FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE COMMISSION D AEROSTATION DE LA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE COMMISSION D AEROSTATION DE LA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA"

Transkrypt

1 FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE COMMISSION D AEROSTATION DE LA FAI KOMISJA BALONOWA FAI CIA PROCEDURY ZATWIERDZANIA ZAWODÓW PIERWSZEJ KATEGORII FAI WERSJA 6/01 Marzec 2001 FAI Avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne, Switzerland

2 PROCEDURY ZATWIERDZANIA WNIOSKU PROCEDURY ZATWIERDZANIA ZAWODÓW PIERWSZEJ KATEGORII FAI Spis treści: A. WSTĘP...2 B....3 C. PLANOWANIE ZAWODÓW-PRZEWODNIK...7 ZAŁĄCZNIK A SCHEMAT ORGANIZACYJNY...14 ZAŁĄCZNIK B SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA A. WSTĘP Komisja Balonowa FAI (CIA) na plenarnym posiedzeniu w Wiedniu w 1996 roku, podjęła decyzję, że użycie procedury akceptacji zawodów pierwszej kategorii FAI będzie obowiązkowe dla zawodów pierwszej kategorii FAI od marca 1996 roku. Jako zawody pierwszej kategorii FAI definiuje - - Igrzyska Lotnicze zatwierdzone przez generalną konferencję, - Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Kontynentu zatwierdzone przez Radę CIA i FAI) - Specjalne zawody międzynarodowe zatwierdzone przez CIA Dla aerostatów zawody te mogą być rozgrywane w następujących kategoriach - - balonów na gorące powietrze - balonów gazowych - balonów Rozier - statków powietrznych napędzanych gorącym powietrzem Specjalne zawody międzynarodowe muszą być rozgrywane według takich samych standardów jak Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Kontynentu. Inne zawody, które nie aspirują lub nie mogą być przeprowadzone według w/w standardów mogą ubiegać się o niższe kategorie, których dotyczą inne dokumenty. Ciało doradcze planowania zawodów jest zawsze gotowe nieść pomoc i doradzać na każdym etapie (od koncepcji po zarządzanie przygotowywanymi zawodami). WERSJA 6/00 STRONA 1

3 B. 1 UŻYCIE TEGO DOKUMENTU JEST OBOWIĄZKOWE DLA ORGANIZATORÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ORGANIZOWANIE ZAWODÓW PIERWSZEJ KATEGORII FAI 2 Wniosek z aeroklubu narodowego o organizowanie Zawodów Pierwszej Kategorii FAI musi być otrzymany przez FAI przynajmniej 60 dni przed datą zaplanowanego spotkania CIA w roku kalendarzowym poprzedzającym rok planowanej imprezy, tak, aby wniosek wzięty został pod porządek obrad, zmiany limitów czasowych mogą mieć miejsce w przypadku specjalnych okoliczności. 3 Wniosek nie powinien być rozpatrzony wcześniej niż 3 lata przed rokiem organizowanej imprezy. Wniosek będzie rozpatrzony na tym spotkaniu i CIA jest władne zaakceptować bądź odrzucić ten wniosek. (S1, 5.3.3) 4 Wniosek musi zawierać następujące informacje: 4.1 Organizator zawodów Nazwa, adres, telefon i fax., adres mai i osoby kontaktowe dla następujących organów: Aeroklub Narodowy, Krajowa Federacja Balonowa, Delegat CIA, Komitet organizacyjny, (jeśli jest inny niż ujęte w pkt. 1 i 2) 4.2 Szczegóły Zawodów Nazwa zawodów List polecający właściwego Aeroklubu Narodowego i Krajowej Federacji Balonowej Data zawodów (GS ) Lokalizacji zawodów (GS ) Odpowiedniość lokalizacji zawodów (GS ) Lokalne warunki pogodowe dla okresu rozgrywania zawodów (GS ) Ograniczenia przestrzeni powietrznej, jeśli istnieją (GS ) Ograniczenia dotyczące właścicieli terenu, jeśli istnieją Wymagania ubezpieczeniowe (GS ) Proponowane wpisowe i co ono zawiera (GS ) Statement of eligibility of NACs (S ) Liczba zaproszonych pilotów (minimum 2 z każdego kraju plus aktualny mistrz) (S ) Deklaracja o sposobie postępowania dotyczącym dodatkowych zaproszeń, jeśli istnieje (S ) Proponowany zarys budżetu zawodów zawierający źródła finansowania i prawdopodobne wydatki Oferowana wpłata na konto Biuro zawodów cechy i udogodnienia Wynagrodzenia oferowane oficjelom Wynagrodzenia oferowane Obserwatorom Warunki oferowane pilotom i członkom załóg Szczegóły planowanych imprez towarzyszących. 4.3 POROZUMIENIE ORGANIZATORA Podpisane przez Organizatora przed rozpatrywaniem wniosku o zatwierdzenie zawodów przez zjazd plenarny. Porozumienie będzie podpisane przez FAI icia na posiedzeniu plenarnym CIA na którym przyznana będzie ranga zawodów. 5 GDZIE PRZESŁAĆ APLIKACJE Wniosek powinien zostać przedłożony przed FAI w Lausanne, Szwajcaria z kopiami dla Prezydenta CIA i Szefa grupy rozwoju i stowarzyszenia ciała doradczego (EDA) albo szefa ciała doradczego planowania (EPAS). 6 Rozpatrzenie wniosku 6.1 EPAS i EDA rozpatrują wniosek. Grupy robocze nie mają możliwości zmiany treści wniosku, ale konsultują z organizatorem w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub zaniedbań, które

4 mogłyby przeszkodzić w akceptacji wniosku. EPAS opiniuje wniosek do Plenarnego Posiedzenia CIA a w gestii delegatów jest jego przyznanie lub odrzucenie. 6.2 Utrzymanie poufności informacji zawartych we wniosku do akceptacji ma duże znaczenie. Członkowie EPAS nie maja zgody, aby omawiać zawartość wniosku z innymi osobami spoza swoich członków i wnioskodawcą. Wnioskodawcy lub ich przedstawiciele są zachęcani do prezentacji swoich wniosków na posiedzeniu plenarnym i przygotowanie werbalnej prezentacji własnego wniosku 7 WYMAGANIA PRZED-IMPREZOWE 7.1 REGULAMINY Proponowany regulamin Zawodów musi być zaproponowany komitetowi regulaminowemu CIA najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody. 7.2 JURORZY Nominacje na Szefa Jurorów i członków Jury muszą być zaproponowany CIA najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody. Nominacje muszą być z zatwierdzonej listy jurorów i musi być podwójna ilość zaproponowanych jurorów(i.e: 6 or 10 ) Nastąpi wybranie jurorów z zaproponowanej listy lub spoza niej. 7.3 Inni poważni oficjele. Nazwiska następujących oficjeli muszą być przedstawione szefowi EDA bądź EPAS najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody. - Dyrektor sportowy zawodów, - Zastępca Dyrektora (s), - Oficer bezpieczeństwa, - Steward(s), - Oficer PR (GS 4.3.4) Powyżsi oficjele CIA muszą mieć pewność ze informacje będą właściwie przedstawione i uargumentowane na plenarnym spotkaniu FAI dla zatwierdzenia. 7.4 Opłata wnioskowa dla CIA Opłata wnioskowa dla CIA musi być zapłacona najmniej 60 dni przed posiedzeniem CIA poprzedzającym zawody CIA Sześćdziesiąt dni przed omawianym spotkaniem plenarnym, FAI wystawi faktury dla wszystkich organizatorów, faktura musi być zapłacona do dnia rozpoczęcia spotkania ODSTĘPSTWA OD TEGO TERMINU MOGĄ TYLKO MIEĆ MIEJSCE, JEŚLI ZATWIERDZI JE PREZYDENT FAI Opłata wnioskowa dla CIA POWINNA BYĆ OPŁACONA PRZELEWEM Proszę używać następujących informacji, kiedy będziecie przekazywać fundusze na FAI na konto Międzynarodowy przekaz lub przekaz SWIFT. Przekaz z następującymi danymi SWIFT CODE: COUTCHZZ, Federation Aeronautique Internationale BANK A/C NO: Z425737AA (US$), Z425737AB (CHF) or Z425737AC (FRF) BANK: COUTTS BANK (SWITZERLAND) LTD., Talstrasse 69 Postfach, CH-8022 ZURICH, SWITZERLAND. MARK: Bez obciążania konta beneficjanta i dodatek, na co opłata jest przekazywana Opłata wnioskowe dla CIA (zatwierdzone przez posiedzenie plenarne w 2001) Są to następujące opłaty wnioskowe za organizację: CHF CHF Igrzyska Lotnicze 10,000-20,000 Kontynentalne Mistrzostwa świata Balony gorące 2,000-3,000 Balony gorące 5,000-10,000 Gorące statki powietrzne 500-1,000 Gorące statki powietrzne 1,000-1,500 Balony gazowe 500-1,000 Balony gazowe 1,000-1,500 Balony Rozier 500-1,000 Balony Rozier 1,000-1,500 Wszystkie Kategorie 1 1,000-2,000 Puchar Gordona Bennetta 1,000-1,500 Sporting Events & Fiesta 500

5 8. Podsumowanie preliminarza wszystkich wniosków Marcowe spotkanie CIA ) Całą aplikacja może być przedłożona. Zatwierdzona i nadana 3 lata przed zawodami ) na którekolwiek z tych lat ) Marcowe spotkanie CIA ) Zwykle używane dla wniosków na Mistrzostwa Świata 2 lata przed zawodami ) przedkładanych 3 lata wcześniej i na Kontynentalne i inne zawody 1,2,3 lata przed rozgrywanymi zawodami. Marcowe spotkanie CIA ) 1 rok przed zawodami ) Marcowe spotkanie CIA ) Zatwierdzenie przepisów, oficieli, Jurorów na plenarnym poprzedzające ) spotkaniu CIA Plenary; opałta za wniosek zawody )

6 9 Nazwy i adresy Obowiązujące na marzec 2001.Proszę sprawdzac aktualnosć na stronach www FAI: 9.1 FAI Max Bishop, Sekretarz Generalny FAI, Avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne SWITZERLAND Tel: ; Fax: CIA Jean-Claude Weber, Prezydent CIA, 78 rue des Aubepines, L-1145 LUXEMBOURG. Tel: ; Fax: Podkomitet prawny Mr. Les Purfield Szef komitetu prawnego CIA April Cottage, Shangton Village, Leicester LE8 0PG ENGLAND Tel and Fax: RADA JURORÓW Hans Akerstedt, Szef rady jurorów CIA Sveavagen 19 B, S Lidingo, SWEDEN Tel & Fax: DORADCZY SERWIS Alex Nagorski, PLANOWANIA ZAWODÓW 5 Highvale Crescent, Sherwood Park, Alberta T8A 5J6 CANADA Tel: ; Fax: ROBOCZA GRUPA Stella Roux Devillas ROZWOJU I WSPIERANIA 6 bis rue des Vergers ZAWODÓW CHÂTILLON FRANCE Phone (W) +33 (0) Fax (W) +33 (0)

7 C. PLANOWANIE ZAWODÓW-PRZEWODNIK Większość ważnych, planowanych decyzji dotyczących zawodów została wcześniej podjęta przy poprawnym wypełnianiu wniosku akceptacyjnego. Następujące informacje dostarczą dodatkowych danych i zawierać będą inne okoliczności nie wymagane we wniosku. Pozycje wymagane we wniosku aplikacyjnym są zawarte w dokumentach PROCEDURY ZATWIERDZANIA WNIOSKU, paragraf numer: 1. NAZWA ZAWODÓW (4.2.1) proszę podać pełną nazwę zawodów 2. LISTY POLECAJĄCE (4.2.2) List polecający właściwego Aeroklubu Narodowego i Krajowej Federacji Balonowej 3. Daty Zawodów (4.2.3) Okoliczności - Prawdopodobna pogoda, czas i miejsce zawodów - uprawy i utrzymanie ziemi podczas rozgrywania zawodów - wymagania sponsorów - problemy w zwiazku z rozgrywaniem innych zawodów 4. LOKALIZACJA ZAWODÓW (4.2.4) Nazwa miejsca w którym zawody będą się odbywać 5. WŁAŚCIWOŚĆ LOKALIZACJI ZAWODÓW (4.2.5) Okoliczności - Warunki do zawodniczego lataniaminimum 20 km we wszystkich kierunkach dobra siec dróg dobre przestrzenie na lądowania odpowiedni teren - odpowiednie wspólne miejsce startu i inne udogodnienia - alternatywne miejsca startu - dostepne zakwaterowanie - atrakcyjnosc przygotowanych imprez towarzyszących - dostępnosc drogą lądową/ powietrzną 6. WARUNKI POGODOWE (4.2.6) Statystyka dla okresu/miejsca rozgrywania zawodów - - Srednie prędkości i kierunki wiatru - tęperatury - wilgotność - godziny nasłonecznienia - opady deszczu - godziny wschodów i zachodów słońca Normą jest zatrudnienie profesjonalnego serwisu METEO do przygotowywania dwukrotnie w ciągu dnia prognoz pogody potrzebnych do wykładania konkurencji. 7. RESTRYKCJE DOTYCZĄCE PRZETRZENI POWIETRZNEJ (4.2.7) lista wszystkich znanych ograniczeń przestrzeni powietrznej łacznie z limitami wysokości. powinna być dostapna wolna przestrzeń powietrzna do 10,000ft amsl. 8. RESTRYKCJE DOTYCZĄCE WŁASCICIELI TERENU (4.2.8) lista wszystkich znanych ograniczeń sporządzonych przez włascicieli ziemskich 9. WYMAGANIA UBEZPIECZENIOWE -oficjalne stawki ubezpieczenia OC. (4.2.9) - ubezpieczenie pasazera dotyczace równeiz ubezpieczenia obserwatorów - ubezpieczenie przebiegu zawodów dotyczące oficjeli i obserwatorów pełniących swoje obowiązki na ziemi.

8 10. Opłata wpisowego wpisowe nawet jeśli nei jest wymagane ze względów organizacyjnych, jest dobrym pomysłem aby mieć pewnosc poprawnego uczestnictwa w zawodach przez zawodnikow, w takiej sytuacji dobrym pomysłem jest np. zwrot kosztów podrózy. Organizator musi zadeklarowac co jest zawarte w opłacie wpisowej. - Propan ) - Mapy ) minimum - funkcje społeczne ) - zwroty koztów podrózy - zakwaterowanie i posiłki - inne 11. STATEMENT OF ELIGIBILITY OF NACs (4.2.11) A statement as to which NACs are eligible to enter the event is required (see Sporting Code Section 1, Rule 5.5.1) 12. Ilość zaproszonych pilotów (4.2.12) This will depend upon budget and space requirements, but the minimum is 2 per country entitled to enter the event plus the current champion. 13. DODATKOWE ZAPROSZENIA (4.2.13) Informacje na temat dodatkowych miejsc, jeśli takie istnieja, muszą być ogłoszone. 14. BUDŻET (4.2.14) Jest prawdopodobniej najtrudniejszym i najbardziej skąplikowaną czesca przygotowywania zawodów. Przygotowanie budżetu zalezy w duzej mierze od lokalnych uwarunkowań finansowych i jest bardzo trudne dawanie jakichkolwiek praktycznych rad. Przychody: główne źródła finansowania są prawdopodobnie krajowe bądź lokalne samorzadowe lub miedzynarodowe bądź biznesowe, może to być gotówka, inne dobra bądź zaopatrzenie Wydatki: wszystkie pozycje na tej liscie maja swoje implikacje do budżetu, które musza być uwzglednione osobno ze wszystkimi lokalnymi wymogami OFEROWANA WPŁATA NA KONTO (4.2.15) The amount of the Sanction Fee is up to the organiser, but as a guide a sum of Swiss Francs 60 per entry would be considered appropriate for a World or Continental Championship. 16. UŁATWIENIA W CENTRUM ZAWODÓW (4.2.16) a) Sala Briefingu Generalnego musi być wystarczająco duza aby pomieścić wszystkich pilotów, copilotów, oficjeli, obserwatorów, personel zawodów, prase,vipów. Musi posiadać stół główny, stół dla jurorowó, nagłośnienie i oświetlenie. b) Sala Briefingu do Konkurencji- musi być wystarczająco duza aby pomieścić wszystkich pilotów, koopilotów i obserwatorów przy jednym stole na zespół (pilot, co-pilot i obserwator). Musi posiadać stół główny, stół dla jurorow, nagłośnienie i oświetlenie. Musi równei zbyc możliwosc sprawnego rozłożenia markerów. c) Odrpawy obserwatorów/centrum obserwatorów kolejna sala dla odpraw obserwatorów moz również być uzywana jako centrum obserwatorów. Sala musi być wystarczająco duza, musza być zapewnione miejsca siedzące dla wszystkich obserwatorów. Musi posiadać stół główny, nagłośnienie i oświetlenie d) Centrum planowania wystarczająca wielkość pomieszczen do planowania lotów, zliczania wyników i rozstawienia komputerów, debriefingu ( jeden stół dla dwuch osób na kazde 7 załóg) pokój posiedzen jurorów, administracje nei związaną z zawodami e)centrum METEO powinno być w tym samym pomieszczeniu bądź bvlisko centrum operacyjnego powinno być zaopatrzne w jedno lub 2 biurka, komputer, telefon, dostep do internetu abu zbierac informacje meteo f) On-site bar/catering facilities. Whilst not essential, the provision of an on-site club house with bar and catering can do a lot to improve the atmosphere of an event, especially where competitors and officials are staying in different hotels etc. The clubhouse becomes the central meeting point everybody returns to after each flight. This can be enhanced by having refuelling close by. g) Biuro medialne i PR z telefonem, faxem i dostepem do internetu aby rozpowszechniac informacje dotyczace zawodów, lotów i wynikow.

9 17. (4.2.17) Organizator musi określić we wniosku jakie udogodnienia oferuje jurorom i oficjelom. Miminum obejmuje zakwaterowanie i wyzywienie na okres trwania zawodów, jak również wstep na wszystkie imprezy towarzyszące w trakcie trwania zawodów. Dodatkowo jurorzy, stiuardzi i starsi oficjeleotrzymaja zwrot kosztów podrózy za przyjazd i powrót i zapewnione im będą srodki przemiesczania się w trakcie zawodów ( samochody) Inni oficlele będą oczekiwac doplaty do ich kosztów przejazdu. Organizator musi zapewnić, kto jest osobą odpowiedzilana za wypłaty i kiedy wypłaty będą miały miejsce. Opłaty za prace przysługujące starszym oficlelomsa całkowicie sprawa porozumienia pomiedzy organizatorem a zainteresowanymi oficjelami. 18. UDOGODNIENIA DLA OBSERWATORÓW (4.2.18) Organizator musi określić we wniosku jakie udogodnienia oferuje obserwatorom. Miminum obejmuje zakwaterowanie i wyzywienie na okres trwania zawodów, jak równei zwstep na wszystkie imprezy towarzyszące w trakcie trwania zawodów. Dodatkowo zwykle orgnizator okresla wielkosc zwrotów kosztów podrózy. Organizator musi zapewnić kto jest osobą odpowiedzilana za wypłaty i kiedy wypłaty będą miały miejsce 19. WARUNKI OFEROWANE PILOTOM (4.2.19) należy przygotowac szczegóły warunków oferowanych piloto i załogom odnośnie zakwaterowania, posiłkow, kosztów podrózy, gazu, map i imprez towarzyszacych. 20. SOCIAL EVENTS (4.2.20) Liczba imprez towarzyszacych zalezy głównie od organizatora i od budzetu, ale dla imprez pierwszej kategorii powinny być przygotowane. a)ceremonia OTWARCIA i powitalne przyjecie mogą być oddzielnymi imprezami bądź połaczone w jedną. b) Ceremonia zamkniecia i bankiet połaczony z rozdaniem nagród, mogą rowneiz być jedna lub oddzielnymi imprezami. Impreza zakończeniowa przygotowywana jest zwykla dla widzów, na której prezentowani są VIPowie, zawodnicy i medale, bankiet połaczony z rozdanie magródjest zwykle ogłoszeniem ostatecznych rezultatów i sposobnościa do podziękowania dla wszystkich zaangazowanych Jeśli jest mozliwosc mogą być przygotowane dodatkowe imprezy. Charakter i miejsce zależa od organizatora, ale wszystkie powinny być bezpłatne dla wszystkich uczestników zawodów. 21. VIPowie Sporzadzic liste wszystkich lokalnych, wipów, którzy powinni zoastac właczeni w zawody w jakis sposób. Nie wolno pominąć VIPów z Narodowego Aeroklubu / Federacji Balonowej To tradycja FAI ze prezydent FAI i CIA sa zapraszani na swiatowe i kontynentalne imprezy a także na wszystkie zawody pierwszej kategoriit jednak nie ma to żadne finansowe odpłatnosci nie musza towarzyszyc w zaproszeniu. Przygotowujac zaproszenie proszę się upewnic czy wyszczególnione zostały wszystkie udogodnienia które będą zapewnione ( koszty przejazdu, zakwaterowanie, posiłki) 22. HARMONOGRAM okoliczności - Plan to minimise working days lost - liczba zaplanowanych lotów(minimum 10) czasy wszystkich istotnych zdarzeń ( otwarcie, rejestracja, odprawy, imprezy owarzyszace, loty, zakonczenie zawodów - czasy i miejsca wnoszenia protestów - Lokalny PR i wymagania sponsorów 23. MIEJSCA STARTÓW Idealnie duze to 25metrów kwadratowych, trawiastyce palce na każdy balon in one compact block to facilitate launching. Cover not considered necessary now-days - airfields often used. If public expected allow for fencing and site management, and a separate entrance/exit for competitors and officials. Główne miejca startu powinno być ulokowane centralnie w rejonie lotów. Mogą być równei zuzywane dodatkowe wspóne miejsca startuaby zoptymalizowac starty w zależnosci od warunków METEO

10 24. KOMITET ORGANIZACYJNY Komitet organiacyjny jest wymagany, aby zapewnic sprawna prace poprzedzającą zawody a także, aby pracował nad strona nie zwiazana bezpośrednio ze wspólzawodnictwem podczas trwania zawodów Organizator zawodów powiniene kierowac komitetem organizacyjnym. Pozostali członkowie będą wybierani z wyboru organizatora, i powinny to być osoby, które odpowiedzialne będą za następujące: - organizator zawodów - ogólna administracja - Finanse - zakwaterowanie - imprezy towarzyszace itp. - zarzadzanie miejscem zawodów i ochrona - propan - Fiesta, (jeśli potrzebne) - media, PR i Strona internetowa - dom klubowy, bar i katering - kontakty z lokalnymi farmerami - prezentacja internetowa - kontakty ze sponsorami - zarzadzanie transportem jest trudne ustalic ilosc ludzi prawdopodobna potrzebnych bez znajomosci lokalnych uwarunkowań, ale sugeruje się ze minimum 30 osób będzie niezbednych w komitecie organizacyjnym Może również być potrzebne, aby w skaład komitetu weszło kilku lkalnych chonorowych, VIPów Strona zawodnicza zawodów będzie zależna od kierownika sporotwego do którego należy całkowite przygotowanie sportowe zawodów (GS ). Powinien być równeiz członkiem komitetu organizacyjnego i powinien współpracowac z komitetem odnośnie swoich potrzeb Patrz załacznik A na sugerowany schemat organizacyjny 25. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA SPORTOWEGO Przygotowanie regulaminu zwodów i przedłozenie go dla CIA do akceptacji (7.1) Uzyskanie progrmu komputerowego do liczenia wynikow. Uzyskanie regulaminu zawodów (rozdział ogólny i rozdział pierwszy) i książke jurorów Desygnować następujący personel zawodów: - zastepca kierownika sportowego - szef obserwatorów - szef debrieferów - szef miejsca startu - debrieferzy/startowi (1 do 7 osób) - 2 sedziów punktowych - 3 zespoły pomiarowe z 2 osób kazdy - 2 przedstawicieli Meteo - Obserwatorzy ( ilosc startujacych + 10%) Nominowac, dla zatwierdzenia przez CIA (7.2 & 7.3): - Oficera bezpieczenstwa - 2 Stiuartów - szefa jurorów i 2 albo 4 jurorów 26. OBSERWATORZY kiedy zawody rozgrywane będą z obserwatorami nastepujaca procedura musi być zachowana: szefowie obserwatorów (albo osoba delegowana przez CIA kiedy nie ma szefa obserwatorów) wszystkichkrajow biorących udział w zawodach powinni być poproszeni o nominowanie okreslonej ilosci obserwatorów. Organizatorzy mogą również nominowac bezpośrednio nie wiecej niż 20% potrzebnych obserwatorów i dostarczyc ich do akceptacji przez szefow obserwatorów (albo osoba delegowana przez CIA kiedy nie ma szefa obserwatorów) w kazdym z nominowanych krajow W obydwu przypadkach celem jest tak szerokie jak to możliwe umiędzynaradawianie zawodów

11 27. PROPAN Wymagana jest dostateczna ilość propanu by zapewnić maksymalna możliwa ilość litrów/1 balon/1 lot, włączając loty fiesta. Niezbędny jest samochód cysterna z pompa i wielokońcówkowym rozgałęźnikiem aby zminimalizować czas tankowania. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest ogrodzenie i oświetlenie oraz schemat organizacyjny ruchu pojazdów w strefie tankowania. 28. MAPY Mapy w skali 1:50000 z 1 km siatką, pokrywające obszar rozgrywania zawodów musza być zapewnione w następujących ilościach- - 2 komplety dla każdego zawodnika - 1 komplet dla każdego obserwatora - 1 komplet dla każdego oficjela - kilka kompletów zapasowych Należy się upewnić że wszystkie mapy są z tego samego wydania. Jeśli to możliwe wskazane jest wydrukowanie egzemplarza mapy specjalnie na potrzeby zawodów, który może być powielony wraz z istotnymi informacjami odnoszącymi się do zawodów. Można również dołączyć inne mapy i plany (mapa zakwaterowania, schemat wspólnego pola startów itp.) 29. ZAKWATEROWANIE Wystarczająca ilość miejsc noclegowych musi być zagwarantowana w granicach km od biura zawodów/wspólnego miejsca startów dla wszystkich zawodników, załóg, oficjeli i obserwatorów. Jeśli zakwaterowanie nie jest oferowane przez organizatora powinna być zagwarantowana możliwość rezerwacji miejsc noclegowych z szerokim wachlarzem możliwości (od kampingu do 5-gwiazdkowych hoteli). Preferowane jest zakwaterowanie wszystkich oficjeli i obserwatorów w jednym hotelu, możliwie jak najbliżej biura zawodów/ wspólnego miejsca startów. 30. CATERING Powinny być poczynione starania by zapewnić serwis kawowy (przedśniadanie) dla pilotów, załóg i oficjeli przed poranna odprawą, w miejscu sąsiadującym z sala odpraw. 31. SITE SECURITY Powinien być zapewniony obszar chroniony w pobliżu miejsca startów, gdzie sprzęt zawodników może być bezpiecznie pozostawiony na noc, jeśli jest taka potrzeba. Opieka medyczna powinna być dostępna w pobliżu podczas rozgrywania konkurencji. Miejscowe regulaminy mogą wymagać obecności straży pożarnej podczas napełniania, startów balonów i tankowania. 32. POLE STARTÓW I WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO ROZEGRANIA KONKURENCJI Następujące wyposażenie będzie potrzebne na miejscu startów i podczas rozgrywania konkurencji - * 2 maszty flagowe * 2 komplety flag * 3 X cele (krzyże) * 2 komplety numerów startowych na miejsce startu * 2 urządzenia głośnomówiące (megafony) * 1 komplet banerów na kosz (2dla każdego zawodnika) * 2 komplety numerów identyfikacyjnych dla pojazdów (samochód i przyczepa) * 1 komplet numerów startowych na stoły w sali odpraw * 1 komplet kamizelek dla startowych 3 taśmy pomiarowe o długości 100 m. Dla zespołów pomiarowych farby w spray u dla obserwatorów 50 metrowe taśmy dla obserwatorów * flagi do oznaczania pozycji markerów * 12 kompletów markerów * skrzynki do dystrybucji markerów zegar * oficjalna tablica ogłoszeń *Więcej szczegółowych informacji na ten temat w załączniku B

12 33. WYPOSAŻENIE W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów niezbędne będzie następujące wyposażenie (minimum) - 2 komputery (PC) z oprogramowaniem i drukarkami - 2 szybkie xerokopiarki - 1 FAX - 2 laserowe urządzenia do pomiaru odległości - telefony komórkowe i/lub radia z dwustronna łącznością - pagery do odwoływania lotów i wysyłania informacji zwrotnej 34. TRANSPORT Większość oficjeli będzie potrzebowała indywidualnego transportu podczas trwania zawodów. Mogą to być ich własne samochody (zwrot kosztów) lub wynajęte pojazdy. Wymagany będzie autobus wożący obserwatorów pomiędzy hotelem salą odpraw i miejscem startów. Jeśli imprezy towarzyszące odbywać się będą poza hotelem może być podstawiony autokar dowożący gości na i z miejsca odbywania imprezy. 35. DRUKOWANIE I MATERIAŁY BIUROWE Jest to znaczący element budżetu i powinien zawierać: Drukowanie - Papier firmowy zawodów - Regulaminy (format A5, kolor) - Podręczniki obserwatora (format A5, kolor) - Zaproszenia - Formularze zgłoszeniowe - Raporty obserwatorów (format A4, 2 kolory) - Dodatkowe raporty obserwatorów (format A5, kolor) - Identyfikatory dla Pilotów, Załóg, Oficjeli Obserwatorów, VIP ów, mediów - Przepustki na miejsce startów dla Oficjeli, VIP ów, mediów - Zaproszenia na imprezy towarzyszące - Formularze rejestracyjne - Karty konkurencji - Raporty METEO - Harmonogramy - Plany miast - Plany i schematy rozgrywania zawodów - Kartki żywnościowe Przykłady lisów i formularzy dostępne są w EPAS jeśli potrzeba. Materiały biurowe - Oficjalna pieczątka i poduszka do tuszu - Papier XERO A3 i A4 - duże grzbiety do zbindowanych dokumentów - Gilotyna - Dziurkacz - materiały biurowe ogólnego użytku 36. MEDALE, CERTYFIKATY, HYMN, TROFEA, PAMIĄTKI I FLAGI Medale FAI, Certyfikaty, hymn i flaga są dostarczane przez FAI. Wydanie następuje zwykle automatycznie po otrzymaniu przez FAI informacji o zatwierdzeniu rangi zawodów, jednakże radzi się organizatorom skontaktowanie z FAI odpowiednio przed zawodami by upewnić się czy wiadome jest gdzie te materiały powinny być wysłane. Flaga i inne materiały CIA również powinny być wydane automatycznie po zatwierdzeniu kategorii zawodów przez grupę robocza ds. PR, rozwoju, logo i produktów aczkolwiek organizatorzy proszeni są o kontakt z szefem grupy roboczej w celu potwierdzenie zaopatrzenia.

13 Trofea - trophies must be recovered from the current holder(s) - any new trophies or prizes required should be commissioned in good time. Nagrody - if event souvenirs are required they should also be commissioned in good time. Na imprezie zakończeniowej flagi zwycieskiej trójki musza być zawieszone zgodnie z ogłoszonymi wynikmi i hymn zwycieskiej ekipy musi być odegrany. Jest ważne, aby zgromadzić flagi i hymny wszystkich narodowości biorących udział w zawodach (flagi mogą być wywieszone na miejscu startów lub gdziekolwiek indziej podczas zawodów) 37. LOGO ZAWODÓW Zwykle używa się odpowiedniego logo zawodów dla każdej imprezy, aby umieszczać je na wszystkich materiałach drukowanych, na reklamach itd. Powinno być to zatwierdzone tak szybko jak to możliwe, zaraz po przyznaniu akceptacji, aby go używać na wszelkiej korespondencji. 38. MEDIA i PR Obsługa mediów i PR będzie w większości lokalnym zadaniem, podyktowanym przez miedzy innymi wymagania sponsorów i budżet. Jako minimum Oficer Prasowy powinien odbyć spotkanie przed zawodami w celu ułatwienia przepływu informacji. Sprawnym narzędziem do komunikacji z pilotami, oficjelami, prasą i publicznością jest poczta elektroniczna lub strony WWW. Strona WWW zawodów daje możliwość krajowego i międzynarodowego prezentowania sponsorów jak również wszystkich zaangażowanych. Administrator strony powinien rozważnie budować i obsługiwać (umieszczanie wyników) stronę podczas zawodów. 39. REKLAMA ZAWODÓW Jest to kolejna sprawa zależna w zupełności od lokalnych organizatorów, zależy on od sponsorów i budżetu. 38. PACZKA PILOTA Jest w zwyczaju, ale nie jest to zasadniczy cel, ze piloci i oficjele zaopatrywani są w darmowe prezenty od sponsorów podczas rejestracji. Zaopatrzenie w jakiś rodzaj ubrań (kurtka, bluza, koszulka, kapelusz, itp.) kolorowe oznaczenie w/w pozwala na odróżnianie grup (Piloci, załogi, oficjele, obserwatorzy)podczas trwania dużych zawodów 39. UMIESZANIE ZNAKÓW Miejscowe uwarunkowania będą dyktować, w jaki sposób oznaczyć drogę i zapewnić porządek w poruszaniu się. To może w znaczny sposób zabezpieczyć szybkie przemieszczanie się załóg i oficleli poza miejscem startu szczególnie po wieczornych startach 40. WYDATKI PONOSZONE PRZED ZAWODAMI WIELE KOSZTÓW może być poniesionych na długo przed zawodami i o musi również być wzięte na rachunek wydatków przy negocjacjach ze sponsorami, aby uniknąć problemów związanych z ciągłością finansową przygotowań. KONIEC

14 ZAŁĄCZNIK A SCHEMAT ORGANIZACYJNY CIA ORGANIZATOR ZAWODÓW DYREKTOR SPORTOWY JURY Z-CA ORGANIZATORA ZAWODÓW Z-CA DYREKTORA SPORTOWEGO MEDIA,PR i KONTAKTY SPONSORZY APARAT ADMINISTRACYJNY FINANSE ZAKWATEROWANIE IMPREZY TOWARZYSZACE NADZÓR NAD TERENEM i BEZPIECZEŃSTWO PROPAN FIESTA ATRAKCJE i WYZYWIENIE TRANSPORT WŁAŚCIEIELE TERENU KONTAKTY Z ROLNIKAMI INTERNET STEWARDZI OFICER BEZPIECZEŃSTWA METEOROLOG SĘDZIOWIE PUNKTOWI STARTOWI ZASPOŁY POMIAROWE SZEF DEBRIEFERÓW DEBRIEFERZY SZEF OBSERWATORÓW OBSERWATORZY

15 ZAŁĄCZNIK B SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA 1. BANNERY NA KOSZ 1 komplet (2 bannery) na każdy balon (numery od 1 do ilość zawodników). Czarny numer na białym tle, powierzchnia 1 m 2 z dziurkami na sznurki do przymocowania w rogach. 8 sznurków na każdy balon. Upewnić się, że materiały używane są wystarczająco mocne by wytrzymać twarde lądownie. Dziury na sznurki o COCA COLA o 51 o COCA COLA o 1 m 2 2. MASZTY FLAGOWE Jeden złożony na głównym miejscu startu Jeden składany, na miejsce startu w terenie Wysokość 4 metry z 1-metrowa poprzeczką, odciągami i klamerkami 3. FLAGI 2 komplety po 8 sztuk w nastepujacych kolorach - czerwony, zielony, biały, niebieski, żółty, czarny, fioletowy i różowy, wszystkie z zrobione z materiału balonowego. 75 cm x 50 cm sznurki 4. CELE (KRZYŻE) o o Zrobione z nylonu o kontrastującym kolorze z 12 klamerkami do przytwierdzenia do ziemi, z zaznaczonym wyraźnie środkiem X. o o o o X 50 cm o o o o 5 m x 5 m dziurki na klamerki o o

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010.

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. 1 PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. A. PRZEPISY OGÓLNE paragraf 100 Definicja Kluby Stowarzyszone Zawody ISU Prawa 101 Regulamin B. STATUS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD

International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD International Federation of Modern Dance Sports I.F.M.D. REGULAMIN TAŃCA SPORTOWEGO WRAZ Z POPRAWKAMI WPROWADZONYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE IFMD w BECEJ, 23 października 2009 1 SPIS TREŚCI I. CZŁONKOWSTWO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2014/2015 Regulamin Medialny Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r.

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

A K R O B A T Y K A S P O R T O W A

A K R O B A T Y K A S P O R T O W A A K R O B A T Y K A S P O R T O W A PRZEPISY ZAWODÓW I SĘDZIOWANIA FIG na lata 2009 2012 ( wersja poprawiona styczeń 2009 ) 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Cele i zadania Rozdział II Konkurencje i zawody..3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo