IV. Ile muszę zapłacić za przesyłkę jeśli kupuję większą ilość przedmiotów? Podczas składania zamówienia system sam przeliczy koszty wysyłki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. Ile muszę zapłacić za przesyłkę jeśli kupuję większą ilość przedmiotów? Podczas składania zamówienia system sam przeliczy koszty wysyłki."

Transkrypt

1 Regulamin sklepu 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego w sieci Internet pod adresem: detal.gotel.com.pl (dalej:,,sklep ) jest: Andrzej Gołaszewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GOTEL Andrzej Gołaszewski z siedzibą na kolonii Porosły 53, Choroszcz, zwanym dalej,,gotel z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej o numerze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 2. Gotel informuje, iż za pośrednictwem Sklepu proponuje konsumentom zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów z oferty handlowej Gotel, na warunkach tego regulaminu. Gotel informuje, iż towary oferowane do sprzedaży z opisem ich istotnych właściwości znajdują się pod adresem w Sieci Internet:detal.gotel.com.pl, zaś pozostałe warunki sprzedaży określa regulamin w dalszej części. 3. Gotel sprzedaje oferowane towary w cenach sprzedaży brutto, podanych pod adresem w sieci Internet: detal.gotel.com.pl z zastrzeżeniem, iż ceny sprzedaży nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy podawany jest indywidualnie dla każdego produktu w prezentowanych ofertach grupowych. 4. Zamówienia na towary należy składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana em wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu. 5. Klient, porozumiewając się z Gotel na odległość, samodzielnie wybiera środki porozumiewania się na odległość i ponosi koszty z tego wynikające. 6. Oferta Gotel, o której mowa w pkt. 2, ma charakter wiążący podczas jej zamieszczenia pod adresem w Sieci Internet: detal.gotel.com.pl 7. Gotel nie prowadzi sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę. Na żądanie Klienta Gotel wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę. 8. Zgodnie z Art. 10. ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umowa jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. Klienci mogą składać reklamacje w następujących miejscach i na następujące sposoby: a) w siedzibie Gotel, pod adresem podanym w pkt. 1, na piśmie lub do protokołu, b) pisemnie, listem wysłanym na adres Gotel podany w pkt. 1, c) pisemnie, listem nadanym pocztą elektroniczną na adres: d). za pomocą systemu reklamacyjnego RMA pod adresem: https://systemrma.pl/aplikacja/obsluga/gotel/ d) do protokołu uszkodzenia sporządzonego przez kuriera przewoźnika, 9. Gotel zastrzega, iż w wypadku gdy Gotel nie będzie mógł wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez

2 Klienta, Gotel może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Gotel. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Gotel nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. 10. Zgodnie z Art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1; 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wy-łącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 6) dostarczania prasy; 7) usług w zakresie gier hazardowych. 11. Gotel informuje, iż zawierając umowy, o których mowa w pkt. 2, zbiera dane osobowe Klientów, związku z czym podaje jak niżej: a) administratorem danych osobowych jest Andrzej Gołaszewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GOTEL Andrzej Gołaszewski z siedzibą na kolonii Porosły 53, Choroszcz, b) dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umów, o jakich mowa w pkt. 2; Gotel nie przewiduje innych odbiorców lub kategorii odbiorców danych, c) osoba, której dotyczą zbierane przez Gotel dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiana, d) Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, e) Gotel przetwarza zbierane dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Klient, przystępując do umowy sprzedaży z Gotel na podstawie tego regulaminu oświadcza, iż wyraża Gotel zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Klient oświadcza także, iż przyjmuje do wiadomości, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, oraz realizacji umowy, jaką zawiera z

3 Gotel. Data obowiązującego regulaminu: od Problemy/Pytania I. Ile czasu muszę czekać na zamówiony towar? Towar wysyłamy do 24 godzin od otrzymania wpłaty. Gdy wyślemy towar otrzymasz mail automatyczny z taką informacją. Data otrzymania maila i faktycznej wysyłki różni się o 1 dzień. Czyli jeśli np. mail dotarł w poniedziałek 4 marca przesyłka zostanie nadana najprawdopodobniej 5 marca lub w skrajnych przypadkach 6 marca. Przesyłki nadawane są priorytetem/kurierem więc od momentu wysłania do momentu dostarczenia nie powinno minąć więcej niż 2-3 dni robocze. II. Jak mam zatytułować przelew i jakie mam wpisać dane odbiorcy? W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę kuponu np. Jan Kowalski ramka cyfrowa mydeal. Żadne inne dane nie są potrzebne. Dane naszej firmy to: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski Kolonia Porosły Choroszcz aktualny nr konta znajduje się pod adresem III. Czy mogę otrzymać fakturę VAT? Oczywiście. Jako firma wystawiamy faktury VAT. Aby otrzymać fakturę należy niezwłocznie po zakupie wysłać dane do faktury. Wiadomości odbieramy raz dziennie rano, zatem pamiętaj by przysłać nam wiadomość z danymi maksymalnie 2 godziny od dokonania zakupu. Jeżeli przekroczysz ten termin jest bardzo prawdopodobne że paczka zostanie wysłana z paragonem. Wysłanie paragonu nie wyklucza wystawienia faktury VAT. IV. Ile muszę zapłacić za przesyłkę jeśli kupuję większą ilość przedmiotów? Podczas składania zamówienia system sam przeliczy koszty wysyłki. V. Otrzymałem z informacją że paczka została wysłana lecz po kilku dniach nadal nie dotarła. Co mam zrobić? o wysłaniu przesyłki pochodzi z systemu i jest wysyłany automatycznie podczas robienia "wydruków nadawczych". Faktyczna data przesyłki różni się o jeden dzień (w skrajnych przypadkach o dwa). Jeżeli jednak paczka nie dociera po ustalonym terminie skontaktuj się z nami mailowo. VI. Przesyłka, którą otrzymałem jest niekompletna lub zawiera nie taki towar który zamawiałem. Jeżeli wystąpiły niezgodności w towarze lub jakieś braki nie reaguj pochopnie. Jesteśmy tylko ludźmi i nam również mogą przydarzyć się pomyłki oraz przeoczenia. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami. Brakujący towar doślemy niezwłocznie na nasz koszt. Jeżeli otrzymałeś inny przedmiot

4 niż zamawiany odeślij go do nas z odpowiednią pisemną informacją. Po otrzymaniu paczki wyślemy prawidłowy przedmiot pokrywając jednocześnie koszt Twojej zwrotnej przesyłki. VII. Gdy wystąpi niezgodność towaru z umową Zgodnie z art. 8.1 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (DZ.U. Z 2002 r nr 141 poz ze zmianami) jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. VIII. Czy mogę zwrócić zakupiony towar? Tak. Zgodnie z Art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy kupna sprzedaży IX. Jak reklamować wadliwy towar za pomocą systemu RMA 1. Zarejestruj się pod adresem : https://systemrma.pl/aplikacja/obsluga/gotel/ 2. Zaloguj się do systemu wpisując dane użyte podczas rejestracji. 3. Aby dodać reklamację kliknij przycisk "Dodaj zgłoszenie". 4. Potwierdź dane osobowe (Pola na niebieskim tle są wymagane) i kliknij przycisk "Kolejny krok". 5. Kliknij "Dodaj zlecenie". 6. Wypełnij zlecenie (Pola na niebieskim tle są wymagane). Postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w podpowiedziach (przycisk "?"). WAŻNE: W punkcie "Zakup" z listy rozwijanej należy wybrać nazwę użytkownika, u którego zakupiono towar. np. detalgotel 7. Po wypełnieniu zgłoszenia kliknij przycisk "Zapisz dane". 8. Kliknij "Zatwierdź zgłoszenie", aby zgłoszenie zostało wysłane do weryfikacji. 9. O potwierdzeniu zgłoszenia zostaną Państwo poinformowani droga mailową. 10. W mailu otrzymają Państwo wszelkie informacje potrzebne do dokończenia procesu. Polityka Plików Cookies Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

5 internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy plików cookies? Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Usuwanie plików cookies Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE.

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. I. INFORMACJE O FIRMIE Sklep internetowy, działający pod adresem: http://armaturasanitarna.com/, prowadzony jest przez firmę EGO- STYLE M. Pelc, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl

Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Regulamin sklepu internetowego e-karma.pl Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Zawarcie umowy sprzedaży. 4. Odbiór, dostawa, płatność. 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO file:///d:/praca/zmiany w sklepach od 212014/edumed/sdtary regulamin edumed.htm REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Sklep internetowy www.edumed.com.pl jest dostępny pod adresem www.edumed.com.pl. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo