SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku"

Transkrypt

1 Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 213 roku

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE str.3 I. Charakterystyka przestępczości str Kradzieże str Kradzież z włamaniem str Kradzieże samochodów str Bójka i pobicie str Uszkodzenie rzeczy str Uszczerbek na zdrowiu str Przestępczość rozbójnicza str Przestępczość narkotykowa str Przestępczość gospodarcza str Przestępczość korupcyjna str Zabezpieczone mienie str Przestępczość nieletnich str Działalność profilaktyczna oraz interwencyjna wobec nieletnich str.19 II. Działalność prewencyjna str Dzielnicowi str Działania Policji w związku z przemocą w rodzinie str.25 III. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym str.25 IV. Kadry i struktura organizacyjna str.28 V. Zaopatrzenie i wyposażenie str.29 VI. Skargi oraz wnioski str.3 VII. Współpraca z władzami powiatowymi oraz samorządowymi str.3 VIII. Współpraca z wojskiem str.32 IX. Współpraca z Komendą Stołeczną Policji str.32 X. Współpraca ze Strażą Leśną str.32 XI. Współpraca ze Strażą Miejską str.33 XII. Współpraca ze Strażą Pożarną str.33 XIII. Współpraca ze Strażą Ochrony Kolei str.33 XIV. Debaty Społeczne str.34 XV. Działalność prasowo-informacyjna str.34 XVI. Priorytety i założenia na 214 rok str.35 2

3 WPROWADZENIE: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim jest jednostką Policji podległą pod Komendę Stołeczną Policji w Warszawie oraz jest jedną z 9 komend powiatowych w granicach działania Garnizonu Stołecznego. Powierzchnia powiatu, a tym samym zasięg działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wynosi 1164 km², co stanowi 3,3 % powierzchni województwa mazowieckiego. W skład powiatu wchodzi 5 miast i 337 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców to ponad 144 tysiące osób, co stanowi 2,8 % ludności województwa mazowieckiego. Struktura terytorialna jednostek Policji wyodrębnionych i podległych Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim przedstawia się nastepująco: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim (156 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gminę Mińsk Mazowiecki oraz Gminę Siennica, Komisariat Policji w Dobrem (25 etatów policyjnych) obejmuje Gminę Dobre, Jakubów i Stanisławów, Komisariat Policji w Halinowie (27 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gmina Halinów, Gminę Dębe Wielkie, Komisariat Policji w Mrozach (26 etatów policyjnych) obejmuje Miasto i Gminę Mrozy, Gminy: Cegłów i Latowicz, Miasto i Gminę Kałuszyn gdzie z kolei zadania realizuje Posterunek Policji w Kałuszynie (5 etatów policyjnych wyodrębnionych ze struktury Komisariatu Policji w Mrozach), Komisariat Policji w Sulejówku (25 etatów policyjnych): Miasto Sulejówek. Komenda Powiatowa Policji realizuje zadania ustawowe związane zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, a także inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniem w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Komenda Powiatowa Policji realizuje te zadania w oparciu o ustawę o Policji z dnia 6 kwietnia 199 roku, a także szereg aktów prawnych związanych bezpośrednio z działalnością Policji. 3

4 I. CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI W 213 roku odnotowano w powiecie mińskim spadek liczby przestępstw: w kategorii przestępczości ogólnej spadek o 227 przestępstw stwierdzonych mniej, przy nieznacznym spadku wykrywalności z 67 % do 65,9 %, w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym spadek o 44 przestępstwa stwierdzone mniej, przy nieznacznym spadku wykrywalności z 53,2 % do 52,4 %, w 7-iu kategoriach przestępstw o charakterze kryminalnym spadek o 255 przestępstw stwierdzonych mniej, przy niewielkim spadku wykrywalności z 37 % do 32,6 %. W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw następujących kategoriach: Kradzieży cudzej rzeczy, Kradzieży z włamaniem, Bójek i pobić, Uszkodzenia rzeczy, Przestępstwach rozbójniczych. Wzrosła natomiast liczba kradzionych samochodów i nieznacznie o 1 przestępstwo więcej wzrosła liczba przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu. Systematycznie działania kontrolno-prewencyjne oraz czynności operacyjne i dochodzeniowo śledcze w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych doprowadziły do utrzymania wysokiej skuteczności ścigania przestępstw na poziomie 65,9 %. Wykres przedstawia dane dotyczące liczby wszystkich przestępstw stwierdzonych zaistniałych na terenie działania Komend Powiatowych w Garnizonie Stołecznym w 213 roku: Wołomin 635 W-wa Zach Pruszków Piaseczno Otwock Nowy Dwór Maz. Legionowo Grodzisk Powiat Miński

5 Wykres przedstawia skalę przestępczości ogólnej (wszczęcia i stwierdzone) oraz wykrywalność w latach : Ilość wszczęć stwierdzone wykrywalność 35 Śr. wszczęć KPP Dynamika wszczęć 213/212 16,6 % , , Wykr. KSP- 48,6 % Wykres przedstawia skalę przestępczości kryminalnej (wszczęcia i stwierdzone) oraz wykrywalność w latach : Ilość wszczęć stwierdzone wykrywalność 25 Śr. wszczęć KPP Dynamika wszczęć 213/212 87,9 % 5 49,6 53,2 52, Wykr. KSP- 38,6 % 5

6 Wykres przedstawia skalę przestępczości w 7-iu kategoriach (wszczęcia i stwierdzone) oraz wykrywalność w latach : Ilość wszczęć stwierdzone wykrywalność 14 Śr. wszczęć KPP Dynamika wszczęć 213/212 89,4 % , , Wykr. KSP- 21,5 % Wykres przedstawia skalę zagrożenia przestępczością w odniesieniu do 1 tysiąca mieszkańców (liczba przestępstw przypadająca na 1 tys. mieszkańców na terenie działania poszczególnych jednostek i w całym powiecie mińskim) w 213 roku: KPP Mińsk Maz mieszkańców PP Kałuszyn mieszkańców KP Sulejówek KP Mrozy KP Halinów KP Dobre mieszkańców mieszkańców mieszkańców mieszkańców Powiat Miński 144 mieszkańców

7 Wykres przedstawia podział przestępstw stwierdzonych w powiecie mińskim w 213 roku, wg. właściwości terytorialnej: KP Dobre KP Halinów KP Mrozy KP Sulejówek PP Kałuszyn 71 KPP Mińsk Maz KRADZIEŻE W 213 odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii. W skali powiatu mińskiego stwierdzono 59 kradzieży mniej w porównaniu z 212 rokiem. Jedyny wzrost tego rodzaju przestępstw odnotowano w Mińsku Mazowieckim i w gminach: Mińsk Mazowiecki oraz Siennica, gdzie stwierdzono 26 kradzieży więcej w porównaniu do 212 roku. Kradzieże dotyczyły głównie drobnych przedmiotów: torebek, portfeli, dokumentów, telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i narzędzi budowlanych. Popełniano je głównie w miejscach publicznych, w okolicach urzędów, w sklepach, na targowiskach, w przychodniach i w szkołach. Oprócz wymienionych przedmiotów, będących w zainteresowaniu sprawców przestępstw, były jeszcze różnego rodzaju przedmioty metalowe, które kradziono głownie w celu zbycia ich na skupach złomu. Sprawcy wykorzystywali łatwy dostęp do tych przedmiotów i kradli głównie na nieogrodzonych posesjach. Były to to urządzenia budowlane, silniki, a nawet metalowe rusztowania. Policjanci z prewencji i pionu kryminalnego prowadzili działania, ukierunkowane na zwalczanie drobnej przestępczości, głównie na rynkach i targowiskach. W ramach prowadzonej działalności prasowo-informacyjnej w lokalnych mediach i na stronie internetowej pojawiały się 7

8 komunikaty dotyczące sposobów działania złodziei i zawierające wskazówki oraz porady dla mieszkańców, co należy robić, aby nie stać się pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii kradzieży cudzej rzeczy w powiecie mińskim w latach : Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży wyniósł 28,1 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 33,6 %. Wykrywalność kradzieży w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 18,9 %. Powiat Miński Liczba kradzieży cudzej rzeczy w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii przestępczości w powiecie mińskim. W okresie sprawozdawczym odnotowano 123 przestępstwa stwierdzone mniej w porównaniu do 212 roku. Włamywano się przede wszystkim do pomieszczeń gospodarczych, sklepów, garaży, nowobudowanych domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych, a także domków letniskowych i samochodów. Przedmiotem zainteresowania sprawców były narzędzia i materiały budowlane, biżuteria, pieniądze, sprzęt komputerowy i RTV, a także nawigacje i radioodtwarzacze samochodowe. Policjanci na przestrzeni 213 roku prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, polegające na zwiększeniu patroli w miejscach występowania takich zdarzeń. 8

9 Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii z włamaniem w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży z włamaniem wyniósł 2,5 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 28 %. Wykrywalność kradzieży z włamaniem w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 16,2 %. Liczba kradzieży z włamaniem w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn KRADZIEŻE SAMOCHODÓW W 213 roku odnotowano wzrost liczby kradzionych samochodów w powiecie mińskim. W porównaniu do 212 roku, w roku sprawozdawczym stwierdzono 13 przestępstw więcej w tej kategorii przestępczości w powiecie mińskim, z czego 12 przestępstw więcej stwierdzono w Mińsku Mazowieckim, ich liczba wzrosła z 24 w 212 roku do 36 w roku 213. Jednakże działania podejmowane na płaszczyźnie przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości, przeciwdziałały wzrostom w tej kategorii. Liczba kradzionych aut na przestrzeni ubiegłych lat oscyluje wokół podobnego poziomu. W ramach prowadzonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości samochodowej policjanci podejmowali następujące czynności służbowe: przeprowadzili 157 kontroli warsztatów, przeprowadzili 24 kontrole autokomisów, przeprowadzili 67 kontroli parkingów, przeprowadzili 162 kontrole i sprawdzenia pojazdów pod kątem ich legalności, 9

10 wylegitymowali 212 osób, zatrzymali 3 osób w związku z podejrzeniem popełnienia kradzieży samochodu bądź paserstwa cześć samochodowych. W 213 roku policjantom realizującym zadania z zakresu zwalczania przestępczości samochodowej udało się odzyskać 13 aut. Policjanci ściśle współpracowali z wydziałem do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji, a także innymi jednostkami w kraju w zakresie wspólnych działań bądź wymiany informacji. W działaniach funkcjonariuszy wspomagali biegli i konsultanci, którzy pomagali w weryfikacji legalności oraz pochodzenia sprawdzanych części i samochodów. Najczęściej kradzionymi samochodami, były auta następujących marek: Toyota (auris, yaris, avensis, camry, corolla), Honda (accord, civic, jazz, crv), Mazda (cx7, cx9, serii 3, serii 6), Mitsubishi (outlander, lancer), Suzuki (grand vitara), Nissan (navara), Audi (a4, a8, q7), Volkswagen (passat, phaeton), Opel (insygnia), Ford (mondeo), Volvo (cx6, v5), Fiat (panda, cinquecento), Citroen (berlingo), Renault (megane). Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodów wyniósł 12,7 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 17 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 1 %. 1

11 1. 4 BÓJKI I POBICIA W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii w powiecie mińskim. Stwierdzono 11 przestępstw mniej w porównaniu do 212 roku. Wśród 38 osób podejrzanych o popełnienie tych przestępstw było 12 nieletnich. Przestępstwa popełniano w rejonach lokali rozrywkowych, w prywatnych lokalach oraz w okolicach szkół. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii bójek i pobić w powiecie mińskim w latach : Wskaźnik wykrywalności przestępstw bójek i pobić wyniósł 88,9 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 86,8 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 79,1 %. Powiat Miński Liczba bójek i pobić w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn USZKODZENIE RZECZY W 213 roku spadła liczba uszkodzeń rzeczy. Stwierdzono 34 przestępstwa mniej w tej kategorii w porównaniu do 212 roku. W dalszym ciągu niszczono nie tylko prywatne mienie, ale też elementy infrastruktury miejskiej czy też będące własnością przedsiębiorstw kolejowych. Najwięcej uszkodzeń mienia dotyczyło samochodów na parkingach osiedlowych. W celu przeciwdziałania tego rodzaju przestępstwom, zadaniowano policjantów pionu prewencji pod kątem skutecznego egzekwowania zachowania zgodnego z prawem. 11

12 Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii uszkodzenia rzeczy w powiecie mińskim w latach : Wskaźnik wykrywalności przestępstw uszkodzenia rzeczy wyniósł 36,6 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 32,9 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 22,2 %. Powiat Miński Liczba uszkodzeń rzeczy w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn USZCZERBEK NA ZDROWIU W tej kategorii przestępstw, dotyczących spowodowania lekkiego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego naruszeniem czynności narządów ciała, odnotowano niewielki wzrost o 1 przestępstwo stwierdzone więcej w porównaniu do 212 roku. Od trzech lat liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii utrzymuje się na tym samym poziomie. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii uszczerbek na zdrowiu w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba uszczerbku na zdrowiu w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn

13 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii uszczerbek na zdrowiu wyniósł 86,8 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 92,3 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 8,2 % PRZESTĘPCZOŚĆ ROZBÓJNICZA W 213 roku odnotowano spadek liczby przestępstw rozbójniczych, czyli rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych. Stwierdzono 25 przestępstw mniej w porównaniu do 212 roku. Największy spadek odnotowano w Mińsku Mazowieckim, gdzie liczba przestępstw spadła z 38 w 212 roku do 13 w 213 roku. Przedmiotem zainteresowania sprawców tych przestępstw były głównie telefony komórkowe i pieniądze. Przestępstwa te popełniano głównie porą nocną, w okolicach osiedli, przystanków i dworców komunikacji publicznej, a także w rejonach szkół, dyskotek i lokali rozrywkowych. Wśród 2 osób podejrzanych o popełnienie tych przestępstw było 12 nieletnich sprawców czynów karalnych. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstwa rozbójnicze w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw rozbójniczych wyniósł 69,2 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 76,5 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była wyższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 56,2 %. Liczba przestępstw rozbójniczych w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn

14 1. 8 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA W 213 roku stwierdzono o 35 przestępstw narkotykowych mniej w porównaniu do 212 roku. Jest to kategoria wymagająca od Policji głównie własnych działań, związanych z dokładnym rozpoznaniem środowisk przestępczych i działań kontrolnych pod kątem nielegalnego posiadania środków odurzających. W 213 roku położono większy nacisk na wykrywanie przestępstw związanych z udzielaniem środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 213 roku policjanci w powiecie mińskim zabezpieczyli: 31 roślin konopi indyjskiej, 475 gramów marihuany, 35 gramów haszyszu, 774 gramy amfetaminy, 55 tabletek ecstasy, 6 gramów mefedronu. W wyniku realizowanych spraw narkotykowych, skierowano do Sądu akty oskarżenia: 49 dot. nielegalnego posiadania środków odurzających, 4 dot. udzielania narkotyków innym osobom, 3 dotyczące udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 3 dotyczące nielegalnych upraw konopi. W stosunku do 3 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstw narkotykowych w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba przestępstw narkotykowych w latach KPP M.Maz. KP Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn

15 Wykres przedstawia podział sprawców przestępstw na osoby dorosłe i nieletnich sprawców czynów karalnych w kategorii przestępstw narkotykowych w powiecie mińskim w latach : Podejrzani Nieletni sprawcy ,4 % ogólnej liczby podejrzanych 7 25 % ogólnej liczby podejrzanych % ogólnej liczby podejrzanych Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw narkotykowych wyniósł 94,8 %w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 93,8 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była niewiele niższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 96,8 % PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA W 213 stwierdzono 58 mniej przestępstw gospodarczych w porównaniu do 212 roku. W tej kategorii przestępczości działania Policji polegają na dokładnym i drobiazgowym gromadzeniu informacji. Skuteczne wykrywanie tego rodzaju przestępczości wymaga czasu, który poświęcany jest na gromadzeniu dowodów, mających potwierdzić popełnienie przestępstwa. W 213 roku odnotowano wzrost ilości zawiadomień dotyczących oszustw internetowych na portalach aukcyjnych oraz portalach z ogłoszeniami. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 213 roku policjanci z Wydziału do walki z PG: zabezpieczyli paczek papierosów, gdzie wartość akcyzy wynosiła złotych, a straty Państwa z tytułu uszczuplenia VAT-u wyniosłyby złotych, zabezpieczyli 25 litrów spirytusu, gdzie wartość akcyzy wynosiła 119 złotych, a straty z tytułu uszczuplenia podatku VAT mogły wynieść 379 złotych, kontrolowali średnio 2 razy w tygodniu wszystkie rynki oraz targowiska i takich kontroli przeprowadzili 58, 15

16 przeprowadzili szereg kontroli z innymi służbami: Służbą Celną, Strażą Graniczną, Sanepid-em, Ochroną Środowiska oraz Weterynarią. Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstw gospodarczych w powiecie mińskim w latach : Powiat Miński Liczba przestępstw gospodarczych w latach KPP M.Maz. Halinów Mrozy Dobre Sulejówek Kałuszyn Wskaźnik wykrywalności przestępstw w kategorii przestępstw gospodarczych wyniósł 64,3 % w 213 roku, dla porównania w 212 roku wynosił 94,5 %. Wykrywalność tej przestępczości w powiecie mińskim była niewiele niższa od średniej wykrywalności w tej kategorii w Garnizonie Stołecznym, która wynosiła 73,7 %. 2. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA W 213 roku ujawniono i stwierdzono mniej przestępstw korupcyjnych niż w 212 roku Te, które zostały ujawnione, dotyczyły prób wręczenia korzyści majątkowej podczas czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy. Takich przestępstw stwierdzono 7 w 213 roku. Należy przypomnieć, że w 212 roku stwierdzono 7 przestępstw korupcyjnych w jednej tylko sprawie - prowadzonej w przez wydział do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją w mińskiej Komendzie, a dotyczyła ona płatnej protekcji oraz powoływania się na wypływy przy załatwieniu zwolnień lekarskich i zaświadczeń o niezdolności do pracy. Wykrywalność przestępstw korupcyjnych podobnie jak w latach ubiegłych wyniosła 1 %. 16

17 Wykres przedstawia liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii przestępstw korupcyjnych w powiecie mińskim w latach : 12 1 Wszczęte postępowania i stwierdzone przestępstwa korupcyjne Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność ZABEZPIECZONE MIENIE W prowadzonych postępowaniach przygotowawczych policjanci zabezpieczali mienie od osób podejrzanych o popełnienie przestępstw na poczet przyszłych kar bądź innych środków. W 213 wzrosła wartość mienia zabezpieczonego od sprawców przestępstw. Wykres przedstawia liczbę spraw z zabezpieczeniem majątkowym oraz wartość zabezpieczonego mienia w powiecie mińskim w latach : spraw spraw 99 spraw Wartość mienia

18 4. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W 213 roku w powiecie mińskim odnotowano spadek liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich, co było powiązane z mniejszą liczbą nieletnich sprawców czynów karalnych. Jedynie w kategorii kradzież z włamaniem ustalono jednego nieletniego sprawcę więcej w porównaniu z rokiem 212. Wykres przedstawia porównanie liczby nieletnich sprawców czynów karalnych i przestępstw popełnionych przez nieletnich oraz udział nieletnich sprawców w ogólnej liczbie podejrzanych w powiecie mińskim w latach : ,3 % ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych 72 2,6 % ogólnej liczby przestepstw stwierdzonych 149 8,8 % ogólnej liczby podejrzanych 85 5,3 % ogólnej liczby podejrzanych czyny karalne nieletni sprawcy Wykres przedstawia porównanie liczby czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw w powiecie mińskim w latach : inne narkotykowe 9 21 uszk. mienia 5 9 uszcz. na zdrowiu 4 11 bójka i pobicie rozbójnicze kr.samochodu 1 włamanie 2 3 kradzież

19 Wykres przedstawia porównanie liczby nieletnich sprawców czynów karalnych w poszczególnych kategoriach przestępstw w powiecie mińskim w latach : inne narkotykowe 1 18 uszk. mienia 8 11 uszcz. na zdrowiu 4 1 bójka i pobicie rozbójnicze kr.samochodu 1 włamanie 3 2 kradzież DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA oraz INTERWENCYJNA WOBEC NIELETNICH Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii, dzielnicowi, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Oficer Prasowy, uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną, rodzicami i pedagogami. Przedmiotem spotkań była omówienie zagadnień związanych z przestępczością, demoralizacją, patologiami społecznymi oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W 213 roku policjanci z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii: skierowali 415 wniosków do Sądu Rodzinnego, ujawnili 44 nieletnich zagrożonych demoralizacją ujawnili 66 nieletnich pod wpływem alkoholu, ujawnili 7 nieletnich pod wpływem narkotyków, ujawnili, ustalili, bądź zatrzymali 43 uciekinierów z Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych, zorganizowali 84 spotkania z młodzieżą. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży szkolnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach nauki szkolnej, na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, czuwał patrol szkolny, w skład którego wchodził strażnik miejski i policjant. Funkcjonariusze reagowali na każdy przejaw naruszenia prawa. Podobne patrole organizowano również w Sulejówku. 19

20 Efekty Patrolu Szkolnego: wylegitymowano 236 osób, nałożono 3 mandatów karnych, pouczono 69 osób, zorganizowano 47 spotkań z dziećmi, rodzicami oraz pedagogami II. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA W 213 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oraz podległych Komisariatów, uczestniczyli w wielu akcjach i programach prewencyjnych, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego w powiecie mińskim. Działalność prewencyjna była ukierunkowana na zapobieganie przestępczości i prowadzenie skutecznych interwencji w przypadku ujawnienia zachowań naruszających porządek prawny. Policjanci poza poprawą skuteczności działań prewencyjnych, położyli nacisk na poprawę czasu reakcji na zdarzenie oraz poprawę efektywności zatrzymań sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa bądź w bezpośrednim pościgu. W 213 roku realizowano również szereg działań kontrolno-prewencyjnych, a także tych związanych z zabezpieczeniem imprez masowych oraz meczów piłkarskich. W 213 roku poprawiono czas reakcji na zdarzenie, czyli czas od chwili przyjęcia zgłoszenia do chwili podjęcia interwencji. I tak: w terenie miejskim wyniósł on 8 minut 34 sekundy (poprawiono o 3 minuty 19 sekund w porównaniu do 212 roku), w terenie wiejskim wyniósł 11 minut 41 sekund (poprawiono o 4 minuty 13 sekund w porównaniu do 212 roku). W 213 roku policjanci odebrali połączeń z numerów alarmowych 112 i 997, czyli średnio odebrali 16 zgłoszeń na dobę. Czas odbioru połączenia telefonicznego 997/112 przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w 213 roku wyniósł 9 sekund (losowe próby przeprowadzono 6,16 i 27grudnia 213 roku). Średni czas oczekiwania na połączenie w Garnizonie Stołecznym wyniósł 29 sekund. 2

21 Wykres przedstawia porównanie liczby interwencji z ich podziałem na poszczególne kategorie w powiecie mińskim w latach : Interwencje ogółem Publiczne Domowe Przemoc w rodzinie W 213 roku realizowano założenia związane ze zwiększaniem policyjnych patroli i kierowanie do służby większej liczby policjantów, szczególnie w te miejsca, które mieszkańcy wskazywali Policji jako zagrożone. Dzięki porozumieniom z innymi służbami, zwiększano liczbę policyjnych służb patrolowo - interwencyjnych oraz obchodowych. Wykres przedstawia liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej, w powiecie mińskim w latach : Liczba policjantów skierowanych do służby

22 Wykres przedstawia ilość wspólnych służb w patrolach w 213 roku: Żandarmeria Wojskowa Straż Miejska Straż Ochrony Kolei Straż Leśna Wykres przedstawia liczbę zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, w porównaniu do liczby wszczętych spraw z 7-iu kategorii przestępstw kryminalnych w latach : Wszczęte sprawy Sprawcy na gorącym uczynku 22

23 W 213 roku policjanci realizowali szereg czynności prewencyjnych, takich jak doprowadzenia oraz wywiady i ustalenia. W 213 roku zrealizowano: doprowadzeń, gdzie: 178 doprowadzono do wytrzeźwienia, 35 osób doprowadzono do prokuratury, 68 osób doprowadzono do sądów, 165 osób doprowadzono do zakładów karnych, 21 osób doprowadzono do innych organów wywiadów i ustaleń, w tym: 1351 dla sądów, 99 dla prokuratury, 59 dla komorników, 28 dla zakładów karnych, 4417 dla jednostek Policji. W 213 roku policjanci realizowali również zadania związane z ujawnianiem i ściganiem sprawców wykroczeń. Czynności prowadzone przez Policję kończyły się w następujący sposób: skierowano do sądów 1377 wniosków o ukaranie, nałożono mandatów karnych, zastosowano 6625 pouczeń. Ujawnione przez Policję wykroczenia dotyczyły następujących kategorii: zakłócenia porządku i spokoju publicznego 695 wykroczeń, naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia 197 wykroczeń, przeciwko mieniu 868 wykroczeń, przeciwko obyczajności 528 wykroczeń, przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 783 wykroczenia, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji wykroczenia, naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości 174 wykroczeń. W 213 roku w PDOZ (pomieszczeniu dla osób zatrzymanych) osadzono łącznie 1127 osób, w tym: 677 osób podejrzewanych o popełnienie przestepstwa, 1 osobę, w związku z popełnieniem wykroczenia, 271 osób na polecenie uprawnionych organów, w tym sądu i prokuratury, 178 osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 23

24 W 213 roku policjanci pionu prewencji brali udział w licznych zabezpieczeniach prewencyjnych, nie tylko w powiecie mińskim, ale też w Warszawie, gdzie służbę pełnił Nieetatowy Oddział Policji z KPP Mińsk Mazowiecki. W 213 roku NOP został powołany 27 razy, w tym licząc 6 powołań NOP przez Komendanta Powiatowego Policji celem zabezpieczenia meczów piłki nożnej. Łącznie policjanci przepracowali w ramach NOP 2619 godzin, co stanowi 328 służb. W 213 roku policjanci zabezpieczyli łącznie 78 różnego rodzaju imprez, w tym 23 mecze piłkarskie. Nie odnotowano żadnych poważniejszych zakłóceń ładu i porządku publicznego podczas tych zabezpieczeń. W 213 roku policjanci wykonujący zadania o charakterze prewencyjnym w całym powiecie mińskim osiągnęli następujące efekty pracy: zatrzymali 844 sprawców na gorącym uczynku we wszystkich kategoriach przestępstw, ujawnili i zatrzymali 179 poszukiwanych, wylegitymowali osób, nałożyli 432 mandatów karnych, pouczyli 431 osób, sporządzili 512 wniosków o ukaranie do sądów, zorganizowali 8 spotkań ze społeczeństwem i lokalnym samorządem, 2. 1 DZIELNICOWI W 213 roku policjanci dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim: zatrzymali 15 sprawców na gorącym uczynku we wszystkich kategoriach przestępstw, ujawnili i zatrzymali 95 poszukiwanych, doprowadzili 91 osób do Sądów, Prokuratur, Zakładów Karnych i innych instytucji, wylegitymowali osób, zorganizowali 78 spotkań ze społeczeństwem i lokalnym samorządem, nałożyli 473 mandaty karne, sporządzili 12 wniosków o ukaranie do Sądu, pouczyli za popełnione wykroczenia 394 osoby. 24

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kamyk w garści AKTUALNOŚCI

Kamyk w garści AKTUALNOŚCI Foto: KPP Gostynin AKTUALNOŚCI Kamyk w garści W dniach 22-25 czerwca 2004 roku na terenie Pułtuska, Ciechanowa i Warszawy przeprowadzono realizację, której uwieńczeniem było rozbicie grupy przestępczej

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI SPIS TREŚCI Lp. Treść 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo