AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa"

Transkrypt

1 AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa XVIII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2013 " Zgorzelec Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu ul Poniatowskiego 19a Zgorzelec

2 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego, Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2013 i Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP oraz niniejszego regulaminu uzupełniającego. PROGRAM IMPREZY sobota r. Otwarcie listy zgłoszeń godz 8.00 Zamknięcie listy zgłoszeń godz. 18:00 Odbiór administracyjny godz. 16:00-18:45 Badania kontrolne BK godz. 16:00-19:00 Pierwsze posiedzenie ZSS godz. 19:30 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 19:40 Odprawa uczestników godz. 19:45 Start godz Meta godz. 01:04 Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 01:35 Rozdanie nagród godz. 02:05 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu r. Start pierwszej załogi godz. 20:00 Meta pierwszej załogi godz Nazwa i ranga imprezy Konkursowa Jazda Samochodowa Noc Świętojańska 2013 zaliczana jest do: Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu KJS, Mistrzostw Klubowych Automobilklubu Zagłębie Turoszowskie i Mistrzostw KJS Jeleniej Góry. 1.3 Numer wizy ZO PZM Numer wizy /2013 z dnia Lokalizacja Biura Biuro do dnia znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu tel ; ; w dniu w godz w biurze KJS przy Parku Handlowym EDEN w Zgorzelcu ul. Jeleniogórska 1.5 Lokalizacja startu, mety Start- plac parkingowy Parku Handlowego EDEN ' w Zgorzelcu ul. Jeleniogórska Strefa serwisowa parking Parku Handlowego Eden w Zgorzelcu ul. Jeleniogórska Komasacja --- Pokrzywnik Meta Pokrzywnik 1.6 Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w trzech sekcjach Na trasie zlokalizowanych będzie 9 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC. Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, beton, szuter. 1.7 Dodatkowo będą dwie próby St 2 i St 3, które będą traktowane jako przejazdy zapoznawcze, których pomiary czasu nie będą się wliczały do klasyfikacji. Długość trasy: 84 km. Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu

3 2.2 Adres Zgorzelec ul. Poniatowskiego 19A Zespół Sędziów Sportowych Przewodniczący Hurlak Bogdan AŚ I/212/2012 Członek Iwanowska Krystyna AK I/442/2012 Członek Andrzej Kazimierczak AZT I/390/ Osoby oficjalne Dyrektor Imprezy Henryk Kazimierczak II/ 58 / 2003 Asystent dyrektora ds. organizacyjnych Ryszard Zyzdorf II/26 / 2009 Odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami Grzegorczyk Łucja II /54/ 2002 Kierownik Biura Anna Bojarun II/49/2010 Kierownik Komisji obliczeń Bogumiła Olejniczak II/164/2000 Kierownik badań kontrolnych Darek Święs 3. ZGŁOSZENIA 3.1 Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określane jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportów samochodowych w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 Regulaminu Ramowego KJS Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona. 3.2 Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawa tylną szybę Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 3.3 Procedura zgłoszeń Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną do dnia do godz na adres Istnieje możliwość wpłaty wpisowego przelewem na konto klubu: Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu ul.poniatowskiego 19A W dniu imprezy, wpłaty wpisowego lub oryginały przelewu wpłaty oraz zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów przy Parku Handlowym EDEN od godz.16:30 do 18:00. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia z podaniem przyczyny odmowy Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w konkursie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas konkursu. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników. 3.4 Maksymalna ilość uczestników Maksymalna liczba startujących załóg: W przypadku zgłoszenia się więcej niż 50 załóg o przyjęciu będzie decydować kolejność wpływu zgłoszeń do biura imprezy.

4 3.5 Pojazdy dopuszczone Wszystkie samochody zgłoszone do konkursu muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS tj. do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo-towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego 3.6 Podział na klasy Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie z Regulaminem Ramowym w Konkursowych Jazdach Samochodowych klasa 1 do 903 cm klasa 2 powyżej 903 cm 3 do 1300 cm 3 klasa 3 powyżej 1300 cm 3 do 1600 cm 3 klasa 4 powyżej 1600 cm 3 do 2000 cm3 klasa 5 powyżej 2000 cm3 Kategoria GOŚĆ niezależna od pojemności Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS. 3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi 160zł.. - członkowie AZT z opłaconą składką za rok 2013 r zł W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 320 zł Wpłaty wpisowego przyjmowane będą w czasie odbioru dokumentów w biurze imprezy gotówką oryginałem przelewu na konto organizatora Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 4. UBEZPIECZENIE 4.1 Kierowcy uczestniczący w konkursie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW. 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1 Tablice Tablic nie przewiduje się. 5.2 Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora należy umieścić w przedniej prawej części przedniej klapy samochodu. Brak numeru podczas trwania konkursu spowoduje karę do wykluczenia włącznie. 5.3 Karta identyfikacyjna Podczas imprezy, wewnątrz pojazdu musi być umieszczona karta identyfikacyjna widoczna przez prawą tylną boczną szybę, zawierająca numer startowy, aktualne informacje o członkach załogi i ich aktualne fotografie oraz podpisy. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary aż do wykluczenia włącznie. Ostateczna decyzja należy do organizatora.

5 6. BADANIA ADMINISTRACYJNE 6.1 Miejsce i czas Parking Parku Handlowego EDEN ul.jeleniogórska w Zgorzelcu w dniu r Dokumenty do okazania - prawo jazdy kierowcy - ubezpieczenia OC i NNW - dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi - pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy. 7. BADANIA KONTROLNE 7.1 Miejsce i czas Serwis Boscha przy ulicy Lubańskiej w Zgorzelcu, w dniu imprezy. Spóźnienie na BK-1 powyżej 10 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS OPONY -samochód startujący w KJS może być wyposażony tylko w 2 koła zapasowe - podczas BK1 wszystkie koła będą oznakowane - ilość kół w samochodzie musi się zgadzać z ilością kół na badaniach kontrolnych jak i w czasie prób -samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK 1. -za wykryte naruszenie powyższych ustaleń zostanie na załogę nałożona kara wyznaczone przez ZSS. Dodatkowe lampy oświetlenia muszą być trwale umocowane przez cały okres trwania konkursu, dotyczy to również konstrukcji mocujących kamery oraz samych kamer używanych przez załogę. Wyposażenie podlegające kontroli podczas Badania Kontrolnego określone jest w załączniku 2 Regulaminu Ramowego KJS obowiązującego w 2013 roku. Brak lub niepełne wyposażenie w stosunku do wymagań będzie ocenione przez ZSS na podstawie raportu Kierownika BK. Przewiduje się wyznaczenie załóg,które będą zobowiązane do poddania się dodatkowej kontroli BK 2 na zakończenie konkursu. Interpretacja przepisów dotyczących wytycznych do karty znajduje się na głównej stronie OKSS Okręgu Wrocławskiego pod adresem BK1-KJS. doc 8.ODPRAWA UCZESTNIKÓW 8.1 Miejsce i czas Parking Parku Handlowego EDEN godz START 9.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej Parking Parku Handlowego EDEN ul. Jeleniogórska godz Oficjalny start Parking Parku Handlowego EDEN ul. Jeleniogórska godz. 20:00 Start załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych. 10. PRZEBIEG IMPREZY 10.1 Wymiana kart drogowych Karta drogowa do sekcji 1 wydawana będzie na PKC-0 Do sekcji 2 wydana będzie na PKC 5B serwis Parking Parku Handlowego Eden

6 do sekcji 3 wydana będzie na PKC 9B Komasacja Pokrzywnik Procedura Startu Dawanego Ręcznie ; po oddaniu karty drogowej załodze, sędzia będzie odliczał głośno sekundy pozostałe do momentu startu: 30,15,10, a ostatnie 5 - po jednej. Po upływie ostatnich 5 sek, nastąpi sygnał startu. Po oddaniu sygnału do startu uczestnik musi niezwłocznie wystartować Wcześniejszy wjazd na zakończenie sekcji 3 Zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę PKC NAGRODY 11.1 Rozdanie nagród Pokrzywnik Meta 11.2 Nagrody: Dla załogi, po 2 puchary za pierwsze trzy miejsca w każdej klasie 12. KLASYFIKACJA 12.1 Klasyfikacją zostaną objęte wszystkie załogi, które uzyskają punktację za wszystkie próby zręcznościowe. Najmniejsza, łączna liczba punktów karnych decyduje o zwycięstwie w klasie W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej kierowców, dla ustalenia, który z nich zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu zostanie zastosowana zasada: Zwycięzcą zostanie kierowca, który zajął większą ilość lepszych miejsc w rozegranych próbach sportowych. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające wynik będzie zaliczony Ex aequo. 13. PROTESTY 13.1 Termin składania Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Kaucja Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS Odwołanie Wszelkie odwołania od decyzji ZSS Konkursowej Jazdy Samochodowej mogą być składane przez uczestnika do OKSS PZM.W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania dla uczestnika od decyzji OKSS można złożyć odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań z MKS. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS. Zgorzelec r. Dyrektor dmo-kjs Regulamin zatwierdził; Bogusław Mokanek St K II 167/00 Henryk Kazimierczak St KII /58/2003

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB TUROSZOWSKIE ZAGŁĘBIE R O K Z A Ł O Ż E N IA 1 9 8 5 Z G O R Z E LE C REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA DMO DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU Mistrzostwa Klubowe Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r.

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r. KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jasło, 11 listopada 2011 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 15.03.2014 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego ZAMARSKI 12.07.2015r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS MIELEC 06. 09. 2015 r. Organizator Automobilklub Mielecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła Wieliczka 14.06.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AC Pokale KJS Rajd Tyski 5 RUNDA SMT 2015 Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby Miasto Tychy 15 sierpień 2015 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski c REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów Łapanów 21.03.2015 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo