Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT"

Transkrypt

1 Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement

2 WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Konsolidacja serwerów i ciągłość biznesowa Wirtualizacja przez ostatnich kilka lat stała się jednym z głównych aspektów nowoczesnego świata IT. Dziś już ponad 20 tys. firm i ponad milion użytkowników produkcyjnie korzysta z usług wirtualnych serwerów uruchomionych na wirtualnej infrastrukturze VMware Infrastructure (VI3). Rozwiązanie to pozwala na skonsolidowanie dziesiątek serwerów na kilku fizycznych maszynach w postaci wirtualnych usług, pozwalając na wykonywanie tych samych zadań, ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Korzyści płynące z wirtualizacji Przez ostatnich kilka lat liczba serwerów w centrach danych wzrosła dramatycznie, podczas gdy ich obciążenie wciąż pozostaje na niezbyt wielkim poziomie. Wykorzystywane dziś w centrach danych oprogramowanie, uruchamiane na coraz silniejszych serwerach (często z kilkoma dwu- lub czterordzeniowymi procesorami) powoduje, że ich utylizacja jest na poziomie kilku procent. To oznacza ogromne marnotrawstwo posiadanych zasobów. Co więcej, niekompatybilne aplikacje lub wytyczne dotyczące wsparcia technicznego, świadczonego przez dostawców powodują, że istnieje wymóg izolacji aplikacji od pozostałych i utrzymanie ich jako jedynych w systemie operacyjnym. Wirtualizacja serwerów pozwala na rozwiązanie wszystkich tych (a także innych) problemów. Umożliwia skonsolidowanie heterogenicznych systemów w jeden spójny system oraz scentralizowanie funkcji administracji i monitoringu. Pozwala na to instalowany w serwerze tzw. hypervisor, który dzieli serwer na kilka mniejszych, ale w pełni funkcjonalnych maszyn, których ilość zasobów można w dynamiczny sposób zmieniać. Idealne w centrach danych Systemy wirtualizacji serwerów stosowane są przede wszystkim w dużych centrach danych tam, gdzie istnieje konieczność stosowania dużej liczby małych serwerów. Oprócz skalowalności wirtualizacja także zwiększa bezpieczeństwo i dostępność usług awaria jednego wirtualnego serwera nie ma wpływu na pozostałe serwery czy też system hosta. Sama platforma również jest stabilna i bezpieczna. Zaś o poprawienie bezpieczeństwa wirtualnych maszyn dbają też dostawcy VMware (lider rynku oprogramowania do wirtualizacji) zapowiedział wspólnie z 20 partnerami stworzenie technologii VMsafe, która pozwoli na kontrolę bezpieczeństwa (antywirusową itp.) wirtualnych maszyn z poziomu wirtualnej infrastruktury, zdecydowanie poprawiając ich wydajność. Przykłady wykorzystania wirtualnej infrastruktury Przywracanie pracy po awarii W wirtualnym środowisku jest o wiele prostsze przywrócenie firmy do pracy po awarii w ramach planu disaster recovery. Chwilę po wystąpieniu awarii, gdy tylko będziemy w stanie uruchomić platformę sprzętową, od razu możemy uruchomić na niej nasze wcześniej przygotowa ne maszyny wirtualne bez straty czasu na ponowne instalowanie System operacyjny System operacyjny systemu operacyjnego i aplikacji oraz odpowiednich uaktualnień. Najważniejszą zaletą wirtualnej infrastruktury Warstwa wirtualizacji VMware w tym kontekście jest Architektura x86 fakt, że wirtualną maszynę można uruchomić na dowolnym serwerze, na Pamięć NIC Dysk CPU którym może pracować system ESX Server. Można też wykorzystać tradycyjne oprogramowanie do klastrowania fizycznych serwerów (np. firm Microsoft czy Symantec), aby zapewnić ich dostępność na odpowiednio wysokim poziomie. Wdrożenie nowych aplikacji Wdrażane w firmie nowe aplikacje wymagają oddzielnych serwerów tak twierdzą ich dostawcy. Kupno i zainstalowanie nowego sprzętu dla każdej z aplikacji niepotrzebnie pochłania czas i pieniądze. Tymczasem wykorzystywane już w firmie serwery nie są w pełni obciążone. Wirtualizacja pomoże w pełni wykorzystać już posiadane serwery, a także odpowiednio zaplanować zakup nowych maszyn, aby ich cena pozwoliła na jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie sprzętu. Problemy z przestrzenią i poborem energii w serwerowni Zbyt wiele urządzeń w serwerowni pobiera bardzo dużo prądu zarówno na ich zasilenie, jak też klimatyzację. Przeprowadzka do nowego pomieszczenia nie jest możliwa, podobnie jak wymiana całej infrastruktury klimatyzacji. Konieczne jest zastąpienie sprzętu nowym, bardziej wydajnym, ale także pobierającym mniej prądu. Dzięki wirtualizacji możemy zastąpić wszystkie dotychczas działające serwery nowymi znacznie bardziej wydajnymi ale będącymi w stanie dostarczyć moc obliczeniową do instalacji nawet kilkunastu wirtualnych serwerów. Da to oszczędność miejsca w serwerowni, zmniejszy pobór prądu i zapotrzebowania na klimatyzację, a dodatkowo ułatwi też zarządzanie całym środowiskiem. Testowe wdrożenie pilotażowe Aktualizacja krytycznej dla działania przedsiębiorstwa aplikacji bądź przeprowadzenie migracji do nowszej wersji wiążę się z ryzykiem niepowodzenia, a przez to przestojem pracy tej aplikacji. Środowisko wirtualne pozwala na bardzo komfortowe prowadzenie testów. Nie dość, że można je wówczas przeprowadzić tylko na jednym serwerze, to każdy etap pracy z wirtualną maszyną można zapisać w postaci tzw. kopii migawkowej i wrócić do tego stanu w przypadku niepowodzenia testu.

3 WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Ile kosztuje wirtualizacja? Wirtualizacja pozwala nie tylko na ograniczenie liczby nowych serwerów, ale także maksymalne wykorzystanie już posiadanych. Zastosowanie wirtualnych serwerów umożliwia zwiększenie utylizacji zasobów sprzętowych z 5 15% do 60 80%. Zasoby procesora, pamięci masowych oraz sieci, które zwykle nie są w pełni wykorzystane, dzięki stworzeniu wirtualnej infrastruktury mogą służyć sąsiednim wirtualnym maszynom, uruchomionym na tym samym wirtualnym serwerze. Zarządzanie tymi zasobami odbywa się centralnie, a przydziały dla poszczególnych wirtualnych maszyn mogą być zmieniane także automatycznie, w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie usług działających wewnątrz wirtualnej maszyny. Obok lepszej utylizacji sprzętu, stworzenie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo i ciągłość pracy wirtualnych maszyn także jest łatwiejsze i tańsze. Fizyczne serwery mogą być łączone ze sobą w redundantną infrastrukturę, dzięki czemu przy awarii jednego z nich wirtualna maszyna już po chwili może być uruchomiona na drugim serwerze. Dzięki swojej konstrukcji wirtualne maszyny mogą być backupowane w bardzo łatwy sposób po wystąpieniu awarii jednej z wirtualnych maszyn bardzo szybko można powrócić do jej stanu z ostatniego backupu. Całkowity koszt użytkowania (TCO) Analizy kosztów i oszczędności płynących z wykorzystania wirtualnej infrastruktury w małych i średnich firmach pokazują ogromne korzyści płynące z wirtualizacji serwerów. W naszym przykładzie zaplanowaliśmy wykorzystanie dwóch serwerów z czterordzeniowymi procesorami i 32 GB pamięci RAM. Serwery mają trzy karty sieciowe oraz kontroler iscsi HBA (w małych środowiskach zamiast kontrolera iscsi HBA można wykorzystać zwykłą kartę sieciową). Karty sieciowe są skonfigurowane do obsługi sieci produkcyjnej, sieci zarządzającej oraz VMotion. Na serwerach uruchomionych jest piętnaście wirtualnych maszyn uwzględniono konieczny zapas na uruchomienie dodatkowych kilku najważniejszych wirtualnych maszyn w przypadku awarii drugiego serwera (czynność ta może być zautomatyzowana dzięki rozwiązaniu VMware High Availability). Do sieci jest dołączona macierz dyskowa z interfejsem iscsi, zawierająca przynajmniej pięć twardych dysków, skonfigurowanych w RAID poziomu 5. W naszym przykładzie koszt wdrożenia wirtualnej infrastruktury był aż o 60% niższy od infrastruktury fizycznej. Zwrot z inwestycji (ROI) W przeprowadzonej przez nas analizie zwrotu z inwestycji założono trzyletni okres życia serwera. Bardzo ważnym punktem tych obliczeń były koszty związane z poborem energii elektrycznej. Wieloprocesorowe serwery z wielordzeniowymi procesorami nie pobierają o wiele więcej energii niż zwykłe serwery z tylko jednym, zwykłym procesorem. Znaczne zmniejszenie liczby serwerów daje zauważalne oszczędności w postaci kosztów zasilania i chłodzenia serwerów, a także mniejszej liczby kontraktów wsparcia i obsługi dla serwerów. Okazało się, że oszczędności na samej energii elektrycznej w naszym przypadku wynoszą ponad Kalkulator (TCO) Na stronie firmy VMware dostępny jest TCO Calculator, który pozwala na precyzyjne policzenie kosztów posiadania wirtualnej infrastruktury. Kalkulator bazuje na opiniach klientów i najlepszych praktykach związanych z wirtualizacją. Przeprowadzone badanie wśród 1800 klientów firmy VMware pokazuje, że na kosztach sprzętu i energii elektrycznej oszczędzili oni przynajmniej 30%. W tym samym czasie produktywność pracowników wzrosła o 30%, a czas wdrożenia nowych serwerów został zredukowany o przynajmniej 40%. 35 tysięcy zł rocznie. Przy uwzględnieniu trzyletniego okresu amortyzacji serwera jako środka trwałego zwrot z inwestycji następuje po czternastu miesiącach. Ale wciąż należy pamiętać o pozostałych korzyściach, które trudno rozliczyć w rachunku matematycznym: szybsze i łatwiejsze wdrożenie serwerów jako wirtualnych maszyn, możliwa szybsza reakcja na awarie dzięki uniezależnieniu serwerów wirtualnych od warstwy sprzętowej, brak dodatkowych kosztów związanych z koniecznością prac serwisowych przy obsłudze serwera poza godzinami pracy. Podsumowanie trzyletniego okresu wykorzystania wirtualnej infrastruktury daje oszczędności na poziomie 58%. Rozwiązanie z VMware Serwery fizyczne Ilość Koszt jednostkowy Koszty całkowite Ilość Koszt jednostkowy Koszty całkowite Serwery zł zł zł zł Pamięć masowa zł zł 0 0 zł 0 zł Karty sieciowe (wbudowane w serwery) 0 0 zł 0 zł zł zł UPS-y zł zł zł zł Suma pośrednia zł zł 15% koszty serwisu (3 lata) zł zł Koszty sprzętu hardware zł zł Licencje VMware VMware Infrastructure Standard Acceleration Kit (2x VI 3 Standard, Virtual Center Foundation, Support 1 rok) zł zł Koszty całkowite zł zł Porównanie kosztów infrastruktury IT bez wirtualizacji (serwery fizyczne) i rozwiązania opartego o VMware w firmie SKOK Kopernik. Informacje uzyskane dzięki uprzejmości pana Dawida Tarnowskiego z firmy SKOK Kopernik.

4 Computerworld Custom Publishing WIRTUALIZACJA Platforma sprzętowa dla wirtualnej infrastruktury Właściwy dobór sprzętu dla infrastruktury wirtualnych serwerów to połowa sukcesu. Dobrze dobrane najważniejsze komponenty serwery i pamięci masowe pozwolą skorzystać z takich funkcji jak VMotion, HA oraz DRS. Już z dwoma serwerami i jedną wydajną macierzą dyskową możemy stworzyć redundantną infrastrukturę pozwalającą na uruchomienie kilkudziesięciu maszyn wirtualnych. Wybór serwera Od tego, jak mocny serwer wybierzemy zależy, ile wirtualnych maszyn będziemy w stanie na nim uruchomić. Generalnie, im większą mocą obliczeniową procesora i większą pamięcią RAM dysponujemy, tym więcej wirtualnych maszyn może działać na serwerze (oba te współczynniki skalują się liniowo). Dla procesorów istnieje tu wiele kombinacji możemy skorzystać z układów dwu- lub czterordzeniowych, zaś serwery także mogą zawierać po kilka procesorów. W praktyce najczęściej wykorzystywane są serwery z dwoma lub czterema procesorami. Doświadczenie pokazuje też, że serwer z jednym czterordzeniowym procesorem ma większą wydajność, niż serwer z dwoma dwurdzeniowymi układami. Podobnie ważnym komponentem jest pamięć RAM na tej nie powinniśmy oszczędzać, zdecydujmy się więc od razu na 16 lub 32 GB. Dodatkowo serwery powinny mieć przynajmniej 4 porty sieciowe o prędkości 1 Gb/s każdy, co pozwoli na sprawną transmisję danych do pamięci masowych czy realizację usługi VMotion. Aby zwiększyć wydajność i niezawodność, możliwe jest dołożenie kolejnych kart sieciowych, co pozwoli na obsługę większej ilości wirtualnych maszyn. Ponieważ nie jest zalecane przechowywanie wirtualnych maszyn na wewnętrznych dyskach serwera, pojemność tych napędów może być bardzo mała (na tych dyskach będzie umieszczone tylko oprogramowanie do wirtualizacji), ważne jednak jest, aby w serwerze znajdowały się dwa napędy połączone w RAID 1 (kopia lustrzana). Aby zapewnić odpowiednio wysoką wydajność współpracy z macierzą iscsi, zalecane jest zastosowanie kontrolera iscsi HBA. Wybór pamięci masowej Właściwy wybór macierzy dyskowej jest bardzo ważny, ponieważ system ten będzie odgrywał główną rolę w wirtualnej infrastrukturze. Szczególną uwagę należy zwrócić na wydajność i skalowalność systemu. Uruchomienie wirtualnej maszyny z macierzy dyskowej pozwoli nam na realizowanie takich usług jak VMotion, HA czy DRS, na co nie pozwoli system zarządzający, gdy wirtualne maszyny są uruchamiane bezpośrednio z pamięci operacyjnej serwera lub jego wewnętrznego dysku. Pamięć masową można dołączyć do wirtualnej infrastruktury na dwa sposoby poprzez protokół iscsi lub w modelu sieci SAN, wykorzystującej macierze z portami Fibre Channel. W małych środowiskach, gdzie funkcjonuje mniej niż dziesięć fizycznych serwerów, systemy iscsi sprawdzają się Zalecenia przy wyborze pamięci masowych: systemowa instalacja serwera ESX powinna być wykonana na lokalnych dyskach SCSI lub IDE albo na wydzielonym, dedykowanym zasobie w sieci SAN; zalecana jest instalacja na lokalnych dyskach SCSI skonfigurowanych w RAID 1 lub 5; obrazy wirtualnych maszyn mogą być umieszczone na nośnikach z systemem plików VMware VMFS lub serwerach NAS z systemem NFS; VMFS może być stworzony na lokalnych twardych dyskach SCSI, skonfigurowanych w RAID, a także na zasobie LUN w sieci SAN; twarde dyski IDE raczej nie powinny być wykorzystywane do przechowywania wirtualnych maszyn; ze względu na dużą objętość wirtualnych maszyn, połączenie iscsi powinno być realizowane poprzez sprzętowy kontroler HBA lub Fibre Channel; aby zwiększyć wydajność sieci LAN, warto stworzyć oddzielną sieć na potrzeby połączeń iscsi; dla połączeń Fibre Channel jest to konieczne ze względu na charakter infrastruktury. nieźle, dając dobry współczynnik ceny do wydajności. W macierzy tej powinny działać przynajmniej trzy dyski skonfigurowane w RAID 5. Większe systemy dyskowe umożliwiają wykorzystanie dwóch kontrolerów RAID, co pozwoli nam na stworzenie dwóch lustrzanych kopii dysków w RAID 5. Charakterystyka systemów pamięci masowych wykorzystywanych w wirtualnej infrastrukturze Sieć SAN oparta na Fibre Channel 2 lub 4 Gb/s iscsi oraz sprzętowy kontroler HBA iscsi oraz Software Initiator NAS DAS Wydajność Redundancja Multipathing poprzez kontrolery HBA, przełączniki i kontrolery storage Multipathing poprzez kontrolery HBA, przełączniki i kontrolery storage Grupowanie fizycznych kart sieciowych Grupowanie fizycznych kart sieciowych Tylko lokalna, łączenie dysków w RAID Zarządzanie obciążeniem Ręczne dla każdego LUN Ręczne dla każdego LUN Brak Brak Nie dotyczy Rodzaje aplikacji Wszystkie środowiska i wszystkie rodzaje wymagań wydajnościowych Małe i średnie środowiska Testy i małe środowiska Testy i małe środowiska; tania dodatkowa pamięć masowa do przechowywania obrazów wirtualnych maszyn oraz ich kopii zapasowych Instalacja systemowa ESX Servera, w środowiskach z tylko jednym ESX Serverem także przechowywanie obrazów wirtualnych maszyn

5 WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Wirtualny SKOK Wirtualne serwery, działające w środowisku VMware ESX Server, ułatwiają firmie SKOK im. M. Kopernika zarządzanie infrastrukturą IT. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- - Kredytowa im. Mikołaja Kopernika to instytucja finansowa oferująca swoim członkom konta ROR, lokaty, karty płatnicze, pożyczki, kredyty oraz ubezpieczenia. SKOK Kopernik zajmuje się również upowszechnianiem idei samopomocy finansowej, propagowaniem umiejętności efektywnego zarządzania finansami oraz aktywnie wspiera działalność organizacji oświatowo-kulturalnych i społecznych. Instytucja zatrudnia około 400 pracowników, pracujących w 40 oddziałach. Swój sukces zawdzięcza dynamicznej rozbudowie sieci oddziałów, elastycznemu podejściu do potrzeb klientów oraz efektywnemu zarządzaniu, realizowanemu z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Realizowanie tak ambitnych zadań nie jest możliwe bez zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Na dynamicznie ewoluującym rynku usług bankowych zachodzą częste zmiany natury biznesowej dział IT i rozwiązania w centrum danych muszą być na tyle elastyczne, aby móc szybko reagować na te potrzeby. Aby zwiększyć niezawodność infrastruktury, SKOK Kopernik zdecydował się na Nasz cel został osiągnięty i dziś nie wyobrażamy sobie życia bez wirtualnej infrastruktury. Dawid Tarnowski, kierownik działu IT w SKOK Kopernik przeniesie usług z fizycznych serwerów na maszyny wirtualne. W tym celu wykorzystał możliwości systemu VMware ESX, działającego w infrastrukturze serwerów kasetowych. Przy tradycyjnej infrastrukturze serwerowej nie mieliśmy możliwości łatwej rozbudowy środowiska i szybkiego reagowan i a n a a wa r i e w s p o m i n a D aw i d Tarnowski, kierownik działu IT w SKOK Kopernik. Zarządzanie dużą lic zbą fizycznych serwerów było coraz trudniejsze i bardzo kosztowne. Praktycznie niemożliwe było też zwiększenie wydajności fizycznych serwerów, a przez to zaspokojenie potrzeb aplikacji na nich działających. W SKOK Kopernik kilkadziesiąt fizycznych serwerów zostało zamienionych na infrastrukturę kasetową blade, gdzie na 12 serwerach działają 42 maszyny wirtualne. Korzystają z nich wszyscy pracownic y f irmy zarówno w centrali, jak i w oddziałach. Wirtualne maszyny obsługują prawie wszystkie procesy, które wcześniej były realizowane na fizycznych serwerach od usług terminalowych, przez bazy danych, po serwery plików. Do wykonania migracji pozostały jeszcze tylko pojedyncze maszyny. Proces migracji przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie zrealizowane zostało wdrożenie pilotażowe, gdzie nie w ykorzystywano macierzy dyskow ych jako miejsca przechowywania wirtualnych maszyn. W drugim etapie nastąpiło pełne przejście na wirtualną infrastrukturę. Podczas wdrożenia nie obyło się bez drobnych problemów. Pewnym wyzwaniem było okiełznanie wirtualnych maszyn pod kątem wydajności wspomina Dawid Tarnowski. Zresztą nie było łatwo w ogóle znaleźć partnera do tego projektu, który byłby w stanie przeprowadzić demonstracje działania środowiska wir tualnego, wdrożyć program pilotażowy, a następnie finalnie uruchomić całe środowisko. Po pewnym czasie firma Anica System, która w ykorz ystuje wir tualną infrastruk turę także na własne potrzeby, podjęła się tego zadania. Nasz cel został osiągnięty i dziś nie wyobrażamy sobie życia bez wirtualnej infrastruktury. W SKOK Kopernik został zainstalowany p a k i e t o p r o g r a m o w a n i a V M w a r e Infrastructure 3.5, na który składa się m.in. moduł pozwalający na tworzenie wir tualnych ser werów VMware ESX Cele przyświecające wdrożeniu systemu wirtualnych serwerów na infrastrukturze serwerów kasetowych: podniesienie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa środowiska IT dla realizacji kluczowych procesów biznesowych, bez przerwy w działaniu usług i pracowników firmy; budowa niezawodnego i odpornego na awarie środowiska IT; budowa ekonomicznego środowiska IT gwarantującego redukcję kosztów utrzymania (TCO) oraz zwrot z inwestycji (ROI); centralizacja i automatyzacja zarządzania systemem IT; konsolidacja i uproszczenie infrastruktury informatycznej. Server 3.5, system zarządzania wirtualnymi maszynami VMware Virtual Center i roz wiązanie zapewniające w ysoką dostępność wirtualnych maszyn VMware High Availability. Wkrótce będzie wdrożone także rozwiązanie pozwalające na z ar z ądz anie backupem wir tualnych maszyn VMware Consolidated Backup. W wirtualnej infrastrukturze serwerów bardzo często jest wykorzystywana opcja VMware VMotion, która pozwala na przenoszenie wirtualnej maszyny z jednego fizycznego serwera na drugi bez konieczności wyłączania wirtualnej maszyny umożliwia to sprawne zarządzanie mocą obliczeniową maszyn. Decyzję o wdrożeniu wirtualnej infrastruk tur y f irmy VMware podjęto po uważnej analizie rynku. SKOK Kopernik rozważał także konkurencyjne systemy (w tym oparte na jądrze Xen), ale finalnie zdecydował się na kupno rozwiązania od lidera rynku wirtualizacji. Wirtualna infrastruktura serwerowa okazała się bardzo skuteczna w swoim działaniu. SKOK Kopernik jeszcze w tym roku planuje kupno dodatkowych serwerów kasetowych blade i uruchomienie na nich kolejnych wirtualnych maszyn.

6 Computerworld Custom Publishing WIRTUALIZACJA VMware Lider na rynku wirtualizacji. Elementy infrastruktury Rozwiązanie VMware umożliwia centralne zarządzanie wirtualnymi maszynami, optymalizację zasobów, zwiększa dostępność aplikacji i automatyzuje wiele działań operacyjnych. Dzięki temu pozwala na oszczędności finansowe, jak też eliminację konieczności niepotrzebnego wykonywania powtarzających się czynności operacyjnych, zwiększając jednocześnie dostępność całej infrastruktury i podnosząc poziom świadczenia usług biznesowych. Na pakiet oprogramowania VMware Virtual Infrastructure składa się wiele różnych komponentów. Poniżej opis najważniejszych. VMware ESX Server To najważniejszy komponent, bez którego nie mogłaby powstać wirtualna infrastruktura. Pozwala on na stworzenie warstwy wirtualizacyjnej, która emuluje procesor, pamięć, dyski i zasoby sieciowe, udostępniając je wielu wirtualnym maszynom. ESX Server pozwala na zwiększenie utylizacji serwerów (także poprzez dynamiczne przydzielanie zasobów, według zapotrzebowania aplikacji) i znakomicie obniża koszty wdrożenia oraz późniejszej obsługi. ESX Server to bardzo bezpieczne i wydajne rozwiązanie. Cechą wyróżniającą je od konkurencji jest memory overcommitment właściwe zarządzanie pamięcią pozwala na uruchomienie znacznie większej liczby wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze niż w przypadku rozwiązań konkurencyjnych. VMware VMotion VMotion pozwala użytkownikom zautomatyzować zarządzanie zasobami przeznaczonymi do obsługi wirtualnych maszyn. System, przewidując zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową, jest w stanie zadziałać proaktywnie, przenosząc działającą wirtualną maszynę na serwer, który będzie w stanie obsłużyć wzrost zapotrzebowania (w trakcie przenoszenia wciąż działają wszystkie aplikacje z niemal pełną, standardową wydajnością). Bardzo cenna jest także możliwość ręcznego przeniesienia działających wirtualnych maszyn z jednego serwera na pozostałe, w celu wykonania na nim prac serwisowych. W procesie VMotion zawartość pamięci RAM kopiowanej maszyny wirtualnej jest przenoszona na drugi, fizyczny serwer z działającym oprogramowaniem ESX Server. Plik wirtualnej maszyny musi znajdować się na centralnej macierzy dyskowej, z której mogą korzystać obydwa fizyczne serwery. Sam transfer odbywa się tak szybko, że zarówno uruchomione aplikacje, jak klienci korzystający z nich poprzez sieć LAN, nie odczuwają zmiany. Odmianą tej usługi jest Storage VMotion ta funkcja jednak dotyczy nie serwerów, a systemu pamięci masowych. Dzięki niej możliwe jest przeniesienie obrazu działającej wirtualnej maszyny z jednej macierzy dyskowej na drugą lub na inny zasób dyskowy w tej samej macierzy. Całość nie wymaga zatrzymywania pracy serwerów wirtualnych, dzięki czemu zachowana jest ciągłość pracy aplikacji. VMware Virtual Machine File System VMware VMFS to bardzo wydajny system plików, który pozwala wielu instancjom ESX Servera (zainstalowanym na różnych fizycznych maszynach) uzyskiwać dostęp do tej samej macierzy, przechowującej obrazy wirtualnych maszyn. VMFS jest zoptymalizowany do obsługi dużych plików, dzięki czemu oferuje odpowiednio wysoką wydajność dla wirtualnych maszyn. VMware High Availability Jest to łatwe w użyciu, wydajne rozwiązanie, które zapewnia wysoką wydajność aplikacji działających wewnątrz wirtualnych maszyn. W przypadku awarii jednego z fizycznych serwerów, system VMware HA jest w stanie bardzo szybko, automatycznie uruchomić działające na nim wirtualne maszyny na pozostałych fizycznych serwerach, wyposażonych w ESX Server, które dysponują zapasem mocy obliczeniowej. Konfiguracja tego systemu jest bardzo prosta (zdecydowanie łatwiejsza od stworzenia struktur klastrowych), zaś przestój potrzebny na ponowne Maszyny wirtualne ESX Server VMFS DRS uruchomienie wirtualnych maszyn jest zaledwie kilkuminutowy. Przeprowadzenie tej operacji jest możliwe dzięki umieszczonemu na fizycznych serwerach odpowiedniemu agentowi. Co pewien czas wysyła on odpowiedni sygnał do serwera zarządzającego, dając znak, że wszystko jest w porządku. Brak tego sygnału oznacza, że trzeba podjąć odpowiednią akcję. Podobna operacja odbywa się na poziomie systemu operacyjnego wszystkich wirtualnych maszyn. Ważnym zadaniem systemu VMware HA jest także zadbanie o to, aby na wszystkich pozostałych fizycznych serwerach z systemem ESX był odpowiedni zapas, który umożliwi uruchomienie chronionych wirtualnych maszyn (do realizacji tej funkcji konieczna jest obecność oprogramowania VMware DRS). VMware HA jest także w stanie kontrolować poprawność pracy systemu operacyjnego wewnątrz maszyny wirtualnej. VMware Distributed Resource Scheduler VMware DRS dynamicznie przypisuje dostępne zasoby serwerowe według zdefiniowanych polityk i priorytetów. DRS w trybie ciągłym monitoruje poziom utylizacji fizycznych serwerów oraz na bieżąco reaguje na pojawiające się potrzeby wirtualnych maszyn w kontekście np. dodatkowej pamięci czy mocy obliczeniowej. Gdy wirtualna maszyna zgłosi zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby, DRS, bazując na określonych regułach, pilnuje, aby to żądanie zostało spełnione. Nową funkcjonalnością w ramach DRS jest Distributed Power Management. Opcja ta rekomen- Maszyny wirtualne ESX Server VMFS DRS Maszyny wirtualne ESX Server VMFS DRS Współdzielona pamięć masowa

7 WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing duje włączanie bądź wyłączanie poszczególnych fizycznych serwerów w kontekście oszczędności energii pobieranej przez infrastrukturę centrum danych. Gdy zapotrzebowanie wirtualnych maszyn na moc obliczeniową i pamięć spada (najczęściej w nocy), warto zmieścić większość z nich na mniejszej liczbie serwerów, zapewniając tym samym znaczną oszczędność energii elektrycznej nie tylko na zasilaniu, ale także klimatyzowaniu centrum danych. VMware VirtualCenter Oprogramowanie VirtualCenter łączy pojedyncze hosty ESX w kompleksowe centrum danych, dzięki czemu uniezależnia systemy operacyjne i aplikacje od sprzętu fizycznych serwerów. Zarządzanie odbywa się poprzez sieć lokalną za pomocą klienta Virtual Infrastructure. Umożliwia jednocześnie integrację z oprogramowaniem firm trzecich, rozszerzającym funkcjonalność całego systemu. VMware Consolidated Backup Oprogramowanie to upraszcza procedurę wykonania backupu wirtualnych maszyn, dzięki czemu mogą być one w prosty sposób zabezpieczone z poziomu innego systemu operacyjnego (np. Microsoft Windows Server 2003) niż bezpośrednio z VMware ESX Server. Drugą ważną zaletą jest fakt, że backup w najmniejszym stopniu nie obciąża firmowej sieci produkcyjnej, można go wykonywać w dowolnym momencie, bez oczekiwania na okno backupowe. Kopia wszystkich wirtualnych maszyn może być wykonana jednym agentem do backupu dowolnego oprogramowania. Consolidated Backup oferuje dwie metody ochrony wirtualnych maszyn. Jedną z nich jest wykonanie kopii całego obrazu wirtualnej maszyny. Drugą backup przyrostowy, który przyspiesza całą operację, zapisując tylko różnice w obrazie wirtualnej maszyny, ale wciąż umożliwiając odzyskanie nawet pojedynczych plików i katalogów. Backup może być wykonany podczas pracy wirtualnej maszyny często bez widocznego spowolnienia jej pracy. VMware Converter Proces tworzenia wirtualnych maszyn można znacznie przyspieszyć dzięki narzędziu VMware Converter. Umożliwia ono przekonwertowanie na wirtualną maszynę systemów i aplikacji znajdujących się na fizycznym serwerze lub komputerze biurkowym, innej wirtualnej maszynie lub nawet obrazie innej wirtualnej maszyny, zapisanym w konkurencyjnym formacie. VMware Converter wykorzystuje stosowaną w ESX serwer technikę kopii migawkowych, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie systemu operacyjnego z aplikacjami do obrazu wirtualnej maszyny bez przerywania pracy. VMware Converter może być też wykorzystany jako element planu disaster recovery pozwala na szybkie stworzenie klonów fizycznych lub wirtualnych maszyn i zapisanie ich na innej macierzy dyskowej lub w siedzibie oddalonej od podstawowego centrum danych. VMware Update Manager Systematyczne aktualizowanie systemów i aplikacji jest konieczne, bo łata wykryte w nich błędy, ale jednocześnie niesie ryzyko, że niepoprawnie przygotowana łatka może zatrzymać produkcyjną pracę. Update Manager uwzględnia oba te fakty umożliwia automatyczną aktualizację setek wirtualnych maszyn, ale przed każdą taką operacją wykonuje kopię migawkową maszyny, aby ewentualnie móc wrócić do poprzedniego stanu. VMware Capacity Planer Narzędzie Capacity Planer ułatwia przygotowanie projektu konsolidacji i zaplanowanie jego rozwoju w przyszłości. Pozwala na zebranie informacji o dostępnych zasobach serwerowych (procesory, pamięci, sieć i przestrzeń dyskowa) i przetwarza te dane, analizując najlepszy model wykorzystania ich w wirtualnej infrastrukturze. Jeśli po lekturze tego przewodnika uznasz, że warto przetestować technologię VMware, skontaktuj się z dystrybutorem VMware w Polsce, który udzieli wskazówek i pomoże w realizacji opisanych w przewodniku scenariuszy wykorzystania rozwiązań VMware. Kontakt: Jarosław Raćkowicz, tel , DNS Polska, ul. Stawowa 119, Kraków, tel Maciej Ostrowski VMware Sales Manager, Marcin Jańczyk VMware Channel Manager, Z Jarosławem Raćkowiczem, Business Development Managerem Access & Virtualization w DNS Polska, rozmawiamy na temat przyszłości wirtualizacji na polskim rynku. Jak Pan ocenia przyszłość rozwiązań VMware w Polsce? Z pozycji dystrybutora VMware w Polsce mogę powiedzieć, iż rok do roku notowane są ogromne wzrosty sprzedaży rzędu kilkuset procent i jest to tak naprawdę dopiero początek większego trendu. Agencje badające rynek IT jak IDC czy Gartner jednogłośnie wskazują, iż wirtualizacja to technologia jutra, a VMware w zakresie technologii nie ma na dzień dzisiejszy dojrzałej konkurencji. Mając to na uwadze i znając obecne realia rynku polskiego, jestem optymistą, co do dalszego umacniania pozycji VMware w Polsce. Co stoi za tak dużym wzrostem popularności wirtualizacji? Klienci bardzo szybko adaptują tę technologię w środowiskach produkcyjnych oraz testowych, dostrzegając w niej opisane w tym kompendium korzyści. Ufają sprawdzonej i dojrzałej technologii, dzięki której są w stanie zrealizować zaawansowane projekty informatyczne, pozwalające firmom na elastyczne dostosowanie infrastruktury do wymagań współczesnego, szybko zmieniającego się otoczenia. Z drugiej strony, patrząc na wprowadzane przez producentów serwery klasy x86, których możliwości obliczeniowe są coraz większe, trudno wyobrazić sobie działanie współczesnych serwerów bez technologii umożliwiającej pełne wykorzystanie ich mocy. Jaka jest rola DNS Polska w popularyzacji wirtualizacji? Od 2005 roku organizujemy cyklicznie VMware Forum. W tym roku VMware Forum 2008 planowane jest na 6 listopada. Prowadzimy seminaria i warsztaty zarówno dla klientów końcowych, jak i resellerów, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat VMware i technologii komplementarnych, takich jak VizionCore czy przejęty przez Novella Platespin. Osoby zainteresowane autoryzowanymi szkoleniami mogą je odbyć w naszej spółce zależnej ITL Polska. Posiadamy infrastrukturę demonstracyjną VMware, dzięki czemu możemy spotykać się indywidualnie z klientami i pokazywać, jak w praktyce działa ta technologia. Dodatkowo zainteresowanym wypożyczamy serwery oraz macierze pod wdrożenia pilotażowe i organizujemy wizyty referencyjne. Pomagamy w doborze odpowiednich elementów infrastruktury wirtualnej oraz konsultujemy wybór najwłaściwszej firmy - spośród grona autoryzowanych partnerów VMware w Polsce która zajmie się wdrożeniem.

8 Chcesz wiedzieć więcej o wirtualizacji? DNS Polska, Autoryzowany Dystrybutor VMware i NetApp zaprasza na konferencję: 15 maja 2008, Warszawa VMware&NetApp Day organizowaną w ramach europejskiego roadshow Wirtualizacja IT od serwerów po storage szczegóły i rejestracja: dedykowany nr telefonu: Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja online do 30 kwietnia 2008 r. oraz otrzymanie potwierdzenia rezerwacji miejsca. DNS Polska należy do grupy fi rm DNSInt AG w Europie, działającej w Anglii, Niemczech, Austrii, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Czechach, na Węgrzech, Rumunii i w krajach bałtyckich. DNSInt AG jest częścią Arrow Electronics, największego dystrybutora komponentów elektronicznych i systemów komputerowych. Oferta DNS Polska obejmuje: # oprogramowanie wirtualizacyjne i zdalnego dostępu VMware, F5, ThinPrint, IGEL i Wyse # systemy storage fi rm NetApp, Sun Microsystems, Symantec, Hitachi Data Systems # serwery RISC i x64 fi rmy Sun Microsystems # systemy bezpieczeństwa fi rm RSA The Security Division of EMC, McAfee # oprogramowanie HP Software do zarządzania systemami komputerowymi # bazy danych i oprogramowanie warstwy pośredniej fi rmy Oracle

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SAAS jako metoda świadczenia e-usług

SAAS jako metoda świadczenia e-usług SAAS jako metoda świadczenia e-usług Michał Małyszko UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Michał Małyszko UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

CUSTOM PUBLISHING. XenApp Fundamentals. wielki świat wirtualizacji aplikacji PARTNER WYDANIA

CUSTOM PUBLISHING. XenApp Fundamentals. wielki świat wirtualizacji aplikacji PARTNER WYDANIA CUSTOM PUBLISHING L I P I E C 2 0 0 9 XenApp Fundamentals wielki świat wirtualizacji aplikacji PARTNER WYDANIA OSZCZĘDNOŚCI Z WIRTUALNYM BIUREM PRZYSZŁOŚCI Do niedawna biuro kojarzyło się wszystkim z biurkiem,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo