Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Transkrypt

1 Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Instytucja Realizująca Komenda Główna Policji PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Wyszków, r.

2 Podstawowe informacje: Wartość projektu CHF PLN Dofinansowanie 85 % CHF PLN Działania Instytucji Realizującej PLN CHF Działania Partnerów (PL) PLN CHF Działania Partnerów (CH) PLN CHF Instytucja Realizująca: Komenda Główna Policji Partnerzy: Powiaty: Siemiatycki, Suwalski, Wysokomazowiecki, Sulęciński, Międzyrzecki, Strzelecko-drezdenecki, Wyszkowski, Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy (poprzedni partner Szwajcarski Instytut Policji) Okres realizacji (rzeczowa) lipiec 2012 grudzień 2015

3 Podstawowe informacje: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego tj. kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych. Zadania: 1.Wyjazdy studyjne 2.Szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3.Zakup 14 samochodów nieoznakowanych, 4.Kampania społeczna, 5.Inwestycje na terenie powiatów, 6.Promocja projektu, 7. Zakup sprzętu profilaktycznego, 8. Działania Partnerów Szwajcarskich.

4 Jak projekt wpisuje się w strategię poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce: Uzasadnienie realizacji projektu znajduje swoje odzwierciedlenie w: Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach (2010/2235(INI)) Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego ogłoszoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych na lata (Decade of Action for Road Safety). Cel dekady: ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego - 5 celem horyzontalnym "Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej", mającym na celu promowanie wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, zmierzającym do ograniczenia wysokiej koncentracji problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych wewnątrz dużych ośrodków miejskich jak i wzmacniania procesu odbudowy gospodarczego potencjału małych miast i miasteczek. Rządowym Programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej.

5 Zadania: 1.Wyjazdy studyjne: wyjazdy do Polski termin liczba osób miejsce r 2 Warszawa r. 4 Podlasie r. 4 Lubuskie Warszawa Warszawa r. 4 Podlaskie/Mazowieckie r. 4 Lubuskie wyjazdy do Szwajcarii termin liczba osób miejsce r. 14 Zurych r. 12 Zurych r. 13 Zurych r. 10 Zurych r. 12 Solothurn razem 90

6

7 Zadania: 2. Szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, 13 edycji szkoleń, edycje dla 50 osób policjanci, przedstawiciele samorządów, zarządców dróg, administracji centralnej. W 4 edycjach wzięli udział eksperci strony szwajcarskiej policjanci, przedstawiciele NGO, inżynier ruchu drogowego Cel to przeszkolenie 650 osób z całej Polski- przeszkolono 652 osoby Forma zajęć: wykłady i warsztaty Szkolenia prowadzi Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska

8

9 3. Zakup 14 samochodów nieoznakowanych, Podstawowe dane techniczne: Moc ponad 300 KM VW Passat i 325 KM Opel InsigniaOPC Napęd 4x4 Wyposażony w wideorejestrator Przyspieszenie od 0 km/h do 100 km/h 5,5 s / 6 s Kolory srebrny-2, czarny-5, granatowy-4, brązowy-1, grafitowy - 2

10 4. Kampania społeczna Cel: wzrost świadomości kierujących jednośladami, seniorów i pieszych w kwestii rozważnego i ostrożnego korzystania z dróg zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawo o ruchu drogowym. Wskaźnik projektu: % wzrost świadomości zagrożeń najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego cel wzrost o 20%- wskaźnik został osiągniety.

11 W skali ogólnopolskiej w 2014 roku policjanci przeprowadzili: 900 inicjatyw skierowanych do motocyklistów, których odbiorcami było około 75 tys. osób, 820 inicjatyw adresowanych do seniorów, których odbiorcami było około osób, 2500 inicjatyw na rzecz pieszych, których odbiorcami było osób. Wzrost świadomości zagrożeń najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowegowyrażony spadkiem liczby wypadków spowodowanych przez pieszych, motocyklistów, osoby 60+ w 2014 roku w porównaniu do 2012 roku 40,00% 30,00% sprawcy-motocykliśc i; 27,27% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% Woj. podlaskie sprawcy-osoby 60+; -5,80% sprawcy piesi; - 19,05% sprawcy-motocykliśc i; -24,00% sprawcy piesi; - 50,62% Woj. lubuskie sprawcy-osoby 60+; -13,98%

12 Zadania: 5. Inwestycje na terenie powiatów, Dlaczego województwo podlaskie, lubuskie i mazowieckie? Największymi zagrożeniami dla mieszkańców woj. lubuskiego są: 1. Brawurowo jeżdżący kierowcy - 38,3% 2. Włamania 32,7% 3. Agresji ze strony osób pijanych i narkomanów 25,3% Województwo podlaskie W 2010 roku największy wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych 17,2 Województwo mazowieckie Liczba zabitych w wypadkach drogowych w latach (bez danych z terenu działania Komendy Stołecznej Policji) była najwyższa wśród wszystkich województw i wyniosła 1397 osób

13 Założenia: Każdy powiat otrzymuje PLN na: Strony Umowy postanawiają, że za przygotowanie, realizację i rozliczenie zadania polegającego na inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym wykonywanych wyłącznie na drogach powiatowych odpowiada wyłącznie Partner Projektu na terenie którego realizowana jest ta inwestycja. Inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo w ruchu drogowym o której mowa w zdaniu poprzednim nie może polegać wyłącznie na budowie nowej drogi powiatowej albo remoncie lub modernizacji nawierzchni asfaltowej istniejącej drogi powiatowej. Realizacja zadań w ciągu maksymalnie 2 lat Dofinansowanie 85% SPPW wkład z budżetu powiatu 15% Planowaliśmy: matryca logiczna 6 inwestycji, Szacunki KGP: 3 inwestycje w każdym powiecie,

14 Zaskoczenia: Ilość środków pieniężnych wydatkowana przez powiaty w 2013/14/15 r.: dla każdego PLN 1. Powiat Sulęciński: ,77 PLN 2. Powiat Międzyrzecki: ,13 PLN 3. Powiat Strzelecko Drezdenecki: ,33 PLN 4. Powiat Siemiatycki: ,87 PLN 5. Powiat Wysokomazowiecki: ,57 PLN 6. Powiat Suwalski: ,91 PLN 7. Powiat Wyszkowski ,03 PLN Razem: ,37 PLN z tego: ,37 PLN ponad limit Rezultat: 45+5 w Wyszkowie inwestycje - razem 274 elementy budowa przejść dla pieszych - 54 budowa chodnika - 11 modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie oznakowania - 28 budowa barierek ochronnych - 14 budowa progów spowalniających ruch - 11 budowa szykan spowalniających ruch -28 budowa zatok autobusowych - 28

15

16

17 Zadania: 6. Promocja projektu, Założenia: Zostały zaplanowane następujące działania promocyjne: przygotowanie i powielenie plakatów promujących projekt oraz folderów, zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania rozpoczynającego i kończącego projekt. Ponadto zaplanowano organizację 14 spotkań promujących projekt, po dwa w każdym powiecie i dwie w Warszawie. Plakaty projektu zostaną umieszczone w siedzibie każdego powiatu biorącego udział w projekcie, w miejscu realizacji szkoleń, w siedzibie Instytucji Realizującej. Foldery informacyjne zostaną rozdane podczas konferencji promocyjnych, szkoleń prowadzonych w trakcie projektu oraz podczas spotkań z lokalną społecznością w miejscach realizacji inwestycji na terenie wybranych powiatów. Spotkanie inaugurujące projekt będzie miało na celu jego nagłośnienie wśród władz - zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstw i Instytucji związanych z tematyką projektu po stronie polskiej, przedstawiciele Ambasady Szwajcarii w Polsce, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Informacja o projekcie będzie opublikowana na głównej stronie internetowej beneficjenta.

18

19 Zadania na przyszłość: Zadanie zatwierdzone przez stronę szwajcarską Zadanie 7. Zakup sprzętu profilaktycznego dla 3 jednostek Policji szczebla wojewódzkiego, W skład planowanego wyposażenia wejdą m.in.: symulatory zderzeń, symulatory jazdy rowerem, zestawy Autochodzik, namioty wystawowe z wyposażeniem, alkogogle, przenośne zestawy komputerowe z oprogramowaniem, rzutniki, ekrany, fantomy RKO (Resuscytacja Kontrola Oddech), defibrylatory szkoleniowe, urządzenia wielofunkcyjne (faks, skaner, drukarka) przyczepka transportowa, zestaw oświetleniowy, aparaty cyfrowe z wyposażeniem, laminatory itp. Nowe zadania propozycję objęte nowym wnioskiem o zmianę projektu Zakup sprzętu szkoleniowego dla szkół Policji w Legionowie i Katowicach Zakup materiałów odblaskowych szt.

20 Inwestycje w Wyszkowie: Lista inwestycji 1. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4410W i drogi powiatowej 4413W w rejonie szkoły w miejscowości Wola Mystkowska wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD. 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4403W z drogą gminną wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD w miejscowości Białebłoto Kobyla objęta wizytacją 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze powiatowej Nr 1811W wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD w miejscowości Zabrodzie. 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4407W z drogą gminą wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD w miejscowości Rząśnik objęta wizytacją 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie zatok autobusowych, budowy chodników i przejść dla pieszych wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD na DP Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny.

21 Konsultacje inwestycji ze stroną szwajcarską zdjęcia z terenu

22 Zadanie 8 Partnerstwo szwajcarsko-polskie w ramach projektu 1. Wyjazdy studyjne 2. Szkolenia 3. Samochody 4. Kampania społeczna 5. Inwestycje na terenie powiatów 6. Promocja 7. Zakup sprzętu profilaktycznego

23 Jaki jest potencjał projektu i dalsza możliwość rozwoju? Naszym zdaniem duży: Projekt ma układ modułowy, każde z zadań może być samodzielnym projektem i w zależności od wielkości środków może być dowolnie zmieniany, Związek Powiatów Polskich uznał projekt za bardzo dobry przykład współdziałania adm. rządowej i samorządowej, Współpraca pomiędzy Policją Szwajcarską i Polską będzie kontynuowana także po zakończeniu projektu np. w ramach organizacji TISPOL, bezpośrednie kontakty W trakcie realizacji projektu, także inne województwa i powiaty chciały do niego przystąpić Wykorzystanie szwajcarskich rozwiązań prawnych źródło inspiracji, kontakty z parlamentarzystami obu krajów nowe rozwiązania prawne w Polsce weszły w życie w maju 2015 r. Podobne rozwiązania mogą być z sukcesem realizowane w przyszłości.

24 Dziękuje za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/ Warszawa

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PROGRAM USPOKOJENIA RUCHU DO FINANSOWANIA Z KREDYTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO ZAŁOŻENIA PROGRAMU Warszawa, maj 2008 r. PROGRAM USPOKOJENIA RUCHU DO FINANSOWANIA Z KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Program Realizacyjny na lata 2015-2016

Program Realizacyjny na lata 2015-2016 Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program Realizacyjny na lata 2015-2016 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Warszawa, maj 2015 Dokument

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo