Zawarta w dniu r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana."

Transkrypt

1 Zamawiający: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO Ul. Św. Michała Poznań Projektant: Via Polonia Sp. z o.o. Ul. Bystra Poznań tel./fax Umowa: Zawarta w dniu r. w Poznaniu Zadanie: Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana. Obiekt: EKRAN AKUSTYCZNY Adres obiektu: Ul. Małachowskiego 10 Nr działki: 3/2, 4/460, CZĘŚĆ 4/459 ARK.13 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Spis zawartości: str. 2 Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inż. Romuald Lewicki WKP/0060/POOK/04 Sprawdzający mgr inż. Tomasz Sobierajski WKP/0067/POOK/09 Poznań, maj 2014 r.

2 A. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 2 B. SPIS RYSUNKÓW... 2 C. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 3 D. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 4 E. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 8 F. OPIS TECHNICZNY G. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE B. SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku Nazwa rysunku Numer rewizji 1.1 Plan lokalizacji ekranu EA Profil podłużny ekranu EA Przęsło typowe Pal fundamentowy P Słup S1, S2, S Słup S1N, S2N Słup S3N, S4N Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Rysunek wykonawczy drzwi 0 VIA POLONIA Sp. z o.o. 2

3 C. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projekt wykonawczy ekranu akustycznego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Projektant: mgr inż. Romuald Lewicki... czytelny podpis i pieczęć data Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Sobierajski... czytelny podpis i pieczęć data VIA POLONIA Sp. z o.o. 3

4 D. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO VIA POLONIA Sp. z o.o. 4

5 VIA POLONIA Sp. z o.o. 5

6 Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana VIA POLONIA Sp. z o.o. 6

7 VIA POLONIA Sp. z o.o. 7

8 E. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO VIA POLONIA Sp. z o.o. 8

9 VIA POLONIA Sp. z o.o. 9

10 F. OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ekranu akustycznego. 1.2 Zamawiający EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, Poznań, realizujący inwestycję pod nazwą Projekt zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego Podwale w Poznaniu, 1.3 Jednostka projektowa Via Polonia Sp. z o.o., ul. Bystra 7, Poznań, tel./fax Podstawa opracowania Za podstawę opracowania przyjęto: - umowa zawarta w dniu r. w Poznaniu, - opinia geotechniczna wykonana przez firmę geologiczną Felkel & Guś Sp. z o.o. z marca 2014r. - Projekt zagospodarowania terenu, nr rysunku 01 z marca 2012r. - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu parku położonego na części działki 4/459 Ark. 13 i ogrodzeń związanych z inwestycją przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu na działkach Nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459 Ark. 13 w Poznaniu. 1.5 Cel opracowania Projekt zawiera opis, obliczenia i dokumentację rysunkową niezbędną do wykonania i montażu ekranu akustycznego. 1.6 Lokalizacja obiektu Projektowany ekran akustyczny zlokalizowany jest na działkach nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459 ARK.13, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu. Lokalizację ekranu przyjęto zgodnie z planem zagospodarowania terenu (branża architektoniczna). Podstawowe parametry geometryczne: długość całkowita ekranu 400,58m, wysokość ekranu 3,0m, Ekran akustyczny zlokalizowany jest równolegle do granicy działki. Oś ekranu odsunięta jest od granicy działki o 0,25m. 2. Opis rozwiązań 2.1 Rodzaj obiektu, sposób wykonywania Ekran akustyczny zaprojektowano w postaci pionowej ściany wysokości 3,0 m i długości 400,58m z paneli zamontowanych pomiędzy słupami stalowymi. Słupy stalowe w typowym rozstawie osiowym R=5,0m. Konstrukcja nośna ekranu składa się ze słupów połączonych wspornikowo z fundamentem palowym. Dolny odcinek słupa ekranu betonowany jest w oczepie pala. Pomiędzy słupami, jako podstawę pod panele akustyczne zaprojektowano prefabrykowane belki podwalinowe. Na podwalinach, pomiędzy słupami nośnymi ekranu VIA POLONIA Sp. z o.o. 10

11 montowane są panele akustyczne. Zaprojektowano panele pochłaniające typu zielona ściana Kolorystyka ogrodzenia Element belka podwalinowa słup nośny ekranu polietylenowa siatka ochronna zielonej ściany Kolor naturalny kolor powierzchni betonowych prefabrykowanych (szary) - niemalowana naturalny kolor powierzchni ocynkowanych ogniowo (szary) - niemalowany siatka w kolorze zielonym Wykaz materiałów Element oczep pala trzon pala belka podwalinowa stal profilowa stal zbrojeniowa żebrowana panele nieprzezierne, pochłaniające Parametry klasa wytrzymałości betonu: C25/30 klasa ekspozycji: XC2, XF2 kruszywo: d<16mm wysokość oczepu: 0,80 m średnica: Ø500 mm klasa wytrzymałości betonu: C25/30 klasa ekspozycji: XC2 kruszywo d<16mm średnica Ø500 mm klasa betonu C25/30 klasa ekspozycji XC4, XF2 Z uwagi na zabezpieczenie strukturalne betonu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych powłok malarskich. Regulację położenia podwalin (poziomowanie górnej powierzchni podwalin) wykonać przez wykonanie jednostronnych podcięć przypodporowych w podwalinach lub wykonanie podlewek z zaprawy cementowej. Podwaliny żelbetowe, prefabrykowane, zaopatrzyć w uchwyty transportowomontażowe, których nośność musi być dostosowana do masy prefabrykatu. Trzony słupów wykonać z dwuteowników szerokostopowych typu HEA 140 i ze stali klasy wytrzymałości S235JR (patrz obliczenia) Konstrukcję słupów ocynkować ogniowo wg PN-EN ISO 1461, gr. powłoki cynku 120 µm. Słupy wykonać zgodnie z PN-B Stal do wykonania szkieletów zbrojeniowych pali i zbrojenia żelbetowych belek powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN dla stali klasy C, o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa (np. gatunek B500SP) lub w normie PN-B dla stali klasy A-IIIN. Pręty zbrojeniowe powinny spełniać wymagania PN-EN Systemowe panele pochłaniające składają się z ramy metalowej i siatki z prętów stalowych ocynkowanych, umożliwiających porost roślinności pnącej oraz wypełnienia z siatki polietylenowej, wełny mineralnej i płyty betonowej. Konstrukcja nośna oraz siatka z prętów winna być ocynkowana ogniowo na grubość zgodnie z aprobatą techniczną IBDiM. Panele winny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM. VIA POLONIA Sp. z o.o. 11

12 Zgodnie z projektem panele powinny spełniać następujące wymagania akustyczne: jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw =37dB jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych dla paneli DLR =33dB (B3) jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku dla paneli DLα =13dB (A4) Warunki geotechniczne oraz wodne, Górna warstwa terenu o miąższości od 0,30m do 1,70m stanowi nasyp niekontrolowany (Pd, Ps, Gp, H, C, B). Niżej do głębokości 6,0 m zalega glina piaszczysta szara z przewarstwieniami w postaci piasków drobnych. Wodę gruntową nawiercono na głębokości 2.6m p.p.t., Zwierciadło wody ustabilizowało się w poziomie 2.2m, 3.0m p.p.t Fundamenty Zaprojektowano pale żelbetowe średnicy Ø500 mm i długości 4,00 m. Z uwagi na występowanie gruntów spoistych dopuszcza się wiercenie bez rury osłonowej. W przypadku występowania obwałowań pobocznicy studni wiertniczej, należy wykonać pal w technologii CFA. Pal należy betonować dwuetapowo. W pierwszej fazie należy betonować trzon pala. W drugim etapie zamontować szalunek i wykonać oczep Ø500 wysokości około 0,80 m. Przed zabetonowaniem oczepów skuć wierzchnią warstwę mleczka cementowego trzonu, a gruz usunąć z wykopu. Następnie należy ustawić słup stalowy i połączyć go ze zbrojeniem głównym pala. Powierzchnię przerwy roboczej nawilżyć przed betonowaniem. Podczas betonowania oczepów pala, należy kontrolować pionowość ustawienia słupów w dwóch płaszczyznach. Beton oczepów należy zagęścić wibratorami buławowymi. Beton oczepów należy pielęgnować zgodnie z przedmiotowymi instrukcjami ITB. Po zdemontowaniu szalunków, wykop wokół oczepów należy wypełnić gruntem niespoistym do IS=1,0, zagęszczając go warstwami ubijakiem wibracyjnym Słupy stalowe Zaprojektowano słupy stalowe z szerokostopowych dwuteowników gorącowalcowanych typu HEA140. Słup należy zabezpieczyć przed korozja przez metalizację ogniową wg PN-EN ISO Grubość powłoki cynkowej 120 µm. Na końcach słupów wykonać otwory technologiczno-montażowe Ø20 mm. Przed zabetonowaniem oczepu pala, należy ustawić słup, połączyć ze zbrojeniem pala oraz sprawdzić geodezyjnie położenie słupa. Połączenie słupa z palem wykonać poprzez zabetonowanie dolnego odcinka słupa o długości 0,70 m w oczepie pala Beton W projekcie przyjęto zastosowanie betonu dla pali oraz podwalin, klasy wytrzymałości C25/30 oraz kruszywo żwirowe lub łamane o uziarnieniu C<16 mm. Przyjęto beton trzonu pali klasy ekspozycji XC2. Ponadto dla betonu oczepów przyjęto beton projektowany dla klasy ekspozycji XC2, XF2 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2004. Beton podwalin przyjęto dla klasy ekspozycji XC4 i XF2. Z uwagi na zastosowanie ochrony strukturalnej betonu, (odpowiednio dobrany skład mieszanki betonowej dla klas VIA POLONIA Sp. z o.o. 12

13 ekspozycji) nie ma potrzeby stosowania dodatkowej ochrony powierzchniowej, w postaci powłok malarskich itd Drzwi W ekranie zaprojektowano 1 szt. drzwi technicznych o wymiarach w świetle: szerokość: 0,90 m; wysokość 2,10 m. Ościeżnica stalowa. Rama skrzydła drzwiowego metalowa, wypełnienie przezierne. Lokalizacji niniejszych drzwi została przedstawiona na planie sytuacyjnym oraz profilu podłużnym ekranu Podwaliny Podwaliny prefabrykowane wykonane w wyspecjalizowanym zakładzie. Podwaliny szerokości 0,10 m i wysokości standardowej 0,5 m. Podwaliny należy zaopatrzyć w uchwyty transportowo-montażowe o nośności dostosowanej do masy prefabrykatu Panele akustyczne Pomiędzy słupami, jako podstawę pod panele akustyczne zaprojektowano belki podwalinowe. Na podwalinach, pomiędzy słupami nośnymi ekranu montowane są panele akustyczne typu zielona ściana FLORMET C. typ : D - wersja D : zgodnie z AT/ siatka z polietylenu PEHD o oczkach prostokątnych 10x10mm i grubości 2,3mm, tkanina z włókien polipropylenowych o masie powierzchniowej 100+/- 5g/m 2, płyta o grubości 50mm z wełny mineralnej ISOVENT-M o gęstości 75kg/m 3 płyta betonowa o grubości co najmniej 8mm, i średniej gęstości 2000 kg/m 3 płyta o grubości 50mm z wełny mineralnej ISOVENT o gęstości 110kg/m 3 tkanina z włókien polipropylenowych o masie powierzchniowej 100+/- 5g/m 2, siatka z polietylenu PEHD o oczkach prostokątnych 10x10mm i grubości 2,3mm, odmiana: C 128 rama stalowa spawana z ceowników zimnogiętych 128x50mm wersja : G 3,5 grubość ścianki kształtownika dla panelu o wysokości 1000,1500mm i długości 4960mm wynosi 3,5mm Ramy paneli FLORAMET C są usztywnione z jednej strony siatką z prętów stalowych ø6mm o oczkach kwadratowych 150x150mm lub ø8mm o oczkach kwadratowych 200x200mm, spawaną w osłonie z mieszaniny argonu i dwutlenku węgla do ramy. Usztywnienie z drugiej strony stanowi analogiczna siatka z prętów ze zgrzewanym do całego obwodu dodatkowym prętem stalowym o średnicy ø6mm. Siatka jest wsuwana za półki ram po ułożeniu wszystkich warstw wypełnienia. Opracował: VIA POLONIA Sp. z o.o. 13

14 G. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE 1 Wstęp W niniejszym rozdziale zamieszczono założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, schematy statyczne, oraz wyniki tych obliczeń. 2 Obciążenia Podstawowe obciążenia stanowi obciążenie boczne wywołane wiatrem, przyjmowane wg PN-B wraz z załącznikiem nr 1 z lipca Przyjęto teren typu B, strefę obciążenia wiatrem I, 3 Schematy statyczne Schemat statyczny konstrukcji nośnej słupów przyjęto jako belka wspornikowo zamocowana w fundamencie w dwóch kierunkach (w osi ekranu oraz prostopadle do osi podłużnej ekranu). Poz.1 - Ekran wysokości H=3,0 m; długość przęsła R=5,0 m Obciążenie wiatrem: pk=0,3 0,65 1,40 2,20=0,60 kn/m 2 p=0,60 1,50=0,90 kn/m 2 Mmax=20,27 knm; Hmax=13,51 kn Poz.1.1 Słup stalowy dane: typ słupa: HEA 140 gatunek stali: S235 rezerwa plastyczna αp= 1,05 [-] h= 133 [mm] b= 140 [mm] s= 5,5 [mm] t= 8,5 [mm] r= 12 [mm] A= 31,4 [cm 2 ] Ix= 1030 [cm 4 ] Iy= 389 [cm 4 ] Iω= [cm 4 ] IT= 8,16 [cm 4 ] n= 2,5 [-] Wx= 155 [cm 3 ] Wy= 56 [cm 3 ] ix= 5,73 [cm] iy= 3,52 [cm] is= 6,72 [cm] i0= 6,72 [cm] VIA POLONIA Sp. z o.o. 14

15 fd= 214 MPa E= 210 GPa G= 80 GPa stan graniczny użytkowania: f= 1,41 [cm] stan graniczny nośności: f / fdop= 0,70 < 1,00 klasa przekroju półki 6,50 < 9 ε = 9,0 < 66 ε klasa przekroju środnika 16,73 = 65,2 zwichrzenie: L1[m]= 1,24 < L = 3,00 β= 1,00 pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem A0=A1 by+a2 as= 0 A1= 0 A2= 3,4 B= 4,1 by=ys-rx/2= 0 as=ys-a0= 0 ys= 0 rx= 0 a0= 0 µy=µω= 2 wyboczenie giętne względem osi Y: Ny= 223,96 [kn] wyboczenie skrętne: Nz= 1636,39 [kn] moment krytyczny przy zwichrzeniu: Mcr= 166,85 [knm] nośność obl. przekroju przy zginaniu: MR= 34,77 [knm] smukłość względna przy zwichrzeniu: λl= 0,52 [-] wsp. niestateczności ogólnej: φl= 0,98 [-] Stateczność elementów jednokierunkowo zginanych: M 0 / (φl MR)= 0,59 < 1,00 [-] wyniki: I stan graniczny - nośności: 0,59 II stan graniczny - użytkowania: 0,70 VIA POLONIA Sp. z o.o. 15

16 4 Wniosek: Stan graniczny nośności oraz użytkowania są spełnione. Przyjęto ostatecznie słup HEA 140 ze stali w gatunku S235JR. Słup ocynkować ogniowo wg PN-EN ISO 1461, grubość powłoki 120 µm. VIA POLONIA Sp. z o.o. 16

17 Poz.1.2 Pal fundamentowy dane dotyczące gruntu: dane geometryczne pala: dane geometryczne ekranu: obciążenia pala wiatrem: nazwa gruntu: rodzaj gruntu: stan gruntu: Pd niespoisty szg stopień zagęszczenia Id= 0,33 geneza: - gęstość objętościowa gruntu γ (n) = 17,28 [kn/m 3 ] kąt tarcia wewnętrznego gruntu ϕu (n) = 29,78 [ 0 ] spójność gruntu Cu= 0 [kpa] średnica pala D= 0,50 [m] zagłębienie w gruncie pala h= 4,00 [m] wysokość ekranu HE= 3,00 [m] umowna wysokość gruntu z0= 0,00 [m] rozstaw pali i słupów stalowych L= 5 [m] strefa obciążenia wiatrem: rodzaj terenu: wsp. działania porywów wiatru β= 2,20 [-] wysokość ekranu nad poziomem morza: H 300m charakterystyczne ciśnienie q= 0,3 [kn/m 2 ] I B wsp. ekspozycji Ce= 0,65 [-] wsp. aerodynamiczny C= 1,4 [-] obciążenie charakterystyczne ekranu pk pk = q * Ce * C * β = 0,60 [kn/m 2 ] obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych: char. obc. równomiernie rozłożone qk qk = pk * L = 3,00 [kn/m] współczynnik obciążenia γf: 1,5 [-] wartość char. siły poziomej Hn wartość obliczeniowa siły poziomej Hr Hn = qk * HE = 9,0 [kn] Hr = qk * HE * γf = 13,5 [kn] wysokość zaczepienia siły poziomej: hh = HE / 2 = 1,50 [m] współczynnik Sn= 1,00 [-] γ (r) = 0,9 * Sn * γ (n) = 15, [kn/m 3 ] ϕu (r) = 0,8 * Sn * ϕu (n) = 23,824 [ 0 ] cu (r) = 0,5 * cu (n) = 0 [kpa] VIA POLONIA Sp. z o.o. 17

18 sztywność pala: klasa betonu: B30 =C25/30 moduł Younga Ecm= 31 [MPa] moment bezładności przekroju pala Ix: Ix = ( π * D 4 ) / 64 = 0, [m 4 ] EI = 9510,6809 [knm 2 ] współczynnik podatności bocznej gruntu niespoistego: kx = Sn(750*ID *ID+150)*(γ (n) /D) = [kn/m 3 ] współczynnik podatności bocznej gruntu spoistego: kx = 9600*Sn*[(1-IL)/D] = [kn/m 3 ] zagłębienie sprężyste pala: hs = [(4 * E * I) / (kx * D)] 0,2 = 3,10 m pal sztywny gdy: h = 4,00 < 4,65 = 1,5 * hs pal wiotki gdy: h = 4,00 > 9,31 = 3 * hs wniosek: obliczać jak pal sztywny (metoda A) metoda A. obliczanie pala wg wzorów dla pala sztywnego: sprawdzenie nośności pala dla obciążenia wiatrem obliczeniowa nośność boczna gruntu H f: h/d= 8,0 [-] D1=D= 0,50 [m] wsp. nośności Nq= 4,824 [-] wsp. nośności Nc= 0,000 [-] βq= 0,149 [-] βc= 0,000 [-] Sq = 1 + (D1 / D) * βq = 1,149 [-] Sc = 1 + (D1 / D) * βc = 1 [-] hh / h = 0,38 [-] iq= 0,030 [-] Hf = ic= 0,000 [-] Hf=γ (r) *D*h 2 *Nq*iq*Sq + cu (r) *D*h*Nc*ic*Sc= 20,5 [kn] sprawdzenie nośności pala: Hr = 13,5 < m * Hf = 16,4 kn wykorzystanie nośności gruntu: 82% współczynnik korekcyjny m = 0,8 [-] VIA POLONIA Sp. z o.o. 18

19 maksymalny moment zginający w palu: Mmax = Hr * (hh + 0,4 * hs) = 37 knm sprawdzenie stanu granicznego użytkowania przemieszczenie osi pala w poziomie terenu, grunt niespoisty: y0={18 * Hn * [1+1,33 * (hh/h)]} / (h 2 * kx) = 1,4 mm <10 mm Wniosek: Ostatecznie przyjęto pal Ø500 długości 4,0m. Zbrojenie podłużne 8Ø16 A-IIIN Opracował: VIA POLONIA Sp. z o.o. 19

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo