Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce"

Transkrypt

1 Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu województwa lubuskiego Zielona Góra, 24 maja 2013 r.

2 Informacje na temat problemu narkotykowego w Europie Sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Przegląd zjawiska narkomanii w krajach Europy Sprawozdanie roczne sporządzono na podstawie informacji udostępnionych EMCDDA w postaci sprawozdań krajowych przez państwa członkowskie UE, państwa kandydujące Chorwację i Turcję oraz Norwegię Najnowsze tendencje i reakcje Wybrane zagadnienia (tylko angielska wersja językowa): 1. problem narkotyków w więzieniach, 2. ciąża, rodzina i opieka nad dziećmi a narkotyki, EMCDDA 2012

3 Polityka narkotykowa oparta na dowodach Polityka oparta na dowodach naukowych to podejście, które pomaga podejmowaćświadome decyzje w zakresie kreowanej polityki, programu czy projektu poprzez umieszczenie najlepszych dostępnych dowodów naukowych u podstaw tychże działań versus Polityka oparta na opinii to podejście, które polega w dużej mierze na selektywnym traktowaniu dowodów bądź niezweryfikowanych poglądach osób lub grup, które często inspirowane są treściami o charakterze ideologicznym, uprzedzeniami czy domysłami. Źródło: EMCDDA (2010) Building a national drugs observatory: a joint handbook.. Polska wersja językowa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (2012) Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. za Davies, P. (2004) Is evidence based government possible? 4th Annual CampbellCollaboration Colloquium, Washington D.C.

4 Model monitorowania problemu narkotyków i narkomanii Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Sytuacja narkotykowa pięć podstawowych wskaźników monitorowania EMCDDA: 1. Rozpowszechnienie używania narkotyków w populacji generalnej i w wybranych grupach (np. młodzież) 2. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków 3. Zgłaszalność do leczenia z powodu problemu narkotyków 4. Zgony w związku z narkotykami 5. Choroby zakaźne związane z narkotykami (HIV, HBV, HCV, itp.)

5 Model monitorowania problemu narkotyków i narkomanii Wdrażane działania ewidencja najlepszych praktyk, zbieranie danych dotyczących profilaktyki narkomanii, redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków, leczenia uzależnień od narkotyków i reintegracji społecznej, analiza interwencji w ramach wymiaru sprawiedliwości oraz realizowanych strategii narkotykowych i legislacji. System Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach Inne wskaźniki np. przestępczość narkotykowa, dostępność nielegalnych narkotyków oraz działania wobec nowych substancji psychoaktywnych

6 Monitoring w Polsce Raport Krajowy KBPN Spełnianie obowiązku sprawozdawczego krajowego i międzynarodowego

7 Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox Focal Point) instytucja odpowiedzialna za prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii, powołane w 2001 r. na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, funkcjonuje w ramach Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, bliska współpraca z EMCDDA w ramach krajowych centrów monitorowania sieci Reitox

8 Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox Focal Point) współpraca z instytucjami centralnymi, naukowcami oraz samorządem wojewódzkim i lokalnym ważną rolę w krajowym systemie monitorowania pełnią Eksperci Wojewódzcy ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

9 Rola samorządu lokalnego i wojewódzkiego w Polsce na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii opracowanie oraz wdrażanie gminnych i wojewódzkich strategii narkotykowych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zjawiska Krajowy Program wyznacza kierunki działań dla samorządów

10 Wybrane wyniki monitorowania krajowego

11 Rozpowszechnienie używania narkotyków wśród młodzieży

12 BADANIA ESPAD Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD Badania ankietowe w szkołach dostarczają informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych ESPAD ogólnopolskie badanie ankietowe zrealizowane w maju czerwcu 1995 r., 1999 r., 2003 r., 2007 r. oraz 2011 r., wiek: lat (III klasy gimnazjum) i lat (II klasy szkół ponadgimnazjalnych)

13 Odsetki uczniów w w wieku lat, którzy używali u poszczególnych środków w chociaż raz w swoim życiu (ESPAD) Leki usp. lub nasenne Konopie Wziewne Amfetamina LSD Kokaina Heroina Ecstasy Sterydy anabol.

14 Odsetki uczniów w w wieku lat, którzy używali u poszczególnych środków w chociaż raz w swoim życiu (ESPAD) ,737, ,8 22,4 20,820, ,817,1 27,9 15,4 10,5 7,9 8,3 6,8 7,8 6,8 5,46,35,6 5,8 4,2 3,5 3,9 4,2 5 3,9 4,0 2,8 2,7 2,7 2,2 2,7 2,63,5 3,2 1,82,42,5 1,7 3,5 0,8 1,2 0,6 0,6 Leki usp. lub nasenne Konopie Wziewne Amfetamina LSD Kokaina Heroina Ecstasy Sterydy anabol.

15 Dopalacze (wyniki ESPAD 2011) lat Słyszało o dopalaczach 93,7% Było w sklepie z dopalaczami 15,3% Zakupiło dopalacze 8,0% lat Słyszało o dopalaczach 94,9% Było w sklepie z dopalaczami 21,6% Zakupiło dopalacze 11,6%

16 Dopalacze używanie (wyniki ESPAD 2011) lat Kiedykolwiek w życiu 10,5% W ciągu ostatnich 12 miesięcy 7,1% W ciągu ostatnich 30 dni 2,5% lat Kiedykolwiek w życiu 15,8% W ciągu ostatnich 12 miesięcy 9,0% W ciągu ostatnich 30 dni 2,2%

17 Rozpowszechnienie używania narkotyków wśród dorosłych

18 Badania w populacji generalnej (General Population Surveys GPS) W 2006 r. i 2010 r. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadziło badania obejmujące reprezentatywną grupę mieszkańców naszego kraju w wieku lata. Badania tego typu są realizowane co 4 lata i są zgodne z założeniami Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

19 Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu (%) (15 64 lata) 18 17, , ,9 2 2, ,2 3,4 0,2 0,2 0,8 1,2 1,7 1,6 0,2 0,6 0,1 0,2 0,4 Marihuana lub haszysz LSD Amfetamina Grzyby halucynogenne Ecstasy Crack Kokaina Heroina "Kompot" Sterydy anaboliczne Substancje wziewne Źródło: General Population Survey, CINN KBPN.

20 Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 12 miesięcy (%) (15 64 lata) 10 9, ,7 0,1 0,7 0,7 1,9 0,1 0,6 0,3 1,5 0,7 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,5 Marihuana lub haszysz LSD Amfetamina Grzyby halucynogenne Ecstasy Crack Kokaina Heroina "Kompot" Sterydy anaboliczne Substancje wziewne Źródło: General Population Survey, CINN KBPN.

21 Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 30 dni (%) (15 64 lata) 6 5 5, ,9 1 0,4 0,4 0,6 0,2 0 0,1 0,5 0,5 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 Marihuana lub haszysz LSD Amfetamina Grzyby halucynogenne Ecstasy Crack Kokaina Heroina "Kompot" Sterydy anaboliczne Substancje wziewne Źródło: General Population Survey, CINN KBPN.

22 Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu według płci badanych (15 64 lata) Substancja Mężczyźni Kobiety Jakikolwiek narkotyk 24,5 14,1 Marihuana lub haszysz 22,0 13,0 LSD Amfetamina Ecstasy 3,1 6,5 5,1 0,8 1,8 1, Kokaina/Crack 2,1 0,6 Heroina 0,3 0,2 Substancje wziewne 2,7 0,9 Sterydy anaboliczne 3,1 0,3 Leki uspokajające i nasenne 3,7 6,2 Źródło: General Population Survey, CINN KBPN 2010.

23 Ocena dostępności substancji psychoaktywnych jak trudne byłoby zdobycie każdej z wymienionych substancji (odsetki respondentów suma odpowiedzi dosyćłatwe i bardzo łatwe ) w 2010 (%) (15 64 lata) ,9 24,4 8,1 LSD Grzyby halucynogenne Leki uspokajające i nasenne Marihuana lub haszysz 7,2 8,5 9,7 3,8 4,9 4,2 Ecstasy Amfetamina Crack Kokaina Heroina Sterydy anaboliczne 8,3 4,2 5,2 37,3 32,5 GHB "Kompot" Bimber "Dopalacze" 2010 Źródło: General Population Survey, CINN KBPN 2010.

24 Zgłaszalność do leczenia z powodu problemu narkotyków

25 Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (liczba pacjentów) Źródło: IPiN (2013)

26 Odsetki pacjentów przyjętych do leczenia z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w latach , w podziale na grupy wiekowe. 100% 80% 60% 40% 20% % Źródło: IPiN (2012)

27 Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD 10: F11 F16, F18, F19), liczby osób wg typu substancji Mieszane i inne Substancje wziewne Halucynogeny Inne stymulanty Kokaina Leki uspokajające i nasenne Konopie Opiaty Źródło: IPiN (2012)

28 Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2011 roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD 10: F11 F16, F18, F19), odsetki osób wg typu substancji. konopie 3,0% leki uspokajające i nasenne 13,0% kokaina 0,3% inne stymulanty 3,5% halucynogeny 0,3% opiaty 7,8% wziewne 0,4% mieszane i nieokreślone 71,8% Źródło: IPiN (2013)

29 Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2010 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg miejsca zamieszkania pacjenta (współczynniki na mieszkańców) DOLNOSLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE LÓDZKIE MALOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE SLASKIE SWIETOKRZYSKIE WARMINSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 11,9 17,4 16,8 23,7 23,8 32,6 35,2 31,0 27,6 38,7 47,0 47,7 47,5 51,2 37,8 Polska 53,3 53,4 Źródło: Sierosławski, J., Instytut Psychiatrii i Neurologii (2012)

30 Pacjenci z podwójną diagnozą przyjęci do lecznictwa stacjonarnego

31 Pacjenci z podwójną diagnozą wśród wszystkich przyjętych do stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w latach (odsetki pacjentów) ,6 5,9 6,3 7,6 7,4 7,3 7,4 7,7 7, ,2 3, , Źródło: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2012)

32 Liczba pacjentów z podwójną diagnozą przyjętych do lecznictwa stacjonarnego w latach Źródło: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2012)

33 Odsetki pacjentów z problemem narkotykowym przyjętych do stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w latach , według diagnozy ICD % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zaburzenia osobowości Inne zaburzenia afektywne Inne zaburzenia psychiczne Depresja Zaburzenia lękowe Źródło: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2012)

34 Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

35 Nowe zakażenia HIV w latach iniekcyjne używanie narkotyków (IDU) wszyscy Rok rozpoznania Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny (Zakład Epidemiologii). 2011

36 Liczba nowych zachorowań na AIDS w latach iniekcyjne używanie narkotyków (IDU) wszyscy Rok rozpoznania Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny (Zakład Epidemiologii).

37 Liczba nowych zakażeń HIV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków w 2011 roku (wskaźniki na 100 tyś. mieszk.) zachodniopom wielkopolskie warm-maz świętokrzyskie śląskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kuj-pom dolnośląskie 0 0 0,06 0,03 0,03 0,09 0,12 0,2 0,17 0,21 0,22 0,19 0,21 0,28 0,33 Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny (Zakład Epidemiologii). 0,49 woj. lubuskie 5 przypadków, woj. mazowieckie 9, woj. śląskie 13, woj. dolnośląskie - 6

38 Zgony związane z narkotykami

39 Zgony z powodu narkotyków w latach (dane GUS)

40 Liczby zgonów z powodu narkotyków według płci w latach (dane GUS) Kobiety Mężczyźni

41 Wskaźnik zgonów z powodu narkotyków w 2009 r. wg województw, dla Polski 0,64. Zachodniopom Wielkopolskie War-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kuj-pomorskie Dolnośląskie 0,08 0,10 0,09 0,10 0,14 0,29 0,44 0,69 0,50 0,63 0,45 0,84 0,87 1,00 1,30 1,40 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 Na podstawie danych GUS.

42 Liczba problemowych użytkowników narkotyków Liczba problemowych użytkowników narkotyków * : * Problemowe używanie narkotyków definiuje się jako regularne używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych powodujące poważne problemy, przy czym bierze się tu pod uwagę wszystkie nielegalne substancje The EMCDDA defines problem drug use as intravenous drug use (IDU) or long duration/regular drug use of opiates, cocaine and/or amphetamines. Ecstasy and cannabis are not included in this category. Źródło danych: Oszacowanie przeprowadzone w 2010 r. dla 2009 roku.

43 Szacowana liczba problemowych użytkowników opiatów w 2009 roku (IPiN) WOJEWÓDZTWO Mazowieckie Dolnośląskie Lubuskie Zachodniopomorskie Pomorskie Łódzkie Kujawsko pomorskie Warmińsko mazurskie Podlaskie Śląskie Lubelskie Wielkopolskie Małopolskie Opolskie Świętokrzyskie Podkarpackie ŚRODKOWY PUNKT PRZEDZIAŁU Liczba Wskaźnik na mieszkańców 91,1 65,6 62,8 44,9 38,0 31,6 30,7 30,6 29,2 25,4 24,8 21,7 20,3 16,3 14,6 12,1 Polska: Sierosławski, J. 2012

44 Monitoring problemu narkotykowego Monitorowanie jako wsparcie informacyjne dla prowadzonych działań, Wyniki monitorowania kluczowym elementem przy ewaluacji strategii narkotykowych na każdym szczeblu, Diagnoza i monitorowanie jako podstawa do wdrażania potrzebnych działań Monitoring realizowany na różnych poziomach: krajowym, regionalnym, lokalnym

45 Dziękuję za uwagę!

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. Anna Radomska konferencja Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Załącznik do Uchwały Nr XII/76/07 Rady Gminy w Wilczętach z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2008 rok Opracowanie mgr Mirosław Ślesiński na zlecenie Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie świętokrzyskim w 2011r.

Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie świętokrzyskim w 2011r. Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie świętokrzyskim w 2011r. RAPORT Wojciech Żelezik Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Kielce grudzień 2012r. Spis treści: 1.Wprowadzenie..4

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. druga litera nazwiska

WZÓR. druga litera nazwiska Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. (poz. 1332) WZÓR Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2 Roczny pakiet sprawozdawczy sytuacja w zakresie narkotyków > publikacje Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. w 2012 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. w 2012 r. MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2012 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Raport: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2011

Raport: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2011 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Raport: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2011 Warszawa 2011 Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2013 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W PŁOCKU...

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 1332

Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 1332 Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 1332 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 %

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 % BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-18 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0012.2.2.2015 Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2011 ROKU

RAPORT: MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2011 ROKU Regionalne Centrum Polityki Społecznej Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego 91 302 Łódź, ul. Snycerska 8 RAPORT: MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA W 2014 ROKU PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2011 2016

RAPORT Z WYKONANIA W 2014 ROKU PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2011 2016 Załącznik do uchwały nr 355/ 21/ V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 r. RAPORT Z WYKONANIA W 2014 ROKU PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2011 2016

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Załącznik do Uchwały Nr VIII/122/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2007 roku. WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 2018

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 2018 UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 2018 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, w związku z zakończeniem 5-letniego okresu realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010 przedstawiamy skrót sprawozdania z wykonania Programu.

Bardziej szczegółowo

Monitoring. Celowa i systematyczna obserwacja lub nadzorowanie zjawiska w czasie 2015-07-10

Monitoring. Celowa i systematyczna obserwacja lub nadzorowanie zjawiska w czasie 2015-07-10 MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII, STRATEGIA DLA GDAŃSKA JACEK SĘKIWICZ EXPERT REGIONALNY DS. INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII Monitoring Celowa i systematyczna obserwacja lub nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010 Opracowany na podstawie: ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 przez Regionalne

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK Popyt na narkotyki mierzony jest rozpowszechnieniem ich konsumpcji. Dysponujemy kilkoma źródłami informacji na ten temat,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2014

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 roku SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2004 2006 KWIECIEŃ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26.10.2016. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA Urząd Miasta i Gminy Jutrosin ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku

U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali Picie alkoholu i używanie narkotyków prpep młodpież spkolną w wojewódptwie mapowieckim Raport porównawcpy Warspawa-Sopot I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do Uchwały Nr XXX/437/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia Wojewódzki Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/44/206 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 9 grudnia 206 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 207-202. Na podstawie art.8 ust. 2

Bardziej szczegółowo

EKSPERT WOJEWÓDZKI DS. INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Marta Mordarska RAPORT

EKSPERT WOJEWÓDZKI DS. INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Marta Mordarska RAPORT EKSPERT WOJEWÓDZKI DS. INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Marta Mordarska RAPORT MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2008 ROKU Małopolska 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/ 234/2006 Rady Gminy Bestwina. z dnia 16 lutego 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/ 234/2006 Rady Gminy Bestwina. z dnia 16 lutego 2006 roku Uchwała Nr XXXII/ 234/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 lutego 2006 roku W sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata 2006-2010 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT GMINNY Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy

RAPORT GMINNY Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy Elżbieta Rosochacka przy współpracy Alicji Groblewskiej Oddział ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi RAPORT GMINNY 28 Monitorowanie problemu narkotyków

Bardziej szczegółowo

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e Współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi na przykładzie Poradni MONAR w Krakowie w przeciwdziałaniu demoralizacji dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2014-2016 WSTĘP Problem zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w Polsce

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice, 2013 rok I. WPROWADZENIE Zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków Raport porównawczy Warszawa-Sopot ANALIZA WYNIKÓW I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań UŜywanie alkoholu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW 1 ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1456 Warszawa, 27 listopada 2008 r.

Druk nr 1456 Warszawa, 27 listopada 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-44060-41(5)/08 Druk nr 1456 Warszawa, 27 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport. Problemy Narkotykowe i Narkomania. w Województwie Świętokrzyskim. w 2005 r.

Raport. Problemy Narkotykowe i Narkomania. w Województwie Świętokrzyskim. w 2005 r. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Raport Problemy Narkotykowe i Narkomania w Województwie Świętokrzyskim w 2005 r. Autor: Teresa Gładyś, ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Kielce, Grudzień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

- "Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku".

- Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA- 4822-10(05)/09 Druk nr 2563 Warszawa, 30 listopada 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna

Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna DEBATA REGIONALNA - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ 4 GRUDNIA 2015 KRAKÓW MAŁGORZATA NOWOBILSKA

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy

1. Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy Projekt realizowany w ramach programu Transition Facility Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym (PL/1-9..1.) współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/477/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/477/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/477/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mysłowicach na lata 2017-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA LATA 2013-2016

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały nr XXXI/880/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013r. DOLNOŚLĄSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA LATA 2013-2016 Wrocław, 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/128/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym, poza naszym

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ TUREK Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

ANDRZEJ TUREK Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii ANDRZEJ TUREK Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii PROBLEMY ALKOHOLOWE, NARKOTYCZNE i PRZEMOCOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W OPINII OSÓB FUNKCJĄ LUB ZAWODEM ZWIĄZANYCH Z BADANYMI

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX /147 /08 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii GMINA ŚWIĘCIGCHOWA GMINNY PROGRAM PRZGCIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009 Święciechowa 2008 r. A. WPROWADZGNIG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2016-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2016-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2016-2017 OPOLE, GRUDZIEŃ 2015 ROK Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 2. Diagnoza (sytuacja epidemiologiczna i monitorowanie) narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 14.05.2014

Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 14.05.2014 Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 14.05.2014 " Narkotyki, dopalacze, leki,alkohol, uzależnienia behawioralne-zjawiska

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 10. ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 10. ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kwilcz woj. wielkopolskie Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kwilcz na rok 2007. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/433/09 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z DNIA 30 listopada 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XLI/433/09 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z DNIA 30 listopada 2009 ROKU UCHWAŁA NR XLI//09 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z DNIA 0 listopada 2009 ROKU w sprawie: Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20 --------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W POPULACJI GENERALNEJ WYNIKI BADANIA Z 2009 ROKU 1

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W POPULACJI GENERALNEJ WYNIKI BADANIA Z 2009 ROKU 1 Sięganie po substancje psychoaktywne jest domeną przede wszystkim mieszkańców miast, szczególnie dużych (powyżej 500 tys. mieszkańców). Najwyższe odsetki użytkowników stwierdzono wśród osób z wykształceniem

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. projekt 17. 07. 2007 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. projekt 17. 07. 2007 r. INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU projekt 17. 07. 2007 r. WARSZAWA 2007 CZĘŚĆ I. REALIZACJA Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2013 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2013 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2014 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/243/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014r. Kowala 2014 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

- Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku.

- Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/10 Druk nr 3631 Warszawa, 23 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2014 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2014 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2014 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2015 1 Spis treści I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat: ... pieczęć urzędu Sprawozdanie prosimy przesłać na adres: Grzegorz Kasprzycki Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ZALEWO NA ROK 2017 Spis treści ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 264/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 264/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 264/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do uchwały nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 Wprowadzenie Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez

Bardziej szczegółowo

druk Nr 388 Uchwała Nr 422/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2008 roku

druk Nr 388 Uchwała Nr 422/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2008 roku druk Nr 388 Uchwała Nr 422/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2010-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2010-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2010-2015 OPOLE, LISTOPAD 2009 ROK 1. Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii dla województwa opolskiego na lata 2010 2015. 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2005: problem narkotykowy w Europie. Nazwisko, miejsce, data i czas

Sprawozdanie roczne 2005: problem narkotykowy w Europie. Nazwisko, miejsce, data i czas Sprawozdanie roczne 2005: problem narkotykowy w Europie Nazwisko, miejsce, data i czas Bieżąca sytuacja związana z problemem narkotykowym w Europie Przegląd zjawisk związanych z narkotykami w Europie,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Miasto Siemiatycze Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Siemiatycze, marzec 2017 r. Wstęp Diagnoza Cele programu Zadania programu Zasady finansowania Monitoring i realizacja programu

Bardziej szczegółowo

Dopalacze oblicza zagrożeń

Dopalacze oblicza zagrożeń Dopalacze oblicza zagrożeń Dopalacze To substancje psychoaktywne, produkowane nielegalnie, zmieniające cechy narkotyku tak, aby mogły być legalnie dystrybuowane, po zażyciu wykazujące efekty narkotyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja. dla Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. i Zatrudnienia. Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Informacja. dla Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. i Zatrudnienia. Sejmiku Województwa Podkarpackiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Informacja dla Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego z realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GODKOWO na 2016 rok WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo