PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA"

Transkrypt

1 Licencja dla: Projekt-Technika 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr.4 INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ: POWIAT: WOJEWÓDZTWO: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UL. WESTERPLATTE KRAKÓW UL. OBROŃCÓW MODLINA 2, KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd 5) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 8) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani Imię i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data Projektant: Dariusz Czerwik Kielce,

2 Licencja dla: Projekt-Technika 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie Parametry przegród budowlanych I. Przegrody ściany zewnętrzne 1 SZ 1 - gr. 54cm SZ 1 0,25 0,25 Tak 2 SZ 2 - gr. 54cm SZ 2 0,25 0,25 Tak II. Przegrody strop zewnętrzny 1 STZ 1 - wentylowany STZ 1 0,21 0,20 Tak 1 2 STZ 2 -nie wentylowany STZ 2 0,21 0,30 Tak III. Przegrody podłogi na gruncie 1 Podłoga na gruncie PG 1 0,88 0,30 Nie stosuje się 2 IV. Przegrody ściany wewnętrzne 1 SW 1 - gr.41cm SW 1 1,27 Brak wymagań Tak V. Przegrody drzwi wewnętrzne 1 DW 90x210 DW 2,40 Brak wymagań Tak VI. Przegrody drzwi zewnętrzne 1 DZ 150x230 DZ 1,60 1,70 Tak 2 DZ 100x230 DZ 1,60 1,70 Tak 3 DZ 360x450 DZ 1,80 1,70 Nie stosuje się 2 VII. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Wsp.U wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 OZ 178x207 OZ 1,40 1,30 Tak 1 2 OZ 174x252 OZ 1,40 1,30 Tak 1 3 OZ 174x110 OZ 1,40 1,30 Tak 1 4 OZ 170x175 OZ 1,40 1,30 Tak 1 5 OZ 174x253 OZ 1,40 1,30 Tak 1 6 OZ 85x88 OZ 1,40 1,30 Tak 1 7 OZ 174x261 OZ 1,40 1,30 Tak 1 8 OZ 174x255 OZ 1,40 1,30 Tak 1 U max 1 Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego, garażowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w WT, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.; 2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014r. poz.1200) w art. 43 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, polegające m.in. na dodaniu art.5 ust.2b, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku;

3 Licencja dla: Projekt-Technika 3 9 OZ 85x100 OZ 1,40 1,30 Tak 1 10 OZ 174x233 OZ 1,40 1,30 Tak 1 11 OZ 150x341 OZ 1,60 1,80 Tak VIII. Okno wewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Udział pow. oszklonej C Wsp.U wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek U max spełniony 1 Okno wewnętrzne OW 60x120 1,40 0,70 1,50 Tak 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Przeznaczenie budynku Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 [W/m 2 K] Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Budynki użyteczności publicznej A 0 = 141,10m 2 A z = 961,57m 2 Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego A w = 1410,69m 2 Graniczna wartość powierzchni okien A 0max = 0,15 A z + 0,03 A w = 186,56m 2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A 0 A 0max Warunek spełniony 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy Numer strefy Nazwa strefy A f V θ i Zapotrzebowanie na ciepło Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 882, ,44 20, ,84 2 Strefa O2 599, ,00 8, ,97 Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQ H,nd [kwh/rok] ,81 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Ciepło właściwe wody, c w 4,19 kj/(kg K) Gęstość wody, ρ W 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θ W 55 Temperatura zimnej wody, θ O 10 Współczynnik korekcyjny, k R 0,70 - Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A f 1482,40 m 2 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, V W 0,35 dm 3 /(m 2 dzień) Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., Q W,nd 6931,22 kwh/rok o C o C

4 Licencja dla: Projekt-Technika 4 5) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Miejska sieć cieplna Udział procentowy 100 % Ciepło sieciowe z ciepłowni lokalnej Współczynnik W H 1,30 - Energia użytkowa Q H,nd ,81 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100kW Sprawność wytwarzania η H,g 0,99 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą Sprawność regulacji η H,e 0,93 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Sprawność przesyłu η H,d 0,98 - Wybrany wariant akumulacji System ogrzewczy bez zbiornika buforowego Sprawność akumulacji η H,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η H,tot 0,90 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,h% 1045,09 kwh/rok 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Miejska sieć ciepłownicza Nr źródła 1 - Udział procentowy 50,00 % Ciepło sieciowe z ciepłowni lokalnej Współczynnik W W 1,30 - Energia użytkowa Q W,nd 3465,61 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa), o mocy nominalnej powyżej 100 kw Sprawność wytwarzania η W,g 0,97 - Wybrany wariant przesyłu Centralne podgrzewanie wody system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 Sprawność przesyłu η W,d 0,86 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r.

5 Licencja dla: Projekt-Technika 5 Sprawność akumulacji η W,s 0,86 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η W,tot 0,67 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,w% 259,12 kwh/rok Kolektory słoneczne Nr źródła 2 - Udział procentowy 50,00 % Odnawialne źródła energii - Energia słoneczna Współczynnik W W 0,00 - Energia użytkowa Q W,nd 3465,61 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kolektory Słoneczne Termiczne Sprawność wytwarzania η W,g 0,79 - Wybrany wariant przesyłu Centralne podgrzewanie wody system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 Sprawność przesyłu η W,d 0,86 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. Sprawność akumulacji η W,s 0,86 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η W,tot 0,54 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,w% 513,36 kwh/rok 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Nowe źródło światła Nr źródła 1 - Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W L 3,00 Energia użytkowa E l,i% 45968,65 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 1482,40 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 2250,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 250,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Nie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% - kwh/rok

6 Licencja dla: Projekt-Technika 6 8) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Q K,H [kwh/rok] Q P,H [kwh/rok] 1 Miejska scieć cieplna , ,67 Suma , ,67 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Q K,W [kwh/rok] Q P,W [kwh/rok] 1 Miejska sieć ciepłownicza 5193, ,29 2 Kolektory słoneczne 6376, ,07 Suma 11569, ,35 Oświetlenie wbudowane Nr źródła Q K,L [kwh/rok] Q P,L [kwh/rok] 1 Nowe źródło światła 45968, ,96 Suma 45968, ,96 Zestawienie energii pierwotnej Q P =Q P,H +Q P,W +Q P,L ,99 kwh/rok Zestawienie energii końcowej EK=(Q K,H +Q K,W +Q K,L +E el,pom ) / A f 118,10 kwh/(m 2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 202,74 kwh/(m 2 rok) EP=Q P /A f Budynek referencyjny wg WT 2014 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku A f 1482,40 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EP H+W 65,00 kwh/(m 2 rok) EP L 100,00 kwh/(m 2 rok) EP max 165,00 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi 202,74 < 165,00 Nie stosuje się 3 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014r. poz.1200) w art. 43 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, polegające m.in. na dodaniu art.5 ust.2b, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku;

7 Licencja dla: Projekt-Technika 7 9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych 10. Dni Oszczędzania Energii Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych Janusz Gondek Wrocław zcentralizowane źródła ciepła z obszarami zasilania EC Zawidawie Obszar

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WARSZAWIE ul. Majdańska 38/40, Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Certyfikat 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 Obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja TECHNOLOGIA EKOBUD Realizowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Grudziądzu przy ulicy Miłosza. Obiekt został zbudowany na podstawie adaptacji projektu gotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo