Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski"

Transkrypt

1 Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski

2 Spis treści Pierwsze kroki Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy... 2 Podłączanie urządzeń bezprzewodowych...20 DODATKOWE FUNKCJE Dodawanie urządzeń USB...22 Dołączone oprogramowanie...25 Poznajemy router...33 Panel przedni...33 Panel tylny...34 Dane techniczne...35 Charakterystyka techniczna...35 Wymagania systemowe...36 KORZYSTANIE Z ROUTERA Włączanie funkcji automatycznego uaktualniania w routerze Belkin. 37 Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego routera przez interfejs Resetowanie routera...42 Przywracanie ustawień domyślnych routera...42 Przywracanie ustawień domyślnych za pomocą interfejsu WWW routera Rozwiązywanie problemów, pomoc techniczna, gwarancja...45 Rozwiązywanie problemów...45 Pomoc techniczna...54 Dwuletnia ograniczona gwarancja na produkt firmy Belkin International Inc Informacje wymagane prawem i dotyczące bezpieczeństwa..58 Deklaracja zgodności z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i zakłóceń elektromagnetycznych...58 Europa Deklaracja zgodności z przepisami unijnymi Bezpieczeństwo informacje ogólne:....59

3 Pierwsze kroki Zawartość opakowania Przygotowania Router N600 DB N+ do sieci bezprzewodowej Przewód ethernetowy (podłączony do routera) Zasilacz (podłączony do routera) Karta ustawień sieci (przyłączona do routera) Skrócona instrukcja przygotowania do pracy Umiejscowienie routera Dla zapewnienia najlepszego działania router powinien znajdować się obok modemu, w otwartym miejscu i z dala od dużych obiektów metalowych i magnesów, np. tych instalowanych w głośnikach. Siłę sygnału bezprzewodowego poprawia ustawienie routera ponad poziomem podłogi. 1

4 Pierwsze kroki Przygotowanie do pracy Podłączanie routera N600 DB Wyłącz modem, odłączając jego zasilacz. W niektórych modemach zasilanie jest podtrzymywane z baterii. W takim przypadku również to zasilanie należy odłączyć. Podłącz router do modemu za pomocą przewodu (jest już podłączony). Uruchom modem, podłączając jego zasilacz. Jeśli w modemie znajduje się bateria do podtrzymywanie zasilania, teraz można ją ponownie podłączyć. Może być konieczne naciśnięcie przycisku reset na 10 sekund. Uruchom router, podłączając jego zasilacz. 2

5 Pierwsze kroki Podłączanie do routera Odczytaj identyfikator (nazwę) sieci ze stopki routera Belkin. Kiedy wyświetli się odpowiedni monit, wprowadź hasło (klucz zabezpieczający) podany na karcie. Nie możesz znaleźć karty? Domyślna nazwa sieci i hasło są także nadrukowane na stopce routera. Kiedy urządzenie połączy się z routerem, otwórz w przeglądarce stronę Zostanie wyświetlona strona główna routera. Za pomocą komputera, tabletu lub smartfona nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową wskazaną na karcie z ustawieniami sieci. Informacje na temat podłączania urządzeń bezprzewodowych można znaleźć w części Podłączanie urządzeń bezprzewodowych na stronie 20. 3

6 Pierwsze kroki Jeśli strona główna routera się nie ładuje, należy spróbować uzyskać do niej dostęp przez adres Kliknij zielony przycisk Detect my connection (Wykryj moje połączenie). (Jeśli wolisz skonfigurować router ręcznie, kliknij łącze set it up manually (skonfiguruj ręcznie) i przejdź do strony 11). Po kilku chwilach router powinien automatycznie wykryć połączenie internetowe i wykonać restart. Może to zająć od 30 sekund do 3 minut w zależności od typu połączenia. Jeśli router nie może sam nawiązać połączenia internetowego, może wyświetlić monit o zrestartowanie modemu lub udostępnienie nazwy użytkownika i hasła, jeśli dane połączenie tego wymaga. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie. 4

7 Pierwsze kroki Kiedy router połączy się z Internetem, sprawdzi, czy jest dostępne uaktualnienie oprogramowania sprzętowego. Jeśli jest, router udostępni opcję zainstalowania go. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego może do 5 minut. 5

8 Pierwsze kroki Jeśli nie ma dostępnych uaktualnień, router kontynuuje konfigurację. 6

9 Pierwsze kroki Na następnym ekranie użytkownik proszony jest o zmianę nazwy sieci i hasła. Aby ułatwić późniejsze podłączenie już posiadanych urządzeń bezprzewodowych do nowego routera, warto ustawić taką nazwę sieci (SSID) i hasło jak w starym routerze. W przypadku zmiany nazwy sieci i hasła należy zapisać je na karcie serwisowej znajdującej się na stopce routera. Następnie należy nawiązać połączenie z nową siecią. Jeśli te wartości mają zostać zmienione, należy je wprowadzić w odpowiednich polach i kliknąć polecenie Save and Continue (Zapisz i kontynuuj). (Uwaga: hasło musi mieć długość przynajmniej 8 znaków). 7

10 Pierwsze kroki Na tym etapie warto zarejestrować router. To ułatwi sprawę działowi pomocy technicznej, gdyby z routerem wystąpiły problemy. Wystarczy wypełnić wymagane pola i kliknąć polecenie Complete Registration (Wykonaj rejestrację). Jeśli nie chcesz wykonywać rejestracji, kliknij Register Later (Zarejestruj później). 8

11 Pierwsze kroki Na następnym ekranie można pobrać opcjonalne oprogramowanie oferowane w pakiecie z routerem. Widoczne są tu opcjonalne programy dostępne dla routera, np. oprogramowanie USB umożliwiające drukowanie przez port USB z routera. Aby pobrać i zainstalować dowolny z tych programów, wystarczy kliknąć przycisk odpowiedni do urządzenia. Po zakończeniu instalowania opcjonalnego oprogramowania kliknij pozycję Thanks, take me to the dashboard (Dziękuję, przejdź do pulpitu nawigacyjnego). Gratulujemy! Teraz wyświetlany jest pulpit nawigacyjny routera. Router jest skonfigurowany i gotowy do pracy. 9

12 Pierwsze kroki Korzystanie z przycisku WPS 1. W komputerze lub innym urządzeniu Wi-Fi, które ma nawiązać bezprzewodowe połączenie z routerem, uruchom funkcję WPS Push Button Connection (WPS PBC). Często funkcja ta jest uruchamiana albo przyciskiem w oprogramowaniu dołączonym do urządzenia, albo fizycznym przyciskiem na samym urządzeniu, oznaczonym jako WPS, PBC lub Security. 2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na routerze. Kontrolka WPS (niewielka kontrolka nad przyciskiem WPS) miga na niebiesko. To oznacza, że router nasłuchuje innych urządzeń Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia kontrolka przestaje migać i świeci światłem ciągłym. Potem gaśnie. Jeśli połączenia nie udało się nawiązać, kontrolka miga na pomarańczowo. Można spróbować ponownie wykonać opisane czynności. Ten proces można powtórzyć dla każdego urządzenia z funkcją WPS, które ma zostać podłączone do sieci. 10

13 Pierwsze kroki Ręczne konfigurowanie połączenia internetowego W przeglądarce wpisz adres Można także spróbować otworzyć adres Teraz powinno nastąpić automatyczne wyświetlenie strony powitalnej routera. Kliknij łącze Set it up manually (Skonfiguruj ręcznie). Wybierz typ połączenia udostępniany przez dostawcę Internetu. Opisy typów połączeń można znaleźć na stronie 16. Jeśli wybrany typ połączenia wymaga podania dodatkowych informacji (np. nazwa użytkownika i hasło dostępu do usługi dostawcy), system poprosi o ich podanie. Na następnym ekranie użytkownik proszony jest o zmianę nazwy sieci i hasła. Aby ułatwić późniejsze podłączenie już posiadanych urządzeń bezprzewodowych do nowego routera, warto ustawić taką nazwę sieci (SSID) i hasło jak w starym routerze. 11

14 Pierwsze kroki Jeśli te wartości mają zostać zmienione, należy je wprowadzić w odpowiednich polach i kliknąć polecenie Save and Continue (Zapisz i kontynuuj). (Uwaga: hasło musi mieć długość przynajmniej 8 znaków). Kliknij pozycję Great, what s next? (Świetnie, co dalej?). W przypadku zmiany nazwy sieci i hasła należy zapisać je na karcie serwisowej znajdującej się na stopce routera. Następnie należy nawiązać połączenie z nową siecią. Informacje na ten temat znajdują się na stronie

15 Pierwsze kroki Na tym etapie warto zarejestrować router. To ułatwi sprawę działowi pomocy technicznej, gdyby z routerem wystąpiły problemy. Wystarczy wypełnić wymagane pola i kliknąć polecenie Complete Registration (Wykonaj rejestrację). Jeśli nie chcesz wykonywać rejestracji, kliknij Register Later (Zarejestruj później). Na następnym ekranie można pobrać opcjonalne oprogramowanie oferowane w pakiecie z routerem. Widoczne są tu opcjonalne programy dostępne dla routera, np. oprogramowanie USB umożliwiające drukowanie przez port USB z routera. Aby pobrać i zainstalować dowolny z tych programów, wystarczy kliknąć przycisk odpowiedni do urządzenia. Po zakończeniu instalowania opcjonalnego oprogramowania kliknij pozycję Thanks, take me to the dashboard (Dziękuję, przejdź do pulpitu nawigacyjnego). 13

16 Pierwsze kroki Gratulujemy! Teraz wyświetlany jest pulpit nawigacyjny routera. Router jest skonfigurowany i gotowy do pracy. Status połączenia internetowego jest wyświetlany w lewym górnym rogu strony głównej routera. Jeśli status jest inny niż Online, wyświetlane są informacje na temat rozwiązywania problemów. 14

17 Pierwsze kroki Ręczne konfigurowanie połączenia internetowego routera z poziomu pulpitu nawigacyjnego Aby ręcznie skonfigurować połączenie z dostawcą Internetu, z listy w części Internet WAN (Połączenie internetowe WAN) wybierz pozycję Connection type (Typ połączenia). 15

18 Pierwsze kroki Połączenie dynamiczne Osoby łączące się z Internetem przez sieć kablową lub światłowodową zazwyczaj wymagają połączenia dynamicznego. Niektórzy klienci wymagają połączenia PPPoE. Najlepiej najpierw spróbować nawiązać połączenie dynamiczne. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Dynamic (Dynamiczne) i naciśnij przycisk Next (Dalej). 16

19 Pierwsze kroki Zazwyczaj podawanie nazwy hosta nie jest wymagane. Kliknij Save (Zapisz). Nastąpi restart routera. Jeśli po kilku minutach status Internetu zmieni się na Online, konfiguracja jest już zakończona. Teraz można korzystać z Internetu. Jeśli ta procedura nie działa, zrestartuj modem i powtórz wszystkie opisane czynności. Jeśli taka konfiguracja nie działa, spróbuj skonfigurować połączenie PPPoE. 17

20 Pierwsze kroki Połączenie PPPoE Niektórzy klienci wymagają połączenia PPPoE. Tym razem wybierz połączenie PPPoE i naciśnij przycisk Next (Dalej). 18

21 Pierwsze kroki Wpisz nazwę użytkownika i hasło podane przez dostawcę Internetu i naciśnij przycisk Save (Zapisz). Zignoruj pozostałe pola (chyba że dostawca Internetu wymaga wprowadzenia tam określonych danych). Nastąpi restart routera. Jeśli po kilku minutach status Internetu zmieni się na Connected (Połączono), konfiguracja jest już zakończona. Teraz można korzystać z Internetu. Jeśli ta procedura nie działa, zrestartuj modem i powtórz wszystkie opisane czynności. 19

22 Pierwsze kroki Podłączanie urządzeń bezprzewodowych ios (iphone, ipad oraz ipod touch) 1. Otwórz aplikację Ustawienia i wybierz pozycję menu Wi-Fi. 2. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. Jeśli to konieczne, podaj hasło. Android (telefony i tablety) 1. Otwórz aplikację Ustawienia i wybierz pozycję Wireless and Network (Bezprzewodowe i sieć). 2. Tam wybierz Wi-Fi to spowoduje wyświetlenie dostępnych sieci. 3. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. Jeśli to konieczne, podaj hasło. Mac OS X W systemie Mac w prawej części paska menu znajduje się ikona wyświetlająca listę dostępnych sieci bezprzewodowych. 1. Kliknij ikonę symbolizującą fale sieci bezprzewodowej. 2. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. Jeśli to konieczne, podaj hasło. 20

23 Pierwsze kroki Windows 7 W prawej części paska zadań znajduje się ikona wyświetlająca listę dostępnych sieci bezprzewodowych. 1. Lewym przyciskiem myszy kliknij ikonę przypominającą paski wskaźnika siły sygnału. 2. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. W razie konieczności podaj hasło (klucz sieciowy). Windows Vista i Windows XP W prawej części paska zadań znajduje się ikona wyświetlająca listę dostępnych sieci bezprzewodowych. 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę przypominającą komputer z falami radiowymi (XP) lub dwa komputery (Windows Vista). 2. Wybierz z menu pozycję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe (XP) lub Podłącz do sieci (Vista). 3. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. W razie konieczności podaj hasło (klucz sieciowy). 21

24 DODATKOWE FUNKCJE Dodawanie urządzeń USB 22

25 Dodatkowe funkcje Dodawanie napędu Do portu USB routera można podłączyć dysk twardy lub napęd Flash USB w celu udostępnienia jego zasobów. Po podłączeniu można udostępniać pliki i muzykę innym komputerom i urządzeniom w sieci. Podłącz napęd USB do portu USB z tyłu routera. Możliwe jest ręczne sprawdzenie stanu podłączonego napędu w tym celu należy otworzyć aplikację USB Print and Storage Manager. W razie problemów z udostępnianiem napędu w sieci należy przeczytać część Rozwiązywanie problemów niniejszej instrukcji. Niektóre dyski twarde USB wymagają większej mocy niż ta dostępna z portu USB routera. W takich przypadkach napęd albo nie jest rozpoznawany, albo jest widoczny tylko przez krótki czas. Jeśli napęd jest wyposażony w opcjonalny zasilacz, podłącz ten zasilacz na czas przyłączenia napędu do routera. Dodawanie drukarki Drukarkę można dodać do sieci przez port USB routera. Po podłączeniu można drukować na jednej drukarce z różnych komputerów i urządzeń w sieci bezprzewodowej. Podłącz przewód USB drukarki do portu USB znajdującego się z tyłu routera. Istnieje możliwość ręcznego sprawdzenia statusu udostępnianej drukarki. W tym celu należy przejść do okna programu USB Print and Storage Manager, które można otworzyć przez ikonę Belkin znajdującej się w pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac). W razie problemów z udostępnianiem drukarki w sieci należy przeczytać część Rozwiązywanie problemów niniejszej instrukcji. Uwaga: każdy komputer korzystający z drukarki musi mieć zainstalowane oprogramowanie Belkin oraz sterownik danej drukarki. Jeśli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, oprogramowanie Belkin USB Print and Storage Manager prosi o jego zainstalowanie. 23

26 Dodatkowe funkcje Dodawanie innych urządzeń USB Przez router można także udostępniać inne urządzenia USB. Urządzenie należy podłączyć do portu USB znajdującego się z tyłu routera. Komputery, na których działa oprogramowanie Belkin USB Print and Storage Manager, mają dostęp do udostępnianego urządzenia. 24

27 Dodatkowe funkcje Dołączone oprogramowanie USB Print and Storage Manager Oprogramowanie USB Print and Storage Manager pomaga w zarządzaniu i monitorowaniu drukarek, skanerów, dysków twardych oraz innych urządzeń podłączonych do portu USB routera i udostępnianych w sieci. 25

28 Dodatkowe funkcje Dostęp gościnny Istnieje możliwość skonfigurowania dostępu gościnnego zezwolenia komuś na korzystanie z Internetu ale bez dostępu do zasobów naszej sieci. Nazwa sieci i hasło dostępu gościnnego znajdują się na karcie ustawień sieci pod podstawką routera. Sam dostęp gościnny jest możliwy bez podania hasła. Jednak próba skorzystania z Internetu powoduje wyświetlenie strony logowania. Żeby można było przejść dalej, konieczne jest wpisanie hasła dostępu gościnnego. 26

29 Dodatkowe funkcje Media Server by mytwonky Media Server by mytwonky umożliwia nadawanie muzyki, filmów i zdjęć z routera do różnych urządzeń DLNA/UPnP podłączonych do sieci. Aby móc korzystać z oprogramowania Media Server by mytwonky, trzeba do wolnego gniazda USB z tyłu routera podłączyć urządzenie pamięci masowej USB zawierające materiały multimedialne. Router zaczyna automatycznie udostępniać te materiały innym urządzeniom w sieci. Aby skonfigurować oprogramowanie Media Server by mytwonky, otwórz stronę i wybierz opcję Media Server. Na stronie konfiguracji dostępny jest szereg ustawień: DLNA Server (Serwer DLNA): Włącza lub wyłącza serwer multimediów Nazwa serwera: Nazwa, pod którą inne urządzenia będą widziały materiały multimedialne Refresh (Odśwież): Powoduje ponowne przeskanowanie urządzeń pamięci masowej USB w poszukiwaniu materiałów multimedialnych Shared Drives (Udostępniane napędy): Wyświetla informacje na temat podłączonych urządzeń oraz ich stanu. Dostępne są takie informacje jak nazwa napędu, pojemność oraz to, czy urządzenie udostępnia materiały multimedialne. Router uwzględnia wprowadzone zmiany po kliknięciu przycisku Save (Zapisz). 27

30 Dodatkowe funkcje Dostępne są cztery różne opcje filtrowania: 1. Blokowanie stron szkodliwych, przeznaczonych tylko dla dorosłych lub niewłaściwych dla rodzin. 2. Blokowanie stron szkodliwych i przeznaczonych tylko dla dorosłych 3. Blokowanie stron szkodliwych 4. Brak filtrów Jeśli uważasz, że jakąś stronę należy dodać do listy filtrowanych, możesz przesłać zgłoszenie na pod adresem safeweb.norton.com. Filtrowanie materiałów może nie działać zgodnie z zamierzeniem gdy: 1. Nawiązujesz połączenie przez router VPN. 2. W połączeniu z Internetem korzystasz z serwera proxy. Website Filters (Filtry stron internetowych). Rozwiązanie bazuje na oprogramowaniu Norton 3. Strona odwiedzona wcześniej znajduje się w pamięci podręcznej. 4. Ręcznie ustawiono adresy serwerów DNS w komputerze, tablecie lub smartfonie. Filtry stron internetowych zapewniają pierwszą warstwę ochrony dla całej sieci domowej. Zabezpiecza wszystkie urządzenia w mieszkaniu przed niebezpiecznymi i niewłaściwymi stronami internetowymi. 28

31 Dodatkowe funkcje Intellistream QoS Po zakończeniu wyświetlane są wyniki. Intellistream daje pierwszeństwo ruchowi sieciowemu związanemu z materiałami wideo i grami, co zapewnia płynniejszy dostęp do takich materiałów. Funkcję Intellistream można włączyć na dwa sposoby: Wykonać test szybkości: Aby funkcja Intellistream mogła zapewnić maksymalny komfort korzystania z materiałów multimedialnych, router musi w przybliżeniu znać szybkość łącza internetowego. Kliknij polecenie Run a Speed Test (Wykonaj test szybkości). To spowoduje rozpoczęcie testu. 29

32 Dodatkowe funkcje Jeśli łącze internetowe zapewnia szybkość większą niż 70 Mb/s (przy pobieraniu), Intellistream QoS tylko poprawi komfort przesyłania danych. Refresh (Odśwież) To spowoduje ponowne przetestowanie szybkości. Router uwzględnia wprowadzone zmiany po kliknięciu przycisku Save (Zapisz). 30

33 Dodatkowe funkcje Manual set (Ustawienie ręczne) to pozwala ustawić przybliżoną szybkość wymiany danych z Internetem. Jeśli nie znasz szybkości swojego łącza internetowego, skontaktuj się z dostawcą Internetu. Router uwzględnia wprowadzone zmiany po kliknięciu przycisku Save (Zapisz). Funkcja Intellistream jest teraz włączona. 31

34 Dodatkowe funkcje Konfiguracja IPv6 W nowej wersji protokołu internetowego (IP) zastosowano adresy 128-bitowe, co pozwoliło zrealizować dodatkowe funkcje niedostępne w obecnych adresach IP. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu dostawca internetowy obsługuje protokół IPv6, należy się z nim skontaktować. Pass-Through (Przepuszczanie) Urządzenia podłączone do routera mogą się komunikować z użyciem właściwych pakietów IPv6, ale informacje są wysyłane do wszystkich podłączonych urządzeń. Metoda pass-through nie jest wydajna i nie zaleca się jej stałego stosowania. 32

35 Poznajemy router Panel przedni A B B) Kontrolka i przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS) Znajdujący się na przedzie routera przycisk WPS pomaga w nawiązaniu bezpiecznego połączenia między routerem a innymi urządzeniami Wi-Fi z funkcją WPS, np. komputerami. Aby skorzystać z funkcji WPS na routerze, przeczytaj część Pierwsze kroki > Dodawanie komputerów do sieci > Korzystanie z przycisku WPS. Niewielka kontrolka obok przycisku WPS pokazuje, co się dzieje podczas ustanawiania połączenia z użyciem funkcji WPS. Wył.: Brak aktywności Miga na niebiesko: router nasłuchuje komputerów lub innych urządzeń z funkcją WPS. A) Kontrolka stanu routera O stanie routera informuje kontrolka z przodu urządzenia. Wył.: router nie jest podłączony do zasilania. Świeci na niebiesko: router nawiązał bezpieczne połączenie z komputerem lub innym urządzeniem. Pomarańczowa: połączenia nie nawiązano. Miga na niebiesko: trwa uruchamianie routera. Świeci na niebiesko: router jest połączony z Internetem. Świeci na pomarańczowo: Wykryto modem, ale router nie jest połączony z Internetem. Miga na pomarańczowo: router nie wykrywa modemu. Modem jest wyłączony, nie jest podłączony do routera, albo nie reaguje. 33

36 Poznajemy router Panel tylny A B C DE A) Złącze modemu (sieci WAN) Do tego złącza należy podłączyć modem za pomocą przewodu ethernetowego. B) Złącza urządzeń podłączanych przewodowo (LAN) Służą do podłączania komputerów oraz innych urządzeń sieciowych drogą przewodową za pomocą kabli ethernetowych. C) Port USB Drukarka, napęd lub inne urządzenie USB podłączone do tego portu jest udostępniane w sieci. Każdemu portowi USB odpowiada kontrolka informująca o jego statusie. Wył.: urządzenie USB nie jest podłączone lub nie jest używane. Miga: nie odłączaj urządzenia poczekaj, aż kontrolka zgaśnie. Wł.: urządzenie USB jest podłączone i udostępniane w sieci. D) Przycisk Reset Ten przycisk służy do restartowania routera w sporadycznych przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Resetowanie routera nie powoduje skasowania ustawień. Ten przycisk może także służyć do przywracania ustawień fabrycznych. Więcej informacji można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów. E) Złącze zasilania Do tego gniazda należy podłączyć przewód prowadzący z zasilacza dołączonego do zestawu. 34

37 Dane techniczne Charakterystyka techniczna Wbudowany bezprzewodowy punkt dostępowy n Wykorzystując technologię dwupasmową, router tworzy dwie osobne sieci (jedną w paśmie 2,4 GHz, a drugą w paśmie 5 GHz), co pozwala uzyskać większą przepustowość w bezprzewodowej komunikacji z komputerami i innymi urządzeniami. NAT i współdzielenie adresu IP Router Belkin wyposażono w funkcję NAT (Network Address Translation), która pozwala udostępniać jeden adres IP wszystkim urządzeniom w sieci, a tym samym uniknąć kosztów uzyskiwania adresu IP dla każdego urządzenia osobno. Zapora sieciowa SPI Router jest wyposażony w zaporę sieciową (firewall) chroniącą sieć przed znanymi atakami ze strony hakerów i wirusami. Zgodność ze standardem UPnP Technologia UPnP (Universal Plug-and-Play) zapewnia płynne działanie aplikacji zgodnych z tym standardem, takich jak te służące do transmisji głosu i wideo, gry i inne. Zaawansowany internetowy interfejs użytkownika Za pomocą przeglądarki można łatwo wprowadzać zmiany w zaawansowanych ustawieniach routera. Zmiany można wprowadzać z dowolnego komputera w sieci. Monitor routera Belkin Monitor routera Belkin to aplikacja usprawniająca monitorowanie statusu routera i zmienianie ustawień sieciowych. Wbudowany 4-portowy przełącznik 10/100 Mb/s Router ma wbudowany czteroportowy przełącznik sieciowy, dzięki któremu między komputerami podłączonymi drogą przewodową można udostępniać drukarki, dane, pliki MP3, zdjęcia cyfrowe oraz inne zasoby. Port USB Router jest wyposażony w port USB, do którego można podłączać drukarki, dyski twarde oraz inne urządzenia USB, które mają być udostępniane w sieci. 35

38 Dane techniczne Wymagania systemowe Router Szerokopasmowe łącze internetowe, np. kablowe lub DSL, z ethernetowym złączem RJ45 Przynajmniej jeden komputer z zainstalowaną kartą sieciową Oprogramowanie instalacyjne (Setup) Komputer z systemem Windows XP SP3 (lub nowszy), Windows Vista lub Windows 7; ewentualnie Mac OS X tylko wersje 10.5 lub 10.6 Procesor o częstotliwości przynajmniej 1 GHz i 512 MB pamięci RAM 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na potrzeby instalacji) Protokół sieciowy TCP/IP zainstalowany w każdym komputerze Ethernetowy kabel sieciowy z wtyczką RJ45 Przeglądarka internetowa Funkcje Memory Safe oraz USB Print and Storage Manager Tylko system Windows XP (SP3 lub nowszy), Windows Vista; albo Mac OS X v10.5 lub v10.6 Procesor o częstotliwości przynajmniej 1 GHz i 512 MB pamięci RAM 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na potrzeby instalacji) 36

39 KORZYSTANIE Z ROUTERA Włączanie funkcji automatycznego uaktualniania w routerze Belkin Router może automatycznie sprawdzać, czy jest dostępne nowe oprogramowanie sprzętowe i powiadamiać o dostępności takiego oprogramowania. Nową wersję oprogramowania można pobrać; ewentualnie komunikat można zignorować. Domyślnie funkcja automatycznego uaktualniania jest wyłączona. Aby ją włączyć, wybierz opcję Enable (Włącz) i kliknij przycisk Save (Zapisz). Uwaga: Zalecamy użycie komputera podłączonego do routera przewodem. Etapy konfiguracji: 1. Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze. 2. W pasku adresu przeglądarki wpisz 3. W części Router Links (Łącza routera) w pulpicie nawigacyjnym kliknij pozycję System Settings (Ustawienia systemowe). 37

40 Korzystanie z routera 4. W dolnej połowie ekranu widoczny jest napis Auto Update Firmware Enabling (Włączanie funkcji automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego. 5. Wybierz opcję Enable (Włącz), a następnie Apply Changes (Zastosuj zmiany) na dole ekranu. 38

41 Korzystanie z routera Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego routera przez interfejs WWW Przedstawiona dalej instrukcja opisuje, jak uaktualnić oprogramowanie sprzętowe routera za pomocą interfejsu WWW. Router nie musi być połączony z Internetem, ponieważ interfejs WWW jest wbudowany w sam router. Etapy konfiguracji: 1. Znajdź oprogramowanie sprzętowe na stronach pomocy technicznej Belkin i pobierz je. (Wpisz numer katalogowy w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu i poszukaj pliku ze słowem firmware w nazwie). 2. Zapisz plik w komputerze w miejscu, w którym później łatwo go znajdziesz (np. na pulpicie). 3. Podłącz komputer do jednego z czterech gniazd LAN routera (patrz ilustracja). 4. Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze. 5. W pasku adresu przeglądarki wpisz lub i naciśnij klawisz Enter. 39

42 Korzystanie z routera 6. Kliknij pozycję Firmware Update (Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego) w dolnej części strony. 7. Kliknij przycisk Choose file (Wybierz plik) pośrodku ekranu i znajdź plik, który wcześniej został zapisany. Uwaga: Na ilustracji powyżej pokazano przykładową wersję oprogramowania sprzętowego. Nazwa pliku może być inna w zależności od modelu i wersji. 40

43 Korzystanie z routera 8. Wybierz plik oprogramowania sprzętowego klikając go lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Otwórz w prawym dolnym rogu okna. To spowoduje przejście z powrotem do interfejsu routera. 9. Kliknij przycisk Update (Uaktualnij). 10. Wyświetlane jest pytanie Are you sure you want to continue with upgrading? (Na pewno kontynuować uaktualnianie). Kliknij OK. 11. Następuje wyświetlenie drugiego komunikatu z informacją o tym, że router nie będzie reagował podczas uaktualniania oraz że nie wolno wtedy odłączać zasilania routera. Ponownie kliknij OK. Gratulujemy. Oprogramowanie sprzętowe zostało prawidłowo uaktualnione. 41

44 Korzystanie z routera Resetowanie routera Przywracanie ustawień domyślnych routera Przycisk Reset kolor czerwony Przycisk Reset jest wykorzystywany w sporadycznych przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania routera. Zresetowanie routera powoduje powrócenie do zwykłego działania bez kasowania zaprogramowanych ustawień. Za pomocą przycisku Reset można także przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Ta funkcja może przydać się wtedy, gdy użytkownik zapomniał zdefiniowanego w urządzeniu hasła. Naciśnij przycisk Reset na przynajmniej 5 sekund, a następnie zwolnij go. Kontrolki routera na chwilę zapalają się. Kontrolka Router zaczyna migać. Kiedy kontrolka Router zaświeci światłem stałym, procedura resetowania jest zakończona. Resetowanie routera Naciśnij i zwolnij przycisk Reset. Kontrolki routera na chwilę zapalają się. Kontrolka Router zaczyna migać. Kiedy kontrolka Router zaświeci światłem stałym, procedura resetowania jest zakończona. 42

45 Korzystanie z routera Przywracanie ustawień domyślnych za pomocą interfejsu WWW routera Objawy Musisz przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne) za pomocą interfejsu WWW. Może to być spowodowane tym, że router nie działa zgodnie z oczekiwaniami i chcesz usunąć wszystkie skonfigurowane wcześniej ustawienia. Etapy konfiguracji 1. Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze. 2. W pasku adresu przeglądarki wpisz router lub 3. W lewej kolumnie, w sekcji Utilities (Narzędzia) kliknij polecenie Restore Factory Defaults (Przywróć ustawienia fabryczne). 43

46 Korzystanie z routera 4. Kliknij przycisk Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne). 5. Następuje wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem o utracie wszystkich ustawień i prośbą o potwierdzenie. Kliknij OK. 6. Router rozpoczyna przywracanie ustawień domyślnych. Po zakończeniu przywracania następuje restart routera. Uwaga: Może to zająć kilka minut. Ustawienia fabryczne routera zostały przywrócone. 44

47 Rozwiązywanie problemów, pomoc techniczna, gwarancja Rozwiązywanie problemów Płyta CD z programem instalacyjnym nie uruchamia się automatycznie. Jeśli program instalacyjny Belkin Setup nie uruchamia się z chwilą włożenia płyty CD-ROM, komputer może nie mieć włączonej opcji automatycznego otwierania płyt CD. Jeśli okno programu instalacyjnego Belkin Setup nie wyświetli się w ciągu 15 sekund, ręcznie otwórz okno napędu CD-ROM i tam otwórz ikonę Belkin Setup. Ewentualnie możesz otworzyć stronę router/ w przeprowadzić konfigurację ręcznie. Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale Ręczna konfiguracja routera za pomocą przeglądarki we wcześniejszej części niniejszej instrukcji. Program instalacyjny Belkin Setup nie znajduje routera. Jeśli oprogramowanie Belkin Setup nie może znaleźć routera podczas instalacji, wykonaj kolejno następujące czynności. 1. Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej w komputerze jest włączona (o ile taka jest dostępna). 2. Spróbuj podłączyć komputer do jednego z czterech złączy sieci przewodowej routera za pomocą przewodu ethernetowego. 3. Sprawdź, czy router jest włączony. Kontrolka na panelu przednim powinna świecić. 4. Odłącz zasilacz routera na 10 sekund, a następnie podłącz go ponownie. 5. W komputerze może działać zapora (oprogramowanie typu firewall) blokująca niektóre połączenia wychodzące. Przed konfigurowaniem spróbuj tymczasowo wyłączyć to oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie instalacyjne Belkin Setup nadal nie znajduje routera, możesz skorzystać z metody konfiguracji ręcznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ręczna konfiguracja ustawień sieciowych niniejszej instrukcji. 45

Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM. Instrukcja obsługi. F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00

Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM. Instrukcja obsługi. F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00 Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM Instrukcja obsługi F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00 Spis treści Pierwsze kroki... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Bezprzewodowa konfiguracja kamery

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika WD My Cloud Mirror Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo