FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE COMMISSION D AEROSTATION DE LA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE COMMISSION D AEROSTATION DE LA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA"

Transkrypt

1 FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE COMMISSION D AEROSTATION DE LA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA PROCEDURY ZATWIERDZANIA ZAWODÓW PIERWSZEJ KATEGORII FAI WERSJA 6/01 Marzec 2001 FAI Avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne, Switzerland

2 PROCEDURY ZATWIERDZANIA WNIOSKU PROCEDURY ZATWIERDZANIA ZAWODÓW PIERWSZEJ KATEGORII FAI Spis treści: A. WSTĘP...2 B....3 C. PLANOWANIE ZAWODÓW-PRZEWODNIK...7 ZAŁĄCZNIK A SCHEMAT ORGANIZACYJNY...14 ZAŁĄCZNIK B SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA A. WSTĘP Komisja Balonowa FAI (CIA) na plenarnym posiedzeniu w Wiedniu w 1996 roku, podjęła decyzję, że użycie procedury akceptacji zawodów pierwszej kategorii FAI będzie obowiązkowe dla zawodów pierwszej kategorii FAI od marca 1996 roku. Jako zawody pierwszej kategorii FAI definiuje - - Igrzyska Lotnicze zatwierdzone przez generalną konferencję, - Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Kontynentu zatwierdzone przez Radę CIA i FAI) - Specjalne zawody międzynarodowe zatwierdzone przez CIA Dla aerostatów zawody te mogą być rozgrywane w następujących kategoriach - - balonów na gorące powietrze - balonów gazowych - balonów Rozier - statków powietrznych napędzanych gorącym powietrzem Specjalne zawody międzynarodowe muszą być rozgrywane według takich samych standardów jak Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Kontynentu. Inne zawody, które nie aspirują lub nie mogą być przeprowadzone według w/w standardów mogą ubiegać się o niższe kategorie, których dotyczą inne dokumenty. Ciało doradcze planowania zawodów jest zawsze gotowe nieść pomoc i doradzać na każdym etapie (od koncepcji po zarządzanie przygotowywanymi zawodami). WERSJA 6/00 STRONA 1

3 B. 1 UŻYCIE TEGO DOKUMENTU JEST OBOWIĄZKOWE DLA ORGANIZATORÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ORGANIZOWANIE ZAWODÓW PIERWSZEJ KATEGORII FAI 2 Wniosek z aeroklubu narodowego o organizowanie Zawodów Pierwszej Kategorii FAI musi być otrzymany przez FAI przynajmniej 60 dni przed datą zaplanowanego spotkania CIA w roku kalendarzowym poprzedzającym rok planowanej imprezy, tak, aby wniosek wzięty został pod porządek obrad, zmiany limitów czasowych mogą mieć miejsce w przypadku specjalnych okoliczności. 3 Wniosek nie powinien być rozpatrzony wcześniej niż 3 lata przed rokiem organizowanej imprezy. Wniosek będzie rozpatrzony na tym spotkaniu i CIA jest władne zaakceptować bądź odrzucić ten wniosek. (S1, 5.3.3) 4 Wniosek musi zawierać następujące informacje: 4.1 Organizator zawodów Nazwa, adres, telefon i fax., adres mai i osoby kontaktowe dla następujących organów: Aeroklub Narodowy, Krajowa Federacja Balonowa, Delegat CIA, Komitet organizacyjny, (jeśli jest inny niż ujęte w pkt. 1 i 2) 4.2 Szczegóły Zawodów Nazwa zawodów List polecający właściwego Aeroklubu Narodowego i Krajowej Federacji Balonowej Data zawodów (GS ) Lokalizacji zawodów (GS ) Odpowiedniość lokalizacji zawodów (GS ) Lokalne warunki pogodowe dla okresu rozgrywania zawodów (GS ) Ograniczenia przestrzeni powietrznej, jeśli istnieją (GS ) Ograniczenia dotyczące właścicieli terenu, jeśli istnieją Wymagania ubezpieczeniowe (GS ) Proponowane wpisowe i co ono zawiera (GS ) Statement of eligibility of NACs (S ) Liczba zaproszonych pilotów (minimum 2 z każdego kraju plus aktualny mistrz) (S ) Deklaracja o sposobie postępowania dotyczącym dodatkowych zaproszeń, jeśli istnieje (S ) Proponowany zarys budżetu zawodów zawierający źródła finansowania i prawdopodobne wydatki Oferowana wpłata na konto Biuro zawodów cechy i udogodnienia Wynagrodzenia oferowane oficjelom Wynagrodzenia oferowane Obserwatorom Warunki oferowane pilotom i członkom załóg Szczegóły planowanych imprez towarzyszących. 4.3 POROZUMIENIE ORGANIZATORA Podpisane przez Organizatora przed rozpatrywaniem wniosku o zatwierdzenie zawodów przez zjazd plenarny. Porozumienie będzie podpisane przez FAI icia na posiedzeniu plenarnym CIA na którym przyznana będzie ranga zawodów. 5 GDZIE PRZESŁAĆ APLIKACJE Wniosek powinien zostać przedłożony przed FAI w Lausanne, Szwajcaria z kopiami dla Prezydenta CIA i Szefa grupy rozwoju i stowarzyszenia ciała doradczego (EDA) albo szefa ciała doradczego planowania (EPAS). 6 Rozpatrzenie wniosku 6.1 EPAS i EDA rozpatrują wniosek. Grupy robocze nie mają możliwości zmiany treści wniosku, ale konsultują z organizatorem w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub zaniedbań, które

4 mogłyby przeszkodzić w akceptacji wniosku. EPAS opiniuje wniosek do Plenarnego Posiedzenia CIA a w gestii delegatów jest jego przyznanie lub odrzucenie. 6.2 Utrzymanie poufności informacji zawartych we wniosku do akceptacji ma duże znaczenie. Członkowie EPAS nie maja zgody, aby omawiać zawartość wniosku z innymi osobami spoza swoich członków i wnioskodawcą. Wnioskodawcy lub ich przedstawiciele są zachęcani do prezentacji swoich wniosków na posiedzeniu plenarnym i przygotowanie werbalnej prezentacji własnego wniosku 7 WYMAGANIA PRZED-IMPREZOWE 7.1 REGULAMINY Proponowany regulamin Zawodów musi być zaproponowany komitetowi regulaminowemu CIA najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody. 7.2 JURORZY Nominacje na Szefa Jurorów i członków Jury muszą być zaproponowany CIA najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody. Nominacje muszą być z zatwierdzonej listy jurorów i musi być podwójna ilość zaproponowanych jurorów(i.e: 6 or 10 ) Nastąpi wybranie jurorów z zaproponowanej listy lub spoza niej. 7.3 Inni poważni oficjele. Nazwiska następujących oficjeli muszą być przedstawione szefowi EDA bądź EPAS najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody. - Dyrektor sportowy zawodów, - Zastępca Dyrektora (s), - Oficer bezpieczeństwa, - Steward(s), - Oficer PR (GS 4.3.4) Powyżsi oficjele CIA muszą mieć pewność ze informacje będą właściwie przedstawione i uargumentowane na plenarnym spotkaniu FAI dla zatwierdzenia. 7.4 Opłata wnioskowa dla CIA Opłata wnioskowa dla CIA musi być zapłacona najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody CIA Sześćdziesiąt dni przed omawianym spotkaniem plenarnym, FAI wystawi faktury dla wszystkich organizatorów, faktura musi być zapłacona do dnia rozpoczęcia spotkania ODSTĘPSTWA OD TEGO TERMINU MOGĄ TYLKO MIEĆ MIEJSCE, JEŚLI ZATWIERDZI JE PREZYDENT FAI Opłata wnioskowa dla CIA POWINNA BYĆ OPŁACONA PRZELEWEM Proszę używać następujących informacji, kiedy będziecie przekazywać fundusze na FAI na konto Międzynarodowy przekaz lub przekaz SWIFT. Przekaz z następującymi danymi SWIFT CODE: COUTCHZZ, Federation Aeronautique Internationale BANK A/C NO: Z425737AA (US$), Z425737AB (CHF) or Z425737AC (FRF) BANK: COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD., Talstrasse 69 Postfach, CH-8022 ZURICH, SWITZERLAND. MARK: Bez obciążania konta beneficjanta i dodatek, na co opłata jest przekazywana Opłata wnioskowe dla CIA (zatwierdzone przez posiedzenie plenarne w 2001) Są to następujące opłaty wnioskowe za organizację: CHF CHF Igrzyska Lotnicze 10,000-20,000 Kontynentalne Mistrzostwa świata Balony gorące 2,000-3,000 Balony gorące 5,000-10,000 Gorące statki powietrzne 500-1,000 Gorące statki powietrzne 1,000-1,500 Balony gazowe 500-1,000 Balony gazowe 1,000-1,500 Balony Rozier 500-1,000 Balony Rozier 1,000-1,500 Wszystkie Kategorie 1 1,000-2,000 Puchar Gordona Bennetta 1,000-1,500 Sporting Events & Fiesta 500

5 8. Podsumowanie preliminarza wszystkich wniosków Marcowe spotkanie CIA ) Całą aplikacja może być przedłożona. Zatwierdzona i nadana 3 lata przed zawodami ) na którekolwiek z tych lat ) Marcowe spotkanie CIA ) Zwykle używane dla wniosków na Mistrzostwa Świata 2 lata przed zawodami ) przedkładanych 3 lata wcześniej i na Kontynentalne i inne zawody 1,2,3 lata przed rozgrywanymi zawodami. Marcowe spotkanie CIA ) 1 rok przed zawodami ) Marcowe spotkanie CIA ) Zatwierdzenie przepisów, oficieli, Jurorów na plenarnym poprzedzające ) spotkaniu CIA Plenary; opałta za wniosek zawody )

6 9 Nazwy i adresy Obowiązujące na marzec 2001.Proszę sprawdzac aktualnosć na stronach www FAI: 9.1 FAI Max Bishop, Sekretarz Generalny FAI, Avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne SWITZERLAND Tel: ; Fax: CIA Jean-Claude Weber, Prezydent CIA, 78 rue des Aubepines, L-1145 LUXEMBOURG. Tel: ; Fax: Podkomitet prawny Mr. Les Purfield Szef komitetu prawnego CIA April Cottage, Shangton Village, Leicester LE8 0PG ENGLAND Tel and Fax: RADA JURORÓW Hans Akerstedt, Szef rady jurorów CIA Sveavagen 19 B, S Lidingo, SWEDEN Tel & Fax: DORADCZY SERWIS Alex Nagorski, PLANOWANIA ZAWODÓW 5 Highvale Crescent, Sherwood Park, Alberta T8A 5J6 CANADA Tel: ; Fax: ROBOCZA GRUPA Stella Roux Devillas ROZWOJU I WSPIERANIA 6 bis rue des Vergers ZAWODÓW CHÂTILLON FRANCE Phone (W) +33 (0) Fax (W) +33 (0)

7 C. PLANOWANIE ZAWODÓW-PRZEWODNIK Większość ważnych, planowanych decyzji dotyczących zawodów została wcześniej podjęta przy poprawnym wypełnianiu wniosku akceptacyjnego. Następujące informacje dostarczą dodatkowych danych i zawierać będą inne okoliczności nie wymagane we wniosku. Pozycje wymagane we wniosku aplikacyjnym są zawarte w dokumentach PROCEDURY ZATWIERDZANIA WNIOSKU, paragraf numer: 1. NAZWA ZAWODÓW (4.2.1) proszę podać pełną nazwę zawodów 2. LISTY POLECAJĄCE (4.2.2) List polecający właściwego Aeroklubu Narodowego i Krajowej Federacji Balonowej 3. Daty Zawodów (4.2.3) Okoliczności - Prawdopodobna pogoda, czas i miejsce zawodów - uprawy i utrzymanie ziemi podczas rozgrywania zawodów - wymagania sponsorów - problemy w zwiazku z rozgrywaniem innych zawodów 4. LOKALIZACJA ZAWODÓW (4.2.4) Nazwa miejsca w którym zawody będą się odbywać 5. WŁAŚCIWOŚĆ LOKALIZACJI ZAWODÓW (4.2.5) Okoliczności - Warunki do zawodniczego lataniaminimum 20 km we wszystkich kierunkach dobra siec dróg dobre przestrzenie na lądowania odpowiedni teren - odpowiednie wspólne miejsce startu i inne udogodnienia - alternatywne miejsca startu - dostepne zakwaterowanie - atrakcyjnosc przygotowanych imprez towarzyszących - dostępnosc drogą lądową/ powietrzną 6. WARUNKI POGODOWE (4.2.6) Statystyka dla okresu/miejsca rozgrywania zawodów - - Srednie prędkości i kierunki wiatru - tęperatury - wilgotność - godziny nasłonecznienia - opady deszczu - godziny wschodów i zachodów słońca Normą jest zatrudnienie profesjonalnego serwisu METEO do przygotowywania dwukrotnie w ciągu dnia prognoz pogody potrzebnych do wykładania konkurencji. 7. RESTRYKCJE DOTYCZĄCE PRZETRZENI POWIETRZNEJ (4.2.7) lista wszystkich znanych ograniczeń przestrzeni powietrznej łacznie z limitami wysokości. powinna być dostapna wolna przestrzeń powietrzna do 10,000ft amsl. 8. RESTRYKCJE DOTYCZĄCE WŁASCICIELI TERENU (4.2.8) lista wszystkich znanych ograniczeń sporządzonych przez włascicieli ziemskich 9. WYMAGANIA UBEZPIECZENIOWE -oficjalne stawki ubezpieczenia OC. (4.2.9) - ubezpieczenie pasazera dotyczace równeiz ubezpieczenia obserwatorów - ubezpieczenie przebiegu zawodów dotyczące oficjeli i obserwatorów pełniących swoje obowiązki na ziemi.

8 10. Opłata wpisowego wpisowe nawet jeśli nei jest wymagane ze względów organizacyjnych, jest dobrym pomysłem aby mieć pewnosc poprawnego uczestnictwa w zawodach przez zawodnikow, w takiej sytuacji dobrym pomysłem jest np. zwrot kosztów podrózy. Organizator musi zadeklarowac co jest zawarte w opłacie wpisowej. - Propan ) - Mapy ) minimum - funkcje społeczne ) - zwroty koztów podrózy - zakwaterowanie i posiłki - inne 11. STATEMENT OF ELIGIBILITY OF NACs (4.2.11) A statement as to which NACs are eligible to enter the event is required (see Sporting Code Section 1, Rule 5.5.1) 12. Ilość zaproszonych pilotów (4.2.12) This will depend upon budget and space requirements, but the minimum is 2 per country entitled to enter the event plus the current champion. 13. DODATKOWE ZAPROSZENIA (4.2.13) Informacje na temat dodatkowych miejsc, jeśli takie istnieja, muszą być ogłoszone. 14. BUDŻET (4.2.14) Jest prawdopodobniej najtrudniejszym i najbardziej skąplikowaną czesca przygotowywania zawodów. Przygotowanie budżetu zalezy w duzej mierze od lokalnych uwarunkowań finansowych i jest bardzo trudne dawanie jakichkolwiek praktycznych rad. Przychody: główne źródła finansowania są prawdopodobnie krajowe bądź lokalne samorzadowe lub miedzynarodowe bądź biznesowe, może to być gotówka, inne dobra bądź zaopatrzenie Wydatki: wszystkie pozycje na tej liscie maja swoje implikacje do budżetu, które musza być uwzglednione osobno ze wszystkimi lokalnymi wymogami OFEROWANA WPŁATA NA KONTO (4.2.15) The amount of the Sanction Fee is up to the organiser, but as a guide a sum of Swiss Francs 60 per entry would be considered appropriate for a World or Continental Championship. 16. UŁATWIENIA W CENTRUM ZAWODÓW (4.2.16) a) Sala Briefingu Generalnego musi być wystarczająco duza aby pomieścić wszystkich pilotów, copilotów, oficjeli, obserwatorów, personel zawodów, prase,vipów. Musi posiadać stół główny, stół dla jurorowó, nagłośnienie i oświetlenie. b) Sala Briefingu do Konkurencji- musi być wystarczająco duza aby pomieścić wszystkich pilotów, koopilotów i obserwatorów przy jednym stole na zespół (pilot, co-pilot i obserwator). Musi posiadać stół główny, stół dla jurorow, nagłośnienie i oświetlenie. Musi równei zbyc możliwosc sprawnego rozłożenia markerów. c) Odrpawy obserwatorów/centrum obserwatorów kolejna sala dla odpraw obserwatorów moz również być uzywana jako centrum obserwatorów. Sala musi być wystarczająco duza, musza być zapewnione miejsca siedzące dla wszystkich obserwatorów. Musi posiadać stół główny, nagłośnienie i oświetlenie d) Centrum planowania wystarczająca wielkość pomieszczen do planowania lotów, zliczania wyników i rozstawienia komputerów, debriefingu ( jeden stół dla dwuch osób na kazde 7 załóg) pokój posiedzen jurorów, administracje nei związaną z zawodami e)centrum METEO powinno być w tym samym pomieszczeniu bądź bvlisko centrum operacyjnego powinno być zaopatrzne w jedno lub 2 biurka, komputer, telefon, dostep do internetu abu zbierac informacje meteo f) On-site bar/catering facilities. Whilst not essential, the provision of an on-site club house with bar and catering can do a lot to improve the atmosphere of an event, especially where competitors and officials are staying in different hotels etc. The clubhouse becomes the central meeting point everybody returns to after each flight. This can be enhanced by having refuelling close by. g) Biuro medialne i PR z telefonem, faxem i dostepem do internetu aby rozpowszechniac informacje dotyczace zawodów, lotów i wynikow.

9 17. (4.2.17) Organizator musi określić we wniosku jakie udogodnienia oferuje jurorom i oficjelom. Miminum obejmuje zakwaterowanie i wyzywienie na okres trwania zawodów, jak również wstep na wszystkie imprezy towarzyszące w trakcie trwania zawodów. Dodatkowo jurorzy, stiuardzi i starsi oficjeleotrzymaja zwrot kosztów podrózy za przyjazd i powrót i zapewnione im będą srodki przemiesczania się w trakcie zawodów ( samochody) Inni oficlele będą oczekiwac doplaty do ich kosztów przejazdu. Organizator musi zapewnić, kto jest osobą odpowiedzilana za wypłaty i kiedy wypłaty będą miały miejsce. Opłaty za prace przysługujące starszym oficlelomsa całkowicie sprawa porozumienia pomiedzy organizatorem a zainteresowanymi oficjelami. 18. UDOGODNIENIA DLA OBSERWATORÓW (4.2.18) Organizator musi określić we wniosku jakie udogodnienia oferuje obserwatorom. Miminum obejmuje zakwaterowanie i wyzywienie na okres trwania zawodów, jak równei zwstep na wszystkie imprezy towarzyszące w trakcie trwania zawodów. Dodatkowo zwykle orgnizator okresla wielkosc zwrotów kosztów podrózy. Organizator musi zapewnić kto jest osobą odpowiedzilana za wypłaty i kiedy wypłaty będą miały miejsce 19. WARUNKI OFEROWANE PILOTOM (4.2.19) należy przygotowac szczegóły warunków oferowanych piloto i załogom odnośnie zakwaterowania, posiłkow, kosztów podrózy, gazu, map i imprez towarzyszacych. 20. SOCIAL EVENTS (4.2.20) Liczba imprez towarzyszacych zalezy głównie od organizatora i od budzetu, ale dla imprez pierwszej kategorii powinny być przygotowane. a)ceremonia OTWARCIA i powitalne przyjecie mogą być oddzielnymi imprezami bądź połaczone w jedną. b) Ceremonia zamkniecia i bankiet połaczony z rozdaniem nagród, mogą rowneiz być jedna lub oddzielnymi imprezami. Impreza zakończeniowa przygotowywana jest zwykla dla widzów, na której prezentowani są VIPowie, zawodnicy i medale, bankiet połaczony z rozdanie magródjest zwykle ogłoszeniem ostatecznych rezultatów i sposobnościa do podziękowania dla wszystkich zaangazowanych Jeśli jest mozliwosc mogą być przygotowane dodatkowe imprezy. Charakter i miejsce zależa od organizatora, ale wszystkie powinny być bezpłatne dla wszystkich uczestników zawodów. 21. VIPowie Sporzadzic liste wszystkich lokalnych, wipów, którzy powinni zoastac właczeni w zawody w jakis sposób. Nie wolno pominąć VIPów z Narodowego Aeroklubu / Federacji Balonowej To tradycja FAI ze prezydent FAI i CIA sa zapraszani na swiatowe i kontynentalne imprezy a także na wszystkie zawody pierwszej kategoriit jednak nie ma to żadne finansowe odpłatnosci nie musza towarzyszyc w zaproszeniu. Przygotowujac zaproszenie proszę się upewnic czy wyszczególnione zostały wszystkie udogodnienia które będą zapewnione ( koszty przejazdu, zakwaterowanie, posiłki) 22. HARMONOGRAM okoliczności - Plan to minimise working days lost - liczba zaplanowanych lotów(minimum 10) czasy wszystkich istotnych zdarzeń ( otwarcie, rejestracja, odprawy, imprezy owarzyszace, loty, zakonczenie zawodów - czasy i miejsca wnoszenia protestów - Lokalny PR i wymagania sponsorów 23. MIEJSCA STARTÓW Idealnie duze to 25metrów kwadratowych, trawiastyce palce na każdy balon in one compact block to facilitate launching. Cover not considered necessary now-days - airfields often used. If public expected allow for fencing and site management, and a separate entrance/exit for competitors and officials. Główne miejca startu powinno być ulokowane centralnie w rejonie lotów. Mogą być równei zuzywane dodatkowe wspóne miejsca startuaby zoptymalizowac starty w zależnosci od warunków METEO

10 24. KOMITET ORGANIZACYJNY Komitet organiacyjny jest wymagany, aby zapewnic sprawna prace poprzedzającą zawody a także, aby pracował nad strona nie zwiazana bezpośrednio ze wspólzawodnictwem podczas trwania zawodów Organizator zawodów powiniene kierowac komitetem organizacyjnym. Pozostali członkowie będą wybierani z wyboru organizatora, i powinny to być osoby, które odpowiedzialne będą za następujące: - organizator zawodów - ogólna administracja - Finanse - zakwaterowanie - imprezy towarzyszace itp. - zarzadzanie miejscem zawodów i ochrona - propan - Fiesta, (jeśli potrzebne) - media, PR i Strona internetowa - dom klubowy, bar i katering - kontakty z lokalnymi farmerami - prezentacja internetowa - kontakty ze sponsorami - zarzadzanie transportem jest trudne ustalic ilosc ludzi prawdopodobna potrzebnych bez znajomosci lokalnych uwarunkowań, ale sugeruje się ze minimum 30 osób będzie niezbednych w komitecie organizacyjnym Może również być potrzebne, aby w skaład komitetu weszło kilku lkalnych chonorowych, VIPów Strona zawodnicza zawodów będzie zależna od kierownika sporotwego do którego należy całkowite przygotowanie sportowe zawodów (GS ). Powinien być równeiz członkiem komitetu organizacyjnego i powinien współpracowac z komitetem odnośnie swoich potrzeb Patrz załacznik A na sugerowany schemat organizacyjny 25. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA SPORTOWEGO Przygotowanie regulaminu zwodów i przedłozenie go dla CIA do akceptacji (7.1) Uzyskanie progrmu komputerowego do liczenia wynikow. Uzyskanie regulaminu zawodów (rozdział ogólny i rozdział pierwszy) i książke jurorów Desygnować następujący personel zawodów: - zastepca kierownika sportowego - szef obserwatorów - szef debrieferów - szef miejsca startu - debrieferzy/startowi (1 do 7 osób) - 2 sedziów punktowych - 3 zespoły pomiarowe z 2 osób kazdy - 2 przedstawicieli Meteo - Obserwatorzy ( ilosc startujacych + 10%) Nominowac, dla zatwierdzenia przez CIA (7.2 & 7.3): - Oficera bezpieczenstwa - 2 Stiuartów - szefa jurorów i 2 albo 4 jurorów 26. OBSERWATORZY kiedy zawody rozgrywane będą z obserwatorami nastepujaca procedura musi być zachowana: szefowie obserwatorów (albo osoba delegowana przez CIA kiedy nie ma szefa obserwatorów) wszystkichkrajow biorących udział w zawodach powinni być poproszeni o nominowanie okreslonej ilosci obserwatorów. Organizatorzy mogą również nominowac bezpośrednio nie wiecej niż 20% potrzebnych obserwatorów i dostarczyc ich do akceptacji przez szefow obserwatorów (albo osoba delegowana przez CIA kiedy nie ma szefa obserwatorów) w kazdym z nominowanych krajow W obydwu przypadkach celem jest tak szerokie jak to możliwe umiędzynaradawianie zawodów

11 27. PROPAN Wymagana jest dostateczna ilość propanu by zapewnić maksymalna możliwa ilość litrów/1 balon/1 lot, włączając loty fiesta. Niezbędny jest samochód cysterna z pompa i wielokońcówkowym rozgałęźnikiem aby zminimalizować czas tankowania. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest ogrodzenie i oświetlenie oraz schemat organizacyjny ruchu pojazdów w strefie tankowania. 28. MAPY Mapy w skali 1:50000 z 1 km siatką, pokrywające obszar rozgrywania zawodów musza być zapewnione w następujących ilościach- - 2 komplety dla każdego zawodnika - 1 komplet dla każdego obserwatora - 1 komplet dla każdego oficjela - kilka kompletów zapasowych Należy się upewnić że wszystkie mapy są z tego samego wydania. Jeśli to możliwe wskazane jest wydrukowanie egzemplarza mapy specjalnie na potrzeby zawodów, który może być powielony wraz z istotnymi informacjami odnoszącymi się do zawodów. Można również dołączyć inne mapy i plany (mapa zakwaterowania, schemat wspólnego pola startów itp.) 29. ZAKWATEROWANIE Wystarczająca ilość miejsc noclegowych musi być zagwarantowana w granicach km od biura zawodów/wspólnego miejsca startów dla wszystkich zawodników, załóg, oficjeli i obserwatorów. Jeśli zakwaterowanie nie jest oferowane przez organizatora powinna być zagwarantowana możliwość rezerwacji miejsc noclegowych z szerokim wachlarzem możliwości (od kampingu do 5-gwiazdkowych hoteli). Preferowane jest zakwaterowanie wszystkich oficjeli i obserwatorów w jednym hotelu, możliwie jak najbliżej biura zawodów/ wspólnego miejsca startów. 30. CATERING Powinny być poczynione starania by zapewnić serwis kawowy (przedśniadanie) dla pilotów, załóg i oficjeli przed poranna odprawą, w miejscu sąsiadującym z sala odpraw. 31. SITE SECURITY Powinien być zapewniony obszar chroniony w pobliżu miejsca startów, gdzie sprzęt zawodników może być bezpiecznie pozostawiony na noc, jeśli jest taka potrzeba. Opieka medyczna powinna być dostępna w pobliżu podczas rozgrywania konkurencji. Miejscowe regulaminy mogą wymagać obecności straży pożarnej podczas napełniania, startów balonów i tankowania. 32. POLE STARTÓW I WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO ROZEGRANIA KONKURENCJI Następujące wyposażenie będzie potrzebne na miejscu startów i podczas rozgrywania konkurencji - * 2 maszty flagowe * 2 komplety flag * 3 X cele (krzyże) * 2 komplety numerów startowych na miejsce startu * 2 urządzenia głośnomówiące (megafony) * 1 komplet banerów na kosz (2dla każdego zawodnika) * 2 komplety numerów identyfikacyjnych dla pojazdów (samochód i przyczepa) * 1 komplet numerów startowych na stoły w sali odpraw * 1 komplet kamizelek dla startowych 3 taśmy pomiarowe o długości 100 m. Dla zespołów pomiarowych farby w spray u dla obserwatorów 50 metrowe taśmy dla obserwatorów * flagi do oznaczania pozycji markerów * 12 kompletów markerów * skrzynki do dystrybucji markerów zegar * oficjalna tablica ogłoszeń *Więcej szczegółowych informacji na ten temat w załączniku B

12 33. WYPOSAŻENIE W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów niezbędne będzie następujące wyposażenie (minimum) - 2 komputery (PC) z oprogramowaniem i drukarkami - 2 szybkie xerokopiarki - 1 FAX - 2 laserowe urządzenia do pomiaru odległości - telefony komórkowe i/lub radia z dwustronna łącznością - pagery do odwoływania lotów i wysyłania informacji zwrotnej 34. TRANSPORT Większość oficjeli będzie potrzebowała indywidualnego transportu podczas trwania zawodów. Mogą to być ich własne samochody (zwrot kosztów) lub wynajęte pojazdy. Wymagany będzie autobus wożący obserwatorów pomiędzy hotelem salą odpraw i miejscem startów. Jeśli imprezy towarzyszące odbywać się będą poza hotelem może być podstawiony autokar dowożący gości na i z miejsca odbywania imprezy. 35. DRUKOWANIE I MATERIAŁY BIUROWE Jest to znaczący element budżetu i powinien zawierać: Drukowanie - Papier firmowy zawodów - Regulaminy (format A5, kolor) - Podręczniki obserwatora (format A5, kolor) - Zaproszenia - Formularze zgłoszeniowe - Raporty obserwatorów (format A4, 2 kolory) - Dodatkowe raporty obserwatorów (format A5, kolor) - Identyfikatory dla Pilotów, Załóg, Oficjeli Obserwatorów, VIP ów, mediów - Przepustki na miejsce startów dla Oficjeli, VIP ów, mediów - Zaproszenia na imprezy towarzyszące - Formularze rejestracyjne - Karty konkurencji - Raporty METEO - Harmonogramy - Plany miast - Plany i schematy rozgrywania zawodów - Kartki żywnościowe Przykłady lisów i formularzy dostępne są w EPAS jeśli potrzeba. Materiały biurowe - Oficjalna pieczątka i poduszka do tuszu - Papier XERO A3 i A4 - duże grzbiety do zbindowanych dokumentów - Gilotyna - Dziurkacz - materiały biurowe ogólnego użytku 36. MEDALE, CERTYFIKATY, HYMN, TROFEA, PAMIĄTKI I FLAGI Medale FAI, Certyfikaty, hymn i flaga są dostarczane przez FAI. Wydanie następuje zwykle automatycznie po otrzymaniu przez FAI informacji o zatwierdzeniu rangi zawodów, jednakże radzi się organizatorom skontaktowanie z FAI odpowiednio przed zawodami by upewnić się czy wiadome jest gdzie te materiały powinny być wysłane. Flaga i inne materiały CIA również powinny być wydane automatycznie po zatwierdzeniu kategorii zawodów przez grupę robocza ds. PR, rozwoju, logo i produktów aczkolwiek organizatorzy proszeni są o kontakt z szefem grupy roboczej w celu potwierdzenie zaopatrzenia.

13 Trofea - trophies must be recovered from the current holder(s) - any new trophies or prizes required should be commissioned in good time. Nagrody - if event souvenirs are required they should also be commissioned in good time. Na imprezie zakończeniowej flagi zwycieskiej trójki musza być zawieszone zgodnie z ogłoszonymi wynikmi i hymn zwycieskiej ekipy musi być odegrany. Jest ważne, aby zgromadzić flagi i hymny wszystkich narodowości biorących udział w zawodach (flagi mogą być wywieszone na miejscu startów lub gdziekolwiek indziej podczas zawodów) 37. LOGO ZAWODÓW Zwykle używa się odpowiedniego logo zawodów dla każdej imprezy, aby umieszczać je na wszystkich materiałach drukowanych, na reklamach itd. Powinno być to zatwierdzone tak szybko jak to możliwe, zaraz po przyznaniu akceptacji, aby go używać na wszelkiej korespondencji. 38. MEDIA i PR Obsługa mediów i PR będzie w większości lokalnym zadaniem, podyktowanym przez miedzy innymi wymagania sponsorów i budżet. Jako minimum Oficer Prasowy powinien odbyć spotkanie przed zawodami w celu ułatwienia przepływu informacji. Sprawnym narzędziem do komunikacji z pilotami, oficjelami, prasą i publicznością jest poczta elektroniczna lub strony WWW. Strona WWW zawodów daje możliwość krajowego i międzynarodowego prezentowania sponsorów jak również wszystkich zaangażowanych. Administrator strony powinien rozważnie budować i obsługiwać (umieszczanie wyników) stronę podczas zawodów. 39. REKLAMA ZAWODÓW Jest to kolejna sprawa zależna w zupełności od lokalnych organizatorów, zależy on od sponsorów i budżetu. 38. PACZKA PILOTA Jest w zwyczaju, ale nie jest to zasadniczy cel, ze piloci i oficjele zaopatrywani są w darmowe prezenty od sponsorów podczas rejestracji. Zaopatrzenie w jakiś rodzaj ubrań (kurtka, bluza, koszulka, kapelusz, itp.) kolorowe oznaczenie w/w pozwala na odróżnianie grup (Piloci, załogi, oficjele, obserwatorzy)podczas trwania dużych zawodów 39. UMIESZANIE ZNAKÓW Miejscowe uwarunkowania będą dyktować, w jaki sposób oznaczyć drogę i zapewnić porządek w poruszaniu się. To może w znaczny sposób zabezpieczyć szybkie przemieszczanie się załóg i oficleli poza miejscem startu szczególnie po wieczornych startach 40. WYDATKI PONOSZONE PRZED ZAWODAMI WIELE KOSZTÓW może być poniesionych na długo przed zawodami i o musi również być wzięte na rachunek wydatków przy negocjacjach ze sponsorami, aby uniknąć problemów związanych z ciągłością finansową przygotowań. KONIEC

14 ZAŁĄCZNIK A SCHEMAT ORGANIZACYJNY CIA ORGANIZATOR ZAWODÓW DYREKTOR SPORTOWY JURY Z-CA ORGANIZATORA ZAWODÓW Z-CA DYREKTORA SPORTOWEGO MEDIA,PR i KONTAKTY SPONSORZY APARAT ADMINISTRACYJNY FINANSE ZAKWATEROWANIE IMPREZY TOWARZYSZACE NADZÓR NAD TERENEM i BEZPIECZEŃSTWO PROPAN FIESTA ATRAKCJE i WYZYWIENIE TRANSPORT WŁAŚCIEIELE TERENU KONTAKTY Z ROLNIKAMI INTERNET STEWARDZI OFICER BEZPIECZEŃSTWA METEOROLOG SĘDZIOWIE PUNKTOWI STARTOWI ZASPOŁY POMIAROWE SZEF DEBRIEFERÓW DEBRIEFERZY SZEF OBSERWATORÓW OBSERWATORZY

15 ZAŁĄCZNIK B SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA 1. BANNERY NA KOSZ 1 komplet (2 bannery) na każdy balon (numery od 1 do ilość zawodników). Czarny numer na białym tle, powierzchnia 1 m 2 z dziurkami na sznurki do przymocowania w rogach. 8 sznurków na każdy balon. Upewnić się, że materiały używane są wystarczająco mocne by wytrzymać twarde lądownie. Dziury na sznurki o COCA COLA o 51 o COCA COLA o 1 m 2 2. MASZTY FLAGOWE Jeden złożony na głównym miejscu startu Jeden składany, na miejsce startu w terenie Wysokość 4 metry z 1-metrowa poprzeczką, odciągami i klamerkami 3. FLAGI 2 komplety po 8 sztuk w nastepujacych kolorach - czerwony, zielony, biały, niebieski, żółty, czarny, fioletowy i różowy, wszystkie z zrobione z materiału balonowego. 75 cm x 50 cm sznurki 4. CELE (KRZYŻE) o o Zrobione z nylonu o kontrastującym kolorze z 12 klamerkami do przytwierdzenia do ziemi, z zaznaczonym wyraźnie środkiem X. o o o o X 50 cm o o o o 5 m x 5 m dziurki na klamerki o o

16 5. MARKERS 12 kompletów w liczbie zaproszonych zawodników komplety w kazdym z następujacych kolorów: czerwony,żółty, biały, błekitny, rózowy. Ponumerowac kolejno każdy komplet doliczby zawodników z 10 nieponumerowanymi zapasowymi w kazdym komplecie. Numery musza być napisane na wstążce wodoodpornym markerem.podkreslić numery aby uniknąć pomyłek (np: 6 i 9). Markery powiny być zwiniete i zabezpieczone elastyczna wstążką tak, by numery były widoczne. Materiał powlekany nylon o ciężarze mniejszym niż 100-g/metr kw. Obciążone 70 g balastem cm x 10 cm długość Tacki, skrzynki mieszczące ok. 50 markerów każda, przydatne do dystrybucji markerów na odprawach. 6. ZNACZNIKI NUMERYCZNE MIEJSCA STARTÓW 2 komplety wymagane, ponumerowane od 1 do ilość zawodników. Główny komplet znaczników moze być pozostawiony na stałe na głównym miejscu startów, i mogą to być takie same znaczniki jak banery na kosz, połozone na ziemi. Drugi komplet, na odległe pole startów musi być lekki i łatwo przenośny w celu szybkiego rozłozenia i złożenia. Znaczniki nie musża być duże (20 cm kw białej powierzchni z czarnymi numerami) ale powinny być łatwo zauwazalne (nie połozone na ziemi). 7. NUMERY STARTOWE NA SAMOCHODY, PRZYCZEPY I STOŁY W SALI ODPRAW 3 komplety białych,15 cm nalepek z czarymi cyframi, ponumerowane od 1 do ilośc zawodników. 8. FLAGI DO OZNACZANIA POZYCJI MARKERÓW 3 komplety (1 dla każdej ekipy pomiarowej) każdy w ilości około połowy zawodników. 50cm drut z małym kawałkiem tkaniny balonowej w jasnym kolorze umieszczonej na końcu. 9. KAMIZELKI DLA STARTOWYCH 1 kamizelka dla każdego startowego, najlepiej w pomarańczowym kolorze. 10. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ Oficjalna tablica ogłoszeń (powinna być tak oznakowana) powinna być na tyle duza by pomieścić wyniki 15 konkurencji jak również inne oficjalne informacje.

17 D. Umowa organizatorska FAI/CIA Zgodnie z punktem Statutu FAI posiada i kontroluje wszelkie prawa odnoszące się do organizowania międzynarodowych zawodów sportów powietrznych w całości lub częściowo pod regułami FAI Sporting Code. Każdy organizator zawodów FAI/CIA który pragnie przekazać prawa zawodów komercyjnym podmiotom powinien uzyskać zgodę FAI w formie Organizers Agreement. Poniżej znajduje się umowa z Współpracując Biurem Doradztwa i Planowania Zawodów (lub jakoś tak) otrzymacie aktualną Umowę od nich lub z biura FAI Ta umowa została zawarta dnia... Pomiędzy: FAI... Oraz: Komisją Balonową FAI... (Komisją) Oraz: Federacją krajową (chyba) lub jej reprezentantem (Organizatorem) Gdzie: A FAI jest międzynarodowo rozpoznawanym ciałem zarządzającym sportami powietrznymi na całym świecie oraz kontroluje i posiada prawa do [nazwa i data Zawodów] B - Komisja Balonowa FAI jest ciałem FAI odpowiedzialnym za organizację zawodów balonowych pod auspicjami FAI. C Organizator aplikował do Komisji o organizację i przeprowadzenie [nazwa zawodów] [w roku] od dnia do dnia (Zawody) i Komisja zgodziła się wyznaczyć Organizatora do zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów. Uzgadnia się co następuje: 1. Umowa FAI przyznaje wyłączne prawa do organizacji przeprowadzenia promowania i zachowania części zysków (jak w Załączniku 1) wygenerowanych przez eksploatację praw (jak w Załączniku 4) odnoszących się do Zawodów pod warunkami Umowy i jej Załączników. 2. Uwagi Z uwagi na przekazanie prawa do eksploatacji praw Organizator zapłaci FAI na użytek Komisji wymienioną w punkcie 3.2 Załącznika 1, wykona zobowiązania i będzie trzymał się zasad i warunków ujętych w Załącznikach. 3. Przeprowadzenie zawodów 3.1 Organizator zobowiązany jest do obserwacji i egzekwowania praw FAI, Sporting Code i innych regulacji prawnych FAI 3.2 Komisja może wyznaczyć osobę lub ciało do doradzania Organizatorowi z ramienia Komisji (Doradca Zawodów) odnośnie spraw technicznych i administracyjnych w każdym momencie organizowania Zawodów. Organizator zgadza się akceptować rozsądne propozycje Doradcy. 4. Rekompensata Organizator zobowiązuje się wynagrodzić FAI oraz Komisji i jej członkom i agentom zrekompensować wszelkie koszty, żądania, szkody i wydatki poniesione przez FAI, Komisję i/lub jej członków i agentów w wyniku naruszenia praw Umowy przez Organizatora (sprawdźcie to!!) 5. Ubezpieczenie Organizator zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie akceptowane przez FAI i zapewni, że FAI będzie stroną w takim ubezpieczeniu

18 6. Wygaśnięcie Umowy FAI może wypowiedzieć Umowę z wcześniejszym powiadomieniem Organizatora na podstawie: 6.1 naruszenia praw i zobowiązań Umowy jeśli szkody nie są naprawialne w wymaganym czasie 6.2 j.w. jeśli szkoda jest naprawialna ale Oganizator nie uczyni tego w 28 dni od otrzymania upomnienia z FAI 6.3 zawrze umowę z wierzycielami, otrzyma kuratora (tak to się chyba nazywa) lub nie będzie wypłacalny 7. Pełna umowa ta umowa wraz z załącznikami, statutami FAI itd. zawiera całkowitą umowę pomiędzy stronami oraz unieważnia poprzednie. Nie mogą zostać wprowadzone żadne zmiany, dopóki nie zostaną uzgodnione na piśmie między stronami. W przypadku konfliktu mają zastosowania prawa FAI itd. 8. Prawo ta umowa została spisana zgodnie z prawem angielskim, i pozostaje pod jurysdykcją sądów angielskich. 9. Rozwiązywanie konfliktów w przypadku konfliktu każda ze stron ustali reprezentanta władnego zawierać umowy w jej imieniu i ci reprezentanci spotkają się aby rozwiązać konflikt. Strony zgadzają się na ustalenie czasu i miejsca spotkania z dobrą wolą. Strony zgadzają się na zaakceptowanie postanowień reprezentantów jako ostatecznych. Postanowienia te nie są wiążące przed wystąpieniem na drogę sądową. Podpis... w imieniu FAI Podpis... w imieniu Organizatora Podpis... w imieniu federacji krajowej Podpis... w imieniu Komisji Załącznik 1 Finanse 1. Depozyt Organizator gwarantuje i zobowiązuje się do: 1.1 wpłaty na rzecz FAI w akceptowalny sposób a. Nie później niż do spotkania plenarnego CIA tuż przed Zawodami [suma] jako Depozyt oraz b. Nie później niż 30 dni po dacie rozpoczęcia Zawodów 0 (zero) za każdego płacącego uczestnika (wraz z załogą) (Opłata sankcyjna) to jakieś dziwne, wszędzie zamiast Zawody są Mistrzostwa, to pewnie jakaś stara umowa) 1.2 w przypadku nie wpłacenia Opłaty Sankcyjnej odpowiednia kwota zostanie pobrana z Depozytu. 1.3 Całość lub część Depozytu może zostać pobrana przez FAI w przypadku nienaprawialnego naruszenia umowy jak w punkcie 6 Umowy na poczet spodziewanego przychodu jak w punkcie 3 Załącznika Koszty organizacyjne Organizator gwarantuje i zobowiązuje się do poniesienia kosztów organizacyjnych włączając ale nie ograniczając się do: a. Zapewnienia odpowiedniego miejsca i sprzętu (jak w załączniku 3) b. Obiektu dla mediów c. Transportu uczestników pomiędzy miejsce zakwaterowania a miejscem zawodów

19 d. Bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego wymaganych przez FAI w ubezpieczeniu e. Protokołu f. Ceremonii otwarcia zamknięcia i wręczenia nagród g. Zgodności z wymogami Sekcji 1, FAI Sporting Code 3. Dystrybucja nadwyżek finansowych 3.1 nadwyżki oznaczają każdy przychód z eksploatacji praw z Załącznika 4 i innych wygenerowanych przez Sporting Code, pomniejszony o wydatki/straty wynikłe z zastosowań praw FAI, Komisji i innych wydatków dla stron trzecich w połączeniu z tymi prawami. 3.2 Organizator wpłaci w ciągu 30 dni opłaty: i. 10% nadwyżki z zysku za transmisje i nagrywanie dźwięku oraz obrazu związanego z Zawodami i ii. 10% nadwyżki z zysku z opłat wynikłych z eksploatacji pozostałych Praw łącznie z reklamą, promocją i dobrami intelektualnymi. Załącznik 2 organizacja Organizator gwarantuje i zobowiązuje się do: i. całkowitej odpowiedzialności za organizację Zawodów chyba że pisemnie uzgodniono inaczej ii. wszelkich ustaleń zawsze ze zgodą Komisji iii. oficjalnego poinformowania jeśli intencją jest wykorzystanie Sporting Code do innych celów niż sporty powietrzne iv. zapewnienia, że Zawody mają standard światowy oraz współpracy z Doradcą z uwzględnieniem jego rad i autorytetu. Organizator może ponieść koszty co najmniej dwóch wizyt Doradcy. W przypadku wyznaczenia Doradcy Komisja uwzględni wybór względami geograficznymi aby zminimalizować koszty podróży. Załącznik 3 miejsce Zawodów Na potrzeby tego załącznika jako Miejsce Zawodów (MZ) oznaczać będzie miejsce rozgrywania zawodów wraz z otaczającą okolicą z której można uzyskać materiał do przekazu z zawodów oraz możliwe jest jej wykorzystanie do celów reklamowych, które byłyby widoczne w TV jak również miejsce ponad parkingami, chodnikami, miejsca na funkcje oficjalne, centra prasowe, miejsca dla mediów, kasy biletowe, centra informacji, i innych obszarów kontrolowanych w imieniu FAI. Organizator gwarantuje i zobowiązuje się do: i. przekazania planu MZ Komisji nie później niż 3 miesiące przed Zawodami ii. zapewnienia że MZ posiada: odpowiednie miejsce i infrastrukturę dla oficjeli, personelu i innych ludzi związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Zawodów obiektów dla zawodników odpowiednich do treningu i rywalizacji podczas Zawodów obiektów dla widzów, mediów i administratorów. Te obiekty mają być udostępnione na czas uzgodniony z Komisją zapewnienie odpowiedniego sprzętu zgodnego ze specyfikacją FAI operatywnego podczas zawodów.

20 iii. zapewnienia nieograniczonego dostępu oficjeli FAI oraz ekip telewizyjnych bez opłat do MZ Załącznik 4 prawa 1. Organizator uznaje, że wszelkie prawa do Zawodów posiada FAI. FAI zgadza się licencjonować niektóre z tych praw Organizatorowi w poniższej strukturze: 2. Organizator otrzymuje następujące prawa: i. Używania nazw FAI do celów reklamowych i promocyjnych wg FAI Rules For Advertising... Cele merchandisingowe muszą zostać uzgodnione wcześniej na piśmie ii. używania logo FAI w połączeniu z Zawodami na zasadach jak powyżej iii. stworzenia logo Zawodów (musi zostać zatwierdzone przez FAI) iv. nagrywania transmisji dźwiękowych i wizyjnych Zawodów tylko dla celów archiwalnych. [włącznie/bez obrazów powstałych w wyniku sędziowania] Jeśli Organizator chce rozpowszechniać obrazy komercyjnie spisana musi zostać na ten temat odrębna umowa z FAI. Aplikacja ta musi zawierać stwierdzenie czy Organizator pragnie wykorzystać centra dystrybucji FAI. Organizator zapewnia też, ze FAI otrzyma bezpłatny dostęp do obrazów/dźwięku z Zawodów dla własnych celów archiwalnych i promocyjnych oraz ma prawa do rejestrowania Zawodów we własnym zakresie bez opłat. Jeśli nie postanowiono inaczej prawa do zarejestrowanych obrazów i ich komercyjnego wykorzystanie posiada FAI. 3. Organizator nie zawrze umów ze stronami trzecimi, które konfliktowałyby z prawami nabytymi od FAI. Organizator poinformuje o planowanych umowach z reklamodawcami i innymi komercyjnymi stronami i wszelkie te umowy mogą zostać zawarte po zgodzie FAI, zgody nie będą przyznawane tylko w uzasadnionych przypadkach. 4. Organizator zapewnia, że wszelkie hasła/motto i emblematy stworzone na potrzeby Zawodów i zarejestrowane przez Organizatora zostaną przekazane FAI do zaakceptowania oraz będą dostępne dla FAI bez opłat.

Wniosek Aplikacyjny na organizację Zawodów Balonowych

Wniosek Aplikacyjny na organizację Zawodów Balonowych Wniosek Aplikacyjny na organizację Zawodów Balonowych Dokumenty powiązane: Kodeks sportowy FAI i dokumenty powiązane Regulamin przyznawania organizacji imprez i zawodów sportowych w sporcie lotniczym Regulamin

Bardziej szczegółowo

O F E R T A O R G A N I Z A C J I I M P R E Z Y

O F E R T A O R G A N I Z A C J I I M P R E Z Y pieczęć zgłaszającego ofertę Polski Związek Lekkiej Atletyki ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa mistrzostwapolski@pzla.pl O F E R T A O R G A N I Z A C J I I M P R E Z Y M E M O R I A Ł J A N U S Z A K

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZATOR - FIS - Narodowy Związek Narciarski - Komitet Organizacyjny Okręgowy Związek, klub, organizacja, stowarzyszenie, inne STRUKTURA ORGANIZACYJNA KO

Bardziej szczegółowo

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE KOMISJA AEROSTATYCZNA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE KOMISJA AEROSTATYCZNA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE KOMISJA AEROSTATYCZNA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA Protokół zawodów pod patronatem FAI i CIA Wersja 2005 Marzec, 2005 = Organizers Options FAI Avenue Mon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

TRZECIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka 3.10.2015 REGULAMIN

TRZECIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka 3.10.2015 REGULAMIN TRZECIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka 3.10.2015 REGULAMIN I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW: Organizatorem jest Fundacja Biegamy z Sercem, 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 35. Zawody odbędą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83,

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN

DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN DRUGIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka - 04.10.2014r REGULAMIN I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW i TRENINGÓW: Fundacja Biegamy z Sercem, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH GRAND PRIX PUCHAR POLSKI LUBLIN 2009

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH GRAND PRIX PUCHAR POLSKI LUBLIN 2009 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH GRAND PRIX PUCHAR POLSKI LUBLIN 2009 1. TERMIN ZAWODÓW: 13.03.2009r. TRENINGI godz. 16 00 20 00, 14.03.2009r. I BLOK ZAWODÓW rozgrzewka godz. 8 00-8 55, start

Bardziej szczegółowo

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Regulamin Dąbrowa Górnicza Triathlon 1. CEL IMPREZY Promocja Miasta Dąbrowa Górnicza. Uczczenie obchodów 100-lecia miasta. Popularyzacja triathlonu. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Warszawa, dnia 18.08.2014 r. Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 w Squashu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 w Squashu ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 w Squashu Impreza w ramach cyklu 15 lat Polskiego Squasha Termin imprezy SENIORSKIEJ: 8 10 czerwca 2017 (czwartek sobota)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

I.CEL IMPREZY II.TERMIN. 22.09. 2012r. III.MIEJSCE. Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych

I.CEL IMPREZY II.TERMIN. 22.09. 2012r. III.MIEJSCE. Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych I.CEL IMPREZY Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych Promocja Sławna w Polsce. II.TERMIN 22.09. 2012r. III.MIEJSCE Sławno Stadion OsiR,Lasek i Park miejski Biuro

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM Warszawa, 2010 1 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014

Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014 Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014 1 Postanowienia ogólne 1.1 LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Powiatowo-Gminnego Biegu po Siekierkę Siekierczyn r.

REGULAMIN Powiatowo-Gminnego Biegu po Siekierkę Siekierczyn r. REGULAMIN Powiatowo-Gminnego Biegu po Siekierkę Siekierczyn 24.06.2017r. 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Rozwoju Wsi JEZIORNA w Siekierczynie Siekierczyn 142, 59-818 Siekierczyn Gminny Ośrodek Kultury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FISCHER MY STYLE BIEG TYLKO DLA KOBIET

REGULAMIN FISCHER MY STYLE BIEG TYLKO DLA KOBIET REGULAMIN FISCHER MY STYLE BIEG TYLKO DLA KOBIET Organizator Stowarzyszenie Bieg Piastów 58-580 Szklarska Poręba Jakuszyce 8 tel.: (+48) 757173338, www.bieg-piastow.pl, zawodnicy@bieg-piastow.pl 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

13:30 Dekoracja zwycięzców biegu (klasyfikacja łączna)

13:30 Dekoracja zwycięzców biegu (klasyfikacja łączna) REGULAMIN: FISHER CUP 3-6-9 BIEGAJ Z NAMI Organizator Stowarzyszenie Bieg Piastów 58-580 Szklarska Poręba Jakuszyce 8 tel.: (+48) 75 717 33 38, www.bieg-piastow.pl, zawodnicy@bieg-piastow.pl 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa Świebodzin

REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa Świebodzin REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa 13 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl II.CEL - upowszechnianie biegania jako najprostszej formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie i IV Pucharu Krajny (informacje o regulaminie IV Pucharu Krajny w punkcie nr 21). Klasy: MX 65, MX Masters (sobota),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXV BIEG GWARKÓW

REGULAMIN XXXV BIEG GWARKÓW REGULAMIN XXXV BIEG GWARKÓW 1.Termin: 8 lutego 2015 roku 2. Miejsce: Andrzejówka Rybnica Leśna koło Wałbrzycha 3. Organizatorzy: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Spółka

Bardziej szczegółowo

III. TERMIN I MIEJSCE

III. TERMIN I MIEJSCE REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Poznańska 10 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl Tel. 507 035 870 II.CEL - upowszechnianie biegania jako

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ oraz: art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzeń wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski +/-50

Parlament Europejski +/-50 Zasady współpracy przy organizacji lokalnych symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach projektu Parlament Europejski +/-50 I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorami projektu Parlament Europejski

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika ul. Sielska 34, 10 802 Olsztyn Lotnisko Olsztyn Dajtki (EPOD) tel./fax +48 89 5275240 www.aeroklub.olsztyn.pl Olsztyn, dnia 15.05.2013 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl ORGANIZACJA ZAWODÓW RODZAJE ZAWODÓW FIS - zimowe igrzyska olimpijskie - mistrzostwa świata - mistrzostwa świata juniorów - puchar świata - puchar kontynentalny - zawody międzynarodowe (FIS races) RODZAJE

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r.

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r. R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON 11.06.2017 r. I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem zawodów jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 2. Współorganizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Pozytywnie

Bardziej szczegółowo

I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI RZEMIEŚLNIKÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI RZEMIEŚLNIKÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI RZEMIEŚLNIKÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Z OKAZJI 10 LECIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU Cel imprezy: Uczczenie 10-lecia Izby Rzemieślniczej w Rybniku Zachęcanie do aktywnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Gliwickiego Biegu Orkiestrowego Biegamy z Sercem Biegamy dla Innych r (sobota)

Regulamin III Gliwickiego Biegu Orkiestrowego Biegamy z Sercem Biegamy dla Innych r (sobota) Regulamin III Gliwickiego Biegu Orkiestrowego Biegamy z Sercem Biegamy dla Innych 11.01.2014r (sobota) I. ORGANIZATOR: Fundacja Biegamy z Sercem, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

III Mielecka Impreza Turystyczna

III Mielecka Impreza Turystyczna III Mielecka Impreza Turystyczna Regulamin, Informacje Termin: 14 czerwca 2015 Miejsce: Lasy na wschód od Mielca Centrum zawodów: Mielec parking położony przy drodze Mielec (Specjalna Strefa Ekonomiczna)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji:

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji: FORMULARZ OFERTOWY A. OPŁATY dotyczący organizacji: POLISH JUNIOR OPEN 2015-2017 będącym jednocześnie turniejem PFS A Junior (wraz z kategorią U11 wyłącznie, jako PFS A) UWAGA: Zakłada się, że wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR REGULAMIN Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR Gmina Tarnowiec Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu Uczniowski Klub Sportowy Arka w Umieszczu Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji Konferencji

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji Konferencji Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji Parametr: Opis parametru: Wymagania dla Organizatora: Wymagania oferty: Charakter Konferencja o charakterze naukowoedukacyjnym Organizator musi przygotować wydarzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZEFA KOMISARZY Skoki

RAPORT SZEFA KOMISARZY Skoki Zawody Nazwa zawodów Kategoria zawodów Data Miejsce Organizator zawodów Szef Komisarzy Nazwisko Adres Adres mailowy Nr telef. komórk. Celem tego raportu jest przekazanie FEI poglądowej opinii o organizacji

Bardziej szczegółowo

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych. Rozpowszechnianie biegania jako aktywnej formy spędzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE I. ORGANIZATOR Organizatorem biegu jest Spółka Sport Pleszew sp. z o. o., 63-300 Pleszew ul. Sportowa 4. II. CELE 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Zawody Szybowcowe klasa Klub A Glide Challenge Cup GSS-KSS PRIEVIDZA 2015

Regionalne Zawody Szybowcowe klasa Klub A Glide Challenge Cup GSS-KSS PRIEVIDZA 2015 PISMO ORGANIZACYJNE Regionalne Zawody Szybowcowe Glide Challenge Cup GSS-KSS Prievidza 2015 w dn 30.04-09.05.2014 w klasie KLUB A Górska Szkoła Szybowcowa AP Żar im. Adama Dziurzyńskiego oraz Karkonoskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY 6 SIERPNIA 2016 roku

REGULAMIN II RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY 6 SIERPNIA 2016 roku REGULAMIN II RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY 6 SIERPNIA 2016 roku I. PATRONAT I ORGANIZATORZY 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 2. Organizatorami biegu są: a) Klub

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r.

Regulamin. II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r. Regulamin II Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 10 września 2016r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH I. Warunki ogólne. 1. Organizatorem Forum jest Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

I LOT BOCIANA Bieg na 1 Milę

I LOT BOCIANA Bieg na 1 Milę I LOT BOCIANA Bieg na 1 Milę CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA 1. Postanowienia ogólne 1. I Konferencja Ratownictwa Medycznego, w dalszej części Regulaminu zwana Konferencją, będzie odbywać się w dniach 10-11.06.2017r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu II Dynowska ZaDyszka. 2. CEL IMPREZY: Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.

Regulamin biegu II Dynowska ZaDyszka. 2. CEL IMPREZY: Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu. Regulamin biegu II Dynowska ZaDyszka 1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Aktywny Dynów Telefon +48 886-179-650 aktywnydynow@wp.pl www.facebook/dynowskazadyszka www.dynowskazadyszka.pl 2. CEL IMPREZY: Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo

Regulamin Imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo Regulamin Imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 26-27.08.2017 Regulamin - Dystans 28,25 km 1. CEL: Promocja Gminy Przechlewo Popularyzacja triathlonu Promocja sportu i aktywnego stylu życia 2. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h Regulamin Chęciny Triathlon 2017 1. CEL IMPREZY Promocja Gminy i Miasta Chęciny Popularyzacja triathlonu Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Umożliwienie współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 3 Rajdowych Mistrzostw Polski

Pismo Organizacyjne 3 Rajdowych Mistrzostw Polski Łososina, dnia 02.07.2013 r. Pismo Organizacyjne 3 Rajdowych Mistrzostw Polski Informacje ogólne Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2013 w dniach 17 21.07.2013 r. w Aeroklubie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami dla dorosłych.

Regulamin zawodów Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami dla dorosłych. Regulamin zawodów Wiosenne zmagania z zimowymi zapasami dla dorosłych. Organizatorzy: Kolbuszowski Klub Nordic Walking 1. CEL ZAWODÓW Celem zawodów jest popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI 2016 w SQUASHU Turnieje Seniorskie (męski i damski), jako National Closed Championships w ramach PSA National Closed Termin imprezy

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE W SPRINCIE O PUCHAR KLUBU KIBICA POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZIC 13.06.

I OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE W SPRINCIE O PUCHAR KLUBU KIBICA POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZIC 13.06. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE W SPRINCIE O PUCHAR KLUBU KIBICA POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZIC 13.06.2009 - Świebodzice 1. ORGANIZATOR: Klub Kibica KS Rekin w Świebodzicach,

Bardziej szczegółowo

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako prostej formy aktywności ruchowej. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem nazwiska ubezpieczanych. W przypadku ich braku ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte.

Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem nazwiska ubezpieczanych. W przypadku ich braku ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników ( w sporcie samochodowym przez zawodnika rozumie się kierowcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy sportowej Biegiem na Bagry!

REGULAMIN imprezy sportowej Biegiem na Bagry! REGULAMIN imprezy sportowej Biegiem na Bagry! 1. CEL IMPREZY: A. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej. B. Zaproszenie krakowskich biegaczy na imprezę w atmosferze sportowej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

SCOUT CROSS RACE > R Bieg i Kolarstwo przełajowe

SCOUT CROSS RACE > R Bieg i Kolarstwo przełajowe SCOUT CROSS RACE > 26.06.16R Bieg i Kolarstwo przełajowe REGULAMIN CEL: - Promocja miasta na arenie ogólnopolskiej - Promocja biegu przełajowego i zdrowego stylu życia ORGANIZATOR: -Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Na zebraniu Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego stawili się:

Na zebraniu Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego stawili się: Protokół z zebrania Zarządu W-MZJ z dnia 18 stycznia 2017 roku Na zebraniu Zarządu Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego stawili się: 1) Paweł Kleszcz 2) Anetta Orlicka 3) Ewa Porębska-Gomółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/23/2015. z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr XV/23/2015. z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr XV/23/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku Zarządu łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 pkt. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: I. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu Bałtyku w Nordic Walking etap 2 Gdynia

Regulamin Pucharu Bałtyku w Nordic Walking etap 2 Gdynia Regulamin Pucharu Bałtyku w Nordic Walking etap 2 Gdynia I. Sztab organizacyjny: a. Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka, b. The North Event, Fundacja Chodzezkijami.pl, c. Miasto Gdynia. II. Cele: a. promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NORDIC WALKING ZŁOTORYJA 2010 - Stolica Polskiego Złota

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NORDIC WALKING ZŁOTORYJA 2010 - Stolica Polskiego Złota REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NORDIC WALKING ZŁOTORYJA 2010 - Stolica Polskiego Złota 1. CEL: Popularyzacja Nordic Walking nowoczesnych form ruchu oraz promocja aktywności fizycznej wśród

Bardziej szczegółowo

ALKALA BIEG KOBIET JASNE BŁONIA SZCZECIN GODZINA 12.00

ALKALA BIEG KOBIET JASNE BŁONIA SZCZECIN GODZINA 12.00 ,,Alkala Bieg Kobiet - z okazji Dnia Kobiet Cel: promocja sportu propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu upowszechnienie biegania/ Nordic-Walking wśród kobiet uczczenie Dnia Kobiet na sportowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r.

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Regulamin II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Dystans 10 km - atest PZLA Cele i założenia biegu popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta Gostynia propagowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI BIEG PRZEŁAJOWY MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW KOBIET I MĘŻCZYZN

OGÓLNOPOLSKI BIEG PRZEŁAJOWY MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW KOBIET I MĘŻCZYZN OGÓLNOPOLSKI BIEG PRZEŁAJOWY MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW KOBIET I MĘŻCZYZN CELE 18 MARZEC 2017 GOLUB-DOBRZYŃ 1. Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych, rywalizacja weteranów, 2. Propagowanie zdrowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 LAT

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 LAT ORGANIZATORZY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 LAT OLSZTYN 07 09.07.2017 r. MISTRZOSTWA POD PATRONATEM PREZYDENTA OLSZTYNA PIOTRA GRZYMOWICZA 1. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie

REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie Objaśnienie Pojęć: REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie Ilekroć w tekście użyte jest słowo: Stowarzyszenie mamy na myśli: Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl w Piasecznie,

Bardziej szczegółowo

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Szczecińskich Targów Turystycznych pod hasłem Zdrowy Aktywny Wypoczynek, które odbędą się 18-19 pażdziernika 2008 w CHR Galaxy. Szczecińskie Targi

Bardziej szczegółowo

Regulamin BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA KOBIET I MĘŻCZYZN

Regulamin BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA KOBIET I MĘŻCZYZN Regulamin BIEG PRZEŁAJOWY KONSTYTUCJI 3 MAJA KOBIET I MĘŻCZYZN CELE 3 maja 2017 GOLUB-DOBRZYŃ 1. Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych, 2. Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego

Bardziej szczegółowo

Tak było latem 2010 PATRONI MEDIALNI:

Tak było latem 2010 PATRONI MEDIALNI: Tak było latem 2010 PATRONI MEDIALNI: NASI PARTNERZY W dniach 24-27 lutego 2011 w Ełku odbędą się I Mazurskie Zimowe Zawody Balonowe. Na mazurskim niebie zobaczymy około 25 balonów, 2-3 sterowce, zarówno

Bardziej szczegółowo

1. PIKNIK SPORTOWY BIEGAM z SERCEM pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice

1. PIKNIK SPORTOWY BIEGAM z SERCEM pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice 1. PIKNIK SPORTOWY BIEGAM z SERCEM pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice I. ORGANIZATOR: Fundacja Biegam z Sercem, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35 przy współpracy z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 1. Termin: 8-15 czerwca 2014 r. Miejsce: Lotnisko Aeroklubu Radomskiego Lotnisko Piastów. 26-666 Jedlińsk

Biuletyn nr 1. Termin: 8-15 czerwca 2014 r. Miejsce: Lotnisko Aeroklubu Radomskiego Lotnisko Piastów. 26-666 Jedlińsk Biuletyn nr 1. FAI CIMA World League Cup Polish Open National Paramotor Championships 16 Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski 2 Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Polski Polska Liga Motoparalotniowa

Bardziej szczegółowo

Jak sobie radzić w świecie cyfrowej konkurencji? Hotel NARVIL****, Serock, 30 marca 2 kwietnia 2014 FORMULARZ SPONSORA

Jak sobie radzić w świecie cyfrowej konkurencji? Hotel NARVIL****, Serock, 30 marca 2 kwietnia 2014 FORMULARZ SPONSORA FORMULARZ SPONSORA I. Warunki ogólne. 1. Organizatorem Forum jest Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO. 2. Tytuł Sponsora uprawnia do korzystania z uzgodnionych form reklamy

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n XI Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów

R e g u l a m i n XI Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów R e g u l a m i n XI Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów 1. Termin: 20 21 czerwiec 2015 r. 2. Organizator: Polska Federacja Łodzi Smoczych Polski Związek Kajakowy 3. Miejsce: Tor regatowy w Brdyujściu

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Regulamin Programu PROMUJESZ-ZYSKUJESZ (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 399,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

3. Piknik Sportowy Biegamy z Sercem pod patronatem Prezydenta Gliwic - 17.05.2015r REGULAMIN

3. Piknik Sportowy Biegamy z Sercem pod patronatem Prezydenta Gliwic - 17.05.2015r REGULAMIN 3. Piknik Sportowy Biegamy z Sercem pod patronatem Prezydenta Gliwic - 17.05.2015r REGULAMIN I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW: Fundacja Biegamy z Sercem, której siedziba mieści się w Gliwicach przy

Bardziej szczegółowo

Wesołe Biegi Górskie (zima 2016) - regulamin

Wesołe Biegi Górskie (zima 2016) - regulamin Regulamin Wesołe Biegi Górskie (zima 2016) - regulamin IV BIEG MIETKOWSKI PÓŁMARATON 15 maja 2016 r. Cel imprezy: Popularyzacja imprez biegowych. Promocja Jeziora Mietkowskiego i okolic jako idealnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o warunkach handlowych znajdziesz na następujących stronach:

Szczegółowe informacje o warunkach handlowych znajdziesz na następujących stronach: Zarezerwuj hotel bezstresowo, mając pewność, że dokonujesz korzystnej transakcji. Dzięki naszej gwarancji zaoszczędzisz przy bezpośredniej rezerwacji wybranego hotelu sieci Vienna International Hotels

Bardziej szczegółowo

Regulamin 2016 Gorlicka Piątka z Regatta,

Regulamin 2016 Gorlicka Piątka z Regatta, Regulamin 2016 Gorlicka Piątka z Regatta, 15.08.2016 1. CEL IMPREZY - popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

II.CEL - upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, - rozwijanie rywalizacji sportowej, - realizacja Kalendarza Imprez.

II.CEL - upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, - rozwijanie rywalizacji sportowej, - realizacja Kalendarza Imprez. REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka - Reaktywacja I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa 13 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl Tel. 507 035 870 II.CEL - upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno REGULAMIN ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno I.CEL IMPREZY Popularyzacja Nordic Walking i biegania oraz zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PARKOWY PÓŁMARATON - 04 WRZEŚNIA 2016 r.

REGULAMIN. PARKOWY PÓŁMARATON - 04 WRZEŚNIA 2016 r. REGULAMIN PARKOWY PÓŁMARATON - 04 WRZEŚNIA 2016 r. I. ORGANIZATOR Organizatorem biegu jest: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, Polska Sąd

Bardziej szczegółowo

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników International Handball Federation III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników Wydanie: 1 Lipca 2011 1 Spis treści: 1. Podstawowe zasady 2. Status zawodników 3. Zawodnicy profesjonalni 4. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

III Pogoń za Wilkiem Regulamin Biegu

III Pogoń za Wilkiem Regulamin Biegu III Pogoń za Wilkiem Regulamin Biegu Luboń, dnia 18 maja 2015 1. Cel Imprezy Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej Promocja terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego, jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Pismo organizacyjno wykonawcze

Pismo organizacyjno wykonawcze Pismo organizacyjno wykonawcze Świdnik dn. 6.08.2012 r. Dot.: Organizacji i przeprowadzenia XIV Memoriału Janusza Kasperka Organizacja zawodów Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego

Bardziej szczegółowo

Komandor Vice komandor Kwatermistrz I i II RUNDA Biuro zlotu MISTRZOSTW POLSKI W JE DZIE SAMOCHODEM Z PRZYCZEP 2010 Imprezy towarzysz

Komandor Vice komandor  Kwatermistrz I i II RUNDA Biuro zlotu MISTRZOSTW POLSKI W JE DZIE SAMOCHODEM Z PRZYCZEP 2010 Imprezy towarzysz 60 lat PZM AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY który odbędzie się w dniach 31.04-3.05.2010r. w POZNANIU W czasie trwania zlotu zostaną przeprowadzone na zlecenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Firmowego - Warszawa 2014

REGULAMIN Biegu Firmowego - Warszawa 2014 REGULAMIN Biegu Firmowego - Warszawa 2014 CEL IMPREZY: - promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia - umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego. Rozdział 1. Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego. Rozdział 1. Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego Rozdział 1 Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania Patronatu Honorowego Starosty

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n X Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów

R e g u l a m i n X Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów R e g u l a m i n X Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów 1. Termin: 21 22 czerwiec 2014 r. 2. Organizator: Polska Federacja Łodzi Smoczych Polski Związek Kajakowy 3. Miejsce: Tor regatowy Brdyujściu w

Bardziej szczegółowo