KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr"

Transkrypt

1 KOSZYKÓWKA Klasa I Technika rzutu z dwutaktu z prawej strony ( dla praworęcznych) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 10 metrów od kosza bieg z kozłowaniem zakończony poprawnym rzutem na kosz z dwutaktu, zebranie piłki, kozłowanie z powrotem do pachołka powtórzenie cyklu 6 krotnie Ocena za technikę rzutu, druga ocena za celność 6 trafień na 6 rzutów ocena cel ( 6) 5 trafień na 6 rzutów - ocena bdb ( 5) 4 trafienia na 6 rzutów ocena db ( 4) 3 trafienia na 6 rzutów ocena dst ( 3) 2 trafienia na 6 rzutów - ocena dop ( 2) Klasa I I Kozłowanie piłki + rzut z dwutaktu na czas Opis sprawdzianu: z ustawienia po prawej stronie za linią końcową boiska do siatkówki ( miejsce startu = włączenie czasu), kozłowanie piłki slalomem z poprawną zmianą ręki pomiędzy 4 pachołkami ustawionymi w odległości 2 metrów od siebie zakończone celnym rzutem na kosz z dwutaktu ( poprawny dwutakt). Jeśli nie trafisz zbierasz piłkę i rzucasz dowolnym sposobem do skutku. Po celnym rzucie zbiórka piłki i kozłowanie do linii końcowej boiska do siatkówki ( zatrzymanie czasu). Kryteria czasowe: Dziewczęta: Chłopcy: 10, 0 sek ocena 6 9,0 sek - ocena 6 10,1 11,1 ocena 5 9,1 10,1 - ocena 5 11,2-12,2 ocena 4 10,2 11,1 - ocena 4 12,3 13,3 - ocena 3 11,2-12,1 - ocena 3 13,4 14,4 ocena 2 12,2 13,1 - ocena 2 1

2 Klasa II Rzuty z dwutaktu po kozłowaniu na dwa kosze Opis sprawdzianu: start z linii końcowej boiska do siatkówki pod koszem, kozłowanie piłki w kierunku kosza po drugiej stronie boiska zakończone rzutem z dwutaktu, zebranie piłki i kozłowanie na drugi kosz itd. Ocena za trafienia = technika dwutaktu Kryteria za trafienia: 10 trafień na 10 rzutów ocena 5 9 trafień na 10 rzutów ocena 5-8 trafień na 10 rzutów ocena 4+ 7 trafień na 10 rzutów ocena 4 6 trafień na 10 rzutów ocena 4-5 trafień na 10 rzutów ocena 3+ 4 trafienia na 10 rzutów ocena 3 3 trafienia na 10 rzutów ocena 3-2 trafienia na 10 rzutów ocena 2+ 1 trafienie na 10 rzutów ocena 2 Klasa II I Rzut z dwutaktu z lewej strony ( dla praworęcznych ) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 5 metrów od kosza jeden kozioł lewą ręką i dwutakt zakończony rzutem na kosz lewą ręką, zebranie piłki i kozłowanie lewą ręką do pachołka, powtórzenie rzutu z dwutaktu z lewej strony. Ocena za technikę rzutu, druga za celność 6 trafień na 6 rzutów ocena 6 5 trafień na 6 rzutów ocena 5 4 trafienia na 6 rzutów ocena 4 3 trafienia na 6 rzutów - ocena 3 2 trafienia na 6 rzutów ocena 2 2

3 Klasa III Rzuty osobiste na kosz z dobitką Opis sprawdzianu: ustawienie na linii rzutów osobistych, rzut na kosz jeśli trafiasz otrzymujesz 3 pkt. Ponownie z linii rzutów osobistych wykonujesz kolejny z 6 rzutów. Jednak jeśli nie trafisz - zbierasz piłkę i wykonujesz z miejsca, z którego złapałeś piłkę, ponowny rzut na kosz jeśli trafisz - otrzymujesz - 2 pkt. Jeżeli ponownie nie trafiłeś zbierasz ostatni raz piłkę i wykonujesz rzut z miejsca w którym złapałeś piłkę, jeśli trafisz otrzymujesz 1 pkt. Ponownie zaczynasz rzuty z linii rzutów osobistych. Do wykonania 6 rzutów z linii rzutów osobistych: Suma punktów z 6 rzutów z dobitką lub bez: 18 pkt ocena pkt ocena pkt ocena pkt ocena pkt - ocena 2 Legenda: - zawodnik z piłką - rzut na kosz, - uczeń, który z tego miejsca trafia do kosza otrzymuje 3 punkty, - uczeń, który po raz drugi próbuje trafić do kosza otrzymuje 2 punkty, - uczeń, który po raz trzeci próbuje trafić do kosza otrzymuje 1 punkt. I Rzuty na kosz z wyskoku Opis sprawdzianu: ze skrzydła uczeń zaczyna kozłować piłkę po obwodzie i w odległości mniejszej o linii rzutu za 3 pkt., zatrzymanie na dwa tempa wyskok w rzut z lewego skrzydła, zbiórka piłki, kozłowanie w kierunku do środka pola na wysokość linii rzutów osobistych, po obrocie w kierunku kosza zatrzymanie na dwa tempa, rzut na kosz z wyskoku, zbiórka piłki, kozłowanie piłki do prawego skrzydła, zatrzymanie z obrotem w kierunku kosza na dwa tempa, rzut z wyskoku. Ocena celująca (6)- uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje dynamiczny wyskok, prawidłowa praca ramion, wykonuje 2 celne rzuty na 3 Ocena bardzo dobra (5) uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje dynamiczny wyskok, prawidłowa praca ramion, wykonuje 1 celny rzut na 3 Ocena dobra (4) - uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje dynamiczny wyskok, prawidłowa praca ramion, wykonuje 0 celnych rzutów Ocena dostateczna (3) uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje mało skoordynowany wyskok z pracą ramion, wykonuje 0 celnych rzutów Ocena dopuszczająca (2) uczeń słabo kozłuje piłkę, zatrzymanie na dwa tempa jest powolne, brak wyskoku, niepoprawna praca ramion, 0 celnych rzutów 3

4 Klasa IV Rzuty z dwutaktu z prawej i lewej strony. Opis sprawdzianu: Chwyt piłki z krzesła, dwutakt z prawej strony kosza ( poprawna praca nóg, kozioł prawą ręką) zbiórka piłki i podanie jej do współćwiczącego stojącego na linii rzutów osobistych. Ten odkłada piłkę na miejsce ( tj. krzesło z prawej strony). Rzucający biegnie do drugiego krzesła z lewej strony kosza, chwyta piłkę leżącą na krześle, kozioł lewą ręką i dwutakt na lewą stronę, rzut lewą ręką, zbiórka i podanie do współćwiczącego stojącego na linii rzutów osobistych. Powtórka z prawej strony itd. aż do wykonania przez zaliczającego 10 rzutów ( 5 na prawą i 5 na lewą ). Ocenę otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonuje dwutakt na prawą i lewą rękę. Ocenie podlega celność i szybkość wykonania 10 rzutów. Celność: 10 trafień na 10 rzutów 6 (cel) 8 9 trafień na 10 rzutów trafień na 10 rzutów trafień na 10 rzutów trafień na 10 rzutów 2 Szybkość dziewczęta: Szybkość chłopcy: 40 sek 6 ( cel) Uwaga: Ocenę 6 ( cel) za szybkość można otrzymać tylko przy skuteczności co najmniej na ocenę 4 ( db). Przy ocenie celności na 6 czas musi być co najmniej w granicach oceny 4 (db). Legenda: - uczeń zaliczający - krzesło z piłką - kozłowanie piłki - rzut na kosz - droga ucznia zaliczającego - - podanie piłki - uczeń, który odkłada piłki na krzesła Kolejność: 1. Zebranie piłki z krzesła, kozioł prawą ręką, rzut z dwutaktu prawą ręką 2. Zebranie piłki i podanie do współćwiczącego 3. Bieg do drugiego krzesła ( z lewej strony kosza) 4. Zebranie piłki z krzesła, kozioł lewą ręką, rzut na kosz z dwutaktu lewą ręką 5. Zebranie piłki i podanie do współćwiczącego Bieg do krzesła pierwszego ( z prawej strony kosza) 4

5 Lekka atletyka 60 m - dzw 60 m - chł 800 m - dzw 1000 m - chł Cel (6) 8,5 s 7,7 s 2, 55 3,02 Cel (6) Bdb (5) 8,6 9,0 s 7,8 8,3 s 2,56 3,20 3,03 3,35 Bdb (5) Db (4) 9,1 9,5 s 8,4 8,8 s 3,21 3,50 3,36 3,50 Db (4) Dst (3) 9, s 8,9 9,2 s 3,51 4,20 3,51 4,17 Dst (3) Dop ( 2) 10,1 10,5 s 9,3 9,7 s 4,21 4,41 4,18 4,41 Dop (2) Kula 4 kg dzw Kula 6 kg - chł Skok w dal z m-ca dzw Skok w dal z m-ca chł Cel (6) 7,00 9, cm i więcej 240 cm Cel (6) Bdb (5) 6,00-6,99 8,00 8, cm cm Bdb (5) Db (4) 5,00 5,99 7,00 7, cm cm Db ( 4) Dst ( 3) 4,50 4,99 6,0 6, cm cm Dst ( 3) Dop (2) 3,99 4,49 5,0 5, cm cm Dop ( 2) Skłony z siadu 30 (brzuszki) dzw Skłony z siadu 30 ( brzuszki) chł Test Coopera 12 minut dzw (okrążenia) Test Coopera 12 minut chł ( okrążenia) Cel ( 6) Cel (6) Bdb (5) Bdb (5) Db ( 4) Db ( 4) Dst ( 3) Dst ( 3) Dop (2) Dop (2) 1 okrążenie = 220 m 1 okrążenie = 220 m 5

6 PIŁKA SIATKOWA Klasa I Technika odbić sposobem Górnym Dolnym 40 odbić cel (6) 30 odbić cel (6) 30 odbić bdb (5) 20 odbić bdb (5) 20 odbić db (4) 15 odbić db (4) 10 odbić dst (3) 10 odbić - dst (3) 5 odbić dop (2) 5 odbić dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie powodują obniżenie oceny I Technika odbić przez siatkę w parach sposobem: Górnym Dolnym 20 odbić cel (6) 10 odbić cel (6) 15 odbić bdb (5) 8 odbić bdb ( 5) 10 odbić db ( 4) 6 odbić db ( 4) 5 odbić dst ( 3) 3 odbicia dst (3) 3 odbicia dop ( 2) 1 odbicie dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie powodują obniżenie oceny Zagrywka tenisowa sposobem górnym (6 prób) 6 celnych zagrywek 6 5 celnych zagrywek 5 4 celne zagrywki 4 3 celne zagrywki celne zagrywki 2 Klasa II Technika odbić w cyklach sposobem górnym i dolnym o ścianę 15 cykli - cel (6) 10 cykli bdb ( 5) 5 cykli db ( 4) 3 cykle dst ( 3) 1 cykl dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie powodują obniżenie oceny I Technika odbić w cyklach sposobem górnym i dolnym przez siatkę 10 cykli cel (6) ( góra góra dół, dół ) 8 cykli bdb (5) 6 cykli db (4) 4 cykle - dst (3) 2 cykle - dop (2) Nieprawidłowo technicznie= obniżenie oceny Zagrywka tenisowa jw. 6

7 Klasa III Technika odbić sposobem górnym w kole ( wyjście z koła 0.5 oceny niżej) 30 odbić cel (6) 20 odbić bdb (5) 15 odbić db ( 4) 10 odbić dst ( 3) 5 odbić dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie = obniżenie oceny I Technika odbić sposobem górnym i dolnym w kole ( wyjście z koła 0,5 oceny niżej) 15 cykli cel (6) cykli bdb (5) 9-11 cykli db (4) 6-8 cykli dst (3) 3 5 cykli dop (2) Odbicia nieprawidłowe obniżenie oceny Zagrywka tenisowa jw. Klasa IV Technika wystawiania piłki 6 prób na materace ułożone w strefie naskoku do zbicia Wystawa musi być wysoka naokoło 1m nad górną taśmę siatki oraz spadać na materac bliższy do siatki ( 2pkt) lub dalszy od siatki ( 1pkt) 12pkt (6x2pkt) cel (6) pkt bdb (5) 8-9 pkt db (4) 6 7 pkt dst ( 3) 4-5 pkt dop ( 2) Technika zbicia dynamicznego I Ocena celująca uczeń wykona dynamiczne zbicie, uderzenie piłki jednorącz mocne, prawidłowa praca nóg i ramion ( zamach i uderzenie) Ocena bardzo dobra uczeń prawidłowo wykona nabieg i wyskok do zbicia, jednak uderzenie piłki jest nieczyste, a wyskok niewielki, praca ramion do zamachu i uderzenia prawidłowa Ocena dobra uczeń prawidłowo wykona nabieg i ale nie ma wyskoku, uderzenie jednorącz plasowane, brak pełnej pracy ramion do zamachu Ocena dostateczna uczeń wykonuje nabieg z błędami, brak odbicia, uderzenie piłki jednorącz plasowane, praca ramion z błędami Ocena dopuszczająca uczeń wykonuje wszystkie elementy do zbicia z błędami: niewłaściwy nabieg, naskok, nieprawidłowa praca ramion, uderzenie plasowane. Zagrywka tenisowa jw. 7

8 GIMNASTYKA KLASA I Przewrót w przód Ocena celująca uczeń wykona przewrót w przód z postawy, z fazą loty do postawy ( przez chwilę żadna część ciała nie ma kontaktu z podłożem, stopy podczas przewrotu są blisko siebie, kolana wyprostowane, wstajemy bez podpierania się ramionami o materac) Ocena bardzo dobra uczeń wykona przewrót w przód z postawy stojąc, bez fazy lotu do postawy (podczas przewrotu stopy są blisko siebie, kolana wyprostowane, wstajemy bez podpierania się ramionami o materac) Ocena dobra uczeń wykona przewrót z lekko ugiętych nóg, z ramionami wyciągniętymi przed siebie, stopy podczas przewrotu pozostają blisko siebie, kolana są lekko ugięte, przewrót wykonany mało dynamicznie, wstajemy bez podpierania się ramionami o materac Ocena dostateczna uczeń wykona przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, stopy podczas przewrotu pozostają blisko siebie, kolana zgięte. Ocena dopuszczająca uczeń wykona przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, stopy podczas przewrotu są oddalone od siebie, kolana zgięte, brak dynamiki ćwiczenia, uczeń wstaje z pomocą ramion. Przewrót w tył I Ocena celująca (6) uczeń wykona przewrót w tył z postawy do siadu o prostych nogach do postawy przez wybicie do stania na rękach, kolana są cały czas wyprostowane Ocena bardzo dobra (5) uczeń wykona przewrót w tył z postawy do siadu o nogach prostych do przysiadu podpartego Ocena dobra (4) uczeń wykona przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Ocena dostateczna (3) uczeń wykona przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku Ocena dopuszczająca (2) uczeń wykona przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku z pomocą drugiej osoby 8

9 KLASA II Stanie na rękach Ocena celująca (6) uczeń wykona stanie na rękach bez kontaktu ze ścianą, RR wyprostowane, głowa odchylona w tył, tyłów prosty, nogi proste, palce stóp obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust prostych nóg. Ocena bardzo dobra (5) uczeń wykona stanie na rękach po krótkim kontakcie ze ścianą, RR wyprostowane, głowa odchylona w tył, tyłów prosty, nogi proste, palce stóp obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust prostych nóg Ocena dobra (4) uczeń wykona stanie na rękach z delikatną pomocą, RR wyprostowane, głowa odchylona w tył, tyłów wygięty w lekki łuk, nogi proste, palce stóp obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust nóg nożycowy. Ocena dostateczna (3) uczeń wykona stanie na rękach z wyraźną pomocą, RR ugięte głowa nie odchylona w tył, tyłów wygięty w łuk, nogi proste, palce stóp nie obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust nóg nożycowy Ocena dopuszczająca (2) podniesienie uczniowi nóg do stania na rękach, RR ugięte, głowa nie odchylona w tył, tyłów wygięty w łuk, nogi proste, palce stóp nie obciągnięte, brak wytrzymania przez 3 sek., opust luźnych nóg Przerzut bokiem I Ocena celująca (6) z rozbiegu 2-3 kroki, położenie nogi zamachowej oraz rak kolejno w równych odstępach (rytm) w lini prostej, przejście przez stanie na RR o wyprostowanym tułowiu do rozkroku, RR w bok. Ocena bardzo dobra (5) - położenie nogi zamachowej oraz rąk kolejno w równych odstępach (rytm) w linii prostej, przejście przez stanie na RR o wyprostowanym tułowiu do rozkroku, RR w bok Ocena dobra (4) - położenie nogi zamachowej oraz rak kolejno w równych odstępach (rytm) w linii prostej, przejście przez stanie na RR o lekko ugiętym tułowiu do rozkroku, RR w bok Ocena dostateczna (3) - położenie nogi zamachowej oraz rąk blisko siebie, w linii prostej, przejście przez stanie na rękach, o bardzo ugiętym tułowiu do przysiadu. Ocena dopuszczająca (2) - położenie nogi zamachowej oraz rąk blisko siebie, nie w lini prostej, brak fazy stania na rękach, zakończenie w przysiadzie. 9

10 KLASA III Mostek z leżenia tyłem Ocena celująca (6) - z postawy stojącej, mostek o nogach prostych, głowa między rękami, powrót do postawy stojącej. Ocena bardzo dobra ( 5) - nogi proste w kolanach, głowa między rękami, prawidłowy łuk Ocena dobra (4) - kolana lekko ugięte, łuk mostka prawidłowy Ocena dostateczna (3) - kolana ugięte, ręce za głową, mostek płaski Ocena dopuszczająca (2) - kolana i ręce ugięte, mostek płaski, głowa dotyka materaca, brak łuku Układ ćwiczeń wolnych I Ocena celująca (6) - samodzielnie przygotowany układ o stopniu trudności równym lub wyższym niż wymagania na ocenę bdb. Ocena bardzo dobra (5) - układ wykonany starannie i płynnie, bez zachwiań, pozycje równoważne ustane 3 sek., waga o nogach prostych, tułów poziomo (równolegle do podłoża), ciało naprężone, palce stóp obciągnięte, przewroty i leżenia na ocenę bardzo dobrą. Ocena dobra (4) - układ wykonany starannie i płynnie, z lekkimi zachwianiami, pozycje równoważne ustane 3 sek., waga o nogach prostych, tułów poniżej poziomu, ciało naprężone, palce stóp obciągnięte, przewroty i leżenia na ocenę dobrą. Ocena dostateczna (3) - układ wykonany niestarannie, z zachwianiami, pozycje równoważne ustane 3 sek., waga o nogach ugiętych, tułów poniżej poziomu, przewroty i leżenia na ocenę dostateczną. Ocena dopuszczająca (2) - układ wykonany niestarannie, z zachwianiami (upadek z przyrządu), pozycje równoważne nieustane, waga o nogach ugiętych, tułów poniżej poziomu, przewroty i leżenia na ocenę dopuszczającą. 10

11 PIŁKA RĘCZNA KLASA I Rzut z biegu Ocena celująca (6) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz (ramię odwiedzione w tył) po trzech krokach biegu Ocena bardzo dobra (5) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po trzech krokach biegu Ocena dobra (4) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po kilku krokach Ocena dostateczna (3) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz w kierunku bramki Ocena dopuszczająca (2) - kozłowanie lewą i prawą ręką i dowolny rzut w kierunku bramki KLASA II Rzut z wyskoku Ocena celująca (6) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, podwójny zwód ciałem, rzut jednorącz z wyskoku (ramię odwiedzione w tył) po podaniu od partnera Ocean bardzo dobra (5) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, pojedynczy zwód ciałem, rzut jednorącz z wyskoku po podaniu od partnera Ocena dobra (4) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz z wyskoku po podaniu od partnera Ocean dostateczna (3) - rzut jednorącz w kierunku bramki po podaniu od partnera Ocena dopuszczająca (2) - kozłowanie lewą i prawą ręką i dowolny rzut w kierunku bramki KLASA III Rzut z przeskoku Ocena celująca (6) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz (ramię odwiedzione w tył) po trzech krokach Ocena bardzo dobra (5) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po trzech krokach Ocena dobra (4) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po kilku krokach Ocena dostateczna (3) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz w kierunku bramki Ocena dopuszczająca (2) - kozłowanie lewą i prawą ręką i dowolny rzut w kierunku bramki 11

12 Żonglerka PIŁKA NOŻNA 30 cel (6) 25 bdb (5) 20 db ( 4) 15 dost ( 3) 10 dop (2) Posługiwanie się piłką Ocena celująca (6) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą strzał do bramki wewnętrzną częścią stopy po podaniu od stałego partnera Ocena bardzo dobra ( 5) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą strzał do bramki wewnętrzną częścią stopy w ruchu Ocena dobra (4) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą strzał do bramki wewnętrzną częścią stopy po zatrzymaniu piłki Ocena dostateczna (3) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą Ocena dopuszczająca (2) - prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku biegu 12

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej Kozłowanie piłki, rzuty osobiste p. koszykowa Kozłowanie piłki, podania p. ręczna Bieg na dystansie 60m, 300m, 600m ( dz), bieg 12 minut,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Każdy uczeń ma prawo do trzech braków stroju w ciągu jednego semestru, każdy następny brak stroju zostanie odnotowany uwagą w dzienniku.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI I LEKKOATLETYKA STANDARTY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI Przy wystawianiu oceny za realizację zadań z umiejętności będzie brana pod uwagę: poprawność wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr Klasa V - dziewczęta, chłopcy IAŁ NAUCZANIA LEKKOALETYKA TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego 2. Skok w dal z miejsca 3. Marszobieg terenowy na dystansie 600m /800m 4. Rzut piłeczką

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa Vb / Va Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa Vb / Va Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa Vb / Va Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 Sebastian Rostek nauczyciel ZSS nr 1 w Chorzowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 PIŁKA NOŻNA 1. Podania i przyjęcia piłki. K podawać i przyjmować piłkę w miejscu z partnerem P

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa VIa / VIb Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa VIa / VIb Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa VIa / VIb Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI 1. Lekka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL.IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL.IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KL.IV Bieg na 600 m. Bieg na 60 m. Skok w dal Rzuty do kosza z miejsca. Zatrzymanie na jedno tempo górnym Gibkość Siła mm. Brzucha przodu celujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM Przewrót w przód z biegu i przewrót w tył Skok kuczny przez skrzynię wszerz Stanie na głowie przy drabinkach Marsz gimnastyczny i zwrot na równoważni

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2017/2018 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 843

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego zasady oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciele wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów.

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Testy sprawności fizycznej z motoryki i opanowania techniki wybranych elementów poszczególnych dyscyplin nabór do oddziału sportowego w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjęcia: O przyjęcie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę semestralną i końcoworoczną.

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę semestralną i końcoworoczną. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM Przewrót w przód z biegu i przewrót w tył do rozkroku o NN prostych Skok kuczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEO 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

Klasa IV PIŁKA SIATKOWA

Klasa IV PIŁKA SIATKOWA Załącznik do uchwały NR 5 /2018/19 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku z dnia 25 lutego 2019w sprawie zmian w statucie szkoły 70 1.System oceniania w PSP nr 6 w Radomsku oparty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I Przy wystawianiu oceny uczniowi, będzie brana pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badana staje bokiem przy ścianie, na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Dostarczanie zainteresowanym ( uczniom, rodzicom lub opiekunom) wszechstronnej i rzeczowej informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W SZYDŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

GIMNAZJUM W SZYDŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM W SZYDŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dziewczęta) KLASY IA, IB, IIA, IIC Rok szkolny 2011 / 2012 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: poczucie rytmu, układ taneczny według inwencji ucznia, przeskoki,

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT j PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej) Egzamin sprawnościowy dla kandydatek do klasy sportowej o profilu

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI

Przedmiotowy system oceniania. z wychowania fizycznego w klasie VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VI I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. 15 a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1.Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2014/2015. Nauczyciel dostosowuje sprawdzian do indywidualnych możliwości ucznia

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2014/2015. Nauczyciel dostosowuje sprawdzian do indywidualnych możliwości ucznia Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2014/2015 Nauczyciel dostosowuje sprawdzian do indywidualnych możliwości ucznia Obowiązkowe sprawdziany z wychowania fizycznego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI POSTANOWIENIA OGÓLNE. Na ocenę semestralną i końcową mają wpływ następujące oceny cząstkowe : 1. Oceny ze sprawdzianów praktycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VIII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II

Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO mgr Krzysztof Maciejewski Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II DKW-4014-88/01 Głównym celem wychowania fizycznego jest

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC/FITNESS I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: Poczucie rytmu. Przeskoki, wyskoki, podskoki. Gibkość. Zwinność.

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III.

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III. Poznajemy zasób ćwiczeń technicznych w piłce koszykowej Opracowanie: mgr Ewa Żebrowska Zych i mgr Piotr Zych I. Zasób ćwiczeń oswajających z piłką 1. Krążenie piłką dookoła bioder, tułowia, całego ciała

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu wysokiego I semestr

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu wysokiego I semestr 1 Wymagania Edukacyjne z Wychowania Fizycznego klasy IV -VIII na podstawie Programu nauczania,, Magia Ruchu Urszuli Białek, Joanny Wolfart- Piech (Wrocław 2017) Rok szkolny 2019/20 Obszar podlegający ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie IV Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej.

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

Bardziej szczegółowo

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA I TECHNIKUM LEKKOATLETYKA - bieg ze startu niskiego na 100m. Uczeń wykazuje dobrą technikę biegu i osiąga najlepszy wynik w swojej grupie Uczeń wykazuje dobrą technikę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klasy VI z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klasy VI z zakresu umiejętności. ,~ ~-~_. Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klasy VI z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 4,,6" Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego. 2. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo