Zawarta w dniu r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawarta w dniu 19.03.2014 r. w Poznaniu. Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana."

Transkrypt

1 Zamawiający: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO Ul. Św. Michała Poznań Projektant: Via Polonia Sp. z o.o. Ul. Bystra Poznań tel./fax Umowa: Zawarta w dniu r. w Poznaniu Zadanie: Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana. Obiekt: EKRAN AKUSTYCZNY Adres obiektu: Ul. Małachowskiego 10 Nr działki: 3/2, 4/460, CZĘŚĆ 4/459 ARK.13 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Spis zawartości: str. 2 Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inż. Romuald Lewicki WKP/0060/POOK/04 Sprawdzający mgr inż. Tomasz Sobierajski WKP/0067/POOK/09 Poznań, maj 2014 r.

2 A. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 2 B. SPIS RYSUNKÓW... 2 C. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 3 D. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 4 E. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 8 F. OPIS TECHNICZNY G. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE B. SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku Nazwa rysunku Numer rewizji 1.1 Plan lokalizacji ekranu EA Profil podłużny ekranu EA Przęsło typowe Pal fundamentowy P Słup S1, S2, S Słup S1N, S2N Słup S3N, S4N Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Podwalina Pd Rysunek wykonawczy drzwi 0 VIA POLONIA Sp. z o.o. 2

3 C. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projekt wykonawczy ekranu akustycznego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Projektant: mgr inż. Romuald Lewicki... czytelny podpis i pieczęć data Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Sobierajski... czytelny podpis i pieczęć data VIA POLONIA Sp. z o.o. 3

4 D. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO VIA POLONIA Sp. z o.o. 4

5 VIA POLONIA Sp. z o.o. 5

6 Kompletne wykonanie ekranu akustycznego z wypełnieniem typu zielona ściana VIA POLONIA Sp. z o.o. 6

7 VIA POLONIA Sp. z o.o. 7

8 E. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO VIA POLONIA Sp. z o.o. 8

9 VIA POLONIA Sp. z o.o. 9

10 F. OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ekranu akustycznego. 1.2 Zamawiający EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, Poznań, realizujący inwestycję pod nazwą Projekt zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego Podwale w Poznaniu, 1.3 Jednostka projektowa Via Polonia Sp. z o.o., ul. Bystra 7, Poznań, tel./fax Podstawa opracowania Za podstawę opracowania przyjęto: - umowa zawarta w dniu r. w Poznaniu, - opinia geotechniczna wykonana przez firmę geologiczną Felkel & Guś Sp. z o.o. z marca 2014r. - Projekt zagospodarowania terenu, nr rysunku 01 z marca 2012r. - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu parku położonego na części działki 4/459 Ark. 13 i ogrodzeń związanych z inwestycją przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu na działkach Nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459 Ark. 13 w Poznaniu. 1.5 Cel opracowania Projekt zawiera opis, obliczenia i dokumentację rysunkową niezbędną do wykonania i montażu ekranu akustycznego. 1.6 Lokalizacja obiektu Projektowany ekran akustyczny zlokalizowany jest na działkach nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459 ARK.13, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu. Lokalizację ekranu przyjęto zgodnie z planem zagospodarowania terenu (branża architektoniczna). Podstawowe parametry geometryczne: długość całkowita ekranu 400,58m, wysokość ekranu 3,0m, Ekran akustyczny zlokalizowany jest równolegle do granicy działki. Oś ekranu odsunięta jest od granicy działki o 0,25m. 2. Opis rozwiązań 2.1 Rodzaj obiektu, sposób wykonywania Ekran akustyczny zaprojektowano w postaci pionowej ściany wysokości 3,0 m i długości 400,58m z paneli zamontowanych pomiędzy słupami stalowymi. Słupy stalowe w typowym rozstawie osiowym R=5,0m. Konstrukcja nośna ekranu składa się ze słupów połączonych wspornikowo z fundamentem palowym. Dolny odcinek słupa ekranu betonowany jest w oczepie pala. Pomiędzy słupami, jako podstawę pod panele akustyczne zaprojektowano prefabrykowane belki podwalinowe. Na podwalinach, pomiędzy słupami nośnymi ekranu VIA POLONIA Sp. z o.o. 10

11 montowane są panele akustyczne. Zaprojektowano panele pochłaniające typu zielona ściana Kolorystyka ogrodzenia Element belka podwalinowa słup nośny ekranu polietylenowa siatka ochronna zielonej ściany Kolor naturalny kolor powierzchni betonowych prefabrykowanych (szary) - niemalowana naturalny kolor powierzchni ocynkowanych ogniowo (szary) - niemalowany siatka w kolorze zielonym Wykaz materiałów Element oczep pala trzon pala belka podwalinowa stal profilowa stal zbrojeniowa żebrowana panele nieprzezierne, pochłaniające Parametry klasa wytrzymałości betonu: C25/30 klasa ekspozycji: XC2, XF2 kruszywo: d<16mm wysokość oczepu: 0,80 m średnica: Ø500 mm klasa wytrzymałości betonu: C25/30 klasa ekspozycji: XC2 kruszywo d<16mm średnica Ø500 mm klasa betonu C25/30 klasa ekspozycji XC4, XF2 Z uwagi na zabezpieczenie strukturalne betonu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych powłok malarskich. Regulację położenia podwalin (poziomowanie górnej powierzchni podwalin) wykonać przez wykonanie jednostronnych podcięć przypodporowych w podwalinach lub wykonanie podlewek z zaprawy cementowej. Podwaliny żelbetowe, prefabrykowane, zaopatrzyć w uchwyty transportowomontażowe, których nośność musi być dostosowana do masy prefabrykatu. Trzony słupów wykonać z dwuteowników szerokostopowych typu HEA 140 i ze stali klasy wytrzymałości S235JR (patrz obliczenia) Konstrukcję słupów ocynkować ogniowo wg PN-EN ISO 1461, gr. powłoki cynku 120 µm. Słupy wykonać zgodnie z PN-B Stal do wykonania szkieletów zbrojeniowych pali i zbrojenia żelbetowych belek powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN dla stali klasy C, o charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa (np. gatunek B500SP) lub w normie PN-B dla stali klasy A-IIIN. Pręty zbrojeniowe powinny spełniać wymagania PN-EN Systemowe panele pochłaniające składają się z ramy metalowej i siatki z prętów stalowych ocynkowanych, umożliwiających porost roślinności pnącej oraz wypełnienia z siatki polietylenowej, wełny mineralnej i płyty betonowej. Konstrukcja nośna oraz siatka z prętów winna być ocynkowana ogniowo na grubość zgodnie z aprobatą techniczną IBDiM. Panele winny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM. VIA POLONIA Sp. z o.o. 11

12 Zgodnie z projektem panele powinny spełniać następujące wymagania akustyczne: jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw =37dB jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych dla paneli DLR =33dB (B3) jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku dla paneli DLα =13dB (A4) Warunki geotechniczne oraz wodne, Górna warstwa terenu o miąższości od 0,30m do 1,70m stanowi nasyp niekontrolowany (Pd, Ps, Gp, H, C, B). Niżej do głębokości 6,0 m zalega glina piaszczysta szara z przewarstwieniami w postaci piasków drobnych. Wodę gruntową nawiercono na głębokości 2.6m p.p.t., Zwierciadło wody ustabilizowało się w poziomie 2.2m, 3.0m p.p.t Fundamenty Zaprojektowano pale żelbetowe średnicy Ø500 mm i długości 4,00 m. Z uwagi na występowanie gruntów spoistych dopuszcza się wiercenie bez rury osłonowej. W przypadku występowania obwałowań pobocznicy studni wiertniczej, należy wykonać pal w technologii CFA. Pal należy betonować dwuetapowo. W pierwszej fazie należy betonować trzon pala. W drugim etapie zamontować szalunek i wykonać oczep Ø500 wysokości około 0,80 m. Przed zabetonowaniem oczepów skuć wierzchnią warstwę mleczka cementowego trzonu, a gruz usunąć z wykopu. Następnie należy ustawić słup stalowy i połączyć go ze zbrojeniem głównym pala. Powierzchnię przerwy roboczej nawilżyć przed betonowaniem. Podczas betonowania oczepów pala, należy kontrolować pionowość ustawienia słupów w dwóch płaszczyznach. Beton oczepów należy zagęścić wibratorami buławowymi. Beton oczepów należy pielęgnować zgodnie z przedmiotowymi instrukcjami ITB. Po zdemontowaniu szalunków, wykop wokół oczepów należy wypełnić gruntem niespoistym do IS=1,0, zagęszczając go warstwami ubijakiem wibracyjnym Słupy stalowe Zaprojektowano słupy stalowe z szerokostopowych dwuteowników gorącowalcowanych typu HEA140. Słup należy zabezpieczyć przed korozja przez metalizację ogniową wg PN-EN ISO Grubość powłoki cynkowej 120 µm. Na końcach słupów wykonać otwory technologiczno-montażowe Ø20 mm. Przed zabetonowaniem oczepu pala, należy ustawić słup, połączyć ze zbrojeniem pala oraz sprawdzić geodezyjnie położenie słupa. Połączenie słupa z palem wykonać poprzez zabetonowanie dolnego odcinka słupa o długości 0,70 m w oczepie pala Beton W projekcie przyjęto zastosowanie betonu dla pali oraz podwalin, klasy wytrzymałości C25/30 oraz kruszywo żwirowe lub łamane o uziarnieniu C<16 mm. Przyjęto beton trzonu pali klasy ekspozycji XC2. Ponadto dla betonu oczepów przyjęto beton projektowany dla klasy ekspozycji XC2, XF2 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2004. Beton podwalin przyjęto dla klasy ekspozycji XC4 i XF2. Z uwagi na zastosowanie ochrony strukturalnej betonu, (odpowiednio dobrany skład mieszanki betonowej dla klas VIA POLONIA Sp. z o.o. 12

13 ekspozycji) nie ma potrzeby stosowania dodatkowej ochrony powierzchniowej, w postaci powłok malarskich itd Drzwi W ekranie zaprojektowano 1 szt. drzwi technicznych o wymiarach w świetle: szerokość: 0,90 m; wysokość 2,10 m. Ościeżnica stalowa. Rama skrzydła drzwiowego metalowa, wypełnienie przezierne. Lokalizacji niniejszych drzwi została przedstawiona na planie sytuacyjnym oraz profilu podłużnym ekranu Podwaliny Podwaliny prefabrykowane wykonane w wyspecjalizowanym zakładzie. Podwaliny szerokości 0,10 m i wysokości standardowej 0,5 m. Podwaliny należy zaopatrzyć w uchwyty transportowo-montażowe o nośności dostosowanej do masy prefabrykatu Panele akustyczne Pomiędzy słupami, jako podstawę pod panele akustyczne zaprojektowano belki podwalinowe. Na podwalinach, pomiędzy słupami nośnymi ekranu montowane są panele akustyczne typu zielona ściana FLORMET C. typ : D - wersja D : zgodnie z AT/ siatka z polietylenu PEHD o oczkach prostokątnych 10x10mm i grubości 2,3mm, tkanina z włókien polipropylenowych o masie powierzchniowej 100+/- 5g/m 2, płyta o grubości 50mm z wełny mineralnej ISOVENT-M o gęstości 75kg/m 3 płyta betonowa o grubości co najmniej 8mm, i średniej gęstości 2000 kg/m 3 płyta o grubości 50mm z wełny mineralnej ISOVENT o gęstości 110kg/m 3 tkanina z włókien polipropylenowych o masie powierzchniowej 100+/- 5g/m 2, siatka z polietylenu PEHD o oczkach prostokątnych 10x10mm i grubości 2,3mm, odmiana: C 128 rama stalowa spawana z ceowników zimnogiętych 128x50mm wersja : G 3,5 grubość ścianki kształtownika dla panelu o wysokości 1000,1500mm i długości 4960mm wynosi 3,5mm Ramy paneli FLORAMET C są usztywnione z jednej strony siatką z prętów stalowych ø6mm o oczkach kwadratowych 150x150mm lub ø8mm o oczkach kwadratowych 200x200mm, spawaną w osłonie z mieszaniny argonu i dwutlenku węgla do ramy. Usztywnienie z drugiej strony stanowi analogiczna siatka z prętów ze zgrzewanym do całego obwodu dodatkowym prętem stalowym o średnicy ø6mm. Siatka jest wsuwana za półki ram po ułożeniu wszystkich warstw wypełnienia. Opracował: VIA POLONIA Sp. z o.o. 13

14 G. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE 1 Wstęp W niniejszym rozdziale zamieszczono założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, schematy statyczne, oraz wyniki tych obliczeń. 2 Obciążenia Podstawowe obciążenia stanowi obciążenie boczne wywołane wiatrem, przyjmowane wg PN-B wraz z załącznikiem nr 1 z lipca Przyjęto teren typu B, strefę obciążenia wiatrem I, 3 Schematy statyczne Schemat statyczny konstrukcji nośnej słupów przyjęto jako belka wspornikowo zamocowana w fundamencie w dwóch kierunkach (w osi ekranu oraz prostopadle do osi podłużnej ekranu). Poz.1 - Ekran wysokości H=3,0 m; długość przęsła R=5,0 m Obciążenie wiatrem: pk=0,3 0,65 1,40 2,20=0,60 kn/m 2 p=0,60 1,50=0,90 kn/m 2 Mmax=20,27 knm; Hmax=13,51 kn Poz.1.1 Słup stalowy dane: typ słupa: HEA 140 gatunek stali: S235 rezerwa plastyczna αp= 1,05 [-] h= 133 [mm] b= 140 [mm] s= 5,5 [mm] t= 8,5 [mm] r= 12 [mm] A= 31,4 [cm 2 ] Ix= 1030 [cm 4 ] Iy= 389 [cm 4 ] Iω= [cm 4 ] IT= 8,16 [cm 4 ] n= 2,5 [-] Wx= 155 [cm 3 ] Wy= 56 [cm 3 ] ix= 5,73 [cm] iy= 3,52 [cm] is= 6,72 [cm] i0= 6,72 [cm] VIA POLONIA Sp. z o.o. 14

15 fd= 214 MPa E= 210 GPa G= 80 GPa stan graniczny użytkowania: f= 1,41 [cm] stan graniczny nośności: f / fdop= 0,70 < 1,00 klasa przekroju półki 6,50 < 9 ε = 9,0 < 66 ε klasa przekroju środnika 16,73 = 65,2 zwichrzenie: L1[m]= 1,24 < L = 3,00 β= 1,00 pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem A0=A1 by+a2 as= 0 A1= 0 A2= 3,4 B= 4,1 by=ys-rx/2= 0 as=ys-a0= 0 ys= 0 rx= 0 a0= 0 µy=µω= 2 wyboczenie giętne względem osi Y: Ny= 223,96 [kn] wyboczenie skrętne: Nz= 1636,39 [kn] moment krytyczny przy zwichrzeniu: Mcr= 166,85 [knm] nośność obl. przekroju przy zginaniu: MR= 34,77 [knm] smukłość względna przy zwichrzeniu: λl= 0,52 [-] wsp. niestateczności ogólnej: φl= 0,98 [-] Stateczność elementów jednokierunkowo zginanych: M 0 / (φl MR)= 0,59 < 1,00 [-] wyniki: I stan graniczny - nośności: 0,59 II stan graniczny - użytkowania: 0,70 VIA POLONIA Sp. z o.o. 15

16 4 Wniosek: Stan graniczny nośności oraz użytkowania są spełnione. Przyjęto ostatecznie słup HEA 140 ze stali w gatunku S235JR. Słup ocynkować ogniowo wg PN-EN ISO 1461, grubość powłoki 120 µm. VIA POLONIA Sp. z o.o. 16

17 Poz.1.2 Pal fundamentowy dane dotyczące gruntu: dane geometryczne pala: dane geometryczne ekranu: obciążenia pala wiatrem: nazwa gruntu: rodzaj gruntu: stan gruntu: Pd niespoisty szg stopień zagęszczenia Id= 0,33 geneza: - gęstość objętościowa gruntu γ (n) = 17,28 [kn/m 3 ] kąt tarcia wewnętrznego gruntu ϕu (n) = 29,78 [ 0 ] spójność gruntu Cu= 0 [kpa] średnica pala D= 0,50 [m] zagłębienie w gruncie pala h= 4,00 [m] wysokość ekranu HE= 3,00 [m] umowna wysokość gruntu z0= 0,00 [m] rozstaw pali i słupów stalowych L= 5 [m] strefa obciążenia wiatrem: rodzaj terenu: wsp. działania porywów wiatru β= 2,20 [-] wysokość ekranu nad poziomem morza: H 300m charakterystyczne ciśnienie q= 0,3 [kn/m 2 ] I B wsp. ekspozycji Ce= 0,65 [-] wsp. aerodynamiczny C= 1,4 [-] obciążenie charakterystyczne ekranu pk pk = q * Ce * C * β = 0,60 [kn/m 2 ] obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych: char. obc. równomiernie rozłożone qk qk = pk * L = 3,00 [kn/m] współczynnik obciążenia γf: 1,5 [-] wartość char. siły poziomej Hn wartość obliczeniowa siły poziomej Hr Hn = qk * HE = 9,0 [kn] Hr = qk * HE * γf = 13,5 [kn] wysokość zaczepienia siły poziomej: hh = HE / 2 = 1,50 [m] współczynnik Sn= 1,00 [-] γ (r) = 0,9 * Sn * γ (n) = 15, [kn/m 3 ] ϕu (r) = 0,8 * Sn * ϕu (n) = 23,824 [ 0 ] cu (r) = 0,5 * cu (n) = 0 [kpa] VIA POLONIA Sp. z o.o. 17

18 sztywność pala: klasa betonu: B30 =C25/30 moduł Younga Ecm= 31 [MPa] moment bezładności przekroju pala Ix: Ix = ( π * D 4 ) / 64 = 0, [m 4 ] EI = 9510,6809 [knm 2 ] współczynnik podatności bocznej gruntu niespoistego: kx = Sn(750*ID *ID+150)*(γ (n) /D) = [kn/m 3 ] współczynnik podatności bocznej gruntu spoistego: kx = 9600*Sn*[(1-IL)/D] = [kn/m 3 ] zagłębienie sprężyste pala: hs = [(4 * E * I) / (kx * D)] 0,2 = 3,10 m pal sztywny gdy: h = 4,00 < 4,65 = 1,5 * hs pal wiotki gdy: h = 4,00 > 9,31 = 3 * hs wniosek: obliczać jak pal sztywny (metoda A) metoda A. obliczanie pala wg wzorów dla pala sztywnego: sprawdzenie nośności pala dla obciążenia wiatrem obliczeniowa nośność boczna gruntu H f: h/d= 8,0 [-] D1=D= 0,50 [m] wsp. nośności Nq= 4,824 [-] wsp. nośności Nc= 0,000 [-] βq= 0,149 [-] βc= 0,000 [-] Sq = 1 + (D1 / D) * βq = 1,149 [-] Sc = 1 + (D1 / D) * βc = 1 [-] hh / h = 0,38 [-] iq= 0,030 [-] Hf = ic= 0,000 [-] Hf=γ (r) *D*h 2 *Nq*iq*Sq + cu (r) *D*h*Nc*ic*Sc= 20,5 [kn] sprawdzenie nośności pala: Hr = 13,5 < m * Hf = 16,4 kn wykorzystanie nośności gruntu: 82% współczynnik korekcyjny m = 0,8 [-] VIA POLONIA Sp. z o.o. 18

19 maksymalny moment zginający w palu: Mmax = Hr * (hh + 0,4 * hs) = 37 knm sprawdzenie stanu granicznego użytkowania przemieszczenie osi pala w poziomie terenu, grunt niespoisty: y0={18 * Hn * [1+1,33 * (hh/h)]} / (h 2 * kx) = 1,4 mm <10 mm Wniosek: Ostatecznie przyjęto pal Ø500 długości 4,0m. Zbrojenie podłużne 8Ø16 A-IIIN Opracował: VIA POLONIA Sp. z o.o. 19

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Nr zlecenia: Bd 4434 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Rodzaj opracowania: BRANśA KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy Zamawiający: Gmina śukowo ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 PROJEKT BUDOWLANY Budowa ogrodzenia wokół targowiska w Rokitnie na działce o nr ewid. 436/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH BACC S.A.. tel. 58-550-06-88 81-814 Sopot ul. Tatrzańska 19 PROJEKT WYKONAWCZY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. POSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 6. OPIS KOSTRUKCJI 7. POSADOWIENIE OBIEKTU 8. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT B

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT B ZAWARTOŚĆ 1. Część opisowa 2. Rysunki Plan sytuacyjny zbiorczy rys. nr T.02.01 T.02.07 Ekrany akustyczne w km 18.170-19.090 Profil podłuŝny rys. nr B.01 Ekrany akustyczne w km 16.400-16.986 Profil podłuŝny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

1.4 MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 1 OPIS TECHNICZNY 1 DANE OGÓLNE 1.1 TEMAT I ADRES Wymiana stropu w mieszkaniu nr 1 przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana fragmentu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków

Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY LOKALIZACJA : MOGIELNICA Ul. Przylesie 10a Nr ewid. działki 558/7, 564/6, 1970,1997 miasto Mogielnica obręb 1 INWESTOR : Miasto i Gmina MOGIELNICA 05-640

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Strona 1 Spis treści Materiały... 3 Wymagania minimalne:... 3 Dopuszczalne modyfikacje:... 3 Zmiany rozwiązań materiałowych:... 4 Zmiany rozwiązań konstrukcyjnych:... 4 Konstrukcja... 5 Schemat prefabrykowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont nawierzchni oraz ogrodzenia przy Urzędzie Skarbowym na działce oznaczonej nr ewid. 711 obręb 7 w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 37 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo