FORUM BIOMASY Produkcja Kontraktowanie Logistyka Ostrołęka marca 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM BIOMASY Produkcja Kontraktowanie Logistyka Ostrołęka 22-23 marca 2012"

Transkrypt

1 FORUM BIOMASY Produkcja Kontraktowanie Logistyka Ostrołęka marca 2012

2 Formuły y Handlu (obrotu) BIOMASĄ Kontrakty długoterminowe Kontrakty SPOT Parkiet Biomasy TGE S.A. - (szanse i perspektywy) Transakcje Giełdowe Dom Składowy jako BUFOR i GWARANT dostaw biomasy Kontrakty biomasowe na przykładzie Holenderskiej Giełdy APX-Endex - (obrót biomasą z poziomu portu w Rotterdamie)

3 Wstęp miejsce szczególne wyjątkowe szanse (odwrócone L)

4 Wstęp miejsce szczególne wyjątkowe szanse (odwrócone L) pomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie podlaskie lubelskie podkarpackie

5 Wstęp miejsce szczególne wyjątkowe szanse (inwestycje) Trójmiasto, Kwidzyn, Świecie, Elbląg, Bydgoszcz, Toruń, Ostrołęka x 2, Olsztyn, Białystok, Kozienice, Warszawa, Lublin, Stalowa Wola, Rzeszów

6 Kontrakty długoterminowed Zanik czy renesans? Dawniej fundament dostaw (wiele ułomności związanych z mało dojrzałym, powstającym, zmiennym rynkiem biomasy) Obecnie omijane (z pełną świadomością uczestników rynku) Zmodyfikowane (np.: na 6-9 miesięcy)

7 Kontrakty długoterminowed Zanik czy renesans? Konieczny renesans kontraktów długoterminowych Wolumen rynku biomasy w pln: od , ,00 pln ( 3,5-8,5 mld pln) Kontrakty w innej formule (Gwarancja Dostaw) Obligo dla Bloków Dedykowanych!!!!!!

8 Kontrakty SPOT Moda czy konieczność ść?

9 Parkiet BIOMASY TGE S.A. (G. Onichimowski, D. Bliżniak, J. Majewski) Obecnie nie istnieje zorganizowany rynek biomasy. Istniejące branżowe portale internetowe pozwalają jedynie na zamieszczanie ogłoszeń kupna i sprzedaży ale nie dają możliwości zawierania transakcji. Informacja o przetargach, organizowanych przez wytwórców energii elektrycznej i ciepła, na dostawę biomasy są zazwyczaj publikowane na stronach internetowych wytwórców co powoduje, że informacje o przetargach są bardzo rozproszone. Nie ma ogólnie dostępnego miejsca na publikowanie wielkości obrotów i cen transakcyjnych. Aby zawrzeć transakcję kupna / sprzedaży należy zapoznać się z ofertami na wielu portalach internetowych oraz nawiązać bezpośredni kontakt z kontrahentem. Towarowa Giełda Energii S.A. pracuje obecnie nad projektem uruchomienia towarowego rynku biomasy. Celem projektu jest: umożliwienie Członkom rynku zawieranie transakcji kupna/sprzedaży w systemach informatycznych TGE S.A., skoncentrowanie krajowego obrotu biomasą w jednym miejscu, kreowanie cen referencyjnych biomasy w oparciu o zawarte transakcje, zabezpieczenie finansowe transakcji tak dla strony sprzedającej jak i kupującej organizowanie przetargów i aukcji dla Członków rynku, zapewnienie informacji dla Członków o przetargach/aukcjach, wolumenach i cenach transakcyjnych, zapewnienie przejrzystości i rzetelności transakcji.

10 Parkiet BIOMASY TGE S.A. (G. Onichimowski, D. Bliżniak, J. Majewski) Uczestnikiem rynku biomasy mógłby zostać każdy podmiot zajmujący się: Uczestnicy rynku biomasy mogliby zawierać transakcje: produkcją biomasy stałej produkcją surowców używanych do produkcji biomasy spalaniem biomasy pośrednictwem w handlu biomasą lub surowcami do produkcji biomasy typu SPOT terminowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne) w ramach przetargów w ramach aukcji Uczestnicy rynku działaliby zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu TGE S.A. Uczestnicy rynku mogliby działać bezpośrednio (w ramach członkostwa w Giełdzie lub za pośrednictwem domów maklerskich).

11 Parkiet BIOMASY TGE S.A. (G. Onichimowski, D. Bliżniak, J. Majewski) Aukcje i przetargi jako najprostsza forma transakcji: możliwość precyzyjnego określenia cech fizykochemicznych towaru możliwość precyzyjnego określenia wymagań logistycznych możliwość określenia terminów dostawy/ odbioru towaru (transakcje spot i terminowe dwa w jednym ) możliwość zwarcia transakcji przez więcej niż dwie strony w ramach jednej aukcji lub przetargu bezstronność w zakresie ustalania podmiotów wygrywających aukcję lub przetarg możliwość organizowania wielu aukcji/przetargów w tym samym dniu (podmiot, który nie zawarł transakcji w danej aukcji/przetargu może uczestniczyć w następnych aukcjach/przetargach Projekt zorganizowania giełdowego rynku biomasy nie ma na celu wyeliminowanie kontraktów bilateralnych, ma być dla nich alternatywą. Ma zapewnić uczestnikom: dostęp do wielu potencjalnych klientów szybką sprzedaż niezakontraktowanych nadwyżek szybki zakup interwencyjny rzetelność transakcji płynność obrotu

12 L.p. Nazwa Grupy ENERGETYCZNEJ lub PRZEMYSŁOWEJ Poziom zapotrzebowania na biomasę na 2013 rok w Mg WARIANT KONSERWATYWNY Poziom zapotrzebowania na biomasę na 2013 rok w Mg WARIANT DYNAMICZNY Poziom zapotrzebowania na biomasę na 2015 rok w Mg PROJEKCJA Z INWESTYCJAMI I MODERNIZACJAMI 1. PGE Energa Enea Tauron ZE PAK Mondi Świecie GDF Suez EdF Dalkia Fortum OPEC Bio StoraEnso Inter. Paper Kwidzyn 14. PGNiG Termika W-wa RAZEM Mg Mg Mg

13 Polska samowystarczalna energetycznie? Zły y model, źródła a wysokoemisyjne - brak akceptacji UE Strategiczne Bogactwo narodowe - WĘGIEL (kamienny i brunatny doskonale znane i proste paliwo) Strategiczne Bogactwo narodowe - BIOMASA (mało znane i trudne paliwo, u progu dynamicznego rozwoju, w Polsce 2 x większa od średniej UE pow. gruntów uprawnych) Energia z Gazu (za wyjątkiem wolumenu krajowego + ew. ŁUPKI) - import bezrobocia (deficyt w handlu), przerwy w dostawach dla przemysłu, brak gwarancji dostaw dla Nowych Bloków Gazowych. Energia Nuklearna - import technologii - import bezrobocia - (deficyt w handlu) - odpady dla następnych pokoleń Energia Wiatru - import technologii - import bezrobocia - (deficyt w handlu)

14 DOM SKŁADOWY Gwarant i Bufor Dostaw Projekt realizowany z poziomu: Arminex Trading, Krajowa Spółka Cukrowa, AES Toruń. Bezpieczne wytwarzanie i dostawy zielonej energii to równier wnież konieczność zabezpieczenia systematycznych dostaw paliwa BIOMASOWEGO do jej produkcji.

15 Gdzie szukać lokalizacji dla projektu? Jak reaktywować lokalny potencjał? Droga od koniecznego standardu do innowacyjności. Dlaczego Łapy? Tereny Postindustrialne stanowią dedykowane zaplecze dla wielkoskalowych projektów biomasowych (bufor-magazyn, uszlachetnianie, produkcja, przeładunki, spedycja). Zazwyczaj są to tereny z przeskalowaną infrastrukturą, z wybetonowanymi placami składowymi i manewrowymi, magazynami i silosami, rampami kolejowymi, bocznicami. W wielu wypadkach teren jest ogrodzony, oświetlony ma dużą wagę samochodową. Postindustrialny teren jest idealnie dopasowany do projektu Dom Składowy. Dodatkowy atut tych terenów-obiektów to kadra, która kiedyś tam pracowała. Czynnik społeczny, możliwość reaktywizacji zawodowej to dodatkowe atuty. Teren Krajowej Spółki Cukrowej Cukrownia w Łapach ma dodatkowe atuty. Obiekt nadal funkcjonuje (w innym profilu i z innymi zadaniami). Posiada wszystkie wymienione wyżej aktywa industrialne. Ma właściciela z jasno zdefiniowaną strategią. Stwarza to dodatkowe szanse w horyzoncie kilku następnych lat. (paliwa biomasowe kolejnych generacji)

16 Wnioski końcowe Krajowy Plan Działań w zakresie rozwoju źródeł odnawialnych przewiduje wzrost mocy czysto Biomasowych do około: 1400 MW w roku 2020 i do około: 2600 MW w roku Obserwując działania wszystkich Grup Energetycznych obecnych na rynku polskim, można stwierdzić, że od przeszło 2 lat mamy do czynienia z maratonem inwestycyjnym w zakresie budowy i oddawania do eksploatacji nowych biomasowych źródeł energii. Planowane i publicznie ogłaszane są kolejne biomasowe inwestycje. Cechą wspólną tych nowych biomasowych inwestycji jest ich systemowy charakter. Bardzo duża koncentracja produkcji biomasowej energii, wymaga transportu paliwa biomasowego na duże odległości. Model ten wymaga z kolei systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia wielkoskalowych dostaw i magazynowania paliwa biomasowego.

17 KURSY KOLIZYJNE czy wystarczy biomasy? Magiczna rola promienia: km Co należy zrobić w wypadku, gdy promienie się nakładają? Import - daleki i bliski wielkie transfery: km (ślad węglowy) ELEKTROCIEPŁOWNIE OWNIE ELEKTROWNIE ELEKTROCIEPŁOWNIE OWNIE PRZEMYSŁOWE

18 Towarowa Giełda Energii APX-ENDEX W dniu 3 listopada 2011 roku giełda energii APX-ENDEX z siedzibą w Amsterdamie uruchomiła a we współpracy pracy z portem w Rotterdamie pierwszą na świecie giełdę biomasy. Giełda APX-ENDEX koncentruje się na transakcjach branży y energetycznej z Holandią,, Wielką Brytanią i Belgią (energia elektryczna i gaz ziemny) W roku 2012 giełda da APX-ENDEX odnotowała 15-stu członk onków w giełdowych dowych,, którzy wykazali zainteresowanie transakcjami na rynku biomasy. Normy i analizy dostawy biomasy na podstawie: ISO/IES ogólne wymagania dotyczące ce laboratoriów w badawczych i wzorcujących, cych, ISO/IEC przewodnik dla procesu inspekcyjno-kontrolnego. kontrolnego. Towarowa giełda biomasy w swojej ofercie posiada jedynie: indeks przemysłowego pelletu drzewnego. Platforma handlowa APX-ENDEX przewiduje, że do roku 2025 na samym terenie portu obrót t biomasą będzie kształtowa tował się na poziomie 2-33 milionów w ton na rok.. Dodatkowo szacuje się, że e poza portem Rotterdam popyt będzie b wielokrotnie większy. Do dnia dzisiejszego giełda APX-ENDEX nie wykonała żadnej transakcji dotyczącej cej obrotu przemysłowym pelletem drzewnym. Światowa giełda biomasy pełni jedynie funkcję informacyjną wskazującą trendy zmian indeksu cenowego.

19 Ceny (Indeks) Przemysłowego Pelletu Drzewnego APX-ENDEX Źródło: _Pellets_data_sheet.pdf

20 Ceny (Indeks) Przemysłowego Pelletu Drzewnego wg APX-ENDEX ( r.) Źródło:

21 HOLANDIA (PKB 800 mld USD/15 gospodarka/pow. 41 tyś km2/ludność 16,1 mln)

22 Dziękuję za uwagę Pozostaję do Państwa dyspozycji

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii

Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Pochodne instrumenty finansowe na energię jako narzędzie do zabezpieczania przed ryzykiem zmian cen energii Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Rynku Regulowanego, TGE 18 kwietnia 2015 r. IV Krakowska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Minister prywatyzuje energetykę

Minister prywatyzuje energetykę Minister prywatyzuje energetykę Jan Bury od 20 listopada 2007 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiada między innymi za prywatyzację sektora energetycznego. W

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu RAPORT Z DEBATY Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu 5 kwietnia 2013, godz. 11.00, Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6,

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Departament Komunikacji

Departament Komunikacji Departament Komunikacji Departament Komunikacji przeprowadził w dniu dzisiejszym monitoring prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz artykułów zamieszczonych na internetowych portalach tematycznych: CIRE,

Bardziej szczegółowo