Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti"

Transkrypt

1 Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Spis treści podręcznik użytkownika

2 SYSTEM GRAFFITI JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, POSTANOWIENIAMI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYM USTAWODAWSTWEM I UMOWAMI MIĘDZYNARODOWYMI O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM, POSTANOWIENIAMI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYM USTAWODAWSTWEM I UMOWAMI MIĘDZYNARODOWYMI O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. COPYRIGHT (C) 2004 PC GUARD SA

3 3 Informacje zawarte w niniejszym podręczniku dotyczą Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Graffiti. System Graffiti dystrybuowany jest w dwóch wersjach: Graffiti Platinum oraz Graffiti.lite. Graffiti Platinum jest wersją Systemu, która daje dostęp do zestawu funkcjonalności umożliwiającego zamknięcie pętli ERP (wg specyfikacji MRP). Graffiti w wersji Platinum jest odnośnikiem wyznaczania zakresu funkcjonalnego systemu Graffiti, ponieważ zawiera komplet dostępnych w nim narzędzi. Graffiti.lite jest wersją pozbawioną niektórych rozbudowanych narzędzi, jak np. planowania i kontrolingu czy obsługi wielooddziałowości. Z punktu widzenia specyfikacji MRP, Graffiti.lite spełnia wymogi stawiane systemom MRP i zamyka pętlę MRPII. Jednocześnie, w odróżnieniu od Graffiti Platinum, Graffiti.lite nie posiada niektórych mechanizmów zamykających pętlę ERP. Dzięki temu jest rozwiązaniem tańszym, które nie ustępuje jednak Graffiti w wersji Platinum ani poziomem integracji składników, ani zaawansowaniem technologicznym. Opisu specyfikacji MRP i jej realizacji w systemie Graffiti należy szukać w serwisie internetowym PC Guard SA pod adresem Opisy funkcjonalności zawarte w podręczniku odnoszą się zarówno do Graffiti Platinum jak i Graffiti.lite. Przy opisie funkcjonalności dostępnych wyłącznie w wersji Platinum umieszczana jest ikona zamknięcia pętli ERP (widoczna obok).

4 Część 1 Poznawanie Graffiti Katalog indeksów materiałów i towarów Cenniki, polityka rabatowa i akcje promocyjne Kartoteka kontrahentów Unie kontrahenckie Sprzedaż (moduł SML) Magazyn (moduł SML) Logistyka (moduł SML) CRM (moduł SML) CRM Graffiti widoki, formularze, wątki Terminarz CRM-a Zakupy (moduł SML) Księgowość (moduł Ekonom) Plan kont (Definicje) Makra księgowe (Definicje > Makro-konta) Słowniki kont i Widoki dynamiczne generowanie kont księgowych (Definicje > Makro-konta) Rodzaje dokumentów ręcznych (Definicje) Szablony dekretacji (Definicje) Księgowanie równoległe Związki parametrów i kont Matryce dekretów (Definicje) Formuły kontroli księgowań (Definicje) Matryce analiz ekonomicznych (Definicje) Księgowanie Rozrachunki pulpit rozrachunkowy

5 5 Kadry (moduł Wypłata) Umowy pracownicze wprowadzanie i drukowanie Ewidencja czasu pracy Płace (moduł Wypłata) Składniki płacowe (Wzorce) Wzorce list płac (Wzorce) Wzorce PIT (Wzorce) Deklaracje formularzy ZUS (Wzorce) Definicja kartotek (Wzorce) Generowanie list płac, deklaracji PIT i ZUS i.in Produkcja (moduł Fabryka) Technologia produktu Plany produkcji Zlecenia i analizy Produkcji Część 2 Planowanie i Controlling Graffiti Planowanie (moduł Fabryka) Budowanie długoterminowego planu sprzedaży Naliczanie długoterminowego planu sprzedaży Długoterminowy plan produkcji Krótkoterminowy plan produkcji Controlling (moduł Fabryka) Konfiguracja dla analiz Technicznego kosztu wytworzenia Klucze podziałowe Analiza kosztów wytwarzania Zestawienia Tkw

6 Część 3 Administracja Systemu Dodawanie firm i ich konfiguracja Użytkownicy Systemu i uprawnienia Definiowanie funkcji Systemu Definiowanie Słowników Systemu Konfiguracja Systemu Terminarz wywołań automatycznych Podstawy administrowania Graffiti Monitoring Narzędzia Import i eksport danych Import i eksport szablony i konwersja danych Przeprowadzanie importu i eksportu

7 Część 1 Poznawanie Graffiti

8 Graffiti jest rozbudowanym systemem. Oznacza to między innymi, że opisanie wszystkich albo choćby większości sytuacji, które mogą w nim wystąpić jest praktycznie niemożliwe. W ogólności zależą one bowiem od przyjętych w przedsiębiorstwie procedur obiegu informacji, które wyrażają się wieloma szczegółowymi ustawieniami. Dopiero ich kombinacja wyznacza zachowanie Systemu podczas rejestracji konkretnych zdarzeń. Administracja Systemu Administracja Systemu zawiera opcje wyznaczające zachowanie Graffiti w wielu szczegółowych sytuacjach. Z punktu widzenia konstrukcji Systemu, tam zaczyna się wszelka praca: dopisywanie użytkowników i określanie ich uprawnień, przydzielanie im słowników systemowych i rejestrów (sprzedaży, ofert, kontaktów i.in. nieprzydzielone są niewidoczne dla użytkownika), konfiguracja modułów i systemu wymiany danych z oprogramowaniem zewnętrznym (import i eksport) itd. Znajomość Administracji jest niezbędna do pełnego zrozumienia działania Graffiti szczegółowy opis znajduje się w 2 części podręcznika. Na początek jednak lepiej jest zapoznać się z podstawowymi funkcjonalnościami Systemu, co z kolei pomoże w lepszym zrozumieniu Administracji. Poznawanie Graffiti Niniejsza publikacja nie ma na celu opisania wszystkich ewentualnych modeli zachowania Graffiti. To byłoby po prostu niemożliwe. W miejsce tego proponuje systematyczny przegląd funkcjonalności, które mają fundamentalne znaczenie dla wspomaganych pracą Systemu obszarów przedsiębiorstwa.

9 9 Dostęp do wszystkich funkcjonalności zapewniany jest przez menu, a tylko niektóre z nich są również osiągalne przez ikony. To, jakie opcje są aktualnie wyświetlane, dostosowywane jest do uprawnień użytkownika Graffiti C D E F A Menu główne Graffiti. B Menu Moduły rozwija się dając dostęp do kolejnych podmenu. C Administracja Systemu dostępna jest bezpośrednio z menu głównego. D Opcja Zmiana firmy pozwala przełączać się pomiędzy różnymi firmami i użytkownikami zdefiniowanymi w Graffiti. E Zmiana roku dla danych. F Informacje o aktywnej wersji Graffiti i danych kontaktowych PC Guard SA. B A 1 Katalog indeksów towarów i materiałów. 2 Cenniki, polityka rabatowa, promocje. 3 Kartoteka kontrahentów. 4 Magazyn (kartoteka dokumentów magazynowych). 5 Sprzedaż (fakturowanie). 6 Kartoteka dokumentów zakupu. 7 Prowadzenie kas i Raporty kasowe. 8 Ewidencja wyciągów bankowych Ofertowanie. 10 Ewidencja kontaktów. 11 Ewidencja zamówień klienckich. 12 Ewidencja zamówień od dostawców. 13 Administracja Systemu. 14 Jeżeli Graffiti zostało skonfigurowane do pracy wielooddziałowej, obok ikon wyświetlana jest informacja o tym, czy przeglądane dane związane są z centralą (zielona ikona z literą C) czy oddziałem (czerwona ikona z numerem oddziału). Przełączanie pomiędzy danymi centrali i oddziałów następuje automatycznie na podstawie konfiguracji Systemu. 1. Poznawanie Graffiti

10 Wywołanie Katalogu indeksów: Moduły > Kartoteki główne > Katalogi (CTRL + K). A Klasyfikacja indeksu, określana podczas jego wprowadzania, może stać się filtrem dla przeglądania list. Możliwe jest też dodatkowe filtrowanie wg wprowadzonego fragmentu indeksu lub maski. Maska jest schematem budowy indeksu. B Możliwe jest określenie wielu masek. Są one wykorzystane do uściślenia listy wyświetlanych indeksów. C Słowniki Gospodarki Magazynowej. D Cennik dla indeksu. E Statystyka dla indeksu związane z nim oferty i zamówienia klienta, zamówienia dostaw, faktury, dokumenty magazynowe i rabaty. F Sortowanie listy określane jest przez wybór zakładki. Ten system występuje w całym Graffiti. G Filtr na część nazwy pozwala ograniczyć obszar wyświetlanych indeksów do tych, których nazwa zawiera określoną frazę. H Indeksy z ikonką klucza oznaczone są jako zestaw naturalny (na zakładce Uwagi w oknie definiowania parametrów indeksu). A Katalog indeksów materiałów i towarów Katalog indeksów zawiera informacje o wyrobach własnych i obcych, półwyrobach, materiałach i usługach. Informacje dotyczące indeksu wprowadzane są częściowo na podstawie konfiguracji Graffiti, która może determinować m.in. wygląd (konstrukcję) indeksu oraz konieczność zdefiniowania pewnych parametrów. Te ostatnie wprowadzane są albo na podstawie słowników podstawowych Graffiti (np. przypisanie do rodzajów artykułów, jednostka miary i jej przeliczniki i.in.), albo ręcznie. Informacje uzupełniane są o stany magazynowe, indeksy odbiorców i listę dostawców oraz dostępne zamienniki. Dane indeksu wykorzystywane są podczas wystawiania dokumentów systemowych. Informacje o zaopatrzeniu mogą być wykorzystane podczas automatycznego generowania zamówień dostaw. C D E B F G H

11 11 Belka przycisków Cennika: Moduły > Kartoteki główne > Cenniki (CTRL + L). Cenniki, polityka rabatowa i akcje promocyjne Cenniki pozwalają określić kilka rodzajów cen dla każdego indeksu. Ceny są niezależnie definiowane dla wszystkich i wybranych kontrahentów, wskazanych grup rabatowych i grup cenowych. Waluty określane są na podstawie słowników wprowadzonych w Słownikach Systemu (Administracja). D 1. Poznawanie Graffiti A A Globalna zmiana cen pozwala modyfikować ceny wielu indeksów w oparciu o przyjęte warunki. B Wybór rodzaju wyświetlanych cen: ceny sprzedaży, marże, narzuty, stawki dla operacji technicznych, ceny dla cech dostaw. C Dla kogo mają być wyświetlane/dopisywane ceny: wszyscy, kontrahent, grupa rabatowa, grupa cenowa. D Jakie ceny mają być widoczne obok nazwy indeksu. B C Polityka rabatowa umożliwia tworzenie trzech rodzajów rabatów: strukturalnych, standardowych i incydentalnych. Rabaty strukturalne to narzędzie dynamicznego naliczania rabatów w oparciu o zestaw parametrów. Oznacza to, że naliczanie rabatów za każdym

12 razem odwołuje się do aktualnych, zmiennych wartości wyliczanych przez Graffiti, np. wartość obrotu dla wybranego asortymentu albo jego ilość. Dzięki parametryzacji możliwe jest osiągnięcie dużego stopnia szczegółowości przy naliczaniu rabatów. Rabaty standardowe opierają się na kontrahenckich i towarowych grupach rabatowych. Do pierwszych przydziela się kontrahentów, do drugich indeksy. Potem wiąże się grupy kontrahenckie z towarowymi i określa wartość rabatu dla takiej kombinacji. Możliwe jest też wybranie okresu, w którym rabat ma obowiązywać. Rabaty incydentalne służą do określenia specyficznych sytuacji podczas wystawiania dokumentów. Jeżeli warunki zostaną spełnione, przydzielony zostanie odpowiedni rabat. A C A Lista kontrahenckich grup rabatowych. B Kontrahenci dla wybranej grupy rabatowej. Im będzie przysługiwał rabat. C Lista towarowych grup rabatowych. Podana wartość rabatu przy grupie odnosi się do kombinacji tej grupy z aktualnie wybraną kontrahencką grupą rabatową. Rabaty mogą być procentowe lub wartościowe, naliczane od wartości albo ceny. D Indeksy przydzielone do wybranej towarowej grupy rabatowej. Przy zakupie tych indeksów przydzielany będzie rabat. B D

13 13 A Akcje promocyjne pozwalają w elastyczny sposób przydzielać i przeliczać punkty promocyjne zakupom wybranych artykułów. Możliwe jest określenie czasu trwania promocji, kontrahentów nią objętych, listy indeksów i wartości punktów dla każdego z nich. Wartości mogą być zmienne w zależności od okresu i sposobu płatności, a przyznanie punktów zależne od spełnienia dodatkowych warunków np. nieprzekroczenia progu niedopłaty, zapłaty poprzednich faktur związanych z kontrahentem itp. 1. Poznawanie Graffiti B C D A Akcje promocyjne ewidencjonowane są w trzech etapach: W edycji, W realizacji (aktywne), Zamknięte. B Lista nagród przyznanych za zdobyte punkty dla wybranego kontrahenta. C Opcja definiowania zwiększenia ilości punktów w zależności od sposobu płatności i okresu. D Zestawienia dotyczące promocji: indeksy objęte promocjami, ranking punktów (na podstawie wyliczonych punktów), sprzedaż i odebrane nagrody itp.

14 Wywołanie Kartoteki kontrahentów: Moduły > Kartoteki główne > Kartoteka kontrahentów (CTRL + D). A Jeżeli wskazany kontrahent znajduje się w systemie CRM, z tego poziomu możliwa jest zmiana dotyczących go danych i informacji. W innym wypadku możliwe byłoby dopisanie kontrahenta do CRM-a. Więcej informacji o systemie CRM w dalszej części podręcznika. B Słowniki kontrahenckie. C Statystyka dla aktualnie podświetlonego kontrahenta. D Na kolejnych zakładkach (Info I, Info II, Indeksy) dostępne są podstawowe informacje o kontrahencie. A Kartoteka kontrahentów Kartoteka kontrahentów to komplet informacji o kontrahentach, m.in. ich dane kontaktowe, rachunki bankowe, przypisani handlowcy, dostarczane przez nich towary (indeksy dostawcy), kontrahenckie nazwy odpowiedników towarów z baz Graffiti (indeksy odbiorcy) oraz informacje dodatkowe. Informacje dodatkowe, dzięki oparciu na słownikach systemowych Graffiti, stają się pewnym źródłem stałych informacji o kontrahencie i mogą być wykorzystane podczas tworzenia dokumentów i generowania zestawień. Przykładową informacją dodatkową może jest limit kupiecki, który może być szczegółowo kontrolowany (w oparciu o informacje wprowadzone w kartotece) podczas wystawiania faktur. B C D

15 15 Statystyka dostępna z poziomu kartoteki daje dostęp do dokumentów posiadających związek z wybranym kontrahentem. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie obrotów na kontach oraz naliczenie statystyki dodatkowej w oparciu o dokumenty sprzedaży: średni obrót dla okresu, opóźnienia płatności, ostatnia płatność itp. Słowniki kontrahenckie dostępne z okna kartoteki kontrahentów i z poziomu Administracji Systemu (Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Kontrahenci) pozwalają definiować podział struktury kontrahentów i kontrahenckie grupy rabatowe, handlowców oraz regiony. Unie kontrahenckie Jedną z funkcjonalności związanych z kartoteką kontrahencką jest obsługa unii kontrahenckich. Najogólniej unia to skojarzenie kilku kontrahentów z jednym, nadrzędnym. Określenia dotyczące unii definiowane są w parametrach kontrahenta, na zakładce Inne. Kojarzenie w unie ma wpływ m.in. na wybór kontrahenta podczas wystawiania dokumentów. Nadrzędny kontrahent z unii będzie podpowiadany jako alternatywa za każdym razem, kiedy użytkownik wskaże któregoś z kontrahentów podrzędnych. Jeżeli natomiast podrzędny zostanie zablokowany, to nawet jeśli użytkownik go wskaże, automatycznie podstawiany będzie kontrahent nadrzędny. Relacje z unii brane są pod uwagę podczas generowania zestawień i statystyk dla każdego z kontrahentów znajdujących się w jej strukturze zarówno nadrzędnego, jak i podrzędnych. 1. Poznawanie Graffiti Konfiguracja Kartoteki kontrahentów Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Kartoteka kontrahentów.

16 Sprzedaż (moduł SML) Wywołanie obszaru Sprzedaży: Moduły > SML > Sprzedaż (CTRL + S). Okno zmiany faktury: A Rodzaj tworzonej faktury (tutaj F.VAT) oraz rejestr sprzedaży (SpdM) wybierane są na poziomie listy faktur. Wciśnięcie przycisku Dopisz powoduje wówczas inicjację dopisywania wybranego typu dokumentu we wskazanym rejestrze. B Mały czerwony przycisk z literką D spowoduje wyświetlenie wyłącznie pozycji dodatkowych dla faktury. C Różne rodzaje pozycji i wykorzystanych rabatów oznaczane są odpowiednimi ikonami. D Zdefiniowane w Administracji rodzaje pozycji mogą być wykorzystane podczas dopisywania. E Dostęp do rabatów: strukturalnego, incydentalnego i edycyjnego, jednorazowego rabatu dla pojedynczych pozycji lub całego dokumentu. F Dopisanie pozycji dodatkowej. A B C Faktury sprzedaży wystawiane są w ramach zdefiniowanych wcześniej rejestrów sprzedaży (Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe). Te ostatnie mają częściowy wpływ na wystawianie faktur decydują m.in. o przydziale do centrali lub oddziału, zaokrągleniach, dostępnych magazynach, dostępnych rodzajach pozycji i dokumentów itp. Rejestry sprzedaży, żeby mogły być wykorzystywane przez użytkownika, muszą mu zostać przypisane w Administracji (Administracja Systemu > Użytkownicy Systemu/Uprawnienia, przycisk Dostępne słowniki). F E D

17 17 Pozycje dodatkowe Oprócz zwykłych pozycji faktur, Graffiti pozwala też definiować pozycje dodatkowe, które mogą wprowadzać na dokument stałą kwotę lub procent od wartości dotychczas dopisanych pozycji. Możliwe jest określenie różnych kwot dla różnych okresów w ramach tej samej pozycji dodatkowej lub pozostawienie użytkownikowi możliwości wpisania wartości podczas wystawiania dokumentu. Pozycje dodatkowe mogą podlegać warunkom, przykładowo być naliczane tylko dla wskazanego rodzaju pozycji faktur, dla faktury wystawianej w określonym rejestrze sprzedaży i w zadanym przedziale dat. Wystawianie faktur i tworzenie zapłat Faktury umieszczone w rejestrach Pro Forma mogą być przenoszone, na podstawie definicji rejestru, do rejestrów faktur przez ich potwierdzenie. Z kolei potwierdzenie faktur sprzedaży umożliwia zatwierdzenie lub zmianę kwoty zapłaty (dotyczy wyłącznie dokumentów płaconych gotówką) lub powiązanie faktury z zaliczką. 1. Poznawanie Graffiti Korekty dokumentów sprzedaży Korekty tworzone są na podstawie osobnych rodzajów faktur. Definiując rodzaj dokumentu określa się, jaki (inny) rodzaj dokumentu będzie korektą, a tworząc rodzaj dokumentu korygującego określa się, jaki dokument może być nim korygowany. Faktury korygujące można wystawiać wyłącznie do dokumentów zatwierdzonych (zakładka Przeglądanie). Konfiguracja Sprzedaży Szczegółowe definicje dotyczące rodzajów faktur, pozycji dokumentów, pozycji dodatkowych, wydruków, zestawień sprzedaży i.in. definiowane są w Administracji: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Sprzedaż.

18 Magazyn (moduł SML) Magazyn (inaczej Gospodarka Magazynowa) jest tożsamy z kartoteką dokumentów magazynowych. Wprowadzane dokumenty magazynowe opierają się na rodzajach dokumentów zdefiniowanych w Administracji (Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Gospodarka Magazynowa/Zakupy). Żeby rozpocząć dopisywanie dokumentu trzeba otworzyć okno dokumentów magazynowych, kliknąć Dopisz, wybrać typ dokumentu i dopiero w oknie dopisywania skonkretyzować jego rodzaj. Belka przycisków Magazynu: Moduły > SML > Magazyn (CTRL + M). A B Okno zmiany dokumentu magazynowego: A Wybór rodzaju dokumentu. B Dostępne magazyny określane są niezależnie dla każdego rodzaju dokumentu. C Cenniki systemowe umożliwiają wskazanie cen dla dostawy. C Alternatywne definicje importu i eksportu dla Magazynu: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Gospodarka Magazynowa/Zakupy > Profilowanie exportu/importu danych. Pozycje dokumentów magazynowych mogą być dopisywane ręcznie lub importowane, a następnie eksportowane. Import i eksport dokumentów z Graffiti opiera się na definicjach Administracji (Administracja Systemu > Import/Export).

19 19 Podczas ręcznego dopisywania pozycji, artykuły wprowadzane są na podstawie aktualnego stanu magazynowego dla wskazanego magazynu. Możliwe jest jednocześnie dopisanie do magazynu nowego artykułu w oparciu o katalog indeksów, który z tego poziomu może być modyfikowany przez dopisanie lub zmianę indeksów. Makra dekretacji dokumentów magazynowych Graffiti pozwala tworzyć makra, które powiążą zdarzenia systemowe z określonymi kontami z planu kont. Dotyczy to makr, które mają zaznaczone pole Makro jako słownik cech dokumentu. W istocie makra są swojego rodzaju słownikami, których kolejne pozycje powiązane są z konkretnymi kontami z planu kont. Użytkownik wprowadzający do Systemu dokument wskazuje pozycję makra, a tym samym pomimo braku wiedzy z obszaru księgowości określone konto z planu kont. W ten sposób zdarzenie systemowe opisywane dokumentem jest kojarzone z kontem. W przypadku dokumentów magazynowych, lista dostępnych makr ustalana jest dla rodzaju dokumentu (Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Gospodarka Magazynowa/Zakupy > Rodzaje dokumentów magazynowych; w oknie dopisywania/zmiany rodzaju dokumentu zakładka Makra dekrety). 1. Poznawanie Graffiti Korekty dokumentów magazynowych Korekty dokumentów magazynowych powstają inaczej niż korekty dokumentów sprzedaży, które oparte były na osobnych rodzajach dokumentów. W przypadku dokumentów magazynowych, żeby wygenerować dokument korygujący, trzeba rozpocząć edycję wystawionego dokumentu (przycisk Edycja) i wybrać zakładkę Korekty dokumentu. Znajdujące się tam opcje pozwolą generować dokumenty zwrotu całości lub części, korektę całości lub części oraz korektę cenową całości lub części.

20 Stany magazynowe i kartoteka ilościowo-wartościowa Stany magazynowe przede wszystkim pozwalają przeglądać aktualne stany materiałowe w wybranych magazynach, ale oferują też kilka innych opcji, m.in. przeglądanie dostaw i statystyk dla towarów, przeglądanie (i zmianę ręcznych) rezerwacji, globalne zmiany cen dostaw, generowanie przesunięć stanów pomiędzy indeksami itp. Kartoteki ilościowo-wartościowe generowane są w oparciu o zadane przez użytkownika warunki: dla wybranych magazynów, w określonym zakresie dat, na podstawie wyznaczonych dokumentów magazynowych. A B A Kartoteka ilościowo-wartościowa może być naliczana dla kilku wybranych magazynów jednocześnie. B Możliwe jest korzystanie z filtrów w celu ograniczenia zakresu wyświetlanych indeksów. Dostępne są m.in. maski definiowane w katalogu indeksów.

21 21 Logistyka (moduł SML) Belka przycisków Logistyki: Moduły > SML > Logistyka (CTRL + O). Opcje Indeksy oraz Dostawcy dają dostęp do list indeksów i dostawców, udostępniając informacje związane z logistyką np. indeksy dostarczane przez wskazanych dostawców i wysłane do nich zapytania cenowe. Logistyka obejmuje obsługę łańcucha operacji związanych z zapewnieniem odpowiednich stanów magazynowych oraz późniejszym nimi zarządzaniem. Oferty Pierwszym elementem łańcucha logistyki są zapytania ofertowe i oferty wysyłane do klientów. Są one tworzone w ramach rejestrów ofert definiowanych w Administracji (Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe). Rejestry ofert wpływają m.in. na przydzielenie do centrali lub oddziału, ilość etapów dla ofert, możliwości ich edytowania. Podobnie jak w przypadku rejestrów sprzedaży, rejestry ofert muszą zostać przypisane użytkownikowi, żeby mógł z nich korzystać (Administracja Systemu > Użytkownicy Systemu/Uprawnienia, przycisk Dostępne słowniki). Etap przygotowywania ofert wyposażony jest w mechanizmy blokowego dopisywania kontrahentów, do których będzie wysyłana oferta. Mechanizm ten pozwala wybierać więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie korzystając z katalogu kontrahentów. Ponieważ ten ostatni udostępnia wiele filtrów zaznaczania i wyświetlania pozycji, ułatwia to znacznie generowanie ofert dla wielu kontrahentów spełniających zadane kryteria. Oferty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną ( ). Na potrzeby takiej wysyłki Graffiti generuje plik w formacie *.wmf (windows meta file). Jest to format grafiki wektorowej, gwarantujący automatyczną skalowalność tekstu i innych elementów, dostosowany do wyświetlania we wszystkich systemach windowsowych, niezależnie od rozdzielczości ekranu. Pliki *.wmf mogą być otwierane m.in. przeglądarkami internetowymi (np. Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla itp.). Informacje zawarte w takim pliku nie mogą być zmieniane w edytorze tekstu. 1. Poznawanie Graffiti

22 Zamówienia klienta, zapotrzebowania produkcyjne, zapytania cenowe Pozycje zamówień klienta mogą być wprowadzane na podstawie pozycji wysłanych do klienta ofert lub niezależnie. Zapotrzebowania mogą być generowane na podstawie planu produkcji. Zapytania cenowe służą do obsługi wymiany informacji z dostawcami i są ewidencjonowane w kilku etapach: edycji, wysłanych, potwierdzonych i zamkniętych. Odpowiedzi dostawców mają wpływ na wypełnienie procesu zapytania cenowego przeniesienie zapytania z wysłanych do potwierdzonych możliwe jest tylko wtedy, kiedy każda z pozycji zapytania zostanie uzupełniona o cenę pochodzącą z odpowiedzi dostawcy. Zamówienia dostawy i produkcji Zamówienia dostawy i produkcji mogą być wprowadzane ręcznie albo generowane automatycznie. W drugim przypadku zamówienia mogą być naliczane w oparciu o kilka źródeł: Niezrealizowane zamówienia klienta (w realizacji) i zapotrzebowania produkcji. Stany magazynowe i rotacja towarów. Udostępniane opcje analizy stochastycznej mogą korzystać z definicji wprowadzonych dla indeksów materiałowych, być stosowane w przypadku ich braku albo zamiast nich. Zapytania cenowe posiadające odpowiedzi dostawcy i znajdujące się w etapie wysłanych. Ostatnia opcja dostępna jest w oknie pozycji zamówienia. Pozostałe realizowane są przez opcję automatycznego generowania zamówień, która dostępna jest zarówno w oknie pozycji zamówienia, jak w głównym oknie zamówień dostaw i produkcji. Konfiguracja Logistyki Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Logistyka. Znajdują się tam m.in. parametry podstawowe, opcje definiowania wydruków zamówień dostaw, tekstów stałych na oferty, zamówienia i potwierdzenia zamówień.

23 23 A 1. Poznawanie Graffiti B C A Generowanie zamówień dostaw i produkcji może opierać się na wielu źródłach informacji. B Jeżeli generowanie bazuje na stanach magazynowych i rotacji towarów, udostępniana jest dodatkowa zakładka z parametrami analizy stochastycznej. C Ustawienia parametrów mogą być zapisywane w postaci makiet i wykorzystane podczas następnych generowań dostaw.

24 CRM (moduł SML) Wywołanie CRM-a: Moduły > CRM. CRM Customer Relationship Management tłumaczy się jako Zarządzanie Relacjami z Klientem. Najczęściej określa się tak zintegrowane ze sobą aplikacje, których zadaniem jest optymalizacja wymiany informacji z klientami. Tak rozumiany system klasy CRM jest częścią systemu Graffiti. Filozofia położenia większego nacisku na kontakt z klientem rozkwitła kilka lat temu. Efektem było wyewoluowanie systemów klasy CRM, które w krótkim czasie zdobyły wielu propagatorów. Obecnie sprawne operowanie całością wiedzy o kontrahentach jest uznawane za jeden z najistotniejszych elementów nowoczesnej polityki marketingowo-handlowej. Centralnym punktem CRM-a jest baza informacji o kontrahentach. Zawiera ona dane na temat firm, obszaru i specyfiki ich działalności, kanałach komunikacyjnych, osobach odpowiedzialnych itd. Materiały te są uzupełniane informacjami o działaniach handlowca celami kontaktów i sposobami ich pozyskania, stopniem realizacji, ogólną oceną kontaktu itp. CRM Graffiti widoki, formularze, wątki Podstawą pracy w CRM-ie Graffiti są widoki i formularze. Widoki to zapisane definicje użytkownika określające jacy kontrahenci mają być wyświetlani na listach kontrahentów dostępnych w CRM-ie. Możliwe jest utworzenie dowolnej ilości widoków. Zdefiniowane widoki są następnie wykorzystywane do generowania list kontrahentów spełniających określone warunki. Na tak generowanych listach pracuje użytkownik korzystając z formularzy. Formularze to tworzone przez użytkownika Graffiti zbiory pól wypełnianych podczas kontaktu z klientem. Pola mogą posiadać przypisany słownik dopuszczalnych odpowiedzi (do wyboru podczas wypełniania) i korzystać z algorytmów przekładających wartości liczbowe na zamienniki tekstowe. W ramach formularza pola po-

Księgowość. Graffiti. Zintegrowany System Wspomagania Zarządzaniem Przedsiębiorstwem klasy ERP. Podręcznik użytkownika

Księgowość. Graffiti. Zintegrowany System Wspomagania Zarządzaniem Przedsiębiorstwem klasy ERP. Podręcznik użytkownika Graffiti Zintegrowany System Wspomagania Zarządzaniem Przedsiębiorstwem klasy ERP Księgowość Podręcznik użytkownika PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Logistyka Systemu Graffiti

Logistyka Systemu Graffiti Logistyka Systemu Graffiti P o d r ę c z n i k u ż y t k o w n i k a PC Guard SA ul. Janickiego 20 60 542 Poznań tel. 061 843 42 66 061 843 42 70 061 847 12 46 handlowy@pcguard.pl www.pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK (aktualizacja 28 września 2012) Abstrakt W poradniku opisano przygotowywanie, oraz eksport poleceń księgowania do zewnętrznych programów finansowo-księgowych.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo