SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku"

Transkrypt

1 Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 213 roku

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE str.3 I. Charakterystyka przestępczości str Kradzieże str Kradzież z włamaniem str Kradzieże samochodów str Bójka i pobicie str Uszkodzenie rzeczy str Uszczerbek na zdrowiu str Przestępczość rozbójnicza str Przestępczość narkotykowa str Przestępczość gospodarcza str Przestępczość korupcyjna str Zabezpieczone mienie str Przestępczość nieletnich str Działalność profilaktyczna oraz interwencyjna wobec nieletnich str.19 II. Działalność prewencyjna str Dzielnicowi str Działania Policji w związku z przemocą w rodzinie str.25 III. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym str.25 IV. Kadry i struktura organizacyjna str.28 V. Zaopatrzenie i wyposażenie str.29 VI. Skargi oraz wnioski str.3 VII. Współpraca z władzami powiatowymi oraz samorządowymi str.3 VIII. Współpraca z wojskiem str.32 IX. Współpraca z Komendą Stołeczną Policji str.32 X. Współpraca ze Strażą Leśną str.32 XI. Współpraca ze Strażą Miejską str.33 XII. Współpraca ze Strażą Pożarną str.33 XIII. Współpraca ze Strażą Ochrony Kolei str.33 XIV. Debaty Społeczne str.34 XV. Działalność prasowo-informacyjna str.34 XVI. Priorytety i założenia na 214 rok str.35 2

3 WPROWADZENIE: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim jest jednostką Policji podległą pod Komendę Stołeczną Policji w Warszawie oraz jest jedną z 9 komend powiatowych w granicach działania Garnizonu Stołecznego. Powierzchnia powiatu, a tym samym zasięg działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wynosi 1164 km², co stanowi 3,3 % powierzchni województwa mazowieckiego. W skład powiatu wchodzi 5 miast i 337 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców to ponad 144 tysiące osób, co stanowi 2,8 % ludności województwa mazowieckiego. Struktura terytorialna jednostek Policji wyodrębnionych i podległych Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim przedstawia się nastepująco: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim (156 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gminę Mińsk Mazowiecki oraz Gminę Siennica, Komisariat Policji w Dobrem (25 etatów policyjnych) obejmuje Gminę Dobre, Jakubów i Stanisławów, Komisariat Policji w Halinowie (27 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gmina Halinów, Gminę Dębe Wielkie, Komisariat Policji w Mrozach (26 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gminę Mrozy, Gminy: Cegłów i Latowicz, Miasto i Gminę Kałuszyn gdzie z kolei zadania realizuje Posterunek Policji w Kałuszynie (5 etatów policyjnych wyodrębnionych ze struktury Komisariatu Policji w Mrozach), Komisariat Policji w Sulejówku (25 etatów policyjnych): Miasto Sulejówek. Komenda Powiatowa Policji realizuje zadania ustawowe związane zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, a także inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniem w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Komenda Powiatowa Policji realizuje te zadania w oparciu o ustawę o Policji z dnia 6 kwietnia 199 roku, a także szereg aktów prawnych związanych bezpośrednio z działalnością Policji. 3

4 I. CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W 213 roku odnotowano w powiecie mińskim spadek liczby przestępstw: w kategorii przestępczości ogólnej spadek o 227 przestępstw stwierdzonych mniej, przy nieznacznym spadku wykrywalności z 67 % do 65,9 %, w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym spadek o 44 przestępstwa stwierdzone mniej, przy nieznacznym spadku wykrywalności z 53,2 % do 52,4 %, w 7-iu kategoriach przestępstw o charakterze kryminalnym spadek o 255 przestępstw stwierdzonych mniej, przy niewielkim spadku wykrywalności z 37 % do 32,6 %. W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw następujących kategoriach: Kradzieży cudzej rzeczy, Kradzieży z włamaniem, Bójek i pobić, Uszkodzenia rzeczy, Przestępstwach rozbójniczych. Wzrosła natomiast liczba kradzionych samochodów i nieznacznie o 1 przestępstwo więcej wzrosła liczba przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu. Systematycznie działania kontrolno-prewencyjne oraz czynności operacyjne i dochodzeniowo śledcze w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych doprowadziły do utrzymania wysokiej skuteczności ścigania przestępstw na poziomie 65,9 %. Wykres przedstawia dane dotyczące liczby wszystkich przestępstw stwierdzonych zaistniałych na terenie działania Komend Powiatowych w Garnizonie Stołecznym w 213 roku: Wołomin 635 W-wa Zach Pruszków Piaseczno Otwock Nowy Dwór Maz. Legionowo Grodzisk Powiat Miński

5 Wykres przedstawia skalę przestępczości ogólnej (wszczęcia i stwierdzone) oraz wykrywalność w latach : Ilość wszczęć stwierdzone wykrywalność 35 Śr. wszczęć KPP Dynamika wszczęć 213/212 16,6 % , , Wykr. KSP- 48,6 % Wykres przedstawia skalę przestępczości kryminalnej (wszczęcia i stwierdzone) oraz wykrywalność w latach : Ilość wszczęć stwierdzone wykrywalność 25 Śr. wszczęć KPP Dynamika wszczęć 213/212 87,9 % 5 49,6 53,2 52, Wykr. KSP- 38,6 % 5

6 Wykres przedstawia skalę przestępczości w 7-iu kategoriach (wszczęcia i stwierdzone) oraz wykrywalność w latach : Ilość wszczęć stwierdzone wykrywalność 14 Śr. wszczęć KPP Dynamika wszczęć 213/212 89,4 % , , Wykr. KSP- 21,5 % Wykres przedstawia skalę zagrożenia przestępczością w odniesieniu do 1 tysiąca mieszkańców (liczba przestępstw przypadająca na 1 tys. mieszkańców na terenie działania poszczególnych jednostek i w całym powiecie mińskim) w 213 roku: KPP Mińsk Maz mieszkańców PP Kałuszyn mieszkańców KP Sulejówek KP Mrozy KP Halinów KP Dobre mieszkańców mieszkańców mieszkańców mieszkańców Powiat Miński 144 mieszkańców

7 Wykres przedstawia podział przestępstw stwierdzonych w powiecie mińskim w 213 roku, wg. właściwości terytorialnej: KP Dobre KP Halinów KP Mrozy KP Sulejówek PP Kałuszyn 71 KPP Mińsk Maz KRADZIEŻE W 213 odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii. W skali powiatu mińskiego stwierdzono 59 kradzieży mniej w porównaniu z 212 rokiem. Jedyny wzrost tego rodzaju przestępstw odnotowano w Mińsku Mazowieckim i w gminach: Mińsk Mazowiecki oraz Siennica, gdzie stwierdzono 26 kradzieży więcej w porównaniu do 212 roku. Kradzieże dotyczyły głównie drobnych przedmiotów: torebek, portfeli, dokumentów, telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i narzędzi budowlanych. Popełniano je głównie w miejscach publicznych, w okolicach urzędów, w sklepach, na targowiskach, w przychodniach i w szkołach. Oprócz wymienionych przedmiotów, będących w zainteresowaniu sprawców przestępstw, były jeszcze różnego rodzaju przedmioty metalowe, które kradziono głownie w celu zbycia ich na skupach złomu. Sprawcy wykorzystywali łatwy dostęp do tych przedmiotów i kradli głównie na nieogrodzonych posesjach. Były to to urządzenia budowlane, silniki, a nawet metalowe rusztowania. Policjanci z prewencji i pionu kryminalnego prowadzili działania, ukierunkowane na zwalczanie drobnej przestępczości, głównie na rynkach i targowiskach. W ramach prowadzonej działalności prasowo-informacyjnej w lokalnych mediach i na stronie internetowej pojawiały się 7

8 komunikaty dotyczące sposobów działania złodziei i zawierające wskazówki oraz porady dla mieszkańców, co należy robić, aby nie stać się pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii kradzieży cudzej rzeczy w powiecie mińskim w latach : Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży wyniósł 28,1 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 33,6 %. Wykrywalność kradzieży w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 18,9 %. Powiat Miński Liczba kradzieży cudzej rzeczy w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii przestępczości w powiecie mińskim. W okresie sprawozdawczym odnotowano 123 przestępstwa stwierdzone mniej w porównaniu do 212 roku. Włamywano się przede wszystkim do pomieszczeń gospodarczych, sklepów, garaży, nowobudowanych domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych, a także domków letniskowych i samochodów. Przedmiotem zainteresowania sprawców były narzędzia i materiały budowlane, biżuteria, pieniądze, sprzęt komputerowy i RTV, a także nawigacje i radioodtwarzacze samochodowe. Policjanci na przestrzeni 213 roku prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, polegające na zwiększeniu patroli w miejscach występowania takich zdarzeń. 8

9 Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii z włamaniem w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży z włamaniem wyniósł 2,5 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 28 %. Wykrywalność kradzieży z włamaniem w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 16,2 %. Liczba kradzieży z włamaniem w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn KRADZIEŻE SAMOCHODÓW W 213 roku odnotowano wzrost liczby kradzionych samochodów w powiecie mińskim. W porównaniu do 212 roku, w roku sprawozdawczym stwierdzono 13 przestępstw więcej w tej kategorii przestępczości w powiecie mińskim, z czego 12 przestępstw więcej stwierdzono w Mińsku Mazowieckim, ich liczba wzrosła z 24 w 212 roku do 36 w roku 213. Jednakże działania podejmowane na płaszczyźnie przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości, przeciwdziałały wzrostom w tej kategorii. Liczba kradzionych aut na przestrzeni ubiegłych lat oscyluje wokół podobnego poziomu. W ramach prowadzonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości samochodowej policjanci podejmowali następujące czynności służbowe: przeprowadzili 157 kontroli warsztatów, przeprowadzili 24 kontrole autokomisów, przeprowadzili 67 kontroli parkingów, przeprowadzili 162 kontrole i sprawdzenia pojazdów pod kątem ich legalności, 9

10 wylegitymowali 212 osób, zatrzymali 3 osób w związku z podejrzeniem popełnienia kradzieży samochodu bądź paserstwa cześć samochodowych. W 213 roku policjantom realizującym zadania z zakresu zwalczania przestępczości samochodowej udało się odzyskać 13 aut. Policjanci ściśle współpracowali z wydziałem do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji, a także innymi jednostkami w kraju w zakresie wspólnych działań bądź wymiany informacji. W działaniach funkcjonariuszy wspomagali biegli i konsultanci, którzy pomagali w weryfikacji legalności oraz pochodzenia sprawdzanych części i samochodów. Najczęściej kradzionymi samochodami, były auta następujących marek: Toyota (auris, yaris, avensis, camry, corolla), Honda (accord, civic, jazz, crv), Mazda (cx7, cx9, serii 3, serii 6), Mitsubishi (outlander, lancer), Suzuki (grand vitara), Nissan (navara), Audi (a4, a8, q7), Volkswagen (passat, phaeton), Opel (insygnia), Ford (mondeo), Volvo (cx6, v5), Fiat (panda, cinquecento), Citroen (berlingo), Renault (megane). Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów wyniósł 12,7 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 17 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 1 %. 1

11 1. 4 BÓJKI I POBICIA W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii w powiecie mińskim. Stwierdzono 11 przestępstw mniej w porównaniu do 212 roku. Wśród 38 osób podejrzanych o popełnienie tych przestępstw było 12 nieletnich. Przestępstwa popełniano w rejonach lokali rozrywkowych, w prywatnych lokalach oraz w okolicach szkół. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii bójek i pobić w powiecie mińskim w latach : Wskaźnik wykrywalności przestępstw bójek i pobić wyniósł 88,9 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 86,8 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 79,1 %. Powiat Miński Liczba bójek i pobić w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn USZKODZENIE RZECZY W 213 roku spadła liczba uszkodzeń rzeczy. Stwierdzono 34 przestępstwa mniej w tej kategorii w porównaniu do 212 roku. W dalszym ciągu niszczono nie tylko prywatne mienie, ale też elementy infrastruktury miejskiej czy też będące własnością przedsiębiorstw kolejowych. Najwięcej uszkodzeń mienia dotyczyło samochodów na parkingach osiedlowych. W celu przeciwdziałania tego rodzaju przestępstwom, zadaniowano policjantów pionu prewencji pod kątem skutecznego egzekwowania zachowania zgodnego z prawem. 11

12 Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii uszkodzenia rzeczy w powiecie mińskim w latach : Wskaźnik wykrywalności przestępstw uszkodzenia rzeczy wyniósł 36,6 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 32,9 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 22,2 %. Powiat Miński Liczba uszkodzeń rzeczy w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn USZCZERBEK NA ZDROWIU W tej kategorii przestępstw, dotyczących spowodowania lekkiego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego naruszeniem czynności narządów ciała, odnotowano niewielki wzrost o 1 przestępstwo stwierdzone więcej w porównaniu do 212 roku. Od trzech lat liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii utrzymuje się na tym samym poziomie. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii uszczerbek na zdrowiu w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba uszczerbku na zdrowiu w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn

13 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu wyniósł 86,8 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 92,3 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 8,2 % PRZESTĘPCZOŚĆ ROZBÓJNICZA W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw rozbójniczych, czyli rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych. Stwierdzono 25 przestępstw mniej w porównaniu do 212 roku. Największy spadek odnotowano w Mińsku Mazowieckim, gdzie liczba przestępstw spadła z 38 w 212 roku do 13 w 213 roku. Przedmiotem zainteresowania sprawców tych przestępstw były głównie telefony komórkowe i pieniądze. Przestępstwa te popełniano głównie porą nocną, w okolicach osiedli, przystanków i dworców komunikacji publicznej, a także w rejonach szkół, dyskotek i lokali rozrywkowych. Wśród 2 osób podejrzanych o popełnienie tych przestępstw było 12 nieletnich sprawców czynów karalnych. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstwa rozbójnicze w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw rozbójniczych wyniósł 69,2 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 76,5 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 56,2 %. Liczba przestępstw rozbójniczych w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn

14 1. 8 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA W 213 roku stwierdzono o 35 przestępstw narkotykowych mniej w porównaniu do 212 roku. Jest to kategoria wymagająca od Policji głównie własnych działań, związanych z dokładnym rozpoznaniem środowisk przestępczych i działań kontrolnych pod kątem nielegalnego posiadania środków odurzających. W 213 roku położono większy nacisk na wykrywanie przestępstw związanych z udzielaniem środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 213 roku policjanci w powiecie mińskim zabezpieczyli: 31 roślin konopi indyjskiej, 475 gramów marihuany, 35 gramów haszyszu, 774 gramy amfetaminy, 55 tabletek ecstasy, 6 gramów mefedronu. W wyniku realizowanych spraw narkotykowych, skierowano do Sądu akty oskarżenia: 49 dot. nielegalnego posiadania środków odurzających, 4 dot. udzielania narkotyków innym osobom, 3 dotyczące udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 3 dotyczące nielegalnych upraw konopi. W stosunku do 3 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstw narkotykowych w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba przestępstw narkotykowych w latach KPP M.Maz. KP Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn

15 Wykres przedstawia podział sprawców przestępstw na osoby dorosłe i nieletnich sprawców czynów karalnych w kategorii przestępstw narkotykowych w powiecie mińskim w latach : Podejrzani Nieletni sprawcy ,4 % ogólnej liczby podejrzanych 7 25 % ogólnej liczby podejrzanych % ogólnej liczby podejrzanych Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw narkotykowych wyniósł 94,8 %w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 93,8 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była niewiele niższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 96,8 % PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA W 213 stwierdzono 58 mniej przestępstw gospodarczych w porównaniu do 212 roku. W tej kategorii przestępczości działania Policji polegają na dokładnym i drobiazgowym gromadzeniu informacji. Skuteczne wykrywanie tego rodzaju przestępczości wymaga czasu, który poświęcany jest na gromadzeniu dowodów, mających potwierdzić popełnienie przestępstwa. W 213 roku odnotowano wzrost ilości zawiadomień dotyczących oszustw internetowych na portalach aukcyjnych oraz portalach z ogłoszeniami. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 213 roku policjanci z Wydziału do walki z PG: zabezpieczyli paczek papierosów, gdzie wartość akcyzy wynosiła złotych, a straty Państwa z tytułu uszczuplenia VAT-u wyniosłyby złotych, zabezpieczyli 25 litrów spirytusu, gdzie wartość akcyzy wynosiła 119 złotych, a straty z tytułu uszczuplenia podatku VAT mogły wynieść 379 złotych, kontrolowali średnio 2 razy w tygodniu wszystkie rynki oraz targowiska i takich kontroli przeprowadzili 58, 15

16 przeprowadzili szereg kontroli z innymi służbami: Służbą Celną, Strażą Graniczną, Sanepid-em, Ochroną Środowiska oraz Weterynarią. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstw gospodarczych w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba przestępstw gospodarczych w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw gospodarczych wyniósł 64,3 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 94,5 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była niewiele niższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 73,7 %. 2. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA W 213 roku ujawniono i stwierdzono mniej przestępstw korupcyjnych niż w 212 roku Te, które zostały ujawnione, dotyczyły prób wręczenia korzyści majątkowej podczas czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy. Takich przestępstw stwierdzono 7 w 213 roku. Należy przypomnieć, że w 212 roku stwierdzono 7 przestępstw korupcyjnych w jednej tylko sprawie - prowadzonej w przez wydział do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją w mińskiej Komendzie, a dotyczyła ona płatnej protekcji oraz powoływania się na wypływy przy załatwieniu zwolnień lekarskich i zaświadczeń o niezdolności do pracy. Wykrywalność przestępstw korupcyjnych podobnie jak w latach ubiegłych wyniosła 1 %. 16

17 Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstw korupcyjnych w powiecie mińskim w latach : 12 1 Wszczęte postępowania i stwierdzone przestępstwa korupcyjne Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność ZABEZPIECZONE MIENIE W prowadzonych postępowaniach przygotowawczych policjanci zabezpieczali mienie od osób podejrzanych o popełnienie przestępstw na poczet przyszłych kar bądź innych środków. W 213 wzrosła wartość mienia zabezpieczonego od sprawców przestępstw. Wykres przedstawia liczbę spraw z zabezpieczeniem majątkowym oraz wartość zabezpieczonego mienia w powiecie mińskim w latach : spraw spraw 99 spraw Wartość mienia

18 4. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W 213 roku w powiecie mińskim odnotowano spadek liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, co było powiązane z mniejszą liczbą nieletnich sprawców czynów karalnych. Jedynie w kategorii kradzież z włamaniem ustalono jednego nieletniego sprawcę więcej w porównaniu z rokiem 212. Wykres przedstawia porównanie liczby nieletnich sprawców czynów karalnych i przestępstw popełnionych przez nieletnich oraz udział nieletnich sprawców w ogólnej liczbie podejrzanych w powiecie mińskim w latach : ,3 % ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych 72 2,6 % ogólnej liczby przestepstw stwierdzonych 149 8,8 % ogólnej liczby podejrzanych 85 5,3 % ogólnej liczby podejrzanych czyny karalne nieletni sprawcy Wykres przedstawia porównanie liczby czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw w powiecie mińskim w latach : inne narkotykowe 9 21 uszk. mienia 5 9 uszcz. na zdrowiu 4 11 bójka i pobicie rozbójnicze kr.samochodu 1 włamanie 2 3 kradzież

19 Wykres przedstawia porównanie liczby nieletnich sprawców czynów karalnych w poszczególnych kategoriach przestępstw w powiecie mińskim w latach : inne narkotykowe 1 18 uszk. mienia 8 11 uszcz. na zdrowiu 4 1 bójka i pobicie rozbójnicze kr.samochodu 1 włamanie 3 2 kradzież DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA oraz INTERWENCYJNA WOBEC NIELETNICH Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii, dzielnicowi, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Oficer Prasowy, uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną, rodzicami i pedagogami. Przedmiotem spotkań była omówienie zagadnień związanych z przestępczością, demoralizacją, patologiami społecznymi oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W 213 roku policjanci z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii: skierowali 415 wniosków do Sądu Rodzinnego, ujawnili 44 nieletnich zagrożonych demoralizacją ujawnili 66 nieletnich pod wpływem alkoholu, ujawnili 7 nieletnich pod wpływem narkotyków, ujawnili, ustalili, bądź zatrzymali 43 uciekinierów z Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych, zorganizowali 84 spotkania z młodzieżą. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży szkolnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach nauki szkolnej, na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, czuwał patrol szkolny, w skład którego wchodził strażnik miejski i policjant. Funkcjonariusze reagowali na każdy przejaw naruszenia prawa. Podobne patrole organizowano również w Sulejówku. 19

20 Efekty Patrolu Szkolnego: wylegitymowano 236 osób, nałożono 3 mandatów karnych, pouczono 69 osób, zorganizowano 47 spotkań z dziećmi, rodzicami oraz pedagogami II. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA W 213 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oraz podległych Komisariatów, uczestniczyli w wielu akcjach i programach prewencyjnych, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego w powiecie mińskim. Działalność prewencyjna była ukierunkowana na zapobieganie przestępczości i prowadzenie skutecznych interwencji w przypadku ujawnienia zachowań naruszających porządek prawny. Policjanci poza poprawą skuteczności działań prewencyjnych, położyli nacisk na poprawę czasu reakcji na zdarzenie oraz poprawę efektywności zatrzymań sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa bądź w bezpośrednim pościgu. W 213 roku realizowano również szereg działań kontrolno-prewencyjnych, a także tych związanych z zabezpieczeniem imprez masowych oraz meczów piłkarskich. W 213 roku poprawiono czas reakcji na zdarzenie, czyli czas od chwili przyjęcia zgłoszenia do chwili podjęcia interwencji. I tak: w terenie miejskim wyniósł on 8 minut 34 sekundy (poprawiono o 3 minuty 19 sekund w porównaniu do 212 roku), w terenie wiejskim wyniósł 11 minut 41 sekund (poprawiono o 4 minuty 13 sekund w porównaniu do 212 roku). W 213 roku policjanci odebrali połączeń z numerów alarmowych 112 i 997, czyli średnio odebrali 16 zgłoszeń na dobę. Czas odbioru połączenia telefonicznego 997/112 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w 213 roku wyniósł 9 sekund (losowe próby przeprowadzono 6,16 i 27grudnia 213 roku). Średni czas oczekiwania na połączenie w Garnizonie Stołecznym wyniósł 29 sekund. 2

21 Wykres przedstawia porównanie liczby interwencji z ich podziałem na poszczególne kategorie w powiecie mińskim w latach : Interwencje ogółem Publiczne Domowe Przemoc w rodzinie W 213 roku realizowano założenia związane ze zwiększaniem policyjnych patroli i kierowanie do służby większej liczby policjantów, szczególnie w te miejsca, które mieszkańcy wskazywali Policji jako zagrożone. Dzięki porozumieniom z innymi służbami, zwiększano liczbę policyjnych służb patrolowo - interwencyjnych oraz obchodowych. Wykres przedstawia liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej, w powiecie mińskim w latach : Liczba policjantów skierowanych do służby

22 Wykres przedstawia ilość wspólnych służb w patrolach w 213 roku: Żandarmeria Wojskowa Straż Miejska Straż Ochrony Kolei Straż Leśna Wykres przedstawia liczbę zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, w porównaniu do liczby wszczętych spraw z 7-iu kategorii przestępstw kryminalnych w latach : Wszczęte sprawy Sprawcy na gorącym uczynku 22

23 W 213 roku policjanci realizowali szereg czynności prewencyjnych, takich jak doprowadzenia oraz wywiady i ustalenia. W 213 roku zrealizowano: doprowadzeń, gdzie: 178 doprowadzono do wytrzeźwienia, 35 osób doprowadzono do prokuratury, 68 osób doprowadzono do sądów, 165 osób doprowadzono do zakładów karnych, 21 osób doprowadzono do innych organów wywiadów i ustaleń, w tym: 1351 dla sądów, 99 dla prokuratury, 59 dla komorników, 28 dla zakładów karnych, 4417 dla jednostek Policji. W 213 roku policjanci realizowali również zadania związane z ujawnianiem i ściganiem sprawców wykroczeń. Czynności prowadzone przez Policję kończyły się w następujący sposób: skierowano do sądów 1377 wniosków o ukaranie, nałożono mandatów karnych, zastosowano 6625 pouczeń. Ujawnione przez Policję wykroczenia dotyczyły następujących kategorii: zakłócenia porządku i spokoju publicznego 695 wykroczeń, naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia 197 wykroczeń, przeciwko mieniu 868 wykroczeń, przeciwko obyczajności 528 wykroczeń, przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 783 wykroczenia, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji wykroczenia, naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości 174 wykroczeń. W 213 roku w PDOZ (pomieszczeniu dla osób zatrzymanych) osadzono łącznie 1127 osób, w tym: 677 osób podejrzewanych o popełnienie przestepstwa, 1 osobę, w związku z popełnieniem wykroczenia, 271 osób na polecenie uprawnionych organów, w tym sądu i prokuratury, 178 osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 23

24 W 213 roku policjanci pionu prewencji brali udział w licznych zabezpieczeniach prewencyjnych, nie tylko w powiecie mińskim, ale też w Warszawie, gdzie służbę pełnił Nieetatowy Oddział Policji z KPP Mińsk Mazowiecki. W 213 roku NOP został powołany 27 razy, w tym licząc 6 powołań NOP przez Komendanta Powiatowego Policji celem zabezpieczenia meczów piłki nożnej. Łącznie policjanci przepracowali w ramach NOP 2619 godzin, co stanowi 328 służb. W 213 roku policjanci zabezpieczyli łącznie 78 różnego rodzaju imprez, w tym 23 mecze piłkarskie. Nie odnotowano żadnych poważniejszych zakłóceń ładu i porządku publicznego podczas tych zabezpieczeń. W 213 roku policjanci wykonujący zadania o charakterze prewencyjnym w całym powiecie mińskim osiągnęli następujące efekty pracy: zatrzymali 844 sprawców na gorącym uczynku we wszystkich kategoriach przestępstw, ujawnili i zatrzymali 179 poszukiwanych, wylegitymowali osób, nałożyli 432 mandatów karnych, pouczyli 431 osób, sporządzili 512 wniosków o ukaranie do sądów, zorganizowali 8 spotkań ze społeczeństwem i lokalnym samorządem, 2. 1 DZIELNICOWI W 213 roku policjanci dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim: zatrzymali 15 sprawców na gorącym uczynku we wszystkich kategoriach przestępstw, ujawnili i zatrzymali 95 poszukiwanych, doprowadzili 91 osób do Sądów, Prokuratur, Zakładów Karnych i innych instytucji, wylegitymowali osób, zorganizowali 78 spotkań ze społeczeństwem i lokalnym samorządem, nałożyli 473 mandaty karne, sporządzili 12 wniosków o ukaranie do Sądu, pouczyli za popełnione wykroczenia 394 osoby. 24

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2012 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2012 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn. 25.3.r. mł. insp. Robert Kokoszka Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

DEBATY SPOŁECZNE BROK

DEBATY SPOŁECZNE BROK DEBATY SPOŁECZNE BROK 6 marca 2013 r. ZDIAGNOZOWANIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA CEL DEBATY Tematyka debaty: zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU. Narada roczna 02.02.2015r.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU. Narada roczna 02.02.2015r. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU Narada roczna 02.02.2015r. KMP w Kaliszu Aktualnie Komendant Miejski Policji w Kaliszu ma do dyspozycji 403 etaty policyjne 98,75 etatów pracowniczych. i W 2014r. KMP

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz Załącznik do Uchwały nr... Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.... Bydgoszcz dn. 22.01.2009 r. D-2/09 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok 1 Warszawa, 2014 1. STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA /-/ PLAN DZIAŁANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA DOTYCZĄCY UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 Nisko luty 2011 Wprowadzenie Na terenie powiatu niżańskiego, podobnie jak w

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

Komisariat Kolejowy Policji

Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie powstał 15 grudnia 1998 roku z połączenia dotychczasowo działających Komisariatów Kolejowych: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska i Warszawa Praga.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃ BEZPIECZE STW

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃ BEZPIECZE STW KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ Ż Ń BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO WSPÓLNA SPRAWA Konsultacje społeczne Poziom: - wojewódzki, - powiatowy, - lokalny. l Realizacja od 21.01.2016 r. do 22.04.2016 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku Mielec 2010 Mielec dn. 14.01.2010 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. Stan bezpieczeństwa w Polsce

SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. Stan bezpieczeństwa w Polsce SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA Stan bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku 1 90% 72,4% 6,4% średnia UE - 14,5% (EUROSTAT***) * CBOS, 2014 ** Polskie Badanie Przestępczości 2014, *** Badanie EU SILC (Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM Ogólnopolska ilość odnotowanych zdarzeń kradzieży i usiłowań kradzieży porównanie rok do roku. 1600 1400 1200 1000 800 600 798 634 865 561 997 724 939 780

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Zespół szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLIŃCU ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku

Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu grajewskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1599 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 STAROSTY PUŁAWSKIEGO. z dnia 24 lutego 2016 r.

Lublin, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1599 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 STAROSTY PUŁAWSKIEGO. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1599 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 STAROSTY PUŁAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo