Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych"

Transkrypt

1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa: Budowa siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju Lokalizacja: Działka nr ewid. 53/15 ark. 57 ul. Kościuszki Biłgoraj Powiat Biłgoraj Inwestor: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju ul. Kościuszki Biłgoraj Data opracowania: styczeń 2015 r. Opracował: inż. Piotr Gontarz upr. bud. nr LUB/0079/ZOOK/09

2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z: Budową siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju Poniższe opracowanie zawiera następujące specyfikacje: SST Nr SZ1 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Kod CPV: Budowa obiektów sportowych 2

3 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nr SZ1 Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Budowa obiektów sportowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym. Urządzenia siłowni są systemowe, zatem dla potrzeb specyfikacji należy wprowadzić określenie dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Wykonywane indywidualnie będą fundamenty pod urządzenia do ćwiczeń Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym. Do realizacji wybrano urządzenia zestawione w parach, z uniwersalnym pylonem: 1. Biegacz Piechur + Pylon + Rower treningowy 2. Trenażer eliptyczny + Pylon + Trenażer eliptyczny 3. Motylek Rozpiętki + Pylon + Wyciąg górny 4. Stepper + Pylon + Twister 5. Drabinka + Pylon + Podciąg nóg 6. Wahadło Surfer + Pylon + Jeździec konny 1.4. Podstawowe określenia Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SO Wymagania ogólne (kod ) Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO Wymagania ogólne (kod ). 2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne pkt. 2 (kod ). 3

4 Do realizacji siłowni zewnętrznej przyjęto rozwiązania systemowe, tj. wykonane jako gotowe prefabrykowane urządzenia ćwiczeniowe, możliwe do montażu w ramach zintegrowanego systemu. Dobór opisanych niżej urządzeń stanowi uszczegółowienie przyjętych założeń użytkowych, z wykorzystaniem jednego z dostępnych rozwiązań systemowych. Zastosowanie dla potrzeb niniejszej specyfikacji technicznej wskazanych urządzeń sportowych nie ogranicza możliwości stosowania urządzeń innych producentów, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i równoważnych cech technicznych i użytkowych. Urządzenia siłowni zewnętrznej są bezobsługowe, całkowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Służą do ćwiczenia całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców. Podzielone są na grupy służące do treningu siłowego, poprawiające funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego i trawiennego, poprawiające koordynację ruchową, kondycję oraz pomagające w rozciąganiu i rozgrzewce. Dobrano urządzenia zestawione w parach, z uniwersalnym pylonem: 1. Biegacz Piechur + Pylon + Rower treningowy 2. Trenażer eliptyczny + Pylon + Trenażer eliptyczny 3. Motylek Rozpiętki + Pylon + Wyciąg górny 4. Stepper + Pylon + Twister 5. Drabinka + Pylon + Podciąg nóg 6. Wahadło Surfer + Pylon + Jeździec konny Stopy fundamentowe pod urządzenia żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone prętami 4 # 12 ze stali klasy A-III (34GS), ze strzemionami ø 6 co 25 cm ze stali klasy A-0 (St0S). Konstrukcja urządzeń sportowych wykonana ze stalowych rur galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy ø 90 mm. Pozostałe elementy rurowe średnicy ø 33, 42, 48, 60, 76 mm i grubości ścianki 2,75-3,0 mm. Uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku. W urządzeniach zastosowano bezobsługowe łożyska NSK. Urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w monolitycznym fundamencie betonowym, który stanowi jego widoczną podstawę. Urządzenia siłowni spełniają wymagania normy PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ Lp. Nazwa urządzenia Opis urządzenia 1. Pylon Pylon (słup) to uniwersalny element do montażu urządzeń. Wysokość pylonu od podłoża wynosi min mm. Pylon składa się z dwóch stalowych rur galwanizowanych (malowanych podwójną warstwą farby proszkowej) o średnicy ø 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Rury zakończone górą spajającą nakładką aluminiową. Pomiędzy rurami na poprzeczkach stalowych o grubości 5 mm zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją 4

5 2. Biegacz Piechur oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, każda o grubości 2 mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na który jest nanoszona instrukcja techniką sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje się naklejek). Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładka zabezpieczająca pylon od góry wykonane są z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy (żółty). Urządzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w monolitycznym fundamencie betonowym, który stanowi jego widoczną podstawę. Wymiary: 2799x894x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 6380x4432 mm Wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych. Zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca. 3. Rower treningowy Wymiary: 2360x560x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 6120x4160 mm Poprawa ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni nóg. Ogólna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiększenie wydolności organizmu. 4. Trenażer eliptyczny Wymiary: 2950x528x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 6060x4150 mm Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. Korzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. 5

6 5. Motylek-Rozpiętki Wymiary: 2059x1134x2005 mm Strefa bezpieczeństwa: 5880x4272 mm Wzmocnienie mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej oraz grzbietu. Poprawienie ogólnej kondycji organizmu. 6. Wyciąg górny Wymiary: 2218x742x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 5880x4342 mm Wzmocnienie mięśni kończyn górnych, obręczy barkowej oraz grzbietu. Trening zwiększa sprawność fizyczną, szczególnie zalecany dla osób z bólem pleców. 7. Stepper Wymiary: 1717x742x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 5260x4190 mm Zwiększa siłę mięśni nóg, ogólną wydolność organizmu i układu sercowo-naczyniowego. 8. Twister Wymiary: 1730x742x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 5301x4191 mm Budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha. Poprawia ruchomość stawów biodrowych oraz ogólną wydolność organizmu. 6

7 9. Drabinka Wymiary: 858x960x2154 mm Strefa bezpieczeństwa: 4992x4266 mm Budowa mięśni brzucha, budowa i wzmacnianie mięśni kończyn górnych. Rozgrzewka, rozciąganie. 10. Podciąg do nóg Wymiary: 1388x600x2042 mm Strefa bezpieczeństwa: 4992x4266 mm Budowa mięśni brzucha, budowa i wzmacnianie mięśni kończyn górnych. Rozgrzewka, rozciąganie. 11. Wahadło - Surfer Wymiary: 1882x742x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 5444x4407 mm Wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych oraz mięśni brzucha. Korzystnie wpływa na układ sercowonaczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krążenie. 12. Jeździec konny Wymiary: 1792x1290x2020 mm Strefa bezpieczeństwa: 5468x4890 mm Zwiększa sprawność i siłę mięśni ramion, brzucha i nóg. Poprawia ogólną kondycję oraz poprawia krążenie. 7

8 Nawierzchnia siłowni zewnętrznej o budowie: Podbudowa przepuszczalna Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu cm, wykonana i zagęszczona mechanicznie. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu cm. Warstwa klinująca z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnia Podkład: Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa typu ET gr. min 30 mm. Nawierzchnia: Dolna warstwa z granulatu SBR gr. min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM gr. min. 7 mm. 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod ). Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który jednak musi posiadać aktualne dane o jego przydatności technicznej oraz musi uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 4. Transport Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod ). Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i urządzenia sportowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Załadunek i wyładunek oraz transport powinny odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 5. Wykonanie robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod ) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymogami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na placu budowy wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Warunki przystąpienia do robót Sprawdzenie zgodności dostarczonych urządzeń z zamówieniem i dokumentacją techniczną, Sprawdzenie stanu dostarczonych urządzeń (np. brak uszkodzeń mogących powstać podczas transportu, prawidłowość działania elementów ruchomych), Sprawdzenie zgodności rozmieszczenia urządzeń na terenie budowy z dokumentacją techniczną, Sprawdzenie poziomu posadowienia fundamentów pod urządzenia i poziomu zamontowania samych urządzeń. 8

9 Montaż urządzeń do ćwiczeń Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być zamontowane z zestawach przewidzianych w dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany par zestawów ćwiczeniowych muszą być konsultowane z Inwestorem oraz Inspektorem nadzoru, a po ich wprowadzeniu naniesione w dokumentacji powykonawczej. Podczas montażu urządzeń należy zapewnić właściwe ich usztywnienie, aby nie przemieszczały się w trakcie betonowania fundamentów. Nawierzchnia sportowa siłowni zewnętrznej musi dokładnie skrywać podziemne elementy urządzeń oraz fundamenty, aby użytkowanie nie prowadziło do urazów osób korzystających z siłowni. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod ). Kontrola jakości robót przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości zastosowanych materiałów i wykonanych robót Inspektor nadzoru nakaże wykonać prace naprawcze lub uzupełniające na koszt Wykonawcy. Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod ). Jednostką obmiarową jest [1 szt. lub kpl] zamontowanego urządzenia sportowego. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod ). W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiór częściowy, Odbiór końcowy, Odbiór pogwarancyjny. Badania i pomiary do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru, w miejscach przez niego wskazanych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 9

10 9. Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod ). Płaci się z roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7. 10

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Budowa: Budowa siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Lokalizacja: Działka nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj tel. 607 366 583 e-mail: gontarzt@wp.pl NIP: 918-160-25-80 REGON: 060038800 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Siłownia zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY GMINA KRAPKOWICE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 13 UTWORZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA PLACU EICHENDORFFA W KRAPKOWICACH działka nr 438/5 z k.m.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część graficzna 1. Zagospodarowanie terenu rys. nr B Zagospodarowanie terenu siłowni rys. nr B-02

SPIS ZAWARTOŚCI. Część graficzna 1. Zagospodarowanie terenu rys. nr B Zagospodarowanie terenu siłowni rys. nr B-02 I. Oświadczenia autora projektu II. Uprawnienia budowlane projektanta III. Projekt budowlano - wykonawczy Część opisowa 1. Przedmiot Inwestycji 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Siłownia zewnętrzna w kompleksie sportowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju Kod CPV: 45212200-8 Budowa obiektów sportowych BranŜa: Budowlana Temat:

Bardziej szczegółowo

*************************************** ***************************************

*************************************** *************************************** *************************************** ZADANIE INWESTYCYJNE P.T: DZIECI I DOROŚLI RAZEM PO ZDROWIE - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ***************************************

Bardziej szczegółowo

*************************************** ***************************************

*************************************** *************************************** *************************************** ZADANIE INWESTYCYJNE P.T: ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OSIEDLOWEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO *************************************** SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykaz i opis urządzeń

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wykaz i opis urządzeń ZAŁĄCZNIK NR 7 Wykaz i opis urządzeń 1. Wyciskanie siedząc Urządzenie podwójne (po obu stronach urządzenia Wyciskanie siedząc połączone pylonem) Urządzenie, które wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części

Bardziej szczegółowo

Budowa siłowni plenerowej. Garwolinie

Budowa siłowni plenerowej. Garwolinie ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin tel. 695 590 883 d.tarczynski@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Budowa siłowni plenerowej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie INWESTOR: Krajowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr GG szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Orbitrek Radowice 1 szt., Trzebiechów 1 szt.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr GG szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Orbitrek Radowice 1 szt., Trzebiechów 1 szt. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr GG.271.7.2016 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHI BEZPIECZNEJ DO PROJEKTU

OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHI BEZPIECZNEJ DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK Nr OPIS URZĄDZEŃ I NAWIERZCHI BEZPIECZNEJ DO PROJEKTU PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANYCH URZĄDZEŃ Wszystkie Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty Bezpieczeństwa wydane przez akredytowaną jednostkę.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ZAŁĄCZNIK NR 2 i 6 PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY TEMAT OPRACOWANIA ADRES INWESTYCJI INWESTOR PROJEKTANT BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM SKŁADAJĄCYM SIĘ Z CZTERECH URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń typu siłownia na wolnym powietrzu 5 zadań. Zadanie 1 Budowa siłowni na wolnym powietrzu. Dostawa i montaż urządzeń fitness

Bardziej szczegółowo

twister i stepper Wymiary: 1680 x 580 x 2000 mm max waga 120 kg

twister i stepper Wymiary: 1680 x 580 x 2000 mm max waga 120 kg twister i stepper Wymiary: 1680 x 580 x 2000 mm max waga 120 kg Wymagania co do funkcji urządzenia: Budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha, poprawienie ruchomości stawów biodrowych i ogólnej wydolności

Bardziej szczegółowo

Wleń, 10 lutego 2017 r. ZP

Wleń, 10 lutego 2017 r. ZP Wleń, 10 lutego 2017 r. ZP.7021.02.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 lutego 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 lutego 2017 roku Zamawiający: Parafia Rzymsko Katolicka P. W. Św. Idziego Opata, ul. Mickiewicza 28, 32-840 Zakliczyn ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 lutego 2017 roku Parafia Rzymsko Katolicka P. W. Św. Idziego Opata, ul.

Bardziej szczegółowo

PROSYSTEM. Prosystem ul. Leśmiana Mosina NIP: tel: faks:

PROSYSTEM. Prosystem ul. Leśmiana Mosina NIP: tel: faks: PROSYSTEM Prosystem ul. Leśmiana 5 62-050 Mosina NIP: 7772806758 tel: 733-11-33-87 faks: 61 64-69-646 e-mail: biuro@silowniezewnetrzne.eu www.silowniezewnetrzne.eu Wyciąg górny podwójny na pylonie Funkcje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W WYBRANYCH 8 LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA POZNANIA

PROJEKT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W WYBRANYCH 8 LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA POZNANIA PROJEKT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W WYBRANYCH 8 LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA POZNANIA Lokalizacja: Miasto Poznań: Grunwald Południe, Górczyn, Wilda, Stare Winogrady, Morasko-Radojewo, Winiary,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.pl PROJEKT PRZEDMIOT: WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBIEKT: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń siłowni.

Opis techniczny urządzeń siłowni. Informacje dotyczące wszystkich hydraulicznych urządzeń fitness przeznaczonych na siłownię zewnętrzną: urządzenia fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o wzroście co najmniej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Nakla dz nr 42/2, Gołczewo dz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Dział CPV 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 3 W CIESZYNIE,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI PRZY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W NAROPNEJ

BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI PRZY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W NAROPNEJ Firma Budowlana i Handlowa mgr inż. Barbara Malec ul. Inowrocławska 5/61 91-020 Łódź tel/fax 44-617-20-97 NIP 947 108 60 75 Regon 470785534 tel. kom. 602-22-90-70 e-mail: malecbarbara@poczta.onet.pl PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.5.0. URZĄDZENIA SPORTOWE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE Gmina Przybiernów, ul. Cisowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Kosztorys ofertowy (ślepy) Kosztorys ofertowy (ślepy) Budowa obiektów małej architektury : urządzeń rekreacyjnych, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 1110/24, 1110/25, 1111/6, 1111/7 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/01/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/01/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała Siedziba, biuro i adres do korespondencji: ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn Zamawiający: Stowarzyszenie Wsi Zborowice, Zborowice 9; 33-190 Ciężkowice, telefon: 886

Bardziej szczegółowo

SST - 2 Nawierzchnie utwardzone

SST - 2 Nawierzchnie utwardzone SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania pn. Wykonanie nawierzchni utwardzonych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy SST - 2 Nawierzchnie utwardzone 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Katalog produktów.

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Katalog produktów. SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE Katalog produktów www.sportplusfitness.pl 2 PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH SPORT PLUS FITNESS Jakość i bezpieczeństwo Siłownie Sport Plus to urządzenia zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E. napowietrznej siłowni zewnętrznej w Hajnówce na działce Spółdzielni Mieszkaniowej w

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E. napowietrznej siłowni zewnętrznej w Hajnówce na działce Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówka, dnia 2017.05.31 (pieczęć zamawiającego) GKM.7021.1.10.2017 (znak sprawy)......... Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 w miejscowości Antonowo:

Zadanie nr 1 w miejscowości Antonowo: Zadanie nr 1 w miejscowości Antonowo: 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33 GMINA GIŻYCKO tel. 87/ 429 99 60 fax 87/ 429 99 76 Orbitrek - urządzenie, które uaktywnia górne i dolne kończyny oraz pas biodrowy,

Bardziej szczegółowo

1.0. Podstawa opracowania.

1.0. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO LOKALIZACJI OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY REKREACYJNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, 76-150 DARŁOWO, DZ. NR:1, OBR. NR 3 1.0. Podstawa opracowania. 1.1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. MONTAŻ URZADZEŃ 1. WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. MONTAŻ URZADZEŃ 1. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKAJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,,BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM SKŁADAJĄCYM SIĘ Z TRZECH URZĄDZEŃ DWUSTANOWISKOWYCH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I TABLICY INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

kompleksowe usługi projektowe ul. Pamięci Sybiraków 17/II Kędzierzyn - Koźle Plac zabaw

kompleksowe usługi projektowe ul. Pamięci Sybiraków 17/II Kędzierzyn - Koźle Plac zabaw kompleksowe usługi projektowe ul. Pamięci Sybiraków 17/II 47-200 Kędzierzyn - Koźle tel/fax +48 77 481 00 34, gsm +48 603 604 628, NIP 749-128-83-49 architekt.krol@gmail.com www.architekt-kedzierzyn.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SŁAWIE, NA DZIAŁCE NR GEOD. 887/4 W OBRĘBIE MIASTA SŁAWA ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SŁAWIE, NA DZIAŁCE NR GEOD. 887/4 W OBRĘBIE MIASTA SŁAWA ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 1. ZESTAW ZABAWOWY Dane Techniczne wysokość 1,50 m szerokość 5,75 m długość 6,30 m Elementy Składowe ślizg plastikowy 2 szt. pomost wiszący 1 szt. kółko i krzyżyk 1 szt. trap schodki 1 szt. wieża mała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 007 WYPOSAŻENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 007 WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KAZANOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 007 WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA:

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA: 1.1. DANE OGÓLNE.. str.3 1.2 PODSTAWA PRAWNA..str.3 1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI...str.3-4 1.4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....str.4-5 1.4.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100855 Łódź: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na Obiekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OZNAKOWANIE PIONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OZNAKOWANIE PIONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 244 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 245 1.1. Przedmiot SST... 245 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH H- BHP Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zależy od właściwego ich zainstalowania zgodnie z instrukcją. Używane mogą być tylko poprawnie zamocowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

PROJEKT BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM PROJEKT BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM Nazwa Zadania; Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Biały Bór Lokalizacja: 1. m-ść Biały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OZNAKOWANIE PIONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OZNAKOWANIE PIONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIE PIONOWE 34 Spis treści: str 1. Wstęp 36 2. Materiały 36 3. Sprzęt 37 4. Transport 37 5. Wykonanie robót 37 6. Kontrola jakości robót 38 7. Obmiar robót 38

Bardziej szczegółowo

Inwestycja polegająca na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowana jest w 4 miejscach na terenie miasta Darłowo:

Inwestycja polegająca na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowana jest w 4 miejscach na terenie miasta Darłowo: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO LOKALIZACJI OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY REKREACYJNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, 76-150 DARŁOWO, ul. Stanisława Wyspiańskiego, dz. nr 33 obr. nr 11; ul. Księżnej

Bardziej szczegółowo

D OZNAKOWANIE PIONOWE

D OZNAKOWANIE PIONOWE 129 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 130 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ZAŁĄCZNIK NR 2 i 6 PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY TEMAT OPRACOWANIA ADRES INWESTYCJI INWESTOR PROJEKTANT BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM SKŁADAJĄCYM SIĘ Z CZTERECH URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nawierzchnia poliuretanowa Kody CPV : 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233253-7, 4523222-1 Drogi i chodniki 45232451-8 Odwodnienie ST 5.0 Żórawina

Bardziej szczegółowo

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce PAK SP. Z O.O. PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel.: 0*29 764-38 - 02 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 kom.: 0 604 226 499 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 Temat: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Sława ul. Henryka Pobożnego 10, Sława

Inwestor: Gmina Sława ul. Henryka Pobożnego 10, Sława 1. ZESTAW ZABAWOWY ORIENTACYJNE WYMIARY: Wymiary urządzenia 514 x 476 cm Strefa bezpieczeństwa: 864 x 761 cm Wysokość całkowita: 345 cm Wysokość podestu: 90, 140 cm Wysokość swobodnego upadku: 140 cm SKAŁD

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dostawę i montaż siłowni napowietrznej

Zapytanie ofertowe. Dostawę i montaż siłowni napowietrznej IR.271.1.62.2015 Warka, dnia 09.04.2015r. Zapytanie ofertowe Gmina Warka, działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na części działek nr 3763 oraz 3764 na os. Łagisza w Będzinie PROJEKT BUDOWLANY

Dokumentacja projektowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na części działek nr 3763 oraz 3764 na os. Łagisza w Będzinie PROJEKT BUDOWLANY Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin Dokumentacja projektowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na części działek nr 3763 oraz 3764 na os. Łagisza w Będzinie PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Miasto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Przedmiot zamówienia: Urządzenie placu zabaw etap II na terenie obiektu sportowego w Gdyni, ul. Chwarznieńska dz. nr 522/30 i 522/31 KM WI 13 Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektoniczno - budowlana. Branża :

PROJEKT BUDOWLANY. Architektoniczno - budowlana. Branża : PROJEKT BUDOWLANY Branża : Obiekt : Adres : Inwestor : Architektoniczno - budowlana Plac rekreacji ruchowej dla seniorów działka nr 328, obręb Czerna, Gmina Nowogrodziec Gmina i Miasto Nowogrodziec Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 OGRODZENIA 56 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 58 1.1. Przedmiot ST... 58 1.2. Zakres stosowania... 58 1.3. Określenia podstawowe... 58 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Jeździec i wioślarz na pylonie

Jeździec i wioślarz na pylonie Jeździec i wioślarz na pylonie PROSYSTEM ul. Leśmiana 5 62-050 Mosina e-mail: biuro@silowniezewnetrzne.eu www.silowniezewnetrzne.eu tel: 733-11-33-87 Ryc.1. Wizualizacja urządzenia fitness. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 45453000-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Krapkowice, marzec 2013 M E T R Y K A P R O J E K T U Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Nazwa obiektu budowlanego: Adres obiektu budowlanego : Utworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego na Placu Eichendorffa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY TEMAT OPRACOWANIA ADRES INWESTYCJI INWESTOR PROJEKTANT BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM SKŁADAJĄCYM SIĘ Z CZTERECH URZĄDZEŃ DWUSTANOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-1 NAWIERZCHNIA PIASKOWA 21 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. Przedmiot SST... 23 1.2. Zakres stosowania... 23 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Inwestor: Gmina Będzino Będzino 19, 76-037 Będzino Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Tytuł projektu: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Strachomino" 2. Nazwa obiektu: Boisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy Nazwa zamówienia: Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej na terenie przylegającym do budynku Zespołu Szkół nr 69 w Warszawie Adres obiektu: Działka nr 26/4 obręb 5-04-06 przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH H- BHP T- 1. Pylon 60000.0100 Pylon jest elementem uniwersalnym do którego montowane są obustronnie konkretne urządzenia. Montaż odbywa się za pomocą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.06 OGRODZENIA CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.06 OGRODZENIA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.06 OGRODZENIA CPV 45342000-6 PROJEKT OSIEDLOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI ETAP II ul. Garaszewo nr. 39, Poznań dz. nr ew. 19 SST ZT.06 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV 45342000-6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 SST ZT.04

Bardziej szczegółowo

D Montaż elementów małej architektury

D Montaż elementów małej architektury SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-07.10.01 Montaż elementów małej architektury CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 1 Wstęp 1.1

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA FITNES SIŁOWNIA ZEWNETRZNA ZESTAW 1- STEPER

URZĄDZENIA FITNES SIŁOWNIA ZEWNETRZNA ZESTAW 1- STEPER ZESTAW 1- STEPER DANE PODSTAWOWE > Wymiary urządzenia (DxSZxW): 1142x461x1350mm > Strefa użytkowania: 4142x3461mm > Wysokość upadkowa: poniżej 600mm > Głębokość fundamentowania: 700mm > Przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAKI STUDIO Michał Kaczmarczyk UL.DĄBROWSKIEGO 20, RADZYŃ PODLASKI

PRZEDMIAR ROBÓT. MAKI STUDIO Michał Kaczmarczyk UL.DĄBROWSKIEGO 20, RADZYŃ PODLASKI MAKI STUDIO Michał Kaczmarczyk UL.DĄBROWSKIEGO 20, 21-300 RADZYŃ PODLASKI ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw 45233200-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia E-Technika Artur Pióro 03-307 Warszawa ul. Gersona 10m.2 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ Robi system biuro techniczno - handlowe mgr inż. Robert Drzazga 97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a tel./fax 044 6835925, kom. 784014019 NIP 772-101-19-83 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWA SIŁOWNI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 2. Kod CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy rozbiórce i ustawieniu ogrodzenia w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U) Program Funkcjonalno Użytkowy 1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ( PF-U) Załącznik do SIWZ NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 w ramach II

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-EDUKACYJNEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 8 IM. T. KOŚCIUSZKI, ŁÓDŹ, UL. ŻUBARDZKA 26 - BUDŻET OBYWATELSKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BranŜa: Budowlana CPV 45233250-6 Roboty z zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8 inwestor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt budowlany: Budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 Podkonstrukcja pod agregaty

Bardziej szczegółowo