Program testujący powinien testować możliwości wszystkich klas posiadających minimum jedną metodę, zastosowania STL-a i obsługę sytuacji wyjątkowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program testujący powinien testować możliwości wszystkich klas posiadających minimum jedną metodę, zastosowania STL-a i obsługę sytuacji wyjątkowych."

Transkrypt

1 Zadanie 1: Statki : Stworzyć prostą grę w statki dla dwóch graczy w trybie graficznym, wykorzystując bibliotekę ncurses. 1. możliwość grania jednocześnie dwóch graczy 2. możliwość konfiguracji rozmiaru planszy (z poziomu pliku konfiguracyjnego) 3. możliwość konfiguracji liczby statków i ich rozmiarów (z poziomu pliku konfiguracyjnego) 4. sprawdzanie czy jest już koniec gry jeśli tak to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu Poza zakresem tego zadanie jest: 1. implementacja logiki związanej z graniem z komputerem 2. ładna obróbka graficzna (wystarczy proste okienko z np. Krzyżykami) Komunikacja pomiędzy zawodnikami powinna odbywać się za pomocą pliku tekstowego, za pomocą którego będą przekazywane komunikaty pomiędzy graczami. Gra ma się odbywać na jednym komputerze.

2 Zadanie 2: Kółko i krzyżyk : Stworzyć prostą grę w kółko i krzyżyk w trybie graficznym, wykorzystując bibliotekę ncurses. 1. możliwość grania jednocześnie dwóch graczy 2. możliwość konfiguracji rozmiaru planszy (z poziomu pliku konfiguracyjnego) 3. sprawdzanie czy jest już koniec gry jeśli tak to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu Poza zakresem tego zadanie jest: 1. implementacja logiki związanej z graniem z komputerem 2. ładna obróbka graficzna (wystarczy proste okienko z np. Krzyżykami i kółkami) Komunikacja pomiędzy zawodnikami powinna odbywać się za pomocą pliku tekstowego, za pomocą którego będą przekazywane komunikaty pomiędzy graczami. Gra ma się odbywać na jednym komputerze.

3 Zadanie 3: Kulki : Stworzyć prostą grę kulki dla jednego gracza. Gra polega na zmienianiu pozycji kulek na planszy w wymiarze kwadratu, aby ułożyć w jednym kierunku kulki tego samego koloru. Jak zostanie ułożona odpowiednia długość komputer powinien usunąć kulki z planszy. 1. gra dla jednej osoby 2. komputer losowo wybiera wolne miejsce i kolor kulki do wstawienia 3. komputer kończy grę jak nie będzie wolnego miejsca 4. użytkownik każdorazowo podaje kulkę do przesunięcia oraz miejsce docelowe (np. Za pomocą współrzędnych) 5. Plik konfiguracyjny powinien zawierać następujące parametry: 1. rozmiar planszy 2. liczba różnych kulek 3. długość kulek, jaka musi zostać ułożona, aby komputer usunął te kulki z planszy Poza zakresem zadania jest: 1. Implementacja algorytmu sprawdzania czy można przesunąć daną kulkę na wskazane miejsce (tj. czy istnieje ścieżka pomiędzy tymi punktami). 2. Ładna grafika (kulki mogą być oznaczane różnymi literami alfabetu, bądź cyframi)

4 Zadanie 4: Translator alfabetu Morse'a : Należy stworzyć program do zamieniania tekstu na alfabet Morse'a i do odkodowywania alfabetu Morse'a na tekst. Program ma działać w trybie tekstowym. Wszystkie informacje na temat alfabetu Morse'a dostępne są m.in na Program powinien działać również w trybie wsadowym. Po uruchomieniu programu można załadować odpowiedni plik wejściowy. Program wynik powinien zapisywać w pliku o nazwie podobnej do nazwy pliku źródłowego dodając prefix OUT_ 1. Możliwość zamiany tekstu na alfabet Morse'a i w drugą stronę 2. Praca w dwóch trybach: wpisywania wejścia z klawiatury oraz podając nazwę pliku (można ustalić jeden katalog do wstawiania plików 3. Zapis wyników dla trybu wsadowego 4. Obsługa sytuacji wyjątkowych błędne pliki 5. Plik konfiguracyjny w którym będzie można skonfigurować znaki odpowiadające długim i krótkim sygnałom Atutem będzie zaimplementowanie sprawdzania czy teksty zawarte w dwóch plikach (jeden zapisany alfabetem Morse'a, a drugi zwykłym tekstem) mają taką samą treść.

5 Zadanie 5. Prawo jazdy Należy stworzyć prosty program do testowania kandydatów na prawo-jazdy w trybie tekstowym. Program powinien losować n pytań z 3 odpowiedziami z wcześniej przygotowanej bazy danych. Każde pytanie zawiera trzy możliwe odpowiedzi przy czym tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Program powinien działać w dwóch trybach: 1. testowy każde pytanie z n zadawane jest tylko raz i jest liczona pełna liczba punktów i czas pisania testujących. Po każdej odpowiedzi program przechodzi do następnego pytania bez informowania użytkownika czy odpowiedział poprawnie czy nie. Na końcu listowana jest statystyka z następującymi danymi 1. łączny czas wykonywania testujących 2. liczba prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi 3. lista zadanych pytań: 1. z info o poprawnej odpowiedzi 2. z info o odpowiedzi jaką podał użytkownik 3. z info czy odpowiedź została uznana przez system Dodatkowo w tym trybie użytkownik będzie miał ograniczony czas na wykonanie testu. 2. nauki każde pytanie z n zadawane jest aż do uzyskania poprawnej odpowiedzi (jak użytkownik odpowie źle to to pytanie ląduje na końcu kolejki pytań do zadania i po zakończeniu serii pytań jest zadawane ponownie. W tym trybie po każdej odpowiedzi komputer podaje informację czy jest to prawidłowa odpowiedź czy nie. W przypadku podania przez użytkownika błędnej odpowiedzi komputer wskazuje poprawną odpowiedź. Na końcu pokazywana jest statystyka z następującymi danymi: 1. łączny czas wykonywania testu 2. lista pytań z liczbą prób trafień Plik konfiguracyjny powinien zawierać: 1. liczbę pytań jaka powinna zostać zadana w każdym teście 2. czas wykonania jednego testu (podany w sekundach) Baza pytań powinna być zapisana w przyjaznym formacie w pliku txt bądź xml-u. Przy każdym pytaniu powinny być zapisane możliwe odpowiedzi z informacją która odpowiedź jest poprawna.

6 Zadanie 6. Program księgowy Należy stworzyć prosty program księgowy do prowadzenie wpisów kosztów dla pracowników jednej firmy. Program powinien działać w trybie tekstowym i zapisywać dane o wszystkich osobach prowadzących ewidencję oraz o wszystkich jego wydatkach. Nie jest konieczne liczenie miesięcznych kosztów. 1. Możliwość dodawania, usuwania pracowników z księgowości 2. Możliwość dodawania, edycji wpisów kosztów 3. Pracownik powinien posiadać następujące atrybuty: 1. imię 2. nazwisko 3. data urodzenia 4. stanowisko 4. Koszt powinien posiadać następujące atrybuty: 1. nazwa kosztu (np. Opłata za biuro) 2. data księgowania (format: rrrr-mm-dd) 3. kwota 5. Koszt można edytować 6. Przy usunięciu pracownika są usuwane również jego koszty 7. Program powinien na początku sczytywać wszystkie dane z pliku tekstowego bądź xml 8. Program powinien mieć możliwość zapisywania danych podczas pracy po każdej modyfikacji 9. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go 10. Każdy koszt jest przywiązany do jednego pracownika (należy każdemu pracownikowi przyporządkować unikalny identyfikator i zapisywać go przy każdym jego koszcie. 11. Możliwość przeglądania kosztów wybranej osoby oraz listowanie wszystkich osób

7 Zadanie 7. Biblioteka Należy stworzyć prosty program wspomagający pracę biblioteki. Program w pliku tekstowym lub xml powinien zapisywać następujące rzeczy: 1. osoby korzystające z biblioteki (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy) 2. książki dostępne w bibliotece (tytuł, autor, rok, wydania) 3. informacje jakie książki wypożyczyła dana osoba i informacje które książki są dostępne Każda osoba może wypożyczyć dowolną liczbę książek. Każda książka może być na raz wypożyczona przez jedną osobę. W celu powiązania książki z osobą należy dodać do klasy książka atrybut id_osoby (jak będzie null to znaczy że książka jest wolna) jest to rozwiązanie niezbyt ładne, ale wystarczające na potrzeby tego programu. 1. Możliwość dodawania, usuwania osób 2. Możliwość dodawania, edycji książek 3. Możliwość listowania wszystkich książek (z informacją które są zajęte), oraz listowanie wolnych książek 4. Listowanie książek, które wypożyczyła dana osoba 5. Symulowanie pożyczania / oddawania książek 6. Usunięcie osoby z biblioteki możliwe jest tylko wtedy gdy odda wszystkie książki. 7. Program powinien mieć możliwość zapisywania danych podczas pracy po każdej modyfikacji 8. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go

8 Zadanie 8. Gra w kropki zaliczeniem kilkustronicowej dokumentacji technicznej wykonanego programu. Nie ma potrzeby Należy stworzyć prostą grę w kropki dla jednej osoby. Osoba będzie grała z komputerem. Komputer nie musi posiadać żadnej logiki związanej ze strategicznym rozstawianiem kropek. Program powinien działać w środowisku graficznym z wykorzystaniem biblioteki ncurses (bądź innej biblioteki graficznej C++). 1. Konfigurowalna plansza 2. Możliwość zapisania stanu gry i wczytania go ponownie 3. Możliwość przerwania gry w każdym momencie z możliwością zapisania stanu gry Poza zakresem zadania jest: 1. Ładna grafika 2. Implementacja algorytmu do inteligentnego stawiania kropek przez komputer

9 Zadanie 9. Terminarz zaliczeniem kilkustronicowej dokumentacji technicznej wykonanego programu. Nie ma potrzeby Należy stworzyć prosty program do zapisywania spotkań dla jednej osoby. Program przy każdorazowym uruchomieniu pobierałby wszystkie spotkania z pliku tekstowego bądź xml. 1. Możliwość dodawania, edycji, usuwania spotkań 2. Atrybuty spotkania: 1. czas (dzień, godzina rozpoczęcia, zakończenia) 2. miejsce (ulica, miasto) 3. z kim (imię nazwisko) 4. notka (informacje dodatkowe dowolnie długi ciąg znaków) 3. Możliwość listowania spotkań w następujących trybach: 1. wszystkie spotkania sortowanie po dacie 2. spotkania z danego przedziału czasowego 3. spotkania z dnia dzisiejszego 4. Program powinien mieć możliwość zapisywania danych podczas pracy po każdej modyfikacji 5. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go 6. Program musi sprawdzać czy termin spotkania nie jest już zajęty jak jest musi uniemożliwiać wstawienie spotkania i znaleźć najbliższy termin w którym to spotkanie może się odbyć i zapytać się użytkownika czy ten termin mu pasuje. Poza zakresem zadania jest: 1. tryb graficzny 2. obsługa terminarza dla wielu osób

10 Zadanie 10. Lista TODO zaliczeniem kilkustronicowej dokumentacji technicznej wykonanego programu. Nie ma potrzeby Należy stworzyć prosty program do zapisywania listy TODO dla wielu osób. Program przy każdorazowym uruchomieniu pobierałby wszystkie TODO i użytkowników z pliku tekstowego bądź xml. 1. Możliwość dodawania, edycji, usuwania TODO 2. Atrybuty stodo: 1. nazwa todo 2. priorytet 3. notka (informacje dodatkowe dowolnie długi ciąg znaków) 3. Możliwość listowania listy TODO w następujących trybach: 1. wszystkie TODO 2. todo danego użytkownika 4. Program powinien mieć możliwość zapisywania danych podczas pracy po każdej modyfikacji 5. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go Poza zakresem zadania jest: 1. tryb graficzny

11 Zadanie 11. Wykresy zaliczeniem kilkustronicowej dokumentacji technicznej wykonanego programu. Nie ma potrzeby Należy stworzyć prosty program do rysowania wykresów z wykorzystaniem jednej z bibliotek graficznych języka C++. Program powinien wczytywać dane wykresu z pliku testowego lub xml. Wykres powinien być modyfikowany podczas pracy programu przez odpowiedni interfejs użytkownika. 1. Możliwość tworzenia wykresu 2. Możliwość modyfikacji wykresu 3. Możliwość zapisywania wykresu 4. Program powinien mieć możliwość zapisywania danych podczas pracy po każdej modyfikacji 5. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go Poza zakresem zadania jest: 1. ładny tryb tryb graficzny

12 Zadanie 12. Szyfr Vigenère'a i Cezara zaliczeniem kilkustronicowej dokumentacji technicznej wykonanego programu. Nie ma potrzeby Należy stworzyć prosty program do szyfrowania wykorzystujący dwie metody szyfrowania: Szyfr Vigenère'a i Cezara. Program powinien działać w dwóch trybach: szyfrowania i deszyfrowania. 1. Możliwość szyfrowania / deszyfrowania tekstu zapisanego w pliku tekstowym 2. Możliwość szyfrowania / deszyfrowania tekstu podanego na wejście 3. Program powinien mieć możliwość zapisywania wyników szyfrowania / deszyfrowania do pliku tekstowego po każdej operacji 4. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go Opis szyfrów dostępny jest na Wikipedii:

13 Zadanie 13. Histogram zaliczeniem kilkustronicowej dokumentacji technicznej wykonanego programu. Nie ma potrzeby Należy stworzyć aplikację, która będzie rysowała histogramy na konsoli z wykorzystaniem biblioteki ncurses. 1. Możliwość wczytywania danych wejściowych z pliku tekstowego 2. Możliwość zapisywania danych do pliku tekstowego 3. Możliwość podawania danych z poziomu konsoli 4. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go Histogram:

14 Zadanie 14. Biuro podróży Należy stworzyć prosty program wspomagający biuro podróży. Program w pliku tekstowym lub xml powinien zapisywać następujące rzeczy: 1. osoby korzystające z biura podróży (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy) 2. wycieczki dostępne w biurze (miejsce, cena, liczba wolnych miejsc, daty trwania) 3. informacje na jakie wycieczki zapisał się dany uczestnik Każda osoba może wyjechać na dowolną liczbę wycieczek. Każda wycieczka ma ograniczoną liczbę miejsc. W przypadku braku miejsc nie można zapisywać już więcej osób. Dodatkowo wycieczki dla jednej osoby nie mogą ze sobą kolidować program powinien o to dbać. 1. Możliwość dodawania, usuwania osób 2. Możliwość dodawania, edycji wycieczek 3. Możliwość listowania wszystkich wycieczek danego użytkownika 4. Możliwość listowania osób zapisanych na daną wycieczkę 5. Listowanie książek, które wypożyczyła dana osoba 6. Symulowania zakupu wycieczek przez daną osobę 7. Program powinien mieć możliwość zapisywania danych podczas pracy po każdej modyfikacji 8. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go Podpowiedzi: każda osoba będzie miała identyfikator osoba_id. Każda wycieczka będzie miała identyfikator wycieczka_id. Powiązanie wycieczek z osobami będzie za pomocą łączenia osoba_id z wycieczka_id Przykład plik: osoby.txt:

15 1:Jak:Kowalski 2:Ewa:Nowak wycieczki.txt: 1:Egipt:1500: : :4 2:Jerozolima:2000: :30: :13 osoba_wycieczka.txt 1:1 #Jan Kowalski (pierwsza 1) jedzie do Egiptu (1) 1:2 #Jak Kowalski (1) jedzie do Jerozolimy (2) 2:1 # Ewa Nowak (2) jedzie do Egiptu (1) po # zostało napisane co oznaczy zapis liczba:liczba tego co po # ma nie być w pliku z danymi Zadanie 15. Biuro nieruchomości Należy stworzyć prosty program wspomagający pracę biura nieruchomości. Program w pliku tekstowym lub xml powinien zapisywać następujące rzeczy: 1. osoby korzystające z biura nieruchomości (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy) 2. dostępne mieszkania w biurze nieruchomości (powierzchnia, cena, liczba pokoi, ulica, numer piętra, rok budowy, czy sprzedane) 3. informacje jakie mieszkania oglądał dany użytkownik Każda osoba może obejrzeć dowolną liczbę mieszkań. 1. Możliwość dodawania, usuwania osób 2. Możliwość dodawania, edycji nieruchomości (zaznaczenie że jest już sprzedana) 3. Możliwość listowania wszystkich mieszkań (z informacją które są sprzedane) 4. Listowanie mieszkań, które oglądała dana osoba 5. Symulowanie oglądania mieszkań przez daną osobę

16 6. Program powinien mieć możliwość zapisywania danych podczas pracy po każdej modyfikacji 7. Plik tekstowy musi być zapisany w przyjaznym formacie, aby prowadzący mógł go Podpowiedzi: każda osoba będzie miała identyfikator osoba_id. Każde mieszkanie będzie miało identyfikator mieszkanie_id. Powiązanie mieszkań z osobami będzie za pomocą łączenia osoba_id z mieszkanie_id Przykład plik: osoby.txt: 1:Jak:Kowalski 2:Ewa:Nowak mieszkania.txt: 1:Pulawska:50:50000:2:1956 2:Grójecka:51:30000:4:1956 osoba_mieszkanie.txt 1:1 #Jan Kowalski (pierwsza 1) oglądał mieszkanie na ulicy Puławskiej (1) 1:2 #Jak Kowalski (1) oglądał mieszkanie na ulicy Grójeckiej 2:1 # Ewa Nowak (2) oglądała mieszkanie na ulicy Puławskiej po # zostalo napisane co oznaczy zapis liczba:liczba tego co po # ma nie być w pliku z danymi

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx )

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) Moduły: KADRY (przechowywanie danych o pracownikach), KADRY - KONTROLA CZASU PRACY, PŁACE (przygotowywanie list płac),

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

bibi.net SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.9.0.0

bibi.net SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.9.0.0 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2004..2006 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Tachospeed

Instrukcja obsługi programu Tachospeed Instrukcja obsługi programu Tachospeed Tychy, 2006 2012 Ostatnia modyfikacja 23.07.2012 Instrukcja uaktualniona do wersji 2.55 Copyright 2004-2012 by Infolab Przemysław Narloch Sp. j. Instrukcję sporządzili:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

SEZAM. Komputronik S.A.

SEZAM. Komputronik S.A. SEZAM SEZAM Wprowadzenie stworzone przez Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo