Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline"

Transkrypt

1 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver

2 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU WARUNKI KONIECZNE DO ZAINSTALOWANIA ASYSTENTA HOTLINE POBIERANIE KOMPONENTÓW NIEZBĘDNYCH DO INSTALACJI INSTALACJA ASYSTENTA HOTLINE PIERWSZE URUCHOMIENIE I AKTUALIZACJA ASYSTENTA HOTLINE 8 2 INFORMACJE OGÓLNE O ASYSTENCIE HOTLINE UWAGI WSTĘPNE CZYM JEST ASYSTENT HOTLINE? LOGOWANIE DO APLIKACJI AKTUALIZACJA ASYSTENTA HOTLINE PODSTAWOWE ELEMENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 14 3 EWIDENCJA ZGŁOSZEŃ KARTOTEKA ZGŁOSZEŃ ZAWARTOŚĆ OKNA ZGŁOSZENIE PRACA ZE ZGŁOSZENIAMI 32 4 MENU SYSTEM INFORMACJE O PROGRAMIE KONFIGURACJA ZMIEŃ HASŁO INFORMACJE SYSTEMOWE TEST SYSTEMU WYLOGUJ I WYJŚCIE Z PROGRAMU 39 5 AKTUALIZACJE WPROWADZENIE WYBÓR INSTALACJI I AKTUALIZACJI PRZEPROWADZANIE AKTUALIZACJI 42

3 Instalacja programu 3 1 Instalacja programu 1.1 Warunki konieczne do zainstalowania Asystenta Hotline Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów z instalacją lub uruchomieniem programu należy skontaktować się z Hotline SoftVig, pod adresem Poniższe informacje prosimy przekazać administratorowi sieci: Program Asystent Hotline komunikuje się z serwerem dostępnym pod adresem (TCP/IP ) za pomocą protokołu TCP 80. Prosimy o zapewnienie możliwości pracy z tym adresem i protokołem komunikacyjnym. W szczególności prosimy o zapewnienie możliwości transmisji danych na wszelkich urządzeniach typu Firewall / Personal Firewall itp. 1.2 Pobieranie komponentów niezbędnych do instalacji Każdy użytkownik może samodzielnie zainstalować część kliencką Asystenta Hotline, pod warunkiem, że ma uprawnienia do instalowania dowolnego oprogramowania. Instalacja aplikacji przebiega w dwóch podstawowych etapach: pobranie niezbędnych komponentów ze strony WWW firmy SoftVig, zainstalowanie pobranego oprogramowania na komputerze. Pliki niezbędne do instalacji znajdują się na stronie którą pokazano na rysunku poniżej (Rysunek 1-1). Rysunek 1-1 Strona pobierania komponentów niezbędnych do zainstalowania Asystenta Hotline Poszczególne komponenty należy pobrać i zainstalować w następującej kolejności:

4 4 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Środowisko uruchomieniowe.net Framework należy zadbać aby na komputerze było zainstalowane odpowiednie do rodzaju maszyny środowisko.net Framework 2.0 SP2. Postępowanie może być różne w zależności od systemu operacyjnego i rodzaju maszyny. o Microsoft.NET Framework x32 po wybraniu linku nastąpi przekierowanie na stronę firmy Microsoft, z której będzie można pobrać wersję środowiska 2.0.NET dla systemów 32 bitowych. o Microsoft.NET Framework x64 po wybraniu linku nastąpi przekierowanie na stronę firmy Microsoft, z której będzie można pobrać wersję środowiska 2.0.NET dla systemów 64 bitowych. Należy pobrać wersję NetFx20SP2_x64.exe Asystent Hotline Starter aplikację służącą do instalacji systemu. 1.3 Instalacja Asystenta Hotline Instalacja Asystenta Hotline została opisana na przykładzie systemu operacyjnego Windows 7. W zależności od systemu operacyjnego komputera i jego ustawień wygląd poszczególnych okien wyświetlanych podczas instalacji programu, może odbiegać od wyglądu pokazanego w niniejszej instrukcji. W trakcie instalacji system Windows może wyświetlać ostrzeżenia o potencjalnej szkodliwości plików pobranych z Internetu (Rysunek 1-1). W takiej sytuacji należy kliknąć przycisk Uruchom. Rysunek 1-2 Ostrzeżenie systemu Windows o potencjalnej szkodliwości pliku pobranego z Internetu Przed uruchomieniem pliku instalatora może zostać wyświetlone kolejne okno z ostrzeżeniem, które pokazano poniżej (Rysunek 1-3). Aby zainstalować Asystenta Hotline, należy kliknąć przycisk Uruchom.

5 Instalacja programu 5 Rysunek 1-3 Ostrzeżenie o braku możliwości zweryfikowania wydawcy oprogramowania Po uruchomieniu instalatora użytkownik będzie miał możliwość dokonania wyboru języka instalacji (Rysunek 1-4). Wybór ten dotyczy wyłącznie komunikatów, które będą wyświetlane podczas instalacji. Praca z Asystentem Hotline zawsze będzie przebiegać w języku polskim. W dalszej części instrukcji przyjęto założenie, że użytkownik wybrał polski język instalacji. Rysunek 1-4 Wybór języka instalacji Po oknie wyboru języka pojawia się okno powitalne wraz z informacją o zaleceniu zamknięcia wszystkich innych uruchomionych programów (Rysunek 1-5). Należy zastosować się do wymienionego w nim zalecenia, po czym kliknąć przycisk Dalej. Rysunek 1-5 Okno powitalne kreatora instalacji programu Asystent Hotline

6 6 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Następny etap polega na wskazaniu lokalizacji, w której zostanie zainstalowany program. Instalator zaproponuje standardowy katalog, który jest zalecaną lokalizacją dla Asystenta Hotline (Rysunek 1-6). Kliknięcie przycisku Dalej spowoduje zatwierdzenie lokalizacji programu i przejście do kolejnego okna instalatora. Wybór lokalizacji może mieć wpływ na sposób aktualizacji programu (patrz punkt 1.4 Pierwsze uruchomienie i aktualizacja Asystenta Hotline) Rysunek 1-6 Określenie docelowej lokalizacji dla Asystenta Hotline Na tym etapie instalacji należy określić umiejscowienie skrótów do programu w menu Start i potwierdzić je przyciskiem Dalej. Jeżeli użytkownik nie chce utworzenia folderu Asystenta Hotline w menu Start, powinien zaznaczyć pole wyboru Nie twórz folderu w Menu Start (Rysunek 1-7). Rysunek 1-7 Określenie lokalizacji skrótów do programu

7 Instalacja programu 7 W kolejnym oknie (Rysunek 1-8) można określić, czy do Asystenta Hotline mają zostać utworzone dodatkowe ikony na pulpicie i pasku szybkiego uruchamiania. Po zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru należy kliknąć przycisk Dalej. Rysunek 1-8 Tworzenie dodatkowych ikon Asystenta Hotline W następnym oknie (Rysunek 1-9) zostaną wyświetlone informacje podsumowujące wybory, jakich dokonał użytkownik. Asystent Hotline zostanie zainstalowany po kliknięciu przycisku Instaluj. Rysunek 1-9 Podsumowanie wyborów dokonanych przez użytkownika Pomyślna instalacja programu zostanie zasygnalizowana wyświetleniem okna które pokazuje Rysunek Aby zakończyć proces instalacji, należy kliknąć przycisk Zakończ.

8 8 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Rysunek 1-10 Komunikat informujący o pomyślnym zainstalowaniu Asystenta Hotline Po zainstalowaniu Asystenta Hotline, w miejscach wskazanych wcześniej przez użytkownika (na pulpicie, w menu Start albo na pasku szybkiego uruchamiania), pojawi się skrót do programu (Rysunek 1-11). Rysunek 1-11 Skrót do Asystenta Hotline na pulpicie systemu Windows 1.4 Pierwsze uruchomienie i aktualizacja Asystenta Hotline Przy pierwszym uruchomieniu Asystenta Hotline oraz podczas każdej aktualizacji podmieniane są pliki programu. Aby umożliwić podmianę, a tym samym pracę z programem, należy zadbać aby użytkownik korzystający z komputera miał pełne uprawnienia do folderu, w którym jest zainstalowany Asystent Hotline. W zależności od systemu operacyjnego i jego konfiguracji pełen dostęp może być realizowany na różne sposoby System Windows XP W systemie Windows XP wystarczy aby użytkownik pracujący na komputerze miał pełne uprawnienie do katalogu w którym Asystent Hotline jest zainstalowany niezależnie od lokalizacji tego katalogu System Windows Vista / Windows 7 Przypadek 1 Asystent Hotline został zainstalowany w katalogu Program Files na dysku C, oraz włączona została kontrola konta użytkownika (Rysunek 1-12).

9 Instalacja programu 9 Rysunek 1-12 Włączona kontrola konta użytkownika W takim przypadku konieczne jest nadanie pełnych uprawnień użytkownikowi do katalogu i dodatkowo program musi być uruchamiany jako administrator. Można to zrealizować konfigurując odpowiednio właściwości pliku NetUpdater.exe (patrz Rysunek 1-13). Rysunek 1-13 Uruchomienie Asystenta jako administrator Należy pamiętać, że użytkownik musi być administratorem maszyny.

10 10 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Przypadek 2 Asystent Hotline został zainstalowany w katalogu Program Files na dysku C, a kontrola konta użytkownika jest wyłączona (Rysunek 1-14). Rysunek 1-14 Wyłączona kontrola konta użytkownika W takim przypadku wystarczy nadanie użytkownikowi pełnych uprawnień do folderu w którym Asystent został zainstalowany Przypadek 3 Asystent Hotline został zainstalowany w innym katalogu niż Program Files na dysku C. Ustawienie kontroli konta użytkownika nie ma znaczenia. W takim wypadku wystarczy nadanie użytkownikowi pełnych uprawnień do folderu w którym Asystent został zainstalowany

11 Informacje ogólne o Asystencie Hotline 11 2 Informacje ogólne o Asystencie Hotline 2.1 Uwagi wstępne Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o najnowszą, dostępną wersję Asystenta Hotline. Tak jak niemal wszystkie aplikacje, Asystent Hotline jest programem, który podlega ciągłemu rozwojowi i w związku z tym jego wygląd, jak i niektóre funkcje, mogą różnić się od tych, które zostały omówione w instrukcji. Wiele użytych pojęć, takich jak czas/termin reakcji, reakcja, rodzaj zgłoszenia, godziny obsługi zgłoszeń itp., odnosi się do pojęć zdefiniowanych w ramach umów serwisowych zawieranych między kontrahentem a firmą SoftVig. Przyjęto, że użytkownik, przed lekturą instrukcji i rozpoczęciem korzystania z systemu Asystent Hotline, zapoznał się z tymi pojęciami oraz obowiązującymi standardami serwisu. Asystent Hotline jest programem obsługującym wiele odrębnych podmiotów gospodarczych, z których każdy powinien mieć dostęp tylko i wyłącznie do własnych danych oraz informacji. W przypadku spostrzeżenia przez użytkownika obiektu (takiego jak zgłoszenie, instalacja, użytkownik itp.), który może mieć związek z innym podmiotem, prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu do hotline. Tego typu zdarzenie może być wynikiem nieprawidłowej konfiguracji systemu. 2.2 Czym jest Asystent Hotline? Asystent Hotline jest systemem informatycznym wspomagającym opiekę serwisową produktów firmy Softvig. Klienci otrzymują dostęp do systemu w ramach umowy serwisowej, o ile umowa przewiduje korzystanie z tej aplikacji. Asystent Hotline działa w oparciu o standardowe łącza internetowe oraz centralną, zdalną bazę danych. Odpowiednio spersonalizowane moduły i funkcjonalności pozwalają na pracę z systemem zarówno pracownikom hotline, jak i klientom firmy SoftVig. Obecnie Asystent Hotline obsługuje następujące procesy: składanie zgłoszeń do Hotline SoftVig przez klientów, obsługę zgłoszeń przez Hotline SoftVig, śledzenie i aktywne uczestnictwo klientów w procesie obsługi zgłoszeń, obustronną komunikację między klientami a serwisem Hotline SoftVig, aktualizację wersji systemów produkowanych przez SoftVig.

12 12 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline 2.3 Logowanie do aplikacji Aby zalogować się do systemu Asystent Hotline, należy wpisać nazwę użytkownika i hasło w oknie logowania (Rysunek 2-1). Nazwa użytkownika oraz hasło do pierwszego logowania zostaną przekazane przez hotline SoftVig w komunikacie informującym o aktywacji usługi. Między polami okna logowania można poruszać się za pomocą klawisza Tab. Po pierwszym zalogowaniu system wymusi zmianę hasła wyświetlając odpowiednie okno (Rysunek 2-2). Zmiana hasła jest obowiązkowa - system nie pozwoli użytkownikowi na dalszą pracę z hasłem udostępnionym przez firmę SoftVig. Rysunek 2-1 Logowanie do Asystenta Hotline Rysunek 2-2 Zmiana hasła użytkownika po pierwszym zalogowaniu Ze względów bezpieczeństwa hasło musi spełniać następujące warunki: Hasło musi być dłuższe niż pięć znaków, Hasło musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę, Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, Hasło musi zawierać przynajmniej jedną małą literę.

13 Informacje ogólne o Asystencie Hotline 13 Po wprowadzeniu nowego hasła należy kliknąć polecenie Zmień hasło (obok ikony z dyskietką), które znajduje się w grupie Operacje z lewej strony okna Zmiana hasła. Jeśli hasło nie spełni wszystkich wymaganych warunków, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie (Rysunek 2-3). W takim przypadku należy kliknąć polecenie Zmiana hasła, które znajduje się w grupie Aspekty z lewej strony okna Zmiana hasła i podać hasło, które spełni wszystkie wymienione warunki. Rysunek 2-3 Komunikat o nie spełnieniu warunków bezpieczeństwa przez hasło 2.4 Aktualizacja Asystenta Hotline Aktualizacja Asystenta Hotline jest procesem, który dokonuje się automatycznie. Po prawidłowej autoryzacji użytkownika program sprawdzi dostępność nowej wersji oprogramowania i pobierze nowe komponenty, jeśli będą dostępne. Czas pobierania aktualizacji zależy od przepustowości i obciążenia łączy internetowych. Postęp przesyłania plików jest widoczny w oknie logowania (Rysunek 2-4). Rysunek 2-4 Postęp pobierania plików z aktualizacją Asystenta Hotline Po zakończonym pobieraniu komponentów program będzie wymagać ponownego uruchomienia. Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą komunikatu pokazanego na rysunku poniżej (Rysunek 2-5).

14 14 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Rysunek 2-5 Komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia programu po aktualizacji Może się zdarzyć, że aktualizacja komponentów nie będzie możliwa. Sytuacja taka zaistnieje wtedy, gdy zostanie uruchomiona więcej niż jedna instalacja programu, co spowoduje wyświetlenie komunikatu jak niżej (Rysunek 2-6). W takim przypadku należy zamknąć wszystkie działające programy z Asystentem Hotline i kliknąć przycisk OK. Rysunek 2-6 Komunikat informujący o niepowodzeniu kopiowania plików z powodu jednoczesnego uruchomienia kliku instalacji Asystenta Hotline 2.5 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Przed rozpoczęciem pracy w Asystencie Hotline należy zapoznać się z niektórymi elementami interfejsu użytkownika, jakie zostały w nim udostępnione. Poniżej omówiono najważniejsze z nich Okno programu Po wprowadzeniu prawidłowego hasła zostanie otwarte główne okno systemu Asystent Hotline, które przedstawia Rysunek 2-7. Rysunek 2-7 Główne okno Asystenta Hotline Dostęp do poszczególnych modułów programu można uzyskać na trzy różne sposoby:

15 Informacje ogólne o Asystencie Hotline 15 za pomocą rozwijanego menu znajdującego się w lewym górnym rogu okna (Rysunek 2-8), za pomocą przycisku Hotline umieszczonego pod menu (Rysunek 2-9), za pomocą skrótów klawiaturowych. Rysunek 2-8 Polecenia dostępne w głównym menu Asystenta Hotline Rysunek 2-9 Polecenia znajdujące się pod przyciskiem Hotline Po wybraniu polecenia Ewidencja zgłoszeń (albo naciśnięciu klawiszy Ctrl+H) zostanie otwarte okno Zgłoszenia, jak pokazuje Rysunek Rysunek 2-10 Asystent Hotline z otwartym oknem Zgłoszenia

16 16 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Przyciski Pobierz i Filtruj Przed dalszą pracą z programem warto poznać zasady pobierania danych z centralnej bazy danych i ich filtrowania. Asystent Hotline łączy się z bazą tylko na czas pobierania albo zapisywania danych. Kliknięcie przycisku Pobierz (Rysunek 2-11) spowoduje połączenie z bazą i pobranie danych, które spełniają kryteria wprowadzone w polach filtra, jak przedstawia Rysunek 2-12 (szczegółowe omówienie pracy z filtrem znajduje się w dalszej części instrukcji). Z kolei po kliknięciu przycisku Filtruj (Rysunek 2-11) zostaną wyświetlone tylko te zgłoszenia, które spełniają warunki wprowadzone w polach filtra. Oba przyciski znajdują się obok siebie, w prawym górnym rogu okna Zgłoszenia. Rysunek 2-11 Przyciski Pobierz i Filtruj Rysunek 2-12 Pola filtra Należy pamiętać, że korzystanie z przycisku Filtruj nie powoduje wczytania danych z bazy, a jedynie odfiltrowanie danych, które zostały wczytane wcześniej i już znajdują się w lokalnych zasobach użytkownika. Jeżeli po zalogowaniu do Asystenta Hotline nie pobrano żadnych danych z bazy, filtrowanie nie spowoduje wyświetlenia jakichkolwiek informacji.. Taki sposób przeglądania danych nie pociąga za sobą żadnych skutków ubocznych, jeśli nowe kryteria filtrowania są węższe, niż w chwili pobierania danych z bazy. Jeśli jednak kryteria są szersze (na przykład wprowadzono wcześniejszą datę w polu Data wpływu od) niż w momencie łączenia się z serwerem, może okazać się, że część danych nie będzie widoczna w oknie Zgłoszenia. W razie wątpliwości, czy zostały zaprezentowane wszystkie dane, można kliknąć przycisk Pobierz. Korzystanie z przycisku Filtruj ma jednak swoją zaletę jest nią czas reakcji na działanie użytkownika. Po kliknięciu przycisku Pobierz Asystent Hotline rozpoczyna pobieranie danych z bazy. Czas przesyłania danych zależy od różnych czynników, takich jak przepustowość łączy albo ilość przekazywanych informacji. Filtrowanie z kolei odbywa się szybciej, ponieważ nie następuje wymiana danych między centralną bazą a lokalnym komputerem Przycisk Widok Przycisk Widok, znajdujący się w lewym górnym rogu okna Zgłoszenia, pokazano poniżej (Rysunek 2-13). Rysunek 2-13 Przycisk Widok

17 Informacje ogólne o Asystencie Hotline 17 Po kliknięciu przycisku Widok zostanie rozwinięte menu (Rysunek 2-14). Funkcje menu umożliwiają dokonywanie zmian w sposobie wyświetlania danych na ekranie. Liczba funkcji może różnić się w zależności od okna, w którym menu zostało rozwinięte, oraz od posiadanych uprawnień. Ponadto menu Widok pozwala na wydrukowanie danego widoku, a także na wykonanie jego eksportu do arkusza programu Excel. Rysunek 2-14 Menu okna Zgłoszenia rozwijane po kliknięciu przycisku Widok Ostatnie cztery polecenia z menu Widok są dostępne także bezpośrednio w grupie Widoki, znajdującej się z lewej strony okna Zgłoszenia Aspekt Uwagi dla użytkownika Kolejny element interfejsu Asystenta Hotline to aspekt Uwagi dla użytkownika. Jest on dostępny we wszystkich oknach programu i są w nim wyświetlane ważne komunikaty przeznaczone dla zalogowanego użytkownika. Użytkownik zostanie automatycznie przełączony do tego aspektu, jeśli pojawią się istotne dla niego informacje. Po zapoznaniu się z komunikatem użytkownik może powrócić do poprzedniego aspektu i kontynuować pracę albo poprawić ewentualne błędy. Do aspektu Uwagi dla użytkownika można też przełączyć się, klikając odpowiednie łącze w grupie Aspekty, która znajduje się z lewej strony aktywnego okna (rysunek 2.15). Rysunek 2-15 Łącza do różnych aspektów znajdujące się w grupie Aspekty

18 18 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline W Asystencie Hotline wyróżniono cztery rodzaje komunikatów: pytanie, ostrzeżenie, informację i błąd. Każdemu z nich przypisano odrębny symbol graficzny (Rysunek 2-16), dzięki czemu użytkownik może szybko zorientować się, z jakim rodzajem komunikatu ma do czynienia. Rysunek 2-16 Rodzaje komunikatów zgłaszanych przez Asystenta Hotline Informacje i ostrzeżenia zwykle nie wymagają od użytkownika podejmowania określonych działań. Służą one jedynie do przekazywania komunikatów, z którymi powinien się on zapoznać. Reakcja na pytanie najczęściej będzie polegać na zaznaczeniu pola wyboru w przypadku, gdy użytkownik chce odpowiedzieć twierdząco, albo powrocie do edycji dokumentu (bez zaznaczania pola wyboru), jeśli użytkownik chce udzielić odpowiedzi negatywnej. Z kolei komunikat o błędzie wymaga, aby użytkownik naprawił określony błąd, na przykład wypełnił wskazane pole formularza. Na rysunku poniżej (Rysunek 2-17) pokazano komunikat o błędzie, jaki zostanie wyświetlony, gdy pole formularza, które powinno być wypełnione, pozostanie puste. Rysunek 2-17 Komunikat o błędzie polegającym na pozostawieniu niewypełnionego pola W przypadku błędu dotyczącego braku wypełnienia pól, należy przejść z uwag dla użytkownika na poprzedni aspekt i wypełnić wskazane symbolem czerwonego trójkąta z wykrzyknikiem pola (Rysunek 2-18). Rysunek 2-18 Oznaczenie wymagalnych pól po weryfikacji podczas zapisu

19 Ewidencja zgłoszeń 19 3 Ewidencja zgłoszeń Podstawową funkcją Asystenta Hotline, z jaką będzie mieć do czynienia użytkownik tego programu, jest praca ze zgłoszeniami. Każde zgłoszenie, oprócz samej treści, jest opisane szeregiem parametrów odzwierciedlających przyjęte standardy serwisu. Przyjęto też zasadę, że każda zmiana stanu zgłoszenia jest zapamiętywana, co umożliwia prześledzenie historii danego zgłoszenia od chwili jego utworzenia aż do zarchiwizowania. W tej części instrukcji omówiono zagadnienia związane z tą właśnie funkcjonalnością systemu Asystent Hotline. 3.1 Kartoteka zgłoszeń Kartotekę zgłoszeń można otworzyć z poziomu głównego menu programu wybierając Ewidencja zgłoszeń > Ewidencja zgłoszeń lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+H (Rysunek 3-1). Rysunek 3-1 Sposoby otwierania ewidencji zgłoszeń Po wybraniu polecenia Ewidencja zgłoszeń zostanie otwarte okno z listą zgłoszeń (Rysunek 3-2). Widoczne na liście zgłoszenia dotyczą instalacji, do których użytkownik został przypisany w konfiguracji systemu. Będzie on mieć dostęp nie tylko do utworzonych przez siebie zgłoszeń, ale też do zgłoszeń innych użytkowników instalacji, którą się opiekuje. Jeśli użytkownik jest przypisany do kilku różnych instalacji, będzie widzieć zgłoszenia dotyczące wszystkich tych instalacji (na przykład w przypadku firm wielooddziałowych z odrębną instalacją AutoStacji w każdym oddziale) Zawartość okna Zgłoszenia Na rysunku poniżej (Rysunek 3-2) pokazano okno Zgłoszenia z widocznym zgłoszeniem przygotowanym przez użytkownika. Można w nim wyróżnić kilka podstawowych elementów, które zostaną omówione poniżej. Elementy te są wspólne dla większości okien otwieranych w Asystencie Hotline. Rysunek 3-2 Elementy okna Ewidencja zgłoszeń

20 20 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Elementy okna Ewidencja zgłoszeń przedstawione na rysunku powyżej (Rysunek 3-2): 1. Operacje, które można wykonać na danych prezentowanych w głównym obszarze okna. 2. Nazwa widoku wybranego w grupie poleceń oznaczonej numerem Obszar grupowania danych w bieżącym widoku. Użytkownik może grupować dane na podstawie wartości znajdujących się w poszczególnych kolumnach tabeli. W tym celu powinien przeciągnąć za pomocą myszy nazwę odpowiedniej kolumny (z rejonu oznaczonego numerem 5) do obszaru grupowania. Aby usunąć grupowanie, należy przeciągnąć nazwę kolumny z obszaru grupowania (3) z powrotem do obszaru okna z listą zgłoszeń (5). 4. Pasek przycisków, za pomocą których można wykonywać operacje na danych aspektu. Znajdują się tu polecenia służące do pobierania i filtrowania danych, a także do tworzenia, edycji i usuwania zgłoszeń oraz przycisk umożliwiający zmianę widoku. 5. Obszar z listą zgłoszeń. Poszczególne elementy listy zostaną omówione w dalszej części instrukcji. 6. Obszar zmiany aspektów. Wszystkie informacje przekazywane użytkownikowi są podzielone na pewne logiczne fragmenty zwane aspektami. Wzajemnie uzupełniającymi się aspektami mogą być na przykład treść zgłoszenia i uwagi dotyczące tego zgłoszenia. 7. Obszar zmiany widoków. Widok to sposób prezentacji danych w obrębie aspektu. W jednym aspekcie może być dostępnych więcej widoków umożliwiających prezentację tych samych danych w różnych ujęciach i układach. Lista widoków będzie widoczna tylko wtedy, gdy w danym aspekcie udostępniono przynajmniej dwa widoki. 8. Obszar filtrów. Obszar ten służy do zawężania kryteriów, na podstawie których dane zostaną wczytane z bazy albo wyświetlone w głównym obszarze okna (5). Każdy aspekt może posiadać inny zestaw filtrów. Po wypełnieniu pól filtra należy kliknąć przycisk Pobierz albo Filtruj, których działanie opisano w rozdziale Przyciski Pobierz i Filtruj. Poszczególne pola filtra zostaną omówione w dalszej części instrukcji Aspekty okna zgłoszeń Zgłoszenia klienta zostały podzielone na 4 aspekty w zależności od stanu zgłoszenia: Wymagające odpowiedzi, Aktywne, Zamknięte oraz Propozycje zmian jak pokazuje poniższy rysunek (Rysunek 3-3). Rysunek 3-3 Elementy okna Ewidencja zgłoszeń

21 Ewidencja zgłoszeń 21 Wymagające odpowiedzi aspekt wyświetla tylko te zgłoszenia, które zostały przekazane do klienta. Zgłoszenia tego typu wymagają jak najszybszej odpowiedzi ze strony użytkownika, jest to więc aspekt, od którego użytkownik powinien rozpoczynać pracę z listą zgłoszeń. W przypadku przekazania zgłoszenia do klienta, system może wysłać powiadomienie drogą mailową (o ile został włączony dla użytkownika moduł powiadomień). Aktywne aspekt wyświetla tylko zgłoszenia aktywne. Użytkownik może śledzić proces realizacji zgłoszeń tj. zmiany statusów, reakcję oraz dopisywane komentarze. W przypadku pojawienia się nowego komentarza wpisanego po stronie Hotline, zgłoszenie zostanie wyróżnione pogrubioną czcionką. Użytkownik po zapoznaniu się z treścią powinien zmienić stan na przeczytane, o czym będzie szerzej w dalszej części dokumentu. Zamknięte aspekt wyświetla wszystkie zgłoszenia zamknięte, anulowane oraz zarchiwizowane. Domyślnie nie pojawiają się zgłoszenia o statusie 99.Zarchiwizowane. Aspekt umożliwia kontrolę zamykanych zgłoszeń. Użytkownik powinien przejść do edycji każdego zamkniętego zgłoszenia, zapoznać się z treścią dotyczącą realizacji i zakończenia, a następnie zgłoszenie zarchiwizować. W przypadku wątpliwości, czy niezadowalającego rozwiązania, użytkownik może zwrócić zgłoszenie do Hotline za pomocą operacji Zwrot do HL. Propozycje zmian aspekt zawiera zgłoszenia, które zostaną zaklasyfikowane jako propozycje do produkcji Lista zgłoszeń Głównym obszarem okna Zgłoszenia jest lista zgłoszeń klienta. Dla każdego widoku listy dostępny jest ten sam zestaw kolumn: R, Numer, Temat, Data wpływu, Status, Rodzaj, Instalacja i Data ost. mod. Pełną nazwę nagłówka kolumny można uzyskać, przemieszczając na chwilę wskaźnik myszy nad jego nazwę skróconą (Rysunek 3-4). Podobna zasada ma zastosowanie także w przypadku pozostałych pól listy, kiedy pełna treść pola w nich się nie mieści (Rysunek 3-5). Rysunek 3-4 Etykietka ekranowa z pełną nazwą kolumny

22 22 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Rysunek 3-5 Pełny temat zgłoszenia można zobaczyć po przemieszczeniu wskaźnika myszy nad pole z tematem Poszczególne kolumny listy zgłoszeń zawierają następujące dane: R stan reakcji. Jest to umowna wartość przypisywana zgłoszeniu w chwili pobierania danych do kartoteki zgłoszeń, wyliczana na podstawie bieżącej daty, wymaganego terminu reakcji i daty rzeczywistego wykonania reakcji. Pole tej kolumny może przyjąć stany opisane w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Możliwe stany reakcji na zgłoszenie Symbol Znaczenie Opis Nieokreślony termin reakcji Oczekuje na reakcję Oczekuje na reakcję dziś Reakcja wykonana Oczekuje na reakcję za długo Termin reakcji nie jest określony (zgłoszenie tego rodzaju nie podlega kontroli czasu reakcji). Reakcja jest wymagana i niewykonana, a termin reakcji upływa następnego dnia albo w najbliższej przyszłości. Reakcja jest wymagana i niewykonana, a termin rekcji upływa w bieżącym dniu. Reakcja została wykonana. Reakcja nie została jeszcze wykonana, a termin wymaganej reakcji już upłynął. Numer indywidualny numer nadany zgłoszeniu przez system. Każde zgłoszenie przesyłane za pomocą Asystenta Hotline ma nadany swój niepowtarzalny numer. Temat temat zgłoszenia. Temat zgłoszenia wpisany przez użytkownika systemu. Data wpływu Data wpływu zgłoszenia do hotline. Data ta jest uzupełniana w chwili wykonania operacji przekazania zgłoszenia do hotline. Jest ona wyliczana automatycznie na podstawie rodzaju zgłoszenia, kalendarza dni wolnych oraz parametrów usług zakontraktowanych z hotline (czyli gwarantowanych czasów reakcji dla poszczególnych rodzajów zgłoszeń oraz zakontraktowanych godzin ich obsługi). Status bieżący stan zgłoszenia. Pole to może przyjąć jedną z wartości reprezentujących kolejne etapy obsługi zgłoszenia, które wymieniono w tabeli 3.2.

23 Ewidencja zgłoszeń 23 Tabela 3.2. Możliwe wartości stanu zgłoszenia Wartość Opis 00. W przygotowaniu klienta 01. Wpłynęło do Hotline Zgłoszenie jest w trakcie przygotowywania przez zgłaszającego. Hotline nie podejmie obsługi zgłoszenia do czasu wykonania przez zgłaszającego operacji Przekaż do Hotline. Zgłoszenie zostało przekazane do hotline i oczekuje na podjęcie działań serwisowych. 02. Analiza w trakcie Analiza zgłoszenia została rozpoczęta przez konsultanta hotline. 03. Oczekiwanie na realizację Zgłoszenie oczekuje na realizację. Zgłoszenie o takim statusie powinno posiadać wykonaną reakcję. 04. Realizacja Zgłoszenie jest w trakcie realizacji. 10. Przekazano do klienta 11. Odpowiedź od klienta 12. Przekazano do centrali 13. Otrzymano z centrali 20. Zwrot do Hotline 90. Zamknięte 91. Anulowane Zgłoszenie zostało przekazane do zgłaszającego np. w celu doprecyzowania treści zgłoszenia. Zgłaszający odpowiedział, zgłoszenie czeka na ponowne podjęcie przez Hotline. Zgłoszenie zostało przekazane do importera (przedstawiciela) danej marki w Polsce. Konsultant centrali odpowiedział, zgłoszenie czeka na ponowne podjęcie przez Hotline. Zamknięte zgłoszenie zostało zwrócone do Hotline. Operację może wykonać zgłaszający. Zgłoszenie zostało zrealizowane przez hotline i przekazane użytkownikowi. Zgłoszenie w takim stanie można zarchiwizować lub po uzupełnieniu ponownie zwrócić do Hotline, jeśli realizacja zgłoszenia nie satysfakcjonuje użytkownika. Zgłoszenie zostało anulowane, co oznacza, że Hotline nie będzie się nim zajmował. Zgłoszenie może zostać anulowane przez zgłaszającego lub centralę w dwóch przypadkach: gdy zgłoszenie nie zostało jeszcze podjęte przez Hotline (stan 01.Wpłynęło do Hotline), lub po przekazaniu do klienta (stan 10. Przekazano do klienta) 99. Zarchiwizowane Zgłoszenie zostało zarchiwizowane decyzją użytkownika. Rodzaj rodzaj zgłoszenia. Jest to rodzaj zgłoszenia wybrany przez użytkownika w trakcie tworzenia zgłoszenia. Lista dostępnych rodzajów wynika z zakontraktowanych usług hotline oraz obowiązujących standardów serwisu (np. regulaminu świadczenia usług hotline). Najczęściej spotykane rodzaje zgłoszeń mogą dotyczyć usterek w funkcjonowaniu Autostacji, rekonfiguracji, czy też propozycji zmian w przyszłych wersjach programu. Instalacja instalacja, której dotyczy zgłoszenie. Pole to zostanie wypełnione automatycznie, jeśli użytkownik ma dostęp tylko do jednej instalacji. W przeciwnym przypadku instalację należy wybrać z listy.

24 24 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Data ost. mod. data ostatniej modyfikacji zgłoszenia. Data wprowadzenia ostatniej zmiany do zgłoszenia, niezależnie od tego, czy zmiany dokonał użytkownik, czy też konsultant hotline. Każdy wiersz na liście zgłoszeń może być wyróżniony czcionką pogrubioną albo kolorem czerwonym. Zgłoszenia oznaczone jako nieprzeczytane będą wyświetlane czcionką pogrubioną, z kolei kolor czerwony oznacza zgłoszenia, dla których minął termin realizacji lub minie następnego dnia Filtry w kartotece zgłoszeń W dolnej części okna zgłoszeń znajdują się filtry, ułatwiające w znacznym stopniu pracę z dużą liczbą zgłoszeń. Odpowiednie wypełnienie pól filtra (Rysunek 3-6) umożliwi szybkie odszukanie pozycji, które w danej chwili są użytkownikowi potrzebne. Rysunek 3-6 Domyślne ustawienia pola filtra Po wypełnieniu pola (lub kilku pól) filtra należy kliknąć przycisk Pobierz albo Filtruj, których działanie opisano w podrozdziale 2.5.2, co spowoduje zawężenie listy wyświetlanych zgłoszeń zgodnie z zadanym kryterium. Filtr listy zgłoszeń zawiera następujące pola: Temat pole tekstowe. W polu tym można wpisać cały temat zgłoszenia lub tylko jego fragment. Jeśli na przykład użytkownik chce odszukać zgłoszenie, w którym sygnalizował problem z tworzeniem wydruków, a nie pamięta, czy w temacie wpisał brak możliwości drukowania, problem z drukarką, czy też nie mogę wydrukować zestawienia, wystarczy, że w polu Temat filtra wpisze druk. Status Pole umożliwiające zawężenie listy zgłoszeń posiadających określenie statusy. Domyślnie pomijane są zgłoszenia anulowane, zamknięte, zarchiwizowane. Tylko nieprzeczytane pole wyboru. Zaznaczenie tego pola spowoduje uwzględnienie na liście tylko tych zgłoszeń, które zostały oznaczone przez hotline jako zgłoszenia do przeczytania przez użytkownika. Tylko do zarchiwizowania pole wyboru. Jego zaznaczenie spowoduje ograniczenie listy do zgłoszeń o statusie 90. Zamknięte, czyli takich, które mogą zostać zarchiwizowane przez użytkownika. Tylko prywatne pole wyboru. Po jego zaznaczeniu zostaną wyświetlone wyłącznie zgłoszenia oznaczone jako prywatne. Identyfikator zgł. pole tekstowe. Umożliwia odszukanie zgłoszenia na podstawie numeru identyfikacyjnego lub jego fragmentu.

25 Ewidencja zgłoszeń 25 Data wpływu od... do... pola typu data. Pozwalają na zawężenie listy zgłoszeń według dat ich wpłynięcia do hotline. Daty można wpisać bezpośrednio z klawiatury komputera albo wybrać je z kalendarza, który rozwinie się po kliknięciu strzałki z prawej strony pola. Data modyf. od... do... pola typu data. Umożliwiają zawężenie listy zgłoszeń na podstawie daty ostatniej modyfikacji dowolnego elementu zgłoszenia. Daty można wpisać bezpośrednio z klawiatury komputera albo wybrać je z kalendarza, który rozwinie się po kliknięciu strzałki z prawej strony pola. Instalacja pole tekstowe. Pozwala na filtrowanie zgłoszeń według nazwy instalacji lub jej fragmentu. Opcja ta jest przydatna, gdy użytkownik opiekuje się większą liczbą instalacji, co może mieć miejsce na przykład w przypadku firm wielooddziałowych. Aplikacja dodatkowe zawężenie nazwą aplikacji (nie wszystkie instalacje posiadają nazwę aplikacji). Priorytet priorytet zgłoszenia. Pole z listą priorytetów: niski, zwykły, istotny, krytyczny. Typ produktu - dodatkowe zawężenie nazwą aplikacji (nie wszystkie instalacje posiadają nazwę aplikacji). 3.2 Zawartość okna Zgłoszenie Aby rozpocząć pracę ze zgłoszeniem, należy w oknie Zgłoszenia kliknąć przycisk Nowy, który znajduje się w prawym, górnym rogu tego okna (Rysunek 3-7). Rysunek 3-7 Przycisk tworzenia nowego zgłoszenia Po kliknięciu przycisku Nowy zostanie otwarte okno Zgłoszenie (Rysunek 3-8). Rysunek 3-8 Okno Zgłoszenie

26 26 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline W dalszej części instrukcji zostaną omówione poszczególne aspekty, widoki oraz elementy okna Zgłoszenie Aspekt Zgłoszenie klienta Aspekt Zgłoszenie klienta zawiera treść zgłoszenia wraz z parametrami opisującymi jego stan. W aspekcie tym wyróżniono trzy widoki (Zgłoszenie, Stan / Reakcja oraz Zamknięte), w których pogrupowano powiązane ze sobą logicznie informacje. Podczas wypełniania zgłoszenia należy zwrócić uwagę na symbole znajdujące się przy poszczególnych polach. Omówiono je w tabeli 3.3. Tabela 3.3. Symbole określające sposób wypełniania pola Symbol Znaczenie Opis Pole wymaga wypełnienia Pole nieedytowalne Pole zawiera istotne informacje i jego wypełnienie przez użytkownika jest konieczne. Pole nie podlega edycji. Informacje w nim zawarte zostały uzupełnione automatycznie. Aspekt Zgłoszenie klienta zawiera kilka widoków, różnie prezentujących dane w zależności od kontekstu pracy z systemem. Każdy z widoków zawiera te same dane główne opisujące zgłoszenie oraz potrzebne w danym kontekście dane dodatkowe. Informacje podstawowe, wspólne dla każdego widoku to : Identyfikator zgłoszenia jest to indywidualny numer nadawany każdemu zgłoszeniu. Zgłoszenie nowoutworzone, jeszcze przed zapisaniem i przekazaniem go do hotline, ma numer -1 (widoczny na ciemnogranatowym pasku w oknie pokazanym na rysunku 3.7). Numery są nadawane z uwzględnieniem wszystkich zgłoszeń przesyłanych przez wszystkich klientów hotline, w związku z czym pierwsze zgłoszenie danego klienta nie musi mieć numeru 1, a w numeracji kolejnych zgłoszeń niekoniecznie zostanie zachowana ciągłość. Temat temat zgłoszenia wpisywany przez użytkownika. Warto, aby oddawał on w zwięzłej formie istotę problemu, na przykład: Problem w trakcie importu faktury elektronicznej za samochód, co ułatwi późniejszą pracę zarówno użytkownikowi, jak i konsultantom hotline. Instalacja pole wymagane. Z listy rozwijanej należy wybrać instalację, której dotyczy zgłoszenie. Rodzaj - pole wymagane. Z listy rozwijanej należy wybrać rodzaj zgłoszenia. Dostępne rodzaje zgłoszeń zależą od umowy zawartej na usługi hotline. Wskazanie przez użytkownika niewłaściwego rodzaju zgłoszenia może spowodować, że zostanie ono przez konsultanta przekwalifikowane lub odrzucone.

27 Ewidencja zgłoszeń 27 Zgłosił pole wypełniane automatycznie zgodnie z danymi użytkownika, który zalogował się do Asystenta. Jeśli zgłoszenie zostało wprowadzone do systemu przez konsultanta hotline (na przykład na podstawie telefonu od klienta), w polu tym będą widoczne dane konsultanta. Data wpływu pole wypełnianie automatycznie w chwili wykonania przez zgłaszającego operacji Przekaż do Hotline. Data odwzorowuje standardy serwisowe i jest wyliczana na podstawie dni wolnych wynikających z kalendarza oraz zakontraktowanych godzin obsługi dla danego rodzaju zgłoszenia. Wprowadził pole wypełnianie automatycznie. Wskazuje ono użytkownika, który utworzył zgłoszenie. W polu może być widoczne nazwisko użytkownika, jak i konsultanta hotline. Sposób pole możliwe do edycji wyłącznie przez konsultanta hotline. Określa ono sposób przekazania zgłoszenia do hotline. Możliwe wartości (na przykład , telefon, fax) wynikają z dopuszczalnych kanałów zgłoszeń przewidzianych w ramach zakontraktowanych usług. Stan zgłoszenia pole wypełniane automatycznie na podstawie logiki procesu obsługi zgłoszenia. Data utworzenia pole wypełniane automatycznie w momencie pierwszego zapisu zgłoszenia do bazy danych. Aplikacja pole z listą rozwijaną - umożliwia sprecyzowanie zgłoszenia do konkretnej aplikacji, jeżeli dana instalacja zawiera taką cechę. Marka w przypadku instalacji wielomarkowej, użytkownik może zawęzić zgłoszenie do danej marki, której ono dotyczy. Nieprzeczytane pole wyboru. Zadaniem tego pola jest ułatwienie komunikacji między użytkownikiem a konsultantem hotline. Konsultant hotline, po wykonaniu ważnej czynności ze zgłoszeniem (na przykład zadaniu pytania w celu uzyskania dodatkowych informacji), zaznacza zgłoszenie jako Nieprzeczytane, informując tym samym użytkownika, że w zgłoszeniu pojawiła się nowa treść, z którą powinien się zapoznać. Użytkownik, po przeczytaniu komunikatu, usuwa zaznaczenie z pola wyboru, dając jednocześnie znać konsultantowi, że zapoznał się z jego pytaniem. Zgłoszenia oznaczone jako nieprzeczytane wyróżnione są na liście zgłoszeń czcionką pogrubioną. Prywatne pole wyboru. Jego zaznaczenie spowoduje, że zgłoszenie będzie widoczne wyłącznie dla osób, które je utworzyły albo zgłosiły (widocznych w polach Zgłosił i Wprowadził) oraz dla konsultanta hotline. Ponadto dostęp do zgłoszeń prywatnych innych użytkowników mają osoby opisane w umowie jako administrator systemu. Uprawnienia dostępu do zgłoszeń prywatnych można też nadać indywidualnie innym użytkownikom systemu. W tym celu należy zgłosić taką potrzebę do hotline. Zgłoszenia oznaczone jako prywatne nie będą widoczne dla pozostałych osób opiekujących się daną instalacją. Taka możliwość może być przydatna w specyficznych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy zachodzi potrzeba

28 28 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline wyjaśnienia pewnych zdarzeń (takich jak przekłamania danych) mających miejsce prawie zawsze, kiedy do systemu loguje się jeden z użytkowników Widok zgłoszenie W tym widoku znajduje się treść zgłoszenia. Proces obsługi zgłoszenia przypomina dialog prowadzony między dwoma stronami (użytkownik i hotline), stąd przyjęty sposób prezentacji zgłoszenia na wzór internetowego czatu kolejne treści zgłoszenia dopisywane są do istniejących już informacji. W widoku Zgłoszenie dostępne są dwa pola: Dopisz treść oraz Dotychczasowa treść (Rysunek 3-9). Dopisz treść. W tym polu użytkownik wprowadza nową treść zgłoszenia oraz odpowiedzi na pytania i wskazówki konsultanta. Po każdym zapisaniu zgłoszenia wprowadzona treść zostanie przeniesiona do pola Dotychczasowa treść. Dotychczasowa treść. Pole to zawiera historię wypowiedzi wszystkich użytkowników oraz zdarzeń (takich jak przekazanie zgłoszenia do hotline) i nie można go edytować. Poszczególne wpisy są rozdzielone nagłówkami z informacją, kto i kiedy dokonał zmiany. Najnowsze wpisy znajdują się na końcu pola. Rysunek 3-9 Przykładowy wygląd pól Dopisz treść i Dotychczasowa treść podczas pracy nad zgłoszeniem Widok Stan / Reakcja W tym widoku przedstawiono informacje opisujące stan zgłoszenia, jego istotne parametry ewidencyjne oraz informacje dotyczące reakcji na zgłoszenie (Rysunek 3-10).

29 Ewidencja zgłoszeń 29 Rysunek 3-10 Pola widoku Stan / Reakcja Pola widoku Stan / Reakcja zostały podzielone na dwie grupy: Zgłoszenie oraz Reakcja. Żadne z nich nie podlega edycji przez użytkownika. Pola przypisane do grupy Zgłoszenie to: Data utworzenia data i godzina utworzenia zgłoszenia. Data przekazania data i godzina przesłania zgłoszenia do Hotline, wypełniana automatycznie w chwili, gdy użytkownik wybierze polecenie Przekaż do Hotline. Termin realizacji w przypadkach, kiedy istnieje taka możliwość, konsultant hotline może określić termin realizacji zgłoszenia. Data ost. modyfikacji data ostatniej modyfikacji zgłoszenia, wraz z informacją o osobie, która dokonała tej modyfikacji. Data archiwizacji pole wypełniane automatycznie po wybraniu przez użytkownika polecenia Archiwizuj. Operacja jest dostępna wyłącznie dla zleceń o statusie Zamknięte lub Anulowane. Z kolei w grupie Reakcja znajdują się następujące pola: Termin wymagany pole to jest wypełniane automatycznie po wybraniu przez użytkownika polecenia Przekaż do Hotline. Wyliczony termin odzwierciedla standardy serwisowe i jest obliczany na podstawie kalendarza (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy), zakontraktowanych godzin obsługi zleceń oraz gwarantowanego czasu reakcji dla danego rodzaju zgłoszenia. Data wykonania data wykonania reakcji przez konsultanta hotline oraz jego dane. Rodzaj reakcji informacja o sposobie wykonania reakcji na zgłoszenie. Opis wykonanej reakcji szczegółowy opis wykonanej reakcji.

30 30 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Widok Zamknięcie Widok Zamknięcie zawiera informacje na temat zamknięcia zgłoszenia (Rysunek 3-11). Żadne z pól tego widoku nie podlega edycji przez użytkownika. Charakterystyczne dla widoku Zamknięcie pola to: Stan zgłoszenia aktualny status zgłoszenia, zgodnie z wartościami opisanymi w tabeli 3.2. Data zamknięcia data zamknięcia zgłoszenia z ewentualnym wskazaniem konsultanta, który dokonał zamknięcia. Opis zamknięcia opis zamknięcia zgłoszenia. Rysunek 3-11 Pola widoku Zamknięcie Aspekt Załączniki Często podczas pracy ze zgłoszeniem zachodzi potrzeba przesłania do hotline pliku binarnego, którym może być na przykład zrzut ekranu z komunikatem o błędzie, plik importowany do Autostacji, plik z systemu zewnętrznego importowany do Autostacji itp. Aby w Asystencie Hotline skorzystać z tej możliwości, należy przejść do aspektu Załączniki (Rysunek 3-12). Rysunek 3-12 Aspekt Załączniki okna Zgłoszenie

31 Ewidencja zgłoszeń 31 Aspekt Załączniki posiada tylko jeden widok. Kolejne kolumny tego aspektu zawierają informacje o dacie ostatniej modyfikacji załączanego pliku, jego nazwę oraz rozmiar w bajtach. Do pracy z załącznikami udostępniono zestaw przycisków jak zaprezentowany poniżej (Rysunek 3-13). Rysunek 3-13 Przyciski używane podczas pracy z załącznikami Dodawanie załączników odbywa się za pomocą przycisku Nowy, po kliknięciu którego zostanie rozwinięte menu pokazane na rysunku poniżej (Rysunek 3-14). Po wstawieniu załącznika należy opisać w treści zgłoszenia jego przeznaczenie (na przykład komunikat o błędzie znajduje się w pliku błąd.gif ). Rysunek 3-14 Menu przycisku Nowy Istnieją cztery różne sposoby dodawania plików załącznika: Wstawienie z pliku plik zostanie wczytany z dysku komputera. Po wybraniu tego polecenia otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do szukania i otwierania plików. Należy w nim wskazać plik, który jako załącznik zostanie wstawiony do zgłoszenia. Wstawienie ze skanera wczytanie pliku załącznika bezpośrednio ze skanera. W przypadku wybrania tej opcji należy upewnić się, że do komputera podłączony jest skaner. Wstawienie z biblioteki system umożliwia wstawianie gotowych plików pochodzących z wewnętrznej biblioteki dokumentów, np. formularzy, instrukcji itp. W module zgłoszeń funkcja nie jest wykorzystywana. Przeciągnięcie dokumentu system umożliwia również wstawianie pliku poprzez jego przeciągnięcie na obszar załączników za pomocą myszki. Kolejne przyciski dostępne w aspekcie Załączniki to: Pokaż otwarcie istniejącego załącznika. Wybranie tego polecenia spowoduje pobranie załącznika z centralnej bazy do lokalnego katalogu tymczasowego i otwarcie go za pomocą programu skojarzonego w systemie użytkownika z danym rozszerzeniem pliku. Usuń usunięcie załącznika ze zgłoszenia.

32 32 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zapisz na dysk zapisanie załącznika na dysku lokalnym. Uwaga! Podczas pracy z załącznikami należy pamiętać, że są one przechowywane w centralnej bazie danych. W czasie zapisywania oraz wczytywania zgłoszeń pliki załączników są przesyłane między centralnym serwerem a lokalnym stanowiskiem pracy użytkownika. Z tego też względu należy zwracać ścisłą uwagę na rozmiary pliku załącznika. Na przykład plik o wielkości 1 MB jest plikiem dużym i jego przesłanie łączami o przepustowości 256 kbps zabierze około 40 sekund. W miarę możliwości pliki załączników należy przesyłać w formie skompresowanej (a pliki graficzne, na przykład zrzuty ekranowe, w formacie GIF albo JPG) Aspekt Historia zgłoszenia klienta W systemie Asystent Hotline zapamiętywana jest każda zmiana stanu zgłoszenia. W aspekcie Historia zgłoszeń klienta (Rysunek 3-15) można prześledzić wszystkie zmiany wprowadzane do danego zgłoszenia. Każdą archiwalną wersję zgłoszenia można obejrzeć, dwukrotnie klikając ją myszą, albo korzystając z przycisku Podgląd. Rysunek 3-15 Aspekt Historia zgłoszeń klienta Kolejne wersje zgłoszeń są prezentowane w porządku chronologicznym według daty wpływu do Hotline. 3.3 Praca ze zgłoszeniami Ponieważ znaczenie poszczególnych pól okna Zgłoszenie zostało już opisane, w podrozdziale tym zostanie omówiony proces przygotowania i przesyłania zgłoszeń przez użytkownika oraz ich obsługi przez hotline Tworzenie zgłoszenia Aby utworzyć nowe zgłoszenie, w oknie Zgłoszenia należy kliknąć przycisk Nowy. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie w polu Instalacja instalacji, której dotyczy zgłoszenie. Nie wypełnienie tego pola uniemożliwi dokonanie wyboru rodzaju zgłoszenia. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól użytkownik może wybrać jedną z dwóch ścieżek postępowania:

33 Ewidencja zgłoszeń 33 Zapisać zgłoszenie w takim przypadku powinien kliknąć przycisk Zapisz albo Zapisz i zamknij (Rysunek 3-16). Zgłoszenie zostanie zapisane w kartotece ze statusem 00. W przygotowaniu Klienta. Nie będzie ono obsługiwane przez hotline, a użytkownik może wprowadzać w nim dowolne zmiany do chwili, w której uzna, że zgłoszenie jest już gotowe do przekazania. Po zapisie zgłoszenia pojawi się komunikat o roboczej wersji dokumentu, co przedstawia Rysunek Po tej informacji można opuścić edycję zgłoszenia, lub wybrać operację Przekaż do Hotline. Rysunek 3-16 Przyciski Zapisz oraz Zapisz i zamknij Rysunek 3-17 Informacja o wersji roboczej zgłoszenia Przekazać zgłoszenie do hotline w tym przypadku użytkownik powinien wybrać przycisk Przekaż do Hotline (Rysunek 3-18). Operacja spowoduje zmianę statusu zgłoszenia na 01. Wpłynęło do Hotline, wyznaczenie daty wpływu zgłoszenia, wyliczenie wymaganego terminu reakcji oraz zainicjuje proces obsługi zgłoszenia przez hotline. Rysunek 3-18 Przycisk Przekaż zgłoszenie do Hotline Wynik przekazania do Hotline jest widoczny na widoku Zgłoszenie, jak pokazuje Rysunek Rysunek 3-19 Okno dialogowe Przekazanie zgłoszenia Anulowanie zgłoszenia użytkownik ma również możliwość anulowania zgłoszenia, dopóki zgłoszenie nie zostanie podjęte przez Hotline. W celu anulowania zgłoszenia należy wybrać operację Anuluj zgłoszenie (Rysunek 3-19). Zgłoszenie anulowane nie będzie podejmowane przez Hotline, pozostanie jednak w ewidencji z możliwością archiwizacji. Jeśli użytkownik dokonał zgłoszenia w prawidłowy sposób, wkrótce powinien otrzymać odpowiedź konsultanta hotline.

34 34 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Uwaga! Zgłoszenia, które nie zostały przekazane do hotline (czyli o statusie 00. W przygotowaniu Klienta) nie będą obsługiwane Edycja zgłoszenia W dowolnej chwili można dokonać edycji istniejącego zgłoszenia. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć dane zgłoszenie albo wskazać je myszą, po czym kliknąć przycisk Edycja (Rysunek 3-20). Rysunek 3-20 Przycisk Edycja Zakres dopuszczalnej edycji zależy od stanu zgłoszenia. Jeśli na przykład zgłoszenie zostało już przekazane do hotline, nie będzie można zmienić jego rodzaju. Po zakończeniu edycji zgłoszenie należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz albo Zapisz i zamknij Zamknięcie zgłoszenia Zgłoszenie zamknięte to takie zgłoszenie, które posiada status 90. Zamknięte oraz którego pola widoku Zamknięcie zostały prawidłowo wypełnione. Zgłoszenie może zostać zamknięte na dwa różne sposoby: Zamknięcie przez hotline kiedy konsultant uzna, że opisany w zgłoszeniu użytkownika problem został rozwiązany, zamyka zgłoszenie, nadając mu status 90. Zamknięte oraz wypełniając pola w widoku Zamknięcie. Zamknięcie na skutek dezaktualizacji kiedy użytkownik stwierdzi, że problem nie wymaga już działań ze strony hotline, powinien dokonać edycji zgłoszenia i w jego treści wpisać odpowiednią informację, na przykład: Zgłoszenie nieaktualne, problem rozwiązaliśmy we własnym zakresie. Także w tym przypadku właściwego zamknięcia zgłoszenia dokona hotline, nadając mu status 90. Zamknięte oraz wypełniając pola w widoku Zamknięcie. Uwaga! Hotline nie zajmuje się zamkniętymi zgłoszeniami. Aby konsultanci powrócili do pracy nad zgłoszeniem, należy ponownie zgłosić je do hotline. Po przeanalizowaniu zamkniętego zgłoszenia użytkownik może wykonać jedną z dwóch czynności: Przeniesienie zgłoszenia do archiwum jeśli użytkownik nie ma zastrzeżeń co do sposobu obsługi zgłoszenia, powinien przenieść je do archiwum. Zadanie to można wykonać indywidualnie dla określonego zgłoszenia albo zbiorczo dla większej liczby zgłoszeń. W pierwszym przypadku, po przejściu do edycji zgłoszenia, należy kliknąć przycisk Archiwizuj (z lewej strony okna, w grupie Operacje), pokazany na rysunku Z kolei zbiorcze przeniesienie do archiwum można wykonać w oknie Zgłoszenia. W tym celu należy zaznaczyć wybrane zgłoszenia, po czym kliknąć przycisk Archiwizuj zgłoszenia, jak pokazuje Rysunek Aby szybko odszukać

35 Ewidencja zgłoszeń 35 zgłoszenia zamknięte, można skorzystać z pola wyboru Tylko do zarchiwizowania, znajdującego się w grupie Filtr. Rysunek 3-21 Przycisk Archiwizuj System umożliwia również grupową archiwizacje zgłoszeń, w tym calu należy zaznaczyć zgłoszenia do archiwizacji i skorzystać z funkcji Archiwizuj zgłoszenia (Rysunek 3-22). Rysunek 3-22 Przycisk Archiwizuj zgłoszenia Zgłoszenia zarchiwizowane nie będą domyślnie widoczne w oknie z listą zgłoszeń. Aby uzyskać do nich dostęp, należy usunąć zaznaczenie z pola wyboru Pomiń zarchiwizowane. Ponownie przekazanie zgłoszenia do hotline jeśli użytkownik ma zastrzeżenia co do sposobu obsługi zgłoszenia albo został poproszony przez hotline o jego uzupełnienie, może je ponownie przekazać do hotline. W tym celu należy przejść do edycji zgłoszenia, a następnie kliknąć przycisk Zwrot do Hotline (Rysunek 3-23), znajdujący się w grupie Operacje. Rysunek 3-23 Zwrot do Hotline Usunięcie zgłoszenia Użytkownik ma możliwość usunięcia zgłoszenia o statusie 00. W przygotowaniu Klienta, czyli takiego które nie zostało przekazane do Hotline. W tym celu w oknie Zgłoszenia należy wybrać zgłoszenie przeznaczone do usunięcia, a następnie kliknąć przycisk Usuń, pokazany na rysunku (Rysunek 3-24) Rysunek 3-24 Przycisk Usuń Uwaga! Usunięte zgłoszenie zostanie utracone bezpowrotnie. Dlatego też z funkcji tej należy korzystać ze szczególną ostrożnością Rodzaje zgłoszeń Lista dostępnych rodzajów zgłoszeń wynika z zakontraktowanych usług hotline oraz obowiązujących standardów serwisu (np. regulaminu świadczenia usług), w związku z czym rodzaje zgłoszeń nie zostaną szczegółowo omówione w tej instrukcji. Od wybranego rodzaju zgłoszenia będą zależeć następujące kwestie:

36 36 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline priorytet z jakim dane zgłoszenie zostanie umieszczone w kolejce zgłoszeń, obliczona przez system data wpływu zgłoszenia i terminu reakcji, w przypadku rodzaju zgłoszenia wchodzącego w skład pakietu limitowanego ilościowo i/lub czasowo, zgłoszenie zostanie przez system zweryfikowane z istniejącymi limitami. Należy pamiętać, że konsultant hotline może w uzasadnionym przypadku zmienić rodzaj zgłoszenia lub w ogóle odrzucić zgłoszenie nie spełniające warunków. Jeśli zatem potrzebna jest konsultacja, a w oczekiwaniu na szybszą obsługę zgłoszono awarię, postępowanie takie może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego i wydłużyć czas realizacji zgłoszenia Zgłoszenia w pakietach limitowanych W przypadku wybrania rodzaju zgłoszenia, które podlega limitom ilościowym lub czasowym, Asystent Hotline, przed przekazaniem zgłoszenia, poinformuje o tym fakcie użytkownika w aspekcie Uwagi dla użytkownika (Rysunek 3-25). Rysunek 3-25 Informacja dla użytkownika o limicie ilościowym wybranego rodzaju zgłoszenia Aby przekazać zgłoszenie do hotline, należy zaznaczyć pole wyboru Potwierdź i ponownie wybrać polecenie Przekaż zgłoszenie do Hotline. Po potwierdzeniu decyzji w oknie Przekazanie zgłoszenia, zgłoszenie zostanie przesłane do hotline. Jeśli limit zgłoszeń został już wyczerpany, użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednią informacją (Rysunek 3-26). Komunikat tego typu nie wymaga potwierdzenia. W takiej sytuacji można zamknąć okno albo powrócić do edycji zgłoszenia. Rysunek 3-26 Informacja dla użytkownika o wyczerpaniu limitu zgłoszeń Może też zaistnieć sytuacja, że limit ilościowy dla danego typu zgłoszenia nie został wyczerpany, ale uległ wyczerpaniu limit czasowy. Wówczas zostanie wyświetlony komunikat pokazany jaki prezentuje Rysunek Komunikat ten także nie wymaga potwierdzenia. W sytuacji tej należy powrócić do edycji zgłoszenia i wybrać inny jego rodzaj. Rysunek 3-27 Komunikat informujący o

37 Menu System 37 wyczerpaniu się limitu czasowego dla zgłoszenia 4 Menu System W menu System (Rysunek 4-1) znajdują się polecenia Asystenta Hotline związane z różnymi ustawieniami systemowymi programu i nie odnoszące się bezpośrednio do obsługi zgłoszeń. Rysunek 4-1 Polecenia menu System 4.1 Informacje o programie Po wybraniu polecenia Informacje o programie zostanie wyświetlone okno informacyjne, pokazane poniżej (Rysunek 4-2) Rysunek 4-2 Okno wyświetlane po wybraniu polecenie Informacje o programie 4.2 Konfiguracja Po wybraniu menu Konfiguracja zostanie rozwinięte podmenu Wygląd umożliwiające dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika do jednego ze stylów charakterystycznych dla różnych wersji systemu Windows, a także zmianę rozdzielczości ekranu (Rysunek 4-3).

38 38 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Rysunek 4-3 Podmenu rozwijane po wybraniu polecenia Konfiguracja 4.3 Zmień hasło Po wybraniu polecenia Zmień hasło zostanie otwarte okno, w którym użytkownik może zmienić hasło wymagane przy logowaniu się do Asystenta Hotline (Rysunek 4-4). Rysunek 4-4 Okno zmiany hasła 4.4 Informacje systemowe Po wybraniu polecenia Informacje systemowe zostanie otwarte okno prezentujące informacje związane z pracą systemu jak aktywne procesy czy statystyki czasu wykonywania procesów (Rysunek 4-5).

39 Menu System 39 Rysunek 4-5 Okno wyświetlane po wybraniu polecenia Informacje systemowe 4.5 Test systemu Po wybraniu polecenia Test systemu zostanie przeprowadzony test, którego wyniki zostaną zaprezentowane w oknie pokazanym na rysunku poniżej (Rysunek 4-6). Rysunek 4-6 Wyniki testu systemu 4.6 Wyloguj i Wyjście z programu Ostatnie dwa polecenia z menu System Wyloguj i Wyjście z programu działają podobnie. Po ich wybraniu zostanie wyświetlone okno z pytaniem o zakończenie pracy (Rysunek 4-7). W obu przypadkach kliknięcie przycisku Nie spowoduje powrót do programu. Z kolei kliknięcie przycisku Tak zakończy pracę programu, jeśli użytkownik wybrał polecenie Wyjście z programu albo ponowne wczytanie programu i zalogowanie nowego użytkownika, gdy zostało wybrane polecenie Wyloguj.

40 40 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Rysunek 4-7 Okno wyświetlane przy wylogowaniu użytkownika i kończeniu pracy programu 5 Aktualizacje 5.1 Wprowadzenie W zależności od postanowień umowy serwisowej, w programie Asystent Hotline może zostać udostępniony Moduł Aktualizacji, który umożliwia samodzielne dokonywanie aktualizacji programu Autostacja. Wraz z modułem aktualizacji uruchamiana jest usługa automatycznych powiadomień o nowych aktualizacjach. Informacja o aktualizacjach wysyłana jest drogą mailową do lokalnego administratora oraz innych osób odpowiedzialnych, zgłoszonych do otrzymywania powiadomień (np. dyrektor zarządzający, kierownicy działów). Po otrzymaniu powiadomienia osoby odpowiedzialne powinny podjąć skoordynowane działania przygotowujące do aktualizacji oraz w możliwie krótkim czasie zaplanować i przeprowadzić aktualizację. Szczegółowe informacje na temat organizacji aktualizacji zawarte są w odrębnym dokumencie przekazywanym w momencie udostępnienia usługi. 5.2 Wybór instalacji i aktualizacji Udostępniony moduł aktualizacji widoczny jest jako dodatkowe menu oraz przycisk Aktualizacje z poleceniem Aktualizacja wersji systemu (Rysunek 5-1). Dostęp do funkcji aktualizacji jest możliwy także za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U. Rysunek 5-1 Menu i przycisk Aktualizacje Po wybraniu polecenia Aktualizacja wersji systemu zostanie otwarte okno Instalacje dostępne do aktualizacji (Rysunek 5-2).

41 Aktualizacje 41 Na liście wyświetlone zostaną tylko te instalacje, dla których użytkownik jest instalatorem, oraz które mogą być aktualizowane na danym punkcie logowania. Konfiguracja przeprowadzana jest przez Hotline w momencie uruchomienia usługi. Rysunek 5-2 Okno Instalacje dostępne do aktualizacji Treść Są dostępne aktualizacje, widoczna w kolumnie Status, informuje, że dla danej instalacji można przeprowadzić aktualizację. W tym celu należy wskazać instalację i kliknąć przycisk Wybierz, znajdujący się z lewej strony okna, w grupie Operacje. System zweryfikuje dostęp do aktualizacji (co może być operacją czasochłonną), po czym zostanie wyświetlona lista aktualizacyjna. Istnieją dwa rodzaje aktualizacji: aktualizacja pełna, w czasie której użytkownicy nie mogą korzystać z systemu DMS. Tryb ten wymaga zakończenia pracy AutoStacji, w związku z czym aktualizację należy przeprowadzić po godzinach pracy jej użytkowników. Okno z listą aktualizacji pełnych prezentuje Rysunek 5-3. aktualizacja Hot-Fix, którą można przeprowadzić podczas pracy w systemie DMS. Paczki z aktualizacjami Hot-Fix wyświetlone są pochyłą czcionką na zielonym tle, a w kolumnie Hot-Fix mają zaznaczone pole wyboru. Przykładowy wygląd listy z aktualizacjami Hot-Fix przedstawia Rysunek 5-4. Rysunek 5-3 Okno z listą dostępnych pełnych aktualizacji Rysunek 5-4 Lista z aktualizacjami Hot-Fix Jeśli lista zawiera więcej pozycji, zaleca się, aby wybrać aktualizację o najwyższym numerze; w takim przypadku zostaną uwzględnione także wcześniejsze, niepobrane aktualizacje.

42 42 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline 5.3 Przeprowadzanie aktualizacji Proces aktualizacji można podzielić na trzy etapy, które zostaną omówione poniżej Określenie parametrów aktualizacji Po wybraniu wersji aktualizacji zostanie otwarte okno Konfiguracja aktualizacji (Rysunek 5-5), w którym należy podać parametry przeprowadzanej aktualizacji. Rysunek 5-5 Okno Konfiguracja aktualizacji Zaleca się zaznaczenie wszystkich pól wyboru znajdujących się w grupach Opcje aktualizacji oraz Akcja: Kopia zapasowa bazy produkcyjnej utworzenie kopii zapasowej bazy danych, z którą pracuje klient. W przypadku dużej aktualizacji utworzenie kopii zapasowej jest obowiązkowe. Aktualizacja również bazy DEMO przeprowadzenie aktualizacji także w odniesieniu do bazy DEMO. Jeśli dla wybranej instalacji baza DEMO nie jest założona, pole to nie będzie dostępne. Pobierz pliki do aktualizacji przesłanie plików aktualizacyjnych do komputera użytkownika. Pobieranie plików można przeprowadzić w dowolnym momencie, bez potrzeby przerywania pracy z Autostacją. Po ich pobraniu można zakończyć pracę z Asystentem Hotline i uruchomić go dopiero przed rozpoczęciem aktualizacji. Operacja pobierania plików jest procesem czasochłonnym. Wykonaj aktualizację przeprowadzenie aktualizacji. Jeśli użytkownik chce jedynie pobrać pliki, bez aktualizowania Autostacji, pole to powinno pozostać puste. Aktualizację będzie można przeprowadzić w późniejszym, dogodnym dla użytkownika terminie. Po określeniu parametrów aktualizacji należy zaznaczyć pole wyboru Akceptuję warunki aktualizacji, po czym kliknąć przycisk Dalej, znajdujący się z lewej strony okna, w grupie Operacje. Jeśli do przeprowadzenia

43 Aktualizacje 43 aktualizacji potrzebna będzie dodatkowa zgoda użytkownika, Asystent Hotline przejdzie do aspektu Uwagi dla użytkownika Rysunek 5-6). Rysunek 5-6 Aspekt Uwagi dla użytkownika okna Konfiguracja instalacji

44 44 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Uruchomienie aktualizacji Po kliknięciu przycisku Dalej zostanie otwarte okno Instalacja wybranej wersji, pokazane na rysunku 6.7. Rysunek 5-7 Okno Instalacja wybranej wersji Po kliknięciu przycisku Wykonaj aktualizację, w zależności od wybranych wcześniej opcji, zostaną przeprowadzone następujące operacje: pobranie plików, wykonanie kopii bazy danych i binariów, aktualizacja Autostacji, aktualizacja bazy DEMO (zgodnie z bieżącą bazą produkcyjną). Postęp wykonywania poszczególnych etapów aktualizacji będzie widoczny w oknie Instalacja wybranej wersji, w kolumnie Wykonano Zakończenie aktualizacji Informacje na temat przebiegu aktualizacji zostaną przedstawione w oknie Podsumowanie aktualizacji. W przypadku braku błędów aktualizację należy uznać za ukończoną pomyślnie (rysunek 6.8). Jeśli podczas aktualizacji wystąpiły problemy, system poinformuje o konieczności przywrócenia stanu sprzed aktualizacji. Komunikat taki należy potwierdzić, po czym zgłosić problem do hotline Softvig. Rysunek 5-8 Pomyślne zakończenie procesu aktualizacji

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-14 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo