AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011

2

3 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str Karta audytu energetycznego budynku 1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej netto [m 3 ] Sposób przygotowania ciepłej wody Rodzaj systemu ogrzewania budynku Stan przed 600 z kotłowni gazowej z sieci miejskiej Współczynnik kształtu A/V e [1/m] 0,24 Inne dane charakteryzujace budynek - rama H Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] 7687,30 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku [m 2 ] 0,00 Liczba pomieszczeń słuzbowych 386 Liczba osób użytkujących budynek VII Stan po 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [ W/(m 2 K) ] termomodernizacją termomodernizacji 1. Ściany zewnętrzne 1,12 0,21 2. Dach/stropodach - wentylowany 0,77 0,21 3. Dach/stropodach - maszynownia 0,73 0,22 4. Podłoga na gruncie 0,70 0,70 5. Strop piwnicy 0,83 0,83 6. Okna - wymienione 1,50 1,50 7. Okna - do wymiany 2,60 1,40 8. Drzwi zewnętrzne 4,00 2,60 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 0,95 0,95 2. Sprawność przesyłania 0,90 0,95 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,80 0,93 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 0,85 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 0,88 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna ) naturalna mechaniczna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna / kanały okna / kanały 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [ m 3 /h ] Liczba wymian [ 1/h ] 0,92 0,59 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 658,18 336,94 2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 38,05 38,05 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku ( bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu ) [GJ/rok] 3773, ,50 4. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnienieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu ) [GJ/rok] 5517, ,44 5. Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 395,70 71,71 6. Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) b.d. - [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu 7. grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 137,62 43,92 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 8. grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 201,20 39,14 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 9. grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] 54,93 10,69 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1. Cena 1 GJ na ogrzewanie [zł] 41,22 41,22 2. Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 8992, ,17 3. Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody użytkowej [zł] 32,87 31,63 4. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc [zł] 10878,42 0,00 5. Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. użytkowej [zł] 3,24 0,87 6. Opłata abonamentowa [zł] 0,00 0,00 7. Inne - cena 1 GJ na przygotowanie c.w. [zł] 47,74 165,16 8. Inne - opłata abonamentowa dla c.w. [zł] 74,42 5,45 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,00 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 80,63 Planowane koszty całkowite [zł] ,00 Premia termomodernizacyjna [zł] ,62 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,31 Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

4 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... PODSTAWA OPRACOWANIA Audyt energetyczny ma na celu wybór optymalnego wariantu termomodernizacji budynku biurowego Nr C-2 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach położonego przy Al. IX Wieków 3 w Kielcach. Audyt ma rozważyć opłacalność ocieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody docelowo wszelkie działania mają spowodować zmniejszenie kosztów dostaw ciepła. Materiały wykorzystane w opracowaniu. 1. Ustawa z dnia r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. Nr 223, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z dnia r. 3. Polska Norma PN-EN-ISO-6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 4. Polska Norma PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 7. Polska Norma PN- EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia 8. Polska Norma PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 9. Polska Norma PN-EN Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 10. Program komputerowy Audytor OZC 4.8 Pro do obliczania zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków. 11. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej Nr 418/07 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 12. Dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe w 2010r. 13. Wizje lokalne i wywiady z administracją budynku i jego użytkownikami. Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

5 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... I. Inwentaryzacja techniczno budowlana budynku. I.1. Ogólne dane techniczne budynku. Nazwa obiektu - Budynek biurowy C-2 Miejscowość - Kielce Adres - Al. IX Wieków Kielc 3 Właściciel obiektu - UM Właściciel węzła - UM Rok budowy Technologia - rama H Liczba klatek schodowych - 2 Wielkość kondygnacji w świetle - 3,00 Liczba kondygnacji - 6 i piwnice Liczba użytkowników Zestawienie kubatur i powierzchni. Kubatura budynku - V b m 3 Kubatura pomieszczeń ogrzewanych - V e m 3 Powierzchnia zabudowy - P z m 2 Powierzchnia całkowita budynku - P u 7.687,30 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze - A f 7.617,40 m 2 Współczynnik kształtu - A/V e 0,24 1/m I.2. Opis techniczny budynku Budynek posiada 6 kondygnacji naziemnych i jest całkowicie podpiwniczony. stopy i ławy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany budynku wykonane są w technologii szkieletu żelbetowego, stropodach wentylowany oraz pełny kryty papą, przewody wentylacyjne prefabrykowane, stolarka okienna drewniana i PVC, instalacje sanitarne: instalacja wody zimnej i centralnej ciepłej, kanalizacja, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, instalacja telefoniczna. Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

6 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... I.2.1 Opis techniczny podstawowych elementów budynku 1. Ściany piwnic z betonu wylewanego o gr. 35,0 m., tynk c-w. 2. Ściany zewnętrzne wypełniające szkielet żelbetowy z bloczków gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm., tynk dwustronny c-w. 3. Ściany wewnętrzne - cegła ceramiczna pełna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe o gr. 24,0 cm., tynk dwustronny. 4. Podłoga na gruncie wykładzina PCW lub warstwa żwirobetonowa, warstwa żużlu wielkopiecowego o gr. 15,0 cm., podkład z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem. 5. Stropodach wentylowany płyty kanałowe żelbetowe Ż o gr. 24,0 cm., płyty styropianowe o gr. 4,0 cm., warstwa cementowa o gr. 2,50 cm., płytki korytkowe na ściankach ażurowych, warstwa wyrównawcza cementowa, papa asfaltowa. Średnia wysokość warstwy powietrznej 60 cm. 6. Stropodach maszynowni tynk c-w, strop gęstożebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa wyrównawcza cementowa, papa. 7. Stolarka okienna V pietra wymieniona, oszklona szybą zespoloną. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o współczynniku U około 1,50 W/m 2 * K. 8. Pozostała stolarki okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ją do wymiany. Stolarka okienna o współczynniku U około 2,60 W/m 2 * K. 9. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, oszklone szybą pojedynczą lub stalowe, pełne, zimne. Stan techniczny kwalifikuje je do wymiany. Drzwi o średnim współczynniku U około 4,00 W/m 2 * K. I.3 System grzewczy I.3.1 Węzeł cieplny Instalacja c.o. korzysta z pośredniego jednofunkcyjnego węzła cieplnego wymiennikowego niskich parametrów zlokalizowanego w piwnicy budynku. Zasilanie w ciepło z sieci miejskiej. Węzeł zasilający wyposażone jest w pompy obiegowe c.o. oraz wymienniki c.o. Węzeł posiada zamontowaną instalację automatyki pogodowej która nie funkcjonuje, zamontowano regulator różnicy ciśnień oraz zainstalowano licznik ciepła. I.3.2 Instalacja grzewcza budynku. Budynek biurowy C-2 wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, która została wykonana w trakcie budowy obiektu. Instalacja pracuje w systemie wodnym, dwururowym, z rozdziałem dolnym i zamkniętym, miejscowym systemie odpowietrzania. Wykonana jest z rur stalowych, czarnych, spawanych. Zamontowano grzejniki żeliwne typu S-130 i T-1 oraz grzejniki z rur ożebrowanych i gładkich. Przewody rozprowadzające instalacji centralnego ogrzewania prowadzone są pod poziomem okien po ścianach, piony oraz odpowietrzenia prowadzone są po ścianach. Rolę elementów regulacyjnych pełnią kryzy zamontowane na podejściach do poszczególnych pionów oraz na gałązkach przygrzejnikowych. I.4. Ocena aktualnego stanu budynku I.4.1 Ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

7 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... W poniższej tabeli przedstawiono wartości współczynników przenikania ciepła U 0 dla przegród oraz porównano je z maksymalnymi wartościami dopuszczanymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opis przegrody Współczynnik U [ W/ (m 2 K)] Istniejący U max ( nie więcej niż) Różnica % Ściany zewnętrzne 1,12 0, Stropodach/ dach 0,77 0, Podłoga na gruncie 0,70 0,45 56 Okna 2,60 1,80 44 Wyniki wskazują, że budynek nie spełnia wszystkich wymagań określonych w 328 i 329 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznacza to konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną. I.4.2. Charakterystyka stanu technicznego oraz systemu grzewczego I Węzeł cieplny Węzeł cieplny zasilający budynek budzi szereg zastrzeżeń pod względem stanu technicznego i wyposażenia. Brak poprawnie działającej w węźle instalacji automatyki pogodowej nie pozwala na ponoszenie kosztów ciepła uzależnionych od temperatury zewnętrznej. Brak również możliwości technicznych realizowania osłabienia ogrzewania w nocy i w dni wolne od pracy. Stan techniczny węzła kwalifikuje go do wymiany z montażem instalacji automatyki pogodowej i sterowania czasem pracy instalacji z osłabieniem nocnym. I Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja grzewcza pracuje od momentu budowy budynku, bez remontów. Jej stan techniczny wskazuje na duże zużycie eksploatacyjne. Dotyczy to zwłaszcza rur, które po takim okresie eksploatacji wykazują znaczny stopień przesłonięcia przekroju. Powoduje to zmniejszenie przepływów oraz rozregulowanie hydrauliczne instalacji, co ma wpływ na temperaturę grzejników szczególnie na ostatnich kondygnacjach. Płukanie i mechaniczne udrażnianie pionów jest kosztowną i uciążliwą operacją. Również częściowa wymiana zarośniętych odcinków rur nie przynosi pożądanych, długotrwałych efektów ponieważ nie eliminuje przyczyn, a jedynie skutki. Instalacja wykazuje stałe ubytki wody. Dowodem na to jest stały dopływ nieuzdatnionej wody do instalacji centralnego ogrzewania, co przyspiesza odkładanie się kamienia w przewodach i jednocześnie podnosi w znaczący sposób koszty eksploatacji. Instalacja kwalifikuje się do Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

8 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... natychmiastowej wymiany z montażem nowych grzejników, termostatycznych zaworów przygrzejnikowych i podpionowych zaworów regulacyjnych. I Sprawności składowe systemu grzewczego sprawność regulacji i wykorzystania ciepła η e - 0,80 sprawność przesyłania η d - 0,90 sprawność akumulacji η s - 1,00 sprawność wytwarzania ciepła η g - 0,95 Sprawność systemu ogrzewania 68,4 % I Instalacja centralnej ciepłej wody. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest z gazowej kotłowni zlokalizowanej w sąsiednim budynku. Kotłownia jest własnością innego podmiotu administracyjnego i przez niego obsługiwana. Instalacja c.w. wykonana z przewodów stalowych, armatura tradycyjna. Stan przewodów i izolacji poziomów i pionów c.w. dostateczny. Planowane jest odłączenie się od kotłowni gazowej i montaż indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych z zastosowaniem baterii zbliżeniowych. I.5. Charakterystyka energetyczna budynku. Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby ogrzewania określono zgodnie z normą PN- EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia przy pomocy programu Audytor OZC 4.8 Pro. Poniżej zestawiono podstawowe wartości parametrów określających wielkość obliczonego zużycia energii cieplnej. roczne zapotrzebowanie na ciepło (energię końcową) do ogrzewania po uwzględnieniu sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu Q co GJ/a 5517,44 wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło (energię końcową) do ogrzewania z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego (w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej części budynku A f ) EK H kwh/(m 3 a) 201,20 Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

9 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... I.5.1. Moc cieplna zamówiona. Na podstawie obliczeń moc cieplna systemu grzewczego obliczona zgodnie z normą PN-EN Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynku biurowego C-2 UM przy Al. IX Wieków Kielc 3 wynosi 658,18 kw. Moc zamówiona u dostawcy ciepła wynosi 892,84 kw. Skorygowaną wielkość mocy zamówionej przyjęto na podstawie: obliczonego zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń oraz strat na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w budynku z uwzględnieniem zysków ciepła występujących w budynku. Moc cieplna obliczeniowa na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (wg. q h max. ) wynosi 38,05 kw. W przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych należy wystąpić do przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło o zmianę mocy zamówionej. I.5.2. Koszty ogrzewania W poniższej tabeli przedstawiono koszty ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym (obliczone w cenach brutto z r.). Budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej korzysta z taryfy czteroczłonowej (opłata zmienna za zużytą energię cieplną i przesył zmienny oraz opłata stała za moc cieplną zamówioną i usługi przesyłowe). Opis Jednostki Zużycie i koszty sezonowe zapotrzebowanie na ciepło (energię końcową) do ogrzewania po uwzględnieniu sprawności GJ/a 5517,44 systemu grzewczego - Q co średnia cena za jednostkę energii zł/gj 41,22 opłata zmienna zł/a szczytowa moc grzewcza (moc zamówiona) - q Moc MW 0,6582 średnia cena za jednostkę mocy zł/mw 8.992,17 opłata stała zł/a Opłata abonamentowa zł/a 0,0 całkowity koszt ogrzewania zł/a Budynek ma dostarczaną ciepłą wodę z kotłowni gazowej i dla potrzeb rozliczenia za c.w. korzysta z taryfy gazowej W-5 czteroczłonowej (opłata zmienna za zużyty gaz Nm 3 oraz stała i zmienna za usługi przesyłowe a także opłata abonamentowa). Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

10 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... Opłatę zmienną za 1 GJ energii cieplnej na potrzeby c.w. przeliczono ze zużycia Nm 3 gazu w ciągu roku. Opłatę stałą za 1 MW mocy cieplnej na przygotowanie c.w. przeliczono z opłaty stałej za usługę przesyłową gazu stałą dla taryfy W-5 na miesiąc. Opłatę abonamentową dla c.w. przeliczono z opłaty abonamentowej dla taryfy W-5. Po modernizacji instalacji ciepłej wody koszty za podgrzanie wody ponoszone będą wg. taryfy C-11 PGE. I.5.3. Charakterystyka systemu wentylacji. Wentylacja grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna nie została wykonana. Stwierdza się nierównomierną wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego, z czasowym nadmiernym wyziębianiem pomieszczeń biurowych w sezonie grzewczym przy jednoczesnym braku wentylacji w okresie letnim. Stan techniczny wentylacji niedostateczny. Wykonanie indywidualnej instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej dla wszystkich pomieszczeń kondygnacji naziemnych w całym budynku jest racjonalne. Planuje się zastosowanie wentylatorów pomieszczeniowych montowanych na wejściu do kanałów wentylacyjnych wyposażonych w regulację czasu pracy oraz posiadających klapy zwrotne. I.6. Wytyczne, sugestie i propozycje inwestora. 1. obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii w budynku. I.7. Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. A. Wykaz rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło: 1. poprzez zmniejszenie strat przez przegrody zewnętrzne: ściany zewnętrzne ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych budynku styropianem/wełna mineralną, metodą lekką mokrą. Przy ociepleniu ścian zlikwidowane zostaną tzw. żyletki żelbetowe stanowiące elementy architektoniczne a tworzące mostki liniowe. Elementy te zostaną zastąpione kształtkami styropianowymi co zlikwiduje istniejące mostki cieplne, stropodach wentylowany ocieplenie stropodachu granulatem celulozy, stropodach pełny maszynowni ocieplenie stropodachu styropapą, 2. poprzez zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez okna i drzwi oraz poprawę systemu wentylacji: wymiana pozostałej stolarki okiennej na okna o mniejszym współczynniku U z montażem nawiewników, Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

11 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str.... wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach biurowych, bez pomieszczeń piwnicznych, z regulacją strumienia powietrza wywiewanego, wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o mniejszym współczynniku U, 3. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody: montaż armatury zbliżeniowej oszczędnej w węzłach sanitarnych, zmiana źródła zasilania instalacji c.w. poprzez montaż indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych, 4. poprzez poprawienie sprawność systemu grzewczego: modernizacja instalacji c.o. która obejmuje wymianę i regulację instalacji oraz montaż nowych grzejników i termostatycznych zaworów przygrzejnikowych a także podpionowych zaworów regulacyjnych. Modernizacji podlega również węzeł cieplny poprzez jego wymianę ( wymienniki, rurociągi, izolacja rurociągów, filtry, odmulacze, regulator różnicy ciśnień, naczynie przeponowe, itp. armatura węzła) oraz montaż instalacji automatyki pogodowej i systemu sterowania ogrzewaniem umożliwiającego osłabienie ogrzewanie i stosowanie przerw w ogrzewaniu. Wykonał: Ludomir Duda & Waldemar Zwolski

12 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę budowlaną Przegroda: Ściany zewnętrzne Stan istniejący U 0 [W/(m 2 K)] 1,12 Stan istniejący Materiał izolacyjny R 0 [(m 2 K)/W] 0,89 styropian Platinum Plus fasada Współczynnik l W/ m * K 0,031 D O ru = ( x o* Q ou* O 0z - x 1* Q 1u* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0u* O 0m - y 1* q 1u* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q ou, Q 1u = 8,64 * 10-5 * Sd * A / R Q ou = [ GJ/rok ] 866,82 q 0u, q 1u = 10-6 * A * ( t wo - t zo ) / R q 0u = [ MW ] 0,10466 grubość docieplenia cm D R (m 2 *K)/W 3,87 4,19 4,52 U 1 W/(m 2 K) 0,21 0,20 0,18 D U W/(m 2 K) 0,91 0,92 0,94 R 1 (m 2 *K)/W 4,76 5,09 5,41 N ju zł/m 2 290,00 295,00 300,00 N u zł Q 1u GJ/rok 162,35 152,05 142,98 q 1u MW 0,0196 0,0184 0,0173 D O ru zł/rok SPBT lata 20,03 20,09 20,17 Wartość optymalna lata 20,03 Powierzchnia ścian przyjęta do obliczeń cieplnych Powierzchnia ścian przyjęta do obliczeń kosztów ocieplenia m m Wartość N ju przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczeniem powierzchni okien i drzwi. Koszt dokumentacji i audytu [ zł ] ,00 zł Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

13 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę budowlaną Przegroda: Dach/stropodach - wentylowany Stan istniejący U 0 [W/(m 2 K)] 0,77 Stan istniejący R 0 [(m 2 K)/W] 1,30 Materiał izolacyjny granulat celulozy Współczynnik l W/ m * K 0,041 D O ru = ( x o* Q ou* O 0z - x 1* Q 1u* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0u* O 0m - y 1* q 1u* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q ou, Q 1u = 8,64 * 10-5 * Sd * A / R Q ou = [ GJ/rok ] 282,94 q 0u, q 1u = 10-6 * A * ( t wo - t zo ) / R q 0u = [ MW ] 0,0342 grubość docieplenia cm D R (m 2 *K)/W 3,41 3,66 3,90 U 1 W/(m 2 K) 0,21 0,20 0,19 D U W/(m 2 K) 0,56 0,57 0,58 R 1 (m 2 *K)/W 4,72 4,96 5,20 N ju zł/m 2 47,00 51,00 55,00 N u zł Q 1u GJ/rok 78,11 74,27 70,79 q 1u MW 0,0094 0,0090 0,0085 D O ru zł/rok SPBT lata 4,95 5,27 5,59 Wartość optymalna lata 4,95 Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń cieplnych m Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń kosztów ocieplenia m Wartość N ju przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni przegrody. Koszt realizacji optymalnego usprawnienia Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski [ zł ] ,00 zł

14 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę budowlaną Przegroda: Dach/stropodach - maszynownia Stan istniejący U 0 [W/(m 2 K)] 0,73 Stan istniejący R 0 [(m 2 K)/W] 1,37 Materiał izolacyjny styropapa Współczynnik l W/ m * K 0,04 D O ru = ( x o* Q ou* O 0z - x 1* Q 1u* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0u* O 0m - y 1* q 1u* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q ou, Q 1u = 8,64 * 10-5 * Sd * A / R Q ou = [ GJ/rok ] 16,73 q 0u, q 1u = 10-6 * A * ( t wo - t zo ) / R q 0u = [ MW ] 0,0020 grubość docieplenia cm D R (m 2 *K)/W 3,25 3,50 3,75 U 1 W/(m 2 K) 0,22 0,21 0,20 D U W/(m 2 K) 0,52 0,53 0,54 R 1 (m 2 *K)/W 4,62 4,87 5,12 N ju zł/m 2 150,00 155,00 160,00 N u zł Q 1u GJ/rok 4,95 4,70 4,47 q 1u MW 0,0006 0,0006 0,0005 D O ru zł/rok SPBT lata 16,43 16,62 16,83 Wartość optymalna lata 16,43 Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń cieplnych m 2 69 Powierzchnia przegrody przyjęta do obliczeń kosztów ocieplenia m 2 70 Wartość N ju przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni przegrody. Koszt realizacji optymalnego usprawnienia Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski [ zł ] ,00 zł

15 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez okna oraz poprawie systemu wentylacji. Przedsięwzięcie: Stolarka okienna Współczynnik przenikania ciepła U 0 [W/(m 2 K)] 2,60 Współczynnik c r0-1,00 Współczynnik c m0-1,00 Współczynnik c w - 1,00 STAN ISTNIEJĄCY Strumień pow. went. m 3 /h t wo º C 20 D O ru = ( x o* Q o* O 0z - x 1* Q 1* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0* O 0m - y 1* q 1* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q o, Q 1 = ( 8,64* Sd * A Ok * U + 2,94 * c r * c w * V nom * Sd ) * 10-5 Q o = [ GJ/rok ] 3607,19 q 0, q 1 = 10-6 * A Ok * ( t wo - t zo ) * U + 3,4 *10-7 * V obl * ( t wo - t zo ) q 0 = [ MW ] 0,4353 Współczynnik U 1 [W/(m 2 K)] 1,80 1,60 1,40 1,30 Współczynnik c r - 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c m - 1,00 1,00 1,00 1,00 N jw1 zł/szt 246,00 246,00 246,00 246,00 N jw2 zł/szt 148,00 148,00 148,00 148,00 N w zł N jok zł/m 2 526,00 580,00 634,00 700,00 N Ok zł Q 1 GJ/rok 3190, , , ,72 q 1 MW 0,3850 0,3724 0,3598 0,3535 D O rok + D OrW zł/rok N w + N Ok zł SPBT lata 47,43 40,95 36,63 36,64 Wartość optymalna lata 36,63 Wartość N jok i N jw przyjęto na podstawie oferty posiadanej przez Inwestora Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni okien przeznaczonych do wymiany oraz iloczyn ceny jednostowej nawiewnika i ilości nawiewników przewidzianych do zainstalowania Powierzchnia okien przyjęta do obliczeń cieplnych przed termomodernizacją Powierzchnia stolarki przyjęta do obliczeń kosztów wymiany i obliczeń cieplnych po termomodernizacji m m koszt jednostkowy wstawienia okien zł/m ilość nawiewników szt. 340 koszt jednostkowy nawiewnika i montażu zł/szt. 148 ilość wentylatorów szt. 386 koszt jednostkowy wentylatora i montażu zł/szt. 246 Koszt dokumentacji [ zł ] Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

16 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez drzwi oraz poprawie systemu wentylacji. Przedsięwzięcie: Drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U 0 [W/(m 2 K)] 4,00 Współczynnik c r0-1,00 Współczynnik c m0-1,00 Współczynnik c w - 1,00 STAN ISTNIEJĄCY Strumień pow. went. m 3 /h 807 t wo º C 20 D O ru = ( x o* Q o* O 0z - x 1* Q 1* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0* O 0m - y 1* q 1* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Q o, Q 1 = ( 8,64* Sd * A Ok * U + 2,94 * c r * c w * V nom * Sd ) * 10-5 Q o = [ GJ/rok ] 192,98 q 0, q 1 = 10-6 * A Ok * ( t wo - t zo ) * U + 3,4 *10-7 * V obl * ( t wo - t zo ) q 0 = [ MW ] 0,0233 Współczynnik U 1 [W/(m 2 K)] 3,50 3,00 2,60 2,50 Współczynnik c r - 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c m - 1,00 1,00 1,00 1,00 N jw1 zł/szt 0,00 0,00 0,00 0,00 N jw2 zł/szt 0,00 0,00 0,00 0,00 N w zł N jdr zł/m , , , ,00 NDr zł Q 1 GJ/rok 180,23 167,47 157,27 154,72 q 1 MW 0,0218 0,0202 0,0190 0,0187 D O rok + D OrW zł/rok N w + N Ok zł SPBT lata 278,22 153,02 119,24 120,56 Wartość optymalna lata 119,24 Wartość N jdr i N jw przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni drzwi przeznaczonych do wymiany Powierzchnia drzwi przyjęta do obliczeń cieplnych przed termomodernizacją m 2 77 Powierzchnia drzwi przyjęta do obliczeń kosztów wymiany i obliczeń cieplnych po termomodernizacji m 2 77 koszt jednostkowy wstawienia drzwi zł/m Koszt realizacji optymalnego usprawnienia Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski [ zł ] ,00 zł

17 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Ocena opłacalności i wybór ulepszenia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Opis usprawnienia Modernizacja instalacji c.w. Stan istniejący Q ocw [GJ/rok] 395,7 q ocw [MW)] 0,0380 montaż baterii bezdotykowych RAZEM Przyjęte zmniejszenie zuzycia c.w % % 50 % 50,00% Zmiana sprawności dystrybucji ciepłej wody montaż miejscowych podgrzewaczy elektrycznych η w,p1 1,00 D O rcw = ( x o* Q 0cw* O 0z - x 1* Q 1cw* O 1z ) + 12 * ( y o* q 0cw* O 0m - y 1* q 1cw* O 1m ) +12 * ( Ab 0 - Ab 1 ) Gaz W-1 Kocioł gazowy x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Pogrzewacze elektryczne Sieć cieplna x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 1,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 1,00 y 1 = 0,00 Stan po modernizacji jedn. Remont instalacji Q 1cw GJ/rok 71,71 q 1cw MW 0,0380 N jcw zł/szt. 1200,00 N cw zł 52200,00 D O rcw zł/rok 12843,33 SPBT lata 4,06 Wartość optymalna lata 4,06 Wartość N jcw przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia stanowi sumę iloczynu ceny jednostkowej i ilości montowanych zaworów podpionowych oraz iloczynu ceny jednostowej montażu armatury i ilości perlatorów i reduktorów przewidzianych do zainstalowania ilość podgrzewaczy elektrycznych szt. 12 koszt jednostkowy podgrzewacza i montażu. zł/szt. 500,00 ilość baterii bezdotykowych c.w. szt. 66 koszt jednostkowy baterii oraz montażu zł/szt. 700,00 roboty poinstalacyjne zł. 0,00 Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

18 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Zestawienie zoptymalizowanych ulepszeń termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót zł SPBT lat DZIAŁANIE 1. Modernizacja instalacji c.w , Dach/stropodach - wentylowany , Dach/stropodach - maszynownia , Ściany zewnętrzne , Stolarka okienna , Drzwi zewnętrzne ,24 6 Uwagi: Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

19 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Wskazanie rodzajów ulepszeń poprawiających sprawność systemu grzewczego, utworzenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i określenie optymalnego wariantu. DZIAŁANIE Nr 7 Stan istniejący Q oco ( netto) = [GJ/rok] 3773,93 q 0 = [MW)] 0,658 h 0 = 0,684 w t0 = 1,00 w d0 = 1,00 Q co = [GJ/rok] 5517,44 D O rco = zł/rok ( x 0 *w t0* w d0* Q 0co* O 0z /h 0 - x 1 *w t1* w d1* Q 0co* O 1z /h 1 )+ 12 * (y 0 *q 0m *O 0m -y 1 * q 1m* O 1m ) + 12*( A b0 - A b1 ) Ogrzewanie węgiel Ogrzewanie powietrzne GHP x 0 = 0,00 x 0 = 0,00 x 1 = 0,00 x 1 = 0,00 y 0 = 0,00 y 0 = 0,00 y 1 = 0,00 y 1 = 0,00 Ogrzewanie elektryczne Ogrzewanie centralne x 0 = 0,00 x 0 = 1,00 x 1 = 0,00 x 1 = 1,00 y 0 = 0,00 y 0 = 1,00 y 1 = 0,00 y 1 = 1,00 Opis usprawnienia termomodernizacyjnego Koszt Poprawione h 1 w d1 q 1co D O rco N jco N co współczynniki Wartość zł sprawności MW zł/rok zł dokumentacja techniczna modernizacji systemu grzewczego h e = 0,80 1,00 0, wymiana instalacji c.o., montaż nowych grzejników, montaż termostatycznych zaworów przygrzejnikowych, montaż podpionowych zaworów regulacyjnych 0, h e = 0,93 1,00 0, modernizacja węzła, sterowanie czasem ogrzewania w d = 0,88 0,839 0,88 0, SPBT lata 29,34 Wartość N co przyjęto na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud Koszt usprawnienia optymalnego stanowi sumę kosztów poszczególnych działań których ceny jednostkowe podane są w tabeli powyżej bądź w tabeli Dane pomocnicze. dokumentacja techniczna modernizacji systemu grzewczego kpl zł wymiana i regulacja instalacji c.o. kpl zł ilość zaworów termostatycznych szt. 400 koszt jednostkowy zaworu termostatycznego i montażu. zł/szt. 160 zł ilość kpl. zaworów podpionowych kpl. 38 koszt jednostkowy kpl. zaworów podpionowych i montażu. zł/kpl zł modernizacja węzła, automatyka zł zł Koszt realizacji optymalnego usprawnienia [ zł ] ,00 zł Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

20 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2 UM, Al. IX Wieków Kielc 3 Str... Zestawienie ulepszeń składajacych się na optymalny wariant przedsiewzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawnośc systemu grzewczego L.p. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych η oraz współczynników w 1 Wytwarzanie ciepła przed bez zmian η g = 0,95 0,95 po 2 Przesyłanie ciepła wymiana instalacji c.o. η d = 0,90 0,95 3 Regulacja i wykorzystanie systemu ogrzewania: - regulacja instalacji, montaż nowych grzejników, montaż zaworów termostatycznych, montaż podpionowych zaworów regulacyjnych η e = 0,80 0,93 4 Akumulacja ciepła bez zmian η s = 1,00 1,00 5 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 2 dni w t = 1,00 0,85 6 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby. t = 16 godz. w d = 1,00 0,88 Sprawność całkowita systemu η g η d η e η s = η 1 = 0,684 0,839 Wykonał: Ludomir Duda, Waldemar Zwolski

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zagroda garncarza Budynek dydaktyczny Miejscowość: Kłóbka Adres: dz. nr 162 Projektant: mgr inż. Janusz Mospinek Data obliczeń: Czwartek 12 Sierpnia 2010 9:42 Data

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla modernizacji instalacji grzewczej Miejscowość: Wrocław Adres: ul. Horbaczewskiego 61 Projektant: Rafał Piernikarczyk

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe

Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe WFOŚiGW w Olsztynie ul. Jagiellońska dz. Nr 29/7 - budynek biurowy Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowy 1.2 Rok budowy ok. 1900 1.3 1.4 ul. Jagiellońska nr 29/7 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI T. Wróbel Sp. J. ul. Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk tel/fax (058) 341 14 09 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Budynek A Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Ornitologów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU Str. nr 3/26 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja / technologia budynku szkielet i stropy żelbetowe, ściany z cegły ceramicznej pełnej 2. Liczba kondygnacji 2+1 3. Kubatura

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.28r. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9 Projekt: Starostwo Prudnik Strona 1 Temat: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Obiekt: BUDYNEK BIUROWY Adres: 48-370 Prudnik ul. Kościuszki 76 Jednostka proj.: Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Artur

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 maja 42 w Piekarach Śląskich". Adres budynku: ulica: Konstytujcji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został "ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOSTRZYNIE N. ODRĄ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W KOSTRZYNIE N. ODRĄ NOWA ENERGIA. DORADCY ENERGETYCZNI Bogacki, Osicki, Zieliński Spółka jawna ul. Armii Krajowej 67; 40-671 Katowice; tel. 32 209 55 46 REGON: 243066841; NIP: 954-273-98-93 biuro@nowa-energia.pl AUDYT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.28r. Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ELEKO FRANCISZEK RADOMYSKI

ELEKO FRANCISZEK RADOMYSKI FRANCISZEK RADOMYSKI 05-230 Kobyłka ul. Nadarzyn 2a /fax (22) 786-38 - 70 Tytuł opracowania: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ w BABICACH GMINA BABICE Zamawiający: URZĄD GMINY BABICE 32-551 BABICE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku żłobka

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11D 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Łódzka 19-29 62-800 Kalisz powiat: Kalisz województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Pomiary własne audytora Pomiary własne. Wizja lokalna. - Wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11 A 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim Zamawiający: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Wykonawca: mgr Waldemar Władyga upr. nr MI/ŚE/1883/2009 Zamość Sierpień

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo