Praca dyplomowa magisterska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca dyplomowa magisterska"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: Forma i poziom studiów: Dzienne, magisterskie Kierunek studiów: Informatyka Praca dyplomowa magisterska Temat pracy: System kontroli jakości treści w platformach do wspólnej edycji zasobów Kierujący pracą: dr inż. Adrian Kosowski Zakres pracy: Gdańsk, 2009

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel pracy Definicje pojęć związanych z systemem Serwis społecznościowy Wejście Wyjście Przegląd istniejących rozwiązań: serwisy typu online judge Sphere Online Judge (SPOJ) UVa Online-Judge Timus Online Judge Saratov State University Online Contester Fujian Normal University Online Judge (Fjnu Online Judge) Tianjin University (Peiyang University) Online Judge (TJU Online Judge) Hangzhou Dianzi University Online Judge System (HDU Online Judge System) Zheijang University Online Judge (ZOJ) JudgeOnline Społecznościowy portal do budowania kolekcji danych testowych dla zagadnień algorytmicznych Specyfikacja systemu Definicje pojęć w systemie Opis ogólny funkcjonalności systemu Przypadki użycia Opis przypadków użycia Rejestracja użytkownika Logowanie Wylogowanie Przeglądanie zadań Dodanie oceny Przeglądanie ocen Przeglądanie wejść

3 Spis treści Spis treści Dodanie wejścia Testowanie rozwiązania w systemie Edycja zadań Dodanie zadań Edycja użytkowników Organizacja bazy danych Schemat relacyjnej bazy danych Opis tabel Struktura klas w systemie Package: Beans Package: Entity Beans Package: Utils Package: Servlets Realizacja aplikacji w modelu MVC Definicja modelu MVC Model View Controller Maszyna wirtualna Javy oraz Class Loadery Custom Class Loader maszyny wirtualnej Java Implementacja Custom Class Loadera w systemie Budowa systemu System jako aplikacja JEE Struktura systemu Przykładowe zastosowania systemu przy rozwiązywaniu problemów algorytmicznych Kolorowanie wierzchołkowe Znajdowanie najkrótszej ścieżki Podsumowanie i wnioski 64 A. Podręcznik użytkownika 65 B. Opis wdrożenia 66 B.1. Apache Tomcat B.2. MySQL

4 Spis treści Spis treści C. Wykorzystane technologie oraz frameworki 67 C.1. JSP C.2. JSTL C.3. CSS C.4. JavaScript C.5. Servlety C.6. MySQL C.7. JDBC C.8. POJO Entity Bean C.9. JPA C.10.Hibernate C.11.Java reflections C.12.Ajax C.13.JsMath

5 Spis rysunków 2.1. Interfejs IInputValidator Interfejs IJudge Diagram przypadków użycia użytkownika niezalogowanego Diagram przypadków użycia użytkownika zalogowanego Diagram aktywności rejestracji Diagram maszyny stanów rejestracji Diagram aktywności logowania Diagram maszyny stanów logowania Diagram aktywności logowania Diagram maszyny stanów logowania Diagram aktywności przeglądania zadań Diagram maszyny stanów przeglądania zadań Diagram aktywności dodania oceny Diagram maszyny stanów dodania oceny Diagram aktywności przeglądania ocen Diagram maszyny stanów przeglądania ocen Diagram aktywności przeglądania wejść Diagram maszyny stanów przeglądania wejść Diagram aktywności dodania wejsćia Diagram maszyny stanów dodawania wejścia Diagram aktywności testowania rozwiązań Diagram maszyny stanów testowania rozwiązań Diagram aktywności edycji zadań Diagram maszyny stanów edycji zadań Diagram aktywności dodawania zadań Diagram maszyny stanów dodawania zadań Diagram aktywności edycji użytkowników Diagram maszyny stanów edycji użytkowników Schemat relacyjnej bazy danych, część Schemat relacyjnej bazy danych, część Zależności pomiędy pakietami klas w systemie Pakiet zawierający klasę SessionBean Pakiet zawierający klasy mapujące na encje bazy danych

6 Spis rysunków Spis rysunków Pakiet zawierający klasy narzędziowe Pakiet zawierający servlety Schemat zależności w modelu MVC Tworzenie menadżera encji Przykład wywołania zapytania typu SELECT Przykład wywołania zapytania typu UPDATE Zamykanie menadżera encji Plik index.jsp jako przykład widoku Metoda obsługi żądań kontrolera Obsługa żądania rejestracji użytkownika Dispatcher kontrolera Hierarchia Class Loaderów Wywołanie konstruktora klasy CustomClassLoader Ustawienie głównego Class Loadera Konstruowanie klasy z tablicy bajtów Implemetacja Custom Class Loadera C.1. Plik zadania.jsp C.2. Plik styles.css C.3. Plik js.js C.4. Plik web.xml C.5. Plik persistence.xml C.6. Klasa Polewmenu C.7. Interfejs XMLHttpRequest

7 Spis tablic 2.1. Opis pól tabeli Uzytkownik Opis pól tabeli RolaUzytkownika Opis pól tabeli Przywilej Opis pól tabeli PrzywilejPoleWMenu Opis pól tabeli PoleWMenu Opis pól tabeli Zadanie Opis pól tabeli InputDoZadania Opis pól tabeli Ocena Opis pól tabeli RozwiazanieUzytkownika Opis Class Loaderów

8 Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Cel pracy 1.2. Definicje pojęć związanych z systemem Serwis społecznościowy Serwis społecznościowy - (inaczej: portal społecznościowy) - rodzaj interaktywnych stron WWW, które są współtworzone przez sieci społeczne osób podzielających wspólne zainteresowania lub chcących poznać zainteresowania innych.[22] Wejście Wejście - zdefiniowany w systemie plik tekstowy zawierający dane testowe dla konkretnego zadania Wyjście Wyjście - plik tekstowy zawierający rozwiązanie zadania dla konkretnego wejścia. Plik ten jest wysyłany przez użytkownika systemu za pośrednictwem formularza WWW Przegląd istniejących rozwiązań: serwisy typu online judge Sphere Online Judge (SPOJ) Serwis SPOJ jest dostępny pod adresem url: Ten portal przyjmuje rozwiązania w trzydziestu pięciu językach programowania (C++, C, Pascal (fpc 2.0.4), Text, Java, Python, C99 strict, Ruby, Perl, Brainf**k, Pascal (gpc v ), Haskell, C#, Ocaml, PHP, ADA 95, Common Lisp (clisp ), Common Lisp (sbcl ), D, Bash, Scheme (guile 1.6), Assemble, Lua, JAR, Fortran, Icon, Whitespace, Prolog, Pike, Nice, Intercal, Nemerle, Clips, Smalltalk, Scheme (qobi a)). Zawiera zawody typu open oraz zawody typu closed. 8

9 1.3.Przegląd istniejących rozwiązań: serwisy typu online judge Wprowadzenie UVa Online-Judge Serwis UVa Online-Judge jest dostępny pod adresem url: org/. Ten portal przyjmuje rozwiązania w czterech językach programowania (C, C++, Delphi, Java). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 2523 zadania) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas Timus Online Judge Serwis jest dostępny pod adresem url: Ten portal przyjmuje rozwiązania w pięciu językach programowania (C, C++, Delphi, Java, C#). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 711 zadań) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas Saratov State University Online Contester Serwis Saratov State University Online Contester jest dostępny pod adresem url: http: //acm.sgu.ru/. Ten portal przyjmuje rozwiązania w czterech językach programowania (C, C++, Delphi, Java). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 343 zadania) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas. Oprócz brania udziału w zawodach istnieje możliwość tworzenia własnych zawodów, Fujian Normal University Online Judge (Fjnu Online Judge) Serwis Fjnu Online Judge jest dostępny pod adresem url: Ten portal przyjmuje rozwiązania w czterech językach programowania (C, C++, Pascal, Java). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 1060 zadań) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas Tianjin University (Peiyang University) Online Judge (TJU Online Judge) Serwis TJU Online Judgejest dostępny pod adresem url: Ten portal przyjmuje rozwiązania w czterech językach programowania (C, C++, Pascal, Java). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 2292 zadania) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas. Oprócz brania udziału w zawodach istnieje możliwość tworzenia własnych zawodów, posiadających od 3 do 14 zadań, nazwę, hasło, tytuł, opis oraz określony czas trwania. 9

10 1.4.Społecznościowy portal do budowania kolekcji danych testowych dla zagadnień algorytmicznych Wprowadzenie Hangzhou Dianzi University Online Judge System (HDU Online Judge System) Serwis HDU Online Judge System jest dostępny pod adresem url: cn/. en portal przyjmuje rozwiązania w czterech językach programowania (C, C++, Pascal, Java). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 1786 zadań) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas. Zawody mogą mieć cztery modyfikatory dostępu (Public, Private, Registered Site, Rigister Network). Oprócz brania udziału w zawodach istnieje możliwość tworzenia własnych zawodów, w których możemy dodawać notatki, zadania (z listy predefiniowanych zadań lub, jeśli jesteśmy użytkownikiem z uprawnieniem Diy super user, dodać własne zadanie) oraz definiować czas trwania Zheijang University Online Judge (ZOJ) Serwis ZOJ jest dostępny pod adresem url: Ten portal przyjmuje rozwiązania w czterech językach programowania (C, C++, Pascal, Java). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 3212 zadań) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas JudgeOnline Serwis JudgeOnline jest dostępny pod adresem url: Ten portal przyjmuje rozwiązania w trzech językach programowania (C, C++, Pascal). Zawiera zawody typu open z setami zadań zawierającymi maksymalnie 100 zadań (w sumie 124 zadania) oraz zawody zawierające po kilka zadań organizowane co jakiś czas Społecznościowy portal do budowania kolekcji danych testowych dla zagadnień algorytmicznych 10

11 Rozdział 2 Specyfikacja systemu 2.1. Definicje pojęć w systemie W tej sekcji zostanie przedstawionych kilka istotnych, z punktu widzenia użytkownika systemu, definicji. Użytkownik - zarejestrowana w systemie, identyfikowana przez login i hasło osoba, posiadająca uprawnienia do przeglądania i wyboru konkretnego zadania, przeglądania, oceniania i wyboru konkretnego wejścia do zadania oraz nadsyłania rozwiązań. Problem Setter - użytkownik, który oprócz uprawnień standardowych posiada możliwość dodawania zadań oraz ich modyfikacji (zmiana nazwy zadania, treści, sędziego wejść oraz sędziego wyjść). Administrator - użytkownik posiadający uprawnienia problem settera oraz mogący nadawać uprawnienia użytkownikom (ustalenie, czy dany użytkownik ma uprawnienia problem settera czy też nie). Zadanie - zagadnienie algorytmiczne, które można rozwiązać poprzez napisanie stosownego programu, który na wejście przyjmie określone dane ze standardowego wejścia (STDIN) i wypisze stosowne dane na standardowe wyjście (STDOUT). Wejście - tekstowa reprezentacja danych wsadowych dla zadań. Rozwiązanie - tekstowa reprezentacja rozwiązania zadania dla konkretnego wejścia. Sędzia wejść - klasa napisana w Javie, odpowiadająca za walidację poprawności wejścia (automatyczny proces weryfikacji poprawności danych wejściowych, zgodnych z wzorcem podanym w opisie zadania), implementująca interfejs IInputValidator: 2.1 Sędzia rozwiązań - klasa napisana w Javie, odpowiadająca za sprawdzanie poprawności i/lub jakości rozwiązań do zadań związanych z konkretnym wejściem, implementująca interfejs IJudge 2.2. Odpowiedzi tej klasy powinny być zawarte w określonym poniżej standardzie: OK - rozwiązanie poprawne NOT OK -rozwiązanie niepoprawne 11

12 2.2.Opis ogólny funkcjonalności systemu Specyfikacja systemu package u t i l s ; Michał Piątek / public interface I I n p u t V a l i d a t o r { / Sprawdza poprawność input i n p u t v a l i d a t o r input c o r r e c t n e s s / boolean v a l i d a t e ( S t r i n g [ ] input ) ; Rysunek 2.1. Interfejs IInputValidator WynikUżytkownika < Maksimum - rozwiązanie użytkownika w relacji maksimum. Jeśli użytkownik zmieścił się w określonym przedziale rozwiązanie jest poprawne, w przeciwnym razie niepoprawne. WynikUżytkownika > Minimum - rozwiązanie użytkownika w relacji minimum. Jeśli użytkownik zmieścił się w określonym przedziale rozwiązanie jest poprawne, w przeciwnym razie niepoprawne Opis ogólny funkcjonalności systemu System jest społecznościowym serwisem internetowym pozwalającym zalogowanym w nim użytkownikom dodawanie wejść do problemów algorytmicznych oraz ich ocenę, sprawdzanie własnych rozwiązań poprzez zastosowanie par wejście wyjście przy pomocy sędziego, który ocenia poprawność rozwiązania i/lub jego jakość. Użytkownik mający uprawnienia problem settera może dodatkowo dodawać i modyfikować zadania. Administrator posiada dodatkowo możliwość edycji uprawnień Przypadki użycia Przypadki użycia dostępne w systemie zostały przedstawione na dwóch rysunkach 2.3 oraz

13 2.3.Przypadki użycia Specyfikacja systemu package u t i l s ; Michał Piątek / public interface IJudge { / Sprawdza output do danego input judge input output judge output score / S t r i n g judge ( S t r i n g [ ] input, S t r i n g [ ] output ) ; Rysunek 2.2. Interfejs IJudge Rysunek 2.3. Diagram przypadków użycia użytkownika niezalogowanego 13

14 2.3.Przypadki użycia Specyfikacja systemu Rysunek 2.4. Diagram przypadków użycia użytkownika zalogowanego 14

15 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu 2.4. Opis przypadków użycia Rejestracja użytkownika Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.5, natomiast maszyna stanów na rysunku 2.6. Opis: Niezalogowany i nie zarejestrowany wcześniej użytkownik wprowadza swoje dane i zostaje zarejestrowany w systemie. Aktorzy: Niezalogowany użytkownik Warunki początkowe: Użytkownik musi być niezalogowany. Scenariusz przypadku użycia: 1 Użytkownik wprowadza swoje dane (login i hasło) oraz wpisuje kod weryfikujący. 2 Użytkownik naciska przycisk rejestruj. 3 Servlet zapisuje informacje o użytkowniku w bazie. 4 Użytkownik zostaje przekierowany do strony rejestracji ze stosownym komunikatem. Alternatywne scenariusze: Wynik: Użytkownik podał login występujący w systemie, zostaje poinformowany o zaistniałym fakcie. Użytkownik wprowadził błędne dane, zostaje poproszony o ich poprawienie. Użytkownik zostaje zarejestrowany w systemie Logowanie Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.7, natomiast maszyna stanów na rysunku 2.8. Opis: Niezalogowany użytkownik po podaniu poprawnego loginu i hasła zostaje zalogowany w systemie. 15

16 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek 2.5. Diagram aktywności rejestracji Aktorzy: Niezalogowany użytkownik Warunki początkowe: Użytkownik musi być niezalogowany. Scenariusz przypadku użycia: 1 Niezalogowany użytkownik klika w link zaloguj. 2 Użytkownik wprowadza login i hasło. 3 Użytkownik klika przycisk zaloguj. 4 Servlet zapisuje dane o użytkowniku w sesji. 5 Użytkownik zostaje przekierowany an stronę główną, komunikat powitalny zostaje wyświetlony. Alternatywne scenariusze: Wynik: 1 Użytkownik nie podał wszystkich pól, zostaje poproszone o uzupełnienie danych. 2 Użytkownik podał dane niepoprawne, zostaje poproszony o poprawienie danych. 16

17 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek 2.6. Diagram maszyny stanów rejestracji 17

18 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek 2.7. Diagram aktywności logowania Użytkownik zostaje zalogowany i może kontynuować użytkowanie serwisu Wylogowanie Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.9, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany użytkownik naciska przycisk wyloguj i zostaje wylogowany z systemu. Aktorzy: Zalogowany użytkownik Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Scenariusz przypadku użycia: Wynik: 1 Użytkownik naciska przycisk wyloguj. 2 Servlet usuwa informacje o użytkowniku z sesji. 3 Użytkownik zostaje przekierowany do strony głównej portalu, komunikat o wylogowaniu z systemu zostaje wyświetlony. Użytkownik zostaje wylogowany z systemu. 18

19 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek 2.8. Diagram maszyny stanów logowania Rysunek 2.9. Diagram aktywności logowania Rysunek Diagram maszyny stanów logowania 19

20 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności przeglądania zadań Przeglądanie zadań Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.11, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany użytkownik przegląda zadania zawarte w systemie. Aktorzy: Zalogowany użytkownik Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Scenariusz przypadku użycia: Wynik: 1 Użytkownik naciska przycisk zadania i zostaje przekierowany na stronę zadań. 2 W przypadku istnienia więcej niż dziesięciu zadań w systemie użytkownik ma możliwość przeglądać kolejne strony zadań. 3 Użytkownik może wybrać konkretne, interesujące go zadanie. Po kliknięciu w link zadania jego treść oraz panel związany z wejściami (dodawanie wejść oraz przeglądanie wejść) zostają asynchronicznie dograne na stronę serwisu. Strona z listą zadań, ewentualnie dodatkowo nazwa oraz opis konkretnego, wybranego przez użytkownika zadania Dodanie oceny Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.13, natomiast maszyna stanów na rysunku

21 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram maszyny stanów przeglądania zadań Opis: Zalogowany użytkownik oddaje ocenę na dane wejście. Zależności: 1 Przeglądanie zadań Przeglądanie wejść Aktorzy: Zalogowany użytkownik systemu Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Użytkownik musi przeglądać konkretne zadanie. Użytkownik nie oddał jeszcze głosu na to wejście. Scenariusz przypadku użycia: 1 Użytkownik wybiera w panelu wejść zakładkę dodaj rozwiązanie. 2 Użytkownik zaznacza ocenę dla danego wejścia. 3 Servlet zapisuje dane w bazie danych. 4 Użytkownikowi zostaje pokazana ocena średnia dla danego wejścia. 21

22 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności dodania oceny Wynik: Ocena użytkownika została zapisana w systemie Przeglądanie ocen Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.15, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany użytkownik przegląda średnie z ocen dla wejść do zadań. Zależności: 1 Przeglądanie zadań Przeglądanie wejść Aktorzy: Zalogowany użytkownik systemu Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Użytkownik musi przeglądać konkretne zadanie. 22

23 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram maszyny stanów dodania oceny 23

24 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności przeglądania ocen Rysunek Diagram maszyny stanów przeglądania ocen Użytkownik oddał głos na dane wejście, w przeciwnym razie informacje nie zostają wyświetlone. Scenariusz przypadku użycia: Wynik: 1 Użytkownik wybiera w panelu wejść zakładkę dodaj rozwiązanie. 2 Użytkownik przegląda oceny. Użytkownik zapoznał się ze średnimi ocenami wejść. 24

25 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Przeglądanie wejść Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.17, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany użytkownik przegląda wejścia do wybranego przez siebie zadania. Zależności: Aktorzy: 1 Przeglądanie zadań Zalogowany użytkownik Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Zadania muszą się znajdować w systemie. Użytkownik musi przeglądać wybrane przez siebie zadanie. Scenariusz przypadku użycia: Wynik: 1 Użytkownik wybiera z panelu wejść opcję dodaj rozwiązanie. 2 Użytkownik przegląda listę wejść dla danego zadania. 3 Użytkownik wybiera konkretne, interesujące go wejście. 4 Panel z zawartością wejścia oraz formularzem zgłoszeniowym rozwiązania zostaje dograny asynchronicznie na stronę serwisu. Lista wejść, ewentualnie dodatkowo konkretne wybrane przez użytkownika wejście Dodanie wejścia Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.19, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany użytkownik dodaje wejście do wybranego przez siebie zadania. Zależności: 25

26 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności przeglądania wejść Rysunek Diagram maszyny stanów przeglądania wejść Aktorzy: Przeglądanie zadań Zalogowany użytkownik systemu. Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. W systemie muszą istnieć zadania. Scenariusz przypadku użycia: 1 Użytkownik wybiera interesujące go zadanie. 2 Użytkownik wybiera zakładkę dodaj input w panelu zadania. 3 Użytkownik wprowadza treść wejścia i naciska przycisk wyślij, dane zostają wysłane asynchronicznie. 4 Servlet uruchamia walidatora wejść i sprawdza dane użytkownika. 5 Dane zostają zapisane w bazie danych. 6 Użytkownik zostaje powiadomiony o poprawnym dodaniu wejścia. Alternatywne scenariusze: 26

27 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności dodania wejsćia Wynik: Wejście jest niepoprawne, użytkownik zostaje powiadomiony o tym fakcie stosownym komunikatem. Poprawnie zwalidowane wejście zostaje dodane do bazy danych, użytkownik zostaje powiadomiony stosownym komunikatem Testowanie rozwiązania w systemie Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.21, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany użytkownik sprawdza swoje rozwiązanie zadania dla konkretnego, wybranego przez siebie wejścia. Zależności: Przeglądanie zadań Przeglądanie wejść Aktorzy: Zalogowany użytkownik systemu. 27

28 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram maszyny stanów dodawania wejścia Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. W systemie muszą istnieć zadania oraz wejścia do nich. Scenariusz przypadku użycia: Wynik: 1 Użytkownik wybiera interesujące go wejście. 2 Użytkownik wprowadza wyjście w pole formularza. 3 Użytkownik naciska przycisk sprawdź. 4 Servlet tworzy klasę sędziego wykorzystując do tego celu Custom Class Loadera. Przy pomocy sędziego następuje sprawdzenie rozwiązania, wynik zostaje zapisany w bazie danych. 5 Wynik zostaje zaprezentowany użytkownikowi poprzez asynchronicznie dogranie na stronę. Wynik oceny sędziego zostaje zapisany w bazie danych i wyświetlony użytkownikowi. 28

29 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności testowania rozwiązań Rysunek Diagram maszyny stanów testowania rozwiązań 29

30 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Edycja zadań Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.23, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany użytkownik z uprawnieniami problem settera aktualizuje dane zadania. Zależności: Aktorzy: Przeglądanie zadań Zalogowany użytkownik z uprawnieniami problem settera. Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Użytkownik musi posiadać uprawnienia problem settera. Scenariusz przypadku użycia: 1 Użytkownik wybiera interesujące go zadanie do edycji. 2 Użytkownik zmienia nazwę, opis, sędziego lub walidatora wejść. 3 Servlet dokonuje zmian w bazie danych. 4 Użytkownik zostaje przekierowany do strony edycji zadań z komunikatem o powodzeniu zmiany zadania. Alternatywne scenariusze: Wynik: Użytkownik podał niepoprawnie którąś z wartości, zostaje powiadomiony stosownym komunikatem. Zmienione zadanie zostaje zachowane w bazie danych, użytkownik zostaje powiadomiony stosownym komunikatem. 30

31 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności edycji zadań Rysunek Diagram maszyny stanów edycji zadań 31

32 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Dodanie zadań Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.25, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Aktorzy: Zalogowany użytkownik mający uprawnienia problem settera lub administratora dodaje nowe zadanie do systemu. Zalogowany użytkownik z uprawnieniami problem settera lub administratora. Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Użytkownik musi mieć uprawnienia problem settera lub administratora. Scenariusz przypadku użycia: 1 Użytkownik naciska przycisk dodaj zadanie. 2 Użytkownik wprowadza nazwę zadania oraz jego treść. 3 Użytkownik może pobrać paczkę z interfejsami IJudge 2.2 oraz IInputValidator Użytkownik załącza skompilowane klasy Java sędziego oraz walidatora wejść. 5 Użytkownik naciska przycisk dodaj zadanie. 6 Servlet dodaje zadanie do bazy danych. 7 Użytkownik zostaje przekierowany do strony dodawania zadań ze stosownym komunikatem powodzenia operacji dodania nowego zadania do systemu. Alternatywne scenariusze: Wynik: Użytkownik nie podał wszystkich pół, zostaje poproszony o podanie wszystkich wartości. Użytkownik próbuje dodać zadanie o nazwie istniejącej w systemie, zostaje poinformowany o zaistniałej sytuacji i poproszony o zmianę nazwy. Użytkownilk załączył pliki nie implementujące odpowiednio interfejsu IJudge 2.2 dla sędziego zadań oraz IInputValidator 2.1, zostaje poproszony o załączenie poprawnych plików *.class. 32

33 2.4.Opis przypadków użycia Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności dodawania zadań Rysunek Diagram maszyny stanów dodawania zadań 33

34 2.5.Organizacja bazy danych Specyfikacja systemu Edycja użytkowników Diagram aktywności został przedstawiony na rysunku 2.27, natomiast maszyna stanów na rysunku Opis: Zalogowany administrator ustawia uprawnienia zwykłego użytkownika / problem settera wybranym przez siebie użytkownikom. Aktorzy: Zalogowany administrator systemu Warunki początkowe: Użytkownik musi być zalogowany. Użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora. Scenariusz przypadku użycia: 1 Użytkownik naciska przycisk Edytuj użytkowników. 2 Użytkownik wybiera interesującą go stronę z użytkownikami. 3 Użytkownik dokonuje stosownych zmian. 4 Użytkownik naciska przycisk zapisz zmiany. 5 Servlet zapisuje informacje o użytkownikach w bazie danych. 6 Użytkownik zostaje przekierowany do strony edycji użytkowników z komunikatem powodzenia zapisy zmian uprawnień użytkowników. Alternatywne scenariusze: Wynik: Użytkownik nie wprowadził żadnych zmian, zostaje powiadomiony stosownym komunikatem. Zmiana uprawnień zapisana w bazie danych. Użytkownik zostaje powiadomiony o zmianie stosownym komunikatem Organizacja bazy danych Schemat relacyjnej bazy danych Schemat relacyjnej bazy danych został przedstawiony na rysunkach 2.29 oraz Opis poszczególnych tabel znajduje się w podrozdziale

35 2.5.Organizacja bazy danych Specyfikacja systemu Rysunek Diagram aktywności edycji użytkowników Rysunek Diagram maszyny stanów edycji użytkowników 35

36 2.5.Organizacja bazy danych Specyfikacja systemu Rysunek Schemat relacyjnej bazy danych, część 1 Rysunek Schemat relacyjnej bazy danych, część 2 36

37 2.5.Organizacja bazy danych Specyfikacja systemu Nazwa pola Typ pola Opis pola id int(10) unsigned NOT NULL Id użytkownika - klucz główny RolaUzytkownika Id int(10) unsigned NOT NULL Id roli użytkownika - klucz obcy login varchar(50) NULL Login uzytkownika haslo varchar(32) NULL Hasło użytkownika - skrót md5 Tablica 2.1. Opis pól tabeli Uzytkownik Nazwa pola Typ pola Opis pola Id int(10) unsigned NOT NULL Id roli użytkownika - klucz główny Nazwa varchar(50) default NULL Nazwa roli użytkownika Tablica 2.2. Opis pól tabeli RolaUzytkownika Opis tabel Użytkownik tabela zawierająca informacje o użytkowniku. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.1. RolaUzytkownika tabela zawierająca informacje o roli użytkownika. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.2. Przywilej tabela zawierająca informacje o przywileju użytkownika. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.3. PrzywilejPoleWMenu tabela kontener zawierająca informacje o tym jakie pola w menu są przypisane do jakiego przywileju. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.4. PoleWMenu tabela zawierające informacje o polach w menu. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.5. Zadanie tabela zawierające informacje o zadaniach znajdujących się w systemie. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.6. InputDoZadania tabela zawierające informacje o wejściach do zadań znajdujących się w systemie. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.7. Nazwa pola Typ pola Opis pola Id int(10) unsigned NOT NULL Id przywileju - klucz główny RolaUzytkownika Id int(10) unsigned NOT NULL Id roli użytkownika - klucz obcy Nazwa varchar(50) default NULL Nazwa roli użytkownika Tablica 2.3. Opis pól tabeli Przywilej 37

38 2.5.Organizacja bazy danych Specyfikacja systemu Nazwa pola Typ pola Opis pola Przywilej Id int(10) unsigned NOT NULL Id przywileju - klucz obcy PoleWMenu Id int(10) unsigned NOT NULL Id pola w menu - klucz obcy Id int(11) NOT NULL Id kontenera - klucz główny Tablica 2.4. Opis pól tabeli PrzywilejPoleWMenu Nazwa pola Typ pola Opis pola Id int(10) unsigned NOT NULL Id pola w menu - klucz główny Pole varchar(50) NULL Nazwa pola w menu Tablica 2.5. Opis pól tabeli PoleWMenu Nazwa pola Typ pola Opis pola idzadanie int(10) unsigned NOT NULL Id zadania - klucz główny Uzytkownik id int(10) unsigned NOT NULL Id dodającego - klucz obcy Nazwa varchar(100) NULL Nazwa zadania Tresc text Treść zadania Judge mediumblob Binarna reprezentacja klasy sędziego InputValidator mediumblob Binarna reprezentacja klasy walidatora wejść Tablica 2.6. Opis pól tabeli Zadanie Nazwa pola Typ pola Opis pola Id int(10) unsigned NOT NULL Id wejścia do zadania - klucz główny Uzytkownik id int(10) unsigned NOT NULL Id uzytkownika - klucz obcy Zadanie idzadanie int(10) unsigned NOT NULL Id zadania - klucz obcy Input text Zawartość wejścia Tablica 2.7. Opis pól tabeli InputDoZadania 38

39 2.6.Struktura klas w systemie Specyfikacja systemu Nazwa pola Typ pola Opis pola id int(11) NOT NULL Id oceny - klucz główny uzytkownikid int(11) NOT NULL Id użytkownika - klucz obcy inputid int(11) NOT NULL Id wejścia - klucz obcy ocena int(11) NOT NULL Ocena wejścia w skali Tablica 2.8. Opis pól tabeli Ocena Nazwa pola Typ pola Opis pola id int(10) unsigned NOT NULL Id rozwiązania - klucz główny InputDoZadania Id int(10) unsigned NOT NULL Id wejścia - klucz obcy Zadanie idzadanie int(10) unsigned NOT NULL Id zadania - klucz obcy Rozwiazanie longblob Rozwiązanie jako plik Poprawne tinyint(1) default NULL Określa, czy rozwiązanie było poprawne UzytkownikId int(10) unsigned default NULL Id użytkownika - klucz obcy Tablica 2.9. Opis pól tabeli RozwiazanieUzytkownika Ocena tabela zawierające informacje o ocenach wejść do zadań znajdujących się w systemie. Opis pól przedstawiono w tabeli 2.8. RozwiazanieUzytkownika tabela zawierające informacje o rozwiązaniach zadań znajdujących się w systemie. Opis pól przedstawiono w tabeli Struktura klas w systemie Kod systemu został podzielony na odrębne pakiety klas, zależności między nimi zostały przedstawione na rysunku Podział taki został wprowadzony, aby polepszyć strukturyzację kodu oraz ułatwić zarządzanie kodem. Poszczególne pakiety zostaną dokładniej opisane w kolejnych podrozdziałach Package: Beans Diagram klas tego pakietu został przedstawiony na rysunku Package: Entity Beans Diagram klas tego pakietu został przedstawiony na rysunku Package: Utils Diagram klas tego pakietu został przedstawiony na rysunku

40 2.6.Struktura klas w systemie Specyfikacja systemu Rysunek Zależności pomiędy pakietami klas w systemie Package: Servlets Diagram klas tego pakietu został przedstawiony na rysunku

41 2.6.Struktura klas w systemie Specyfikacja systemu Rysunek Pakiet zawierający klasę SessionBean 41

42 2.6.Struktura klas w systemie Specyfikacja systemu Rysunek Pakiet zawierający klasy mapujące na encje bazy danych 42

43 2.6.Struktura klas w systemie Specyfikacja systemu Rysunek Pakiet zawierający klasy narzędziowe 43

44 2.6.Struktura klas w systemie Specyfikacja systemu Rysunek Pakiet zawierający servlety 44

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-4822-1 Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA pt. Opracowanie własnej strony i przeglądarki dla iphone Imię

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo