Rynek biomasy na Towarowej Giełdzie Energii kolejnym krokiem do regulacji rynku biomasy w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek biomasy na Towarowej Giełdzie Energii kolejnym krokiem do regulacji rynku biomasy w Polsce"

Transkrypt

1 Rynek biomasy na Towarowej Giełdzie Energii kolejnym krokiem do regulacji rynku biomasy w Polsce Dariusz Bliźniak V-ce Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A

2 Dlaczego biomasa? Naturalne, odnawialne i łatwo dostępne źródło energii coraz powszechniej stosowane jako paliwo w zawodowej elektroenergetyce i energetyce cieplnej oraz energetyce rozproszonej

3 Jaka biomasa na Parkiecie Biomasy TGE skąd i dla kogo? 1.Biomasa nieprzetworzona (kostki, baloty, zrębki, zrzyny, trociny itp.) do spalania w źródłach rozproszonych i źródłach zawodowych. 2.Biomasa przetworzona ( brykiet, pellet ) do spalania w elektroenergetyce i ciepłownictwie zawodowym. 3.Biomasa nieprzetworzona jako sbubstrat do biogazowni ( miskant, kukurydza, sorgo itp. ). 4. Biomasa przetworzona ( brykiet, pellet ) do spalania przez konsumenta końcowego indywidualnego i instytucjonalnego

4 Zwiększa się udział biomasy w produkcji energii elektrycznej z OZE udział w OZE udział w OZE udział w OZE udział w OZE 45% 45% 51% 57%

5 Jaka przyszłość biomasy w Polsce? ZałoŜenia: 1.Stabilność obecnych polskich regulacji prawnych 2.Stabilność unijnych regulacji prawnych 3.Wzrost spoŝycia energii elektrycznej i cieplnej, a co za tym idzie wzrost jej produkcji 4.Brak substytutu dla biomasy Biomasa głównym paliwem odnawialnym umoŝliwiającym wypełnienie przez Polskę w 2020 roku 15% udziału energii z OZE w zuŝyciu energii ogółem.

6 A co z Biomasą w Europie? Pod względem rozwoju rynków kraje europejskie dzielą się na trzy kategorie: rozwinięte rynki biomasy rynki dynamicznie rozwijające się nowe rynki Polska naleŝy do dynamicznie rozwijających się rynków. Źródło: ETA Florence Renewable Energies, srl (październik 2009) Analysis of new, emerging and developed European pellet markets

7 A co z biomasą w Unii Europejskiej? Komisja Europejska wydała w 2000 r. pozwolenie na opracowanie przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) standardów dotyczących biopaliw stałych. Dwie najwaŝniejsze przygotowywane normy dotyczą klasyfikacji i specyfikacji (EN 14961) oraz gwarancji jakości biopaliw stałych (EN 15234). Część 1 ogólna normy EN zawiera 4 tabele ze wszystkimi rodzajami pelletów z biomasy produkowanymi z róŝnych surowców. Obejmuje równieŝ następującą klasyfikację paliw stałych: Biomasa drzewna - z drzew i krzewów. Biomasa zielna - pochodzi z roślin, które nie mają zdrewniałych łodyg i które zamierają pod koniec okresu wegetatywnego. Obejmuje to zboŝa i ich ziarna. Biomasa owocowa oraz mieszanki i mieszaniny. Biomasa owocowa jest biomasą z tych części roślin, które stanowią nasiona lub je podtrzymają.

8 Wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła + wzrost zuŝycia paliwa biomasowego + wzrost obrotów handlowych = konieczność stworzenia zorganizowanego rynku biomasy

9 Parkiet biomasy TGE uczestnicy Uczestnikiem Parkietu biomasy TGE mógłby zostać kaŝdy podmiot zajmujący się: produkcją biomasy stałej produkcją surowców uŝywanych do produkcji biomasy spalaniem biomasy pośrednictwem w handlu biomasą lub surowcami do produkcji biomasy Uczestnicy rynku działaliby zgodnie z zapisami Regulaminu.

10 Parkiet biomasy TGE - podstawowe załoŝenia : zostanie stworzony Rejestr Uczestników Parkietu Biomasy TGE przedmiotem transakcji ( towarem ) będzie energia, wyraŝona w GJ, zawarta w biomasie stałej jednostką obrotu będzie 1 kontrakt - biomasy będące przedmiotem obrotu na wystandaryzowane typy handel biomasą odbywać się będzie w systemie notowań ciągłych i aukcji kupna/sprzedaŝy strony transakcji, w momencie jej zawierania, będą anonimowe Parkiet biomasy TGE nie będzie rozliczać finansowo transakcji Parkiet biomasy TGE będzie pobierać od obu stron transakcji kaucję na poczet niewywiązania się z warunków transakcji przez stronę informacje o wolumenach oraz średniowaŝone ceny transakcyjne będą prezentowane w systemie komputerowym Parkietu Biomasy TGE

11 Parkiet biomasy TGE transakcji systemy zawierania Uczestnicy rynku biomasy mogliby zawierać transakcje: systemie notowań ciągłych uczestnicy samodzielnie ( kontrakty wystandaryzowane) w ramach aukcji kupna i sprzedaŝy za pośrednictwem Parkietu Biomasy TGE (kontrakty zindywidualizowane)

12 Parkiet Biomasy TGE aukcje moŝliwość indywidualnego określenia cech fizyko-chemicznych towaru moŝliwość indywidualnego określenia wymagań logistycznych moŝliwość indywidualnego określenia terminów dostawy/ odbioru towaru moŝliwość zwarcia transakcji przez więcej niŝ dwie strony w ramach jednej aukcji bezstronność w zakresie ustalania podmiotów wygrywających aukcję moŝliwość organizowania wielu aukcji w tym samym dniu. Transakcje zawierane będą po cenie transakcyjnej równej limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu oferenta, zgodnie z następującymi zasadami: - w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyŝszym limicie ceny w przypadku aukcji sprzedaŝy i o najniŝszym limicie ceny w przypadku aukcji kupna, - w przypadku zleceń z równymi limitami ceny będą one realizowane według czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności) Po zakończeniu aukcji zlecenia niezrealizowane zostaną usunięte a zabezpieczenia finansowe zwrócone uczestnikom.

13 Parkiet biomasy TGE Celem Parkietu biomasy TGE jako rynku zorganizowanego nie jest wyeliminowanie transakcji bilateralnych. Ma zapewnić uczestnikom: dostęp do wielu potencjalnych klientów szybką sprzedaŝ niezakontraktowanych nadwyŝek szybki zakup interwencyjny rzetelność transakcji płynność obrotu uzyskanie najkorzystniejszej ceny kupna/sprzedaŝy

14 Parkiet Biomasy TGE śeby przedstawiony projekt mógł zostać zrealizowany w praktyce niezbędna jest dyskusja z udziałem potencjalnych uczestników. Zapraszamy Państwa do współpracy. Wszelkie Państwa opinie i uwagi będą dla nas bardzo cenne. Prosimy o przesyłanie ich na adresy:

15 Dziękujęza uwagę Dariusz Bliźniak

FORUM BIOMASY Produkcja Kontraktowanie Logistyka Ostrołęka 22-23 marca 2012

FORUM BIOMASY Produkcja Kontraktowanie Logistyka Ostrołęka 22-23 marca 2012 FORUM BIOMASY Produkcja Kontraktowanie Logistyka Ostrołęka 22-23 marca 2012 Formuły y Handlu (obrotu) BIOMASĄ Kontrakty długoterminowe Kontrakty SPOT Parkiet Biomasy TGE S.A. - (szanse i perspektywy) Transakcje

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII

RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII RYNEK GAZU NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII Szanowni Państwo, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej otworzyło nasz kraj na liczne zmiany gospodarcze, które są niezbędne byśmy mogli konkurować na rynkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 125/30/14 z dnia 22 maja 2014 r. wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CZYNNIKIEM OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Maciej Jóźwiak Jóźwiak M., 2006: Handel uprawnieniami do emisji czynnikiem ochrony powietrza atmosferycznego (Trade Emission

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Zakres programowy egzaminu

Zakres programowy egzaminu Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Paweł Kucharczyk Wrocław, maj 2008 4 Zakres programowy egzaminu 2. Podstawy normalizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie 79 Paweł Hawranek *, Dariusz Michalski ** Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie Spis treści I. Wprowadzenie II. Pakiet legislacyjny odpowiedź na kryzys fi nansowy III.

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Poznanie i zrozumienie reguł obrotu giełdowego jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na giełdzie, a zwłaszcza, jeŝeli Inwestor działa samodzielnie (np.inwestując

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Formy handlu zagranicznego

Formy handlu zagranicznego Formy handlu zagranicznego Podział form handlu zagranicznego Handel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi siedzibę poza granicą celną państwa. Podstawowe formy handlu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE śyłą ZŁOTA NA POLSKIEJ ZIEMI? Michał Andruszkiewicz, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

ELEKTROWNIE WIATROWE śyłą ZŁOTA NA POLSKIEJ ZIEMI? Michał Andruszkiewicz, kancelaria Wardyński i Wspólnicy ELEKTROWNIE WIATROWE śyłą ZŁOTA NA POLSKIEJ ZIEMI? Michał Andruszkiewicz, kancelaria Wardyński i Wspólnicy Energetyka wiatrowa w Polsce przeŝywa boom. W czasach spowolnienia gospodarczego, coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo