Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć planowanych. Serwis sporządzany jest raz w miesiącu. POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY Nr 6/2008 KOŁOBRZEG, czerwiec sierpień 2008 r.

2 AKTUALNOŚCI Z PRACY WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO WYDZIAŁ GEODEZJI I GOPSODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 1. W miesiącu lipcu do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 35 wniosków w sprawach gospodarki nieruchomościami, wprowadzono 439 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęto 710 zgłoszeń oraz zamówień na dokumentację i dane pochodzące z zasobu geodezyjno - kartogaficznego (w tym 239 zgłoszeń prac geodezyjnych), a w szczególności : Ilość przyjętych wniosków Mienie Powiatu Kołobrzeskiego Mienie Skarbu Państwa 8 Ilość zrealizowanych opracowań geodezyjnych w asortymentach 5 Ewidencja gruntów i budynków (wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji) Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez ZUDP Klasyfikacja gruntów 2 Mapy do celów opiniodawczych Inne wnioski 20 Prace geodezyjne o tematyce prawnej (rozgraniczenia, podziały, klasyfikacje gruntów, wyłączenia z produkcji rolnej) 40 Razem 35 Prace geodezyjne o tematyce mapy zasadniczej (inwentaryzacje, odbiory, aktualizacje, inne) W fazie realizacji znajduje się 213 prac geodezyjnych. 2. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kołobrzeg, oraz Miasta Kołobrzeg. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 2. W dniu 14 lipca 2008 r. w Szczecinie odbyła się konferencja dotycząca działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w nowym okresie programowym na lata Wsparcie z Programu otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje naukowe i inne podmioty. W pierwszym naborze wniosków trwającym od r. w województwie zachodniopomorskim złożono 7 wniosków na łączną wartość , 10 zł. Projektem indywidualnym, który otrzymał wsparcie w ramach priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa jest projekt p.n. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty faza II. Orientacyjny koszt całkowity projektu 302,75 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 180,14 mln PLN, przewidywany okres realizacji projektu czerwca 2008 r. ogłoszono II edycję konkursu w ramach: - Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa - Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Oś priorytetowa II gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Wnioski można składać w terminie od Szczegóły znajdują się na stronie 3. W dniu 10 lipca na sali konferencyjnej w Hali Milenium odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

3 Na spotkaniu omówiono m.in. obowiązki ustawowe jakie ciążą na tych podmiotach jako wytwórcach odpadów medycznych oraz sposób postępowania z wytworzonymi odpadami. Zgodnie z ustaleniami został opracowany wzór informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz wniosek o zatwierdzenie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wnioski dostępne są w tut. Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej powiatu. 4. W okresie od r. do r. w Wydziale rozpatrzono 115 wniosków z zakresu ochrony środowiska.

4 AKTUALNOŚCI Z JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 5. Stan prac na dzień 25 czerwiec 2008 r. prowadzonych lub nadzorowanych w zakresie robót budowlanych i opracowywania dokumentacji technicznych dla dróg powiatu kołobrzeskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Dokumentacje techniczne w trakcie opracowywania: - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Bardy-Miechęcino w trakcie opracowywania, - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Ząbrowie przy drodze nr 0268 z (lewa strona), - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Stramnica Stojkowo, - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo w miejscowości Gorawino na długości 1200 mb. 6. Zamówienia publiczne w Zarządzie Dróg Powiatowych NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB MATERIAŁY BUDOWLANE - KOSTKA - OBRZEŻA - KRAWĘŻNIKI ROZSTRZYGNIĘT DOSTAWA BETONU ROZSTRZYGNIĘTY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO- RZESZNIKOWO W MIEJSCOWOŚCI GORAWINO NA DŁUGOŚCI 1200 MB DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ CHODNIKA W ZĄBROWIE PRZY DRODZE NR 0268 Z (LEWA STRONA) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LIPIEC NA BUDOWĘ CHODNIKA W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. POLNEJ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI STRAMNICA - STOJKOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI BARDY- MIECHĘCINO PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA ROZSTRZYGNIĘTY W TRAKCIE REALIZACJI W TRAKCIE REALIZACJI W TRAKCIE REALIZACJI PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA U KONIEC CZERWCA REMONT DROGI KAMICA- TRZYNIK REMONT DROGI DROZDOWO- TRZYNIK REMONT DROGI WARTKOWO -DARGOCICE REMONT DROGI GĄSKOWO- RUSOWO

5 NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA 7. Projekty o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Trwają prace przygotowawcze do aplikowania ze środków programu RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego dla przebudowy drogi nr 0152Z Mrzeżyno -Dźwirzyno - Kołobrzeg, na odcinku od km w miejscowości Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. 8. Prace remontowe i utrzymaniowe Roboty utrzymaniowe na drogach: - profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem i ziemią odcinki dróg Pustary-Ząbrowo, ul. Borkowska w Grzybowie, - koszenie rowów i poboczy w miejscowości Budzistowo, odcinki dróg Gościno-Pobłocie M. - zbieranie gałęzi i zakrzaczeń po wycince w pasie drogowym na terenie całego powiatu, - koszenie trawników i formowanie żywopłotów na obszarze poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Kołobrzeg, na odcinkach dróg Rościęcino-Rymań, - wykaszanie trawy wokół znaków drogowych i mostów oraz przepustów na terenie całego powiatu, - wycinka odrostów i zakrzaczeń, podcinka drzew na terenie całego powiatu m.in. przy drodze Sarbia- Karcino, Kędrzyno-Byszewo, ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim, - koszenie poboczy drogi Czernin-Dębogard, Gościno-Pobłocie Małe, Pobłocie Małe-Bardy, Bardy- Włościbórz-Piotrowice, Kukinka-Kukinia-Rusowo, Kołobrzeg-Karcino, Kołobrzeg-Grzybowo, Gościno- Robuń, Dygowo-Gąskowo-Rusowo, Karwin-Ramlewo, Robuń-Pobłocie M., Robuń -Wartkowo-Dargocice, Gościno-Pławęcino, Kołobrzeg-Korzystno, Kołobrzeg-Dźwirzyno, Gościno-Trzynik, Trzynik-Siemyśl, Grzybowo-Dźwirzyno-Stary Borek, Trzynik-Gorawino, Rościęcino-Rymań, droga do j. Popiel gm. Rymań, Rymań-Kamień Rymański, odcinek drogi w Niemierzu, Byszewo-Starnin Stramnica Kiełpino, - koszenie skarp mosty i przepusty Niekanin, Ząbrowo, Gościno, Bardy, Kłopotowo, - karczowanie pni po wycince m.in. na drogach w miejscowości Kołobrzeg ul. Zdrojowa, w miejscowości Niekanin, - ścinka poboczy - w miejscowości Czernin, Dygowo, odcinkach dróg Wrzosowo-Skoczów, Gościno- Pobłocie Małe, ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim, - montaż progów zwalniających w Gościnie, Czerninie, Ustroniu Morskim, - sprzątanie ulic w mieście Kołobrzeg po akcji zimowego utrzymania dróg, - sprzątanie ze śmieci i zamiatanie ulic powiatowych na terenie miasta (20 km dróg), - odnowienie oznakowania poziomego na ulicach powiatowych w mieście Kołobrzeg (przejścia dla pieszych, linie rozgraniczające pasy jezdni) oraz na odcinkach dróg Kołobrzeg-Budzistowo, Dźwirzyno- Kołobrzeg,

6 - konserwacja i przeglądy oznakowania pionowego na wszystkich drogach powiatu (m.in. wymiana oznakowania na nowe), - remonty cząstkowe nawierzchni emulsja i grysami oraz masą na zimno ulice należące do powiatu na terenie miasta Kołobrzeg (20 km dróg), odcinki dróg Piotrowice-Kłopotowo-Wrzosowo, Pobłocie M.- Włościbórz, Dygowo-Kukinia-Rusowo, Dygowo-Gąskowo-Rusowo, Pobłocie M.-Robuń-Rusowo, Dargocice- Wierzbka Dolna, Gościno- Pławęcino, Ząbrowo-Ołużna, Ołużna-Charzyno, Siemyśl-Trzynik, Gościno- Trzynik, Trzynik-Gorawino, Siemyśl-Rymań, Starnin-Byszewo, Jarkowo-Kinowo, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych umieszczanie urządzeń obcych m.in.: Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Koszalin - ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, TBS w Kołobrzegu na ul. Wolności., MWiK Stary Borek, Stramnica, Grzybowo, ENERGA w Nowogardku, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane m.in.: TEXTEL ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego na ul. Wolności w Kołobrzegu, ENERGA ul. Wschodnia w K-gu, DOMAR Koszalin, MWiK Stary Borek, Gostyńkie Przedsiębiorstwo Drogowe Budzistowo, ENERGA w Nierzynie, - nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów w dzielnicy uzdrowiskowej w obszarze pasa drogowego dróg powiatowych ul. J. Kasprowicza, Zdrojowa w Kołobrzegu; inwestycje prowadzone przez firmy KOMBINAT BUDOWLANY, MAT-MAD, KOBED, - usuwanie bieżących awarii, m.in. przepychanie i oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Gorawinie, Grzybowie ul. Borkowska, - pielęgnacja klombu na skrzyżowaniu ulic A. Fredry i J. Kasprowicza w Kołobrzegu, - wykonanie przez inwestora remontu cząstkowego masą mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm na odcinku ul. Zdrojowej w Kołobrzegu na podstawie odrębnego porozumienia, - konserwacja odwodnienia na ul. Kolejowej w miejscowości Ustronie Morskie, - usunięcie zastoisk wodnych w miejscowości Siemyśl, - transport materiałów do remontów przepustów w Ustroniu Morskim, - wykonanie pomiaru ruchu na drogach powiatowych tj. ul. Myśliwska i skrzyżowanie ulic Jedności Narodowej, Żurawia, Solna w Kołobrzegu oraz w miejscowości Charzyno. 9. Stan prac na dzień 25 lipiec 2008 r. prowadzonych lub nadzorowanych w zakresie robót budowlanych i opracowywania dokumentacji technicznych dla dróg powiatu kołobrzeskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Dokumentacje techniczne Zakończone opracowania: - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Bardy-Miechęcino, - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Ząbrowie przy drodze nr 0268 z (lewa strona), - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Stramnica Stojkowo W trakcie opracowania: - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo w miejscowości Gorawino na długości 1200 mb

7 Planowane opracowania: - Opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do przebudowy drogi nr 0152 Z Mrzeżyno - Dźwirzyno Kołobrzeg z przebudową mostu nad kanałem Resko. 10. Zamówienia publiczne w Zarządzie Dróg Powiatowych NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI ROZSTRZYGNIĘTY POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO- RZESZNIKOWO W MIEJSCOWOŚCI GORAWINO NA DŁUGOŚCI 1200 MB DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LIPIEC-SIEPRIEŃ NA BUDOWĘ CHODNIKA W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. POLNEJ REMONT DROGI KAMICA- TRZYNIK REMONT DROGI DROZDOWO- TRZYNIK REMONT DROGI WARTKOWO -DARGOCICE REMONT DROGI GĄSKOWO- RUSOWO SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA OPRACOWANIE DOKUMEDOKUMENTACJANTACJI PROJEKTOWEJ, STUDIUM WYKONALNOŚCI I WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO PRZEBUDOWY DROGI NR 0152Z MRZEŻYNO -DŹWIRZYNO KOŁOBRZEG Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NAD KANAŁEM RESKO. ROZSTRZYGNIĘTY LIPIEC -SIERPIEŃ 11. Projekty o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Trwają prace przygotowawcze do aplikowania ze środków programu RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego dla przebudowy drogi nr 0152Z Mrzeżyno -Dźwirzyno - Kołobrzeg, na odcinku od km w miejscowości Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. 12. Prace remontowe i utrzymaniowe Roboty utrzymaniowe na drogach: - profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem i ziemią odcinki dróg Pustary-Ząbrowo, ul. Borkowska w Grzybowie, - koszenie poboczy i rowów odcinki dróg Charzyno -Niemierze, Jarkowo-Starnin, Kołobrzeg-Dźwirzyno, Białokury-Świecie Kołobrzeskie, Charzyno-Ząbrowo, Grzybowo-Stary Borek, Gąskowo-Stojkowo, Niekanin-Ząbrowo, Dygowo-Sianożęty, Ząbrowo-Budzistowo, Rościęcino-Rymań, w miejscowościach Jazy, Budzistowo,

8 - likwidacja barszczu Sosnowskiego o w miejscowości Gąskowo, - usuwanie gałęzi i zakrzaczeń po wycince w pasie drogowym na terenie całego powiatu, - koszenie trawników i formowanie żywopłotów na terenie miasta Kołobrzeg, - wykaszanie trawy wokół znaków drogowych i mostów oraz przepustów na terenie całego powiatu, - wycinka odrostów i zakrzaczeń, podcinka drzew na terenie całego powiatu m.in. ul. Wylotowa, ul. Zdrojowa w Kołobrzegu, - usuwanie wiatrołomów odcinki dróg Charzyno-Niemierze, Bardy -Pobłocie M., - karczowanie pni - po wycince m.in. w miejscowości Ustronie Morskie, odcinek drogi Gościno-Mołtowo, - porządkowanie pasa drogowego - odcinki dróg Kędrzyno-Byszewo-Nieżyn, Charzyno-Ząbrowo, Świecie Kołobrzeskie-Mechowo, Bardy -Włościbórz, Wrzosowo-Skoczów, Włościbórz- Wrzosowo, - montaż bariery sprężystej w miejscowości Bogucino wraz z demontażem starych betonowych, - sprzątanie ulic w mieście Kołobrzeg sprzątanie ze śmieci i zamiatanie ulic powiatowych na terenie miasta (20 km dróg), wraz z opróżnianiem koszy na śmieci, - konserwacja i przeglądy oznakowania pionowego na wszystkich drogach powiatu (m.in. wymiana oznakowania na nowe) m.in. w Ustroniu Morskim, Charzynie naprawa i uzupełnianie oznakowania, - remonty cząstkowe nawierzchni emulsja i grysami oraz masą na zimno ulice należące do powiatu na terenie miasta Kołobrzeg (20 km dróg), odcinki dróg Jarkowo-Morowo, Białokury-Świecie Kołobrzeskie, miejscowości Stramnica, Grzybowo, ul. Jasna w Kołobrzegu, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych umieszczanie urządzeń obcych m.in.: MWiK Karcino, Stary Borek, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane m.in.: Piotr Sady ul. Starynowska, w Kołobrzegu, ELPRO ul. J. Kasprowicza w Kołobrzegu, TPSA ul. Żurawia w K-gu, MWiK Karcino, Stary Borek - nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów w dzielnicy uzdrowiskowej w obszarze pasa drogowego dróg powiatowych ul. J. Kasprowicza, Zdrojowa w Kołobrzegu; inwestycje prowadzone przez firmy KOMBINAT BUDOWLANY, MAT-MAD, KOBED, - remont studzienki kanalizacji deszczowej ul. J. Kasprowicza w Kołobrzegu, - przekazanie płytek chodnikowych dla gminy Gościno na potrzeby remontu chodnika w miejscowości Dargocice, - wymiana barier ochronnych na przepuście przy drodze powiatowej Gościno-Mołtowo (demontaż starych betonowych i montaż nowych stalowych), - naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu na bazie Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

9 MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU 13. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do odwiedzania swoich ekspozycji w sezonie letnim - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 r. - w nowych godzinach otwarcia dopasowanych do zwiększonego ruchu turystycznego i zgłaszanych wcześniej potrzeb. Wystawy stałe: Dzieje Kołobrzegu" z filmem Zbiory metrologiczne" Wystawa czasowa: "Polska Marynarka Wojenna " ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni godziny otwarcia od wtorku do soboty 10:00-16:00 niedziela i poniedziałek nieczynne ceny biletów: normalny 10 zł. ulgowy 7 zł grupowy 6 / 7 zł rodzinny (2+2) 25 zł na wystawę czasową 4 zł opłata za przewodnika 20 zł lekcja muzealna 3 zł / osoba opłata za fotografowanie 5 zł 14. Proponujemy Państwu lekcję muzealną: Kołobrzeg miasto twierdza zespół obiektów przy ul. Emilii Gierczak 5 Wystawa stała "Dzieje oręża polskiego" pawilon wystawienniczy i ekspozycja plenerowa godziny otwarcia: codziennie 9:30-17:00 w niedzielę wystawa plenerowa udostępniona jest bezpłatnie ceny biletów: normalny 7 zł. ulgowy 5 zł grupowy 4 / 5 zł rodzinny (2+2) 20 zł opłata za przewodnika 30 zł lekcja muzealna 3 zł / osoba opłata za fotografowanie 5 zł 15. Proponujemy Państwu lekcję muzealną : Od woja do żołnierza OKRĘT MUZEUM ORP FALA Zapraszamy również do zwiedzania Okrętu Muzeum w Porcie ( przy Latarni Morskiej, codziennie w godzinach 9:00 21:00 Ceny biletów: normalny 6 zł ulgowy 5 zł grupowy 5 zł Uwaga: Kasy muzealne zaprzestają sprzedaży biletów na 30 min. przed zamknięciem wystaw Prosimy o pozostawianie swoich uwag u pracowników Muzeum wpłyną one na lepsze rozpoznawanie Państwa oczekiwań i poprawę naszej oferty.

10 16. Lipiec w Muzeum lipca 2008 wychodząc ku publiczności poza mury swojej siedziby, Muzeum będzie uczestniczyć w IV Kołobrzeskim Pikniku Wojskowym, organizowanym przez Centrum Atrakcji Wojskowych BASTION. Podczas imprezy organizatorzy przewidują m.in. interesujące pokazy w wykonaniu Wojska Polskiego z udziałem żołnierzy i sprzętu, przeloty myśliwców bombardujących SU-22. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, m.in. Haubica 122mm, wyrzutnia rakiet Scud lipca Muzeum organizuje akcję zabezpieczenia i oczyszczenia 19 - BAS (Baterii Artylerii Stałej) na terenie Punktu Bazowania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu. W akcji 19 BAS chronimy zabytki techniki będą brać udział członkowie stowarzyszenia miłośników fortyfikacji oraz wolontariusze pasjonaci historii. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ochrony konserwatorskiej i promocja kołobrzeskich zabytków techniki militarnej w tym polskiej szkoły fortyfikacyjnej. Akcja ma również przyczynić się do aktywizacji mieszkańców Kołobrzegu i regionu na rzecz czynnej i skutecznej promocji miasta położonego na Bałtyckim Szlaku Fortyfikacyjnym. (Baltic Fort Route). Będziemy starać się o wpisanie 19 Baterii Artylerii Stałej do Rejestru Zabytków. 17. Sierpień w Muzeum 1-3 sierpnia 2008 XIV Festiwal Słowian i Wikingów Wolin Muzeum będzie uczestniczyć w Festiwalu na Wolinie: spektaklu historycznym oraz w konferencji przygotowanej przez Zakład Historii Wojskowej UAM z Poznania: IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie to wyprawa w czasie do mroków wieków średnich, podczas której można poznać kulturę wczesnośredniowiecznych ludów nadbałtyckich. Coroczny zlot miłośników archeologii żywej gromadzi na małej wysepce położonej na Dziwnie ponad tysiąc wojowników, rzemieślników, grajków oraz odtwórców dawnych obrzędów z wielu krajów Europy. Jest on również magnesem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy turystów. Idea festiwalu nawiązuje do tekstów legendarnej tzw. Jomswikinga sagi, napisanej w XIII wieku na dalekiej Islandii historii bractwa wojowników zwanych Jomswikingami, którzy w X wieku mieli zamieszkiwać w warownym obozie Jómsborgu. Założycielem grodu miał być duński król Harald zwany Sinozębym. Chociaż islandzka saga to tylko barwny literacki epos to nie wykluczone, że nawiązywała ona do dziejów grupy Skandynawów, którzy wówczas zamieszkiwali wśród Słowian w Wolinie. Wydają się to potwierdzać liczne znaleziska skandynawskie odkryte przez archeologów podczas wykopalisk w Wolinie. Podczas trzech dni trwania festiwalu Wikingowie, Słowianie, Bałtowie, Madziarzy, Rusini oraz potomkowie innych ludów rozbijają w Wolinie repliki dawnych namiotów, drzewnymi metodami przygotowują strawę, lepią garnki, tkają materił na ubrania, kują żelazo, ze srebra i brązu odlewają kopie wczesnośredniowiecznej biżuterii, szyją buty, a z drucianych kółek splatają kolczugi. W tym samym czasie po dziwnie żeglują repliki wikińskichi i słowiańskich okrętów z dziobami zwieńczonymi smoczymi łbami. Największą atrakcją są jednak bitwy, podczas których ścierają się z sobą setki wojowników. 9 sierpnia ( sobota) LETNIA NOC MUZEALNA Muzeum Oręża Polskiego zaprasza wszystkich na wieczorne zwiedzanie wystaw : Dzieje Kołobrzegu, Zbiory Metrologiczne i Polska Marynarka Wojenna Spotkanie z historią i kulturą rozpocznie się o godzinie 19:00 w oddziale muzeum przy ul. Armii Krajowej 13. Wstęp bezpłatny. Podczas Nocy Muzealnej odbędzie się kameralny koncert Nie można żyć bez miłości - w wykonaniu Joanny Steinberg z akompaniamentem Wojciecha Steca. Piosenki z repertuaru Marleny Dietrich, Agnieszki Osieckiej i Kabaretu Starszych Panów wykona Joanna Steinberg - wokalistka i aktorka, specjalistka w dziedzinie muzyki oratoryjno - kantatowej epoki Baroku, oraz piosenki aktorskiej i jazzowej; absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i stypendystka Privat Wien Konservatorium. Na fortepianie akompaniować będzie Wojciech Stec- pianista i gitarzysta, absolwent Berklee College of Music w Bostonie, kierownik muzyczny Chóru Moniuszko sierpnia V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, Borne- Sulinowo Nie może zabraknąć obecności Muzeum Oręża Polskiego na Zlocie Pojazdów Militarnych- wydarzeniu wpisanym na stałe do kalendarza imprez wszystkich pasjonatów militariów i historii. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Na atrakcyjność miejsca wpływa przede wszystkim niezwykłość Bornego- Sulinowa - miasta, które niedawno pojawiło się na polskich mapach. Interesująca jest szczególnie jego

11 niemiecko rosyjsko historia. Na miejsce zlotu organizatorzy wybrali nie przypadkowo ogromny plac zrujnowanych magazynów wojskowych, pamiętających czasy Guderiana, Rommla i Dubynina. Teren zlotowiska graniczy bezpośrednio z ruinami starych poniemieckich i poradzieckich hal, garaży i magazynów. W tej historycznej scenerii grupy rekonstrukcyjne organizują pokazy sprawności, zespoły pojazdów wojskowych prezentują możliwości eksploatacyjne sprzętu ciężkiego, pokazy niszczenia starych pojazdów przez ciężkie pojazdy militarne. Zlot uatrakcyjnią koncerty piosenki żołnierskiej pokazy jazdy konne w wykonaniu ułanów, namioty prezentujące technikę wojskową w miniaturze, kramy z odzieżą wojskową oraz parady pojazdów wojskowych. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, sierpnia Zlot Miłośników Fortyfikacji, Kołobrzeg, Reduta Solna Muzeum współorganizuje Zlot Miłośników Forytfikacji pasjonatów historii, którzy po raz pierwszy w historii wybrali miasto Kołobrzeg na miejsce spotkań. Do tej pory Zloty odbywały się na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w województwie lubuskim. Celem zlotu jest integracja środowisk miłośników fortyfikacji, pasjonatów historii, wymiana doświadczeń i nawiązywanie dalszej współpracy przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, których tłem jest historia i kultura. Muzeum Oręża Polskiego również sprzyja spotkaniom pasjonatów historii, doceniając i wspierając zaangażowanie stowarzyszeń i grup rekonstrukcji historycznych w ochronę dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie i edukację oraz aktywne działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku naszej instytucji. Organizatorzy postanowili odświeżyć formułę Festiwalu oraz uatrakcyjnić jego program. Na swoją bazę wybrali teren Reduty Solnej ( dowodzonej przez załogę Pirackiej Przygody). Podczas trzydniowego spotkania organizatorzy oferują uczestnikom bogaty program:. m.in. prezentacje filmów, multimedialną prezentację "Twierdza Kołobrzeg", zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczkę po kołobrzeskich fortyfikacjach (również tych na terenach wojskowych niedostępnych na co dzień) rejs statkiem po morzu oraz wieczorny koncert na forcie: legendarnych zespołów GEDEON JERUBBAAL, MIKI MOUSOLEUM, pokazy kuglarstwa, Światło i Dźwięk - najlepsi bunkrowi oświetleniowcy z Boryszyna. Miłośnicy historii również przybędą do Muzeum Oręża Polskiego,gdzie oprowadzać po wystawie: Historia Oręża będzie Dyrektor Muzeum. Nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia wykazała Kołobrzeska Żegluga Pasażerska oraz Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion. RADA POWIATU W KOŁOBRZEGU W dniu 27 czerwca 2008 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Zostały podjęte następujące uchwały: 1. UCHWAŁA NR XIX/109/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kołobrzeskiego. 2. UCHWAŁA NR XIX/110/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 3. UCHWAŁA NR XIX/111/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2008 rok. 4. UCHWAŁA NR XIX/112/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 5. UCHWAŁA NR XIX/113/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok. 6. UCHWAŁA NR XIX/114/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 7. UCHWAŁA NR XIX/115/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 8. UCHWAŁA NR XIX/116/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu kołobrzeskiego do realizacji projektu pod tytułem Nasz rozwój, nasza radość. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu kołobrzeskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 9. UCHWAŁA NR XIX/117/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. TERMIN POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2008 ROKU r. - godz Komisja Spraw Społecznych miejsce: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Biuro Rady Powiatu Szczegółowe informacje dotyczące spraw przedstawionych w Powiatowym Serwisie Informacyjnym znajdują się na stronie powiatu: i Wydawca Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Plac Ratuszowy 1, Kołobrzeg tel./fax.: Odpowiedzialna: Lidia Markowska

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. 1 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 2 Zachodniopomorski Urząd 3 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 4 Zachodniopomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009r. Kołobrzeg 2009 PROGRAM OBCHODÓW. www.muzeum.kolobrzeg.pl. www.edd.com.pl. www.kobidz.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009r. Kołobrzeg 2009 PROGRAM OBCHODÓW. www.muzeum.kolobrzeg.pl. www.edd.com.pl. www.kobidz.pl Europejskie Dni Dziedzictwa 2009r Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz Kołobrzeg 2009 PROGRAM OBCHODÓW www.muzeum.kolobrzeg.pl www.edd.com.pl www.kobidz.pl preludium 28-30 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r. data aktualizacji 12.06.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ZAJĘCIA MUZEALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg tel. +48 55 232 72 73, tel./fax +48 55 232 43 17 www.muzeum.elblag.pl muzeumel@elblag.com.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA: 30.09.2015 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA: 30.09.2015 r. PRZEDMIAR ROBÓT 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO G'J'\D!\ POV"'lATtJ '~(]W'!I\. Dworze MClzowieckim ',li M;u'.owie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20 tel. (0 29) 764 53-01 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA OBIEKTU DROGA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r. data aktualizacji 27.02.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Woda jest początkiem wszystkich rzeczy... [Homer] Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ODDZIAŁ HISTORII MIASTA Empirowy Pałac Braunschweigów

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI Odbudowa infrastruktury drogowej na ul. Zielonej i Nad Wodą w Skawinie OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 2PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 4OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 5OPIS OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW NIKISZOWIEC Nakłady na inwestycje i remonty w dzielnicy w 2010 roku Inwestycje 14.293.395 Remonty 275.260 razem 14.568.655 Najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej perspektywie Modernizacja Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Trasa podstawowa to 2-3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/Y/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia!5.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo. AGATA TROJANOWSKA 26-01-2011 Imię i nazwisko Data złożenia interpelacji INTERPELACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Okres realizacji: 02.2012

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 19 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 15.02.2014 r. 21.02.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 19 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 15.02.2014 r. 21.02.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 19 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 15.02.2014 r. 21.02.2014 r. data aktualizacji 21.02.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika INWESTOR Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 INWESTOR ZASTĘPCZY NAZWA INWESTYCJI BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. KLONOWA 10 tel. 607 961 737 e-mail: marcinfigiel2003@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/1073/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu objętego Indykatywnym wykazem

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu docelowego dla przebudowy nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 25 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 29.03.2014 r. 04.04.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 25 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 29.03.2014 r. 04.04.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 25 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 29.03.2014 r. 04.04.2014 r. data aktualizacji 04.04.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. przebudowie chodnika w ul. Centralnej na odc. od ul. Semaforowej do posesji nr 20, 2. przebudowie chodnika i budowie miejsc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r.

Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r. Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie przyjęcia informacji pn. Analiza projektów unijnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012.

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. Data utworzenia 2008-06-16 Numer aktu 135 Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Nr Nr Spec. kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych nazwa Jednostka ilość 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r. data aktualizacji 26.09.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r. data aktualizacji 12.09.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

TOM XI - PROJEKT WYKONAWCZY LIKWIDACJI PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 403 NA TERENIE

TOM XI - PROJEKT WYKONAWCZY LIKWIDACJI PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 403 NA TERENIE TOM XI - PROJEKT WYKONAWCZY LIKWIDACJI PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 403 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO KM 0+063,86 1+105,00 INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA LIDER KONSORCJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Umowy na realizację podpisane w dniach 2-07-2015r i 8-07-2015r. 1. Remont nawierzchni drogowej w ul. Narutowicza długości 200 mb - wykonanie

Bardziej szczegółowo

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434. Tytuł zadania: Opracował:

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434. Tytuł zadania: Opracował: BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Tytuł zadania: PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ OD SKRZYŻOWANIA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PYZDRY Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłowska w m.pyzdrach Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0; ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. 1. WIEŚ BOGUSZÓWKA - zakup korytek i kręgów wraz z transportem. 2. WIEŚ BRZEŻAWA RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 96 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 08.08.2015 r. 14.08.2015 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 96 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 08.08.2015 r. 14.08.2015 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 96 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 08.08.2015 r. 14.08.2015 r. data aktualizacji 14.08.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Stawiguda, dnia 16.03.2011r. Gmina Stawiguda 11 034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 739-10-21-612 www.bip.stawiguda.com.pl stawiguda@stawiguda.com.pl budownictwo@stawiguda.com.pl Tel. 089-51-26-475, fax.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 27 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 12.04.2014 r. 18.04.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 27 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 12.04.2014 r. 18.04.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 27 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 12.04.2014 r. 18.04.2014 r. data aktualizacji 18.04.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. STAN ISTNIEJĄCY 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 4.1. Konstrukcja jezdni 4.2. Rozwiązanie wysokościowe 5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo