Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs"

Transkrypt

1 Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs Suplement ISSN BIULETYN MINISTRA I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 W NUMERZE Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 rok Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych i promotorskich w ramach 31 konkursu

3 Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 rok na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) Wykaz składa się z czterech części: 1) I dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 rok, dla placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk; 2) II dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 rok, dla jednostek badawczo-rozwojowych; 3) III dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 rok, dla innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki; 4) IV dotacje na podstawową działalność statutową na 2007 rok, dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. We wszystkich częściach jest to alfabetyczny wykaz jednostek wraz z kategorią ustaloną przez komisje Rady Nauki i zatwierdzoną przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wysokość dotacji została obliczona zgodnie z zaopiniowanymi w dniu 4 stycznia 2007 r. przez Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Wytycznymi do określenia dotacji statutowej na rok Propozycja wysokości dotacji na podstawową działalność statutową na 2007 rok dla jednostek naukowych została zaopiniowana przez obie komisje Rady Nauki. Podziału dokonano według następujących kierunkowych wytycznych: 1) jednostki kategorii I dotacja bazowa 2006 po korekcie w październiku 2006 ; 2) jednostki kategorii II dotacja bazowa 2006; 3) jednostki kategorii III dotacja w wysokości 75 proc. dotacji bazowej 2006; 4) jednostki kategorii IV dotacja w wysokości 50 proc. dotacji bazowej 2006; 5) jednostki kategorii V dotacja zerowa. Dla wyrównania różnic w poziomie dotacji, jednostki o największej efektywności i najniższej dotacji na jednego pracownika zatrudnionego w B+R uzyskają dodatkową kwotę dotacji na nowe zadanie badawcze. Wysokość tej kwoty proponowana będzie przez właściwe zespoły robocze oraz komisje Rady Nauki (postępowanie dwuetapowe). Liczba jednostek, którym przyznane zostaną tego typu środki nie może przekroczyć 6 proc. całkowitej liczby jednostek w danej grupie jednostek jednorodnych. Wzrost dotacji na nowe zadanie nie może przekroczyć 20 proc. dotacji bazowej Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotację na podstawową działalność statutową na 2007 rok Lp. Nazwa jednostki Kategoria Kwota dotacji w zł Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria I Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk II Jednostki badawczo-rozwojowe III Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki IV Podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych

4 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria I. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Centrum Badań Ekologicznych PAN Centrum Badań Kosmicznych PAN Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Centrum Biologii Medycznej PAN Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Badań Literackich PAN Instytut Badań Systemowych PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN Instytut Budownictwa Wodnego PAN Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Chemii Organicznej PAN Instytut Dendrologii PAN Instytut Farmakologii PAN Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Instytut Fizyki Molekularnej PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Genetyki Człowieka PAN Instytut Genetyki Roślin PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Instytut Geofizyki PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Instytut Historii Nauki PAN Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Instytut Inżynierii Chemicznej PAN Instytut Języka Polskiego PAN Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Instytut Matematyczny PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Instytut Nauk Geologicznych PAN Instytut Nauk Prawnych PAN Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Instytut Oceanologii PAN Instytut Ochrony Przyrody PAN Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN Instytut Podstaw Informatyki PAN Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Psychologii PAN Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Instytut Slawistyki PAN Instytut Studiów Politycznych PAN Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Instytut Sztuki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN Zakład Antropologii PAN Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN Zakład Badania Ssaków PAN Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Zakład Biologii Antarktyki PAN Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN

5 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Zakład Ornitologii PAN II. Jednostki badawczo-rozwojowe 78 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Centralne Laboratorium Chłodnictwa Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Główny Instytut Górnictwa Instytut Architektury Tekstyliów Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instytut Badawczy Leśnictwa Instytut Badań Edukacyjnych Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Instytut Barwników i Produktów Organicznych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Instytut Celulozowo-Papierniczy Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Instytut Chemii Nieorganicznej Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Elektrotechniki Instytut Energetyki Instytut Energii Atomowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Farmaceutyczny Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego Instytut Geodezji i Kartografii Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Hematologii i Transfuzjologii Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych Instytut Kardiologii Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Lotnictwa Instytut Maszyn Matematycznych Instytut Materiałów Ogniotrwałych Instytut Matki i Dziecka Instytut Mechaniki Precyzyjnej Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Instytut Metali Nieżelaznych Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych Instytut Morski Instytut Nafty i Gazu

6 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Instytut Nawozów Sztucznych Instytut Obróbki Plastycznej Instytut Ochrony Roślin Instytut Ochrony Środowiska Instytut Odlewnictwa Instytut Optyki Stosowanej Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Instytut Pojazdów Szynowych TABOR Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Instytut Przemysłu Cukrowniczego Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Instytut Przemysłu Organicznego Instytut Przemysłu Skórzanego Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM Instytut Psychiatrii i Neurologii Instytut Reumatologii im. med. Eleonory Reicher Instytut Rozwoju Miast Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Instytut Spawalnictwa Instytut Sportu Instytut Szkła i Ceramiki Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL Instytut Techniki Budowlanej Instytut Techniki Cieplnej Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Instytut Technologii Drewna Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Instytut Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata Instytut Tele- i Radiotechniczny Instytut Transportu Samochodowego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka Instytut Wzornictwa Przemysłowego Instytut Włókien Naturalnych Instytut Włókiennictwa Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Zootechniki Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła Morski Instytut Rybacki Narodowy Instytut Leków Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny BELMATEX Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów OBRUSN Ośrodek Badań Naukowych im.wojciecha Kętrzyńskiego Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski

7 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Przemysłowy Instytut Elektroniki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Przemysłowy Instytut Motoryzacji Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego Wojskowy Instytut Medyczny Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej III. Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki 244 Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna - Zakład Badawczo-Rozwojowy Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznański Park Naukowo-Technologiczny KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o Polska Akademia Umiejętności IV. Podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych 249 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Paliw i Energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Mechaniczno- Elektryczny Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Zdrowia Publicznego

8 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii Akademia Medyczna w Gdańsku, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Zaocznym Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Akademia Medyczna w Warszawie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Farmaceutyczny Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Nauki o Zdrowiu Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna w Krakowie Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno- Biologiczny Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Leśny Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Agroinżynierii Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Ogrodniczy Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Form Przemysłowych Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku 4 2

9 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zakład Badań nad Literaturą Religijną Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Filozoficzny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Historii Kościoła Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Politechnika Białostocka, Wydział Architektury Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska, Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej

10 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki Politechnika Opolska, Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechnika Poznańska, Wydział Architektury Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Mechaniczny Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Nauczycielski Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Transportu Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechnika Szczecińska, Instytut Fizyki Politechnika Szczecińska, Instytut Matematyki Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Politechnika Warszawska, Wydział Architektury Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Matematyczno-Fizyczny

11 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Transportu Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Centrum Badawcze Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Lekarski Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Wydział Stomatologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Żywności Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Rolniczy Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny

12 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski, Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

13 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania , Biblioteka Uniwersytecka , Collegium Europaeum Gnesnense , Wydział Biologii , Wydział Chemii , Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej , Wydział Fizyki , Wydział Historyczny , Wydział Matematyki i Informatyki , Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych , Wydział Nauk Społecznych , Wydział Neofilologii , Wydział Prawa i Administracji , Wydział Studiów Edukacyjnych , Wydział Teologiczny Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

14 Lp Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) Kategoria Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Nowych Technologii i Chemii Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego

15 PRZYZNANE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH WŁASNYCH I PROMOTORSKICH W RAMACH 31 KONKURSU TYTUŁ PROJEKTU KIEROWNIK PROJEKTU MIEJSCE REALIZACJI KOMISJĘ RADY (w zł) ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZR-1 Odwzorowanie w językach sformalizowanych: klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy dr Kordula Świętorzecka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 12 REKOMENDOWANY Rozsądek jako praktyka. Funkcje i znaczenie sądzenia w filozofii praktycznej Immanuela Kanta dr hab. Magdalena Środa Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii 15 REKOMENDOWANY Racjonalna sprawiedliwość: John Rawis na tle współczesnych sporów o sprawiedliwość Marek Jan Siemek Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii 18 REKOMENDOWANY Życie i wiedza. Georg Misch i jego filozofia życia dr Krzysztof Sołoducha Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Cybernetyki 18 REKOMENDOWANY Iluzja w malarstwie: próba filozoficznej interpretacji Iwona Lorenc Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii 12 REKOMENDOWANY Spór o podstawy teorii czynności mowy dr Maciej Witek Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny 24 REKOMENDOWANY Peirce owska idea nieskończonej społeczności badaczy jako konieczny warunek możliwości wszelkiego poznania dr Agnieszka Hensoldt Uniwersytet Opolski Wydział Historyczno- Pedagogiczny 24 REKOMENDOWANY Neologicyzm. Redukcja matematyki do ontologii logicznej dr hab. Andrzej Biłat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii 30 REKOMENDOWANY Mistrz Eckhart i przezwyciężenie metafizyki. Ontologia Kazań i wybranych dzieł łacińskich Jan Andrzej Kłoczowski Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Filozoficzny 24 REKOMENDOWANY Medycyna wobec bliźniąt syjamskich. Studium teologiczno-moralne dr hab. Józef Wróbel Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Teologii 12 REKOMENDOWANY Antropologiczny fundament moralności małżeństwa i rodziny dr Marian Pokrywka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Teologii 24 REKOMENDOWANY Rozumienie sukcesji apostolskiej w dialogach ekumenicznych dr Rajmund Porada Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny 24 REKOMENDOWANY Struktura retoryczna Tory a teologia judaizmu dr Teresa Stanek Wydział Teologiczny 36 REKOMENDOWANY Między uniwersytetem a zakonem - rękopiśmienna spuścizna filozoficzno-teologiczna i źródła do biografii dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446). Kwerenda archiwalnobiblioteczna mgr Anna Zajchowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny 18 REKOMENDOWANY Zebranie i opracowanie materiałów i dokumentacji do monografii poświęconej postaci Nabopolassara (na tle powstania i rozkwitu mocarstwa neobabilońskiego) oraz jego wizerunku w literaturze starożytnej dr hab. Piotr Briks Uniwersytet Szczeciński Wydział Teologiczny 18 REKOMENDOWANY Gatunek-Kanon-Polityka. Historia i genologia pisarstwa kobiecego w XX wieku dr hab. Inga Iwasiów Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny 30 REKOMENDOWANY Slowiański świat. Hymnografia słowiańska dr hab. Bogusław Zieliński Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 24 REKOMENDOWANY Komedie Terencjusza (monografia) dr hab. Ewa Skwara Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 30 REKOMENDOWANY Wstęp do filologii klasycznej dr Gościwit Malinowski Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny 36 REKOMENDOWANY Mieczysław Jastrun - poeta i tłumacz. Od kultury języków do kultury słowa dr hab. Leszek Szaruga Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich 18 REKOMENDOWANY Druki funeralne jako formy pamięci kultury miejskiej w okresie baroku na przykładzie miasta Wrocławia Mirosława Czarnecka Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny 24 REKOMENDOWANY

16 KOMISJĘ RADY (w zł) Z czego wyrosła "Iliada"? Problem wtórności Homera wobec cyklicznej tradycji oralnej dr Karol Zieliński Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny 24 REKOMENDOWANY Folklor ludów tunguskich (na podstawie literatury ludowej) dr Jerzy Tulisow Uniwersytet Warszawski Instytut Orientalistyczny 16 REKOMENDOWANY Guślarz na katedrze - Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do wykładów paryskich ( ) dr Grzegorz Ziółkowski Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 12 REKOMENDOWANY W kręgu pytań fundamentalnych: Herbert i Nietzsche Seweryna Wysłouch Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 24 REKOMENDOWANY Angielskie przekłady, parafrazy i emulacje poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego dr hab. Piotr Urbański Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny 17 REKOMENDOWANY Dionizyjska Pani i fantasmagoria śmierci. Przestrzeń semiotyczna starości i upojenia w polskiej literaturze współczesnej dr Joanna Hobot Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki 36 REKOMENDOWANY Konserwaryzm kulturowy rzymskiej arystokracji senatorskiej późnego antyku w pismach Kwintusa A. Symmacha - analiza dzieł zachowanych Jerzy Styka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny 30 REKOMENDOWANY Apollo Korzeniowski - biografia twórcza i obywatelska, dzieło literackie dr hab. Agnieszka Ziołowicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki 12 REKOMENDOWANY Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej dr Grażyna Urban-Godziek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki 36 REKOMENDOWANY 1 Tadeusz Peiper w Hiszpanii dr hab. Stanisław Rosiek Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczno-Historyczny 24 REKOMENDOWANY Obraz Hannibala w literaturze antycznej dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny 12 REKOMENDOWANY Niekończące się opowieści. Powieść fantasy jako polemiczna gra z tradycją i własną konwencją (twórczość Andrzeja Sapkowskiego na tle kanonu literatury fantasy) Teresa Walas Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki 12 REKOMENDOWANY Dramat polski Przedstawienia, druki, egzemplarze Jan Michalik Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki 36 REKOMENDOWANY Specyfika cyrylicznych ksiąg liturgicznych w państwie polsko-litewskim do końca XVI wieku Aleksander Naumow Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny 36 REKOMENDOWANY Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej dr hab. Andrzej Dudek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 18 REKOMENDOWANY Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach dr Piotr Chlebowski Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 30 REKOMENDOWANY Społeczeństwo i kultura a paradygmat narodu: estetyczne i etyczne dylematy polskiej prawicy w literaturze i publicystyce lat Krzysztof Paweł Stępnik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny 24 REKOMENDOWANY Antroponimia karaimska mgr Mariola Abkowicz Wydział Neofilologii 18 REKOMENDOWANY Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionsarten w językach słowiańskich dr hab. Jadwiga Stawnicka Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny 30 REKOMENDOWANY Grico i grecanico - geneza greckich dialektów Kalabrii i Apulii Janina Ławińska-Tyszkowska Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny 18 REKOMENDOWANY Wyrażanie względnej lokalizacji temporalnej zdarzeń (taxis) w języku polskim i rosyjskim dr Iwona Łuczków Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny 24 REKOMENDOWANY Analiza dyskursu z perspektywy językoznawstwa kognitywnego dr hab. Wojciech Kubiński Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczno-Historyczny 15 REKOMENDOWANY Podejście zadaniowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego dr Iwona Janowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki 24 REKOMENDOWANY

17 KOMISJĘ RADY (w zł) Współczesne języki zachodniej Mongolii dr Jan Stanisław Rogala Uniwersytet Warszawski Instytut Orientalistyczny 12 REKOMENDOWANY Warianty leksykalne w kanadyjskiej odmianie języka angielskiego w Toronto - próba identyfikacji kanadianizmów Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny 16 REKOMENDOWANY Polisensoryczna stymulacja komunikacji werbalnej i niewerbalnej na tle akwizycji dziecka z deficytami rozwojowymi Iwona Nowakowska-Kempna Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny 12 REKOMENDOWANY Agresja werbalna w życiu publicznym. Zbiór inwektyw politycznych ( ) Irena Kamińska-Szmaj Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny 12 REKOMENDOWANY Systemy czasu i przestrzeni w piktograficznym piśmie kapłanów Dongba ludu naxi w ujęciu kognitywnym - w kontekście tybeto-birmańskim dr Maciej Gaca Wydział Neofilologii 18 REKOMENDOWANY Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej Bogdan Walczak Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 30 REKOMENDOWANY Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego dr hab. Ryszard Daniel Golianek Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Kultura muzyczna w rezydencjach Hieronima Floriana Radziwiłła ( ) w Słucku i Białej (Podlaskiej) dr Irena Bieńkowska Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny 24 REKOMENDOWANY Andre Le Brun, "pierwszy rzeźbiarz" króla Stanisława Augusta dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachuba Instytut Sztuki PAN 20 REKOMENDOWANY Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości dr hab. Małgorzata Omilanowska Instytut Sztuki PAN 12 REKOMENDOWANY Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku dr Paweł Gancarczyk Instytut Sztuki PAN 36 REKOMENDOWANY Rewitalizacja dawnych technologii barwienia naturalnego w aspekcie współczesnych, proekologicznych tendencji w projektowaniu mody i sztuki włókna - na podstawie analizy tkanin z XVIII-XX w. ze zbiorów polskich dr Katarzyna Schmidt-Przewoźna Instytut Włókien Naturalnych 36 REKOMENDOWANY Gotyckie złotnictwo w Wielkopolsce Józef Poklewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych 24 REKOMENDOWANY Stanisław Zawadzki, architekt polskiego klasycyzmu dr hab. Ryszard Mączyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych 30 REKOMENDOWANY Malarstwo olejne Józefa Pankiewicza - materiał i technika dr hab. Dariusz Markowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych 27 REKOMENDOWANY Konopielki, wałaczobnyja piesni, lalinkos. O kolędowaniu wielkanocnym na ziemiach polskich, litewskich, łotewskich i białoruskich dr Gustaw Juzala-Deprati Instytut Archeologii i Etnologii PAN 36 REKOMENDOWANY Przygotowanie publikacji Katalog Zabytków Sztuki Małopolski (seria Dehio)/ Dehio- Handbuch der Kunstdenkmaeler in Polen - Kleinpolen Adam Małkiewicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Niezależne kino amerykańskie przełomu wieków dr hab. Andrzej Pitrus Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 30 REKOMENDOWANY Twórczość filmowa Zhanga Yimou Alicja Helman Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 30 REKOMENDOWANY Badanie słuchu absolutnego Andrzej Rakowski Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Reżyserii Dźwięku 24 REKOMENDOWANY Tekst jako dzieło sztuki w Polsce po 1967 roku. Kontekst i/a autonomia znaku konkretnego Piotr Piotrowski Wydział Historyczny 24 REKOMENDOWANY Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku dr Justyna Olszewska-Świetlik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych 30 REKOMENDOWANY Myślenie moralne osób dorosłych. Sposoby rozwiązywania dylematów moralnych przez kobiety i mężczyzn: różnice i podobieństwa dr Dorota Czyżowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny 24 REKOMENDOWANY

18 KOMISJĘ RADY (w zł) Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu społecznym Bogdan Wojciszke Instytut Psychologii PAN 36 REKOMENDOWANY Strategie wywierania wpływu, rodzaj potrzeby władzy a kapitał społeczny Krystyna Skarżyńska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 18 REKOMENDOWANY Psychologiczne korelaty oceny jakości usług profesjonalnych na przykładzie usług edukacyjnych dr hab. Elżbieta Hornowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 20 REKOMENDOWANY Architektura poznawcza umysłu dyskursywnego: badania podstawowe dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 36 REKOMENDOWANY Wpływ i manipulacja, "wpływacz" i manipulator. Analiza porównawcza uwarunkowań sytuacyjnych i osobowych Dariusz Doliński Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 12 REKOMENDOWANY Wywieranie wpływu społecznego - techniki i mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw ich skuteczności Dariusz Doliński Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 36 REKOMENDOWANY 1 Wpływ nastroju depresyjnego i treningu bezradności na procesy pamięci i rozumowania przy uwzględnieniu roli pamięci operacyjnej i aktywności mózgu dr Aneta Brzezicka-Rotkiewicz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 36 REKOMENDOWANY Konekcjonistyczny model uczenia mimowolnego - charakter reprezentacji wiedzy ukrytej oraz ograniczenia występujące w trakcie jej nabywania dr Michał Wierzchoń Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny 24 REKOMENDOWANY Psychologiczne uwarunkowania strategii ujawniania informacji prywatnych w rozmowie Zbigniew Zaleski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych 18 REKOMENDOWANY Poznawcze mechanizmy powstawania zjawiska dereizmu w schizofrenii dr Katarzyna Prochwicz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny 16 REKOMENDOWANY Wpływ talamotomii na funkcje kognitywne i stopień nasilenia depresji u osób z chorobą Parkinsona dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii 24 REKOMENDOWANY Ja-współzależne i Ja-niezależne: różnice formalne w schemacie Ja i ich konsekwencje regulacyjne Maria Jarymowicz Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii 14 REKOMENDOWANY Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące dr hab. Piotr Francuz Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 24 REKOMENDOWANY Wzory aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fmri w stanach senności i zmęczenia Tadeusz Marek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 36 REKOMENDOWANY Kontrola poznawcza: znaczenie funkcji monitorowania konfliktu i redukcji interferencji dla skuteczności przełączania uwagi między zadaniami Edward Nęcka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny 10 REKOMENDOWANY Zmiany w zakresie subiektywnej jakości życia jako miara skuteczności psychoterapii Jerzy Brzeziński Wydział Nauk Społecznych 32 REKOMENDOWANY Wpływ aktywizacji negatywnego stereotypu o zdolnościach na procesy rozumowania przy uwzględnieniu pośredniczącej roli pamięci operacyjnej i subiektywnego odczuwania czasu dr Sylwia Bedyńska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 24 REKOMENDOWANY Warszawski Zestaw Zdjęć Ekspresji Emocjonalnej Twarzy dr hab. Rafał Krzysztof Ohme Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii 24 REKOMENDOWANY Edukacja zawodowa młodzieży na Warmii i Mazurach w latach dr hab. Alicja Kicowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 12 REKOMENDOWANY Problem resentymentu w perspektywie pedagogicznej dr Jacek Posłuszny Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych 18 REKOMENDOWANY "Mała szkoła" - środowisko lokalne - zmiana społeczna. Przestrzeń społecznoedukacyjnych relacji dr Danuta Uryga Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych 24 REKOMENDOWANY Nowe media w komunikowaniu się wielkomiejskiej młodzieży licealnej z rówieśnikami dr hab. Anna Wiłkomirska Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny 13 REKOMENDOWANY

19 KOMISJĘ RADY (w zł) Akcja społeczna Szkoła z klasą jako strategia zmiany szkoły polskiej. Plany, oczekiwania, reakcje. Opis i analiza materiałów i zasobów internetowych akcji społecznej, w której wzięło udział 8 tysięcy szkół dr Grażyna Czetwertyńska Uniwersytet Warszawski Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 24 REKOMENDOWANY Duchowo-afektywna kondycja studentów pedagogiki. Studium pedagogicznopsychologiczne dr Ewa Ryś Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny 12 REKOMENDOWANY Relacje i doświadczenia społeczne dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dr hab. Amadeusz Krause Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 36 REKOMENDOWANY Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji Kazimierz Zbigniew Kwieciński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny 7 REKOMENDOWANY Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich dr hab. Lechosław Gapik Wydział Studiów Edukacyjnych 12 REKOMENDOWANY Społeczno-edukacyjne konstrukcje sukcesu życiowego. Studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej dr Dobrochna Hildebrandt Wydział Studiów Edukacyjnych 36 REKOMENDOWANY Problemy rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu dr hab. Kazimiera Krakowiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych 10 REKOMENDOWANY Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu personalistycznym Wojciech Chudy Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 12 REKOMENDOWANY Studiowanie w średniej dorosłości a projektowanie życia. Studium psychopedagogiczne zdarzeń niepunktualnych Zbigniew Kwieciński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 12 REKOMENDOWANY Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji - studium socjopedagogiczne Kazimierz Zbigniew Kwieciński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych i Sztuki 12 REKOMENDOWANY Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dr hab. Ewa Filipiak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii 24 REKOMENDOWANY Pinkas gminy żydowskiej w Boćkach ( ). Edycja tekstu źródłowego dr Anna Michałowska-Mycielska Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny 18 REKOMENDOWANY Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne dr hab. Wojciech Strzyżewski Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny 24 REKOMENDOWANY Narodowe podziemie zbrojne na Białostocczyźnie, Dyskursy pamięci dr Marta Kurkowska-Budzan Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny 28 REKOMENDOWANY Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach dr Janusz Pezda Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Nowa edycja fragmentów historyków greckich (historia regionalna, chronografia, historia wojskowości) dr Jacek Rzepka Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL Urszula Jakubowska Instytut Badań Literackich PAN 36 REKOMENDOWANY Społeczność małych miast południowej Małopolski w XVI-XVIII wieku dr hab. Krzysztof Zamorski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny 26 REKOMENDOWANY Kult Bł. Czesława w kulturze religijnej Śląska i Polski Marek Derwich Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 21 REKOMENDOWANY Przemiany struktury agrarnej Wielkopolski w okresie międzywojennym Stefan Kowal Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Domy Poprawy (Zuchthause) i Domy Pracy (Arbeitshauser) na Pomorzu Zachodnim w latach Edward Włodarczyk Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny 24 REKOMENDOWANY Reichsheer Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie Waldemar Rezmer Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych 20 REKOMENDOWANY Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach Jan Sobczak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny 18 REKOMENDOWANY

20 KOMISJĘ RADY (w zł) Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie) Joachim Zdrenka Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny 30 REKOMENDOWANY Rodowód potomków Mścisława Haralda Włodzimierzowicza Monomachowicza - pierwsze pokolenie (do połowy XIV w.) dr Dariusz Dąbrowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny 24 REKOMENDOWANY Problem digitalizacji archiwów w Wielkiej Brytanii Stanisław Sierpowski Wydział Historyczny 12 REKOMENDOWANY Dokument w działalności arcybiskupów gnieźnieńskich do końca XIV w. dr Wojciech Polak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Humanistycznych 36 REKOMENDOWANY Przemiany organizacyjne i funkcjonalne polskiej kancelarii królewskiej (koronnej) w XVI- XVIII wieku dr Waldemar Chorążyczewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych 36 REKOMENDOWANY Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec dr hab. Jan Rydel Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Hannah Arendt Filozofia Historii dr hab. Wojciech Wrzosek Wydział Historyczny 24 REKOMENDOWANY Szlachta ziemi drohickiej w XV i początkach XVI wieku dr hab. Jan Tęgowski Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno- Socjologiczny 36 REKOMENDOWANY Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie - część 2 dr Wojciech Drelicharz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Historyczny 18 REKOMENDOWANY Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Stanów Zjednoczonych, dr hab. Halina Parafianowicz Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno- Socjologiczny 36 REKOMENDOWANY Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach Mirosław Piotrowski Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 24 REKOMENDOWANY Regesty dokumentów nowomarchijskich do 1373 r. dr Ewa Syska Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Polska i żydowska: sekcje narodowe Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) dr Konrad Zieliński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii 30 REKOMENDOWANY Stanowisko Rosji wobec wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej Zbigniew Karpus Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych 24 REKOMENDOWANY Postrzeganie pierwszych władców polskich i ich państwa przez środowiska elitarne Niemiec ( ) jako problem komunikacji międzykulturowej dr Andrzej Pleszczyński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny 18 REKOMENDOWANY Heraldyka polska okresu PRL i III Rzeczypospolitej ( ) Stefan Kuczyński Włocławskie Towarzystwo Naukowe 12 BEZ REKOMENDACJI 0 Pieniądz i człowiek w starożytnej Grecji Mariusz Mielczarek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych 30 REKOMENDOWANY Kontakty handlowe miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego (Histria, Tyras, Olbia, Nikonion) Mariusz Mielczarek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych 24 REKOMENDOWANY Dżuba - ośrodek kultur i konfliktów. Etnologiczne studium miasta afrykańskiego dr Maciej Kurcz Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie 26 REKOMENDOWANY Zamki i dwory obronne w Sudetach od średniowiecza po czasy nowożytne dr Krzysztof Jaworski Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 24 REKOMENDOWANY Novae. Zabudowa centrum i umocnienia wschodniej strony obozu rzymskiego. Opracowanie wyników badań lat Tadeusz Sarnowski Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY Model osadnictwa w oazach środkowoazjatyckich w okresie przedmuzułmańskim: analiza przestrzenna osadnictwa w oazie Serachs, w południowym Turkmenistanie dr hab. Barbara Kaim Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny 24 REKOMENDOWANY Opracowanie XVII-XIX-wiecznych naczyń ceramicznych ze stanowisk Centrum Dominikańskie i Hotel "Rezydent" w Gdańsku Jerzy Gąssowski Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny 36 REKOMENDOWANY

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów. Zestawienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według wysokości przyznanej kwoty. Zestawienie obejmuje projekty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 Elektronicznie podpisany przez Damian Lutostański Data: 2016.06.15 15:20:21 +02'00' Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 14 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.07.29 14:07:48 +02'00' Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 lipca 2013 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54 Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 września 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2015 r. Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych GWO Kategoria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45 Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61 Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 listopada 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2014 r. SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto siedziba jednostki

Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto siedziba jednostki Wykaz jednostek naukowych, które otrzymują środki finansowe na działalność statutową, podlegających obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi zgodnie z przepisami ustawy o zasadach finansowania nauki. Lp. ID

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

118 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 130, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 129,34 120

118 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 130, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 129,34 120 LP Instytut/Uczelnia Średnia z Średnia 1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 718,85 2 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

Wnioski złożone NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Wnioski złożone NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014 Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1

Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1 Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie listopad 2012 PRELUDIUM 3 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 0001 Wykreślona 2. 0002 Uniwersytet w 3 0003 Uniwersytet w Instytut

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 4 PODSTAWOWE STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 4 PODSTAWOWE STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 4 PODSTAWOWE STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: kwiecień 2013 r. PRELUDIUM jest to konkurs na projekty badawczy, realizowany przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii

Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Prof. Leszek Rafalski Przewodniczący RG JBR Współpraca JBR z PPT związana z rozwojem polskich technologii Kongres PPT Warszawa 20.06.2008 Wprowadzenie JBR prowadzą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożenia

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Losy absolwentów V LO Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 89 Liczba studiujących absolwentów: 64 Studiuje w kraju: 62 Trójmiasto: 43 Inne miasta: 9 Studiuje

Bardziej szczegółowo