OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r."

Transkrypt

1 M.P OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M.P. z dnia 30 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni, stanowiący załącznik do obwieszczenia 1). 1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (M. P. Nr 41, poz. 462). ZAŁĄCZNIK WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Lp. Nazwa jednostki Nazwa stopnia A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych I Uniwersytety 1 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Filozofii Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Teologii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii sztuki sztuki - pedagogiki - psychologii - socjologii - psychologii - socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 1

2 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Geografii Instytut Oceanografii Instytut Psychologii Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk o Ziemi w zakresie oceanologii doktor habilitowany nauki o Ziemi w zakresie oceanologii doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki - nauki o polityce - pedagogiki - pedagogiki - psychologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Instytut Filologii Angielskiej Instytut Filozofii Instytut Historii Instytut Kulturoznawstwa Instytut Psychologii Instytut Socjologii Wydział Biologii Wydział Chemii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii 2

3 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych Wydział Teologiczny doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - archeologii - etnologii sztuki - archeologii - etnologii sztuki doktor nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii - socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 4 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 3 Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk o Środowisku Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii

4 - biofizyki Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Farmaceutyczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzny Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Historyczny Wydział Lekarski Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Polonistyki doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk farmaceutycznych doktor habilitowany nauk farmaceutycznych - filozofii - pedagogiki - psychologii - socjologii - religioznawstwa - filozofii - pedagogiki - psychologii - socjologii - religioznawstwa doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki - archeologii - etnologii sztuki - nauki o sztuce - archeologii sztuki - nauki o sztuce - stomatologii doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: - stomatologii doktor nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor nauk o zdrowiu 4

5 Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - bibliologii - nauki o sztuce - nauki o sztuce 5 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa Kanonicznego Wydział Teologiczny - filozofii - psychologii - filozofii - psychologii doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - nauki o polityce - socjologii - socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 6 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY Instytut Edukacji Muzycznej Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Pedagogiki i Psychologii doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury - nauk o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 7 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - ekologii - mikrobiologii 5

6 doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - ekologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzno-Historyczny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Zarządzania doktor nauk chemicznych z zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii - kulturoznawstwa - archeologii - etnologii - filozofii - archeologii - filozofii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Artystyczny Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Humanistyczny doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - filozofii - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - socjologii - filozofii - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 6

7 - kulturoznawstwa Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Politologii Wydział Prawa i Administracji doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 9 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 7 Instytut Fizyki Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Filologiczny Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny Wydział Lekarski Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk Historycznych doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii - filozofii - socjologii - filozofii - socjologii doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - archeologii - bibliologii - archeologii

8 Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna doktor nauk o zdrowiu doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - konserwacji i restauracji dzieł sztuki doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - konserwacji i restauracji dzieł sztuki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce doktor nauk teologicznych 10 UNIWERSYTET OPOLSKI Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczno-Pedagogiczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Przyrodniczo-Techniczny Wydział Teologiczny - kulturoznawstwa - filozofii - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 11 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział Biologiczno-Rolniczy Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Socjologiczno-Historyczny doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii - archeologii - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii 12 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Instytut Fizyki Wydział Filologiczny Instytut Matematyki Wydział Humanistyczny doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - filozofii 8

9 - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk o Ziemi Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologiczny Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 13 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Instytut Fizyki Instytut Matematyki Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Filologiczny Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wydział Nauk o Ziemi Wydział Nauk Społecznych Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa i Administracji doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii - bibliologii - kulturoznawstwa - bibliologii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii - filozofii - nauki o polityce - socjologii - filozofii - nauki o polityce - socjologii - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 9

10 Wydział Radia i Telewizji Wydział Teologiczny doktor sztuk filmowych doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 14 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Biologii Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydział Humanistyczny Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Technicznych Wydział Nauki o Żywności Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Wydział Sztuki Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologii doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii - filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - kształtowania środowiska doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk weterynaryjnych doktor habilitowany nauk weterynaryjnych doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 15 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Instytut Anglistyki Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Instytut Filozofii Instytut Historii Prawa Instytut Nauk o Państwie i Prawie Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Instytut - Obserwatorium - kulturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii 10

11 Astronomiczne 11 Instytut Prawa Cywilnego Instytut Prawa Karnego Instytut Socjologii Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geologii Wydział Historyczny Wydział Lingwistyki Stosowanej Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Neofilologii Wydział Orientalistyczny doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - filozofii - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - socjologii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geologii - archeologii - bibliologii - etnologii sztuki - nauki o sztuce - archeologii - bibliologii - etnologii sztuki - nauki o sztuce doktor nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

12 Wydział Pedagogiczny Wydział Polonistyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Psychologii Wydział Zarządzania doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - kulturoznawstwa - kulturoznawstwa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 16 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Instytut Biologii Instytut Historii Wydział Biologiczno-Chemiczny Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Filologiczny Wydział Fizyki Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Prawa doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 17 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filozofii Instytut Fizyki Teoretycznej Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Instytut Historyczny Instytut Matematyczny Instytut Nauk Geologicznych Instytut Politologii Wydział Biotechnologii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biochemii 12

13 Wydział Chemii Wydział Filologiczny Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - bibliologii - bibliologii doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - matematyki doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii - archeologii - kulturoznawstwa - nauki o sztuce - pedagogiki - psychologii - archeologii - nauki o sztuce - pedagogiki doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii - filozofii - nauki o polityce - socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa 18 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 13 Instytut Filozofii Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii - budownictwa - inżynierii środowiska doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki

14 Wydział Mechaniczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki II Uczelnie techniczne 1 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 2 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - elektrotechniki - telekomunikacji - elektroniki - elektrotechniki - telekomunikacji doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - geodezji i kartografii - inżynierii środowiska - geodezji i kartografii - inżynierii środowiska doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii - górnictwa i geologii inżynierskiej - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - technologii chemicznej - technologii chemicznej - metalurgii - metalurgii 14

15 Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Odlewnictwa Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Zarządzania doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki - metalurgii - metalurgii doktor nauk technicznych w zakresie metalurgii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie metalurgii doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 3 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Mechaniczno-Elektryczny Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego doktor nauk wojskowych doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii 4 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Elektryczny Wydział Mechaniczny Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa 5 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Mechaniczny Wydział Nawigacyjny doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii 6 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektryczny Wydział Informatyki Wydział Mechaniczny - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - elektroniki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki 7 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Budownictwa Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 15

16 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - metalurgii - metalurgii Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Architektury Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - elektroniki - telekomunikacji - elektroniki - telekomunikacji Wydział Elektrotechniki i Automatyki - elektrotechniki 16

17 doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska Wydział Mechaniczny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Zarządzania i Ekonomii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk ekonomicznych w zakresie: 9 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Instytut Mechatroniki, Nanotechniki i Techniki Próżniowej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektroniki i Informatyki Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - elektroniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej 10 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 17 Wydział Architektury Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - budownictwa - transportu - budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska

18 11 POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 12 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Chemiczny Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Wydział Mechaniczny Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - biotechnologii - technologii chemicznej - biotechnologii - technologii chemicznej - architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej - elektroniki - elektrotechniki - elektroniki - elektrotechniki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 13 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa 18

19 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Wydział Mechaniczny - elektrotechniki - elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 14 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Technicznej Wydział Informatyki Wydział Inżynierii Zarządzania Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie telekomunikacji - elektrotechniki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn - transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej 15 POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Wydział Ekonomiczny Wydział Mechaniczny Wydział Sztuki Wydział Transportu i Elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie transportu 16 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 19 Wydział Budownictwa i Inżynierii doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa

20 Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Wydział Chemiczny Wydział Elektrotechniki i Informatyki doktor nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki 17 POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Architektury Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Budownictwa Wydział Chemiczny Wydział Elektryczny Wydział Górnictwa i Geologii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Wydział Mechaniczny Technologiczny Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Transportu doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej - metalurgii - metalurgii - inżynierii środowiska - inżynierii środowiska doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 18 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - budownictwa 20

21 - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 19 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Wydział Chemiczny Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie: - chemii - technologii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej - elektroniki - telekomunikacji - elektroniki - telekomunikacji 21 Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki - energetyki

22 Wydział Mechatroniki Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Wydział Transportu Wydział Zarządzania - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej doktor nauk technicznych w zakresie transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie transportu doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 20 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Budownictwa Instytut Energoelektryki Instytut Fizyki Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Instytut Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wydział Architektury Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie: - biotechnologii - chemii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej 22

23 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Wydział Elektroniki Wydział Elektryczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wydział Informatyki i Zarządzania Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki - elektroniki - elektroniki - telekomunikacji doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki 21 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE Instytut Optoelektroniki Wydział Cybernetyki Wydział Elektroniki Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wydział Mechaniczny Wydział Mechatroniki Wydział Nowych Technologii i Chemii doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki - elektroniki - telekomunikacji - elektroniki - telekomunikacji - budownictwa - geodezji i kartografii doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej 22 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 23 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydział Budownictwa i Architektury Wydział Elektryczny doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa - elektrotechniki

24 - elektrotechniki Wydział Ekonomiczny Wydział Informatyki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Wydział Techniki Morskiej Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej doktor nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - inżynierii rolniczej - kształtowania środowiska - ogrodnictwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor nauk rolniczych w zakresie: - rybactwa - technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - rybactwa - technologii żywności i żywienia doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksloatacji maszyn - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej III Uczelnie ekonomiczne 1 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH Wydział Ekonomii Wydział Finansów i Ubezpieczeń Wydział Informatyki i Komunikacji Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: 2 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Wydział Ekonomii Wydział Gospodarki Międzynarodowej Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Wydział Towaroznawstwa Wydział Zarządzania doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: 3 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W 24

25 KRAKOWIE Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydział Finansów Wydział Towaroznawstwa Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: 4 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: 5 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Kolegium Analiz Ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Kolegium Gospodarki Światowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Kolegium Zarządzania i Finansów doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - nauk o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: doktor nauk ekonomicznych w zakresie: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: IV Uczelnie pedagogiczne 1 AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 25 Wydział Filologiczno-Historyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

26 2 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Wydział Geograficzno-Biologiczny Wydział Humanistyczny Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Wydział Pedagogiczny Wydział Sztuki doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii - nauki o polityce doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 3 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE Wydział Nauk Pedagogicznych doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 4 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Filologiczno-Historyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy doktor nauk humanistycznych w zakresie historii 5 UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Wydział Humanistyczny Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Wydział Zarządzania i Administracji doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk o zdrowiu doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce V Uczelnie rolnicze 1 AKADEMIA PODLASKA W SIEDLCACH Wydział Humanistyczny Wydział Nauk Ścisłych Wydział Przyrodniczy doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk wojskowych doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - zootechniki 26

27 2 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Wydział Ekonomiczno-Społeczny Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Leśny Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Wydział Ogrodniczy Wydział Rolniczy Wydział Technologii Drewna doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - inżynierii rolniczej doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - inżynierii rolniczej doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie drzewnictwa 3 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Leśny Wydział Ogrodniczy Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Wydział Technologii Żywności doktor nauk rolniczych w zakresie: - rybactwa - zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia 4 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE Wydział Agrobioinżynierii Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Ogrodniczy doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk weterynaryjnych doktor habilitowany nauk weterynaryjnych doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa 27

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 0 9 Poz. 8 8 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia września 0 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2015 r. Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych GWO Kategoria

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?!... 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki)

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kod Wyszczególnienie 1 Kształcenie 14 Pedagogika 141 Wychowanie specjalistyczne 141.A Wychowanie fizyczne 141.B Wychowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38

Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 Elektronicznie podpisany przez Damian Lutostański Data: 2016.06.15 15:20:21 +02'00' Warszawa, dnia 15 czerwca 2016 r. Pozycja 38 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 14 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Losy absolwentów V LO Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 89 Liczba studiujących absolwentów: 64 Studiuje w kraju: 62 Trójmiasto: 43 Inne miasta: 9 Studiuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014/2015

Losy absolwentów 2014/2015 Losy absolwentów 204/205 Informacje wstępne Zebrano dane o losach 26 tegorocznych maturzystów, co stanowi 88% absolwentów naszej szkoły mogących ubiegać się o indeks wyższej uczelni. Spośród nich : 95,4%

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ/ INSTYTUT STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 OBSZAR DZIEDZINA DYSCYPLINA FORMA STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet ,32 %

Uniwersytet ,32 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1345 Ilość roczników: 18 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs

Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok. PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs Podstawowa działalność statutowa na 2007 rok PROJEKTY BADAWCZE XXXI konkurs Suplement 1 2007 ISSN 1230-1647 BIULETYN MINISTRA I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W NUMERZE Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano

Bardziej szczegółowo

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015 Podobnie jak w minionych latach, prezentujemy Wam zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Ranking Najlepszych Liceów 2017

Ranking Najlepszych Liceów 2017 Ranking Najlepszych Liceów 2017 Jedyne Liceum z Tarczą Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim, zostało

Bardziej szczegółowo

Na trudnym polskim rynku pracy

Na trudnym polskim rynku pracy ????????????? Na studia, ale jakie Studia nie dają gwarancji pracy ani wysokich zarobków, ale bez nich nie ma co liczyć na ponadprzeciętne dochody i choć odrobinę wolności w wyborze miejsca zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.07.29 14:07:48 +02'00' Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Pozycja 50 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 lipca 2013 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo