pod patronatem KNP PAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pod patronatem KNP PAN"

Transkrypt

1 Zakład Pedagogiki Szkolnej, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej CODZIENNOŚĆ SZKOŁY TEORIA BADANIA PRAKTYKA pod patronatem KNP PAN Miejsce konferencji: ZAKOPANE Termin: 4 6 czerwca 2013 r.

2 Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (UŁ) Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka (UP) Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta (ChAT) Prof. dr hab. Inetta Nowosad (UZ) Prof. dr hab. Beata Przyborowska (UMK) Prof. dr hab. Zofia Szarota (UP) Prof. dr hab. Jolanta Szempruch (UJK) Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (UZ) Prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański (APS) Udział w konferencji potwierdzili zaproszeni członkowie KNP PAN: Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa przewodniczący KNP PAN Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski wiceprzewodnicząca KNP PAN wiceprzewodniczący KNP PAN Sekretarze konferencji: Dr Ewa Bochno (UZ) Dr Joanna M. Łukasik (UP)

3 Wprowadzenie Rzeczywistość życia codziennego jest przyjmowana bez zastrzeżeń jako rzeczywistość. Nie wymaga dodatkowych weryfikacji wykraczających ponad czy poza swoją obecność. Po prostu tam jest jako oczywista i nieodparta sfera faktów. (Berger, Luckmann) Spotkanie różnych środowisk akademickich wokół problematyki codzienności szkoły wynika z potencjału, jaki tkwi w codziennych warunkach życia oraz w codziennych doświadczeniach jej głównych podmiotów. P.L. Berger i T. Luckmann w swojej pracy Społeczne tworzenie rzeczywistości podkreślają, iż rzeczywistość życia codziennego, jawi się jako rzeczywistość par excellence, co upoważnia nas do przyznania jej miana rzeczywistości podstawowej. Niezaprzeczalna wartość życia codziennego tkwi w tym, że nie tylko uwidacznia się w subiektywnym postępowaniu jej podmiotów, ale przede wszystkim, w tym, że jest światem, który powstaje w ich myślach i działaniach i dzięki nim trwa jako świat rzeczywisty. Dlatego też warto doświadczenia poddawać refleksji, by nie przemknęły niezauważone w przestrzeni szkoły. Można też przyjąć, że podmioty szkolnego życia istnieją dzięki codzienności. Codzienność jest zawsze czyjaś, lub przez coś się uobecnia oraz ma swoje konsekwencje w strukturze czasu. Oznacza to, że nie tylko narzuca gotowe sekwencje na porządek każdego dnia, ale również odciska się na indywidualnej biografii. W rozważaniach o szkolnej codzienności istotna jest również jej drobiazgowość ( wymiar drobny ), co w konsekwencji pozwala badaczom uwypuklać wartość orientacji na to, co może, co ma lub powinno być, lub zdarzyć się za sprawą naszego działania. W odczuciu organizatorów, zatrzymanie się nad codziennością szkoły, nauczyciela i ucznia jest okazją do tego by podjąć próbę jej oglądu jako rzeczywistość uporządkowaną, której zjawiska ujęte są we wzory narzucające się postrzeganiu, a które jednak są niezależne od tego, czy są postrzegane. Codzienność stwarza możliwość wejścia w intersubiektywny świat podmiotów szkolnej rzeczywistości. Pozwala na doświadczanie jej w wymiarze osobowym, na zrozumienie, że jest ona zorganizowana wokół tutaj mojego ciała oraz teraz mojej teraźniejszości, ale również w przeszłości (Berger i Luckmann mówią o

4 doświadczaniu jej w różnych stopniach bliskości i oddalenia, zarówno w sensie przestrzennym, jak i czasowym). Świadomość ta jest podstawą do indywidualnego ukierunkowania na rzeczywistość życia codziennego i postrzegania jej jako życia z innymi, w obecności innych, w każdym miejscu, czasie i przestrzeni, jako rutyny i powtarzalności, a także tego co wyłamuje się z automatyzmów i nawyków. Codzienność toczy się nieustannie przypisana jest życiu od narodzin po jego kres. Również istnienie szkoły przebiega w codziennym doświadczeniu, pośród czynności zwykłych i tych wyjątkowych. Szkoła oraz świat życia społecznego stanowią przestrzeń, w której można zaobserwować to co stałe i zmienne, nowe i nieznane w odniesieniu do relacji podmiotów oraz procesów w kontekście rozwoju i zmiany. Jak podkreśla M. Dudzikowa, to szkoła jest soczewką skupiającą w sobie procesy i mechanizmy zachodzące w poszczególnych sferach życia codziennego, a jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio oddziaływuje na nie (2010, s. 9). Istotne zatem jest poddawanie analizie doświadczeń podmiotów szkolnej rzeczywistości w naturalnym biegu codziennego dnia. Poznanie sensu doświadczeń i nadawanych im znaczeń oraz refleksja nad tym, że być może to, w czym uczestniczymy, nie jest wcale mało ważne i wyznacza kierunek rozwoju i zmiany. I. Cele konferencji: Przedyskutowanie walorów kategorii codzienności i jej zastosowania do analiz obszarów edukacji Rozpoznanie potencjału w szkolnej codzienności Diagnoza szkolnej codzienności przez pryzmat jej uczestników Określenie jak codzienność kształtuje jakość funkcjonowania instytucji edukacyjnych Poznanie i propagowanie nowoczesnej myśli naukowej w zakresie codzienności szkoły, nauczyciela, ucznia w całożyciowym procesie rozwoju człowieka oraz instytucji edukacyjnych (każdego szczebla kształcenia i wychowania) jako wytworu sposobów myślenia i interakcji wszystkich podmiotów procesu edukacji.

5 II. Proponowane obszary problemowe konferencji Łączymy nadzieję na wymianę myśli, poglądów, wyników badań oraz doświadczeń wokół następujących obszarów: 1. Życie codzienne szkoły w warunkach zmiany 2. Nauczyciel w przestrzeni szkolnej codzienności 3. Uczeń w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 4. Podmioty edukacji w kreowaniu szkolnej codzienności Problematykę codzienności szkoły można analizować przynajmniej z kilku perspektyw, jak: Czas i/lub miejsce. Czas ten który płynie, ze względu na długość trwania w różnych odcinkach oraz umiejscowienie w jego biegu, odnosi się do codziennych doświadczeń toczących się w przeszłości, teraźniejszości oraz w perspektywie przyszłości (Berger, Luckmann). Miejsce jako przestrzeń instytucji edukacyjnych oraz poza nimi; lokalizacja decyduje o treści i charakterze codziennych doświadczeń (Sztompka). Świadomość i/lub bezrefleksyjność. Codzienność może być poddawana refleksji (Berger, Luckmann) lub zwyczajnie toczyć się, a jej doświadczenia nie są w pełni przez podmioty uświadamiane, po prostu są (Sztompka), a często przez to, że są bywają niezauważalne (Brach Czaina). Wymiar osobisty i/lub wymiar instytucjonalny codzienność odbierana i postrzegana indywidualnie, przez pryzmat własnych, jednostkowych, prywatnych, wewnętrznych doświadczeń, nacechowana emocjonalnie (Berger, Luckmann) ma wymiar osobisty. Poza tym całość zdarzeń, procesów, doświadczeń, w których uczestniczą podmioty edukacyjne może przybierać wymiar instytucjonalny wówczas nadaje kształt, sens, charakter instytucji i niejednokrotnie określa cel jej rozwoju. Poza tym codzienność w perspektywie instytucjonalnej przebiega zawsze w obecności innych, z innymi, a w szkole być może dla innych? Rutynowość i/lub innowacyjność. Życie codzienne często przebiega według określonego schematu, według pewnych automatyzmów, powtarzanych czynności, przybiera w pewnym sensie formy rytualne wykonywane według pewnego przyjętego często bezrefleksyjnie realizowanego scenariusza (Sztompka, Brach Czaina). Ponadto codzienność to również wszelkie doświadczenia i zdarzenia nowe, jeszcze nie rozpoznane, mogące się powtórzyć lub nie, które jednak z różną siłą modyfikują dotychczasowy porządek.

6 Wyodrębnione perspektywy mają charakter roboczy a wskazane w nich kategorie, w analizie codzienności szkolnego życia, są płynne i mogą być przyjmowane łącznie lub oddzielnie, by lepiej wyeksponować szczególne zjawisko. Tym samym mogą okazać się użyteczne w porządkowaniu prezentacji wywodu lub inspirować do oglądu rzeczywistości szkolnej w jej wielowymiarowym i przestrzennym aspekcie.

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006)

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Tom I Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Anna Kostrubała-Brak Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Wstęp Realizowany obecnie Program Wzmocnienia Efektywności Systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego 1 Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA RELIGIJNA JAKO PODSTAWA DIALOGU MIĘDZY KULTURAMI Spojrzenie pedagoga

EDUKACJA RELIGIJNA JAKO PODSTAWA DIALOGU MIĘDZY KULTURAMI Spojrzenie pedagoga 130 Beata A. Orłowska PERSPEC IVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok XI 2012 nr 2 (21) Beata A. Orłowska EDUKACJA RELIGIJNA JAKO PODSTAWA DIALOGU MIĘDZY KULTURAMI Spojrzenie pedagoga Wychowanie

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r. ę ę ö Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Dziecko jako obywatel ramy teoretyczne... 5 Wprowadzenie: wyobrażenie dziecka... 5 Perspektywa dzieci próba

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego 129 Katarzyna Gawlicz Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego Jak cytować: Gawlicz, K.

Bardziej szczegółowo

Z warsztatu badawczego

Z warsztatu badawczego Sylwia Jaskulska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu parezja 2/2014 z warsztatu Uniwersytet badawczego w Białymstoku 79 Wydział Pedagogiki i Psychologii Z warsztatu badawczego 2/2014 ISSN 2353-7914

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

pedagog we współczesnym świecie

pedagog we współczesnym świecie pedagog we współczesnym świecie redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo