KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA"

Transkrypt

1 KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DĄBROWA GÓRNICZA

2 WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2009, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP" i niniejszego regulaminu uzupełniającego. PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń godz Odbiór administracyjny godz Badanie kontrolne BK godz Pierwsze posiedzenie ZSS godz Publikacja listy startowej godz Odprawa uczestników godz Przejazd zapoznawczy godz Start 1 załogi godz Meta 1 załogi godz Badanie kontrolne BK godz Prowizoryczna klasyfikacja końcowa godz Końcowa klasyfikacja i rozdanie nagród godz USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin imprezy. Dąbrowa Górnica. Impreza odbędzie się w dniu r. Start - godz Meta godz Nazwa i ranga imprezy Kryterium Dąbrowa Górnicza o Puchar Prezydenta Miasta 1.3 Numer wizy: 28/RD/09 wydane przez OKSS w dn r. 1.4 Lokalizacja Biura. Biuro do dnia znajdować się będzie w Sosnowcu w siedzibie Stowarzyszenia S4, przy ul Plac Kościuszki 5 w godz.12:00-19:00 W dniu od godz. 7.00, w Dąbrowie G., Urząd Miasta ul. Graniczna Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego. Start Dąbrowa Górnicza, UM, ul. Graniczna 21 Meta Dąbrowa Górnicza, UM, ul. Graniczna 21 Park zamknięty Dąbrowa Górnicza, UM, ul. Graniczna Charakterystyka Zawody przeznaczone są dla zawodników posiadających licencje sportów samochodowych PZM, jak również dla amatorów. Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednej próby sportowej pokonywanej przez uczestników trzy razy plus przejazd zapoznawczy. Czas startu do pierwszego przejazdu wg listy startowej. Czas do drugiego i trzeciego przejazdu będzie nadawany na starcie przejazdu poprzedzającego. Nawierzchnia próby: asfalt. Długość próby: 1000 m. Pomiar czasu: wg stoperów ręcznych 2.ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora. Organizatorem KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA jest Stowarzyszenie S4 i Automobilklub Śląski.

3 2.2 Adres Sosnowiec, ul. Plac Kościuszki 5, Katowice, ul. Stanisława Zespół Sędziów Sportowych. Przewodniczący: Członek: Członek: Andrzej Szkuta Romuald Mateja Andrzej Grenda 2.4 Osoby oficjalne. Dyrektor imprezy: Asystent ds organizacyjnych: Asystent ds sportowych: Biuro: Komisja obliczeń: Badanie kontrolne: Start, Meta, Komasacja, Park Zamknięty: Kierownik próby: Marcin Krupa Bartłomiej Gorajczyk Daniel Torzewski Anna Dziacko Bogumił Hulist, Bartek Radomski Krystyna Bywalec 3.ZGŁOSZENIA 3.1 Załoga Załogę stanowią kierowca lub kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Jednym samochodem może startować dwóch kierowców, ale zgłoszenia muszą być złożone osobno. Przy składaniu zgłoszeń należy poinformować o chęci startowania jednym samochodem Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona. 3.2 Obowiązki załogi. Do obowiązków załogi należy: 3.2.1Obecność na odprawie uczestników Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 3.3 Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem maila do dnia , opublikowane będą na stronie: do dnia r. do godz oraz w dniu imprezy w biurze zawodów do godz Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złoży w biurze zawodów Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników. 3.4 Maksymalna ilość uczestników Maksymalna liczba startujących załóg: W przypadku zgłoszenia więcej niż 60 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpłat na konto organizatora. Start załóg co 1 minutę. Po odprawie uczestników odbędzie się przejazd zapoznawczy w kolumnie po 10 samochodów. 3.5 Pojazdy dopuszczone.

4 Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo - towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego. Uczestnicy chcący startować samochodem będącym własnością innej osoby muszą przedstawić pisemną zgodę właściciela samochodu na start w Kryterium. 3. Klasyfikacja: Klasyfikacja generalna Podział na klasy: klasa 1 126p o pojemności cm3 klasa 2 do 903 cm3, klasa 3 powyżej 903 cm3 do 1300 cm3, klasa 4 powyżej 1300 cm3 do 1600 cm3, klasa 5 powyżej 1600 cm3 do 2000 cm3, klasa 6 powyżej 2000 cm Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez ZSS. 3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi: wpłata gotówkowa, do ,00 wpłata gotówkowa od 5.09 do dnia zawodów , W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi: 250,00 zł Wpłaty wpisowego przyjmowane będą na konto Organizatora lub gotówką w siedzibie Stowarzyszenia S4, ul. Plac Kościuszki 5, Sosnowiec lub w dniu zawodów w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania zawodów lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 4.UBEZPIECZENIE. 4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW. 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak równie spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia. 5.NUMERY IDENTYFIKACYJNE. 5.1 Tablice Nie dotyczy. 5.2 Numery startowe. Numery startowe dostarczone przez organizatora załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich, bocznych drzwiach samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie. Numery z poprzednich imprez muszą być zakryte. 6.BADANIE ADMINISTRACYJNE. 6.1 Miejsce i czas.

5 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, godz. 7:00 8: Dokumenty do okazania w biurze zawodów. - prawo jazdy kierowcy - ubezpieczenia OC i NW - dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi - dowód wpłaty wpisowego - pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota. 7.BADANIE KONTROLNE. 7.1 Miejsce i czas Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, godz. 7: Godzina Badania Kontrolnego BK-1 dla każdej załogi będzie ustalana indywidualnie oraz wpisywana do Karty Badania Kontrolnego podczas Odbioru Administracyjnego. przewiduje się możliwość wcześniejszego wjazdu na BK-1 za zgodą Organizatora. Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z zawodów (Załącznik 1). 8. NAGRODY. 8.1 Rozdanie nagród: Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 godz Nagrody: Lista nagród zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w dniu zawodów. Wręczone będą wręczone po 2 puchary za pierwsze 3 miejsca w klasach i klasyfikacji generalnej. 9.BADANIA KONTROLNE KOŃCOWE 9.1 Miejsce i czas: Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, godz Badanie kontrolne będzie prowadzone wyrywkowo wg uznania kierownika BK. Po mecie i BK 2 obowiązuje Park Zamknięty do odwołania przez Zespół Sędziów Sportowych. 10. PROTESTY 10.1 Termin składania: Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Kaucja Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Odwołanie Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS muszą być składane przez zawodnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu,

6 wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralna cześć regulaminu uzupełniającego jak równie do całkowitego odwołania KJS. Marcin Krupa Dyrektor zawodów

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r.

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r. KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jasło, 11 listopada 2011 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ)

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) 3 Runda Królewski Cup 3 Runda MiniMax Rally Legionowo 1.04.2012 WSTĘP Testy techniki jazdy są imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB TUROSZOWSKIE ZAGŁĘBIE R O K Z A Ł O Ż E N IA 1 9 8 5 Z G O R Z E LE C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA DMO DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU Mistrzostwa Klubowe Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gmina Dobrzeń Wielki IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Patroni medialni: WSTĘP IV Historic Rally zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00

WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00 WSTĘP I EKO-RAJD 4x4 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP i niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Biecz, dn. 25-26 maja 2012 WSTĘP WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo