Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50"

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: :07:48 +02'00' Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 lipca 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz oraz z 2013 r. poz. 675) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego, stanowiący załącznik do komunikatu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Poz. 50 Objaśnienie do wykazu Wykaz zawiera 845 jednostek naukowych, z podziałem na instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, z podziałem na sektor finansów publicznych i niepublicznych oraz inne jednostki organizacyjne którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Dotacje zostały przyznane w łącznej wysokości zł, w tym: I. Instytutom badawczym zł. II. Jednostkom naukowym PAN zł. III. Podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni publicznych zł. IV. Podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni spoza sektora finansów publicznych zł. V. Innym jednostkom organizacyjnym o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr. 96, poz. 615, z późn. zm.) zł.

3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 Poz. 50 Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2013 r. (poz. 50) Wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego Lp. NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ Kategoria aktualna Kwota dotacji (zł) I. INSTYTUTY BADAWCZE 1 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL A Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej B Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy A Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy A B Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie B Główny Instytut Górnictwa A Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki A Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka A Instytut Badań Edukacyjnych A Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur A Instytut Badawczy Dróg i Mostów A Instytut Badawczy Leśnictwa B Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych B Instytut Biotechnologii i Antybiotyków B Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego B Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych A Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla A Instytut Chemii i Techniki Jądrowej A Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego B Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia A Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych A Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy A Instytut Elektrotechniki A Instytut Energetyki A Instytut Europy Środkowo-Wschodniej A Instytut Farmaceutyczny B Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu A Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego A Instytut Geodezji i Kartografii B Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa B Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc B Instytut Hematologii i Transfuzjologii A

4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Poz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy B Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników B Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego A Instytut Kolejnictwa B Instytut Logistyki i Magazynowania A Instytut Lotnictwa A Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy A Instytut Maszyn Matematycznych B Instytut Matki i Dziecka A Instytut Mechaniki Precyzyjnej B Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego A Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego B Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera A Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki A Instytut Metali Nieżelaznych A Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy B Instytut Morski w Gdańsku A Instytut Nafty i Gazu B Instytut Nawozów Sztucznych A Instytut Obróbki Plastycznej B Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy A Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy A Instytut Odlewnictwa A Instytut Ogrodnictwa A Instytut Optyki Stosowanej A Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz B Instytut Pojazdów Szynowych Tabor A Instytut Pracy i Spraw Socjalnych A Instytut Przemysłu Organicznego A Instytut Przemysłu Skórzanego B Instytut Psychiatrii i Neurologii A Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher A Instytut Rozwoju Miast B Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza A Instytut Spawalnictwa A Instytut Sportu A Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych A Instytut Technik Innowacyjnych EMAG A Instytut Techniki Budowlanej A Instytut Techniki Górniczej KOMAG A Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM A Instytut Technologiczno-Przyrodniczy B Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX B Instytut Technologii Drewna B Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy A

5 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Poz Instytut Technologii Elektronowej A Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych A Instytut Tele- i Radiotechniczny A Instytut Transportu Samochodowego B Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy B Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich B Instytut Włókiennictwa B Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania A Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego B Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy A Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła B Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy A Narodowe Centrum Badań Jądrowych A Narodowy Instytut Leków A Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH) A Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa B Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie A Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych Detrans B Ośrodek Przetwarzania Informacji B Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy A Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu B Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy A Poltegor - Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego B Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP A Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych A Przemysłowy Instytut Motoryzacji A Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy B Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii B Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego A Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego A Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej B Wojskowy Instytut Medyczny B Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego A Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej A RAZEM: II. JEDNOSTKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK 114 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN A Centrum Badań Kosmicznych PAN A Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN A Centrum Fizyki Teoretycznej PAN A Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN A Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN B

6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 Poz Instytut Archeologii i Etnologii PAN A Instytut Badań Literackich PAN A Instytut Badań Systemowych PAN A Instytut Biochemii i Biofizyki PAN A Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN B Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN A Instytut Biologii Medycznej PAN A Instytut Biologii Ssaków PAN A Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN A Instytut Budownictwa Wodnego PAN A Instytut Chemii Bioorganicznej PAN A Instytut Chemii Fizycznej PAN A Instytut Chemii Organicznej PAN A Instytut Dendrologii PAN A Instytut Farmakologii PAN A Instytut Filozofii i Socjologii PAN A Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN A Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN A Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN A Instytut Fizyki Molekularnej PAN A Instytut Fizyki PAN A Instytut Genetyki Człowieka PAN A Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN A Instytut Genetyki Roślin PAN A Instytut Geofizyki PAN A Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN A Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN A Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN A Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN A Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN A Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN B Instytut Inżynierii Chemicznej PAN A Instytut Języka Polskiego PAN A Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN A Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN A Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN A Instytut Matematyczny PAN A Instytut Mechaniki Górotworu PAN A Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN A Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN A Instytut Nauk Ekonomicznych PAN A Instytut Nauk Geologicznych PAN A Instytut Nauk Prawnych PAN A Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN A Instytut Oceanologii PAN A

7 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 Poz Instytut Ochrony Przyrody PAN A Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN A Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN A Instytut Podstaw Informatyki PAN A Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN A Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN A Instytut Psychologii PAN A Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN A Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN A Instytut Slawistyki PAN A Instytut Studiów Politycznych PAN A Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN A Instytut Sztuki PAN A Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN A Instytut Wysokich Ciśnień PAN A Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN A Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej A Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO A Muzeum i Instytut Zoologii PAN A RAZEM: III. UCZELNIE PUBLICZNE Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Energetyki i Paliw Fizyki i Informatyki Stosowanej Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Górnictwa i Geoinżynierii Humanistyczny Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Matematyki Stosowanej B B A B A A B B A A A B

8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Poz Metali Nieżelaznych Odlewnictwa Wiertnictwa, Nafty i Gazu Zarządzania A B A B Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno- Historyczny B Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy B Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych B Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny B Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki B Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego B B B B Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny B Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny B Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny B Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa B Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny B Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny B Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Wokalno-Aktorski Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Wokalno-Aktorski Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej A A A B B B B B B

9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 Poz Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Wokalno-Aktorski Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Wokalny Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Wokalno-Instrumentalny Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki A B A A A A A A A B A Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny B Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Wokalno-Aktorski A Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Instrumentalny A Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej A Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Wokalno-Aktorski C Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego B Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia B Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych B B Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny B Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny B Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy B Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz B B A B B

10 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 Poz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych A Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Grafiki B Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Intermediów A Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki B Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa B Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby A Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz A B B B Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa B Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki C Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa B Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby B Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Artystyczny B Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy B Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz B Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki B Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki B Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa A Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa B Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Aktorski B Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Reżyserii B Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku B Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki B Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny B Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku B Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu B Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Informatyki B Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej B C A

11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 Poz Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej B B B B B B B B Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii B Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie B Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego B Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego B Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny B Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny B Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Aktorski Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Aktorski Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Reżyserii Dramatu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania A A A B B B B B B Politechnika Białostocka, Wydział Architektury B Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska B Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny B Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki B Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny B Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania B Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa B Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny B

12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Poz Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki B Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii B B Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania B Politechnika Gdańska, Wydział Architektury B Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny A Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki A Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki A Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej A Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska A Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny B Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa B Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii A Politechnika Koszalińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej A Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych B Politechnika Koszalińska, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych B Politechnika Koszalińska, Instytut Technologii i Edukacji B Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa B Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki B Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji B Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny B Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych B Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury A Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej B B Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej A Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska B Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny B Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury B Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki B Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska B Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny B Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki B Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania B Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii A Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności A Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska A Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny A Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki B

13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 Poz Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej B Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska A Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny A Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania B Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów B Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa A Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania B Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki B Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki A Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny B Politechnika Poznańska, Wydział Architektury B Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska B Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania A Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji B Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny B Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej B Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki A Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania B Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu A Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej A Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa B B Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny A Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej B B Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania B Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne B Politechnika Śląska, Wydział Architektury B Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki B Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa A Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny A Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny B Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii B Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej B Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii B Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki A Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej B Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny B Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania B Politechnika Śląska, Wydział Transportu B Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury B

14 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Poz Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki B Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn B Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego B Politechnika Warszawska, Wydział Architektury A Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii A Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny A Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych A Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny B Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki A Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii B Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej A Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej A Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej A Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji B Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska B Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych A Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa A Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki A Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych B Politechnika Warszawska, Wydział Transportu A Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania B Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury B Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego A Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny A Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki B Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki A Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny B Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii B Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania B Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska B Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny B Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny A Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki A Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko- Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej A B Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu A Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska B Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji B Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny A Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej A

15 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 Poz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki B B B B B A B B B Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych A Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne A Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej A Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie A Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów A Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego B Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej B Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach A Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu B Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu B Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego A Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa B Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii B Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej B Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej B Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej A Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa B Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych B Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii A Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń A Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji B Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania A Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych A Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów B Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa A

16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 Poz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania B Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii A Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej B Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej A Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa A Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania B Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki A Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny A Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych A Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego A A Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii B Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii A Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny B Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny B Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny B Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki A Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych B Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii A Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji B Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa B A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji A Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny B Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii A

17 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 Poz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny B Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny B Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych A Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej A Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny A Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Lekarski A Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu A Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Filologiczno- Historyczny B Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny B Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy B Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu A Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych B Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji B Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną B A A B B B A B Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny B Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Edukacji Muzycznej B Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych B Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny B Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki B Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych B Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii B

18 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 Poz Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska B Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii B Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny A Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny B Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny B Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej A Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki B Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych B Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu B Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji B Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych A Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Artystyczny B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii A Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki A Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii B Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji A Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej B A A B B Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski B Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim B B B A A Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu A Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym B

19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 Poz Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej B A Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu A Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny B Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski B Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego A Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu A Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii A Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny A Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej A Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny A Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki A Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych A Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych B Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny B Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca B B B A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalny A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Wokalno-Aktorski A Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii B Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny B Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny A Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny B Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki B Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji B

20 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 Poz Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny B Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny A Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki B B B B B Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny B Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych B Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy B Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii B Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt B Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji B Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej A Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii B Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu B Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny B Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt A Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny B Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu B Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu B Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii B Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna B Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt A Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji B Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej A Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności A Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny B Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji B B B Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny B Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy A

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45 Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Pozycja 45 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61 Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 61 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 listopada 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 Elektronicznie podpisany przez Damian Lutostański Data: 2016.06.15 15:20:21 +02'00' Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 14 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54 Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Pozycja 54 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 września 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów. Zestawienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według wysokości przyznanej kwoty. Zestawienie obejmuje projekty

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2015 r. Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych GWO Kategoria

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

118 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 130, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 129,34 120

118 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 130, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 129,34 120 LP Instytut/Uczelnia Średnia z Średnia 1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 718,85 2 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs

Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs Suplement 1 2007 ISSN 1230-1647 BIULETYN MINISTRA I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W NUMERZE Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych. Strona 1 z 32

Wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych. Strona 1 z 32 Lp Instytucja GWO N_jednostki kryt_1 kryt_2 kryt_3 kryt_4 Kategoria ostateczna 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych HS1EK 27,75 55,60 123,17 0,29 30,00 B

Bardziej szczegółowo

Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto siedziba jednostki

Lp. ID NAZWA JEDNOSTKI Miasto siedziba jednostki Wykaz jednostek naukowych, które otrzymują środki finansowe na działalność statutową, podlegających obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi zgodnie z przepisami ustawy o zasadach finansowania nauki. Lp. ID

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie listopad 2012 PRELUDIUM 3 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1

Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1 Załącznik do ogłoszenia projektu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych L.p. Nazwa Jednostki GWO Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2014 r. SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Wnioski złożone NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

Wnioski złożone NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014 Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 4 PODSTAWOWE STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 4 PODSTAWOWE STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 4 PODSTAWOWE STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: kwiecień 2013 r. PRELUDIUM jest to konkurs na projekty badawczy, realizowany przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Pozycja 38

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Pozycja 38 Elektronicznie podpisany przez Marta oryca Data: 2014.07.09 09:38:48 +02'00' Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Pozycja 38 KOMUNIKT MINISTR NUKI I SZKOLNITW WYŻSZEGO1) z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ/ INSTYTUT STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 OBSZAR DZIEDZINA DYSCYPLINA FORMA STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo