RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK"

Transkrypt

1 RAPORT ZA ROK 2012 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2013

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W PŁOCKU Organizacja monitoringu Zakres dostępnych danych i ich ocena Plany badawcze... 5 III. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA I TRENDÓW Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej Problemowe używanie narkotyków Charakterystyka osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w Płocku Charakterystyka osób zgłaszających się do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Jest czas prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS Charakterystyka odbiorców działań Punktu Doradztwa Rodzinnego KAI KAIROS Charakterystyka osób zgłaszających się do Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień PZOZ Sp. z o. o. w Płocku Statystyki Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku Konsekwencje zdrowotne i społeczne Statystyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Zatrucia narkotykowe - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Interwencje medyczne Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w związku z podejrzeniem użycia środków odurzających Zgłoszenia do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie IV. OPIS I OCENA POSIADANYCH ZASOBÓW ORAZ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Ograniczenie popytu Wstęp Przeciwdziałanie narkomanii na terenie miasta Płocka Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r Działania profilaktyczne podejmowane przez Straż Miejską w Płocku Działania profilaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Płocku Leczenie, rehabilitacja, pomoc użytkownikom narkotyków oraz ich rodzinom Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Punkt Konsultacyjny MONAR Ośrodek Profilaktyki i Terapii Jest czas prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS w Płocku Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień PZOZ Sp. z o. o. w Płocku Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku Centrum Psychologiczno Pastoralne METANOIA w Płocku

3 Punkt Doradztwa Rodzinnego KAI KAIROS Inne instytucje Ograniczanie podaży Komenda Miejska Policji w Płocku V. MAPA PROBLEMOWA VI. WNIOSKI I REKOMENDACJE VII. ZAŁĄCZNIKI 3

4 I. WPROWADZENIE Miasto Płock położone jest w województwie mazowieckim na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej nad Wisłą (powiat grodzki, siedziba powiatu płockiego). Liczący ok lat Płock, malowniczo położony na Wiślanej Skarpie wznoszącej się 47 m n.p.m., zaliczany jest do najpiękniejszych miast w Polsce. Geograficznie usytuowany jest na Nizinie Mazowiecko - Podlaskiej w odległości około 120 km od Warszawy. Powierzchnia miasta wynosi 88,06 km 2. Na terenie Płocka występuje 21 osiedli mieszkaniowych i dwa okręgi przemysłowe. Informacje społeczno demograficzne Według danych GUS z 30 czerwca 2012 r. miasto liczyło mieszkańców. Największą populację Płock odnotował w 1998 roku wg danych GUS mieszkańców. Natomiast po 1998 roku obserwuje się spadek liczby ludności Płocka. Tabela 1. Dane demograficzne liczba ludności Płocka w latach Źródło: Wikipedia encyklopedia. Rok Liczba ludności Płocka Jak wynika z powyższej tabeli liczba ludności Płocka po 1998 roku systematycznie spada. Od 2002 roku z sąsiadujących z Płockiem powiatów tylko powiat ziemski płocki wykazuje wzrost liczby ludności o blisko 2 tys. osób. Wpływ na to ma bez wątpienia migracja ludności z Płocka do strefy podmiejskiej. Najbardziej zaawansowany proces urbanizacji podmiejskiej wykazują gminy: Słupno, Stara Biała i Radzanowo. Od 2006 roku nastąpił także obserwowalny w całej Polsce wzrost wyjazdów zagranicznych ludności Płocka na pobyt stały. Gęstość zaludnienia w 2009 roku wynosiła 1438,9 osób /km 2. Struktura wieku w Płocku jest zbliżona do średniej miast powiatów grodzkich w przedziale od 80 do 200 tys. ludności oraz miast podobnych. Statystyczny mieszkaniec Płocka jest stosunkowo młody i miał w 2008 roku 37,9 lat. 4

5 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W PŁOCKU 2.1. Organizacja monitoringu Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym pozwala zebrać dane do sporządzenia gminnego raportu o stanie zjawiska. Monitoring realizowany jest w Płocku od wielu lat, co pozwala na obserwację zachodzących zmian i uchwycenie nowych trendów. W celu zebrania niezbędnych danych pisemnie zwrócono się do poszczególnych instytucji z prośbą o udostępnienie danych, a następnie przeprowadzono rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za ich zbieranie. Dane zostały zebrane przez Urząd Miasta. W raporcie wykorzystano przede wszystkim źródła pierwotne. Informacji o rozmiarach narkomanii, rozumianej jako uzależnienie bądź używanie narkotyków w sposób rodzący poważne problemy, dostarczają zwłaszcza dane statystyczne instytucji reagujących na problem narkotyków. Wcześniejsze doświadczenia z monitorowania wskazały na potrzebę ujednolicenia zasad zbierania danych, co jest na bieżąco realizowane w celu zwiększenia możliwości porównywania danych zbieranych przy pomocy różnych wskaźników Zakres dostępnych danych i ich ocena Dane ilościowe ze statystyk instytucji uzyskano z następujących źródeł: - Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, - Punkt Konsultacyjny MONAR w Płocku, - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Jest czas prowadzony przez Stowarzyszenie KAI KAIROS w Płocku, - Punkt Doradztwa Rodzinnego KAI KAIROS, - Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy w Płocku, - Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień PZOZ sp. z o.o. w Płocku, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, - Komenda Miejska Policji w Płocku, - Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku Punkt Konsultacyjny, - Centrum Psychologiczno Pastoralne METANOIA w Płocku, - Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych prowadzony przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, - Straż Miejska w Płocku, - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, - inne źródła danych Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata w roku Do porównań i analiz wykorzystano także dostępne dane statystyczne ogólnopolskie np. z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Plany badawcze Informacje i analizy zaprezentowane w raporcie pozwalają na wytyczenie mapy problemów, która może stanowić punkt wyjścia do planowania i wdrażania niezbędnych działań zaradczych. 5

6 III. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA I TRENDÓW 3.1. Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej W 2012 r. na terenie miasta Płocka zrealizowane zostały audytoryjne badania ankietowe na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: lat) w ramach międzynarodowego projektu: European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD). Badanie miało na celu pomiar rozpowszechnienia używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, a także ocenę czynników wpływających na to zjawisko. W badaniu wzięło udział 909 uczniów trzecich klas gimnazjów oraz 979 uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Wśród gimnazjalistów 52,5% stanowiły dziewczęta, a 47,5% - chłopcy. W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych było 44,4% chłopców oraz 55,6% dziewcząt. Wyniki badania wskazały, że napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia alkohol piło 87,0% uczniów III klas gimnazjum i 95,8% uczniów starszych. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym jest piwo. Dla porównania - palenie tytoniu jest mniej rozpowszechnione. Chociaż raz w życiu tytoń paliło 59,0% latków i 76,1% latków. W przypadku używania substancji nielegalnych, wskaźniki rozpowszechnienia są zdecydowanie niższe, ponieważ większość młodzieży nigdy nie sięgnęła po tego typu środki. Wykres Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu przez uczniów III klas gimnazjum (wyniki badania ESPAD) , ,3 Płock (2012) Polska (2011) ,4 8,7 Marihuana lub haszysz Substancje wziewne Leki uspokajające i nasenne 15,415,5 Amfetamina LSD lub inne halucynogeny 4,9 4,6 3,9 4,5 3,3 2,5 4,6 4,8 3 3,2 3,33,2 2,1 3 3,11,31,2 2,7 2,4 1,3 Crack Kokaina Heroina Ecstasy Grzyby halucynogenne GHB Sterydy anaboliczne Polska heroina (kompot) Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. 6

7 Wykres Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu przez uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych (wyniki badania ESPAD) , ,3 6,8 5,6 Marihuana lub haszysz Substancje wziewne Leki uspokajające i nasenne 18,9 16,8 8,1 8,3 4,2 Amfetamina LSD lub inne halucynogeny Płock (2012) Polska (2011) 3,91,7 1,8 4,5 3,92,51,2 5, ,51,31,2 3,5 3,2 2,3 2 Crack Kokaina Heroina Ecstasy Grzyby halucynogenne GHB Sterydy anaboliczne Polska heroina (kompot) Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wśród badanych, którzy mają za sobą doświadczenia z narkotykami, dominowało eksperymentowanie z marihuaną lub haszyszem. Kiedykolwiek w życiu używało tych substancji 31,4% młodszych uczniów i 44,7% starszych. Drugim najczęściej używanym narkotykiem były wśród młodszych uczniów substancje wziewne (11,4%), a w przypadku młodzieży starszej była to amfetamina (8,1%). Zwraca uwagę udział deklaracji dotyczących używania kiedykolwiek w życiu leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza (15,4% uczniów młodszych oraz 18,9% uczniów starszych). Na wykresach zamieszczono także wyniki badania ESPAD zrealizowanego w 2011 r. na próbie ogólnopolskiej. W przypadku większości substancji nie odnotowuje się zasadniczych różnic w rozpowszechnieniu eksperymentowania z substancjami. Wyjątek stanowi jedynie używanie marihuany i haszyszu, w przypadku których obserwuje się znaczące różnice tj. większy odsetek uczniów w Płocku deklarował takie zachowania niż miało to miejsce na poziomie kraju. Analizując wskaźnik używania substancji nielegalnych w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem, zaobserwować można, że nadal na pierwszym miejscu w obu grupach wiekowych pozostawały przetwory konopi (26% wśród latków oraz 35,2% wśród latków). 7

8 Wykres Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 12 miesięcy przez uczniów III klas gimnazjum (wyniki badania ESPAD) ,1 Płock (2012) Polska (2011) 5 0 Marihuana lub haszysz Substancje wziewne 5,9 4,6 3,1 Ecstasy 2,2 Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wykres Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 12 miesięcy przez uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych (wyniki badania ESPAD) ,2 Marihuana lub haszysz 28,5 Substancje wziewne 3 2,2 Płock (2012) Polska (2011) 3,7 3,1 Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Ecstasy W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 14,0% uczniów z młodszej grupy wiekowej i 18,8% uczniów starszych używało marihuany lub haszyszu. 8

9 Wykres Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 30 dni przez uczniów III klas gimnazjum (wyniki badania ESPAD) ,6 Płock (2012) 10,5 Polska (2011) 2,8 1,8 1,5 2 0 Marihuana lub haszysz Substancje wziewne Ecstasy Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wykres Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 30 dni przez uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych (wyniki badania ESPAD) ,8 Marihuana lub haszysz 15 Substancje wziewne Płock (2012) Polska (2011) 1,6 1,4 1,7 1,6 Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Biorąc pod uwagę płeć badanych odnotować można, że chłopcy w obu grupach wiekowych częściej niż dziewczęta deklarowali używanie kiedykolwiek w życiu przetworów konopi. W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych częściej też niż dziewczęta wskazywali na eksperymenty z amfetaminą i sterydami anabolicznymi. Eksperymentowanie z lekami uspokajającymi i nasennymi znacząco bardziej Ecstasy 9

10 rozpowszechnione jest wśród dziewcząt. Ponadto w gimnazjach eksperymentowanie z substancjami wziewnymi częściej zdarzało się wśród dziewcząt niż wśród chłopców. Wykres Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu przez uczniów III klas gimnazjum w podziale na płeć badanych (wyniki badania ESPAD 2012) ,9 29,9 Chłopcy Dziewczęta Marihuana lub haszysz Substancje wziewne Leki uspokajające i nasenne 13,1 9,6 10,2 5,1 3,3 5,1 4,6 4,4 3,7 5,4 5,6 4,4 3,7 4 3,7 3,8 4 2,7 1,9 2,7 1,5 0,8 1,7 Amfetamina LSD lub inne halucynogeny Crack Kokaina Heroina Ecstasy Grzyby halucynogenne GHB Sterydy anaboliczne Polska heroina (kompot) Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wykres Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu przez uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w podziale na płeć badanych (wyniki badania ESPAD 2012) ,5 50 Chłopcy Dziewczęta 40 39, Marihuana lub haszysz 5,7 7,69,9 Substancje wziewne Leki uspokajające i nasenne 25,9 10,1 Amfetamina LSD lub inne halucynogeny 6,5 5,2 3,5 2,6 5,4 3,7 0,9 3,12 Crack Kokaina Heroina Ecstasy Grzyby halucynogenne 6,4 4,1 5,6 2,8 2,1 0,7 5,4 GHB Sterydy anaboliczne Polska heroina (kompot) 2 2,6 2 Źródło: Sierosławski, J., Jabłońska, M. (2012) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. 10

11 Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Płocku w 2012 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Niemal wszyscy badani słyszeli o dopalaczach (wśród uczniów trzecich klas gimnazjów 89,1%, wśród uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych 89,8%). Jednakże warto zaznaczyć, że tylko 15,0% uczniów młodszych i 22,0% starszych było kiedykolwiek w sklepie z dopalaczami. Odsetki badanych, którzy kiedykolwiek używali dopalaczy są jeszcze niższe (7,4% latków i 16,4% latków). Wyniki badania ESPAD wskazują też na fakt, iż większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. O stopniu ryzyka, według ocen respondentów, decyduje bardziej nasilenie używania niż rodzaj substancji. Około jednej trzeciej młodzieży grało chociaż raz w gry hazardowe. 6,8% uczniów młodszych i 8,8% starszych zadeklarowało takie doświadczenia w czasie ostatnich 30 dni. W porównaniu do Bydgoszczy, Poznania i Wrocławia, tj. miast, które w 2011r. zrealizowały badanie ESPAD, Płock nie wyróżnia się w sposób znaczący. Ogólnie jednak większość wskaźników używania substancji psychoaktywnych jest w Płocku na nieco niższym poziomie niż w innych badanych miastach Problemowe używanie narkotyków Charakterystyka osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w Płocku Liczba osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR z powodu problemu narkotykowego i alkoholowego rosła w latach osiągając w roku 2006 wartość 465. W roku 2007 odnotowano spadek liczby osób korzystających z pomocy w punkcie (o 163 osoby). Z kolei od roku 2007 ponownie liczba osób zgłaszających się do punktu stopniowo wzrastała i wyniosła 387 osób w roku W 2010 roku odnotowano nieznaczny spadek liczby osób korzystających z pomocy tej placówki (378 osób). Dalszy spadek odnotowano w roku 2011, w którym łącznie zgłosiło się 328 osób. Rok 2012 przyniósł wzrost liczby osób korzystających z pomocy Punktu. W tym roku zgłosiło się łącznie 415 osób, jednakże wzrost ten należy także interpretować w kontekście nowych inicjatyw Punktu tj. dyżurów pełnionych w Zakładzie Karnym w Płocku oraz dodatkowo na oddziale detoksykacyjnym w szpitalu w Gostyninie- Zalesiu. 11

12 Wykres Liczba osób z problemem narkotykowym i alkoholowym zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. Do Punktu Konsultacyjnego w 2011 roku zgłosiły się 142 osoby uzależnione od narkotyków oraz alkoholu, co oznacza spadek w stosunku do roku 2009 i nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2010, w których zarejestrowano odpowiednio 182 (spadek o 40 osób) i 137 uzależnionych. W 2012 r. odnotowano 211 uzależnionych osób, 80 użytkowników eksperymentujących z narkotykami (nieznaczny wzrost w porównaniu do roku 2011) oraz 124 członków rodzin osób z problemem narkotykowym (wzrost w porównaniu do roku 2011). Tabela Liczba osób z problemem narkotykowym i alkoholowym zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według rozpoznania Liczba osób uzależnionych * Liczba osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi Liczba osób współuzależnionych i członkowie rodzin osób zagrożonych narkomanią Razem Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. *wzrost w 2012 r. wyniknął m.in. z faktu podjęcia dyżurów w Zakładzie Karnym w Płocku oraz dodatkowo na oddziale detoksykacyjnym w szpitalu w Gostyninie- Zalesiu. 12

13 Trend dotyczący zgłoszeń osób do Punktu Konsultacyjnego został zaprezentowany na poniższym wykresie. Zwraca uwagę zbliżona liczba osób współuzależnionych oraz członków rodzin osób zagrożonych narkomanią, które korzystają z pomocy punktu w latach , po czym w roku 2011 odnotowuje się lekki spadek (111 osób ). W latach wzrastała dynamicznie liczba osób uzależnionych zgłaszających się do placówki, jednakże dane z 2010 wskazują na spadek liczby tych zgłoszeń w porównaniu do roku 2009 i 2008 (137 w 2010 roku, przy 182 w roku 2009 i 156 w 2008 roku). W roku 2011 tendencja spadkowa nie była kontynuowana. Z kolei wzrost w roku 2012 związany jest, jak wspomniano powyżej, także z nowymi aktywnościami Punktu. Jeżeli w kolejnym roku nowe działania będą kontynuowane, wnioskowanie na temat rzeczywistego trendu dotyczącego zmian skali problemowego używania narkotyków będzie bardziej uprawnione i w mniejszym stopniu zakłócone. W latach systematycznie wzrastała liczba osób eksperymentujących rejestrowanych w statystykach placówki (od 57 w 2007 roku do 84 w roku 2010). Warto zauważyć, że liczba osób eksperymentujących odnotowana w roku 2010 (84 osoby) zbliżyła się do wartości z roku 2006 (86 osób). Statystyki z roku 2011 wskazują jednak na zahamowanie trendu wzrostowego (75 osób). Nie odnotowuje się jednak dalszej tendencji spadkowej, ponieważ w roku 2012 zarejestrowano o 5 osób więcej niż w roku Jednocześnie ogólny trend w latach wykazuje tendencję wzrostową. Wykres Liczba osób zgłaszających się Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według rozpoznania. Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. W 2011 roku do placówki po raz pierwszy zgłosiło się 81 osób uzależnionych oraz 170 osób bez diagnozy uzależnienia. Wśród osób pierwszorazowych uzależnionych większość (73 osoby, 90%) stanowili mężczyźni. W 2012 r. po raz pierwszy zgłosiły się 153 osoby uzależnione (w tym 91% stanowili mężczyźni). Wzrost osób pierwszorazowych może się jednak wiązać z nowymi działaniami podejmowanymi przez Punkt. W latach większość osób uzależnionych zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego stanowili mężczyźni (162; 89% w 2009 roku, 115; 84% w 2010 roku, 115; 13

14 81% w 2011 roku i 165; 78% w 2012 roku). Liczba uzależnionych kobiet nie uległa większym zmianom na przestrzeni lat , choć w roku 2011 zgłosiło się kilka kobiet więcej niż w latach ubiegłych. Dalszy wzrost odnotowano w roku Zwraca uwagę spadek w 2010 roku liczby mężczyzn powyżej 30 rż., który jest kontynuowany w roku 2011 (patrz tabela ). Wzrost w 2009 roku mógł być związany z podjęciem współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i częstszymi zgłoszeniami osób z problemem uzależnienia od alkoholu. Tabela Liczba uzależnionych kobiet i mężczyzn zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według wieku oraz liczba łączna. Liczba Kobiety lat lat Powyżej 30 lat Razem kobiet Mężczyźni lat lat Powyżej 30 lat Razem mężczyzn Razem wszystkich Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. W latach ponad połowa uzależnionych kobiet była w wieku powyżej 30 rż. (60% w 2009 roku i 55% w 2010). W roku 2011 odnotowano zbliżony udział kobiet w wieku powyżej 30 lat i lat (odpowiednio 41% i 44%). Najmniej liczną grupę stanowiły w tych latach kobiety w wieku lat (5% w 2009 roku, 9% w roku 2010 i 15% w 2011 roku). W 2011 roku można zauważyć dalszy spadek odsetka kobiet powyżej 30 rż. (o 19 punktów procentowych w stosunku do roku 2009) i jednoczesny wzrost odsetka kobiet w wieku lat (wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do roku 2009) oraz w wieku lat (wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2009). W roku 2012 odnotowany został dalszy nieznaczny spadek odsetka kobiet w wieku powyżej 30 rż. oraz nieznaczny wzrost w kohorcie wiekowej lat. Udział kobiet w wieku lat pozostał równy w latach (44%). 14

15 Wykres Odsetek uzależnionych kobiet zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według wieku. Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. Wśród uzależnionych mężczyzn w 2009 roku większość stanowiły osoby w wieku powyżej 30 lat (57%), następnie w przedziale wiekowym lat (38%), a najmniej mężczyźni w wieku lat (5%). Natomiast w roku 2010 większość stanowili mężczyźni w wieku lat (55%), następnie osoby powyżej 30 lat (38%) i w wieku lat (7%). Struktura wieku z 2010 roku jest zbliżona do tej odnotowanej w roku 2011 (56% mężczyzn z wieku lat, 35% powyżej 30 rż., 9% w wieku lat). W roku 2012 obserwujemy nieznaczny spadek odsetka mężczyzn w wieku lat i jednocześnie niewielki wzrost w kohorcie wiekowej lat. Udział mężczyzn powyżej 30 rż. pozostaje zbliżony do 2010 r. Wykres Odsetek uzależnionych mężczyzn zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według wieku. Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. 15

16 Widoczny jest systematyczny wzrost młodszych osób trafiających do Punktu Konsultacyjnego (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn). Granicę wyznacza wiek 29 lat. W 2010 roku 37% osób uzależnionych zgłosiło się do Punktu z powodu problemu z używaniem alkoholu. Zbliżony odsetek osób zgłosił się z powodu problemu z alkoholem w roku 2011 (35%). W następnej kolejności osoby ujawniały problemy związane z przetworami konopi (18% w 2010 roku i 19% w roku 2011). Kolejność pozostałych substancji jest nieco odmienna w roku 2011 niż w roku W 2010 roku były to: heroina brown sugar (15%), wiele różnych substancji (14%) oraz amfetamina (12%), natomiast w 2011 roku kolejność była następująca: substancje mieszane (17%), amfetamina (13%) i brown sugar (12%). W roku 2010 ok. 2% pacjentów zgłaszało używanie dopalaczy oraz kokainy, odpowiednio 1% i 3% w 2011 roku. Żaden z pacjentów nie zgłosił w 2010 i 2011 roku z powodu używania leków uspokajających i nasennych, substancji wziewnych oraz heroiny w iniekcjach jako podstawowego narkotyku, co występowało w latach poprzednich. W roku 2012 co trzeci pacjent był uzależniony od alkoholu (35%), a co piąty od przetworów konopi (20%). Równy udział stanowiły osoby wskazujące jako najbardziej problemowe substancje brown sugar i amfetaminę (po 12%). Zwraca uwagę, że pomimo wzrostu liczby przyjętych osób w 2012 r. udział poszczególnych substancji psychoaktywnych jako najbardziej problemowych pozostaje bardzo zbliżony w latach Tabela Liczba i odsetek osób /nie wizyt/ uzależnionych zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według rodzaju substancji. Rodzaj substancji Liczba i odsetek osób Heroina iniekcyjnie 3 (2%) 4 (2,5%) Heroina Brown sugar 19 (13%) 22 (12%) 20 (15%) 17 (12%) 26 (12%) Przetwory konopi 18 (12%) 19 (10,5%) 24 (18%) 27 (19%) 42 (20%) Barbiturany/inne leki 2 (1%) (1%) nasenne/uspokajające Kokaina (2%) 4 (3%) 7 (3%) Amfetamina 27 (17%) 10 (5,5%) 17 (12%) 18 (13%) 26 (12%) LSD Ekstazy Grzyby halucynogenne Wziewne 2 (1%) 1 (0,5%) Mieszane 33 (21%) 44 (24%) 19 (14%) 24 (17%) 31 (16%) Alkohol 52 (33%) 82 (45%) 51 (37%) 50 (35%) 73 (35%) Inne dopalacze bd. bd. 3 (2%) 2 (1%) 3 (1%) Razem 156 (100%) 182 (100%) 137 (100%) Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. 142 (100%) 211 (100%) 16

17 Analizując na przestrzeni lat trend dotyczący zgłoszeń substancji najbardziej problemowej, najczęściej konsumowaną substancją jest alkohol (patrz wykres ). Odsetek osób zgłaszających problem z alkoholem wzrósł na przestrzeni lat 2008 i 2009, po czym spadł w roku 2010 i 2011, a w roku 2012 utrzymuje się na tym samym poziomie. Spadek w roku 2010 odnotowano także w przypadku używania wielu różnych substancji psychoaktywnych, jednakże w tym przypadku dane z 2011 roku wskazują na nieznaczny wzrost i następnie stabilizację w roku Od 3 lat rejestruje się powolną tendencję wzrostową dotyczącą odsetka osób ujawniających problemy związane z używaniem przetworów konopi. Problemy związane z używaniem amfetaminy pozostają od 3 lat na stabilnym poziomie. Wykres Odsetki osób /nie wizyt/ uzależnionych zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według rodzaju substancji. Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. Wśród uzależnionych kobiet zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego w 2012 roku najwięcej przypadków dotyczyło problemów związanych z używaniem alkoholu (39%), następnie zgłaszano problemy z używaniem przetworów konopi oraz wielu różnych substancji (po 15%). Udział używania heroiny brown sugar wyniósł 7%. Wśród uzależnionych mężczyzn w 2012 roku u około jednej trzeciej dominowało używanie alkoholu (33%), a w następnej kolejności zgłaszali oni konsumpcję przetworów konopi (21%), wielu różnych substancji (15%), heroiny brown sugar (14%), a następnie amfetaminy (13%). Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn problemy z używaniem dopalaczy zgłosiły pojedyncze osoby. 17

18 Tabela Liczba i odsetek osób /nie wizyt/ uzależnionych zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według rodzaju substancji oraz płci. Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. Rodzaj substancji Kobiety Mężczyźni Heroina iniekcyjnie 1 (4%) 2 (10%) Heroina Brown sugar 2 (10%) (1,5%) (9%) (7%) (7%) (14%) 2 (1%) 20 (12%) Przetwory konopi 1 (4%) 2 (10%) 2 (9%) 4 (15%) 7 (15%) 17 (13%) 17 (10,5%) 22 (19%) 23 (20%) 35 (21%) Barbiturany/inne leki nasenne/uspokajające (7%) (1,5%) Kokaina (4%) 2 (4%) (3%) 3 (3%) 5 (3%) Amfetamina 5 (20%) 1 (5%) 4 (18%) 4 (15%) 5 (11%) 22 (17%) 9 (5,5%) 13 (11%) 14 (12%) 21 (13%) LSD Ekstazy Grzyby halucynogenne Wziewne (1,5%) (1%) Mieszane 5 (20%) 2 (10%) 2 (9%) 4 (15%) 7 (15%) 28 (21%) 42 (26%) 17 (15%) 20 (17%) 24 (15%) Alkohol 12 (48%) 11 (55%) 11 (50%) 11 (40%) 18 (39%) 40 (30,5%) 71 (44%) 40 (35%) 39 (34%) 55 (33%) Inne dopalacze bd. bd. 1 (5%) 1 (4%) 1 (2%) bd. bd. 2 (2%) 1 (1%) 2 (1%) Razem 25 (100%) 20 (100%) 22 (100%) 27 (100%) 46 (100%) 131 (100%) 162 (100%) 115 (100%) 115 (100%) 165 (100%) 18 (15%) 15 (13%) 23 (14%) 18

19 Analizując trend zgłoszeń uzależnionych kobiet w latach , odnotować można spadkowy trend dotyczący odsetka kobiet używających alkoholu. Od dwóch lat na stabilnym poziomie pozostaje konsumpcja heroiny brown sugar, przetworów konopi oraz wielu różnych substancji. W przypadku amfetaminy od 2010 r. widoczny jest trend spadkowy. Wykres Odsetek kobiet uzależnionych zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według rodzaju substancji. Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. Wśród mężczyzn trend zgłoszeń w latach wskazał na wzrost udziału używania alkoholu w roku, po czym odsetek ten systematycznie nieznacznie spada do roku W 2010 roku odnotowano spadek udziału używania wielu różnych substancji psychoaktywnych, a następnie w latach nastąpiła stabilizacja. W latach widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa w przypadku używania przetworów konopi oraz amfetaminy. Ustabilizował się udział osób uzależnionych od heroiny brown sugar.

20 Wykres Odsetek mężczyzn uzależnionych zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego MONAR w latach według rodzaju substancji. Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. Powyższa analiza wskazuje na następujące tendencje wśród osób uzależnionych zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego: od 3 lat około jedna trzecia mężczyzn korzysta z pomocy Punktu z powodu uzależnienia od alkoholu, w latach widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa w przypadku używania przez mężczyzn przetworów konopi oraz amfetaminy. Ustabilizował się udział mężczyzn uzależnionych od heroiny brown sugar, analizując trend zgłoszeń uzależnionych kobiet w latach , odnotować można spadkowy trend dotyczący odsetka kobiet używających alkoholu. od dwóch lat na stabilnym poziomie pozostaje konsumpcja przez kobiety heroiny brown sugar, przetworów konopi oraz wielu różnych substancji. W przypadku amfetaminy od 2010 r. widoczny jest trend spadkowy. w przypadku wszystkich osób zgłaszających się do Punktu od 3 lat rejestruje się powolną tendencję wzrostową dotyczącą odsetka osób ujawniających problemy związane z używaniem przetworów konopi. Z kolei problemy związane z używaniem amfetaminy pozostają od 3 lat na stabilnym poziomie. zwraca uwagę, że pomimo wzrostu liczby przyjętych osób w 2012 r. udział poszczególnych substancji psychoaktywnych jako najbardziej problemowych pozostaje bardzo zbliżony w latach , widoczny jest systematyczny wzrost młodszych osób trafiających do Punktu Konsultacyjnego (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn). Granicę wyznacza wiek 29 lat. odnotowuje się dalszy nieznaczny spadek odsetka kobiet w wieku powyżej 30 rż. oraz nieznaczny wzrost w kohorcie wiekowej lat zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. trend zgłoszeń w latach osób eksperymentujących z narkotykami wykazuje tendencję wzrostową. Punkt Konsultacyjny przeprowadził w latach zbliżoną liczbę interwencji kryzysowych 20

21 w sytuacjach związanych z narkotykami. Na podobnym poziomie kształtuje się liczba osób skierowanych do oddziałów detoksykacyjnych lub ośrodków rehabilitacyjnych w latach , przy czym więcej skierowań odnotowano w roku 2012 (ale to również może wynikać z nowych działań Punktu). W 2010 roku zmniejszyła się łączna liczba udzielonych porad specjalistycznych. Ta tendencja spadkowa utrzymała w się w roku 2011, po czym w roku 2012 udzielono ich ponownie więcej. Nadal największy udział w poradach specjalistycznych dotyczy konsultacji instruktora/terapeuty uzależnień. Tabela Działania realizowane przez Punkt Konsultacyjny MONAR w latach Liczba interwencji kryzysowych w sytuacjach związanych z narkotykami Liczba osób, którym zorganizowano leczenie w oddziale detoksykacyjnym lub ośrodku rehabilitacyjnym Liczba porad psychologa 76 brak psychologa brak psychologa brak psychologa Liczba porad pedagoga Liczba porad pedagoga resocjalizacji Liczb porad profilaktyka uzależnień Liczba porad instruktorów terapii uzależnień Łączna liczba udzielonych porad specjalistycznych (instruktor oraz terapeuta uzależnień) Źródło: Sprawozdanie merytoryczne z Punktu Konsultacyjnego Monar w Płocku. 229 (instruktor oraz terapeuta uzależnień) Charakterystyka osób zgłaszających się do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Jest czas prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS W 2012 r., podobnie jak w zeszłym roku, Ośrodek udzielał specjalistycznej pomocy osobom używającym substancji psychoaktywnych oraz podejmującym zachowania ryzykowne, jak również ich rodzinom. Program Ośrodka w 2012 roku realizowany był poprzez: zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne dla zróżnicowanych odbiorców programu Ośrodka (grupy młodzieży nadużywającej środków psychoaktywnych, grupy ryzyka, grupy dla rodziców), prowadzenie terapii indywidualnej, poradnictwa, konsultacji indywidualnych i rodzinnych, interwencji wychowawczych, terapii motywacyjnej, prowadzenie nowych grup terapeutycznych, prowadzenie programu grupy psychoedukacyjnej dla rodziców, prowadzenie terapii rodzin, prowadzenie zajęć grupy wsparcia dla matek dzieci z grup ryzyka i nadużywających środków psychoaktywnych, 21

22 prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach. W latach ogólna liczba osób zgłaszających się do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Jest czas fluktuuje odnotowując nieco niższe wartości w roku 2008 i 2011 (odpowiednio 41 i 42 osoby). Najwięcej zgłoszonych osób zarejestrowano w roku 2010 (80). Statystyki z lat 2009 i 2012 pozostają na zbliżonym poziomie (odpowiednio 68 i 60 osób). Wykres Ogólna liczba osób zgłaszających się do Ośrodka w latach Źródło: Dane Ośrodka Profilaktyki i Terapii Jest Czas w Płocku. Dane dotyczące osób zarejestrowanych w Ośrodku i zażywających narkotyki zaprezentowano w tabeli poniżej. Analizując liczby osób używających poszczególnych substancji psychoaktywnych na przestrzeni lat zauważyć można, że przeważa używanie alkoholu, różnych środków psychoaktywnych (kategoria: mieszane) oraz przetworów konopi. Warto jednakże zauważyć, że w samym roku 2012 nie zgłosiła się żadna osoba używająca wielu różnych substancji. Znaczącą grupę osób korzystających z oferty Ośrodka tworzą natomiast osoby z trudnościami wychowawczymi lub prezentujące inne zachowania ryzykowne. Tabela Liczba i odsetek osób zgłaszających się do Ośrodka w latach według rodzaju zażywanej substancji lub wykazujących zachowania ryzykowne. Używana substancja lub Ogółem podejmowane zachowania ryzykowne Leki uspokajające / nasenne - 1 (1,5%) 1 (1%) 3 (7%) - Przetwory konopi 7 (17%) 5 (7,5%) 7 (9%) 10 (24%) 11 (18%) Amfetamina 6 (15%) 3 (4,5%) 1 (1%) 1 (2%) 2 (3%) Ekstazy Opiaty 1 (2%) (5%) - Heroina Brown sugar - 1 (1,5%) Kokaina Alkohol 4 (10%) 7 (10%) 11 (14%) 5 (12%) 5 (8%) 22

23 Mieszane: alkohol, THC, 6 (15%) 6 (9%) 10 (13%) 4 (9%) - Amfetamina Inhalanty (1%) - - Inne: zachowania ryzykowne i 17 (41%) 45 (66%) 49 (61%) 17 (41%) 42 (71%) trudności wychowawcze Ogółem 41 (100%) 68 (100%) 80 (100%) 42 (100%) 60 (100%) Źródło: Dane Ośrodka Profilaktyki i Terapii Jest Czas w Płocku. Analizując powyższe dane w podziale na płeć osób zgłaszających się do Ośrodka, widoczna jest przewaga używania przetworów konopi wśród mężczyzn. W latach zarówno kobiety jak i mężczyźni zgłaszali problemy z używaniem alkoholu oraz różnych środków psychoaktywnych. W latach mężczyźni częściej prezentowali trudności wychowawcze czy inne zachowania ryzykowne. Natomiast w roku 2012 większość kobiet (86%) wykazywała takie problemy. Tabela Liczba i odsetek osób zgłaszających się do Ośrodka wg płci i rodzaju zażywanej substancji lub wykazujących zachowania ryzykowne w latach Używana substancja lub podejmowane zachowania ryzykowne Kobieta Mężczyzna Leki 1 (3%) 1 (10%) 2 (20%) (3%) - uspokajające/ nasenne Przetwory (10%) 2 (7%) 5 (13%) 7 (29%) 9 (28%) 9 (28%) konopi Amfetamina 2 (7%) 1 (10%) (2%) - 1 (3%) 2 (6%) Ekstazy Opiaty (6%) - Heroina Brown 1 (3%) sugar Kokaina Alkohol 4 (14%) 6 (60%) 2 (20%) 2 (7%) 3 (8%) 5 (21%) 3 (9%) 3 (9%) Mieszane: 2 (7%) 2 (20%) 2 (20%) - 4 (10%) 8 (33%) 2 (6%) - alkohol,thc, Amfetamina Inhalanty (4%) - - Inne: zachowania ryzykowne i trudności wychowawcze Ogółem 29 (100%) 10* (100%) 19 (66%) - 3 (30%) 24 (86%) 26 (67%) 3 (13%) 14 (45%) 18 (57%) 10 (100%) 28 (100%) 39 (100%) 24* (100%) 32 (100%) Źródło: Dane Ośrodka Profilaktyki i Terapii Jest Czas w Płocku. *Dane za rok 2010 w podziale na płeć dostępne tylko dla 34 osób korzystających z oferty Ośrodka. 32 (100%) 23

24 W roku 2010 odnotowano nieznaczny wzrost liczby członków rodzin korzystających z oferty Ośrodka (z 46 w roku 2009 do 50 w 2010 roku), przy czym dane z 2011 wskazują na 44 osoby. Ta sama liczba członków rodzin korzystała z pomocy Ośrodka w roku 2012 (44 osoby). Tabela Liczba członków rodzin, którzy zgłosili się do Ośrodka w latach Liczba osób Źródło: Dane Ośrodka Profilaktyki i Terapii Jest Czas w Płocku Punkt Doradztwa Rodzinnego KAI KAIROS prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS W 2011 roku powołany został Punkt Doradztwa Rodzinnego (PDR), którego głównym celem jest udzielanie wsparcia rodzinom w różnych typach kryzysów w związku z zachowaniami problemowymi jej członków. Punkt Doradztwa Rodzinnego prowadzi od 2011 roku działania mające na celu: wspieranie wartości rodziny jako stabilizatora rozwoju psychospołecznego dzieci, wzmacnianie czynników chroniących dzieci przed uzależnieniem, przemocą, wykluczeniem społecznym, zwiększenie zaradności i inicjatywy rodziców w poszukiwaniu rozwiązań swoich problemów, ochronę dzieci przed negatywnym wpływem grup rówieśników, zwiększenie umiejętności i wiedzy rodziców w zakresie konstruktywnego oddziaływania na dziecko, profilaktykę w zakresie rodzinnych czynników ryzyka uzależnienia i przemocy, kompleksową diagnozę rodziny z problemem. Oferta PDR skierowana była do: rodziców dzieci z problemami zaburzeń lub nieprawidłowości emocjonalnych, psychospołecznych, emocjonalnych, rodziców borykających się z kłopotami wychowawczymi, rodziców, jak i młodzieży przeżywających traumatyczne sytuacje rodzinne, rodziców, jak i młodzieży o niskiej zaradności społecznej i odporności emocjonalnej. Efektami działań specjalistów w PDR były w 2011 i 2012 roku: wzrost motywacji wśród rodziców do podejmowania wczesnej interwencji w obszarze problemów związanych z uzależnieniami, przemocą i zachowaniami ryzykownymi, wzrost świadomości rodzin na temat zagrożeń związanych z sytuacjami kryzysowymi, zmniejszenie liczby rodzin, które nie wykorzystują potencjałów wewnątrzrodzinnych do radzenia sobie z problemem, wzrost umiejętności u klientów punktu w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi, podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych u rodziców i tym samym prowadzenie odpowiedniej profilaktyki zapobiegającej narastaniu zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania u dzieci, 24

25 wzrost wiedzy na temat współczesnych czynników ryzyka uzależnienia; świadomość konieczności podejmowania mediacji w rodzinach wieloproblemowych, zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień, wzrost motywacji do korzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w rodzinach z problemem uzależnień i przemocą. W pierwszych dwóch latach działania Punktu corocznie 7 osób używających substancji psychoaktywnych korzystało z jego pomocy. W 2012 roku odbiorcami działań były 44 osoby wykazujące zachowania ryzykowne, co oznacza istotny wzrost w porównaniu do roku 2011, w którym z tego powodu pomocy udzielono tylko 3 osobom. Zwiększyła się także liczba członków rodzin osób wykazujących zachowania ryzykowne lub używających substancji psychoaktywnych, do których kierowane były działania (z 5 w 2011 r. do 23 w roku 2012). Ogółem zatem w roku 2012 więcej osób skorzystało z oferty Punktu (z 15 w 2011 r. do 74 w roku 2012). Tabela Liczba odbiorców działań Punkt Doradztwa Rodzinnego w latach Odbiorcy działań PDR Liczba osób używających substancji 7 7 psychoaktywnych Liczba osób wykazujących zachowania ryzykowne 3 44 Razem: W tym: Liczba osób eksperymentujących z narkotykami 4 3 Liczba osób uzależnionych 4 4 Liczba osób eksperymentujących z alkoholem 1 0 Liczba osób uzależnionych od alkoholu 1 0 Członkowie rodzin osób używających substancji 5 23 psychoaktywnych lub wykazujących zachowania ryzykowne Łączna liczba odbiorców Źródło: Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS Charakterystyka osób zgłaszających się do Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień PZOZ Sp. z o. o. w Płocku W roku 2009 w Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień zarejestrowanych było ogółem 24 pacjentów z problemem narkotykowym, w tym: 23 mężczyzn i 1 kobieta. W stosunku do poprzednich lat począwszy od 2004 r. liczba osób przyjętych do Poradni z problemem narkotykowym była najniższa w 2009 r. W roku 2010 zarejestrowane zostały 32 osoby, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 2009 i osiągnięcie wartości zbliżonej do roku Jednakże 25

26 w roku 2011 odnotowano ponowny spadek, a zarejestrowana liczba okazała się najniższa na przestrzeni analizowanego okresu (10 osób używających narkotyków w sposób szkodliwy, w tym 7 mężczyzn i 3 kobiety, głównie w wieku lat - 8 osób). Warto nadmienić, że zdecydowaną większość pacjentów Poradni w 2011 roku stanowiły osoby używające alkoholu (łącznie przyjęto 827 osób, w tym 246 nowych odbiorców). Ta sama tendencja obserwowana jest w roku 2012, w którym do Poradni przyjęto 12 mężczyzn z problemem narkotykowym, w tym 3 po raz pierwszy (dla porównania odbiorców z problemem alkoholowym było 969, w tym 325 wcześniej nie rejestrowanych w tut. Poradni). Tabela Liczba osób przyjętych do Poradni z problemem narkotykowym w latach Lata Ogółem Wg płci Wg wieku Mężczyźni Kobiety do 18 lat lat Powyżej 30 lat b.d. b.d. b.d Źródło: Dane Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień PZOZ Sp. z o. o. w Płocku. W 2012 r. do tut. Poradni przyjęto 12 mężczyzn, którzy zgłaszali problemy związane z używaniem leków uspokajających i nasennych, amfetaminy i dopalaczy. W roku 2012 pacjenci zatem byli bardziej skłonni niż w 2011 r. do wskazywania konkretnych grup substancji niż ich mieszanek. 26

27 Tabela Przyjęci do Poradni w latach z powodu używania substancji psychoaktywnych, wg płci i typu substancji. Podstawowy narkotyk Płeć Ogółem kobiety mężczyźni Leki nasenne/uspokajające Przetwory konopi Substancje wziewne Amfetamina Ekstazy LSD - - b.d b.d b.d. - - Grzyby halucynogenne - - b.d b.d b.d. - - Opiaty Heroina Brown sugar Kokaina Mieszane: (amfetamina + marihuana) alkohol +leki uspokajające alkohol + przetwory konopi + amfetamina Inne ( dopalacze ) Łączna liczba osób Źródło: Dane Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień PZOZ Sp. z o. o. w Płocku.

28 Statystyki Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku W Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym uzyskano informacje z dwóch placówek podejmujących działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii tj. Placówki Socjalizacyjnej oraz Placówki Interwencyjnej. Tabela Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone w 2012 roku. Placówka Socjalizacyjna - realizacja programu profilaktycznego Program profilaktyczny 2.0 skierowanego do wychowanków tut. Ośrodka oraz dzieci w wieku lat z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin, u których występuje problem uzależnienia i ryzyko związane z uzależnieniem w dorosłości, - filmy edukacyjne, - pogadanki, - prelekcje, - rozmowy indywidualne z wychowankami i ich rodzicami Placówka Interwencyjna - zajęcia profilaktyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga z wychowankami, u których wynik badania na obecność narkotyków w organizmie był pozytywny, - zajęcia profilaktyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga z wychowankami, którzy mieli kontakt z osobami używającymi narkotyków, - zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga i psychologa na temat dopalaczy, - zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem filmów edukacyjnych oraz innych materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień. Źródło: Informacja z Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku. W 2012 roku do Placówki Socjalizacyjnej, podobnie jak latach poprzednich, nie zostały skierowane dzieci z rodzin z problemem narkotykowym. Badania na obecność narkotyków w organizmie były przeprowadzane w latach wśród młodzieży w wieku od 16 do 18 lat. W 2011 roku przeprowadzono badania u 6 nieletnich (spadek o 10 osób w stosunku do roku 2010). W latach nie uzyskano testów pozytywnych. W roku 2012 wzrosła zdecydowanie liczba nieletnich, u których przeprowadzono testy (32 osoby). W tym też roku po raz pierwszy uzyskano wyniki pozytywne (łącznie 5 testów pozytywnych). Tabela Statystyki Placówki Socjalizacyjnej w latach Liczba nieletnich, u których przeprowadzono badania na obecność narkotyku w organizmie Liczba testów pozytywnych (THC, amfetamina, kokaina, MDMA, MOP) 21 (19 chłopców i 2 dziewczęta) 16 (13 chłopców i 3 dziewczęta) 6 (3 chłopców i 3 dziewczęta) 32 (28 chłopców i 4 dziewczęta) Źródło: Informacja z Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku.

29 Analizując dane Placówki Interwencyjnej zaobserwować można spadek w roku 2010 liczby nieletnich przebywających w Ośrodku z powodu problemu narkotykowego w rodzinie (spadek o 60 punktów procentowych w stosunku do roku 2009). Zgodnie z danymi z roku 2011 tylko 1 nieletni mieszkaniec przebywał w Ośrodku ze względu na ujawniony problem narkotykowy w rodzinie, natomiast w roku 2012 już żaden nieletni nie korzystał z pomocy tej placówki z powodu narkomanii w rodzinie. W 2010 roku wzrosła liczba nieletnich, u których przeprowadzono badania na obecność narkotyku w organizmie (wzrost o 45 punktów procentowych w stosunku do roku 2009). Jednocześnie zmniejszyła się liczba testów pozytywnych (spadek o 45 punktów procentowych w stosunku do roku 2009). Fakt ten może być spowodowany zarówno zmniejszeniem się przypadków używania nielegalnych substancji psychoaktywnych, jak również używaniem substancji zawartych w tzw. dopalaczach, w stosunku do których testy nie były dostępne. Należy nadmienić, że w 2010 roku w placówce interwencyjnej, podobnie jak w roku 2009, badaniami objęto dzieci w wieku od lat eksperymentujące z substancjami psychoaktywnymi. W 2011 roku przeprowadzono mniej niż w 2010 roku testów na obecność narkotyków (19 testów), przy czym liczba ta zbliżyła się do wartości z roku 2009 (20 testów). W 2011 roku testy wykonano 8 osobom, w tym uzyskano 6 wyników pozytywnych (w kierunku marihuany u 3 dziewcząt i 2 chłopców; w kierunku amfetaminy u 1 chłopca). Rok 2012 wskazuje na dalszy spadek wartości wskaźników, tj. przeprowadzono 16 badań nieletnich (najmniej od 2009 roku) oraz uzyskano 5 testów pozytywnych (również najmniej od 2009 roku). Tabela Statystyki Placówki Interwencyjnej w latach Liczba nieletnich przebywających w Ośrodku z powodu problemu narkotykowego w rodzinie Liczba testów na obecność narkotyku w organizmie (8 osób, u których przeprowadzono testy) Liczba testów pozytywnych Źródło: Informacja z Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku. W przypadkach uzależnienia placówka współpracuje z Punktem Konsultacyjnym MONAR oraz Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Jest Czas, czy też kieruje podopiecznych do ośrodków lecznictwa stacjonarnego. 29

RAPORT ZA ROK 2014 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2014 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2014 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2015 1 Spis treści I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2013 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2013 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2014 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2015 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2015 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2015 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2016 1 Spis treści I. WPROWADZENIE... 3 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 106 /VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 Miejski Program

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2016 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK

RAPORT ZA ROK 2016 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK RAPORT ZA ROK 2016 Z MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE MIASTA PŁOCK PŁOCK, 2017 1 Spis treści I. WPROWADZENIE... 4 II. STAN PRAC NAD WDRAŻANIEM MONITORINGU PROBLEMU UZALEŻNIEŃ W

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2014-2016 WSTĘP Problem zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież jest jednym z głównych problemów społecznych zarówno w Polsce

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ZALEWO NA ROK 2017 Spis treści ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku

U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku U C H W A Ł A NR XLIV/426/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Janusz Sierosławski email: sierosla@ipin.edu.pl Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniamii tel.: 22 642 75 01 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 264/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 264/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 264/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK Popyt na narkotyki mierzony jest rozpowszechnieniem ich konsumpcji. Dysponujemy kilkoma źródłami informacji na ten temat,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/434/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/44/206 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 9 grudnia 206 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Czeladź na lata 207-202. Na podstawie art.8 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata

Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia.grudnia 2016 roku Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2017 2019 I. WSTĘP Narkomania należy do poważnych problemów społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Załącznik do Uchwały Nr XLI/438/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 grudnia 2013 roku MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Załącznik do Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 lutego 2013 roku MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK dla Miasta Tomaszów Lubelski Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII

I. PODSTAWY PRAWNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX /147 /08 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii GMINA ŚWIĘCIGCHOWA GMINNY PROGRAM PRZGCIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009 Święciechowa 2008 r. A. WPROWADZGNIG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 %

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 % BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-18 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0012.2.2.2015 Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 571/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1.07.2013 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Wprowadzenie Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali Picie alkoholu i używanie narkotyków prpep młodpież spkolną w wojewódptwie mapowieckim Raport porównawcpy Warspawa-Sopot I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/499/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GODKOWO na 2016 rok WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Gminy Baranów. Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata wraz z raportem z realizacji

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata wraz z raportem z realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2010 wraz z raportem z realizacji Uchwałą Nr XXVI/606/08 z dnia 17.12.2008 r. Rada Miasta Gdyni przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Miasto Siemiatycze Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Siemiatycze, marzec 2017 r. Wstęp Diagnoza Cele programu Zadania programu Zasady finansowania Monitoring i realizacja programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26.10.2016. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY JUTROSIN NA LATA Urząd Miasta i Gminy Jutrosin ul.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEś A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA U

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Rada Miejska w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Rada Miejska w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Załącznik do Uchwały Nr XII/76/07 Rady Gminy w Wilczętach z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2008 rok Opracowanie mgr Mirosław Ślesiński na zlecenie Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.316.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy konferencja prasowa Łódź, 08 kwietnia 2016 r. DOKUMENTY STRATEGICZNE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/354/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/354/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr XXVI/354/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

DLA GMINY TRZCIANKA na lata

DLA GMINY TRZCIANKA na lata 1 Załącznik do uchwały Nr XXXIV/220/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2012r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TRZCIANKA na lata 2012-2015 I. Wstęp Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do uchwały nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 Wprowadzenie Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2011 ROKU

RAPORT: MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2011 ROKU Regionalne Centrum Polityki Społecznej Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego 91 302 Łódź, ul. Snycerska 8 RAPORT: MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

druk Nr 388 Uchwała Nr 422/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2008 roku

druk Nr 388 Uchwała Nr 422/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2008 roku druk Nr 388 Uchwała Nr 422/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW 1 ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Załącznik do uchwały Nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 października 2011 r. I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PABIANICACH NA LATA 2011 2012 Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r. Szczekociny 2010 Wstęp Narkotyki powszechnie uwaŝa się za niezwykle groźne substancje wykluczające moŝliwość kontrolowanego ich uŝywania,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata Załącznik do uchwały NR XVIII/115/2015 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata 2016-2020 Opalenica grudzień 2015 rok Wstęp 1. Problem narkomanii w Polsce i środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków Raport porównawczy Warszawa-Sopot ANALIZA WYNIKÓW I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań UŜywanie alkoholu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/180/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/180/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/180/17 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/128/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym, poza naszym

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2 Roczny pakiet sprawozdawczy sytuacja w zakresie narkotyków > publikacje Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia. 2017 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK I. WPROWADZENIE Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/75/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XIII/75/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XIII/75/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/457/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/457/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVII/457/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Marta Jabłońska UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WZÓR. druga litera nazwiska

WZÓR. druga litera nazwiska Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. (poz. 1332) WZÓR Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/738/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/738/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/738/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata Załącznik do Uchwały Nr XXVI.283.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 roku. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata 2017-2021 I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/258/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/258/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/258/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bystra - Sidzina na rok 2010 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień. Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce

Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień. Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Szkolenie przygotowujące do zawodu profilaktyka uzależnień Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce Boguslawa Bukowska Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo