta oraz ich dywersyfikację. W okresie objętym sprawozdaniem Emitent podjął także działania mające na celu zaznajomienie biur nieruchomości z możliwościami serwisu m.in. poprzez program dla biur nieruchomości Doładowania za zadania - Program polega na zdobywaniu środków pieniężnych w zamian za wykonanie prostych czynności np. uzupełnienie profilu agenta czy zainstalowanie aplikacji Morizon PRO bądź Morizon Zamelduj się. Zadania mają na celu przybliżenie przedstawicielom biur nieruchomości funkcjonalności jakie oferuje serwis morizon.pl, a środki uzyskane w zamian za wykonane zadanie pomagają w praktyce poznać możliwości oferowane biurom nieruchomości przez serwis należący do Emitenta. W I kwartale 2013 roku Emitent przeprowadził kampanię mobilną na serwisie dedykowaną dla użytkowników ipad ów poszukujących nieruchomości, której celem był wzrost ilości pobrań aplikacji mobilnej.

14 W raportowanym okresie Morizon S.A. otrzymała także dofinansowania projektu: "Standard pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje zarządcze i ZZL" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, konkurs "HeRosi organizacji". Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ,92 zł, w tym zgodnie z przyjętymi założeniami, kwota dofinansowania ze środków POKL wyniesie ,74 zł. Emitent w ramach otrzymanego dofinansowania projektu będzie realizował szkolenia dla kadry zarządzającej biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz pośredników, skupione na trzech głównych blokach tematycznych tj.: kompetencje w zakresie zarządzania wpływające na efektywność finansową prowadzonej działalności, kompetencje w zakresie zarządzania i wykorzystania narzędzi promocji i budowania wizerunku oraz kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie trwają przygotowania do podpisania właściwej umowy, o czym Emitent poinformuje osobnym komunikatem. Ponadto, dnia 13 marca 2013 roku została podpisana przedwstępna umowa inwestycyjna dotycząca przejęcia przez Emitenta spółki akcyjnej Media Nieruchomości S.A., która jest właścicielem konkurencyjnego, znaczącego serwisu z branży nieruchomości, nportal.pl. Akwizycja związana z działalnością portalu i rozbudowanie działalności portalu o nowe projekty związane z rynkiem nieruchomości to cele strategiczne jakie Emitent zakreślił w momencie pozyskania środków z emisji akcji serii B. Podpisanie inwestycyjnej umowy przedwstępnej wpisuje się w strategię realizacji głównych założonych przez Emitenta, Na początku II kwartału 2013 roku Spółka podpisała strategiczną umowę inwestycyjną dotyczącą przejęcia przez Morizon S.A. Media Nieruchomości S.A. Dzięki akwizycji Spółka zwiększy bazę klientów, co powinno znacząco przełożyć się na wzrost przychodów Spółki o nie mniej jak 60% w stosunku rocznym. W wyniku synergii przychodowej wynikającej z zastosowania wspólnej oferty Morizon S.A. i Media Nieruchomości S.A., połączenia know-how, zastosowaniu innowacyjnego modelu biznesowego Morizon S.A. jak również synergii kosztowej, istotnej poprawie ulec

15 powinien również skonsolidowany wynik finansowy spółek z grupy Morizon S.A. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie obejmujące, poza wynikami Virtal Sp. z o.o., także wyniki Media Nieruchomości S.A. obejmowało będzie działania począwszy od II kwartału 2013 roku. Raport ten będzie opublikowany 13 sierpnia 2013 roku. Z uwagi na strategiczne znaczenie tego raportu Emitent zachęca do szczegółowej analizy jego treści. Wydarzenia jakie miały miejsce w I kwartale 2013 roku, zarówno te marketingowe, jak i związane rozwojem sieci partnerskiej oraz podpisaną umową inwestycyjną, gruntują pozycję Emitenta na rynku oraz pozwalają w przyszłości na dalszy dynamiczny rozwój i realizację celów emisyjnych w roku Kontakt w przypadku wszelkich pytań związanych z relacjami inwestorskimi oraz działalnością Emitenta oraz całej Grupy Morizon S.A., oraz w dniu 10 maja (piątek) o godzinie 12:00 Emitent zaprasza do bezpośredniego kontaktu z Zarządem pod adresem gdzie będzie można na żywo zadawać pytania członkom zespołu, w tym Prezesowi Bolesławowi Drapella.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A.... 3 Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo