Gmina Węgorzewo GMINA DLA LUDZI. Koncepcja promocji Gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Węgorzewo GMINA DLA LUDZI. Koncepcja promocji Gminy"

Transkrypt

1 Gmina Węgorzewo GMINA DLA LUDZI Koncepcja promocji Gminy

2 Przedstawione zagadnienia 1. Dlaczego Gmina powinna być promowana? 2. Gmina dla ludzi jak to robi Gmina Węgorzewo? 3. Zasady skutecznej promocji 4. Odbiorcy informacji promocyjnych 5. Jak rozpowszechniać informacje o Gminie? 6. Propozycje promocyjne 7. Oczekiwany rezultat

3 1. Dlaczego Gmina Węgorzewo powinna być promowana? 1. Gmina graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej: Sprzyja to współpracy międzynarodowej ze wschodnimi sąsiadami kraju: Gmina może pośredniczyć w rozwoju stosunków gospodarczych z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i z Ukrainą, Gmina może zawierać więcej umów o współpracy zagranicznej. 2. Atrakcyjne położenie geograficzne (na Pojezierzu Mazurskim): Sprzyja rozwojowi przemysłu turystycznego: Branży hotelarsko gastronomicznej, Sportów wodnych (wypożyczalnie sprzętów wodnych, szkółki, instruktorzy), Wędkarstwa, Innych form aktywnego wypoczynku, Punktów informacji turystycznej. Przez teren Gminy przebiegają szlaki turystyki wodnej o randze międzynarodowej - szlak Wielkich Jezior Mazurskich

4 1. Dlaczego Gmina Węgorzewo powinna być promowana? 3. Gmina podejmuje działania na rzecz podwyższenia standardu infrastruktury oraz inne inwestycje komunalne m.in.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Rozbudowa ciągów pieszo - rowerowych Nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz zabezpieczone wysypisko śmieci Kolektor sanitarny Łuczańska, Zacisze i Kal Węgorzewo Modernizacja oświetlenia ulicznego, czy systemu grzewczego miasta. 4. Inne przedsięwzięcia inwestycyjne. 5. Wielowyznaniowość i wielonarodowościwość na obszarze Gminy: Różnorodność regionalna Wymiana doświadczeń, przenikanie się kultur Tolerancja rdzennych mieszkańców na ludność spoza regionu

5 1. Dlaczego Gmina Węgorzewo powinna być promowana? Przykłady gminnych inwestycji dofinansowanych ze środków UE Ciąg pieszo - rowerowy Etap I - zrealizowany Budowa Ekomariny przy ul. Portowej nad rzeką Węgorapą

6 1. Dlaczego Gmina Węgorzewo powinna być promowana? 6. Bogactwo naturalne i przyrodnicze: Wody jezior zaliczane są do pierwszej i drugiej klasy czystości, Powietrze na tym obszarze jest najczystsze w Polsce, Rezerwat o międzynarodowym znaczeniu Siedem Wysp na Jeziorze Oświn, Obszary chronionego krajobrazu, Obszary NATURA 2000, Liczna reprezentacja fauny i flory, Rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1250 ha, Liczne pomniki przyrody, Bogactwa naturalne kopaliny i kruszywa wykorzystywane w przemyśle lub eksportowane.

7 1. Dlaczego Gmina Węgorzewo powinna być promowana? 7. Bogate zaplecze kulturowe wspierane przez Urząd Gminy: Jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Węgorzewskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Festiwale, jarmarki, konkursy. Wszystkie wymienione w tym punkcie elementy podkreślają wartość regionu. Gmina ma potencjał do stworzenia Kulturowo Wypoczynkowego Regionu Krańca Polski ( a nawet Krańca Unii Europejskiej).

8 2. Gmina dla ludzi jak to robi Gmina Węgorzewo? 1. Udział w wielu programach i strategiach na rzecz rozwoju (również tych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej): Zintegrowany program rozwoju powiatu węgorzewskiego na lata , Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Węgorzewo do r. 2015, Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na lata z perspektywą do 2020 roku, Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020, Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Strategia Informatyzacji Woj. Warmińsko - Mazurskiego na lata , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

9 2. Gmina dla ludzi jak to robi Gmina Węgorzewo? Program ekoenergetyczny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata , Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (oś priorytetowa I Gospodarka wodno ściekowa oraz oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi), Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata (oś priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze). 2. Organizacja cyklicznych imprez kulturalno sportowych: Dni Węgorzewa, Seven Festival music & more, Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, Międzynarodowy Jarmark Folkloru,

10 2. Gmina dla ludzi jak to robi Gmina Węgorzewo? Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim (organizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie), Kaziuki nad Węgorapą, Kampania 7 cudów Mazur, Biegi uliczne Mazury Cud Natury, Międzynarodowy Spływ Kajakowy Węgorapa Angrapa, Czempionat Koni Zimnokrwistych. 3. Inne ośrodki i grupy działające na terenie gminy: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Komenda Hufca ZHP Węgorzewo i m. Wojciecha Kętrzyńskiego, Róża Wiatrów Żeglarski Ośrodek Szkoleniowy, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie.

11 3. Zasady skutecznej promocji 1. Bazowanie na realnych zasobach Gminy. 2. Korzystanie z istniejących zalet i atutów miejsca. 3. Określenie celu. 4. Analiza sytuacji ekonomiczno gospodarczej w skali mikro i makro. 5. Promocja powinna zawierać atrakcyjną dla odbiorców ofertę. 6. Wyznaczenie priorytetów w działaniu, ustalenie schematu kolejnych prac. 7. Wskazanie sposobu finansowania działań promocyjnych.

12 4. Odbiorcy informacji promocyjnych 1. Inwestorzy informacje nt. lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz lokalizacji innych obiektów na terenie Gminy (szersze rozpowszechnianie ustaleń zawartych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy); proponuje się przystąpienie do opracowywania kolejnych MPZP aby możliwie jak największa część obszaru Gminy była objęta tym aktem prawa miejscowego. 2. Turyści dla lepszego informowania turystów proponuje się działania w zakresie turystycznego public relations oraz aktywne promowanie w Internecie. 3. Inne samorządy, organizacje, czy instytucje. 4. Mieszkańcy Gminy głównie ta grupa powinna mieć satysfakcję z tego w jakim miejscu żyje.

13 5. Jak rozpowszechniać informacje o Gminie? 1. Stworzenie witryny internetowej z materiałami promocyjnymi, podzielonymi na poszczególne grupy odbiorców tych materiałów. Strona internetowa powinna być na bieżąco aktualizowana i pozycjonowana. 2. Korzystanie z witryn organizacji turystycznych, które mogą pomóc w promocji Gminy i regionu. 3. Organizacja konferencji, seminariów, targów tematycznych, odpowiednio dla każdej grupy adresatów promocji. 4. Działania public relations.

14 6. Propozycje promocyjne 1. Hasło promujące Gminę (propozycja: Gmina Węgorzewo Gmina Dla Ludzi) oraz logo Gminy. 2. Promocja z wykorzystaniem Internetu. 3. Utworzenie Ośrodek Promocji Regionu. 4. Innowacyjna współpraca z innymi samorządami w zakresie rozwoju całego regionu oraz kontynuacja i poszerzanie współpracy z miastami partnerskimi spoza kraju. 5. Intensywna współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami, instytucjami, placówkami naukowo badawczymi dołączanie się do istniejących na terenie województwa klastrów lub inicjowanie i tworzenie nowych. 6. Promowanie postaw proekologicznych w celu zachowania walorów przyrodniczych. 7. Kontynuacja przez miejscowe władze działań aktywizujących lokalną społeczność. 8. Stworzenie punktów doradztwa biznesowego dla mieszkańców. Wszelkie działania promocyjne powinny być opracowane w formie Strategii Promocji Gminy. Tam też powinny znaleźć się informacje na temat finansowania działań promocyjnych.

15 6. Oczekiwany rezultat ROZPOZNAWALNA MARKA GMINY NAPŁYW INWESTORÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, TURYSTÓW I INNYCH KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW GMINY ROZWÓJ I BOGACENIE SIĘ GMINY

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu STRATEGIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 Zamawiający: Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7, 11730 Mikołajki wraz z gminami Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO

WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO VI. WPŁYW REALIZACJI NA ROZWÓJ REGIONÓW MAZOWIECKIEGO I KUJAWSKO POMORSKIEGO Różnica skali Objęty Strategią region gąbińsko włocławski reprezentuje zaledwie niewielki fragment potencjału regionu poziomu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW

BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW Emilia Gorczyczewska Karolina Smętkiewicz Uniwersytet Łódzki BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW Wprowadzenie Władze samorządowe, aby skutecznie i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo