KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r."

Transkrypt

1 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jasło, 11 listopada 2011 r.

2 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego w części niedotyczącej sportu kwalifikowanego Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2011, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP, Przepisów ruchu drogowego Republiki Słowacji i niniejszego regulaminu uzupełniającego. PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń godz. 0:00 Zamknięcie listy zgłoszeń I termin godz. 12:00 Publikacja listy zgłoszonych w I terminie godz. 15:00 Odbiór administracyjny godz. 7:00 8:30 Badanie kontrolne BK godz. 7:00 8:30 Zamknięcie listy zgłoszeń II termin godz. 8:30 Pierwsze posiedzenie ZSS godz. 9:00 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 9:15 Obowiązkowa odprawa uczestników godz. 9:30 Start godz. 10:00 Meta godz. 13:45 Opublikowanie końcowej klasyfikacji godz. 16:00 Rozdanie nagród godz. 16:30 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2011 r. na terenie powiatu jasielskiego oraz na terenie okresu Bardejov na Słowacji Start pierwszej załogi godz. 10:00 Meta godz. 13: Nazwa i ranga imprezy Konkursowa Jazda Samochodowa pod nazwą: XI Międzynarodowy Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości X Eliminacja Mistrza Okręgu Rzeszowskiego w KJS Eliminacja Mistrzostw Strefy Wschodniej 1.3. Numer wizy ZO PZM Numer wizy: 20-M/2011 wydana w dniu 12 października 2011 r Lokalizacja biura Do dnia 10 listopada 2011 r. biuro KJS znajdować się będzie w siedzibie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, Jasło, ul. Piotra Skargi 86/9 W dniu KJS 11 listopada 2011 r. w siedzibie firmy TRANS-WIERT w Jaśle, Jasło, ul. Przemysłowa Lokalizacja startu i mety Start Trans-Wiert Jasło Meta Trans-Wiert Jasło 2

3 1.6. Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z 8 prób sprawnościowych. Długość trasy ok. 140 km Nawierzchnia trasy i prób: asfalt. Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1. Nazwa organizatora: JASIELSKI KLUB MOTOROWY I RATOWNICTWA DROGOWEGO 2.2. Adres: JASŁO, ul. Piotra Skargi 86/9 Tel , Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Marcin Fiejdasz lic. I - 550/05 Członek Konrad Radosz lic. I - 528/04 Członek Bartosz Biernacki lic. I - 837/ Osoby oficjalne Dyrektor Imprezy Krzysztof Godek lic. I - 682/08 Asystent Dyrektora Józef Biernacki lic. I - 680/08 Biuro Magdalena Adam lic. I - 779/10 Komisja obliczeń Jan Jędrzejko lic. I - 135/04 Jerzy Adam lic. I 780/10 Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami Zdzisław Maciocha Badania kontrolne Wiesław Pająk lic. II -100/05 Diagności firmy TRANS-WIERT Kierownicy prób: Trans-Wiert: Jacek Bućko lic. II - 1/99 Osiek Jasielski: Roland Szafarz lic. I - 683/08 Stebnik Letisko: Marian Baran lic. I - 777/10 Nowy Żmigród: Grzegorz Krzemień lic. I - 99/88 3. ZGŁOSZENIA 3.1. Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określane jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 Regulaminu Ramowego KJS Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Odbycie wszystkich prób sprawnościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 3

4 3.3. Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną do dnia r. do godz. 12:00 oraz w dniu KJS r. do godz w przypadku wolnych miejsc na liście. Załogi przesyłają swoje zgłoszenia na oryginalnym druku umieszczonym na stronie organizatora wyłącznie drogą elektroniczną na adres Organizator potwierdza wpływ zgłoszenia oraz umieszcza załogę na liście zgłoszeń w momencie wpływu wpisowego na konto organizatora. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w Biurze KJS Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Maksymalna ilość uczestników Maksymalna liczba startujących załóg: W przypadku zgłoszenia 70 załóg organizator ma prawo zamknąć listę zgłoszeń we wcześniejszym terminie Pojazdy dopuszczone Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego Podział na klasy Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie z Regulaminem Ramowym w Konkursowych Jazdach Samochodowych. Klasa 1 do 903 cm 3 Klasa 2 powyżej 903 cm 3 do 1300 cm 3 Klasa 3 powyżej 1300 cm 3 do 1600 cm 3 Klasa 4 powyżej 1600 cm 3 do 2000 cm 3 Klasa 5 powyżej 2000 cm 3 Klasa 6 Gość zawodnicy z licencją PZM Klasa 7 samochody historyczne wyprodukowane przed 1983 r Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej pomnożenia nominalnej pojemności silnika - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi: 100 zł I termin, 150 zł II termin Wpłaty wpisowego należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Jasło Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 4

5 4. UBEZPIECZENIE 4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1. Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora należy umieścić na bocznych tylnych szybach samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie. 6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 6.1. Miejsce i czas 11 listopada 2011 r., w godzinach 7:00 8: Dokumenty do okazania - prawo jazdy kierowcy - ubezpieczenia OC i NNW - dowód rejestracyjny samochodu wraz z ważnymi badaniami technicznymi - pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy ani pilota. 7. BADANIA KONTROLNE 7.1. Miejsce i czas 11 listopada 2011 r., w godzinach Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS BK-2 wg. uznania ZSS 8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW 8.1. Miejsce i czas 11 listopada 2011 r. - godzina 9:30 9. START 9.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej. 11 listopada 2011 r. - godzina 9: Oficjalny start. TRANS-WIERT Jasło; godzina 10:00 Start załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych. 10. PRZEBIEG IMPREZY Wymiana kart drogowych. Karta drogowa na całość KJS wydawana będzie podczas Odbioru Administracyjnego Wcześniejszy wjazd na zakończenie etapu Zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę etapu. 5

6 11. NAGRODY Rozdanie nagród. 11 listopada 2011 r. - godz. 16: Nagrody: - Puchary za 1,2,3 miejsce w klasach - Puchary za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji generalnej - Rzeczowe w przypadku pozyskania od sponsorów 12. BADANIA KONTROLNE KOŃCOWE Według uznania ZSS. 13. PROTESTY Termin składania Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Kaucja Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100 % wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Odwołanie Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS. Jasło, 6 października 2011 r. Zatwierdzono przez: 1. Józef Biernacki - Licencja klasy I nr 268/96 Dyrektor KJS Krzysztof Godek 2. Okręgową Komisję Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Andrzej Makaran Przewodniczący OKSS 6

7 Załącznik nr 1 Zestaw kar regulaminowych 1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut Niedopuszczenie do startu 2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 3. Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu 4. Przejazd trasy niezgodny z książką drogowa Wykluczenie 5. Brak wpisów w karcie drogowej Wykluczenie 6. Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych Wykluczenie 7. Nie sportowe zachowanie Wykluczenie 8. Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC 60 pkt. 9. Za każda minutę późniejszego wjazdu na PKC 10 pkt. 10. Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy 5 pkt. 11. Za rozbicie lub przesunięcie szykany lub wygrodzenia 5 pkt. 12. Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami ( za każdą linię) 5 pkt. 13. Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt. 14. Za cofanie na mecie próby Wykluczenie 15. Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut Wykluczenie 16. Za zgubienie (utratę) Karty Drogowej Wykluczenie 17. Nanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową Wykluczenie 18. Za spóźnienie na PKC powyżej 15 minut Wykluczenie 19. Za sumę spóźnień na końcu sekcji lub imprezy powyżej 30 minut Wykluczenie 20. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota Wykluczenie 22. Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych Kara pieniężna 22. Za drugie przekroczenie przepisów drogowych 300 pkt 23. Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych Wykluczenie 24. Za nie podstawienie samochodu lub spóźnienie powyżej 5 minut na badania BK 2 Wykluczenie 25. Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby Limit 150% punktów karnych najlepszego uczestnika w klasie 7

8 Załącznik nr 2 HARMONOGRAM CZASOWY PKC SZ Lokalizacja Sz dług. Dojazd. Odcinek drogowy Czas przej. Piątek, 11 listopada 2011 Czas 1- szej załogi 1 Start - Trans-Wiert Jasło 0,00 0,00 10:00 Sz - 1 Trans-Wiert 0,65 Sz - 2 Osiek Jasielski A 0,65 2 Nowy Żmigród 20,70 22,00 0:40 10:40 Sz - 3 Nowy Żmigród 1,00 3 Zborov 47,80 48,80 1:05 11:45 Sz - 4 Stebnik - Letisko A 1,00 Sz - 5 Stebnik - Letisko B 1,00 4 Nowy Żmigród 47,80 49,80 1:15 13:00 Sz - 6 Nowy Żmigród 1,00 Sz - 7 Osiek Jasielski B 0,65 Sz - 8 Trans-Wiert 0,65 5 Meta - Trans- Wiert Jasło 20,50 22,80 0:45 13:45 Podsumowanie KJS 6,60 136,80 143,40 8

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gmina Dobrzeń Wielki IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Patroni medialni: WSTĘP IV Historic Rally zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00

WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00 WSTĘP I EKO-RAJD 4x4 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP i niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB TUROSZOWSKIE ZAGŁĘBIE R O K Z A Ł O Ż E N IA 1 9 8 5 Z G O R Z E LE C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA DMO DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU Mistrzostwa Klubowe Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Biecz, dn. 25-26 maja 2012 WSTĘP WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo