Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe"

Transkrypt

1 Podstawy projektowania interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe 1. Przycisk i okno informacyjne Pierwszym oknem po uruchomieniu aplikacji jest tabela Start Page. Aby utworzyć nowy projekt kliknij New Project w sekcji Start. Wybierz Windows Form Application. W dolnej części okna dialogowego możesz zmienić domyślną nazwę aplikacji. Następnie kliknij OK. Pojawi się okno IDE, jeśli po lewej stronie nie pojawi się lista kontrolek Toolbox, rozwiń ją. Zmień domyślną nazwę formy aplikacji na dowolną w oknie właściwości Properties (właściwość Text). Następnie umieść na formie przycisk (Button) przeciągając go z listy kontrolek, po czym zmień jego tekst na OK. Nazwę przycisku i każdego innego obiektu, łącznie z formą, może zmienić poprzez pole (Name) w panelu właściwości. Zwróć uwagę, że możesz zmieniać rozmiar zarówno formy, jak i każdego elementu, który się na niej znajduje. Ponadto możesz pozycjonować elementy na formie względem siebie. Własność Anchor w oknie właściwości pozwala na zablokowanie odległości zaznaczonego obiektu od wybranych krawędzi formy. Teraz kliknij podwójnie na przycisk i wpisz następujący kod: MsgBox("To moja pierwsza aplikacja okienkowa") Przed chwilą została zdefiniowana metoda Butto1_Click wywoływana elementem Button1 po zdarzeniu Click. Nazwa metody może być dowolna, podobnie jak liczba i rodzaje elementów służących do jej wywołania. Teraz uruchom aplikację przyciskiem F5. Po naciśnięciu przycisku aplikacji pojawi się okno informacyjne z Twoim tekstem. Możesz także napisać kod wykonujący działanie matematyczne. Utwórz nowy projekt, kliknij podwójnie na formę i wpisz poniższy kod: Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load MsgBox("2" & "+" & "5" & "=" & 2 + 5) Znak & służy do łączenia wartości typu String. Po uruchomieniu aplikacji najpierw pojawi się okno informacyjne, po kliknięciu przycisku OK. pojawi się forma. Aby zamknąć aplikację po kliknięciu przycisku OK. okna informacyjnego uzupełnij powyższy kod do postaci: Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load MsgBox("2" & "+" & "5" & "=" & 2 + 5) Me.Close() Podczas pisania kodu, po napisaniu nazwy obiektu Panel1 i postawieniu kropki, tj. operatora umożliwiającego dostęp do własności i metod obiektu, pozostaw przez chwilę kod bez zmian. Po chwili pojawi się okno prezentujące wszystkie dostępne własności i metody obiektu Panel1. Jest to element mechanizmu wglądu w kod o nazwie IntelliSense. Dzięki niemu ręczne pisanie kodu jest znacznie przyjemniejsze. Wystarczy bowiem z listy wybrać pozycję BackColor określającą kolor tła panelu i potwierdzić kombinacją Ctrl+Enter. Programista nie musi znać na pamięć wszystkich klas 1/14

2 i wszystkich ich metod i własności, najczęściej wystarczy znajomość języka angielskiego. Potwierdzenie tylko klawiszem Enter spowoduje wstawienie wybranego słowa i przejście do nowego wiersza, co nie zawsze jest zamierzeniem programisty. Następnie postaw operator przypisania = i wpisz nazwę klasy Color, po której znowu postaw kropkę. Jeszcze raz IntelliSense zaprezentuje listę dostępnych elementów. Okno IntelliSense można przywołać kombinacją Ctrl+J. Warto zaznaczyć, że tego rodzaju mechanizmy wspomagające programowanie ręczne występują w większości współczesnych narzędzi programistycznych. Do przechodzenia pomiędzy oknem kodu programowania i projektowania wizualnego wykorzystaj przycisk F7 oraz kombinację Shift+F7. Rozbuduj aplikację tak, aby na jednym oknie informacyjnym wyświetlały się wyniki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia dwu liczb. 2. Zmiana parametrów formy z wykorzystaniem okna Properties i kodu programu Przyjrzyj się właściwościom umieszczonym w oknie Properties, możesz zmieniać ich wartości. Tytuł formy już został zmieniony, teraz zmień właściwość Name na Moja forma, BackColor na Blue, MaximizeBox na False i uruchom aplikację. Zwróć uwagę, jak Twoje zmiany wpłynęły na wygląd okienka. Właściwości formy możesz zmieniać także poprzez kod programu. Forma jest obiektem, do którego możesz się odnieść korzystając ze słowa kluczowego Me. Własność obiektu może być definiowana poprzez specyficzną nazwę poprzedzoną kropką lub spacją: NazwaObiektu.własność. Aby formie nadać te same parametry, jak powyżej, kliknij podwójnie na formę i wpisz następujący kod: Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.Text = "To moja pierwsza aplikacja okienkowa" Me.BackColor = Color.Blue Me.MaximizeBox = False Me.MinimizeBox = False 3. Pole tekstowe i etykieta Utwórz nowy projekt aplikacji okienkowej. Z listy ToolBox wprowadź na formę dwa pola tekstowe TextBox i jeden przycisk Button. Przycisk nazwij Suma. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie okna z wynikiem sumowania liczb wpisanych w pola tekstowe. Wartość wpisana w pola tekstowe jest przechowywana we własnościach TextBox1.Text i TextBox2.Text. Kliknij podwójnie na przycisk i wpisz kod: MsgBox("Suma wynosi " & Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox2.Text)) Uruchom program. Funkcja Val konwertuje wartość tekstową na numeryczną. Bazując na powyższym przykładzie dodaj na formę dwie etykiety Label. Własność pierwszej zmień na Suma =, zmień także czcionkę na pogrubioną i jej rozmiar na 10 (własność Font). W drugiej etykiecie usuń wartość z własności Text, zmień czcionkę na pogrubioną o wielkości 10 i zmień jej kolor tła na biały. Zmień poprzedni kod na następujący: 2/14

3 Label2.Text = Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox2.Text) Uruchom program. Rozbuduj aplikację tak, aby liczyła pole prostokąta na podstawie podanych długości boków. 4. Listy nierozwijalne i rozwijalne Kontrolka ListBox służy do gromadzenia elementów na liście nierozwijalnej, które użytkownik może wybrać. Elementy mogą być dodawane poprzez kod programu, jak i podczas działania aplikacji. Stwórz nowy projekt i umieść na formie kontrolkę ListBox. Zaznacz ją i z okna właściwości wybierz Items celem otworzenia okna elementów. Wpisz kilka dowolnych pozycji (np. Samsung, Sony, LG, HP) i potwierdź przyciskiem OK. To co zostało wpisane znajduje się już w oknie elementów. Jest to sposób wprowadzania danych poprzez kod programu. Druga metoda wypełniania listy wykorzystuje metodę Add(). Wprowadź na formę przycisk i nazwij go Dodaj element. Następnie kliknij podwójnie na nim i wpisz kod: ListBox1.Items.Add("Asus") Możesz także pozwolić użytkownikowi na wpisanie własnego elementu. W tym celu zmodyfikuj powyższy kod do postaci: Dim mojobiekt mojobiekt = InputBox("Wpisz obiekt()") ListBox1.Items.Add(mojObiekt) Aby usunąć obiekt na poziomie programowania po prostu otwórz listę elementów i usuń zbędny element. Aby użytkownik mógł usuwać elementy, niezbędne jest zastosowanie metody Remove(). Dodaj kolejny przycisk i nazwij go Usuń element. Następnie przypisz mu metodę: ListBox1.Items.Remove("HP") Aby wyczyścić listę zmodyfikuj kod do postaci: ListBox1.Items.Clear() Kontrolka ComboBox służy do prezentacji elementów w postaci listy rozwijalnej. Umieść teraz tą kontrolkę na swojej formie i wypełnij ją danymi w identyczny sposób, jak dla ListBox. Dodawanie elementów dla tej kontrolki także może się odbyć z wykorzystaniem metody Add(), a usuwanie z wykorzystaniem metody Remove(). 3/14

4 Rozbuduj formę o dwa nowe przyciski obsługujące komponent ComboBox: jeden do wprowadzania danych i jeden do usuwania. 5. Pobieranie obrazu do kontrolki PictureBox Utwórz nowy projekt, umieść w nim kontrolkę PictureBox i dwa przyciski. Pierwszy nazwij Otwórz, a drugi Zamknij. Zmień własność BordeStyler kontrolki PictureBox na FixedSingle, a tło na białe. Teraz wybierz własność Image celem otworzenia okna wyboru pliku. Wybierz dowolny obraz z zasobów lokalnych, po czym kliknij przycisk Open. Ten sam efekt możesz uzyskać poprzez następujący kod programu: Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load PictureBox1.Image = Image.FromFile("ścieżka dostepu") Należy także zmienić własność SizeMode na StretchImage celem dopasowania obrazka do wielkości okna. Teraz umożliwisz użytkownikowi wybieranie własnego obrazka do wyświetlania. Dodaj na formę kontrolkę OpenFileDialog. Ta kontrolka jest niewidoczna, ale można ją zaznaczyć w dolnej części ekranu. Aby umożliwić otwieranie tylko plików graficznych należy zdefiniować filtry rozszerzeń. We własności Filter wpisz: pliki JPEG *.JPG pliki GIF *.GIF pliki bitmap *.BMP. Następnie kliknij podwójnie na przycisk Otwórz i wpisz kod: If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then PictureBox1.Image = Image.FromFile(OpenFileDialog1.FileName) Zajmij się teraz przyciskiem Zamknij. Kliknij podwójnie na nim i wpisz kod: Me.Close() Dokonasz jeszcze jednej modyfikacji tej aplikacji. Pozwolisz na jej zamknięcie poprzez przycisk Esc na klawiaturze. Aby tego dokonać należy wykorzystać zdarzenie formy KeyPress, które sygnalizuje naciśnięcie któregokolwiek z klawiszy poza klawiszami specjalnymi. W oknie właściwości formy zmień własność KeyPreview na True. Zmień zakładkę na Events (ikona z błyskawicą) i kliknij dwukrotnie przy zdarzeniu KeyPress, po czym wpisz kod: Private Sub Form1_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles MyBase.KeyPress If e.keychar = Chr(27) Then Close() Klawiszowi Esc w tablicy ASCII odpowiada numer 27. Jeśli nie znasz tej tablicy, a chcesz wykorzystać przycisk do wywołania metody w aplikacji, użyj funkcji Asc(), a w nawiasie podaj przycisk wywołujący. 4/14

5 Rozbuduj aplikację aby przy próbie jej zamknięcia pojawiło się okno informujące o zamykaniu aplikacji. 6. Pole zaznaczania Kontrolka CheckBox przydaje się do zaznaczania więcej, niż jednego elementu powiązanego z daną kontrolką (status zapisany w Checked). Utwórz nowy projekt, nazwij go Koszyk zakupowy i dodaj siedem kontrolek Label, dwa przyciski i sześć elementów CheckBox. Przyciski nazwij: Licz i Resetuj. Tekst sześciu etykiet dobierz według uznania, tekst siódmej będzie wypełniany podczas działania aplikacji, zatem usuń wartość domyślną. Zadeklarujesz cenę towaru jako stałe. Aby policzyć wartość elementów użyjesz operatora matematycznego +=. Użyjesz także metody ToString do wyświetlania wartości koszyka. Dla przycisku Licz zdefiniuj metodę: Const Towar1 As Integer = 100 Const Towar2 As Integer = 500 Const Towar3 As Integer = 200 Const Towar4 As Integer = 80 Const Towar5 As Integer = 300 Const Towar6 As Integer = 150 Dim suma As Integer If CheckBox1.Checked Then suma += Towar1 If CheckBox2.Checked Then suma += Towar2 If CheckBox3.Checked Then suma += Towar3 If CheckBox4.Checked Then suma += Towar4 If CheckBox5.Checked Then suma += Towar5 If CheckBox6.Checked Then suma += Towar6 Label7.Text = suma.tostring("c") Dla przycisku Resetuj zdefiniuj metodę: CheckBox1.Checked = False CheckBox2.Checked = False CheckBox3.Checked = False CheckBox4.Checked = False CheckBox5.Checked = False CheckBox6.Checked = False Zmodyfikujesz teraz aplikację tak, aby po zaznaczeniu danego towaru jego nazwa została pogrubiona. Rozbuduj kod programu do postaci: Const Towar1 As Integer = 100 5/14

6 Const Towar2 As Integer = 500 Const Towar3 As Integer = 200 Const Towar4 As Integer = 80 Const Towar5 As Integer = 300 Const Towar6 As Integer = 150 Dim suma As Integer If CheckBox1.Checked Then suma += Towar1 Label1.Font = New Font(Label1.Font, FontStyle.Bold) Label1.Font = New Font(Label1.Font, FontStyle.Regular) If CheckBox2.Checked Then suma += Towar2 Label2.Font = New Font(Label2.Font, FontStyle.Bold) Label2.Font = New Font(Label2.Font, FontStyle.Regular) If CheckBox3.Checked Then suma += Towar3 Label3.Font = New Font(Label3.Font, FontStyle.Bold) Label3.Font = New Font(Label3.Font, FontStyle.Regular) If CheckBox4.Checked Then suma += Towar4 Label4.Font = New Font(Label4.Font, FontStyle.Bold) Label4.Font = New Font(Label4.Font, FontStyle.Regular) If CheckBox5.Checked Then suma += Towar5 Label5.Font = New Font(Label5.Font, FontStyle.Bold) Label5.Font = New Font(Label5.Font, FontStyle.Regular) If CheckBox6.Checked Then suma += Towar6 Label6.Font = New Font(Label6.Font, FontStyle.Bold) Label6.Font = New Font(Label6.Font, FontStyle.Regular) Label7.Text = suma.tostring("c") Opracował: Damian Krzesimowski Dokonaj modyfikacji programu, aby styl czcionki etykiety zmieniał się podczas zaznaczania odpowiadającego mu pola zaznaczania. W tym celu zdefiniuj metodę CheckedChanged. 7. Pole wyboru Podobnie, jak kontrolka CheckBox, tak samo RadioButton służy do zaznaczania elementów. Działanie tej kontrolki jest jednak nieco inne, tylko jedna ze zgrupowanych kontrolek RadioButton może być zaznaczona. Utwórz nowy projekt, umieść na formie jeden przycisk, trzy obiekty RadioButton i jeden Label. Domyślny tekst etykiety usuń, a pola wyboru nazwij: Czerwony, Zielony i Niebieski. Zdefiniuj metodę dla przycisku: Dim Kolor As String If RadioButton1.Checked Then Kolor = "Czerwony" Label1.ForeColor = Color.Red 6/14

7 If RadioButton2.Checked Then Kolor = "Zielony" Label1.ForeColor = Color.Green Kolor = "Niebieski" Label1.ForeColor = Color.Blue Label1.Text = Kolor Rozbuduj aplikację o kolejne trzy przyciski wyboru. Niech te przyciski działają niezależnie od poprzednich i pozwalają na formatowanie styli czcionki (Bold, Italic, Underline). Wykorzystaj dwie kontrolki GroupBox i umieść w nich po trzy przyciski wyboru. 8. Rysowanie linii Aby cokolwiek narysować na formie, należy wprowadzić obiekt graficzny metodą CreateGraphics(). Aby coś narysować możesz użyć następującego wyrażenia: Dim mojagrafika As Graphics = me.creategraphics Aby narysować prostokąt użyj wyrażenia: Dim mojagrafika As Graphics = PictureBox1.CreateGraphics Możesz także utworzyć pole tekstowe poprzez wyrażenie: Dim mojagrafika As Graphics = TextBox1.CreateGraphics Obiekt graficzny sam w sobie niczego nie rysuje dopóki nie wywołasz w nim odpowiednich metod. Musisz najpierw wywołać pisak jako narzędzie rysujące. Zrobisz to wyrażeniem: mojpisak = New Pen(Brushes.Kolor, SzerokośćLinii) Pierwszy argument definiuje kolor pisaka, a drugi szerokość linii. Przykładowy kod programu dla pędzla koloru niebieskiego o szerokości 10px: mojpisak = New Pen(Brushes.DarkBlue, 10). Pisak możesz także definiować następującym wyrażeniem: Dim mojpisak As Pen mojpisak = New Pen(Drawing.Color.Blue, 5) Teraz narysujesz prostą pojedynczą linię. Utwórz nowy projekt, umieść na formie przycisk, kliknij na nim podwójnie i wpisz następujący kod: pisak = New Pen(Brushes.DarkMagenta, 20) grafika.drawline(pisak, 60, 180, 220, 50) Zwróć uwagę na polecenie rysowania, podajesz tu współrzędne w postaci (x1, y1, x2, y2). Rozbuduj aplikację tak, aby narysowany został trójkąt. 9. Rysowanie prostokąta Prostokąt można narysować na dwa sposoby. Pierwszy to użycie metody DrawRectangle z podaniem lewego-górnego wierzchołka oraz szerokości i wysokości. Oczywiście należy także stworzyć obiekt graficzny i pisak. Utwórz nowy projekt, umieść przycisk i zdefiniuj dla niego metodę: 7/14

8 pisak = New Pen(Brushes.DarkMagenta, 5) grafika.drawrectangle(pisak, 10, 10, 100, 50) Drugi sposób to utworzenie prostokątnego obiektu i dopiero wtedy użycie metody DrawRectangle. Umieść na formie drugi przycisk i zdefiniuj dla niego metodę: Dim grafika2 As Graphics = Me.CreateGraphics Dim pisak2 As Pen pisak2 = New Pen(Brushes.DarkBlue, 10) Dim prostokat As New Rectangle prostokat.x = 110 prostokat.y = 10 prostokat.width = 100 prostokat.height = 50 grafika2.drawrectangle(pisak2, prostokat) Możesz także utworzyć prostokąt w jednej linii kodu: Dim prostokat As New Rectangle(X, Y, szerokość, wysokość) Nieważne ile razy figura zostanie narysowana w pewnym momencie zechcesz zmienić format linii na np. kropkowany, kreskowany, złożony ze znaków ^ itd. Możesz to zrobić poprzez polecenie: pedzel.dashstyle = Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dot Zmodyfikuj metodę pierwszego przycisku do postaci: pisak = New Pen(Brushes.DarkMagenta, 5) pisak.dashstyle = Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dot grafika.drawrectangle(pisak, 10, 10, 100, 50) Rozbuduj projekt o kolejne przyciski, które będą wywoływać metody rysowania prostokątów z parametrami definicji pędzla Dash, DashDot, DashDotDot i Solid. 10. Rysowanie elipsy Podstawą do rysowania elipsy i okręgu jest prostokąt. Oznacza to, że najpierw powinien być zdefiniowany obiekt prostokątny. Następnie można użyć metody DrawEllipse. Oczywiście jest możliwość narysowania elipsy bez uprzedniego przygotowania jej obramowania w postaci prostokąta, Poznasz obie metody. Utwórz nowy projekt, umieść na formie przycisk i zdefiniuj metodę: pisak = New Pen(Drawing.Color.DarkTurquoise, 5) Dim prostokat As New Rectangle prostokat.x = 10 prostokat.y = 10 prostokat.width = 200 prostokat.height = 100 8/14

9 grafika.drawellipse(pisak, prostokat) Metoda druga, czyli bez obramowania. Dodaj kolejny przycisk i zdefiniuj dla niego metodę: Dim pisak2 As Pen pisak2 = New Pen(Drawing.Color.Blue, 5) Dim grafika2 As Graphics = Me.CreateGraphics grafika2.drawellipse(pisak2, 110, 10, 200, 100) Zmodyfikuj program tak, aby rysowanymi figurami były dwa współśrodkowe okręgi. 11. Rysowanie tekstu Aby narysować tekst należy użyć metody DrawString w postaci: mojagrafika.drawstring(mojtekst, mojaczcionka, mojpedzel, X, Y) Czcionkę można zdefiniować zgodnie z przykładem: mojaczcionka = New System.Drawing.Font( Verdana, 20) Podane zostały tu tylko dwa argumenty, tj. nazwa i wielkość czcionki. Możesz także podać trzeci argument dotyczący stylu (FontStyle.Bold, FontStyle.Italic, FontStyle.Underline, FontStyle.Regular). Aby zdefiniować pędzel wykorzystaj następujące wyrażenie: Dim mojpedzel As Brush mojpedzel = New Drawing.SolidBrush(Color.KolorPedzla) Utwórz nowy projekt, umieść na formie przycisk I zdefiniuj dla niego metodę: Dim czcionka As Font Dim pedzel As Brush pedzel = New Drawing.SolidBrush(Color.BlueViolet) czcionka = New System.Drawing.Font("Candara", 20, FontStyle.Italic) grafika.drawstring("tekst do wyświetlenia", czcionka, pedzel, 10, 10) Jeśli nie chcesz tworzyć czcionki i pędzla musisz przedefiniować metodę. Utwórz drugi przycisk i zdefiniuj dla niego metodę: grafika.drawstring("drugi tekst do wyświetlenia", Me.Font, System.Drawing.Brushes.DarkMagenta, 10, 110) Wykorzystana zostanie czcionka istniejącego elementu, takiego jak forma i kolory systemowe. 12. Rysowanie wieloboku Wielobok jest figurą zamknięta, opisaną przez co najmniej trzy wierzchołki. Aby ją narysować należy podać współrzędne tych wierzchołków w postaci: Dim A1 As New Point(X1, Y1) Dim A2 As New Point(X2, Y2) 9/14

10 10/14 Opracował: Damian Krzesimowski Dim An As New Point(Xn, Yn) Po zdefiniowaniu współrzędnych musisz zdefiniować strukturę grupowania wszystkich punktów, czyli kolejność łączenia punktów, z wykorzystaniem wyrażenia: Dim mojepunkty As Point()={A1, A2,,An) Na końcu użyj metody DrawPoligon w następujący sposób: Dim mojagrafika As Graphics = Me.CreateGraphics mojagrafika.drawpoligon(mojpedzel, mojepunkty) Aby narysować trójkąt z wykorzystaniem opisywanej tu metody utwórz nowy projekt, umieść na formie przycisk i zdefiniuj dla niego metodę: Dim A As New Point(10, 10) Dim B As New Point(100, 50) Dim C As New Point(60, 150) Dim punkty As Point() = {A, B, C} pisak = New Pen(Drawing.Color.Blue, 5) grafika.drawpolygon(pisak, punkty) Czas na rysowanie czworoboku. Dodaj nowy przycisk i zdefiniuj dla niego metodę: Dim A As New Point(110, 110) Dim B As New Point(200, 150) Dim C As New Point(160, 250) Dim D As New Point(60, 300) Dim punkty As Point() = {A, B, C, D} pisak = New Pen(Drawing.Color.Red, 5) grafika.drawpolygon(pisak, punkty) Aby narysować wycinek koła użyj metody DrawPie w postaci: mojagrafika.drawpie(mojpedzel, X, Y, szerokość, wysokość, kątpoczątkowy, zakreskątowy) X i Y to współrzędne prostokąta obramowującego. Uwaga: kąty mierzone są w stopniach! Aby się przekonać, jak metodę zastosować w praktyce dodaj kolejny przycisk i definiuj dla niego metodę: Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click Dim pisak3 As Pen = New Pen(Drawing.Color.Green, 5) Dim grafika3 As Graphics = Me.CreateGraphics grafika3.drawpie(pisak3, 50, 50, 150, 150, 0, 60) Zmodyfikuj program tak, aby narysować sześciokąt foremny. 13. Wypełnianie figur kolorem Do celu wypełniania kształtów kolorem służą cztery metody: FillRectangle, FillEllipse, FillPolygon i FillPie. Niezbędna jest definicja pędzla w postaci: mojpedzel = New SolidBrush(Color.mojKolor)

11 Utwórz nowy projekt, umieść przycisk I zdefiniuj metodę: Opracował: Damian Krzesimowski Dim pedzel As Brush pisak = New Pen(Drawing.Color.Blue, 5) pedzel = New SolidBrush(Color.Coral) grafika.drawrectangle(pisak, 65, 50, 150, 150) grafika.fillrectangle(pedzel, 65, 50, 150, 150) Dodaj trzy przyciski i zdefiniuj dla nich metody rysujące i wypełniające kolorem: elipsę, pięciobok i wycinek koła. 14. Czasomierz Czasomierz (Timer)to interesująca kontrolka, która może być wykorzystana do zdarzeń zależnych od czasu. Przykładowo wykonasz teraz aplikację zegar elektroniczny. Utwórz nowy projekt i dodaj na formę kontrolkę Timer. Następnie dodaj kontrolę Label i zmień jej wielkość wedle uznania, natomiast czcionkę wyśrodkuj i wycentruj (własność ImageAlign). Ustaw także interwał czasomierza (Interval) na 1000 i jego własność Enabled na True. Kliknij czasomierz i zdefiniuj dla niego metodę: Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick Label1.Text = TimeOfDay Wykonasz teraz prosty stoper. Utwórz nowy projekt, umieść na formie kontrolkę Timer, trzy przyciski oraz jedną etykietę. Przyciski opisz jako: Start, Stop, Reset. Dla przycisku Start zdefinuj metodę: Timer1.Enabled = True Dla przycisku Stop zdefiniuj metodę: Timer1.Enabled = False Dla przycisku Reset zdefiniuj metodę: Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click Label1.Text = 0 Dla czasomierza zdefiniuj metodę: Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick Label1.Text = Val(Label1.Text) /14

12 Zmień własność Interval czasomierza na 10, a Enabled na False. Korzystając z kontrolki Timer utworzysz teraz elektroniczną kostkę sześcienną i wykorzystasz generator liczb pseudolosowych (funkcja Rnd). Ponieważ wynikiem działania funkcji Rnd są liczby ułamkowe z zakresu 0 do 1, a Ciebie interesuje zakres liczb całkowitych od 1 do 6, zdefiniujesz wyrażenie: n = Int(1 + Rnd() * 6) Utwórz nowy projekt, umieść na nim kontrolkę Timer, jeden przycisk i jedną etykietę. Zmień interwał czasomierza na 10. Musisz zdefiniować, kiedy czasomierz przestanie działać, temu celowi zostanie zdefiniowana zmienna m. W ciele klasy umieść kod: Dim m, n As Integer Dla czasomierza zdefiniuj metodę: Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick m = m + 10 If m < 1000 Then n = Int(1 + Rnd() * 6) Label1.Text = n Timer1.Enabled = False m = 0 Dla przycisku zdefiniuj metodę: Timer1.Enabled = True Przebuduj poprzednią aplikację w taki sposób, aby to użytkownik decydował o tym, kiedy zatrzymać działanie czasomierza i wyświetlić wskazanie kostki. 15. Animacje Pomimo, że język Visual Basic nie jest opracowany do tworzenia animacji, można w nim kilka ciekawych rzeczy wykonać. Wykorzystasz w tym celu kontrolkę czasomierza. W pierwszym projekcie utworzysz obiekt przemieszczający się wzdłuż prostej z jednostajną prędkością. Na formę wprowadź PictureBox (nie przesadź z wielkością kontrolki musi mieć miejsce na ruch) i zaimportuj tu dowolny obrazek (własność BackgroundImage). Ustaw własność BackgroundImageLayout na Stretch. Teraz wprowadź kontrolkę czasomierza i ustaw interwał na 100. Następnie dodaj dwa przyciski, pierwszy opisz Animuj, a drugi Stop. Użyjesz własności Left pola obrazka do stworzenia ruchu. PictureBox.Left oznacza odległość kontrolki od lewej krawędzi formy. Kliknij czasomierz i zdefiniuj metodę: Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick If PictureBox1.Left < Me.Width Then PictureBox1.Left = PictureBox1.Left + 10 PictureBox1.Left = 0 12/14

13 Me.Width oznacza szerokość formy. Jeśli obrazek wyjdzie poza formę po stronie prawej, pojawi się po lewej stronie. Wartość 10 oznacza krok przesunięcia obrazka, razem z interwałem 100 daje prędkość 100px/1s. Czasomierz musi być aktywowany, w tym celu zdefiniuj metodę dla przycisku Animuj: Timer1.Enabled = True Aby zatrzymać animację zdefiniuj metodę dla przycisku Stop: Timer1.Enabled = False Zwiększ dziesięciokrotnie szybkość przesuwania obrazka i zmień trajektorię jego ruchu z lewa-góra na prawa-dół. Pamiętaj o tym, że obrazek ucieka poza krawędź formy. Teraz wykonasz graficzna kostkę do gry. Utwórz nowy projekt, wprowadź na formę czasomierz i ustaw jego interwał na 100. Teraz wprowadź pole graficzne, które będzie stanowiło powierzchnię kostki. Zmień jego rozmiar na niemal całą formę, robiąc miejsce na przycisk, który teraz dodaj. W procedurze wykonywanej przez czasomierz utworzysz obiekt graficzny i pisak. Następnie dodasz pętlę Do i instrukcję wyboru Case. Dla przycisku zdefiniuj metodę: Timer1.Enabled = True Dla czasomierza zdefiniuj metodę: Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick Dim t As Integer t = 0 Do PictureBox1.Refresh() Dim n As Integer pisak = New Pen(Drawing.Color.DarkOliveGreen, 10) Dim grafika As Graphics = PictureBox1.CreateGraphics n = Int(6 * Rnd()) + 1 Select Case n Case 1 grafika.drawellipse(pisak, 80, 80, 10, 10) Case 2 grafika.drawellipse(pisak, 40, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 120, 10, 10) Case 3 grafika.drawellipse(pisak, 40, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 80, 80, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 120, 10, 10) Case 4 grafika.drawellipse(pisak, 40, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 40, 120, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 120, 10, 10) 13/14

14 Case 5 grafika.drawellipse(pisak, 40, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 80, 80, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 40, 120, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 120, 10, 10) Case 6 grafika.drawellipse(pisak, 40, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 40, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 40, 80, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 80, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 40, 120, 10, 10) grafika.drawellipse(pisak, 120, 120, 10, 10) End Select t = t + 1 Loop Until t > 1000 Timer1.Enabled = False Rozbuduj program tak, aby zasymulować rzut dwoma kostkami. Potrzebujesz drugiego pola graficznego. 14/14

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Aplikacje geodezyjne

Aplikacje geodezyjne Aplikacje geodezyjne 1. Azymut ze współrzędnych Utwórz nowy projekt o nazwie Azymut. W oknie rozmieść kontrolki mniej więcej zgodnie z rysunkiem. Obiekty mają zmienione następujące wartości cech: cecha

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

wstawianie przycisków umożliwiających wybieranie wartości poprzez klikanie strzałek

wstawianie przycisków umożliwiających wybieranie wartości poprzez klikanie strzałek VBA Excel Formularz Formanty Label wstawianie etykiet TextBox wstawianie pól tekstowych ComboBox wstawianie pól kombi ComboBox wstawianie pól kombi ComboBox wstawianie pól kombi OptionButton wstawianie

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Zdarzenie Zachodzi gdy Kolejność zdarzeń Kolejność Zdarzenie Opis uwaga: CausesValidation True.

Zdarzenie Zachodzi gdy Kolejność zdarzeń Kolejność Zdarzenie Opis uwaga: CausesValidation True. Kolejny wykład w cyklu Akademii PC Kuriera poświęconej programowaniu w Visual Basic.NET rozpoczniemy od kontynuacji opisu znaczenia i roli zdarzeń w aplikacji. Z pierwszego odcinka uważny czytelnik zapamiętał

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Opracował: Ryszard Olchawa Poniższy opis dotyczy aplikacji okienkowej w systemie Windows lub Linux bazującej na obiektowej bibliotece rofrm stworzonej w środowisku GcIde.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Obsługa grafiki w Delphi, rysowanie na płótnie, obsługa myszki, zapisywanie obrazków do plików, bitmapy pozaekranowe.

Obsługa grafiki w Delphi, rysowanie na płótnie, obsługa myszki, zapisywanie obrazków do plików, bitmapy pozaekranowe. Programowanie Wizualno-Obiektowe (studia zaoczne - inżynieria komputerowa) Zajęcia z Delphi 5, program 1 Temat: Zadanie: Obsługa grafiki w Delphi, rysowanie na płótnie, obsługa myszki, zapisywanie obrazków

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5 Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa 1. Opracuj aplikację realizującą obliczenia na podstawie danych wpisywanych w komponencie

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ 1. Na dysku STUDENT we własnym folderze utwórz podfolder o nazwie: WarMax. 2. Uruchom program Delphi. 3. Zapamiętaj w folderze WarMax poszczególne pliki tworzące

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Obiekty, własności, metody i zdarzenia

Obiekty, własności, metody i zdarzenia Każda podróż zaczyna się w jakimś miejscu. Autor ma nadzieję, prezentowany cykl sześciu artykułów pozwoli każdemu z czytelników (niezależnie od posiadanej wiedzy na temat programowania), rozpocząć podróż

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl To jeden z ostatnich odcinków naszego kursu. Mam nadzieję, że pisanie własnego programu było ciekawym doświadczeniem. Zaproponowana w tym odcinku funkcja uatrakcyjni twój program. Stworzymy tak zwane okno

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Formatki tworzenie,

Visual Basic for Applications. Formatki tworzenie, Visual Basic for Applications Formatki tworzenie, sterowanie, właściwości. Podstawowe typy kontrolek: Wybrane właściwości obiektu UserForm: BackColor kolor wypełnienia tła formatki, BorderStyle fmborderstylenone/fmborderstylesingle,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET.

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Czym są procedury? Efektywne tworzenie często polegać będzie na ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje mobilne. Pliki zasobów, grafiki, menu, podpinanie zdarzeń. dr Tomasz Jach Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski

Aplikacje mobilne. Pliki zasobów, grafiki, menu, podpinanie zdarzeń. dr Tomasz Jach Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Aplikacje mobilne Pliki zasobów, grafiki, menu, podpinanie zdarzeń dr Tomasz Jach Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Pliki zasobów Jak już robiliśmy wcześniej sporo rzeczy w Androidzie umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

JAVA CZ.2 Programowanie obiektowe. poniedziałek, 20 kwietnia 2009

JAVA CZ.2 Programowanie obiektowe. poniedziałek, 20 kwietnia 2009 JAVA CZ.2 Programowanie obiektowe Przygotowanie projektu aplikacji 1. File >New Project 2. Z listy Categories z panelu Projects wybieramy Java Application. Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem Next. 3.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu Programowanie obiektowe i GUI Tworzenie nowego projektu/programu Ścieżka: menu Plik -> Nowy -> Projekt (w okienku wybieramy: Szablony \ Visual C++ \ CLR \ Nowy Projekt CLR). CLR - Common Language Runtime

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

WASM AppInventor Lab 3. Rysowanie i animacja po kanwie PODSTAWY PRACY Z KANWAMI

WASM AppInventor Lab 3. Rysowanie i animacja po kanwie PODSTAWY PRACY Z KANWAMI Rysowanie i animacja po kanwie PODSTAWY PRACY Z KANWAMI Kanwa, to komponent służący do rysowania. Można ją dodać w Designerze przeciągając komponent Canvas z sekcji Basic. W celu ustawienia obrazka jako

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 15 JavaScript wprowadzenie do JavaScript

Zajęcia nr 15 JavaScript wprowadzenie do JavaScript Zajęcia nr 15 JavaScript wprowadzenie do JavaScript Prowadzący: Andrzej Gąsienica-Samek, strona kółka www.atinea.pl/kolko Wprowadzenie do jsfiddle.net Uruchom Chrome i wejdź na stronę http://jsfiddle.net.

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1 Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 1 Edytor raportu SigmaNEST to wszechstronne narzędzie umożliwiające zarówno dostosowanie każdego raportu pod specyficzne oczekiwania klienta,

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Kod źródłowy programu: program Grafika1; uses crt, graph; (1) var sterownik, tryb:smallint; (2)

Kod źródłowy programu: program Grafika1; uses crt, graph; (1) var sterownik, tryb:smallint; (2) Grafika w Pascalu. Do tej pory, tworząc programy w Pascalu, wykorzystywaliśmy jedynie tryb tekstowy. Jednak Pascal, tak jak i inne języki programowania, umoŝliwia korzystanie równieŝ z trybu graficznego.

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania.

Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania. Nazwa implementacji: Robot biedronka Autor: Jarosław Żok Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania. Gra została zaimplementowana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele

Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele W swoim folderze utwórz folder o nazwie 5_11_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie stosu lub kolejki w środowisku Visual Basic 2005

Ćwiczenie laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie stosu lub kolejki w środowisku Visual Basic 2005 Ćwiczenie laboratoryjne Oprogramowanie i badanie stosu lub kolejki w środowisku Visual Basic 2005 Tematy ćwiczenia realizacja stosu lub kolejki dla tablicowej lub listowej reprezentacji. operacje na stosie

Bardziej szczegółowo

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić...

learningpanel - materiały pomocnicze - JAK ZROBIĆ... Jak zrobić... Jak zrobić... W tym dziale prezentujemy przepisy "krok po kroku" jak stworzyć różne aplikacje multimedialne w generatorze lekcji learningpanel. APLIKACJA I: Zestaw ćwiczeń i zadań testowych. Przykład aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy GUI cz. 2 i 3 - zadania

Podstawowe elementy GUI cz. 2 i 3 - zadania Podstawowe elementy GUI cz. 2 i 3 - zadania Jak już robiliśmy wcześniej sporo rzeczy w Androidzie umieszczamy w plikach xml (np. strings.xml). Jest to dobra praktyka, w plikach zasobów możemy umieszczać

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska

Programy. Z Delphi. Opracowała Małgorzata Roguska Programy Z Delphi Opracowała Małgorzata Roguska Program 1 Napiszmy pierwszy program 1. Ustaw przycisk Button1 z zakładki Standard 2. Zmie warto Caption z Inspektora Obiektów na przycisk1 3. Ustaw na formularzu

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo