Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć planowanych. Serwis sporządzany jest raz w miesiącu. POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY Nr 6/2008 KOŁOBRZEG, czerwiec sierpień 2008 r.

2 AKTUALNOŚCI Z PRACY WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO WYDZIAŁ GEODEZJI I GOPSODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 1. W miesiącu lipcu do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 35 wniosków w sprawach gospodarki nieruchomościami, wprowadzono 439 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęto 710 zgłoszeń oraz zamówień na dokumentację i dane pochodzące z zasobu geodezyjno - kartogaficznego (w tym 239 zgłoszeń prac geodezyjnych), a w szczególności : Ilość przyjętych wniosków Mienie Powiatu Kołobrzeskiego Mienie Skarbu Państwa 8 Ilość zrealizowanych opracowań geodezyjnych w asortymentach 5 Ewidencja gruntów i budynków (wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji) Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez ZUDP Klasyfikacja gruntów 2 Mapy do celów opiniodawczych Inne wnioski 20 Prace geodezyjne o tematyce prawnej (rozgraniczenia, podziały, klasyfikacje gruntów, wyłączenia z produkcji rolnej) 40 Razem 35 Prace geodezyjne o tematyce mapy zasadniczej (inwentaryzacje, odbiory, aktualizacje, inne) W fazie realizacji znajduje się 213 prac geodezyjnych. 2. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kołobrzeg, oraz Miasta Kołobrzeg. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 2. W dniu 14 lipca 2008 r. w Szczecinie odbyła się konferencja dotycząca działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w nowym okresie programowym na lata Wsparcie z Programu otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje naukowe i inne podmioty. W pierwszym naborze wniosków trwającym od r. w województwie zachodniopomorskim złożono 7 wniosków na łączną wartość , 10 zł. Projektem indywidualnym, który otrzymał wsparcie w ramach priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa jest projekt p.n. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty faza II. Orientacyjny koszt całkowity projektu 302,75 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 180,14 mln PLN, przewidywany okres realizacji projektu czerwca 2008 r. ogłoszono II edycję konkursu w ramach: - Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa - Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Oś priorytetowa II gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Wnioski można składać w terminie od Szczegóły znajdują się na stronie 3. W dniu 10 lipca na sali konferencyjnej w Hali Milenium odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

3 Na spotkaniu omówiono m.in. obowiązki ustawowe jakie ciążą na tych podmiotach jako wytwórcach odpadów medycznych oraz sposób postępowania z wytworzonymi odpadami. Zgodnie z ustaleniami został opracowany wzór informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz wniosek o zatwierdzenie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wnioski dostępne są w tut. Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej powiatu. 4. W okresie od r. do r. w Wydziale rozpatrzono 115 wniosków z zakresu ochrony środowiska.

4 AKTUALNOŚCI Z JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 5. Stan prac na dzień 25 czerwiec 2008 r. prowadzonych lub nadzorowanych w zakresie robót budowlanych i opracowywania dokumentacji technicznych dla dróg powiatu kołobrzeskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Dokumentacje techniczne w trakcie opracowywania: - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Bardy-Miechęcino w trakcie opracowywania, - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Ząbrowie przy drodze nr 0268 z (lewa strona), - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Stramnica Stojkowo, - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo w miejscowości Gorawino na długości 1200 mb. 6. Zamówienia publiczne w Zarządzie Dróg Powiatowych NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB MATERIAŁY BUDOWLANE - KOSTKA - OBRZEŻA - KRAWĘŻNIKI ROZSTRZYGNIĘT DOSTAWA BETONU ROZSTRZYGNIĘTY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO- RZESZNIKOWO W MIEJSCOWOŚCI GORAWINO NA DŁUGOŚCI 1200 MB DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ CHODNIKA W ZĄBROWIE PRZY DRODZE NR 0268 Z (LEWA STRONA) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LIPIEC NA BUDOWĘ CHODNIKA W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. POLNEJ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI STRAMNICA - STOJKOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI BARDY- MIECHĘCINO PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA ROZSTRZYGNIĘTY W TRAKCIE REALIZACJI W TRAKCIE REALIZACJI W TRAKCIE REALIZACJI PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA U KONIEC CZERWCA REMONT DROGI KAMICA- TRZYNIK REMONT DROGI DROZDOWO- TRZYNIK REMONT DROGI WARTKOWO -DARGOCICE REMONT DROGI GĄSKOWO- RUSOWO

5 NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA 7. Projekty o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Trwają prace przygotowawcze do aplikowania ze środków programu RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego dla przebudowy drogi nr 0152Z Mrzeżyno -Dźwirzyno - Kołobrzeg, na odcinku od km w miejscowości Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. 8. Prace remontowe i utrzymaniowe Roboty utrzymaniowe na drogach: - profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem i ziemią odcinki dróg Pustary-Ząbrowo, ul. Borkowska w Grzybowie, - koszenie rowów i poboczy w miejscowości Budzistowo, odcinki dróg Gościno-Pobłocie M. - zbieranie gałęzi i zakrzaczeń po wycince w pasie drogowym na terenie całego powiatu, - koszenie trawników i formowanie żywopłotów na obszarze poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Kołobrzeg, na odcinkach dróg Rościęcino-Rymań, - wykaszanie trawy wokół znaków drogowych i mostów oraz przepustów na terenie całego powiatu, - wycinka odrostów i zakrzaczeń, podcinka drzew na terenie całego powiatu m.in. przy drodze Sarbia- Karcino, Kędrzyno-Byszewo, ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim, - koszenie poboczy drogi Czernin-Dębogard, Gościno-Pobłocie Małe, Pobłocie Małe-Bardy, Bardy- Włościbórz-Piotrowice, Kukinka-Kukinia-Rusowo, Kołobrzeg-Karcino, Kołobrzeg-Grzybowo, Gościno- Robuń, Dygowo-Gąskowo-Rusowo, Karwin-Ramlewo, Robuń-Pobłocie M., Robuń -Wartkowo-Dargocice, Gościno-Pławęcino, Kołobrzeg-Korzystno, Kołobrzeg-Dźwirzyno, Gościno-Trzynik, Trzynik-Siemyśl, Grzybowo-Dźwirzyno-Stary Borek, Trzynik-Gorawino, Rościęcino-Rymań, droga do j. Popiel gm. Rymań, Rymań-Kamień Rymański, odcinek drogi w Niemierzu, Byszewo-Starnin Stramnica Kiełpino, - koszenie skarp mosty i przepusty Niekanin, Ząbrowo, Gościno, Bardy, Kłopotowo, - karczowanie pni po wycince m.in. na drogach w miejscowości Kołobrzeg ul. Zdrojowa, w miejscowości Niekanin, - ścinka poboczy - w miejscowości Czernin, Dygowo, odcinkach dróg Wrzosowo-Skoczów, Gościno- Pobłocie Małe, ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim, - montaż progów zwalniających w Gościnie, Czerninie, Ustroniu Morskim, - sprzątanie ulic w mieście Kołobrzeg po akcji zimowego utrzymania dróg, - sprzątanie ze śmieci i zamiatanie ulic powiatowych na terenie miasta (20 km dróg), - odnowienie oznakowania poziomego na ulicach powiatowych w mieście Kołobrzeg (przejścia dla pieszych, linie rozgraniczające pasy jezdni) oraz na odcinkach dróg Kołobrzeg-Budzistowo, Dźwirzyno- Kołobrzeg,

6 - konserwacja i przeglądy oznakowania pionowego na wszystkich drogach powiatu (m.in. wymiana oznakowania na nowe), - remonty cząstkowe nawierzchni emulsja i grysami oraz masą na zimno ulice należące do powiatu na terenie miasta Kołobrzeg (20 km dróg), odcinki dróg Piotrowice-Kłopotowo-Wrzosowo, Pobłocie M.- Włościbórz, Dygowo-Kukinia-Rusowo, Dygowo-Gąskowo-Rusowo, Pobłocie M.-Robuń-Rusowo, Dargocice- Wierzbka Dolna, Gościno- Pławęcino, Ząbrowo-Ołużna, Ołużna-Charzyno, Siemyśl-Trzynik, Gościno- Trzynik, Trzynik-Gorawino, Siemyśl-Rymań, Starnin-Byszewo, Jarkowo-Kinowo, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych umieszczanie urządzeń obcych m.in.: Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Koszalin - ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, TBS w Kołobrzegu na ul. Wolności., MWiK Stary Borek, Stramnica, Grzybowo, ENERGA w Nowogardku, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane m.in.: TEXTEL ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego na ul. Wolności w Kołobrzegu, ENERGA ul. Wschodnia w K-gu, DOMAR Koszalin, MWiK Stary Borek, Gostyńkie Przedsiębiorstwo Drogowe Budzistowo, ENERGA w Nierzynie, - nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów w dzielnicy uzdrowiskowej w obszarze pasa drogowego dróg powiatowych ul. J. Kasprowicza, Zdrojowa w Kołobrzegu; inwestycje prowadzone przez firmy KOMBINAT BUDOWLANY, MAT-MAD, KOBED, - usuwanie bieżących awarii, m.in. przepychanie i oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Gorawinie, Grzybowie ul. Borkowska, - pielęgnacja klombu na skrzyżowaniu ulic A. Fredry i J. Kasprowicza w Kołobrzegu, - wykonanie przez inwestora remontu cząstkowego masą mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm na odcinku ul. Zdrojowej w Kołobrzegu na podstawie odrębnego porozumienia, - konserwacja odwodnienia na ul. Kolejowej w miejscowości Ustronie Morskie, - usunięcie zastoisk wodnych w miejscowości Siemyśl, - transport materiałów do remontów przepustów w Ustroniu Morskim, - wykonanie pomiaru ruchu na drogach powiatowych tj. ul. Myśliwska i skrzyżowanie ulic Jedności Narodowej, Żurawia, Solna w Kołobrzegu oraz w miejscowości Charzyno. 9. Stan prac na dzień 25 lipiec 2008 r. prowadzonych lub nadzorowanych w zakresie robót budowlanych i opracowywania dokumentacji technicznych dla dróg powiatu kołobrzeskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Dokumentacje techniczne Zakończone opracowania: - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Bardy-Miechęcino, - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Ząbrowie przy drodze nr 0268 z (lewa strona), - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Stramnica Stojkowo W trakcie opracowania: - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo w miejscowości Gorawino na długości 1200 mb

7 Planowane opracowania: - Opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do przebudowy drogi nr 0152 Z Mrzeżyno - Dźwirzyno Kołobrzeg z przebudową mostu nad kanałem Resko. 10. Zamówienia publiczne w Zarządzie Dróg Powiatowych NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI ROZSTRZYGNIĘTY POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO- RZESZNIKOWO W MIEJSCOWOŚCI GORAWINO NA DŁUGOŚCI 1200 MB DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LIPIEC-SIEPRIEŃ NA BUDOWĘ CHODNIKA W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. POLNEJ REMONT DROGI KAMICA- TRZYNIK REMONT DROGI DROZDOWO- TRZYNIK REMONT DROGI WARTKOWO -DARGOCICE REMONT DROGI GĄSKOWO- RUSOWO SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA OPRACOWANIE DOKUMEDOKUMENTACJANTACJI PROJEKTOWEJ, STUDIUM WYKONALNOŚCI I WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO PRZEBUDOWY DROGI NR 0152Z MRZEŻYNO -DŹWIRZYNO KOŁOBRZEG Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NAD KANAŁEM RESKO. ROZSTRZYGNIĘTY LIPIEC -SIERPIEŃ 11. Projekty o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Trwają prace przygotowawcze do aplikowania ze środków programu RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego dla przebudowy drogi nr 0152Z Mrzeżyno -Dźwirzyno - Kołobrzeg, na odcinku od km w miejscowości Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. 12. Prace remontowe i utrzymaniowe Roboty utrzymaniowe na drogach: - profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem i ziemią odcinki dróg Pustary-Ząbrowo, ul. Borkowska w Grzybowie, - koszenie poboczy i rowów odcinki dróg Charzyno -Niemierze, Jarkowo-Starnin, Kołobrzeg-Dźwirzyno, Białokury-Świecie Kołobrzeskie, Charzyno-Ząbrowo, Grzybowo-Stary Borek, Gąskowo-Stojkowo, Niekanin-Ząbrowo, Dygowo-Sianożęty, Ząbrowo-Budzistowo, Rościęcino-Rymań, w miejscowościach Jazy, Budzistowo,

8 - likwidacja barszczu Sosnowskiego o w miejscowości Gąskowo, - usuwanie gałęzi i zakrzaczeń po wycince w pasie drogowym na terenie całego powiatu, - koszenie trawników i formowanie żywopłotów na terenie miasta Kołobrzeg, - wykaszanie trawy wokół znaków drogowych i mostów oraz przepustów na terenie całego powiatu, - wycinka odrostów i zakrzaczeń, podcinka drzew na terenie całego powiatu m.in. ul. Wylotowa, ul. Zdrojowa w Kołobrzegu, - usuwanie wiatrołomów odcinki dróg Charzyno-Niemierze, Bardy -Pobłocie M., - karczowanie pni - po wycince m.in. w miejscowości Ustronie Morskie, odcinek drogi Gościno-Mołtowo, - porządkowanie pasa drogowego - odcinki dróg Kędrzyno-Byszewo-Nieżyn, Charzyno-Ząbrowo, Świecie Kołobrzeskie-Mechowo, Bardy -Włościbórz, Wrzosowo-Skoczów, Włościbórz- Wrzosowo, - montaż bariery sprężystej w miejscowości Bogucino wraz z demontażem starych betonowych, - sprzątanie ulic w mieście Kołobrzeg sprzątanie ze śmieci i zamiatanie ulic powiatowych na terenie miasta (20 km dróg), wraz z opróżnianiem koszy na śmieci, - konserwacja i przeglądy oznakowania pionowego na wszystkich drogach powiatu (m.in. wymiana oznakowania na nowe) m.in. w Ustroniu Morskim, Charzynie naprawa i uzupełnianie oznakowania, - remonty cząstkowe nawierzchni emulsja i grysami oraz masą na zimno ulice należące do powiatu na terenie miasta Kołobrzeg (20 km dróg), odcinki dróg Jarkowo-Morowo, Białokury-Świecie Kołobrzeskie, miejscowości Stramnica, Grzybowo, ul. Jasna w Kołobrzegu, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych umieszczanie urządzeń obcych m.in.: MWiK Karcino, Stary Borek, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane m.in.: Piotr Sady ul. Starynowska, w Kołobrzegu, ELPRO ul. J. Kasprowicza w Kołobrzegu, TPSA ul. Żurawia w K-gu, MWiK Karcino, Stary Borek - nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów w dzielnicy uzdrowiskowej w obszarze pasa drogowego dróg powiatowych ul. J. Kasprowicza, Zdrojowa w Kołobrzegu; inwestycje prowadzone przez firmy KOMBINAT BUDOWLANY, MAT-MAD, KOBED, - remont studzienki kanalizacji deszczowej ul. J. Kasprowicza w Kołobrzegu, - przekazanie płytek chodnikowych dla gminy Gościno na potrzeby remontu chodnika w miejscowości Dargocice, - wymiana barier ochronnych na przepuście przy drodze powiatowej Gościno-Mołtowo (demontaż starych betonowych i montaż nowych stalowych), - naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu na bazie Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

9 MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU 13. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do odwiedzania swoich ekspozycji w sezonie letnim - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 r. - w nowych godzinach otwarcia dopasowanych do zwiększonego ruchu turystycznego i zgłaszanych wcześniej potrzeb. Wystawy stałe: Dzieje Kołobrzegu" z filmem Zbiory metrologiczne" Wystawa czasowa: "Polska Marynarka Wojenna " ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni godziny otwarcia od wtorku do soboty 10:00-16:00 niedziela i poniedziałek nieczynne ceny biletów: normalny 10 zł. ulgowy 7 zł grupowy 6 / 7 zł rodzinny (2+2) 25 zł na wystawę czasową 4 zł opłata za przewodnika 20 zł lekcja muzealna 3 zł / osoba opłata za fotografowanie 5 zł 14. Proponujemy Państwu lekcję muzealną: Kołobrzeg miasto twierdza zespół obiektów przy ul. Emilii Gierczak 5 Wystawa stała "Dzieje oręża polskiego" pawilon wystawienniczy i ekspozycja plenerowa godziny otwarcia: codziennie 9:30-17:00 w niedzielę wystawa plenerowa udostępniona jest bezpłatnie ceny biletów: normalny 7 zł. ulgowy 5 zł grupowy 4 / 5 zł rodzinny (2+2) 20 zł opłata za przewodnika 30 zł lekcja muzealna 3 zł / osoba opłata za fotografowanie 5 zł 15. Proponujemy Państwu lekcję muzealną : Od woja do żołnierza OKRĘT MUZEUM ORP FALA Zapraszamy również do zwiedzania Okrętu Muzeum w Porcie ( przy Latarni Morskiej, codziennie w godzinach 9:00 21:00 Ceny biletów: normalny 6 zł ulgowy 5 zł grupowy 5 zł Uwaga: Kasy muzealne zaprzestają sprzedaży biletów na 30 min. przed zamknięciem wystaw Prosimy o pozostawianie swoich uwag u pracowników Muzeum wpłyną one na lepsze rozpoznawanie Państwa oczekiwań i poprawę naszej oferty.

10 16. Lipiec w Muzeum lipca 2008 wychodząc ku publiczności poza mury swojej siedziby, Muzeum będzie uczestniczyć w IV Kołobrzeskim Pikniku Wojskowym, organizowanym przez Centrum Atrakcji Wojskowych BASTION. Podczas imprezy organizatorzy przewidują m.in. interesujące pokazy w wykonaniu Wojska Polskiego z udziałem żołnierzy i sprzętu, przeloty myśliwców bombardujących SU-22. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, m.in. Haubica 122mm, wyrzutnia rakiet Scud lipca Muzeum organizuje akcję zabezpieczenia i oczyszczenia 19 - BAS (Baterii Artylerii Stałej) na terenie Punktu Bazowania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu. W akcji 19 BAS chronimy zabytki techniki będą brać udział członkowie stowarzyszenia miłośników fortyfikacji oraz wolontariusze pasjonaci historii. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ochrony konserwatorskiej i promocja kołobrzeskich zabytków techniki militarnej w tym polskiej szkoły fortyfikacyjnej. Akcja ma również przyczynić się do aktywizacji mieszkańców Kołobrzegu i regionu na rzecz czynnej i skutecznej promocji miasta położonego na Bałtyckim Szlaku Fortyfikacyjnym. (Baltic Fort Route). Będziemy starać się o wpisanie 19 Baterii Artylerii Stałej do Rejestru Zabytków. 17. Sierpień w Muzeum 1-3 sierpnia 2008 XIV Festiwal Słowian i Wikingów Wolin Muzeum będzie uczestniczyć w Festiwalu na Wolinie: spektaklu historycznym oraz w konferencji przygotowanej przez Zakład Historii Wojskowej UAM z Poznania: IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie to wyprawa w czasie do mroków wieków średnich, podczas której można poznać kulturę wczesnośredniowiecznych ludów nadbałtyckich. Coroczny zlot miłośników archeologii żywej gromadzi na małej wysepce położonej na Dziwnie ponad tysiąc wojowników, rzemieślników, grajków oraz odtwórców dawnych obrzędów z wielu krajów Europy. Jest on również magnesem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy turystów. Idea festiwalu nawiązuje do tekstów legendarnej tzw. Jomswikinga sagi, napisanej w XIII wieku na dalekiej Islandii historii bractwa wojowników zwanych Jomswikingami, którzy w X wieku mieli zamieszkiwać w warownym obozie Jómsborgu. Założycielem grodu miał być duński król Harald zwany Sinozębym. Chociaż islandzka saga to tylko barwny literacki epos to nie wykluczone, że nawiązywała ona do dziejów grupy Skandynawów, którzy wówczas zamieszkiwali wśród Słowian w Wolinie. Wydają się to potwierdzać liczne znaleziska skandynawskie odkryte przez archeologów podczas wykopalisk w Wolinie. Podczas trzech dni trwania festiwalu Wikingowie, Słowianie, Bałtowie, Madziarzy, Rusini oraz potomkowie innych ludów rozbijają w Wolinie repliki dawnych namiotów, drzewnymi metodami przygotowują strawę, lepią garnki, tkają materił na ubrania, kują żelazo, ze srebra i brązu odlewają kopie wczesnośredniowiecznej biżuterii, szyją buty, a z drucianych kółek splatają kolczugi. W tym samym czasie po dziwnie żeglują repliki wikińskichi i słowiańskich okrętów z dziobami zwieńczonymi smoczymi łbami. Największą atrakcją są jednak bitwy, podczas których ścierają się z sobą setki wojowników. 9 sierpnia ( sobota) LETNIA NOC MUZEALNA Muzeum Oręża Polskiego zaprasza wszystkich na wieczorne zwiedzanie wystaw : Dzieje Kołobrzegu, Zbiory Metrologiczne i Polska Marynarka Wojenna Spotkanie z historią i kulturą rozpocznie się o godzinie 19:00 w oddziale muzeum przy ul. Armii Krajowej 13. Wstęp bezpłatny. Podczas Nocy Muzealnej odbędzie się kameralny koncert Nie można żyć bez miłości - w wykonaniu Joanny Steinberg z akompaniamentem Wojciecha Steca. Piosenki z repertuaru Marleny Dietrich, Agnieszki Osieckiej i Kabaretu Starszych Panów wykona Joanna Steinberg - wokalistka i aktorka, specjalistka w dziedzinie muzyki oratoryjno - kantatowej epoki Baroku, oraz piosenki aktorskiej i jazzowej; absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i stypendystka Privat Wien Konservatorium. Na fortepianie akompaniować będzie Wojciech Stec- pianista i gitarzysta, absolwent Berklee College of Music w Bostonie, kierownik muzyczny Chóru Moniuszko sierpnia V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, Borne- Sulinowo Nie może zabraknąć obecności Muzeum Oręża Polskiego na Zlocie Pojazdów Militarnych- wydarzeniu wpisanym na stałe do kalendarza imprez wszystkich pasjonatów militariów i historii. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Na atrakcyjność miejsca wpływa przede wszystkim niezwykłość Bornego- Sulinowa - miasta, które niedawno pojawiło się na polskich mapach. Interesująca jest szczególnie jego

11 niemiecko rosyjsko historia. Na miejsce zlotu organizatorzy wybrali nie przypadkowo ogromny plac zrujnowanych magazynów wojskowych, pamiętających czasy Guderiana, Rommla i Dubynina. Teren zlotowiska graniczy bezpośrednio z ruinami starych poniemieckich i poradzieckich hal, garaży i magazynów. W tej historycznej scenerii grupy rekonstrukcyjne organizują pokazy sprawności, zespoły pojazdów wojskowych prezentują możliwości eksploatacyjne sprzętu ciężkiego, pokazy niszczenia starych pojazdów przez ciężkie pojazdy militarne. Zlot uatrakcyjnią koncerty piosenki żołnierskiej pokazy jazdy konne w wykonaniu ułanów, namioty prezentujące technikę wojskową w miniaturze, kramy z odzieżą wojskową oraz parady pojazdów wojskowych. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, sierpnia Zlot Miłośników Fortyfikacji, Kołobrzeg, Reduta Solna Muzeum współorganizuje Zlot Miłośników Forytfikacji pasjonatów historii, którzy po raz pierwszy w historii wybrali miasto Kołobrzeg na miejsce spotkań. Do tej pory Zloty odbywały się na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w województwie lubuskim. Celem zlotu jest integracja środowisk miłośników fortyfikacji, pasjonatów historii, wymiana doświadczeń i nawiązywanie dalszej współpracy przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, których tłem jest historia i kultura. Muzeum Oręża Polskiego również sprzyja spotkaniom pasjonatów historii, doceniając i wspierając zaangażowanie stowarzyszeń i grup rekonstrukcji historycznych w ochronę dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie i edukację oraz aktywne działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku naszej instytucji. Organizatorzy postanowili odświeżyć formułę Festiwalu oraz uatrakcyjnić jego program. Na swoją bazę wybrali teren Reduty Solnej ( dowodzonej przez załogę Pirackiej Przygody). Podczas trzydniowego spotkania organizatorzy oferują uczestnikom bogaty program:. m.in. prezentacje filmów, multimedialną prezentację "Twierdza Kołobrzeg", zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczkę po kołobrzeskich fortyfikacjach (również tych na terenach wojskowych niedostępnych na co dzień) rejs statkiem po morzu oraz wieczorny koncert na forcie: legendarnych zespołów GEDEON JERUBBAAL, MIKI MOUSOLEUM, pokazy kuglarstwa, Światło i Dźwięk - najlepsi bunkrowi oświetleniowcy z Boryszyna. Miłośnicy historii również przybędą do Muzeum Oręża Polskiego,gdzie oprowadzać po wystawie: Historia Oręża będzie Dyrektor Muzeum. Nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia wykazała Kołobrzeska Żegluga Pasażerska oraz Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion. RADA POWIATU W KOŁOBRZEGU W dniu 27 czerwca 2008 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Zostały podjęte następujące uchwały: 1. UCHWAŁA NR XIX/109/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kołobrzeskiego. 2. UCHWAŁA NR XIX/110/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 3. UCHWAŁA NR XIX/111/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2008 rok. 4. UCHWAŁA NR XIX/112/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 5. UCHWAŁA NR XIX/113/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok. 6. UCHWAŁA NR XIX/114/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 7. UCHWAŁA NR XIX/115/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 8. UCHWAŁA NR XIX/116/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu kołobrzeskiego do realizacji projektu pod tytułem Nasz rozwój, nasza radość. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu kołobrzeskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 9. UCHWAŁA NR XIX/117/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. TERMIN POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2008 ROKU r. - godz Komisja Spraw Społecznych miejsce: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Biuro Rady Powiatu Szczegółowe informacje dotyczące spraw przedstawionych w Powiatowym Serwisie Informacyjnym znajdują się na stronie powiatu: i Wydawca Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Plac Ratuszowy 1, Kołobrzeg tel./fax.: Odpowiedzialna: Lidia Markowska

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

miasto kołobrzeg TAKIEGO ŚCISKU DAWNO NIE BYŁO do wynajęcia tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl FAJNE MIASTO Tysiące osób na festiwalu Sunrise KOŁOBRZEG

miasto kołobrzeg TAKIEGO ŚCISKU DAWNO NIE BYŁO do wynajęcia tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl FAJNE MIASTO Tysiące osób na festiwalu Sunrise KOŁOBRZEG c o n Całąz ogniem Tysiące osób na festiwalu Sunrise lipiec 2013 www.miastokolobrzeg.pl P opularni didżeje, świetna muzyka i tysiące młodych ludzi. Tak wyglądała dwudniowa impreza, na której wszyscy bawili

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Bajkowe animacje ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/230 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo