REGULAMIN. Piekary Śląskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Piekary Śląskie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

2 WSTĘP Piekarskie Kryterium Kierowców Amatorów zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami MKS, regulaminu KJS, niniejszego regulaminu i Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń godz. 8:30 Odbiór administracyjny godz. 7:30-8:30 Badanie kontrolne BK godz. 7:35 Pierwsze posiedzenie ZSS godz. 9:30 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 9:50 Odprawa uczestników godz. 10:00 Start godz Meta godz. 14:00 Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 15:00 Rozdanie nagród godz. 15:30 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu Start godz. 10:30 Meta godz. 14: Nazwa i ranga imprezy SUPER SPRINT zaliczany jest do: - Mistrzostw Delegatury Środowiskowej Automobilklubu Śląskiego w Chorzowie 1.4 Lokalizacja Biura Biuro do dnia do godz. 16,00 znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Śląskiego tel./fax.: 0-32/ W dniu zawodów do godz. 8:30 Piekary Śląskie Lokalizacja startu, mety i parku maszyn Start Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 49 Meta Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Na trasie zlokalizowane będą 2 próby sprawnościowe przejeżdżane 2 razy. Nawierzchnia trasy i prób: asfalt. Długość próby nr.1: 0,9 km Długość próby nr.2: 0,7km 2. ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora Automobilklub Śląski Delegatura Środowiskowa w Chorzowie 2.2 Adres Chorzów, ul. Św. Piotra 1, tel / fax: 032 / ZSS KRYTERIUM Przewodniczący Członek Członek Waldemar KRZEŚLAK Andrzej GRENDA Romuald MATEJA

3 2.4 Osoby oficjalne DYREKTOR CYKLU KRYTERIUM Piotr WŁOŚIŃSKI Asystent Dyrektora Kierownik Biura Mariusz URBAŃCZYK Krystyna BYWALEC Komisja obliczeń Anna DZIACKO Badania kontrolne Sławomir SZABAT Kierownik próby nr.1: Kierownik próby nr.2: Jerzy KOPYTO Mateusz WŁOSIŃSKI 3. ZGŁOSZENIA 3.1 Załoga Załogę stanowią dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona. 3.2 Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie Każda załoga musi mieć widoczną podpisaną kartę identyfikacyjną z danymi kierowcy i pilota widoczną przez prawą tylnią szybę. 3.3 Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane poczta elektroniczna i faksem do dnia do godz. 16:00 oraz w dniu imprezy w biurze zawodów do godz. 8:30 Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w biurze zawodów. Wpłat można dokonać na konto: Automobilklub Śląski ul. Stanisława Katowice PKO BP II o/katowice Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własna odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników. 3.4 Maksymalna ilość uczestników Maksymalna liczba startujących załóg: W przypadku zgłoszenia więcej niż 60 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Imprezy.

4 3.5 Pojazdy dopuszczone Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego. Ponadto samochód musi odpowiadać wymogom zawartych w dokumencie wydanym przez OKSS w Katowicach Ustalenia dla Organizatorów Rally Sprintów Pojazd dopuszczony musi posiadać seryjne, oraz zgodne opony w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym. Zgodnie z Komunikatem GKSS 1/2008 odnośnie pkt 7.- Zasilanie Gazem Anuluje się przepis punktu 11.g - załącznika nr 2 regulaminu KJS 2008 i w miejsce to wprowadza się zapis następującej treści: Samochody zasilane gazem musza mieć wymontowany zbiornik gazu lub zawór bezpieczeństwa z butli gazu, natomiast w komorze silnika w sposób widoczny musi być odłączone doprowadzenie gazu do silnika. Komunikat do wglądu na stronie : _nr_1_2008.pdf 3.6 Podział na klasy Podział na klasy będzie obowiązywał we wszystkich eliminacjach KRYTERIUM klasa Fiat 126p 650 i 652 cm3 klasa 1 do 903 cm3 klasa 2 powyżej 903 cm3 do 1300 cm3 klasa 3 powyżej 1300 cm3 do 1600 cm3 klasa 4 powyżej 1600 cm3 do 2000 cm3 klasa 5 powyżej 2000 cm Samochody posiadające silnik z turbodoładowanie zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa Nie obowiązuje klasa GOŚĆ 3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi 100 zł do dnia do momentu zamknięcia listy zgłoszeń W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 100 zł Wpłaty wpisowego przyjmowane będą gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 4. UBEZPIECZENIE 4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie musza posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.

5 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1 Numery startowe Załoga we własnym zakresie musi umieścić nr startowy, dostarczony przez organizatora na prawych i lewych przednich drzwiach. Brak numeru podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie. Załoga musi mieć również zakryte numery z innych imprez. 6. BADANIA ADMINISTRACYJNE 6.1 Miejsce i czas , godz. 7:30-8:30; Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie Dokumenty do okazania - prawo jazdy kierowcy - ubezpieczenia OC i NNW - dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi - aktualne fotografie kierowcy i pilota (zalecane) - pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota. 7. BADANIA KONTROLNE 7.1 Miejsce i czas , godz. 7:35;Piekary Śląskie. Spóźnienie na BK-1 powyżej: 15 minut kara pieniężna w wysokości 50% wpisowego 30 minut powoduje wykluczenie załogi z imprezy. Czas BK nadany zostanie przy odbiorze administracyjnym w biurze zawodów. BK-2 po zakończonej imprezie nie obowiązuje. 8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW 8.1 Miejsce i czas , godz. 10:00; Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie START 9.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej , godz. 9:50; Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie Oficjalny start , godz. 10:30; Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie NAGRODY i PUCHARY 10.1 Rozdanie nagród , godz. 15:30 ; Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie Puchary W klasach po 2 puchary za 1, 2 i 3 miejsce. W klasyfikacji generalnej po 1 pucharze za 1, 2 i 3 miejsce.

6 11. PROTESTY 11.1 Termin składania Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Kaucja Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS. 14. POSTANOWIENIA KONCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralna cześć regulaminu jak również do całkowitego odwołania imprezy. Chorzów; dn r. Dyrektor KRYTERIUM Piotr Włośiński Regulamin zatwierdzono przez OKSS w dniu: r. nr wizy: 7/RS/09

7 ZESTAW KAR REGULAMINOWYCH 1 Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut Niedopuszczenie do startu 2 Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 3 Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do start 4 Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych Wykluczenie 5 Nie sportowe zachowanie się Wykluczenie 6 Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy lub szykany 5 pkt. 7 Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt. 8 Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut Wykluczenie 9 Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota Wykluczenie 10 Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby Limit 150% czasu najlepszego uczestnika w klasie 11 Zgubienie karty identyfikacyjnej Wykluczenie

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r.

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r. KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jasło, 11 listopada 2011 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ)

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) 3 Runda Królewski Cup 3 Runda MiniMax Rally Legionowo 1.04.2012 WSTĘP Testy techniki jazdy są imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB TUROSZOWSKIE ZAGŁĘBIE R O K Z A Ł O Ż E N IA 1 9 8 5 Z G O R Z E LE C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA DMO DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU Mistrzostwa Klubowe Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Gmina Dobrzeń Wielki. IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gmina Dobrzeń Wielki IV Historic Rally 12 LIPCA 2014 ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Patroni medialni: WSTĘP IV Historic Rally zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00

WSTĘP PROGRAM IMPREZY. w Opolu ul. Oleska 125a: od godziny 10:00 15:00 WSTĘP I EKO-RAJD 4x4 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP i niniejszego

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM. II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM II Classicauto Rajd Magurski Memoriał Aleksandra Sobańskiego. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Biecz, dn. 25-26 maja 2012 WSTĘP WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo