Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć planowanych. Serwis sporządzany jest raz w miesiącu. POWIATOWY SERWIS INFORMACYJNY Nr 6/2008 KOŁOBRZEG, czerwiec sierpień 2008 r.

2 AKTUALNOŚCI Z PRACY WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO WYDZIAŁ GEODEZJI I GOPSODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 1. W miesiącu lipcu do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 35 wniosków w sprawach gospodarki nieruchomościami, wprowadzono 439 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęto 710 zgłoszeń oraz zamówień na dokumentację i dane pochodzące z zasobu geodezyjno - kartogaficznego (w tym 239 zgłoszeń prac geodezyjnych), a w szczególności : Ilość przyjętych wniosków Mienie Powiatu Kołobrzeskiego Mienie Skarbu Państwa 8 Ilość zrealizowanych opracowań geodezyjnych w asortymentach 5 Ewidencja gruntów i budynków (wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji) Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez ZUDP Klasyfikacja gruntów 2 Mapy do celów opiniodawczych Inne wnioski 20 Prace geodezyjne o tematyce prawnej (rozgraniczenia, podziały, klasyfikacje gruntów, wyłączenia z produkcji rolnej) 40 Razem 35 Prace geodezyjne o tematyce mapy zasadniczej (inwentaryzacje, odbiory, aktualizacje, inne) W fazie realizacji znajduje się 213 prac geodezyjnych. 2. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kołobrzeg, oraz Miasta Kołobrzeg. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 2. W dniu 14 lipca 2008 r. w Szczecinie odbyła się konferencja dotycząca działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w nowym okresie programowym na lata Wsparcie z Programu otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje naukowe i inne podmioty. W pierwszym naborze wniosków trwającym od r. w województwie zachodniopomorskim złożono 7 wniosków na łączną wartość , 10 zł. Projektem indywidualnym, który otrzymał wsparcie w ramach priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa jest projekt p.n. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty faza II. Orientacyjny koszt całkowity projektu 302,75 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 180,14 mln PLN, przewidywany okres realizacji projektu czerwca 2008 r. ogłoszono II edycję konkursu w ramach: - Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa - Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Oś priorytetowa II gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Wnioski można składać w terminie od Szczegóły znajdują się na stronie 3. W dniu 10 lipca na sali konferencyjnej w Hali Milenium odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

3 Na spotkaniu omówiono m.in. obowiązki ustawowe jakie ciążą na tych podmiotach jako wytwórcach odpadów medycznych oraz sposób postępowania z wytworzonymi odpadami. Zgodnie z ustaleniami został opracowany wzór informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz wniosek o zatwierdzenie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wnioski dostępne są w tut. Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej powiatu. 4. W okresie od r. do r. w Wydziale rozpatrzono 115 wniosków z zakresu ochrony środowiska.

4 AKTUALNOŚCI Z JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 5. Stan prac na dzień 25 czerwiec 2008 r. prowadzonych lub nadzorowanych w zakresie robót budowlanych i opracowywania dokumentacji technicznych dla dróg powiatu kołobrzeskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Dokumentacje techniczne w trakcie opracowywania: - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Bardy-Miechęcino w trakcie opracowywania, - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Ząbrowie przy drodze nr 0268 z (lewa strona), - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Stramnica Stojkowo, - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo w miejscowości Gorawino na długości 1200 mb. 6. Zamówienia publiczne w Zarządzie Dróg Powiatowych NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB MATERIAŁY BUDOWLANE - KOSTKA - OBRZEŻA - KRAWĘŻNIKI ROZSTRZYGNIĘT DOSTAWA BETONU ROZSTRZYGNIĘTY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO- RZESZNIKOWO W MIEJSCOWOŚCI GORAWINO NA DŁUGOŚCI 1200 MB DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ CHODNIKA W ZĄBROWIE PRZY DRODZE NR 0268 Z (LEWA STRONA) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LIPIEC NA BUDOWĘ CHODNIKA W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. POLNEJ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI STRAMNICA - STOJKOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI BARDY- MIECHĘCINO PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA ROZSTRZYGNIĘTY W TRAKCIE REALIZACJI W TRAKCIE REALIZACJI W TRAKCIE REALIZACJI PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA U KONIEC CZERWCA REMONT DROGI KAMICA- TRZYNIK REMONT DROGI DROZDOWO- TRZYNIK REMONT DROGI WARTKOWO -DARGOCICE REMONT DROGI GĄSKOWO- RUSOWO

5 NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA 7. Projekty o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Trwają prace przygotowawcze do aplikowania ze środków programu RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego dla przebudowy drogi nr 0152Z Mrzeżyno -Dźwirzyno - Kołobrzeg, na odcinku od km w miejscowości Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. 8. Prace remontowe i utrzymaniowe Roboty utrzymaniowe na drogach: - profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem i ziemią odcinki dróg Pustary-Ząbrowo, ul. Borkowska w Grzybowie, - koszenie rowów i poboczy w miejscowości Budzistowo, odcinki dróg Gościno-Pobłocie M. - zbieranie gałęzi i zakrzaczeń po wycince w pasie drogowym na terenie całego powiatu, - koszenie trawników i formowanie żywopłotów na obszarze poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Kołobrzeg, na odcinkach dróg Rościęcino-Rymań, - wykaszanie trawy wokół znaków drogowych i mostów oraz przepustów na terenie całego powiatu, - wycinka odrostów i zakrzaczeń, podcinka drzew na terenie całego powiatu m.in. przy drodze Sarbia- Karcino, Kędrzyno-Byszewo, ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim, - koszenie poboczy drogi Czernin-Dębogard, Gościno-Pobłocie Małe, Pobłocie Małe-Bardy, Bardy- Włościbórz-Piotrowice, Kukinka-Kukinia-Rusowo, Kołobrzeg-Karcino, Kołobrzeg-Grzybowo, Gościno- Robuń, Dygowo-Gąskowo-Rusowo, Karwin-Ramlewo, Robuń-Pobłocie M., Robuń -Wartkowo-Dargocice, Gościno-Pławęcino, Kołobrzeg-Korzystno, Kołobrzeg-Dźwirzyno, Gościno-Trzynik, Trzynik-Siemyśl, Grzybowo-Dźwirzyno-Stary Borek, Trzynik-Gorawino, Rościęcino-Rymań, droga do j. Popiel gm. Rymań, Rymań-Kamień Rymański, odcinek drogi w Niemierzu, Byszewo-Starnin Stramnica Kiełpino, - koszenie skarp mosty i przepusty Niekanin, Ząbrowo, Gościno, Bardy, Kłopotowo, - karczowanie pni po wycince m.in. na drogach w miejscowości Kołobrzeg ul. Zdrojowa, w miejscowości Niekanin, - ścinka poboczy - w miejscowości Czernin, Dygowo, odcinkach dróg Wrzosowo-Skoczów, Gościno- Pobłocie Małe, ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim, - montaż progów zwalniających w Gościnie, Czerninie, Ustroniu Morskim, - sprzątanie ulic w mieście Kołobrzeg po akcji zimowego utrzymania dróg, - sprzątanie ze śmieci i zamiatanie ulic powiatowych na terenie miasta (20 km dróg), - odnowienie oznakowania poziomego na ulicach powiatowych w mieście Kołobrzeg (przejścia dla pieszych, linie rozgraniczające pasy jezdni) oraz na odcinkach dróg Kołobrzeg-Budzistowo, Dźwirzyno- Kołobrzeg,

6 - konserwacja i przeglądy oznakowania pionowego na wszystkich drogach powiatu (m.in. wymiana oznakowania na nowe), - remonty cząstkowe nawierzchni emulsja i grysami oraz masą na zimno ulice należące do powiatu na terenie miasta Kołobrzeg (20 km dróg), odcinki dróg Piotrowice-Kłopotowo-Wrzosowo, Pobłocie M.- Włościbórz, Dygowo-Kukinia-Rusowo, Dygowo-Gąskowo-Rusowo, Pobłocie M.-Robuń-Rusowo, Dargocice- Wierzbka Dolna, Gościno- Pławęcino, Ząbrowo-Ołużna, Ołużna-Charzyno, Siemyśl-Trzynik, Gościno- Trzynik, Trzynik-Gorawino, Siemyśl-Rymań, Starnin-Byszewo, Jarkowo-Kinowo, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych umieszczanie urządzeń obcych m.in.: Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Koszalin - ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, TBS w Kołobrzegu na ul. Wolności., MWiK Stary Borek, Stramnica, Grzybowo, ENERGA w Nowogardku, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane m.in.: TEXTEL ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego na ul. Wolności w Kołobrzegu, ENERGA ul. Wschodnia w K-gu, DOMAR Koszalin, MWiK Stary Borek, Gostyńkie Przedsiębiorstwo Drogowe Budzistowo, ENERGA w Nierzynie, - nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów w dzielnicy uzdrowiskowej w obszarze pasa drogowego dróg powiatowych ul. J. Kasprowicza, Zdrojowa w Kołobrzegu; inwestycje prowadzone przez firmy KOMBINAT BUDOWLANY, MAT-MAD, KOBED, - usuwanie bieżących awarii, m.in. przepychanie i oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Gorawinie, Grzybowie ul. Borkowska, - pielęgnacja klombu na skrzyżowaniu ulic A. Fredry i J. Kasprowicza w Kołobrzegu, - wykonanie przez inwestora remontu cząstkowego masą mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm na odcinku ul. Zdrojowej w Kołobrzegu na podstawie odrębnego porozumienia, - konserwacja odwodnienia na ul. Kolejowej w miejscowości Ustronie Morskie, - usunięcie zastoisk wodnych w miejscowości Siemyśl, - transport materiałów do remontów przepustów w Ustroniu Morskim, - wykonanie pomiaru ruchu na drogach powiatowych tj. ul. Myśliwska i skrzyżowanie ulic Jedności Narodowej, Żurawia, Solna w Kołobrzegu oraz w miejscowości Charzyno. 9. Stan prac na dzień 25 lipiec 2008 r. prowadzonych lub nadzorowanych w zakresie robót budowlanych i opracowywania dokumentacji technicznych dla dróg powiatu kołobrzeskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Dokumentacje techniczne Zakończone opracowania: - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Bardy-Miechęcino, - Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Ząbrowie przy drodze nr 0268 z (lewa strona), - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Stramnica Stojkowo W trakcie opracowania: - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo w miejscowości Gorawino na długości 1200 mb

7 Planowane opracowania: - Opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do przebudowy drogi nr 0152 Z Mrzeżyno - Dźwirzyno Kołobrzeg z przebudową mostu nad kanałem Resko. 10. Zamówienia publiczne w Zarządzie Dróg Powiatowych NAZWA ZADANIA TERMIN TRYB PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI ROZSTRZYGNIĘTY POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO- RZESZNIKOWO W MIEJSCOWOŚCI GORAWINO NA DŁUGOŚCI 1200 MB DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LIPIEC-SIEPRIEŃ NA BUDOWĘ CHODNIKA W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. POLNEJ REMONT DROGI KAMICA- TRZYNIK REMONT DROGI DROZDOWO- TRZYNIK REMONT DROGI WARTKOWO -DARGOCICE REMONT DROGI GĄSKOWO- RUSOWO SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC MAZOWIECKA, WOLNOŚCI, JEDNOŚCI NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU BUDOWA RONDA OPRACOWANIE DOKUMEDOKUMENTACJANTACJI PROJEKTOWEJ, STUDIUM WYKONALNOŚCI I WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO PRZEBUDOWY DROGI NR 0152Z MRZEŻYNO -DŹWIRZYNO KOŁOBRZEG Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NAD KANAŁEM RESKO. ROZSTRZYGNIĘTY LIPIEC -SIERPIEŃ 11. Projekty o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Trwają prace przygotowawcze do aplikowania ze środków programu RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego dla przebudowy drogi nr 0152Z Mrzeżyno -Dźwirzyno - Kołobrzeg, na odcinku od km w miejscowości Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. 12. Prace remontowe i utrzymaniowe Roboty utrzymaniowe na drogach: - profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem i ziemią odcinki dróg Pustary-Ząbrowo, ul. Borkowska w Grzybowie, - koszenie poboczy i rowów odcinki dróg Charzyno -Niemierze, Jarkowo-Starnin, Kołobrzeg-Dźwirzyno, Białokury-Świecie Kołobrzeskie, Charzyno-Ząbrowo, Grzybowo-Stary Borek, Gąskowo-Stojkowo, Niekanin-Ząbrowo, Dygowo-Sianożęty, Ząbrowo-Budzistowo, Rościęcino-Rymań, w miejscowościach Jazy, Budzistowo,

8 - likwidacja barszczu Sosnowskiego o w miejscowości Gąskowo, - usuwanie gałęzi i zakrzaczeń po wycince w pasie drogowym na terenie całego powiatu, - koszenie trawników i formowanie żywopłotów na terenie miasta Kołobrzeg, - wykaszanie trawy wokół znaków drogowych i mostów oraz przepustów na terenie całego powiatu, - wycinka odrostów i zakrzaczeń, podcinka drzew na terenie całego powiatu m.in. ul. Wylotowa, ul. Zdrojowa w Kołobrzegu, - usuwanie wiatrołomów odcinki dróg Charzyno-Niemierze, Bardy -Pobłocie M., - karczowanie pni - po wycince m.in. w miejscowości Ustronie Morskie, odcinek drogi Gościno-Mołtowo, - porządkowanie pasa drogowego - odcinki dróg Kędrzyno-Byszewo-Nieżyn, Charzyno-Ząbrowo, Świecie Kołobrzeskie-Mechowo, Bardy -Włościbórz, Wrzosowo-Skoczów, Włościbórz- Wrzosowo, - montaż bariery sprężystej w miejscowości Bogucino wraz z demontażem starych betonowych, - sprzątanie ulic w mieście Kołobrzeg sprzątanie ze śmieci i zamiatanie ulic powiatowych na terenie miasta (20 km dróg), wraz z opróżnianiem koszy na śmieci, - konserwacja i przeglądy oznakowania pionowego na wszystkich drogach powiatu (m.in. wymiana oznakowania na nowe) m.in. w Ustroniu Morskim, Charzynie naprawa i uzupełnianie oznakowania, - remonty cząstkowe nawierzchni emulsja i grysami oraz masą na zimno ulice należące do powiatu na terenie miasta Kołobrzeg (20 km dróg), odcinki dróg Jarkowo-Morowo, Białokury-Świecie Kołobrzeskie, miejscowości Stramnica, Grzybowo, ul. Jasna w Kołobrzegu, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych umieszczanie urządzeń obcych m.in.: MWiK Karcino, Stary Borek, - nadzór nad robotami prowadzonymi przez wykonawców zewnętrznych w pasie drogowym dróg powiatowych zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane m.in.: Piotr Sady ul. Starynowska, w Kołobrzegu, ELPRO ul. J. Kasprowicza w Kołobrzegu, TPSA ul. Żurawia w K-gu, MWiK Karcino, Stary Borek - nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów w dzielnicy uzdrowiskowej w obszarze pasa drogowego dróg powiatowych ul. J. Kasprowicza, Zdrojowa w Kołobrzegu; inwestycje prowadzone przez firmy KOMBINAT BUDOWLANY, MAT-MAD, KOBED, - remont studzienki kanalizacji deszczowej ul. J. Kasprowicza w Kołobrzegu, - przekazanie płytek chodnikowych dla gminy Gościno na potrzeby remontu chodnika w miejscowości Dargocice, - wymiana barier ochronnych na przepuście przy drodze powiatowej Gościno-Mołtowo (demontaż starych betonowych i montaż nowych stalowych), - naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu na bazie Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

9 MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU 13. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do odwiedzania swoich ekspozycji w sezonie letnim - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 r. - w nowych godzinach otwarcia dopasowanych do zwiększonego ruchu turystycznego i zgłaszanych wcześniej potrzeb. Wystawy stałe: Dzieje Kołobrzegu" z filmem Zbiory metrologiczne" Wystawa czasowa: "Polska Marynarka Wojenna " ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni godziny otwarcia od wtorku do soboty 10:00-16:00 niedziela i poniedziałek nieczynne ceny biletów: normalny 10 zł. ulgowy 7 zł grupowy 6 / 7 zł rodzinny (2+2) 25 zł na wystawę czasową 4 zł opłata za przewodnika 20 zł lekcja muzealna 3 zł / osoba opłata za fotografowanie 5 zł 14. Proponujemy Państwu lekcję muzealną: Kołobrzeg miasto twierdza zespół obiektów przy ul. Emilii Gierczak 5 Wystawa stała "Dzieje oręża polskiego" pawilon wystawienniczy i ekspozycja plenerowa godziny otwarcia: codziennie 9:30-17:00 w niedzielę wystawa plenerowa udostępniona jest bezpłatnie ceny biletów: normalny 7 zł. ulgowy 5 zł grupowy 4 / 5 zł rodzinny (2+2) 20 zł opłata za przewodnika 30 zł lekcja muzealna 3 zł / osoba opłata za fotografowanie 5 zł 15. Proponujemy Państwu lekcję muzealną : Od woja do żołnierza OKRĘT MUZEUM ORP FALA Zapraszamy również do zwiedzania Okrętu Muzeum w Porcie ( przy Latarni Morskiej, codziennie w godzinach 9:00 21:00 Ceny biletów: normalny 6 zł ulgowy 5 zł grupowy 5 zł Uwaga: Kasy muzealne zaprzestają sprzedaży biletów na 30 min. przed zamknięciem wystaw Prosimy o pozostawianie swoich uwag u pracowników Muzeum wpłyną one na lepsze rozpoznawanie Państwa oczekiwań i poprawę naszej oferty.

10 16. Lipiec w Muzeum lipca 2008 wychodząc ku publiczności poza mury swojej siedziby, Muzeum będzie uczestniczyć w IV Kołobrzeskim Pikniku Wojskowym, organizowanym przez Centrum Atrakcji Wojskowych BASTION. Podczas imprezy organizatorzy przewidują m.in. interesujące pokazy w wykonaniu Wojska Polskiego z udziałem żołnierzy i sprzętu, przeloty myśliwców bombardujących SU-22. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, m.in. Haubica 122mm, wyrzutnia rakiet Scud lipca Muzeum organizuje akcję zabezpieczenia i oczyszczenia 19 - BAS (Baterii Artylerii Stałej) na terenie Punktu Bazowania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu. W akcji 19 BAS chronimy zabytki techniki będą brać udział członkowie stowarzyszenia miłośników fortyfikacji oraz wolontariusze pasjonaci historii. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ochrony konserwatorskiej i promocja kołobrzeskich zabytków techniki militarnej w tym polskiej szkoły fortyfikacyjnej. Akcja ma również przyczynić się do aktywizacji mieszkańców Kołobrzegu i regionu na rzecz czynnej i skutecznej promocji miasta położonego na Bałtyckim Szlaku Fortyfikacyjnym. (Baltic Fort Route). Będziemy starać się o wpisanie 19 Baterii Artylerii Stałej do Rejestru Zabytków. 17. Sierpień w Muzeum 1-3 sierpnia 2008 XIV Festiwal Słowian i Wikingów Wolin Muzeum będzie uczestniczyć w Festiwalu na Wolinie: spektaklu historycznym oraz w konferencji przygotowanej przez Zakład Historii Wojskowej UAM z Poznania: IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie to wyprawa w czasie do mroków wieków średnich, podczas której można poznać kulturę wczesnośredniowiecznych ludów nadbałtyckich. Coroczny zlot miłośników archeologii żywej gromadzi na małej wysepce położonej na Dziwnie ponad tysiąc wojowników, rzemieślników, grajków oraz odtwórców dawnych obrzędów z wielu krajów Europy. Jest on również magnesem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy turystów. Idea festiwalu nawiązuje do tekstów legendarnej tzw. Jomswikinga sagi, napisanej w XIII wieku na dalekiej Islandii historii bractwa wojowników zwanych Jomswikingami, którzy w X wieku mieli zamieszkiwać w warownym obozie Jómsborgu. Założycielem grodu miał być duński król Harald zwany Sinozębym. Chociaż islandzka saga to tylko barwny literacki epos to nie wykluczone, że nawiązywała ona do dziejów grupy Skandynawów, którzy wówczas zamieszkiwali wśród Słowian w Wolinie. Wydają się to potwierdzać liczne znaleziska skandynawskie odkryte przez archeologów podczas wykopalisk w Wolinie. Podczas trzech dni trwania festiwalu Wikingowie, Słowianie, Bałtowie, Madziarzy, Rusini oraz potomkowie innych ludów rozbijają w Wolinie repliki dawnych namiotów, drzewnymi metodami przygotowują strawę, lepią garnki, tkają materił na ubrania, kują żelazo, ze srebra i brązu odlewają kopie wczesnośredniowiecznej biżuterii, szyją buty, a z drucianych kółek splatają kolczugi. W tym samym czasie po dziwnie żeglują repliki wikińskichi i słowiańskich okrętów z dziobami zwieńczonymi smoczymi łbami. Największą atrakcją są jednak bitwy, podczas których ścierają się z sobą setki wojowników. 9 sierpnia ( sobota) LETNIA NOC MUZEALNA Muzeum Oręża Polskiego zaprasza wszystkich na wieczorne zwiedzanie wystaw : Dzieje Kołobrzegu, Zbiory Metrologiczne i Polska Marynarka Wojenna Spotkanie z historią i kulturą rozpocznie się o godzinie 19:00 w oddziale muzeum przy ul. Armii Krajowej 13. Wstęp bezpłatny. Podczas Nocy Muzealnej odbędzie się kameralny koncert Nie można żyć bez miłości - w wykonaniu Joanny Steinberg z akompaniamentem Wojciecha Steca. Piosenki z repertuaru Marleny Dietrich, Agnieszki Osieckiej i Kabaretu Starszych Panów wykona Joanna Steinberg - wokalistka i aktorka, specjalistka w dziedzinie muzyki oratoryjno - kantatowej epoki Baroku, oraz piosenki aktorskiej i jazzowej; absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i stypendystka Privat Wien Konservatorium. Na fortepianie akompaniować będzie Wojciech Stec- pianista i gitarzysta, absolwent Berklee College of Music w Bostonie, kierownik muzyczny Chóru Moniuszko sierpnia V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, Borne- Sulinowo Nie może zabraknąć obecności Muzeum Oręża Polskiego na Zlocie Pojazdów Militarnych- wydarzeniu wpisanym na stałe do kalendarza imprez wszystkich pasjonatów militariów i historii. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Na atrakcyjność miejsca wpływa przede wszystkim niezwykłość Bornego- Sulinowa - miasta, które niedawno pojawiło się na polskich mapach. Interesująca jest szczególnie jego

11 niemiecko rosyjsko historia. Na miejsce zlotu organizatorzy wybrali nie przypadkowo ogromny plac zrujnowanych magazynów wojskowych, pamiętających czasy Guderiana, Rommla i Dubynina. Teren zlotowiska graniczy bezpośrednio z ruinami starych poniemieckich i poradzieckich hal, garaży i magazynów. W tej historycznej scenerii grupy rekonstrukcyjne organizują pokazy sprawności, zespoły pojazdów wojskowych prezentują możliwości eksploatacyjne sprzętu ciężkiego, pokazy niszczenia starych pojazdów przez ciężkie pojazdy militarne. Zlot uatrakcyjnią koncerty piosenki żołnierskiej pokazy jazdy konne w wykonaniu ułanów, namioty prezentujące technikę wojskową w miniaturze, kramy z odzieżą wojskową oraz parady pojazdów wojskowych. W specjalnie ustawionym namiocie, Muzeum będzie prezentować swoją ofertę wystawienniczą oraz atrakcyjne pod względem historycznym eksponaty, sierpnia Zlot Miłośników Fortyfikacji, Kołobrzeg, Reduta Solna Muzeum współorganizuje Zlot Miłośników Forytfikacji pasjonatów historii, którzy po raz pierwszy w historii wybrali miasto Kołobrzeg na miejsce spotkań. Do tej pory Zloty odbywały się na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w województwie lubuskim. Celem zlotu jest integracja środowisk miłośników fortyfikacji, pasjonatów historii, wymiana doświadczeń i nawiązywanie dalszej współpracy przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, których tłem jest historia i kultura. Muzeum Oręża Polskiego również sprzyja spotkaniom pasjonatów historii, doceniając i wspierając zaangażowanie stowarzyszeń i grup rekonstrukcji historycznych w ochronę dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie i edukację oraz aktywne działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku naszej instytucji. Organizatorzy postanowili odświeżyć formułę Festiwalu oraz uatrakcyjnić jego program. Na swoją bazę wybrali teren Reduty Solnej ( dowodzonej przez załogę Pirackiej Przygody). Podczas trzydniowego spotkania organizatorzy oferują uczestnikom bogaty program:. m.in. prezentacje filmów, multimedialną prezentację "Twierdza Kołobrzeg", zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczkę po kołobrzeskich fortyfikacjach (również tych na terenach wojskowych niedostępnych na co dzień) rejs statkiem po morzu oraz wieczorny koncert na forcie: legendarnych zespołów GEDEON JERUBBAAL, MIKI MOUSOLEUM, pokazy kuglarstwa, Światło i Dźwięk - najlepsi bunkrowi oświetleniowcy z Boryszyna. Miłośnicy historii również przybędą do Muzeum Oręża Polskiego,gdzie oprowadzać po wystawie: Historia Oręża będzie Dyrektor Muzeum. Nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia wykazała Kołobrzeska Żegluga Pasażerska oraz Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion. RADA POWIATU W KOŁOBRZEGU W dniu 27 czerwca 2008 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Zostały podjęte następujące uchwały: 1. UCHWAŁA NR XIX/109/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kołobrzeskiego. 2. UCHWAŁA NR XIX/110/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 3. UCHWAŁA NR XIX/111/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2008 rok. 4. UCHWAŁA NR XIX/112/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 5. UCHWAŁA NR XIX/113/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok. 6. UCHWAŁA NR XIX/114/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 7. UCHWAŁA NR XIX/115/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 8. UCHWAŁA NR XIX/116/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu kołobrzeskiego do realizacji projektu pod tytułem Nasz rozwój, nasza radość. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu kołobrzeskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 9. UCHWAŁA NR XIX/117/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. TERMIN POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2008 ROKU r. - godz Komisja Spraw Społecznych miejsce: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Biuro Rady Powiatu Szczegółowe informacje dotyczące spraw przedstawionych w Powiatowym Serwisie Informacyjnym znajdują się na stronie powiatu: i Wydawca Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Plac Ratuszowy 1, Kołobrzeg tel./fax.: Odpowiedzialna: Lidia Markowska

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Powiatowy Serwis Informacyjny zawiera informacje o wydarzeniach, działaniach i zadaniach realizowanych na terenie powiatu kołobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. 1 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 2 Zachodniopomorski Urząd 3 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 4 Zachodniopomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO INFORMACJA Z ZADAŃ WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2014 PRACE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DROGAMI POWIATOWYMI NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Na terenie Powiatu Krapkowickiego, na obszarze pięciu

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009r. Kołobrzeg 2009 PROGRAM OBCHODÓW. www.muzeum.kolobrzeg.pl. www.edd.com.pl. www.kobidz.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009r. Kołobrzeg 2009 PROGRAM OBCHODÓW. www.muzeum.kolobrzeg.pl. www.edd.com.pl. www.kobidz.pl Europejskie Dni Dziedzictwa 2009r Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz Kołobrzeg 2009 PROGRAM OBCHODÓW www.muzeum.kolobrzeg.pl www.edd.com.pl www.kobidz.pl preludium 28-30 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 31306-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 1.Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r. data aktualizacji 12.06.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr...

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr... WZÓR P O R O Z U M I E N I E Nr... zawarte w dniu...... 201.r. w. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1....

Bardziej szczegółowo

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ZAJĘCIA MUZEALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg tel. +48 55 232 72 73, tel./fax +48 55 232 43 17 www.muzeum.elblag.pl muzeumel@elblag.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO G'J'\D!\ POV"'lATtJ '~(]W'!I\. Dworze MClzowieckim ',li M;u'.owie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA: 30.09.2015 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA: 30.09.2015 r. PRZEDMIAR ROBÓT 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 52798-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r. data aktualizacji 27.02.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Woda jest początkiem wszystkich rzeczy... [Homer] Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ODDZIAŁ HISTORII MIASTA Empirowy Pałac Braunschweigów

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20 tel. (0 29) 764 53-01 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA OBIEKTU DROGA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI Odbudowa infrastruktury drogowej na ul. Zielonej i Nad Wodą w Skawinie OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 2PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 4OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 5OPIS OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR UL. KAMIENNA 28/3 59-300 LUBIN PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Opracowanie niniejsze jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW

NIK NI ISZ K OW ISZ IEC OW NIKISZOWIEC Nakłady na inwestycje i remonty w dzielnicy w 2010 roku Inwestycje 14.293.395 Remonty 275.260 razem 14.568.655 Najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej perspektywie Modernizacja Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r.

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. Aktualności Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. 15/10/2014, dodał: 1. Gmina Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowała projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO 18-400 ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ROSTKI- CEDRY-DO DR WOJEWÓDZKIEJ W LOKALIZACJI ODC 1 0+000-2+135 ODC 2 0+000-0+181

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Przekrój kolektora LP rodzaj prac WARIANT I - lokalne naprawy nawierzchni ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT - BEZ KOSZTÓW ROCZNEGO UTRZYMANIA Porozumienie z lasami Państwowymi na wykorzystanie dojazdów pojazdów budowy

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Trasa podstawowa to 2-3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Okres realizacji: 02.2012

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-23-04/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/Y/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia!5.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo. AGATA TROJANOWSKA 26-01-2011 Imię i nazwisko Data złożenia interpelacji INTERPELACJA

Bardziej szczegółowo

Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich

Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje. mgr inŝ.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje. mgr inŝ. Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 314112 mgr inŝ. Paweł Jodaniewski NIP 775 231 81 74 REGON 100111185 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU ARCHIVISION PRACOWNIA PROJEKTOWA 96-100 SKIERNIEWICE, UL. REYMONTA 2A PROJEKT STAŁEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: NAZWA OBIEKTU: ADRES: INWESTOR: Drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 113004E relacji

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Cel i podstawa opracowania

Opis techniczny. 1. Cel i podstawa opracowania Opis techniczny do projektu stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 ul. Kościuszki (od ul. Sądowej do ronda) w Rogoźnie strona prawa 1. Cel i podstawa opracowania Celem projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/1073/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu objętego Indykatywnym wykazem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 19 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 15.02.2014 r. 21.02.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 19 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 15.02.2014 r. 21.02.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 19 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 15.02.2014 r. 21.02.2014 r. data aktualizacji 21.02.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

POWIAT SIEMIATYCKI. KIK 76 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Skrócony opis zadania inwestycyjnego

POWIAT SIEMIATYCKI. KIK 76 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Skrócony opis zadania inwestycyjnego KIK 76 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Źródło: http://brd.policja.pl/brd/partnerzy/16,powiat-siemiatycki.html Wygenerowano: Poniedziałek, 18 lipca 2016, 00:47 Rozmiar tekstu: A A A POWIAT SIEMIATYCKI

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg

Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Luty 2010 Budujemy wspólny dom drogi krajowe + drogi samorządowe = infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora Urzędu Gminy Brzeziny jako inwestora i administratora drogi - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną OPINIA PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Przebudowie ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Rozbudowa ulicy Wysokiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej.

OPIS TECHNICZNY. Rozbudowa ulicy Wysokiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu jest umowa nr 18/1/2015 z dnia 30.01.2015 r z Miejskim Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 25 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 29.03.2014 r. 04.04.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 25 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 29.03.2014 r. 04.04.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 25 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 29.03.2014 r. 04.04.2014 r. data aktualizacji 04.04.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu. Opis techniczny.

Projekt czasowej organizacji ruchu. Opis techniczny. Opis techniczny. 1. Nazwa i adres obiektu: - Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ul. 3-Maja w Rawiczu, od km 0+690 do km 0+930 na długości 0,240 km. - Miasto Rawicz, - Gmina Rawicz, - Powiat rawicki,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Racjonalna gospodarka odpadami w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Opole, grudzień 2013 1 Sieć dróg krajowych województwa opolskiego Długość sieci dróg krajowych w województwie opolskim: 855,570

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika INWESTOR Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 INWESTOR ZASTĘPCZY NAZWA INWESTYCJI BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. KLONOWA 10 tel. 607 961 737 e-mail: marcinfigiel2003@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie Zamawiający: GMINA LESZNO Al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno Wykonawca: Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa tel. 606 416 144 fax. 22 203 47 15 e-mail: biuro@pc-projekt.home.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. przebudowie chodnika w ul. Centralnej na odc. od ul. Semaforowej do posesji nr 20, 2. przebudowie chodnika i budowie miejsc

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin. Konferencja "S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny"

Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin. Konferencja S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin Konferencja "S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny" Słupsk, 14.09.2015 Sieć dróg w zarządzie Oddziału GDDKiA w Szczecinie Rejon Koszalin klasa A klasa S klasa GP klasa

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA LINIA

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA LINIA FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA LINIA 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piaskowa 39, tel. 663-746-420 e-mail: jakub.jonca@gmail.com TEMAT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104241E W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo