AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011

2

3 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str Karta audytu energetycznego budynku 1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej netto [m 3 ] Sposób przygotowania ciepłej wody Rodzaj systemu ogrzewania budynku Stan przed 600 z kotłowni gazowej z sieci miejskiej Współczynnik kształtu A/V e [1/m] 0,24 Inne dane charakteryzujace budynek - rama H Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] 7687,30 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku [m 2 ] 0,00 Liczba pomieszczeń słuzbowych 386 Liczba osób użytkujących budynek VII Stan po 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [ W/(m 2 K) ] termomodernizacją termomodernizacji 1. Ściany zewnętrzne 1,12 0,21 2. Dach/stropodach - wentylowany 0,77 0,21 3. Dach/stropodach - maszynownia 0,73 0,22 4. Podłoga na gruncie 0,70 0,70 5. Strop piwnicy 0,83 0,83 6. Okna - wymienione 1,50 1,50 7. Okna - do wymiany 2,60 1,40 8. Drzwi zewnętrzne 4,00 2,60 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 0,95 0,95 2. Sprawność przesyłania 0,90 0,95 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,80 0,93 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 0,85 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 0,88 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna ) naturalna mechaniczna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna / kanały okna / kanały 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [ m 3 /h ] Liczba wymian [ 1/h ] 0,92 0,59 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 658,18 336,94 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 38,05 38,05 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku ( bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu ) [GJ/rok] 3773, ,50 4. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnienieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu ) [GJ/rok] 5517, ,44 5. Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 395,70 71,71 6. Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) b.d. - [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu 7. grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 137,62 43,92 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 8. grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 201,20 39,14 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 9. grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] 54,93 10,69 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1. Cena 1 GJ na ogrzewanie [zł] 41,22 41,22 2. Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 8992, ,17 3. Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody użytkowej [zł] 32,87 31,63 4. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc [zł] 10878,42 0,00 5. Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. użytkowej [zł] 3,24 0,87 6. Opłata abonamentowa [zł] 0,00 0,00 7. Inne - cena 1 GJ na przygotowanie c.w. [zł] 47,74 165,16 8. Inne - opłata abonamentowa dla c.w. [zł] 74,42 5,45 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,00 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 80,63 Planowane koszty całkowite [zł] ,00 Premia termomodernizacyjna [zł] ,62 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,31 Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

4 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... PODSTAWA OPRACOWANIA Audyt energetyczny ma na celu wybór optymalnego wariantu termomodernizacji budynku biurowego Nr C-2 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach położonego przy Al. IX Wieków 3 w Kielcach. Audyt ma rozważyć opłacalność ocieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody docelowo wszelkie działania mają spowodować zmniejszenie kosztów dostaw ciepła. Materiały wykorzystane w opracowaniu. 1. Ustawa z dnia r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. Nr 223, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z dnia r. 3. Polska Norma PN-EN-ISO-6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 4. Polska Norma PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 7. Polska Norma PN- EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia 8. Polska Norma PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 9. Polska Norma PN-EN Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 10. Program komputerowy Audytor OZC 4.8 Pro do obliczania zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków. 11. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej Nr 418/07 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 12. Dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe w 2010r. 13. Wizje lokalne i wywiady z administracją budynku i jego użytkownikami. Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

5 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... I. Inwentaryzacja techniczno budowlana budynku. I.1. Ogólne dane techniczne budynku. Nazwa obiektu - Budynek biurowy C-2 Miejscowość - Kielce Adres - Al. IX Wieków Kielc 3 Właściciel obiektu - UM Właściciel węzła - UM Rok budowy Technologia - rama H Liczba klatek schodowych - 2 Wielkość kondygnacji w świetle - 3,00 Liczba kondygnacji - 6 i piwnice Liczba użytkowników Zestawienie kubatur i powierzchni. Kubatura budynku - V b m 3 Kubatura pomieszczeń ogrzewanych - V e m 3 Powierzchnia zabudowy - P z m 2 Powierzchnia całkowita budynku - P u 7.687,30 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze - A f 7.617,40 m 2 Współczynnik kształtu - A/V e 0,24 1/m I.2. Opis techniczny budynku Budynek posiada 6 kondygnacji naziemnych i jest całkowicie podpiwniczony. stopy i ławy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany budynku wykonane są w technologii szkieletu żelbetowego, stropodach wentylowany oraz pełny kryty papą, przewody wentylacyjne prefabrykowane, stolarka okienna drewniana i PVC, instalacje sanitarne: instalacja wody zimnej i centralnej ciepłej, kanalizacja, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, instalacja telefoniczna. Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

6 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... I.2.1 Opis techniczny podstawowych elementów budynku 1. Ściany piwnic z betonu wylewanego o gr. 35,0 m., tynk c-w. 2. Ściany zewnętrzne wypełniające szkielet żelbetowy z bloczków gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm., tynk dwustronny c-w. 3. Ściany wewnętrzne - cegła ceramiczna pełna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe o gr. 24,0 cm., tynk dwustronny. 4. Podłoga na gruncie wykładzina PCW lub warstwa żwirobetonowa, warstwa żużlu wielkopiecowego o gr. 15,0 cm., podkład z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem. 5. Stropodach wentylowany płyty kanałowe żelbetowe Ż o gr. 24,0 cm., płyty styropianowe o gr. 4,0 cm., warstwa cementowa o gr. 2,50 cm., płytki korytkowe na ściankach ażurowych, warstwa wyrównawcza cementowa, papa asfaltowa. Średnia wysokość warstwy powietrznej 60 cm. 6. Stropodach maszynowni tynk c-w, strop gęstożebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa wyrównawcza cementowa, papa. 7. Stolarka okienna V pietra wymieniona, oszklona szybą zespoloną. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o współczynniku U około 1,50 W/m 2 * K. 8. Pozostała stolarki okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ją do wymiany. Stolarka okienna o współczynniku U około 2,60 W/m 2 * K. 9. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, oszklone szybą pojedynczą lub stalowe, pełne, zimne. Stan techniczny kwalifikuje je do wymiany. Drzwi o średnim współczynniku U około 4,00 W/m 2 * K. I.3 System grzewczy I.3.1 Węzeł cieplny Instalacja c.o. korzysta z pośredniego jednofunkcyjnego węzła cieplnego wymiennikowego niskich parametrów zlokalizowanego w piwnicy budynku. Zasilanie w ciepło z sieci miejskiej. Węzeł zasilający wyposażone jest w pompy obiegowe c.o. oraz wymienniki c.o. Węzeł posiada zamontowaną instalację automatyki pogodowej która nie funkcjonuje, zamontowano regulator różnicy ciśnień oraz zainstalowano licznik ciepła. I.3.2 Instalacja grzewcza budynku. Budynek biurowy C-2 wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, która została wykonana w trakcie budowy obiektu. Instalacja pracuje w systemie wodnym, dwururowym, z rozdziałem dolnym i zamkniętym, miejscowym systemie odpowietrzania. Wykonana jest z rur stalowych, czarnych, spawanych. Zamontowano grzejniki żeliwne typu S-130 i T-1 oraz grzejniki z rur ożebrowanych i gładkich. Przewody rozprowadzające instalacji centralnego ogrzewania prowadzone są pod poziomem okien po ścianach, piony oraz odpowietrzenia prowadzone są po ścianach. Rolę elementów regulacyjnych pełnią kryzy zamontowane na podejściach do poszczególnych pionów oraz na gałązkach przygrzejnikowych. I.4. Ocena aktualnego stanu budynku I.4.1 Ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

7 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... W poniższej tabeli przedstawiono wartości współczynników przenikania ciepła U 0 dla przegród oraz porównano je z maksymalnymi wartościami dopuszczanymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opis przegrody Współczynnik U [ W/ (m 2 K)] Istniejący U max ( nie więcej niż) Różnica % Ściany zewnętrzne 1,12 0, Stropodach/ dach 0,77 0, Podłoga na gruncie 0,70 0,45 56 Okna 2,60 1,80 44 Wyniki wskazują, że budynek nie spełnia wszystkich wymagań określonych w 328 i 329 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznacza to konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną. I.4.2. Charakterystyka stanu technicznego oraz systemu grzewczego I Węzeł cieplny Węzeł cieplny zasilający budynek budzi szereg zastrzeżeń pod względem stanu technicznego i wyposażenia. Brak poprawnie działającej w węźle instalacji automatyki pogodowej nie pozwala na ponoszenie kosztów ciepła uzależnionych od temperatury zewnętrznej. Brak również możliwości technicznych realizowania osłabienia ogrzewania w nocy i w dni wolne od pracy. Stan techniczny węzła kwalifikuje go do wymiany z montażem instalacji automatyki pogodowej i sterowania czasem pracy instalacji z osłabieniem nocnym. I Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja grzewcza pracuje od momentu budowy budynku, bez remontów. Jej stan techniczny wskazuje na duże zużycie eksploatacyjne. Dotyczy to zwłaszcza rur, które po takim okresie eksploatacji wykazują znaczny stopień przesłonięcia przekroju. Powoduje to zmniejszenie przepływów oraz rozregulowanie hydrauliczne instalacji, co ma wpływ na temperaturę grzejników szczególnie na ostatnich kondygnacjach. Płukanie i mechaniczne udrażnianie pionów jest kosztowną i uciążliwą operacją. Również częściowa wymiana zarośniętych odcinków rur nie przynosi pożądanych, długotrwałych efektów ponieważ nie eliminuje przyczyn, a jedynie skutki. Instalacja wykazuje stałe ubytki wody. Dowodem na to jest stały dopływ nieuzdatnionej wody do instalacji centralnego ogrzewania, co przyspiesza odkładanie się kamienia w przewodach i jednocześnie podnosi w znaczący sposób koszty eksploatacji. Instalacja kwalifikuje się do Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

8 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... natychmiastowej wymiany z montażem nowych grzejników, termostatycznych zaworów przygrzejnikowych i podpionowych zaworów regulacyjnych. I Sprawności składowe systemu grzewczego sprawność regulacji i wykorzystania ciepła η e - 0,80 sprawność przesyłania η d - 0,90 sprawność akumulacji η s - 1,00 sprawność wytwarzania ciepła η g - 0,95 Sprawność systemu ogrzewania 68,4 % I Instalacja centralnej ciepłej wody. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest z gazowej kotłowni zlokalizowanej w sąsiednim budynku. Kotłownia jest własnością innego podmiotu administracyjnego i przez niego obsługiwana. Instalacja c.w. wykonana z przewodów stalowych, armatura tradycyjna. Stan przewodów i izolacji poziomów i pionów c.w. dostateczny. Planowane jest odłączenie się od kotłowni gazowej i montaż indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych z zastosowaniem baterii zbliżeniowych. I.5. Charakterystyka energetyczna budynku. Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ogrzewania określono zgodnie z normą PN- EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia przy pomocy programu Audytor OZC 4.8 Pro. Poniżej zestawiono podstawowe wartości parametrów określających wielkość obliczonego zużycia energii cieplnej. roczne zapotrzebowanie na ciepło (energię końcową) do ogrzewania po uwzględnieniu sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu Q co GJ/a 5517,44 wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło (energię końcową) do ogrzewania z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego (w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej części budynku A f ) EK H kwh/(m 3 a) 201,20 Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

9 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... I.5.1. Moc cieplna zamówiona. Na podstawie obliczeń moc cieplna systemu grzewczego obliczona zgodnie z normą PN-EN Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku biurowego C-2 UM przy Al. IX Wieków Kielc 3 wynosi 658,18 kw. Moc zamówiona u dostawcy ciepła wynosi 892,84 kw. Skorygowaną wielkość mocy zamówionej przyjęto na podstawie: obliczonego zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń oraz strat na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w budynku z uwzględnieniem zysków ciepła występujących w budynku. Moc cieplna obliczeniowa na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (wg. q h max. ) wynosi 38,05 kw. W przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych należy wystąpić do przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło o zmianę mocy zamówionej. I.5.2. Koszty ogrzewania W poniższej tabeli przedstawiono koszty ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym (obliczone w cenach brutto z r.). Budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej korzysta z taryfy czteroczłonowej (opłata zmienna za zużytą energię cieplną i przesył zmienny oraz opłata stała za moc cieplną zamówioną i usługi przesyłowe). Opis Jednostki Zużycie i koszty sezonowe zapotrzebowanie na ciepło (energię końcową) do ogrzewania po uwzględnieniu sprawności GJ/a 5517,44 systemu grzewczego - Q co średnia cena za jednostkę energii zł/gj 41,22 opłata zmienna zł/a szczytowa moc grzewcza (moc zamówiona) - q Moc MW 0,6582 średnia cena za jednostkę mocy zł/mw 8.992,17 opłata stała zł/a Opłata abonamentowa zł/a 0,0 całkowity koszt ogrzewania zł/a Budynek ma dostarczaną ciepłą wodę z kotłowni gazowej i dla potrzeb rozliczenia za c.w. korzysta z taryfy gazowej W-5 czteroczłonowej (opłata zmienna za zużyty gaz Nm 3 oraz stała i zmienna za usługi przesyłowe a także opłata abonamentowa). Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

10 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... Opłatę zmienną za 1 GJ energii cieplnej na potrzeby c.w. przeliczono ze zużycia Nm 3 gazu w ciągu roku. Opłatę stałą za 1 MW mocy cieplnej na przygotowanie c.w. przeliczono z opłaty stałej za usługę przesyłową gazu stałą dla taryfy W-5 na miesiąc. Opłatę abonamentową dla c.w. przeliczono z opłaty abonamentowej dla taryfy W-5. Po modernizacji instalacji ciepłej wody koszty za podgrzanie wody ponoszone będą wg. taryfy C-11 PGE. I.5.3. Charakterystyka systemu wentylacji. Wentylacja grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna nie została wykonana. Stwierdza się nierównomierną wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego, z czasowym nadmiernym wyziębianiem pomieszczeń biurowych w sezonie grzewczym przy jednoczesnym braku wentylacji w okresie letnim. Stan techniczny wentylacji niedostateczny. Wykonanie indywidualnej instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej dla wszystkich pomieszczeń kondygnacji naziemnych w całym budynku jest racjonalne. Planuje się zastosowanie wentylatorów pomieszczeniowych montowanych na wejściu do kanałów wentylacyjnych wyposażonych w regulację czasu pracy oraz posiadających klapy zwrotne. I.6. Wytyczne, sugestie i propozycje inwestora. 1. obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii w budynku. I.7. Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. A. Wykaz rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło: 1. poprzez zmniejszenie strat przez przegrody zewnętrzne: ściany zewnętrzne ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych budynku styropianem/wełna mineralną, metodą lekką mokrą. Przy ociepleniu ścian zlikwidowane zostaną tzw. żyletki żelbetowe stanowiące elementy architektoniczne a tworzące mostki liniowe. Elementy te zostaną zastąpione kształtkami styropianowymi co zlikwiduje istniejące mostki cieplne, stropodach wentylowany ocieplenie stropodachu granulatem celulozy, stropodach pełny maszynowni ocieplenie stropodachu styropapą, 2. poprzez zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez okna i drzwi oraz poprawę systemu wentylacji: wymiana pozostałej stolarki okiennej na okna o mniejszym współczynniku U z montażem nawiewników, Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

11 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach biurowych, bez pomieszczeń piwnicznych, z regulacją strumienia powietrza wywiewanego, wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o mniejszym współczynniku U, 3. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody: montaż armatury zbliżeniowej oszczędnej w węzłach sanitarnych, zmiana źródła zasilania instalacji c.w. poprzez montaż indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych, 4. poprzez poprawienie sprawność systemu grzewczego: modernizacja instalacji c.o. która obejmuje wymianę i regulację instalacji oraz montaż nowych grzejników i termostatycznych zaworów przygrzejnikowych a także podpionowych zaworów regulacyjnych. Modernizacji podlega również węzeł cieplny poprzez jego wymianę ( wymienniki, rurociągi, izolacja rurociągów, filtry, odmulacze, regulator różnicy ciśnień, naczynie przeponowe, itp. armatura węzła) oraz montaż instalacji automatyki pogodowej i systemu sterowania ogrzewaniem umożliwiającego osłabienie ogrzewanie i stosowanie przerw w ogrzewaniu. Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

12 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę budowlaną Przegroda: Ściany zewnętrzne Stan istniejący U 0 [W/(m 2 K)] 1,12 Stan istniejący Materiał izolacyjny R 0 [(m 2 K)/W] 0,89 styropian Platinum Plus fasada Współczynnik l W/ m * K 0,031 D O ru = ( x o* Q ou* O 0z - x 1* Q 1u* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0u* O 0m - y 1* q 1u* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q ou, Q 1u = 8,64 * 10-5 * Sd * A / R Q ou = [ GJ/rok ] 866,82 q 0u, q 1u = 10-6 * A * ( t wo - t zo ) / R q 0u = [ MW ] 0,10466 grubość docieplenia cm D R (m 2 *K)/W 3,87 4,19 4,52 U 1 W/(m 2 K) 0,21 0,20 0,18 D U W/(m 2 K) 0,91 0,92 0,94 R 1 (m 2 *K)/W 4,76 5,09 5,41 N ju zł/m 2 290,00 295,00 300,00 N u zł Q 1u GJ/rok 162,35 152,05 142,98 q 1u MW 0,0196 0,0184 0,0173 D O ru zł/rok SPBT lata 20,03 20,09 20,17 Wartość optymalna lata 20,03 Powierzchnia ścian przyjęta do obliczeń cieplnych Powierzchnia ścian przyjęta do obliczeń kosztów ocieplenia m m Wartość N ju przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczeniem powierzchni okien i drzwi. Koszt dokumentacji i audytu [ zł ] ,00 zł Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

13 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę budowlaną Przegroda: Dach/stropodach - wentylowany Stan istniejący U 0 [W/(m 2 K)] 0,77 Stan istniejący R 0 [(m 2 K)/W] 1,30 Materiał izolacyjny granulat celulozy Współczynnik l W/ m * K 0,041 D O ru = ( x o* Q ou* O 0z - x 1* Q 1u* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0u* O 0m - y 1* q 1u* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q ou, Q 1u = 8,64 * 10-5 * Sd * A / R Q ou = [ GJ/rok ] 282,94 q 0u, q 1u = 10-6 * A * ( t wo - t zo ) / R q 0u = [ MW ] 0,0342 grubość docieplenia cm D R (m 2 *K)/W 3,41 3,66 3,90 U 1 W/(m 2 K) 0,21 0,20 0,19 D U W/(m 2 K) 0,56 0,57 0,58 R 1 (m 2 *K)/W 4,72 4,96 5,20 N ju zł/m 2 47,00 51,00 55,00 N u zł Q 1u GJ/rok 78,11 74,27 70,79 q 1u MW 0,0094 0,0090 0,0085 D O ru zł/rok SPBT lata 4,95 5,27 5,59 Wartość optymalna lata 4,95 Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń cieplnych m Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń kosztów ocieplenia m Wartość N ju przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni przegrody. Koszt realizacji optymalnego usprawnienia Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski [ zł ] ,00 zł

14 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę budowlaną Przegroda: Dach/stropodach - maszynownia Stan istniejący U 0 [W/(m 2 K)] 0,73 Stan istniejący R 0 [(m 2 K)/W] 1,37 Materiał izolacyjny styropapa Współczynnik l W/ m * K 0,04 D O ru = ( x o* Q ou* O 0z - x 1* Q 1u* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0u* O 0m - y 1* q 1u* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q ou, Q 1u = 8,64 * 10-5 * Sd * A / R Q ou = [ GJ/rok ] 16,73 q 0u, q 1u = 10-6 * A * ( t wo - t zo ) / R q 0u = [ MW ] 0,0020 grubość docieplenia cm D R (m 2 *K)/W 3,25 3,50 3,75 U 1 W/(m 2 K) 0,22 0,21 0,20 D U W/(m 2 K) 0,52 0,53 0,54 R 1 (m 2 *K)/W 4,62 4,87 5,12 N ju zł/m 2 150,00 155,00 160,00 N u zł Q 1u GJ/rok 4,95 4,70 4,47 q 1u MW 0,0006 0,0006 0,0005 D O ru zł/rok SPBT lata 16,43 16,62 16,83 Wartość optymalna lata 16,43 Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń cieplnych m 2 69 Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń kosztów ocieplenia m 2 70 Wartość N ju przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni przegrody. Koszt realizacji optymalnego usprawnienia Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski [ zł ] ,00 zł

15 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez okna oraz poprawie systemu wentylacji. Przedsięwzięcie: Stolarka okienna Współczynnik przenikania ciepła U 0 [W/(m 2 K)] 2,60 Współczynnik c r0-1,00 Współczynnik c m0-1,00 Współczynnik c w - 1,00 STAN ISTNIEJĄCY Strumień pow. went. m 3 /h t wo º C 20 D O ru = ( x o* Q o* O 0z - x 1* Q 1* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0* O 0m - y 1* q 1* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q o, Q 1 = ( 8,64* Sd * A Ok * U + 2,94 * c r * c w * V nom * Sd ) * 10-5 Q o = [ GJ/rok ] 3607,19 q 0, q 1 = 10-6 * A Ok * ( t wo - t zo ) * U + 3,4 *10-7 * V obl * ( t wo - t zo ) q 0 = [ MW ] 0,4353 Współczynnik U 1 [W/(m 2 K)] 1,80 1,60 1,40 1,30 Współczynnik c r - 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c m - 1,00 1,00 1,00 1,00 N jw1 zł/szt 246,00 246,00 246,00 246,00 N jw2 zł/szt 148,00 148,00 148,00 148,00 N w zł N jok zł/m 2 526,00 580,00 634,00 700,00 N Ok zł Q 1 GJ/rok 3190, , , ,72 q 1 MW 0,3850 0,3724 0,3598 0,3535 D O rok + D OrW zł/rok N w + N Ok zł SPBT lata 47,43 40,95 36,63 36,64 Wartość optymalna lata 36,63 Wartość N jok i N jw przyjęto na podstawie oferty posiadanej przez Inwestora Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni okien przeznaczonych do wymiany oraz iloczyn ceny jednostowej nawiewnika i ilości nawiewników przewidzianych do zainstalowania Powierzchnia okien przyjęta do obliczeń cieplnych przed termomodernizacją Powierzchnia stolarki przyjęta do obliczeń kosztów wymiany i obliczeń cieplnych po termomodernizacji m m koszt jednostkowy wstawienia okien zł/m ilość nawiewników szt. 340 koszt jednostkowy nawiewnika i montażu zł/szt. 148 ilość wentylatorów szt. 386 koszt jednostkowy wentylatora i montażu zł/szt. 246 Koszt dokumentacji [ zł ] Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

16 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez drzwi oraz poprawie systemu wentylacji. Przedsięwzięcie: Drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U 0 [W/(m 2 K)] 4,00 Współczynnik c r0-1,00 Współczynnik c m0-1,00 Współczynnik c w - 1,00 STAN ISTNIEJĄCY Strumień pow. went. m 3 /h 807 t wo º C 20 D O ru = ( x o* Q o* O 0z - x 1* Q 1* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0* O 0m - y 1* q 1* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q o, Q 1 = ( 8,64* Sd * A Ok * U + 2,94 * c r * c w * V nom * Sd ) * 10-5 Q o = [ GJ/rok ] 192,98 q 0, q 1 = 10-6 * A Ok * ( t wo - t zo ) * U + 3,4 *10-7 * V obl * ( t wo - t zo ) q 0 = [ MW ] 0,0233 Współczynnik U 1 [W/(m 2 K)] 3,50 3,00 2,60 2,50 Współczynnik c r - 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c m - 1,00 1,00 1,00 1,00 N jw1 zł/szt 0,00 0,00 0,00 0,00 N jw2 zł/szt 0,00 0,00 0,00 0,00 N w zł N jdr zł/m , , , ,00 NDr zł Q 1 GJ/rok 180,23 167,47 157,27 154,72 q 1 MW 0,0218 0,0202 0,0190 0,0187 D O rok + D OrW zł/rok N w + N Ok zł SPBT lata 278,22 153,02 119,24 120,56 Wartość optymalna lata 119,24 Wartość N jdr i N jw przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni drzwi przeznaczonych do wymiany Powierzchnia drzwi przyjęta do obliczeń cieplnych przed termomodernizacją m 2 77 Powierzchnia drzwi przyjęta do obliczeń kosztów wymiany i obliczeń cieplnych po termomodernizacji m 2 77 koszt jednostkowy wstawienia drzwi zł/m Koszt realizacji optymalnego usprawnienia Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski [ zł ] ,00 zł

17 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Opis usprawnienia Modernizacja instalacji c.w. Stan istniejący Q ocw [GJ/rok] 395,7 q ocw [MW)] 0,0380 montaż baterii bezdotykowych RAZEM Przyjęte zmniejszenie zuzycia c.w % % 50 % 50,00% Zmiana sprawności dystrybucji ciepłej wody montaż miejscowych podgrzewaczy elektrycznych η w,p1 1,00 D O rcw = ( x o* Q 0cw* O 0z - x 1* Q 1cw* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0cw* O 0m - y 1* q 1cw* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Gaz W-1 Kocioł gazowy x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Pogrzewacze elektryczne Sieć cieplna x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 1,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 1,00 y 1 = 0,00 Stan po modernizacji jedn. Remont instalacji Q 1cw GJ/rok 71,71 q 1cw MW 0,0380 N jcw zł/szt. 1200,00 N cw zł 52200,00 D O rcw zł/rok 12843,33 SPBT lata 4,06 Wartość optymalna lata 4,06 Wartość N jcw przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi sumę iloczynu ceny jednostkowej i ilości montowanych zaworów podpionowych oraz iloczynu ceny jednostowej montażu armatury i ilości perlatorów i reduktorów przewidzianych do zainstalowania ilość podgrzewaczy elektrycznych szt. 12 koszt jednostkowy podgrzewacza i montażu. zł/szt. 500,00 ilość baterii bezdotykowych c.w. szt. 66 koszt jednostkowy baterii oraz montażu zł/szt. 700,00 roboty poinstalacyjne zł. 0,00 Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

18 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Zestawienie zoptymalizowanych ulepszeń termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót zł SPBT lat DZIAŁANIE 1. Modernizacja instalacji c.w , Dach/stropodach - wentylowany , Dach/stropodach - maszynownia , Ściany zewnętrzne , Stolarka okienna , Drzwi zewnętrzne ,24 6 Uwagi: Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

19 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Wskazanie rodzajów ulepszeń poprawiających sprawność systemu grzewczego, utworzenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i określenie optymalnego wariantu. DZIAŁANIE Nr 7 Stan istniejący Q oco ( netto) = [GJ/rok] 3773,93 q 0 = [MW)] 0,658 h 0 = 0,684 w t0 = 1,00 w d0 = 1,00 Q co = [GJ/rok] 5517,44 D O rco = zł/rok ( x 0 *w t0* w d0* Q 0co* O 0z /h 0 - x 1 *w t1* w d1* Q 0co* O 1z /h 1 )+ 12 * (y 0 *q 0m *O 0m -y 1 * q 1m* O 1m ) + 12*( A b0 - A b1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Opis usprawnienia termomodernizacyjnego Koszt Poprawione h 1 w d1 q 1co D O rco N jco N co współczynniki Wartość zł sprawności MW zł/rok zł dokumentacja techniczna modernizacji systemu grzewczego h e = 0,80 1,00 0, wymiana instalacji c.o., montaż nowych grzejników, montaż termostatycznych zaworów przygrzejnikowych, montaż podpionowych zaworów regulacyjnych 0, h e = 0,93 1,00 0, modernizacja węzła, sterowanie czasem ogrzewania w d = 0,88 0,839 0,88 0, SPBT lata 29,34 Wartość N co przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia optymalnego stanowi sumę kosztów poszczególnych działań których ceny jednostkowe podane są w tabeli powyżej bądź w tabeli Dane pomocnicze. dokumentacja techniczna modernizacji systemu grzewczego kpl zł wymiana i regulacja instalacji c.o. kpl zł ilość zaworów termostatycznych szt. 400 koszt jednostkowy zaworu termostatycznego i montażu. zł/szt. 160 zł ilość kpl. zaworów podpionowych kpl. 38 koszt jednostkowy kpl. zaworów podpionowych i montażu. zł/kpl zł modernizacja węzła, automatyka zł zł Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

20 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Zestawienie ulepszeń składajacych się na optymalny wariant przedsiewzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawnośc systemu grzewczego L.p. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych η oraz współczynników w 1 Wytwarzanie ciepła przed bez zmian η g = 0,95 0,95 po 2 Przesyłanie ciepła wymiana instalacji c.o. η d = 0,90 0,95 3 Regulacja i wykorzystanie systemu ogrzewania: - regulacja instalacji, montaż nowych grzejników, montaż zaworów termostatycznych, montaż podpionowych zaworów regulacyjnych η e = 0,80 0,93 4 Akumulacja ciepła bez zmian η s = 1,00 1,00 5 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 2 dni w t = 1,00 0,85 6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby. t = 16 godz. w d = 1,00 0,88 Sprawność całkowita systemu η g η d η e η s = η 1 = 0,684 0,839 Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja TECHNOLOGIA EKOBUD Realizowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Grudziądzu przy ulicy Miłosza. Obiekt został zbudowany na podstawie adaptacji projektu gotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo