REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY"

Transkrypt

1 AUTOMOBILKLUB TUROSZOWSKIE ZAGŁĘBIE R O K Z A Ł O Ż E N IA Z G O R Z E LE C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA DMO DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU Mistrzostwa Klubowe Automobilklubu Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu Mistrzostwa KJS Automobilklubu Karkonoskiego JESIEŃ 2013 edycja X Zgorzelec r. VI runda Mistrzostw KJS Jeleniej Góry w 2013 roku II runda Mistrzostw Zgorzelca w 2013 roku oraz MEMORIAŁ poświęcony pamięci i działalności sportowej KASI CZYPIONKI

2 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem (KJS) zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego (MKS), Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2013, ustawy o Prawo Ruchu Drogowym RP, Prawo o Ruchu Drogowym na terenie Niemiec oraz niniejszego regulaminu uzupełniającego. PROGRAM ZAWODÓW Otwarcie listy zgłoszeń r godz. 07:30 Zamknięcie listy zgłoszeń r. godz. 09:00 Odbiór administracyjny r. godz. 07:00 09:15 Badanie kontrolne BK r. godz. 07:10 09:25 Pierwsze posiedzenie ZSS r. godz. 09:35 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu r. godz. 09:45 Odprawa uczestników r. godz. 09:50 Start I załogi r. godz. 10:00 Meta I załogi r. godz. 16:24 Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej r. godz. 17:30 Rozdanie pucharów r. godz. 18: USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin imprezy Konkurs odbędzie się w dniu Start godz. 10:00 Meta godz. 16: Nazwa i ranga imprezy KJS JESIEŃ 2013 zaliczana jest do: Mistrzostw Okręgu Dolnośląskiego DMO Mistrzostw Klubowych Automobilklubu Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu Mistrzostw Klubowych KJS Automobilklubu Karkonoskiego 1.3 Numer Wizy ZO PZM Numer wizy 18 /13/KJS/ZOPZM WR wydana dnia r. 1.4 Lokalizacja Biura Biuro do dnia będzie informować i przyjmować zgłoszenia pod adresem Magdalena Majewska e-mal: tel W dniu r.od godz.07:00 w biurze rajdu - Zgorzelec Park Handlowy EDEN 1.5 Lokalizacja Startu i Mety Start - Zgorzelec parking Parku Handlowego EDEN Meta Dom Weselny Czarnecki ul. Fabryczna 6, Zgorzelec 1.6 Charakterystyka konkursu Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z jednego etapu. Na trasie zlokalizowanych będzie 13 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC Nawierzchnia trasy i prób: Trasa asfalt, kostka, droga terenowa; próby szuter, asfalt, beton Długość trasy: ok. 140 km. Trasa konkursu jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.

3 2.0 ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE W ZGORZELCU 2.2 Adres Zgorzelec ul. Poniatowskiego 19a 2.3 Zespół Sędziów Sportowych : Przewodniczący - Wiesław Tymiński I/249/12 Członek - Krystyna Kwapisz I/442/12 Członek - Henryk Kazimierczak II/58/ Kierownictwo zawodów Dyrektor KJS - Andrzej Kazimierczak I/390/12 V-ce Dyrektor ds. organizacyjnych - Hubert Kakuba II/78/09 V-ce Dyrektor ds. sportowych - Ryszard Zyzdorf II/26/09 Odpowiedzialny za kontakt z zawodnikami - Bogdan Mokanek II/167/00 Kierownik Biura KJS - Magdalena Majewska II/14/13 Kierownik Komisji Obliczeń - Bogumiła Olejniczak II/164/00 Kierownik Badania Kontrolnego - Darek Swięs I/334/ ZGŁOSZENIA 3.1 Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby określane, jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportów samochodowych w rozumieniu przepisów PZM z wyłączeniem licencji WR i kartingowej. Dla zawodników posiadających licencję przewidziano kategorię GOŚĆ Pilot nie może prowadzić samochodu podczas zawodów. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona. 3.2 Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Umieszczenie podpisanej karty identyfikacyjnej z aktualnymi fotografiami (zalecane) widocznej przez prawą tylna szybę Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 3.3 Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną na adres (Magdalena Majewska) od dnia do godz w dniu , a następnie w dniu imprezy w biurze konkursu przy Parku Handlowym EDEN w Zgorzelcu od do godz Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez członków załogi i złożony w biurze konkursu Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do

4 odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie oraz innych uczestników. 3.4 Maksymalna ilość uczestników Maksymalna liczba startujących załóg W przypadku zgłoszenia się więcej niż 40 załóg, o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń. 3.5 Pojazdy dopuszczone Wszystkie samochody zgłoszone do konkursu muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego. Wszystkie przeróbki muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do regulaminu ramowego KJS PZM. 3.6 Podział na klasy Klasy wg pojemności silnika Klasa 1 do 903 ccm Klasa 2 pow. 903 ccm do 1300 ccm Klasa 3 pow ccm do 1600 ccm Klasa 4 pow ccm do 2000 ccm Klasa 5 pow ccm Kategoria GOŚĆ niezależna od pojemności Samochody posiadające silnik z turbo doładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika : - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa zatwierdzona przez ZSS 3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego z reklamą organizatora w dniu wynosi 160 zł. Dla członków AZT 120 zł W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 200 % wpisowego podstawowego Wpłaty wpisowego będą przyjmowane w kasie biura KJS w dniu przy odbieraniu dokumentów do konkursu Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 4. UBEZPIECZENIE 4.1 Kierowcy uczestniczący w Konkursie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni i bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1 Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora muszą być umieszczone na przednich drzwiach pojazdu (od strony kierowcy i pilota). Nr startowy powinien być dobrze widoczny dla sędziów i kibiców jak i w trakcie postoju tak i w trakcie jazdy. Stare nr startowe powinny być usunięte lub przekreślone w taki sposób, aby nie można było na nich rozpoznać liczby. Brak numeru startowego podczas trwania konkursu spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

5 6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 6.1 Miejsce i czas Zgorzelec, Park Handlowy EDEN Godz. 07:00-09: Dokumenty do okazania - prawo jazdy kierowcy - ubezpieczenie OC i NNW - dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi - pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy. 7. BADANIA KONTROLNE 7.1 Miejsce i czas MERCEDES. AUTOSERWIS. SKLEP. PIKOR A.E. Zgorzelec, ul Lubańska 5 Godz. 07:10-09:25 Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu zakończenia pracy komisji Technicznej spowoduje niedopuszczenie załogi do startu w KJS 7.2 Wymagania dodatkowe Niżej wymienione wyposażenie podlega kontroli podczas Badania Kontrolnego 1. Brak lub niepełne wyposażenie wg poniższych. wymagań będzie ocenione przez ZSS na podstawie raportu Kierownika BK - pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota - minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rąk pilota) - kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym - apteczka ze standardowym wyposażeniem medycznym - zderzaki przedni i tylny - opaski zaciskowe na przewodach paliwowych (na wszystkich króćcach w komorze silnika) - zbiornik spryskiwacza pełny - poziom płynu hamulcowego maksymalny - oznakowanie i dodatkowa reklama organizatora konkursu - identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi - wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być umocowane - w czasie trwania imprezy żadna pokrywa nie może być zamknięta na klucz również drzwi - dodatkowe punkty świetlne zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym - zaleca się dodatkowe wyposażenie samochodu w zagłówki foteli 7.3 Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi znajdować się w skompletowaniu identycznym jak podczas BK1. Samochód może być wyposażony w maksymalnie dwa koła zapasowe które zawsze muszą znajdować się w samochodzie. Jeżeli impreza odbywa się w ciągu dwóch dni na różnej nawierzchni zezwala się na użycie dodatkowych czterech kół. W czasie trwania imprezy samochód musi posiadać tylko te koła które zostały przyjęte i oznakowane podczas BK1. 8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW 8.1 Miejsce i czas Zgorzelec, Park Handlowy EDEN-parking Godz. 09:50

6 9. START 9.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej Zgorzelec, Park Handlowy EDEN Godz. 09: Oficjalny start Zgorzelec, Park Handlowy EDEN Godz. 10:00 Start załóg wg listy startowej w odstępach 2 minutowych 10. PRZEBIEG IMPREZY 10.1 Wymiana kart drogowych. Karta drogowa I wydawana będzie podczas odbioru administracyjnego z dokumentami. Karta drogowa II wydawana będzie po serwisie na PKC 6B Wcześniejszy wjazd na zakończenie etapu Zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę KJS u - PKC BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE KJS Uczestnicy KJS są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych RP zasad i przepisów. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik KJS kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. 12. DYSCYPLINA PODCZAS TRWANIA KJS 12.1 Załogi uczestniczące w KJS muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących w RP, a w szczególności zasad ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Każdy przypadek przekroczenia przepisów drogowych stwierdzonych przez Policję lub upoważnionych przedstawicieli KJS będzie karany niezależnie od postępowania administracyjnego następująco: - za pierwsze przekroczenie kara pieniężna w wysokości jednokrotnego wpisowego - za drugie przekroczenie kara czasowa 5 minut karnych - trzecie przekroczenie - wykluczenie z KJS 12.2 Za brak dyscypliny sportowej lub jakiekolwiek niesportowe zachowanie wobec osób funkcyjnych KJS oraz innych uczestników konkursu ZSS nałoży karę zgodnie z Międzynarodowym kodeksem Sportowym, aż do wykluczenia włącznie. 13. KLASYFIKACJA 13.1 Klasyfikacją zostaną objęte wszystkie załogi, które uzyskają punktację za wszystkie próby zręcznościowe. Do prób nieukończonych nie stosuje się zasady taryfy. Najmniejsza liczba punktów karnych decyduje o zwycięstwie w klasie W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej kierowców, dla ustalenia, który z nich zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu zostanie zastosowana zasada: Zwycięzcą zostaje kierowca, który zajął większą ilość lepszych miejsc w rozegranych próbach sportowych. Jako drugie, będzie decydowało kryterium mniejszej sumy spóźnień w imprezie. Jeśli i to kryterium okaże się nie rozstrzygające wynik zostanie zaliczony ex_aequo.

7 14. NAGRODY 14.1 Rozdanie pucharów Godz Dom Weselny Czarnecki ul.fabryczna Nagrody - za zajęcie I, II, III miejsca w każdej klasach 1-5 po 2 puchary - za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji generalnej - Memoriał - 2 puchary - za zajęcie 1 miejsca w klasie GOŚĆ Memoriał 2 puchary - nagrody od sponsorów LOCTITE i FUCHS 15. PROTESTY 15.1 Termin składania Protesty w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Kaucja Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego zadeklarowanego w zgłoszeniu. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Odwołania Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS muszą być składane przez zawodnika do OKSS PZM. W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania dla zawodnika, od decyzji OKSS można złożyć odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań z MKS. 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS. Po wykonaniu prób załogi zgłaszają się na zakończenie imprezy do Domu Weselnego Czarnecki, gdzie około godz. 17-tej odbędzie się ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów. zatwierdzenie klubowe regulaminu Prezes AZT Bogusław Mokanek lic II/167/ r. Zgorzelec Dyrektor KJS Andrzej Kazimierczak lic. I/390/12

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Japan Battle Time Attack

REGULAMIN Japan Battle Time Attack REGULAMIN Japan Battle Time Attack 1.1 Time Attack jest okrążeniem wyścigowym, w którym zawodnik pokonuje dystans okrążenia o określonej długości zdefiniowanej przez organizatorów. 1.2. W zawodach może

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami zawodów są: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Ochotnicza Straż

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015

WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 WIRTUALNE RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015 REGULAMIN RAMOWY Patroni medialni WRSMP 2015: 1 Postanowienia ogólne: 1.1 Skrót WRSMP oznacza Wirtualne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, a zwycięzca

Bardziej szczegółowo