KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr"

Transkrypt

1 KOSZYKÓWKA Klasa I Technika rzutu z dwutaktu z prawej strony ( dla praworęcznych) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 10 metrów od kosza bieg z kozłowaniem zakończony poprawnym rzutem na kosz z dwutaktu, zebranie piłki, kozłowanie z powrotem do pachołka powtórzenie cyklu 6 krotnie Ocena za technikę rzutu, druga ocena za celność 6 trafień na 6 rzutów ocena cel ( 6) 5 trafień na 6 rzutów - ocena bdb ( 5) 4 trafienia na 6 rzutów ocena db ( 4) 3 trafienia na 6 rzutów ocena dst ( 3) 2 trafienia na 6 rzutów - ocena dop ( 2) Klasa I I Kozłowanie piłki + rzut z dwutaktu na czas Opis sprawdzianu: z ustawienia po prawej stronie za linią końcową boiska do siatkówki ( miejsce startu = włączenie czasu), kozłowanie piłki slalomem z poprawną zmianą ręki pomiędzy 4 pachołkami ustawionymi w odległości 2 metrów od siebie zakończone celnym rzutem na kosz z dwutaktu ( poprawny dwutakt). Jeśli nie trafisz zbierasz piłkę i rzucasz dowolnym sposobem do skutku. Po celnym rzucie zbiórka piłki i kozłowanie do linii końcowej boiska do siatkówki ( zatrzymanie czasu). Kryteria czasowe: Dziewczęta: Chłopcy: 10, 0 sek ocena 6 9,0 sek - ocena 6 10,1 11,1 ocena 5 9,1 10,1 - ocena 5 11,2-12,2 ocena 4 10,2 11,1 - ocena 4 12,3 13,3 - ocena 3 11,2-12,1 - ocena 3 13,4 14,4 ocena 2 12,2 13,1 - ocena 2 1

2 Klasa II Rzuty z dwutaktu po kozłowaniu na dwa kosze Opis sprawdzianu: start z linii końcowej boiska do siatkówki pod koszem, kozłowanie piłki w kierunku kosza po drugiej stronie boiska zakończone rzutem z dwutaktu, zebranie piłki i kozłowanie na drugi kosz itd. Ocena za trafienia = technika dwutaktu Kryteria za trafienia: 10 trafień na 10 rzutów ocena 5 9 trafień na 10 rzutów ocena 5-8 trafień na 10 rzutów ocena 4+ 7 trafień na 10 rzutów ocena 4 6 trafień na 10 rzutów ocena 4-5 trafień na 10 rzutów ocena 3+ 4 trafienia na 10 rzutów ocena 3 3 trafienia na 10 rzutów ocena 3-2 trafienia na 10 rzutów ocena 2+ 1 trafienie na 10 rzutów ocena 2 Klasa II I Rzut z dwutaktu z lewej strony ( dla praworęcznych ) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 5 metrów od kosza jeden kozioł lewą ręką i dwutakt zakończony rzutem na kosz lewą ręką, zebranie piłki i kozłowanie lewą ręką do pachołka, powtórzenie rzutu z dwutaktu z lewej strony. Ocena za technikę rzutu, druga za celność 6 trafień na 6 rzutów ocena 6 5 trafień na 6 rzutów ocena 5 4 trafienia na 6 rzutów ocena 4 3 trafienia na 6 rzutów - ocena 3 2 trafienia na 6 rzutów ocena 2 2

3 Klasa III Rzuty osobiste na kosz z dobitką Opis sprawdzianu: ustawienie na linii rzutów osobistych, rzut na kosz jeśli trafiasz otrzymujesz 3 pkt. Ponownie z linii rzutów osobistych wykonujesz kolejny z 6 rzutów. Jednak jeśli nie trafisz - zbierasz piłkę i wykonujesz z miejsca, z którego złapałeś piłkę, ponowny rzut na kosz jeśli trafisz - otrzymujesz - 2 pkt. Jeżeli ponownie nie trafiłeś zbierasz ostatni raz piłkę i wykonujesz rzut z miejsca w którym złapałeś piłkę, jeśli trafisz otrzymujesz 1 pkt. Ponownie zaczynasz rzuty z linii rzutów osobistych. Do wykonania 6 rzutów z linii rzutów osobistych: Suma punktów z 6 rzutów z dobitką lub bez: 18 pkt ocena pkt ocena pkt ocena pkt ocena pkt - ocena 2 Legenda: - zawodnik z piłką - rzut na kosz, - uczeń, który z tego miejsca trafia do kosza otrzymuje 3 punkty, - uczeń, który po raz drugi próbuje trafić do kosza otrzymuje 2 punkty, - uczeń, który po raz trzeci próbuje trafić do kosza otrzymuje 1 punkt. I Rzuty na kosz z wyskoku Opis sprawdzianu: ze skrzydła uczeń zaczyna kozłować piłkę po obwodzie i w odległości mniejszej o linii rzutu za 3 pkt., zatrzymanie na dwa tempa wyskok w rzut z lewego skrzydła, zbiórka piłki, kozłowanie w kierunku do środka pola na wysokość linii rzutów osobistych, po obrocie w kierunku kosza zatrzymanie na dwa tempa, rzut na kosz z wyskoku, zbiórka piłki, kozłowanie piłki do prawego skrzydła, zatrzymanie z obrotem w kierunku kosza na dwa tempa, rzut z wyskoku. Ocena celująca (6)- uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje dynamiczny wyskok, prawidłowa praca ramion, wykonuje 2 celne rzuty na 3 Ocena bardzo dobra (5) uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje dynamiczny wyskok, prawidłowa praca ramion, wykonuje 1 celny rzut na 3 Ocena dobra (4) - uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje dynamiczny wyskok, prawidłowa praca ramion, wykonuje 0 celnych rzutów Ocena dostateczna (3) uczeń poprawnie kozłuje piłkę i zatrzymuje się na dwa tempa, wykonuje mało skoordynowany wyskok z pracą ramion, wykonuje 0 celnych rzutów Ocena dopuszczająca (2) uczeń słabo kozłuje piłkę, zatrzymanie na dwa tempa jest powolne, brak wyskoku, niepoprawna praca ramion, 0 celnych rzutów 3

4 Klasa IV Rzuty z dwutaktu z prawej i lewej strony. Opis sprawdzianu: Chwyt piłki z krzesła, dwutakt z prawej strony kosza ( poprawna praca nóg, kozioł prawą ręką) zbiórka piłki i podanie jej do współćwiczącego stojącego na linii rzutów osobistych. Ten odkłada piłkę na miejsce ( tj. krzesło z prawej strony). Rzucający biegnie do drugiego krzesła z lewej strony kosza, chwyta piłkę leżącą na krześle, kozioł lewą ręką i dwutakt na lewą stronę, rzut lewą ręką, zbiórka i podanie do współćwiczącego stojącego na linii rzutów osobistych. Powtórka z prawej strony itd. aż do wykonania przez zaliczającego 10 rzutów ( 5 na prawą i 5 na lewą ). Ocenę otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonuje dwutakt na prawą i lewą rękę. Ocenie podlega celność i szybkość wykonania 10 rzutów. Celność: 10 trafień na 10 rzutów 6 (cel) 8 9 trafień na 10 rzutów trafień na 10 rzutów trafień na 10 rzutów trafień na 10 rzutów 2 Szybkość dziewczęta: Szybkość chłopcy: 40 sek 6 ( cel) Uwaga: Ocenę 6 ( cel) za szybkość można otrzymać tylko przy skuteczności co najmniej na ocenę 4 ( db). Przy ocenie celności na 6 czas musi być co najmniej w granicach oceny 4 (db). Legenda: - uczeń zaliczający - krzesło z piłką - kozłowanie piłki - rzut na kosz - droga ucznia zaliczającego - - podanie piłki - uczeń, który odkłada piłki na krzesła Kolejność: 1. Zebranie piłki z krzesła, kozioł prawą ręką, rzut z dwutaktu prawą ręką 2. Zebranie piłki i podanie do współćwiczącego 3. Bieg do drugiego krzesła ( z lewej strony kosza) 4. Zebranie piłki z krzesła, kozioł lewą ręką, rzut na kosz z dwutaktu lewą ręką 5. Zebranie piłki i podanie do współćwiczącego Bieg do krzesła pierwszego ( z prawej strony kosza) 4

5 Lekka atletyka 60 m - dzw 60 m - chł 800 m - dzw 1000 m - chł Cel (6) 8,5 s 7,7 s 2, 55 3,02 Cel (6) Bdb (5) 8,6 9,0 s 7,8 8,3 s 2,56 3,20 3,03 3,35 Bdb (5) Db (4) 9,1 9,5 s 8,4 8,8 s 3,21 3,50 3,36 3,50 Db (4) Dst (3) 9, s 8,9 9,2 s 3,51 4,20 3,51 4,17 Dst (3) Dop ( 2) 10,1 10,5 s 9,3 9,7 s 4,21 4,41 4,18 4,41 Dop (2) Kula 4 kg dzw Kula 6 kg - chł Skok w dal z m-ca dzw Skok w dal z m-ca chł Cel (6) 7,00 9, cm i więcej 240 cm Cel (6) Bdb (5) 6,00-6,99 8,00 8, cm cm Bdb (5) Db (4) 5,00 5,99 7,00 7, cm cm Db ( 4) Dst ( 3) 4,50 4,99 6,0 6, cm cm Dst ( 3) Dop (2) 3,99 4,49 5,0 5, cm cm Dop ( 2) Skłony z siadu 30 (brzuszki) dzw Skłony z siadu 30 ( brzuszki) chł Test Coopera 12 minut dzw (okrążenia) Test Coopera 12 minut chł ( okrążenia) Cel ( 6) Cel (6) Bdb (5) Bdb (5) Db ( 4) Db ( 4) Dst ( 3) Dst ( 3) Dop (2) Dop (2) 1 okrążenie = 220 m 1 okrążenie = 220 m 5

6 PIŁKA SIATKOWA Klasa I Technika odbić sposobem Górnym Dolnym 40 odbić cel (6) 30 odbić cel (6) 30 odbić bdb (5) 20 odbić bdb (5) 20 odbić db (4) 15 odbić db (4) 10 odbić dst (3) 10 odbić - dst (3) 5 odbić dop (2) 5 odbić dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie powodują obniżenie oceny I Technika odbić przez siatkę w parach sposobem: Górnym Dolnym 20 odbić cel (6) 10 odbić cel (6) 15 odbić bdb (5) 8 odbić bdb ( 5) 10 odbić db ( 4) 6 odbić db ( 4) 5 odbić dst ( 3) 3 odbicia dst (3) 3 odbicia dop ( 2) 1 odbicie dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie powodują obniżenie oceny Zagrywka tenisowa sposobem górnym (6 prób) 6 celnych zagrywek 6 5 celnych zagrywek 5 4 celne zagrywki 4 3 celne zagrywki celne zagrywki 2 Klasa II Technika odbić w cyklach sposobem górnym i dolnym o ścianę 15 cykli - cel (6) 10 cykli bdb ( 5) 5 cykli db ( 4) 3 cykle dst ( 3) 1 cykl dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie powodują obniżenie oceny I Technika odbić w cyklach sposobem górnym i dolnym przez siatkę 10 cykli cel (6) ( góra góra dół, dół ) 8 cykli bdb (5) 6 cykli db (4) 4 cykle - dst (3) 2 cykle - dop (2) Nieprawidłowo technicznie= obniżenie oceny Zagrywka tenisowa jw. 6

7 Klasa III Technika odbić sposobem górnym w kole ( wyjście z koła 0.5 oceny niżej) 30 odbić cel (6) 20 odbić bdb (5) 15 odbić db ( 4) 10 odbić dst ( 3) 5 odbić dop (2) Odbicia nieprawidłowe technicznie = obniżenie oceny I Technika odbić sposobem górnym i dolnym w kole ( wyjście z koła 0,5 oceny niżej) 15 cykli cel (6) cykli bdb (5) 9-11 cykli db (4) 6-8 cykli dst (3) 3 5 cykli dop (2) Odbicia nieprawidłowe obniżenie oceny Zagrywka tenisowa jw. Klasa IV Technika wystawiania piłki 6 prób na materace ułożone w strefie naskoku do zbicia Wystawa musi być wysoka naokoło 1m nad górną taśmę siatki oraz spadać na materac bliższy do siatki ( 2pkt) lub dalszy od siatki ( 1pkt) 12pkt (6x2pkt) cel (6) pkt bdb (5) 8-9 pkt db (4) 6 7 pkt dst ( 3) 4-5 pkt dop ( 2) Technika zbicia dynamicznego I Ocena celująca uczeń wykona dynamiczne zbicie, uderzenie piłki jednorącz mocne, prawidłowa praca nóg i ramion ( zamach i uderzenie) Ocena bardzo dobra uczeń prawidłowo wykona nabieg i wyskok do zbicia, jednak uderzenie piłki jest nieczyste, a wyskok niewielki, praca ramion do zamachu i uderzenia prawidłowa Ocena dobra uczeń prawidłowo wykona nabieg i ale nie ma wyskoku, uderzenie jednorącz plasowane, brak pełnej pracy ramion do zamachu Ocena dostateczna uczeń wykonuje nabieg z błędami, brak odbicia, uderzenie piłki jednorącz plasowane, praca ramion z błędami Ocena dopuszczająca uczeń wykonuje wszystkie elementy do zbicia z błędami: niewłaściwy nabieg, naskok, nieprawidłowa praca ramion, uderzenie plasowane. Zagrywka tenisowa jw. 7

8 GIMNASTYKA KLASA I Przewrót w przód Ocena celująca uczeń wykona przewrót w przód z postawy, z fazą loty do postawy ( przez chwilę żadna część ciała nie ma kontaktu z podłożem, stopy podczas przewrotu są blisko siebie, kolana wyprostowane, wstajemy bez podpierania się ramionami o materac) Ocena bardzo dobra uczeń wykona przewrót w przód z postawy stojąc, bez fazy lotu do postawy (podczas przewrotu stopy są blisko siebie, kolana wyprostowane, wstajemy bez podpierania się ramionami o materac) Ocena dobra uczeń wykona przewrót z lekko ugiętych nóg, z ramionami wyciągniętymi przed siebie, stopy podczas przewrotu pozostają blisko siebie, kolana są lekko ugięte, przewrót wykonany mało dynamicznie, wstajemy bez podpierania się ramionami o materac Ocena dostateczna uczeń wykona przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, stopy podczas przewrotu pozostają blisko siebie, kolana zgięte. Ocena dopuszczająca uczeń wykona przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, stopy podczas przewrotu są oddalone od siebie, kolana zgięte, brak dynamiki ćwiczenia, uczeń wstaje z pomocą ramion. Przewrót w tył I Ocena celująca (6) uczeń wykona przewrót w tył z postawy do siadu o prostych nogach do postawy przez wybicie do stania na rękach, kolana są cały czas wyprostowane Ocena bardzo dobra (5) uczeń wykona przewrót w tył z postawy do siadu o nogach prostych do przysiadu podpartego Ocena dobra (4) uczeń wykona przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Ocena dostateczna (3) uczeń wykona przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku Ocena dopuszczająca (2) uczeń wykona przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku z pomocą drugiej osoby 8

9 KLASA II Stanie na rękach Ocena celująca (6) uczeń wykona stanie na rękach bez kontaktu ze ścianą, RR wyprostowane, głowa odchylona w tył, tyłów prosty, nogi proste, palce stóp obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust prostych nóg. Ocena bardzo dobra (5) uczeń wykona stanie na rękach po krótkim kontakcie ze ścianą, RR wyprostowane, głowa odchylona w tył, tyłów prosty, nogi proste, palce stóp obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust prostych nóg Ocena dobra (4) uczeń wykona stanie na rękach z delikatną pomocą, RR wyprostowane, głowa odchylona w tył, tyłów wygięty w lekki łuk, nogi proste, palce stóp obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust nóg nożycowy. Ocena dostateczna (3) uczeń wykona stanie na rękach z wyraźną pomocą, RR ugięte głowa nie odchylona w tył, tyłów wygięty w łuk, nogi proste, palce stóp nie obciągnięte, pozycja wytrzymana przez 3 sek., opust nóg nożycowy Ocena dopuszczająca (2) podniesienie uczniowi nóg do stania na rękach, RR ugięte, głowa nie odchylona w tył, tyłów wygięty w łuk, nogi proste, palce stóp nie obciągnięte, brak wytrzymania przez 3 sek., opust luźnych nóg Przerzut bokiem I Ocena celująca (6) z rozbiegu 2-3 kroki, położenie nogi zamachowej oraz rak kolejno w równych odstępach (rytm) w lini prostej, przejście przez stanie na RR o wyprostowanym tułowiu do rozkroku, RR w bok. Ocena bardzo dobra (5) - położenie nogi zamachowej oraz rąk kolejno w równych odstępach (rytm) w linii prostej, przejście przez stanie na RR o wyprostowanym tułowiu do rozkroku, RR w bok Ocena dobra (4) - położenie nogi zamachowej oraz rak kolejno w równych odstępach (rytm) w linii prostej, przejście przez stanie na RR o lekko ugiętym tułowiu do rozkroku, RR w bok Ocena dostateczna (3) - położenie nogi zamachowej oraz rąk blisko siebie, w linii prostej, przejście przez stanie na rękach, o bardzo ugiętym tułowiu do przysiadu. Ocena dopuszczająca (2) - położenie nogi zamachowej oraz rąk blisko siebie, nie w lini prostej, brak fazy stania na rękach, zakończenie w przysiadzie. 9

10 KLASA III Mostek z leżenia tyłem Ocena celująca (6) - z postawy stojącej, mostek o nogach prostych, głowa między rękami, powrót do postawy stojącej. Ocena bardzo dobra ( 5) - nogi proste w kolanach, głowa między rękami, prawidłowy łuk Ocena dobra (4) - kolana lekko ugięte, łuk mostka prawidłowy Ocena dostateczna (3) - kolana ugięte, ręce za głową, mostek płaski Ocena dopuszczająca (2) - kolana i ręce ugięte, mostek płaski, głowa dotyka materaca, brak łuku Układ ćwiczeń wolnych I Ocena celująca (6) - samodzielnie przygotowany układ o stopniu trudności równym lub wyższym niż wymagania na ocenę bdb. Ocena bardzo dobra (5) - układ wykonany starannie i płynnie, bez zachwiań, pozycje równoważne ustane 3 sek., waga o nogach prostych, tułów poziomo (równolegle do podłoża), ciało naprężone, palce stóp obciągnięte, przewroty i leżenia na ocenę bardzo dobrą. Ocena dobra (4) - układ wykonany starannie i płynnie, z lekkimi zachwianiami, pozycje równoważne ustane 3 sek., waga o nogach prostych, tułów poniżej poziomu, ciało naprężone, palce stóp obciągnięte, przewroty i leżenia na ocenę dobrą. Ocena dostateczna (3) - układ wykonany niestarannie, z zachwianiami, pozycje równoważne ustane 3 sek., waga o nogach ugiętych, tułów poniżej poziomu, przewroty i leżenia na ocenę dostateczną. Ocena dopuszczająca (2) - układ wykonany niestarannie, z zachwianiami (upadek z przyrządu), pozycje równoważne nieustane, waga o nogach ugiętych, tułów poniżej poziomu, przewroty i leżenia na ocenę dopuszczającą. 10

11 PIŁKA RĘCZNA KLASA I Rzut z biegu Ocena celująca (6) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz (ramię odwiedzione w tył) po trzech krokach biegu Ocena bardzo dobra (5) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po trzech krokach biegu Ocena dobra (4) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po kilku krokach Ocena dostateczna (3) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz w kierunku bramki Ocena dopuszczająca (2) - kozłowanie lewą i prawą ręką i dowolny rzut w kierunku bramki KLASA II Rzut z wyskoku Ocena celująca (6) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, podwójny zwód ciałem, rzut jednorącz z wyskoku (ramię odwiedzione w tył) po podaniu od partnera Ocean bardzo dobra (5) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, pojedynczy zwód ciałem, rzut jednorącz z wyskoku po podaniu od partnera Ocena dobra (4) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz z wyskoku po podaniu od partnera Ocean dostateczna (3) - rzut jednorącz w kierunku bramki po podaniu od partnera Ocena dopuszczająca (2) - kozłowanie lewą i prawą ręką i dowolny rzut w kierunku bramki KLASA III Rzut z przeskoku Ocena celująca (6) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz (ramię odwiedzione w tył) po trzech krokach Ocena bardzo dobra (5) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po trzech krokach Ocena dobra (4) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz po kilku krokach Ocena dostateczna (3) - kozłowanie slalomem lewą i prawą ręką, rzut jednorącz w kierunku bramki Ocena dopuszczająca (2) - kozłowanie lewą i prawą ręką i dowolny rzut w kierunku bramki 11

12 Żonglerka PIŁKA NOŻNA 30 cel (6) 25 bdb (5) 20 db ( 4) 15 dost ( 3) 10 dop (2) Posługiwanie się piłką Ocena celująca (6) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą strzał do bramki wewnętrzną częścią stopy po podaniu od stałego partnera Ocena bardzo dobra ( 5) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą strzał do bramki wewnętrzną częścią stopy w ruchu Ocena dobra (4) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą strzał do bramki wewnętrzną częścią stopy po zatrzymaniu piłki Ocena dostateczna (3) - prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą Ocena dopuszczająca (2) - prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku biegu 12

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI 1. Lekka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA GIMNAZJUM Przewrót w przód z biegu i przewrót w tył Skok kuczny przez skrzynię wszerz Stanie na głowie przy drabinkach Marsz gimnastyczny i zwrot na równoważni

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: poczucie rytmu, układ taneczny według inwencji ucznia, przeskoki,

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC/FITNESS I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: Poczucie rytmu. Przeskoki, wyskoki, podskoki. Gibkość. Zwinność.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III.

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III. Poznajemy zasób ćwiczeń technicznych w piłce koszykowej Opracowanie: mgr Ewa Żebrowska Zych i mgr Piotr Zych I. Zasób ćwiczeń oswajających z piłką 1. Krążenie piłką dookoła bioder, tułowia, całego ciała

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II

Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO mgr Krzysztof Maciejewski Rok szkolny 2010/2011, semestr I i II DKW-4014-88/01 Głównym celem wychowania fizycznego jest

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego. 2. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. Uczniowie otrzymują ocenę semestralną i końcową na, składają się części składowe: 1. Aktywność na lekcji, stosunek

Bardziej szczegółowo

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY GIMNAZJALNE. Ćwiczenia dwójkowe dziewcząt gimnazjum

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY GIMNAZJALNE. Ćwiczenia dwójkowe dziewcząt gimnazjum RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY GIMNAZJALNE Ćwiczenia dwójkowe dziewcząt gimnazjum Ustawienie: w postawie zasadniczej, przodem do siebie, w odległości kilku kroków

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt Opis ćwiczeń: Objaśnienia: PZ pozycja zasadnicza RR obie ręce NN obunóż, T - tułów Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt 3. 5. 6. Z PZ, krok w przód, tylna noga na palcu, RR w bok. Przejście do arabeski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Warszawa.dn.02.09.2015 r. KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM I.LEKKA ATLETYKA. OCENA NIEDOSTATECZN Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli nie spełnia podstawowych OCENA DOPUSZCZAJĄC A. -wykonuje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Warszawie Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 ostateczna data zgłoszenia do udziału w teście: sposób zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej o profilu sportowym w Gimnazjum w Zespole Szkół w Celestynowie w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej o profilu sportowym w Gimnazjum w Zespole Szkół w Celestynowie w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej o profilu sportowym w Gimnazjum w Zespole Szkół w Celestynowie w roku szkolnym 2010/2011 1. Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2014/2015 DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warunki kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYKOŃCZENIE PENETRACJI

WYKOŃCZENIE PENETRACJI 5 WYKOŃCZENIE PENETRACJI WYKOŃCZENIE PENETRACJI -Dawid Mazur Podczas meczu występuje wiele sytuacji, w których zawodnicy penetrują na kosz i kończą akcje rzutem. Bardzo często można zaobserwować jeden

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu

Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Program Nauczania WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gimnazjum w Siedlcu Ocena niedostateczna -nie wykonuje bieżących zadań programowych podczas lekcji mimo swoich możliwości fizycznych i nie czyni żadnych widocznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

7. Proponowany sposób oceniania

7. Proponowany sposób oceniania 7. Proponowany sposób oceniania Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. w Solcu nad Wisłą na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. w Solcu nad Wisłą na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Klasy z zajęciami sportowymi z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt piłka nożna chłopców w Solcu nad Wisłą

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM Temat: Nauka rzutu piłki do kosza z różnych pozycji i. Zadania szczegółowe w zakresie: 1. kształtowania postaw (usamodzielnianie):

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH Wioletta Kuchta Joanna Bińkowska Paweł Michna Gimnazjum w Sierakowicach KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM W SIERAKOWICACH Ocena niedostateczna -nie wykonuje bieżących zadań programowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy ZAD. GŁOWNE: Nauczanie rzutu jednorącz z wyskoku ZAD. DODATKOWE: Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki,tempa i kierunku biegu. CELE: Umiejętności -Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV VI szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV VI szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV VI szkoły podstawowej) Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z wychowania fizycznego na okres roku szkolnego 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z wychowania fizycznego na okres roku szkolnego 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z wychowania fizycznego na okres roku szkolnego 2015/2016 Przedmiot: wychowanie fizyczne Szkoła: Szkoła Podstawowa nr im. Arkadego Fiedlera 18 w Zielonej Górze, Etap edukacyjne:

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Klasa 4

Testy sprawnościowe obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Klasa 4 Testy sprawnościowe obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Klasa 4 1) Sprawność ogólna Bieg na 30m po niepełnym trójkącie (rys.1) Każdy ćwiczący wykonuje próbę dwukrotnie raz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Wysokiem gr. dziewcząt kl. I i kl. III

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Wysokiem gr. dziewcząt kl. I i kl. III Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum w Wysokiem gr. dziewcząt kl. I i kl. III 1. Ocena i kontrola z wychowania fizycznego spełnia trzy podstawowe funkcje: dydaktyczną, wychowawczą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej o profilu sportowo - turystycznym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Celestynowie w roku szkolnym 2010/2011 1. Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna

Bardziej szczegółowo

Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016

Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Rok szkolny 2015/2016 Wychowanie Fizyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rok szkolny 2015/2016 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek Przykładowe ćwiczenia dla bramkarza w okresie przygotowawczym Opracowanie: mgr Michał Chamera Zadania główne: rozwój sprawności ogólnej, doskonalenie elementów techniczno-taktycznych Zadania dodatkowe:

Bardziej szczegółowo

Nauczanie podstaw techniki piłki siatkowej.

Nauczanie podstaw techniki piłki siatkowej. Literka.pl Nauczanie podstaw techniki piłki siatkowej. Data dodania: 2004-04-30 08:45:00 Przedstawiony zasób ćwiczeń powinien być pomocny w nauce podstawowych elementów techniki gry w piłkę siatkową. Zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla Liceum i Technikum. Kryteria ocen:

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla Liceum i Technikum. Kryteria ocen: Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla Liceum i Technikum ROK SZKOLNY 2015/2016 NUMER PROGRAMU NAUCZNIA Kryteria ocen: Niedostateczny ocenę otrzymuje uczeń, który: 1. Ma lekceważący stosunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2011/2012

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2011/2012 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na rok szkolny 2011/2012 Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Opracowanie: mgr Beata Jędrzejewska mgr Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu informuje, że w przypadku wyrażenia zgody przez organ prowadzący na utworzenie oddziałów sportowych w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady rekrutacji: I. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 1. Wykazuje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016 Opracował zespół przedmiotowy nauczycieli z wychowania fizycznego Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA)

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) opracował: Krzysztof Wadas i Arkadiusz Rusin REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

W zamian uczniowi proponuje się inne formy aktywności fizycznej, nie zawierające ćwiczeń fizycznych wskazanych w opinii wydanej przez lekarza.

W zamian uczniowi proponuje się inne formy aktywności fizycznej, nie zawierające ćwiczeń fizycznych wskazanych w opinii wydanej przez lekarza. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W SOSNOWCU I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z ustawą z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora szkoły wchodzą:

W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora szkoły wchodzą: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASA SPORTOWA: PIŁKA NOŻNA I KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania w klasach : IV-VI

Zasady oceniania w klasach : IV-VI Zasady oceniania w klasach : IV-VI Przedmiot WF oceny. Kryteria ocen. Przy ustalaniu oceny z WF bierz się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ Kryteria doboru: 1. Stan zdrowia 2. Typ budowy ciała (leptosomatyczny) 3. Testy sprawności motorycznej 4. Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne I przedmiotowy system oceniania 2014 / 2015 WYCHOWANIE FIZYCZNE Każdy uczeń z wychowania fizycznego oceniany jest indywidualnie Przy ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 236 I. Przedmiotem kontroli i oceny z wychowania fizycznego jest stopień

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo