Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski"

Transkrypt

1 Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski

2 Spis treści Pierwsze kroki Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy... 2 Podłączanie urządzeń bezprzewodowych...20 DODATKOWE FUNKCJE Dodawanie urządzeń USB...22 Dołączone oprogramowanie...25 Poznajemy router...33 Panel przedni...33 Panel tylny...34 Dane techniczne...35 Charakterystyka techniczna...35 Wymagania systemowe...36 KORZYSTANIE Z ROUTERA Włączanie funkcji automatycznego uaktualniania w routerze Belkin. 37 Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego routera przez interfejs Resetowanie routera...42 Przywracanie ustawień domyślnych routera...42 Przywracanie ustawień domyślnych za pomocą interfejsu WWW routera Rozwiązywanie problemów, pomoc techniczna, gwarancja...45 Rozwiązywanie problemów...45 Pomoc techniczna...54 Dwuletnia ograniczona gwarancja na produkt firmy Belkin International Inc Informacje wymagane prawem i dotyczące bezpieczeństwa..58 Deklaracja zgodności z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i zakłóceń elektromagnetycznych...58 Europa Deklaracja zgodności z przepisami unijnymi Bezpieczeństwo informacje ogólne:....59

3 Pierwsze kroki Zawartość opakowania Przygotowania Router N600 DB N+ do sieci bezprzewodowej Przewód ethernetowy (podłączony do routera) Zasilacz (podłączony do routera) Karta ustawień sieci (przyłączona do routera) Skrócona instrukcja przygotowania do pracy Umiejscowienie routera Dla zapewnienia najlepszego działania router powinien znajdować się obok modemu, w otwartym miejscu i z dala od dużych obiektów metalowych i magnesów, np. tych instalowanych w głośnikach. Siłę sygnału bezprzewodowego poprawia ustawienie routera ponad poziomem podłogi. 1

4 Pierwsze kroki Przygotowanie do pracy Podłączanie routera N600 DB Wyłącz modem, odłączając jego zasilacz. W niektórych modemach zasilanie jest podtrzymywane z baterii. W takim przypadku również to zasilanie należy odłączyć. Podłącz router do modemu za pomocą przewodu (jest już podłączony). Uruchom modem, podłączając jego zasilacz. Jeśli w modemie znajduje się bateria do podtrzymywanie zasilania, teraz można ją ponownie podłączyć. Może być konieczne naciśnięcie przycisku reset na 10 sekund. Uruchom router, podłączając jego zasilacz. 2

5 Pierwsze kroki Podłączanie do routera Odczytaj identyfikator (nazwę) sieci ze stopki routera Belkin. Kiedy wyświetli się odpowiedni monit, wprowadź hasło (klucz zabezpieczający) podany na karcie. Nie możesz znaleźć karty? Domyślna nazwa sieci i hasło są także nadrukowane na stopce routera. Kiedy urządzenie połączy się z routerem, otwórz w przeglądarce stronę Zostanie wyświetlona strona główna routera. Za pomocą komputera, tabletu lub smartfona nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową wskazaną na karcie z ustawieniami sieci. Informacje na temat podłączania urządzeń bezprzewodowych można znaleźć w części Podłączanie urządzeń bezprzewodowych na stronie 20. 3

6 Pierwsze kroki Jeśli strona główna routera się nie ładuje, należy spróbować uzyskać do niej dostęp przez adres Kliknij zielony przycisk Detect my connection (Wykryj moje połączenie). (Jeśli wolisz skonfigurować router ręcznie, kliknij łącze set it up manually (skonfiguruj ręcznie) i przejdź do strony 11). Po kilku chwilach router powinien automatycznie wykryć połączenie internetowe i wykonać restart. Może to zająć od 30 sekund do 3 minut w zależności od typu połączenia. Jeśli router nie może sam nawiązać połączenia internetowego, może wyświetlić monit o zrestartowanie modemu lub udostępnienie nazwy użytkownika i hasła, jeśli dane połączenie tego wymaga. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie. 4

7 Pierwsze kroki Kiedy router połączy się z Internetem, sprawdzi, czy jest dostępne uaktualnienie oprogramowania sprzętowego. Jeśli jest, router udostępni opcję zainstalowania go. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego może do 5 minut. 5

8 Pierwsze kroki Jeśli nie ma dostępnych uaktualnień, router kontynuuje konfigurację. 6

9 Pierwsze kroki Na następnym ekranie użytkownik proszony jest o zmianę nazwy sieci i hasła. Aby ułatwić późniejsze podłączenie już posiadanych urządzeń bezprzewodowych do nowego routera, warto ustawić taką nazwę sieci (SSID) i hasło jak w starym routerze. W przypadku zmiany nazwy sieci i hasła należy zapisać je na karcie serwisowej znajdującej się na stopce routera. Następnie należy nawiązać połączenie z nową siecią. Jeśli te wartości mają zostać zmienione, należy je wprowadzić w odpowiednich polach i kliknąć polecenie Save and Continue (Zapisz i kontynuuj). (Uwaga: hasło musi mieć długość przynajmniej 8 znaków). 7

10 Pierwsze kroki Na tym etapie warto zarejestrować router. To ułatwi sprawę działowi pomocy technicznej, gdyby z routerem wystąpiły problemy. Wystarczy wypełnić wymagane pola i kliknąć polecenie Complete Registration (Wykonaj rejestrację). Jeśli nie chcesz wykonywać rejestracji, kliknij Register Later (Zarejestruj później). 8

11 Pierwsze kroki Na następnym ekranie można pobrać opcjonalne oprogramowanie oferowane w pakiecie z routerem. Widoczne są tu opcjonalne programy dostępne dla routera, np. oprogramowanie USB umożliwiające drukowanie przez port USB z routera. Aby pobrać i zainstalować dowolny z tych programów, wystarczy kliknąć przycisk odpowiedni do urządzenia. Po zakończeniu instalowania opcjonalnego oprogramowania kliknij pozycję Thanks, take me to the dashboard (Dziękuję, przejdź do pulpitu nawigacyjnego). Gratulujemy! Teraz wyświetlany jest pulpit nawigacyjny routera. Router jest skonfigurowany i gotowy do pracy. 9

12 Pierwsze kroki Korzystanie z przycisku WPS 1. W komputerze lub innym urządzeniu Wi-Fi, które ma nawiązać bezprzewodowe połączenie z routerem, uruchom funkcję WPS Push Button Connection (WPS PBC). Często funkcja ta jest uruchamiana albo przyciskiem w oprogramowaniu dołączonym do urządzenia, albo fizycznym przyciskiem na samym urządzeniu, oznaczonym jako WPS, PBC lub Security. 2. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na routerze. Kontrolka WPS (niewielka kontrolka nad przyciskiem WPS) miga na niebiesko. To oznacza, że router nasłuchuje innych urządzeń Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia kontrolka przestaje migać i świeci światłem ciągłym. Potem gaśnie. Jeśli połączenia nie udało się nawiązać, kontrolka miga na pomarańczowo. Można spróbować ponownie wykonać opisane czynności. Ten proces można powtórzyć dla każdego urządzenia z funkcją WPS, które ma zostać podłączone do sieci. 10

13 Pierwsze kroki Ręczne konfigurowanie połączenia internetowego W przeglądarce wpisz adres Można także spróbować otworzyć adres Teraz powinno nastąpić automatyczne wyświetlenie strony powitalnej routera. Kliknij łącze Set it up manually (Skonfiguruj ręcznie). Wybierz typ połączenia udostępniany przez dostawcę Internetu. Opisy typów połączeń można znaleźć na stronie 16. Jeśli wybrany typ połączenia wymaga podania dodatkowych informacji (np. nazwa użytkownika i hasło dostępu do usługi dostawcy), system poprosi o ich podanie. Na następnym ekranie użytkownik proszony jest o zmianę nazwy sieci i hasła. Aby ułatwić późniejsze podłączenie już posiadanych urządzeń bezprzewodowych do nowego routera, warto ustawić taką nazwę sieci (SSID) i hasło jak w starym routerze. 11

14 Pierwsze kroki Jeśli te wartości mają zostać zmienione, należy je wprowadzić w odpowiednich polach i kliknąć polecenie Save and Continue (Zapisz i kontynuuj). (Uwaga: hasło musi mieć długość przynajmniej 8 znaków). Kliknij pozycję Great, what s next? (Świetnie, co dalej?). W przypadku zmiany nazwy sieci i hasła należy zapisać je na karcie serwisowej znajdującej się na stopce routera. Następnie należy nawiązać połączenie z nową siecią. Informacje na ten temat znajdują się na stronie

15 Pierwsze kroki Na tym etapie warto zarejestrować router. To ułatwi sprawę działowi pomocy technicznej, gdyby z routerem wystąpiły problemy. Wystarczy wypełnić wymagane pola i kliknąć polecenie Complete Registration (Wykonaj rejestrację). Jeśli nie chcesz wykonywać rejestracji, kliknij Register Later (Zarejestruj później). Na następnym ekranie można pobrać opcjonalne oprogramowanie oferowane w pakiecie z routerem. Widoczne są tu opcjonalne programy dostępne dla routera, np. oprogramowanie USB umożliwiające drukowanie przez port USB z routera. Aby pobrać i zainstalować dowolny z tych programów, wystarczy kliknąć przycisk odpowiedni do urządzenia. Po zakończeniu instalowania opcjonalnego oprogramowania kliknij pozycję Thanks, take me to the dashboard (Dziękuję, przejdź do pulpitu nawigacyjnego). 13

16 Pierwsze kroki Gratulujemy! Teraz wyświetlany jest pulpit nawigacyjny routera. Router jest skonfigurowany i gotowy do pracy. Status połączenia internetowego jest wyświetlany w lewym górnym rogu strony głównej routera. Jeśli status jest inny niż Online, wyświetlane są informacje na temat rozwiązywania problemów. 14

17 Pierwsze kroki Ręczne konfigurowanie połączenia internetowego routera z poziomu pulpitu nawigacyjnego Aby ręcznie skonfigurować połączenie z dostawcą Internetu, z listy w części Internet WAN (Połączenie internetowe WAN) wybierz pozycję Connection type (Typ połączenia). 15

18 Pierwsze kroki Połączenie dynamiczne Osoby łączące się z Internetem przez sieć kablową lub światłowodową zazwyczaj wymagają połączenia dynamicznego. Niektórzy klienci wymagają połączenia PPPoE. Najlepiej najpierw spróbować nawiązać połączenie dynamiczne. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Dynamic (Dynamiczne) i naciśnij przycisk Next (Dalej). 16

19 Pierwsze kroki Zazwyczaj podawanie nazwy hosta nie jest wymagane. Kliknij Save (Zapisz). Nastąpi restart routera. Jeśli po kilku minutach status Internetu zmieni się na Online, konfiguracja jest już zakończona. Teraz można korzystać z Internetu. Jeśli ta procedura nie działa, zrestartuj modem i powtórz wszystkie opisane czynności. Jeśli taka konfiguracja nie działa, spróbuj skonfigurować połączenie PPPoE. 17

20 Pierwsze kroki Połączenie PPPoE Niektórzy klienci wymagają połączenia PPPoE. Tym razem wybierz połączenie PPPoE i naciśnij przycisk Next (Dalej). 18

21 Pierwsze kroki Wpisz nazwę użytkownika i hasło podane przez dostawcę Internetu i naciśnij przycisk Save (Zapisz). Zignoruj pozostałe pola (chyba że dostawca Internetu wymaga wprowadzenia tam określonych danych). Nastąpi restart routera. Jeśli po kilku minutach status Internetu zmieni się na Connected (Połączono), konfiguracja jest już zakończona. Teraz można korzystać z Internetu. Jeśli ta procedura nie działa, zrestartuj modem i powtórz wszystkie opisane czynności. 19

22 Pierwsze kroki Podłączanie urządzeń bezprzewodowych ios (iphone, ipad oraz ipod touch) 1. Otwórz aplikację Ustawienia i wybierz pozycję menu Wi-Fi. 2. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. Jeśli to konieczne, podaj hasło. Android (telefony i tablety) 1. Otwórz aplikację Ustawienia i wybierz pozycję Wireless and Network (Bezprzewodowe i sieć). 2. Tam wybierz Wi-Fi to spowoduje wyświetlenie dostępnych sieci. 3. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. Jeśli to konieczne, podaj hasło. Mac OS X W systemie Mac w prawej części paska menu znajduje się ikona wyświetlająca listę dostępnych sieci bezprzewodowych. 1. Kliknij ikonę symbolizującą fale sieci bezprzewodowej. 2. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. Jeśli to konieczne, podaj hasło. 20

23 Pierwsze kroki Windows 7 W prawej części paska zadań znajduje się ikona wyświetlająca listę dostępnych sieci bezprzewodowych. 1. Lewym przyciskiem myszy kliknij ikonę przypominającą paski wskaźnika siły sygnału. 2. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. W razie konieczności podaj hasło (klucz sieciowy). Windows Vista i Windows XP W prawej części paska zadań znajduje się ikona wyświetlająca listę dostępnych sieci bezprzewodowych. 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę przypominającą komputer z falami radiowymi (XP) lub dwa komputery (Windows Vista). 2. Wybierz z menu pozycję Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe (XP) lub Podłącz do sieci (Vista). 3. Wybierz z listy swoją sieć bezprzewodową. W razie konieczności podaj hasło (klucz sieciowy). 21

24 DODATKOWE FUNKCJE Dodawanie urządzeń USB 22

25 Dodatkowe funkcje Dodawanie napędu Do portu USB routera można podłączyć dysk twardy lub napęd Flash USB w celu udostępnienia jego zasobów. Po podłączeniu można udostępniać pliki i muzykę innym komputerom i urządzeniom w sieci. Podłącz napęd USB do portu USB z tyłu routera. Możliwe jest ręczne sprawdzenie stanu podłączonego napędu w tym celu należy otworzyć aplikację USB Print and Storage Manager. W razie problemów z udostępnianiem napędu w sieci należy przeczytać część Rozwiązywanie problemów niniejszej instrukcji. Niektóre dyski twarde USB wymagają większej mocy niż ta dostępna z portu USB routera. W takich przypadkach napęd albo nie jest rozpoznawany, albo jest widoczny tylko przez krótki czas. Jeśli napęd jest wyposażony w opcjonalny zasilacz, podłącz ten zasilacz na czas przyłączenia napędu do routera. Dodawanie drukarki Drukarkę można dodać do sieci przez port USB routera. Po podłączeniu można drukować na jednej drukarce z różnych komputerów i urządzeń w sieci bezprzewodowej. Podłącz przewód USB drukarki do portu USB znajdującego się z tyłu routera. Istnieje możliwość ręcznego sprawdzenia statusu udostępnianej drukarki. W tym celu należy przejść do okna programu USB Print and Storage Manager, które można otworzyć przez ikonę Belkin znajdującej się w pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac). W razie problemów z udostępnianiem drukarki w sieci należy przeczytać część Rozwiązywanie problemów niniejszej instrukcji. Uwaga: każdy komputer korzystający z drukarki musi mieć zainstalowane oprogramowanie Belkin oraz sterownik danej drukarki. Jeśli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, oprogramowanie Belkin USB Print and Storage Manager prosi o jego zainstalowanie. 23

26 Dodatkowe funkcje Dodawanie innych urządzeń USB Przez router można także udostępniać inne urządzenia USB. Urządzenie należy podłączyć do portu USB znajdującego się z tyłu routera. Komputery, na których działa oprogramowanie Belkin USB Print and Storage Manager, mają dostęp do udostępnianego urządzenia. 24

27 Dodatkowe funkcje Dołączone oprogramowanie USB Print and Storage Manager Oprogramowanie USB Print and Storage Manager pomaga w zarządzaniu i monitorowaniu drukarek, skanerów, dysków twardych oraz innych urządzeń podłączonych do portu USB routera i udostępnianych w sieci. 25

28 Dodatkowe funkcje Dostęp gościnny Istnieje możliwość skonfigurowania dostępu gościnnego zezwolenia komuś na korzystanie z Internetu ale bez dostępu do zasobów naszej sieci. Nazwa sieci i hasło dostępu gościnnego znajdują się na karcie ustawień sieci pod podstawką routera. Sam dostęp gościnny jest możliwy bez podania hasła. Jednak próba skorzystania z Internetu powoduje wyświetlenie strony logowania. Żeby można było przejść dalej, konieczne jest wpisanie hasła dostępu gościnnego. 26

29 Dodatkowe funkcje Media Server by mytwonky Media Server by mytwonky umożliwia nadawanie muzyki, filmów i zdjęć z routera do różnych urządzeń DLNA/UPnP podłączonych do sieci. Aby móc korzystać z oprogramowania Media Server by mytwonky, trzeba do wolnego gniazda USB z tyłu routera podłączyć urządzenie pamięci masowej USB zawierające materiały multimedialne. Router zaczyna automatycznie udostępniać te materiały innym urządzeniom w sieci. Aby skonfigurować oprogramowanie Media Server by mytwonky, otwórz stronę i wybierz opcję Media Server. Na stronie konfiguracji dostępny jest szereg ustawień: DLNA Server (Serwer DLNA): Włącza lub wyłącza serwer multimediów Nazwa serwera: Nazwa, pod którą inne urządzenia będą widziały materiały multimedialne Refresh (Odśwież): Powoduje ponowne przeskanowanie urządzeń pamięci masowej USB w poszukiwaniu materiałów multimedialnych Shared Drives (Udostępniane napędy): Wyświetla informacje na temat podłączonych urządzeń oraz ich stanu. Dostępne są takie informacje jak nazwa napędu, pojemność oraz to, czy urządzenie udostępnia materiały multimedialne. Router uwzględnia wprowadzone zmiany po kliknięciu przycisku Save (Zapisz). 27

30 Dodatkowe funkcje Dostępne są cztery różne opcje filtrowania: 1. Blokowanie stron szkodliwych, przeznaczonych tylko dla dorosłych lub niewłaściwych dla rodzin. 2. Blokowanie stron szkodliwych i przeznaczonych tylko dla dorosłych 3. Blokowanie stron szkodliwych 4. Brak filtrów Jeśli uważasz, że jakąś stronę należy dodać do listy filtrowanych, możesz przesłać zgłoszenie na pod adresem safeweb.norton.com. Filtrowanie materiałów może nie działać zgodnie z zamierzeniem gdy: 1. Nawiązujesz połączenie przez router VPN. 2. W połączeniu z Internetem korzystasz z serwera proxy. Website Filters (Filtry stron internetowych). Rozwiązanie bazuje na oprogramowaniu Norton 3. Strona odwiedzona wcześniej znajduje się w pamięci podręcznej. 4. Ręcznie ustawiono adresy serwerów DNS w komputerze, tablecie lub smartfonie. Filtry stron internetowych zapewniają pierwszą warstwę ochrony dla całej sieci domowej. Zabezpiecza wszystkie urządzenia w mieszkaniu przed niebezpiecznymi i niewłaściwymi stronami internetowymi. 28

31 Dodatkowe funkcje Intellistream QoS Po zakończeniu wyświetlane są wyniki. Intellistream daje pierwszeństwo ruchowi sieciowemu związanemu z materiałami wideo i grami, co zapewnia płynniejszy dostęp do takich materiałów. Funkcję Intellistream można włączyć na dwa sposoby: Wykonać test szybkości: Aby funkcja Intellistream mogła zapewnić maksymalny komfort korzystania z materiałów multimedialnych, router musi w przybliżeniu znać szybkość łącza internetowego. Kliknij polecenie Run a Speed Test (Wykonaj test szybkości). To spowoduje rozpoczęcie testu. 29

32 Dodatkowe funkcje Jeśli łącze internetowe zapewnia szybkość większą niż 70 Mb/s (przy pobieraniu), Intellistream QoS tylko poprawi komfort przesyłania danych. Refresh (Odśwież) To spowoduje ponowne przetestowanie szybkości. Router uwzględnia wprowadzone zmiany po kliknięciu przycisku Save (Zapisz). 30

33 Dodatkowe funkcje Manual set (Ustawienie ręczne) to pozwala ustawić przybliżoną szybkość wymiany danych z Internetem. Jeśli nie znasz szybkości swojego łącza internetowego, skontaktuj się z dostawcą Internetu. Router uwzględnia wprowadzone zmiany po kliknięciu przycisku Save (Zapisz). Funkcja Intellistream jest teraz włączona. 31

34 Dodatkowe funkcje Konfiguracja IPv6 W nowej wersji protokołu internetowego (IP) zastosowano adresy 128-bitowe, co pozwoliło zrealizować dodatkowe funkcje niedostępne w obecnych adresach IP. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu dostawca internetowy obsługuje protokół IPv6, należy się z nim skontaktować. Pass-Through (Przepuszczanie) Urządzenia podłączone do routera mogą się komunikować z użyciem właściwych pakietów IPv6, ale informacje są wysyłane do wszystkich podłączonych urządzeń. Metoda pass-through nie jest wydajna i nie zaleca się jej stałego stosowania. 32

35 Poznajemy router Panel przedni A B B) Kontrolka i przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS) Znajdujący się na przedzie routera przycisk WPS pomaga w nawiązaniu bezpiecznego połączenia między routerem a innymi urządzeniami Wi-Fi z funkcją WPS, np. komputerami. Aby skorzystać z funkcji WPS na routerze, przeczytaj część Pierwsze kroki > Dodawanie komputerów do sieci > Korzystanie z przycisku WPS. Niewielka kontrolka obok przycisku WPS pokazuje, co się dzieje podczas ustanawiania połączenia z użyciem funkcji WPS. Wył.: Brak aktywności Miga na niebiesko: router nasłuchuje komputerów lub innych urządzeń z funkcją WPS. A) Kontrolka stanu routera O stanie routera informuje kontrolka z przodu urządzenia. Wył.: router nie jest podłączony do zasilania. Świeci na niebiesko: router nawiązał bezpieczne połączenie z komputerem lub innym urządzeniem. Pomarańczowa: połączenia nie nawiązano. Miga na niebiesko: trwa uruchamianie routera. Świeci na niebiesko: router jest połączony z Internetem. Świeci na pomarańczowo: Wykryto modem, ale router nie jest połączony z Internetem. Miga na pomarańczowo: router nie wykrywa modemu. Modem jest wyłączony, nie jest podłączony do routera, albo nie reaguje. 33

36 Poznajemy router Panel tylny A B C DE A) Złącze modemu (sieci WAN) Do tego złącza należy podłączyć modem za pomocą przewodu ethernetowego. B) Złącza urządzeń podłączanych przewodowo (LAN) Służą do podłączania komputerów oraz innych urządzeń sieciowych drogą przewodową za pomocą kabli ethernetowych. C) Port USB Drukarka, napęd lub inne urządzenie USB podłączone do tego portu jest udostępniane w sieci. Każdemu portowi USB odpowiada kontrolka informująca o jego statusie. Wył.: urządzenie USB nie jest podłączone lub nie jest używane. Miga: nie odłączaj urządzenia poczekaj, aż kontrolka zgaśnie. Wł.: urządzenie USB jest podłączone i udostępniane w sieci. D) Przycisk Reset Ten przycisk służy do restartowania routera w sporadycznych przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. Resetowanie routera nie powoduje skasowania ustawień. Ten przycisk może także służyć do przywracania ustawień fabrycznych. Więcej informacji można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów. E) Złącze zasilania Do tego gniazda należy podłączyć przewód prowadzący z zasilacza dołączonego do zestawu. 34

37 Dane techniczne Charakterystyka techniczna Wbudowany bezprzewodowy punkt dostępowy n Wykorzystując technologię dwupasmową, router tworzy dwie osobne sieci (jedną w paśmie 2,4 GHz, a drugą w paśmie 5 GHz), co pozwala uzyskać większą przepustowość w bezprzewodowej komunikacji z komputerami i innymi urządzeniami. NAT i współdzielenie adresu IP Router Belkin wyposażono w funkcję NAT (Network Address Translation), która pozwala udostępniać jeden adres IP wszystkim urządzeniom w sieci, a tym samym uniknąć kosztów uzyskiwania adresu IP dla każdego urządzenia osobno. Zapora sieciowa SPI Router jest wyposażony w zaporę sieciową (firewall) chroniącą sieć przed znanymi atakami ze strony hakerów i wirusami. Zgodność ze standardem UPnP Technologia UPnP (Universal Plug-and-Play) zapewnia płynne działanie aplikacji zgodnych z tym standardem, takich jak te służące do transmisji głosu i wideo, gry i inne. Zaawansowany internetowy interfejs użytkownika Za pomocą przeglądarki można łatwo wprowadzać zmiany w zaawansowanych ustawieniach routera. Zmiany można wprowadzać z dowolnego komputera w sieci. Monitor routera Belkin Monitor routera Belkin to aplikacja usprawniająca monitorowanie statusu routera i zmienianie ustawień sieciowych. Wbudowany 4-portowy przełącznik 10/100 Mb/s Router ma wbudowany czteroportowy przełącznik sieciowy, dzięki któremu między komputerami podłączonymi drogą przewodową można udostępniać drukarki, dane, pliki MP3, zdjęcia cyfrowe oraz inne zasoby. Port USB Router jest wyposażony w port USB, do którego można podłączać drukarki, dyski twarde oraz inne urządzenia USB, które mają być udostępniane w sieci. 35

38 Dane techniczne Wymagania systemowe Router Szerokopasmowe łącze internetowe, np. kablowe lub DSL, z ethernetowym złączem RJ45 Przynajmniej jeden komputer z zainstalowaną kartą sieciową Oprogramowanie instalacyjne (Setup) Komputer z systemem Windows XP SP3 (lub nowszy), Windows Vista lub Windows 7; ewentualnie Mac OS X tylko wersje 10.5 lub 10.6 Procesor o częstotliwości przynajmniej 1 GHz i 512 MB pamięci RAM 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na potrzeby instalacji) Protokół sieciowy TCP/IP zainstalowany w każdym komputerze Ethernetowy kabel sieciowy z wtyczką RJ45 Przeglądarka internetowa Funkcje Memory Safe oraz USB Print and Storage Manager Tylko system Windows XP (SP3 lub nowszy), Windows Vista; albo Mac OS X v10.5 lub v10.6 Procesor o częstotliwości przynajmniej 1 GHz i 512 MB pamięci RAM 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na potrzeby instalacji) 36

39 KORZYSTANIE Z ROUTERA Włączanie funkcji automatycznego uaktualniania w routerze Belkin Router może automatycznie sprawdzać, czy jest dostępne nowe oprogramowanie sprzętowe i powiadamiać o dostępności takiego oprogramowania. Nową wersję oprogramowania można pobrać; ewentualnie komunikat można zignorować. Domyślnie funkcja automatycznego uaktualniania jest wyłączona. Aby ją włączyć, wybierz opcję Enable (Włącz) i kliknij przycisk Save (Zapisz). Uwaga: Zalecamy użycie komputera podłączonego do routera przewodem. Etapy konfiguracji: 1. Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze. 2. W pasku adresu przeglądarki wpisz 3. W części Router Links (Łącza routera) w pulpicie nawigacyjnym kliknij pozycję System Settings (Ustawienia systemowe). 37

40 Korzystanie z routera 4. W dolnej połowie ekranu widoczny jest napis Auto Update Firmware Enabling (Włączanie funkcji automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego. 5. Wybierz opcję Enable (Włącz), a następnie Apply Changes (Zastosuj zmiany) na dole ekranu. 38

41 Korzystanie z routera Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego routera przez interfejs WWW Przedstawiona dalej instrukcja opisuje, jak uaktualnić oprogramowanie sprzętowe routera za pomocą interfejsu WWW. Router nie musi być połączony z Internetem, ponieważ interfejs WWW jest wbudowany w sam router. Etapy konfiguracji: 1. Znajdź oprogramowanie sprzętowe na stronach pomocy technicznej Belkin i pobierz je. (Wpisz numer katalogowy w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu i poszukaj pliku ze słowem firmware w nazwie). 2. Zapisz plik w komputerze w miejscu, w którym później łatwo go znajdziesz (np. na pulpicie). 3. Podłącz komputer do jednego z czterech gniazd LAN routera (patrz ilustracja). 4. Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze. 5. W pasku adresu przeglądarki wpisz lub i naciśnij klawisz Enter. 39

42 Korzystanie z routera 6. Kliknij pozycję Firmware Update (Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego) w dolnej części strony. 7. Kliknij przycisk Choose file (Wybierz plik) pośrodku ekranu i znajdź plik, który wcześniej został zapisany. Uwaga: Na ilustracji powyżej pokazano przykładową wersję oprogramowania sprzętowego. Nazwa pliku może być inna w zależności od modelu i wersji. 40

43 Korzystanie z routera 8. Wybierz plik oprogramowania sprzętowego klikając go lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Otwórz w prawym dolnym rogu okna. To spowoduje przejście z powrotem do interfejsu routera. 9. Kliknij przycisk Update (Uaktualnij). 10. Wyświetlane jest pytanie Are you sure you want to continue with upgrading? (Na pewno kontynuować uaktualnianie). Kliknij OK. 11. Następuje wyświetlenie drugiego komunikatu z informacją o tym, że router nie będzie reagował podczas uaktualniania oraz że nie wolno wtedy odłączać zasilania routera. Ponownie kliknij OK. Gratulujemy. Oprogramowanie sprzętowe zostało prawidłowo uaktualnione. 41

44 Korzystanie z routera Resetowanie routera Przywracanie ustawień domyślnych routera Przycisk Reset kolor czerwony Przycisk Reset jest wykorzystywany w sporadycznych przypadkach nieprawidłowego funkcjonowania routera. Zresetowanie routera powoduje powrócenie do zwykłego działania bez kasowania zaprogramowanych ustawień. Za pomocą przycisku Reset można także przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Ta funkcja może przydać się wtedy, gdy użytkownik zapomniał zdefiniowanego w urządzeniu hasła. Naciśnij przycisk Reset na przynajmniej 5 sekund, a następnie zwolnij go. Kontrolki routera na chwilę zapalają się. Kontrolka Router zaczyna migać. Kiedy kontrolka Router zaświeci światłem stałym, procedura resetowania jest zakończona. Resetowanie routera Naciśnij i zwolnij przycisk Reset. Kontrolki routera na chwilę zapalają się. Kontrolka Router zaczyna migać. Kiedy kontrolka Router zaświeci światłem stałym, procedura resetowania jest zakończona. 42

45 Korzystanie z routera Przywracanie ustawień domyślnych za pomocą interfejsu WWW routera Objawy Musisz przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne) za pomocą interfejsu WWW. Może to być spowodowane tym, że router nie działa zgodnie z oczekiwaniami i chcesz usunąć wszystkie skonfigurowane wcześniej ustawienia. Etapy konfiguracji 1. Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze. 2. W pasku adresu przeglądarki wpisz router lub 3. W lewej kolumnie, w sekcji Utilities (Narzędzia) kliknij polecenie Restore Factory Defaults (Przywróć ustawienia fabryczne). 43

46 Korzystanie z routera 4. Kliknij przycisk Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne). 5. Następuje wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem o utracie wszystkich ustawień i prośbą o potwierdzenie. Kliknij OK. 6. Router rozpoczyna przywracanie ustawień domyślnych. Po zakończeniu przywracania następuje restart routera. Uwaga: Może to zająć kilka minut. Ustawienia fabryczne routera zostały przywrócone. 44

47 Rozwiązywanie problemów, pomoc techniczna, gwarancja Rozwiązywanie problemów Płyta CD z programem instalacyjnym nie uruchamia się automatycznie. Jeśli program instalacyjny Belkin Setup nie uruchamia się z chwilą włożenia płyty CD-ROM, komputer może nie mieć włączonej opcji automatycznego otwierania płyt CD. Jeśli okno programu instalacyjnego Belkin Setup nie wyświetli się w ciągu 15 sekund, ręcznie otwórz okno napędu CD-ROM i tam otwórz ikonę Belkin Setup. Ewentualnie możesz otworzyć stronę router/ w przeprowadzić konfigurację ręcznie. Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale Ręczna konfiguracja routera za pomocą przeglądarki we wcześniejszej części niniejszej instrukcji. Program instalacyjny Belkin Setup nie znajduje routera. Jeśli oprogramowanie Belkin Setup nie może znaleźć routera podczas instalacji, wykonaj kolejno następujące czynności. 1. Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej w komputerze jest włączona (o ile taka jest dostępna). 2. Spróbuj podłączyć komputer do jednego z czterech złączy sieci przewodowej routera za pomocą przewodu ethernetowego. 3. Sprawdź, czy router jest włączony. Kontrolka na panelu przednim powinna świecić. 4. Odłącz zasilacz routera na 10 sekund, a następnie podłącz go ponownie. 5. W komputerze może działać zapora (oprogramowanie typu firewall) blokująca niektóre połączenia wychodzące. Przed konfigurowaniem spróbuj tymczasowo wyłączyć to oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie instalacyjne Belkin Setup nadal nie znajduje routera, możesz skorzystać z metody konfiguracji ręcznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ręczna konfiguracja ustawień sieciowych niniejszej instrukcji. 45

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Adapter słuchawek do ipoda Skrócona instrukcja obsługi Wprowadzenie Innowacyjny adapter słuchawek firmy Belkin umożliwia zmienianie utworów, uruchamianie i wstrzymywanie odtwarzania oraz zmienianie głośności

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

N150. Instrukcja obsługi. 8820aa01312pl Rev. A00

N150. Instrukcja obsługi. 8820aa01312pl Rev. A00 ROUTER do sieci bezprzewodowej N150 Instrukcja obsługi F9K1001V5 8820aa01312pl Rev. A00 Spis treści Pierwsze kroki... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy... 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA

MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA MUltimedia internet BEZPRZEWODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA Instrukcja Instalacji Spis Treści Wstęp 4 1. Zestaw instalacyjny 5 2. Budowa modemu kablowego 6 2.1 Przedni panel 6 2.2 Tylny panel 7 3. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu/routera N300 Wireless ADSL2+ DGN2200v4 Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600. Model WN3500RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN3500RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Bezprzewodowy Router DSL C150BRS4/C300BRS4A/C300GBRS4 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 3-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu lub konta DSL

Numer telefonu lub konta DSL Spis treści Zanim zaczniesz..................................... 2 Instalacja routera z modemem.......................... 3 Wstępnie skonfigurowane zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej.....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo