RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011"

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011 za okres od do Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

2 Spis treści List Zarządu do Inwestorów INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe informacje Struktura akcjonariatu Emitenta DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2011 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI Wybrane dane finansowe Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W III KWARTALE 2011R.... 8

3 List Zarządu do Inwestorów Szanowni Państwo, Zarząd Morizon S.A. ma przyjemność podać do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 lipca 2011r. do 30 września 2011r. W raporcie znalazły się wybrane dane finansowe wraz z informacjami dotyczącymi aktywności Spółki. W III kwartale 2011 roku Morizon S.A. poprzez powołanie spółki zależnej odpowiedzialnej za pozycjonowanie w wyszukiwarkach (np. Google, Bing) jak również sukcesywne wdrażanie nowych innowacyjnych narzędzi, w ramach wyszukiwarki wzmocniła swoją pozycję na rynku, realizuje konsekwentnie obraną strategię rozwoju oraz cele emisyjne. W przypadku zainteresowania bieżącymi informacjami na temat Spółki, zapraszam na stronę internetową natomiast w dniu 10 listopada (czwartek) o godzinie 11:00 serdecznie zapraszam na Czat z Zarządem pod adresem gdzie będzie można na żywo zadawać pytania członkom zespołu, w tym mi osobiście. Z poważaniem Bolesław Drapella Prezes Zarządu Morizon S.A.

4 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe informacje Nazwa (firma): MORIZON S.A. Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA Kraj: POLSKA Siedziba: GDYNIA ADRES: Gdynia, ul. Sportowa 8 Telefon: (58) Faks: (58) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: REGON NIP KRS Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr Skład Zarządu Bolesław Drapella Prezes Zarządu

5 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta Lp. Seria Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 A Sui Generis Investments Limited ,98 % 33,98 % 2 A Calvin Management Limited ,98 % 33,98 % 3 A MCDC Limited ,44 % 17,44 % 4 A Pozostali akcjonariusze ,27 % 0,27 % 5 B Pozostali akcjonariusze ,33 % 14,33% Suma % 100 % Struktura Akcjonariatu Emitenta Pozostali akcjonariusze (Seria A) 0,27% Pozostali akcjonariusze (Seria B) 14,33% MCDC Limited 17,44% Sui Generis Investments Limited 33,98% Calvin Management Limited 33,98%

6 2. DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2011 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 2.1. Wybrane dane finansowe Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A. Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) III Q 2010 I - III Q 2010 III Q 2011 I - III Q 2011 Amortyzacja 7 748, , , ,34 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,84 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,99 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,31 Zysk/starta brutto , , , ,26 Zysk/strat netto , , , ,26 Wybrane dane bilansowe Morizon S.A. Wybrane dane bilansowe (w PLN) III Q 2010 I - III Q 2010 III Q 2011 I III Q 2011 Kapitały własne , , , ,06 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,68 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,61 Zobowiązania długoterminowe , ,40 0, ,58 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,88 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku. Powyższe tabele obejmują zestawienie wybranych

7 danych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych bilansowych Emitenta. Pierwsza i druga kolumna obejmują dane za III kwartał 2010 roku oraz kwartał stan na 30 września Przez większość 2010 r. Emitent działał jako spółka z ograniczoną z odpowiedzialnością. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ od dnia roku Emitent funkcjonuje jako spółka akcyjna. Trzecia i czwarta kolumna obejmuje dane za III kwartał 2011 oraz za I i III kwartał 2011r Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta W trzecim kwartale 2011 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły ,83 PLN i wzrosły w stosunku do porównywanego kwartału 2010 roku czterokrotnie ponadto w stosunku do pierwszego kwartału 2011 przychody wzrosły o 19%. W okresie trzeciego kwartału 2011 spółka odnotowała stratę na sprzedaży i stratę za cały kwartał co jest wynikiem poniesienia kosztów na nowe projekty i rozszerzone działania marketingowe. W porównaniu do trzeciego kwartału 2010 wszystkie powyższe pozycje rachunku wyników uległy poprawie. Strata na sprzedaży wynika z istotnie wyższej bazy kosztowej spółki, co jest związane z dynamicznym wzrostem skali działalności spółki i udziałem w nowych projektach. W szczególności ponoszone są w dalszym ciągu nakłady i koszty na: działania związane z reklamą i udziałem w wydarzeniach branżowych, nowe centra kosztów związane z uruchomieniem projektu mobilnego, nakłady na rozbudowę struktury parserów i dosprzętowienie. Na zmniejszenie straty wpływ miały pozostałe przychody operacyjne w postaci dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jak również przychody finansowe w postaci odsetek od zgromadzonych środków finansowych.

8 W związku z powyższymi nakładami i kosztami spółka odnotowała spadek środków pieniężnych. Kapitały własne w samym III kwartale 2011 roku wykazują stan z znakiem ujemnym, co jest wynikiem straty netto za dany kwartał. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W III KWARTALE 2011R. W III kwartale 2011 roku Spółka Morizon S.A. przeprowadziła kolejny etap zaznaczania swojej silnej pozycji na rynku nieruchomościowych portali internetowych. Wraz z ekspansją wizerunkową Morizon S.A. nastąpił rozwój sprzedaży usług oferowanych przez Spółkę. W trakcie III kwartału 2011 r. przekroczona została liczba 2000, zarejestrowanych w serwisie biur nieruchomości oraz deweloperów. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było skutkiem zarówno pozyskania dużej ilości nowych partnerów jak i również zwiększeniem dostępności morizon.pl poprzez nawiązanie współpracy z kolejnymi producentami oprogramowania dla biur nieruchomości (m. in. Agnat Sp. z o. o. oprogramowanie multiple). W lipcu powołana została spółka zależna Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Morizon S.A. objęła w nowopowstałej spółce 80% udziałów. Virtal Sp. z o.o. zapewni Emitentowi kompleksową obsługę pozycjonowania w Internecie. Dzięki doświadczonemu zespołowi z dziedziny SEO/SEM (ang. Search Engine Optimisation, Search Engine Marketing) spółka zależna będzie mogła, nie tylko oferować usługi pozycjonowania wyszukiwarce (główny produkt Morizon S.A.), ale także klientom zewnętrznym, co w przyszłości stanie się jednym z istotnych źródeł przychodu Emitenta. Więcej informacji na stronie:

9 We wrześniu nastąpiła premiera aplikacji mobilnej przeznaczonej dla użytkowników urządzeń typu smartfon oraz tablet z systemem Android. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownicy ci mogą przeglądać bazę danych morizon.pl (aktualnie ponad 900 tysięcy ogłoszeń) w poszukiwaniu właściwej nieruchomości. Aplikacja ta jest pierwszą tego typu aplikacją w Polsce, a jej standard wykonania dorównuje i często wykracza poza standardy uznane w USA. Morizon jest jedynym serwisem, który z racji swojego modelu biznesowego w sposób naturalny natychmiast monetyzuje wykonaną aplikację mobilną. Dla Emitenta każda odsłona oferty pozycjonowanej, również w aplikacji mobilnej oznacza przychód. Dla serwisów działających w modelu tradycyjnym, stworzenie takiej aplikacji byłoby jedynie kosztem i elementem prestiżowym, który wkrótce stanie się standardowym kanałem dystrybucji treści. Nie bez znaczenie jest też fakt, że tylko od stycznie 2010 roku ruch w serwisie morizon.pl pochodzący z urządzeń mobilnych wzrósł aż 25-krotnie. Ta dynamika jest jeszcze wyraźniej zauważalna w ostatnich miesiącach i wszystko wskazuje na to, że udział ruchu mobilnego będzie bardzo istotnie rósł w najbliższych miesiącach i latach. Więcej informacji na stronie: Także we wrześniu uruchomione zostało kolejne narzędzie ułatwiające proces wyszukiwania nieruchomości. Usługa Zapytania Otwarte Znajdziemy ofertę dla Ciebie polega na przerzuceniu obowiązku wyszukania danej nieruchomości na współpracujące z serwisem agencje nieruchomości. Osoba poszukująca właściwej dla siebie nieruchomości pozostawia krótki opis czego szuka, razem ze swoimi danymi, po czym serwis przekazuje zapytanie agencji nieruchomości, która zajmuje się wyszukaniem właściwych ofert i przedstawieniem ich osobie poszukującej. W ten sposób użytkownik nie musi już wykonywać żmudnej pracy przeglądania tysięcy ogłoszeń w Internecie, trafiają do niego już wyselekcjonowane oferty. Model przychodowy usługi oparty jest na płatności dokonywanej przez biuro nieruchomości za każde zapytanie, co jest modelem stosowanym z powodzeniem w zachodniej Europie, również przez brytyjski serwis RightMove.co.uk. Więcej informacji na stronie:

10 W trakcie III kwartału została uruchomiona specjalna strona internetowa dedykowana zarówno obecnym jak i potencjalnym inwestorom (http://relacjeinwestorskie.morizon.pl/). W dalszym stopniu realizowana była sprawna polityka marketingowa, dzięki której Spółka uczestniczyła w wielu konwencjach i targach (m.in. NewConnect Convention w Gdańsku, czy Targi Domów i Mieszkań w Warszawie i Gdańsku). Nawiązano również współpracę z grupą e- budownictwo.pl (jedna z liderów kategorii budownictwo i nieruchomości, zestawienia PBI/Gemius), a także ze sklepem cyfrowe.pl (współpraca w zakresie dedykowania sprzętu fotograficznego dla klientów morizon.pl). W ogłoszonym w sierpniu 2011r. rankingu Megapanel PBI/Gemius (uwzględniający dane za czerwiec 2011r.) Spółka Morizon S.A. awansował na 10 miejsce w kategorii budownictwo i nieruchomości. Wydarzenia III kwartału 2011 roku, zarówno marketingowe jak i wprowadzenie nowych narzędzi, w tym pionierskiej na polskim rynku aplikacji mobilnej, gruntują pozycję Emitenta na rynku, a w przyszłości pozwolą na dalszą konsekwentną ekspansję i rozwój.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A.... 3 Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Warszawa dnia 30 kwietnia 2014 1 Spis treści 1. Informacje podstawowe... 7 1..1 Historia Spółki... 7 1..2 Charakterystyka działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 Spis treści I.WYBRANE DANE FINANSOWE...3 II.INFORMACJE OGÓLNE...4 III.DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA...11 IV.ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W I KWARTALE 2013 ROKU...12

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Warszawa, 1 października 2014 roku Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Przedmiot działalności... 4 1.3. Zarząd... 5 1.4. Rada Nadzorcza... 5 1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki...

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 lutego 2014 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (za okres 01.01.2013 do 31.03.2013) Gdańsk, 15 maja 2013 roku 1. Podstawowe informacje o Spółce nazwa (firma): Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (nazwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014. z siedzibą w Warszawie. rok 2014. za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r.

Raport roczny 2014. z siedzibą w Warszawie. rok 2014. za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r. Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2014 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2013

raport kwartalny III kwartał 2013 raport kwartalny III kwartał 2013 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011

RAPORT ROCZNY Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011 RAPORT ROCZNY Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy 2011 Wrocław, 4 czerwca 2012 r. 1. Pismo Zarządu.3 2. Oświadczenia Zarządu..5 3. Wybrane dane finansowe 6 4. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo