KOHA OD STRONY INFORMATYCZNEJ I UŻYTKOWEJ. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM. Jacek Ablewicz Rafał Kopaczka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOHA OD STRONY INFORMATYCZNEJ I UŻYTKOWEJ. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM. Jacek Ablewicz Rafał Kopaczka"

Transkrypt

1

2 KOHA OD STRONY INFORMATYCZNEJ I UŻYTKOWEJ. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM. Jacek Ablewicz Rafał Kopaczka

3 PODSTAWOWE INFORMACJE Architektura: klient-serwer; Wewnętrzny format rekordów bibliograficznych i KHW: MARC (MARC21/.../MARC XML); rekordy egzemplarzy zasobów przechowywane odrębnie, w bazie danych, i w miarę potrzeb podlegające serializacji w locie przy wymianie, imporcie czy eksporcie danych; Interfejs użytkownika: przeglądarka WWW jako podstawowy (w zasadzie jedyny) sposób dostępu zarówno dla użytkownika jak i dla bibliotekarza; Wszystkie programowe komponenty samego systemu bibliotecznego (jak również wszystko to, czego typowo wymaga on do funkcjonowania w praktyce) oparte są na licencjach darmowych i/lub open-source (GPL 2/3, BSD, MIT, apache 2.0, Creative Commons itp.);

4 WYMAGANIA PROGRAMOWE (SERWER) System operacyjny: Unix; w praktyce: Linux, zwykle: Debian albo Ubuntu LTS (najpopularniejsze i najprostsze rozwiązanie pod względem łatwości instalacji i dalszego utrzymywania); Perl w wersji 5.10 lub wyższej + mnóstwo rozmaitych modułów perla 3rd-party (z CPAN); Serwer WWW (Apache, Ngnx, ), z CGI / fastcgi; RDBMS (baza danych): MySQL 5.5+ (ew. MariaDB); IndexData Zebra + YAZ Toolkit (jako silnik wyszukiwawczy oraz opcjonalnie serwer Z39.50); Nie musi to być osobny serwer (wirtualny czy fizyczny, ani dedykowany wyłącznie albo przede wszystkim pod system biblioteczny), ale...

5 TYPOWA ARCHITEKTURA SYSTEMU KOHA (W ZARYSIE)

6 WYMAGANE MODUŁY PERL CPAN (DLA KOHA 3.17.X)

7 WYMAGANIA SPRZĘTOWE (SERWER) Platforma sprzętowa: w teorii, brak ściśle określonych wymagań pod tym względem (= wszystko, na czym działa Linux i daje się skompilować perl i zebra), ale na co bardziej egzotycznych platformach niewykluczone pewne komplikacje, m.in. z modułami perla z CPAN w wariancie XS tj. kompilowalnych z języka C; Wyjściowe (teoretyczne) wymagania serwera Koha co do wydajności, ilości pamięci RAM itp. są raczej minimalne (ale...); W praktyce: wymagania mocno uzależnione od ilości zbiorów, użytkowników oraz charakteru biblioteki (w szczególności dla bibliotek akademickich, w których obciążenie systemu przez 2-3 miesiące w roku może być o rząd wielkości większe niż średnia z całego roku);

8 SERWER (WYMAGANIA), PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA Biblioteka PK około 130 tys. opisów, 90 tys. rekordów KHW, 300 tys. rekordów egzemplarzy, 30 tys. rekordów użytkowników (aktywnych około 40-50%); Aktualny rozmiar danych po migracji baza MySQL: około 2.5GB (+ 1GB pliki ib_logfile* InnoDB); spodziewany przyrost rzędu 0.5-1GB rocznie (zależnie od tego jakie, i jak daleko wstecz zamierzamy przechowywać dane archiwalne); indeksy zebry: 4.5GB; Minimalna rozsądna (= w rozumieniu: taka na jakiej dałoby się pracować, ale mało komfortowo w okresie wzmożonego ruchu) konfiguracja: 24-32GB RAM; procesor[y]: 6-8 rdzeni, 2.0+ GHz; W miarę komfortowa / optymalna konfiguracja (z pewnym nieprzesadnie wielkim zapasem na przyszłość ): 48-64GB RAM, CPU 8-10 rdzeni / 2x 4-6 rdzeni, 2.4+ GHz; kontroler dysków z własną, podtrzymywaną bateryjnie pamięcią cache 1GB+ (i/lub dyski SSD);

9 SKALOWALNOŚĆ KOHA Stosunkowo duża (= przynajmniej do pewnego momentu); istnieją instalacje Koha obsługujące w wersjach produkcyjnych setki tysięcy/miliony opisów, dziesiątki/setki tysięcy użytkowników, setki tysięcy/miliony transakcji udostępniania rocznie. Ale: Słaby punkt #1: silnik wyszukiwawczy Zebra w miarę nieźle się skaluje do granicy paru milionów rekordów; powyżej tej ilości pojawiają się komplikacje (m.in. przy modyfikacji indeksów w locie ). Możliwości zrównoleglania operacji w Zebrze są mocno ograniczone (obciążenie da się rozkładać na 2+ serwery Zebra, ale samych atomicznych operacji wyszukiwania itp. nie da się zrównoleglić); Słaby punkt #2: MySQL to obecnie jedyna baza danych z jaką Koha oficjalnie funkcjonuje (z MariaDB: działa, ale nie w 100% bezproblemowo). PostgreSQL - melodia przyszłości ; współpraca z innymi RDBMS-ami melodia jeszcze dalszej przyszłości (via DBIx::Class / DBIC);

10 SKALOWALNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ KOHA C.D. Responsywność: w obecnej wersji systemu pozostawia sporo do życzenia (niezależnie od tego jak bardzo wydajnym serwerem byśmy nie dysponowali); Problem: w standardowej konfiguracji systemu Koha (tj. zwykłe, bezstanowe środowisko CGI) średnio nawet ponad 80% czasu wykonania przeciętnego skryptu *.pl jest tracone na każdorazowe wstępne ładowanie i kompilację rozlicznych modułów perla (typowo zajmuje to ponad 500ms, nawet na szybkim procesorze); Dostępne rozwiązania tego problemu (= środowiska uruchomieniowe fastcgi/plack/mod_perl itd., pozwalające na skrócenie o rząd wielkości wstępnego czasu wykonania skryptów *.pl i zasadniczą poprawę responsywności systemu) są w przypadku interfejsu OPAC z powodzeniem już wykorzystywane w wielu produkcyjnych instalacjach Koha, ale jeśli chodzi o interfejs bibliotekarza, postępy w tym temacie nie są jeszcze do końca zadowalające. Prace trwają...

11 WYMAGANIA (KOMPUTERY PRACOWNIKÓW) Interfejs bibliotekarza: jako stacje robocze zalecane są (w miarę współczesne) komputery z zainstalowaną typową przeglądarką WWW (Firefox, Chrome, IE 9.0+, ) w możliwie aktualnej wersji; system operacyjny: obojętnie jaki liczy się wersja przeglądarki i jej zgodność ze standardami W3C; Szybkość działania, ilość pamięci RAM itp. jest nie całkiem bez znaczenia Koha miejscami po stronie klienta dość intensywnie korzysta m.in. z rozmaitych funkcji i bibliotek javascript (JQuery + DataTables,...) i strony WWW, które system generuje. Mogą być potencjalnie dość ciężkie na słabych komputerach takie strony się owszem prędzej czy później wczytają i wyrenderują, ale już filtrowanie, stronicowanie i sortowanie wyników w tabelach generowanych przy pomocy DataTables może działać niezbyt zadowalająco; Istotna sprawa to również rozdzielczość ekranów (e.w. konieczność przewijania stron w przeglądarce zwłaszcza w poziomie znacząco wpływa na komfort pracy); w praktyce dobrze, aby były to monitory o rozdzielczości co najmniej 1680x1050 (WSXGA+), w szczególności w Oddziale Udostępniania;

12 WYMAGANIA (OPAC) OPAC (= w porównaniu z interfejsem bibliotekarza) ma zdecydowanie łagodniejsze wymagania, co do wydajności urządzeń oraz zgodności przeglądarek WWW ze standardami; W obecnej wersji Koha, OPAC funkcjonuje w oparciu o framework bootstrap (zresztą w nienajnowszej wersji 2.3.x?); Bootstrap kładzie duży nacisk na zgodność z możliwie jak największą ilością rozmaitych wersji przeglądarek i wariantów urządzeń klienckich, tradycyjnych czy mobilnych, i nieźle się sprawdza w praktyce w takich zastosowaniach, gdzie rozrzut parametrów sprzętowych czy wersji przeglądarek WWW bywa stosunkowo duży; Czytelnicy używający przeglądarek WWW z wyłączonym JavaScript i/lub zablokowaną obsługą ciasteczek mogą (w najlepszym razie) korzystać z systemu jedynie w bardzo mocno ograniczonym zakresie;

13 MOŻLIWE WARIANTY INSTALACJI I POSADOWIENIA SYSTEMU Własny serwer, fizyczny albo wirtualny (w miarę możliwości, optymalnie, dedykowany pod system biblioteczny) może być utrzymywany lokalnie, zdalnie, dzierżawiony (np. VPS) itp.; Wspólny serwer (lub serwery w szczególności, MySQL i Zebra mogą być posadowione na innych maszynach niż sam system), współdzielony przez wiele osobnych jednostek organizacyjnych, instytucji itp. (w różnych wariantach: osobne / wspólne / częściowo wspólne poszczególne komponenty systemu w przypadku różnych instytucji: bazy danych raczej osobne); Wykupiona na zewnątrz usługa całościowo obejmująca wszystkie kwestie związane z zapewnieniem dostępu, bieżącego utrzymania, aktualizacji i obsługi informatycznej systemu bibliotecznego; Inne rozmaite warianty i kombinacje trzech wyżej wymienionych rozwiązań Jeśli dysponujemy wyłącznie serwerami / komputerami z MS Windows, instalacja systemu Koha w obrębie maszyny wirtualnej jest w takim środowisku w zasadzie jedynym (sensownym, w praktyce dostępnym) rozwiązaniem;

14 PROTOKOŁY OBSŁUGIWANE PRZEZ KOHA Protokoły autoryzacji, centralnego logowania: LDAP CAS Shibboleth Mozilla Persona

15 PROTOKOŁY OBSŁUGIWANE PRZEZ KOHA Protokoły obsługi użytkowników i wypożyczeń: ILS-DI (ILS Discovery Interface) SIP2 Self-check RFID Propozycje rozwiązania: Propozycja biblioteki publicznej z Oslo (RFC): Działające rozwiązanie stworzone przez: Dobrica Pavlinusic: https://github.com/dpavlin/biblio-rfid

16 PROTOKOŁY OBSŁUGIWANE PRZEZ KOHA Protokoły obsługi baz bibliograficznych jako klient (pobieranie): SRU Z39.50 Protokoły obsługi baz bibliograficznych jako serwer (udostępnianie): OAI-PMH bezpośrednio Z39.50 oraz SRU za pomocą usługi Zebra

17 ROZWIJANIE SYSTEMU KOHA System kontroli wersji GIT Opiekunowie repozytorium GIT (Relase Managers) wybierani co 6 miesięcy Dodawanie poprawek błędów i rozszerzeń, wymaga przejścia zgłoszenia przez procedurę formalną

18 ROZWIJANIE SYSTEMU KOHA 1. Zgłoszenie błędu, na stronie śledzenia błędów, Bugzilla (http://bugzilla.koha-community.org): Kroki niezbędne do odtworzenia błędu Informację o błędzie wyświetloną przez system Załącznik w formie obrazu lub filmu Przy zgłaszaniu rozszerzenia: Opis funkcji Nowe preferencje

19 ROZWIJANIE SYSTEMU KOHA 2. Dodanie poprawki (patch) do zgłoszenia: Musi zawierać numer błędu nadanego przez Bugzillę Krótkie podsumowanie i opis błędu ew. zastosowanego rozwiązania Powinien zawierać plan testów ( test plan )

20 ROZWIJANIE SYSTEMU KOHA 3. Podpisywanie poprawki (sign-off): Musi być wykonane przez inną osobę niż autor poprawki Preferowane, aby była to osoba z innej insytucji Wykonanie planu testów, sprawdzenie ogólnej funkcjonalności

21 ROZWIJANIE SYSTEMU KOHA 4. Akceptacja przez zespół ds. jakości (QA Quality assurance): QA wybierany na tych samych zasadach co RM. Sprawdzenie formalnej poprawności dołączonego kodu (narzędziem koha-qa.pl) Weryfikacja poprawki za pomocą testów jednostkowych Sprawdzenie ogólnej jakości kodu (konwencja nazw, procedury w odpowiednich modułach) Akceptacja lub odrzucenie poprawki W przypadku odrzucenia, informacja co należy poprawić Jeżeli są wątpliwości co do poprawki, status błędu może zostać ustawiony jako do dyskusji

22 ROZWIJANIE SYSTEMU KOHA 5. Po akceptacji: Włączenie kodu do repozytorium przez menadżera wersji: Do wersji master (wersja rozwojowa) w przypadku rozszerzeń i błędów Do wcześniejszych wersji (najczęściej 2 wersje wstecz) jeżeli poprawiony błąd również w nich występuje

23 PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ Ważniejsze zmiany spodziewane w wersjach 3.20/3.22 (nadchodzący rok): Obsługa nowego silnika wyszukiwawczego Elastic Search Dodanie interfejsu profesjonalnego katalogera Dodanie obsługi RDA Dodanie obsługi protokołu OAI-PMH w formie klienta Uruchamianie interfejsu bibliotekarza poprzez PLACK, mod_perl Długoterminowe na najbliższe lata: Zmiana paradygmatu programowania z proceduralnego na obiektowy

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. Jacek Ablewicz Rafał Kopaczka

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności popularnych skryptów forów internetowych

Porównanie wydajności popularnych skryptów forów internetowych Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Szymon Bluma Praca licencjacka Porównanie wydajności popularnych skryptów forów internetowych Promotor: dr Tomasz Powierża Katowice, 2008 Zabrania

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zintegrowanego systemu informatycznego internetowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne i Konfiguracja

Ogólne i Konfiguracja O mi System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ogólne i Konfiguracja Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 1 Władysław Marek Kolasa Marcin Król SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 Wstęp Raport niniejszy w pewnej mierze nawiązuje do trzech wcześniej opublikowanych tekstów

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE... 1 Wstęp... 2 Opis systemu i komunikacji między programami... 2 Komunikacja między programami...

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury działania systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-05-29 Wersja 9.0

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury działania systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-05-29 Wersja 9.0 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury działania systemu CDN XL Aktualizacja dokumentu: 2009-05-29 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1 Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo