PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w budynku biurowym nr 11 a ul. Wilanowska 2a, Gdańsk usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi projektowania systemów roboty budowlane roboty instalacyjne w budynkach INWESTOR: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Beniowskiego 5, Gdańsk Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Walaszczyk Lipiec 2010 r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. c) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowokubaturowych. 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przygotowanie terenu budowy. B. Wymagania odnośnie architektury. C. Wymagania konstrukcji. D. Wymagania odnośnie instalacji. E. Wymagania dotyczące wykończenia. F. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia. 4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych załączniki rysunkowe: Zał. Nr 1 Usytuowanie budynku Zał. Nr 2 Rzut piwnicy Zał. Nr 3 Rzut parteru Zał. Nr 4 Rzut poddasza Zał. Nr 5 Przekrój pionowy Zał. Nr 6 Elewacje budynku Zał. Nr 7 Schemat i miejsce montażu drzwi 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY : Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie i uruchomienie następujących instalacji teletechnicznych: 1. Sieć strukturalna 2. System alarmowy 3. System monitoringu wizyjnego 4. Centrala telefoniczna 5. Instalacja domofonowa 6. Instalacja RTV 7. Klimatyzacja b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, c) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego z obsługi wyżej wymienionych systemów/instalacji, d) usługi wsparcia powdrożeniowego, e) dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej na poddaszu w budynku biurowym zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 2a. a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót: Budynek, którego dotyczy przedmiot opracowania to wolnostojący budynek biurowy, 3 kondygnacyjny (piwnica, parter i poddasze), całkowicie podpiwniczony zlokalizowany na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wilanowskiej 2a. Budynek jest zaprojektowany na rzucie prostokąta, z dachem kopertowym krytym blachodachówką. Budynek jest w trakcie realizacji, a zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2011 r. Długość budynku 24,52 m Szerokość budynku 12,52 m Wysokość budynku ok. 8,20 m (od terenu przy wejściu do kalenicy) Technologia budynku tradycyjna uprzemysłowiona. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne budynku: - fundamenty żelbetowe wylewane na mokro - ściany piwnic zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro, ściany wewnętrzne murowane z bloczków betonowych - ściany nadziemne murowane z pustaków typu Silka, - docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i kondygnacji nadziemnych styropian, - schody wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro - stropy żelbetowe typu Filigran - konstrukcja dachu drewniana wspomagana konstrukcją stalową Budynek zlokalizowany jest na wydzielonych działkach, docelowo zostanie ogrodzony, droga dojazdowa znajduje się w odległości ok m od dłuższego boku budynku. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje (wg wykonanych projektów): - wewnętrzne instalacje wod.-kan. - instalację c.o. - wewnętrzne instalacje elektryczne (oświetlenie i gniazda wtykowe) - wentylację grawitacyjną - c.w.u. z przepływowych podgrzewaczy 3

4 Dane liczbowe: Ilość kondygnacji 3 Powierzchnia zabudowy 305,40 m2 Powierzchnia użytkowa netto 663,35 m2 W tym: Powierzchnia użytkowa piwnicy 247,55 m2 Powierzchnia użytkowa parteru 253,22 m2 Powierzchnia użytkowa poddasza 162,58 m2 Kubatura budynku ok m3 b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Działka, na której zlokalizowany jest budynek zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leży w strefie mieszkalno-usługowej. Budynek, w którym będą wykonywane instalacje jest w trakcie realizacji. Inwestor jest w posiadaniu decyzji pozwolenia na budowę: decyzja nr WUAiOZ-I-7353/2499/2006/5-IG z dnia r. i WUAiOZ- I-7353/495/2008/5-IG z dnia r. oraz projektów budowlanych wykonanych przez Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego i Miejskiego sp. z o.o. w Gdańsku, które są załącznikami do wymienionych decyzji. Przewidziane do wykonania roboty związane z wykonaniem instalacji wymagają wcześniejszego przygotowania projektu wykonawczego, co jest również przedmiotem zamówienia. Głównym zadaniem Zamówienia jest wyposażenie budynku w instalacje niskoprądowe takie jak: - sieć strukturalna - system alarmowy - system monitoringu wizyjnego - centrala telefoniczna - instalacja domofonowa - instalacja RTV - klimatyzacja oraz - dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej na poddaszu Instalacje elektryczne wewnętrzne takie jak: - oświetlenie wewnętrzne - oświetlenie zewnętrzne - gniazda wtykowe - gniazda zasilające komputery - instalacja wentylatorów wspomagających wentylację pomieszczeń wc - instalacja przeciwporażeniowa są w trakcie realizacji na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej jednocześnie z projektem budowlanym. Przedmiot zamówienia dotyczy instalacji niskoprądowych wewnętrznych zaprojektowanie i wykonanie (instalacji tych nie ma w budynku i będą realizowane od nowa) i nie dotyczy przyłączy i sieci zewnętrznych. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi aluminiowych na klatce schodowej na poddaszu. Przed przystąpieniem do opracowywania projektu wskazana jest wizja lokalna. 4

5 c) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: Prace projektowo-wykonawcze będą obejmować następujące pomieszczenia: w piwnicy: pom. nr 4 SERWEROWNIA na parterze: pom. nr Wiatrołap pom. nr Hall/korytarz pom. nr Pokój Księgowość pom. nr Pokój Głównej Księgowej pom. nr Korytarz pom. nr Sekretariat pom. nr Pokój Członka Zarządu pom. nr Pokój Prezesa pom. nr Pokój Radcowie Prawni pom. nr Pokój księgowość pom. nr Pokój administracja pom. nr Pokój kierownika administracji pom. nr Ksero na poddaszu: pom. nr Korytarz pom. nr Pokój inwestycje 1 pom. nr Pokój inwestycje 2 pom. nr Pokój inwestycje 3 pom. nr Sala narad pom. nr Pokój socjalny dla pracowników Powierzchnie użytkowe wszystkich pomieszczeń budynku wraz z określeniem ich funkcji podano poniżej oraz na rysunkach przedstawiających rzuty planów poszczególnych kondygnacji budynku, będących częścią niniejszego opracowania. d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych: Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: POMIESZCZENIA PIWNICY: 1. Klatka schodowa 6,96 m2 2. Pom. gospodarcze 2,21 m2 3. Korytarz 30,40 m2 4. Serwerownia 14,12 m2 5. Magazyn sprzętu osiedlowego 14,18 m2 6. Centralny punkt odczytu mediów 19,57 m2 7. Warsztat konserwatora 29,50 m2 5

6 8. Magazyn konserwatora 11,05 m2 9. Magazyn środków czystości 15,17 m2 10. Archiwum administracji 30,03 m2 11. Archiwum księgowości 29,83 m2 12. Węzeł cieplny 11,78 m2 13. Pom. przyłącza wody 4,41 m2 14. Przedsionek 2,51 m2 15. Wc+natrysk 3,38 m2 16. Szatnia 22,45 m2 Razem piwnica: 247,55 m2 POMIESZCZENIA PARTERU: 1.01 Wiatrołap 4,58 m Hall/korytarz 34,07 m Klatka schodowa 11,40 m Pokój Księgowość 29,15 m Pokój Głównej Księgowej 15,78 m Kącik kuchenny 3,14 m Korytarz 7,75 m Sekretariat 18,09 m Pokój Członka Zarządu 20,15 m Pokój Prezesa 20,46 m Pokój Radcowie Prawni 17,93 m Pokój księgowość 11,03 m Pokój administracja 29,59 m Pokój kierownika administracji 10,43 m Ksero 5,72 m Wc dla osób niepełnosprawnych 3,64 m Przedsionek wc męskie 2,20 m Wc męskie 3,62 m Przedsionek wc damskie 2,55 m Wc damskie 1,93 m2 Razem parter: 253,22 m2 POMIESZCZENIA PODDASZA: 2.01 Klatka schodowa 14,21 m Korytarz 30,28 m Pokój inwestycje 1 36,65 m Pokój inwestycje 2 30,04 m Pokój inwestycje 3 12,14 m Sala narad 20,61 m Pokój socjalny dla pracowników 10,45 m Pomieszczenie gospodarcze 1,47 m2 6

7 2.09 Przedsionek wc 2,70 m Wc męskie 0,75 m Przedsionek wc damskie 3,36 m Wc damskie 0,92 m2 Razem poddasze: 162,58 m2 OGÓLNIE PIWNICA+ PARTER+ PODDASZE = 663,35 m2 w tym: Powierzchnia użytkowa (pokoje biurowe, sala narad) Powierzchnia pomocnicza (magazyny, pom. gosp., archiwa) Powierzchnia ruchu Powierzchnia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (kącik kuchenny, pom. socjalne, szatnia, umywalnie, wc) Powierzchnia pomieszczeń technicznych: 271,05 m2 133,44 m2 139,65 m2 63,61 m2 55,60 m2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: Powierzchnia netto budynku 663,35 m2 Powierzchnia ruchu 139,65 m2 Wskaźnik pow. ruchu/pow. netto 0,2105 Kubatura obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń jak również ich wysokość jest zgodna z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wysokość w świetle wykończonych pomieszczeń: - w piwnicy 2,52 m - na parterze 3,02 m - na poddaszu od 1,00 m do 3,03 m Wskaźnik powierzchni ruchu do powierzchni netto określa się na poziomie 21,05 %. Nie przewiduje się przekroczenia podanych parametrów lub wskaźników. Układ pomieszczeń zgodny z załączonymi rysunkami. W budynku nie występują inne niż opisane powyżej pomieszczenia. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: 1. Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń zostaną precyzyjnie ustalone po wykonaniu tynków i pomiarów powykonawczych. Zamawiający jednak nie przewiduje przekroczeń większych niż plus/minus 2 %. 2. Powierzchnia użytkowa: nie planuje się zmiany układu ścianek działowych. 7

8 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY Teren budowy jest ogrodzony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Kierownikiem budowy w myśl przepisów prawa budowlanego będzie kierownik budowy budynków nr 11 a i 11 zgłoszony przez BUDREM Przedsiębiorstwo Robót energetyczno-budowlanych R. Rybak pan Henryk Drzewiecki. Nadzór inwestorski zapewni inwestor. Generalny wykonawca udostępni niezbędny front robót. Należy zapewnić na czas trwania wykonywania robót kierownictwo robót przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Teren budowy jest przygotowany do wykonania robót. Niezbędne prace przygotowawcze (przewierty, przekucia, bruzdy pod okablowanie, instalację klimatyzatorów łączącą panel zewnętrzny i wewnętrzny oraz inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia do rozprowadzenia instalacji) należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu projektu i określeniu tras przebiegu instalacji (w pierwszym etapie). Wykonawca robót jest zobowiązany utrzymać porządek na terenie objętym zakresem robót i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren robót do należytego stanu i porządku. B. WYMAGANIA ODNOŚNIE ARCHITEKTURY Zamawiający do niniejszego opracowania dołącza niezbędne rysunki dotyczące budynku. Nie przewiduje się wprowadzania zmian w układzie pomieszczeń budynku. Wszelkie prace należy wykonywać z dużą starannością i dokładnością. Miejsca przejść instalacji zaprawić, zaszpachlować lub zabudować i pomalować. C. WYMAGANIA ODNOŚNIE KONSTRUKCJI Wszelkie prace instalacyjne nie mogą w sposób istotny naruszać elementów konstrukcyjnych. W miejscach ingerencji należy zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe, izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi Polskimi normami i innymi przepisami szczegółowymi. D. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSTALACJI I WYPOSAŻENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1. SIEĆ STRUKTURALNA 1.1 Wykonanie i uruchomienie sieci strukturalnej obejmuje: a) dostarczenie i montaż szafy rack, doprowadzenie do szafy przewodu zasilającego (przygotowanego przez Zamawiającego) i zakończenie go w szafie gniazdem 2x230V, b) dostarczenie wszystkich elementów toru transmisyjnego i materiałów instalacyjnych niezbędnych do wykonania okablowania w tym: paneli krosowych, organizatorów kabli, przewodów, modułów RJ45, obudów gniazd (kolor biały), kabli krosowych RJ45 do wykonania połączeń między panelami krosowymi i urządzeniami aktywnymi (24 szt. komputerowych o dł. 2m oraz 20 szt. telefonicznych o dł. 1m), kabli krosowych do 8

9 wykonania połączeń między gniazdami i komputerami (24 szt. o dł. 3m) oraz między gniazdami i telefonami (20 szt. RJ45-RJ12 o dł. 3m), listew instalacyjnych (kolor biały), c) wykonanie fizycznej instalacji okablowania, d) uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu gwarancji producenta elementów toru transmisyjnego na prawidłowe działanie tego toru w okresie przynajmniej 25 lat (certyfikat). 1.2 Urządzenia aktywne LAN nie są przedmiotem zamówienia. 1.3 Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego: a) kat 5e, ekranowana, b) wszystkie elementy okablowania (moduły RJ45, przewody, panele krosowe, kable krosowe), muszą pochodzić od jednego producenta, c) 52 punkty okablowania umiejscowione jak na załączonych rzutach kondygnacji, na wysokości cm od podłogi (do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania), d) każdy punkt składa się z 2 gniazd RJ45 kątowych, umieszczonych we wspólnej obudowie, e) węzeł okablowania strukturalnego będzie umieszczony w serwerowni w piwnicy w dostarczonej przez Wykonawcę szafie rack. 1.4 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: a) Piwnica natynkowo w kanałach kablowych, instalacja w puszkach n/t. Główne ciągi kablowe do gniazd na parterze należy zlokalizować w piwnicy wokół obrysu budynku. Przejścia przez strop do gniazd na parterze. b) Parter - gniazda na parterze natynkowo c) Poddasze dojście głównym pionem (serwerownia, księgowość), rozprowadzenie w n/t kanałach kablowych przy podłodze, gniazda n/t. d) Zaleca się prowadzenie kabli z innych systemów przy wykorzystaniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego. 1.5 Wymagania dotyczące szafy serwerowej rack: a) szyny 19, szerokość 800 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 47U (w tym do wykorzystania przez Wykonawcę na potrzeby całego niniejszego zamówienia nie więcej niż 15U), b) ściany boczne pełne, ściana przednia i tylna oraz dach perforowane, c) cokół 100 mm, d) półki na urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, które mają być umieszczone w szafie i nie są przystosowane do montażu do szyn rack, e) minimum 4 wentylatory dachowe, f) termostat, g) dwie listwy zasilające pionowe, każda na minimum 10 gniazd, zainstalowane w pobliżu tylnych szyn rackowych. 2. SYSTEM ALARMOWY 2.1 Wykonanie i uruchomienie systemu alarmowego obejmuje: a) dostarczenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, w tym: centrali z odpowiednią obudową, manipulatora (1szt), czujek PIR (1 szt. - jedna czujka na każde 9

10 pomieszczenie, które nie jest na liście pomieszczeń nie objętych ochroną, za wyjątkiem korytarzy dla których planowane są po dwie czujki na każdej kondygnacji), czujników optycznych dymu (3 szt. - 1 szt. w kuchni, 2 szt. na poddaszu), sygnalizatora zewnętrznego optyczno-akustycznego (1 szt.), sygnalizatora wewnętrznego optyczno-akustycznego (1 szt.), materiałów instalacyjnych, b) wykonanie instalacji okablowania na potrzeby systemu przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu, c) konfigurację centrali alarmowej z uwzględnieniem scenariuszy wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy, testowanie skonfigurowanych scenariuszy. 2.2 Wymagania dotyczące systemu alarmowego: Oferowany system alarmowy musi spełniać poniższe kryteria: a) zapewniać ochronę całego budynku (za wyjątkiem pomieszczeń, które są na liście pomieszczeń nie objętych ochroną) przed niepowołanym wejściem, b) posiadać możliwość definiowania oddzielnych stref dostępu minimum 8, c) umożliwiać tworzenie stref wspólnych, których zazbrajanie/rozbrajanie następuje automatycznie w powiązaniu ze strefami właściwymi, d) umożliwiać definiowanie wielu użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach minimum 24 użytkowników, e) minimalna ilość obsługiwanych wejść do centrali alarmowej 34, f) umożliwiać wysyłanie powiadomień o zdarzeniach minimum 3 numery telefoniczne, 2.3 Wymagania dotyczące instalacji i zasilania: a) centralę alarmową należy umieścić w pomieszczeniu serwerowni na ścianie, manipulator w wiatrołapie, b) czujki PIR, czujniki optyczne dymu, sygnalizatory optyczno-akustyczne należy zainstalować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie projektowym, c) minimalny czas pracy systemu przy zaniku zasilania zewnętrznego AC 72 godziny. 2.4 Wykaz pomieszczeń nie objętych ochroną: a) piwnica: węzeł c.o., przyłącze wody, szatnia i umywalnia (przedsionek, wc i natrysk), b) parter: wc dla osób niepełnosprawnych, wc męskie, wc damskie, ksero, kącik kuchenny, c) poddasze: magazyn, wc damskie, wc męskie. 2.5 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 3. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO 3.1 Wykonanie i uruchomienie systemu wizyjnego obejmuje: a) dostarczenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, w tym: rejestratora, kamer (7 szt.), urządzeń zasilających do kamer wraz z niezbędną ilością akumulatorów, materiałów instalacyjnych, 10

11 b) wykonanie instalacji okablowania na potrzeby systemu (z uwzględnieniem możliwości zdalnej zmiany ogniskowej obiektywów kamer zewnętrznych poprzez rejestrator) przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu, c) konfigurację rejestratora z uwzględnieniem scenariuszy wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy, przetestowanie poprawności działania. System monitoringu wizyjnego ma za zadanie podnosić poziom bezpieczeństwa obiektu poprzez podgląd i rejestrację zdarzeń alarmowych w najistotniejszych wyznaczonych strefach. 3.2 Dostawa i montaż kamer i rejestratora: Kamery wchodzące w skład systemu powinny być dualne, to jest pracować w trybie kolorowym przy dobrym oświetleniu oraz przełączać się automatycznie w tryb czarno-biały po obniżeniu mocy oświetlenia poniżej określonego poziomu. System będzie obejmował 7 kamer: a) 6 kamer zewnętrznych obserwacyjnych umieszczonych na narożach budynku b) 1 kamerę wewnętrzną identyfikacyjną w korytarzu na parterze, naprzeciw drzwi wejściowych. Planowane lokalizacje kamer zostały wskazane na rys. nr 1. Kamery powinny być zasilane napięciem 12V DC. System zasilania powinien zapewnić pracę systemu monitoringu przez ok. 16 godzin, po zaniku zasilania sieciowego. Rejestrator zostanie umieszczony w piwnicy w pomieszczeniu serwerowni, w szafie rack. Wymagane parametry techniczne sprzętu: Kamera zewnętrzna: a) kompaktowa, b) dualna (dzień/noc) z promiennikiem podczerwieni o zasięgu nie mniejszym niż 30m c) przetwornik CCD 1/3 Sony d) minimalna rozdzielczość: 540TVL tryb kolor, e) minimalna czułość: 0,05 Lux w trybie kolor, 0 Lux w trybie IR f) minimalny stosunek S/N: 50dB g) obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie ogniskowej przynajmniej 3,5 10mm, możliwość zdalnej zmiany ogniskowej poprzez rejestrator, automatyczna przysłona typu DC, h) funkcje: kompensacja tylnego oświetlenia (BLC-przynajmniej 3 poziomy), automatyczna korekta wzmocnienia obrazu (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR-przynajmniej 3 poziomy), balans bieli (ATW, AWB-ręczny i automatyczny), detekcja ruchu, strefy zastrzeżone, i) obudowa z daszkiem, klasa szczelności przynajmniej IP66, posiadająca grzałkę i termostat, uchwyt do obudowy z przepustem kablowym j) zakres temperatury pracy: przynajmniej od -20 C do +50 C Kamera wewnętrzna: a) kopułkowa, b) dualna (dzień/noc) c) przetwornik CCD 1/3 Sony d) minimalna rozdzielczość: 580TVL 11

12 e) minimalna czułość: 0,3 Lux/F1.2 w trybie kolor, 0,001Lux/F1.2 (włączony SlowShutter) f) minimalny stosunek S/N: 50dB g) obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie ogniskowej przynajmniej 2,8 12mm/F1.4, auto przysłona DC h) funkcje: kompensacja przedniego oświetlenia (HSBLC), automatyczna korekta wzmocnienia obrazu (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR-przynajmniej 3 poziomy), balans bieli (AWB), funkcja szerokiego zakresu dynamiki (WDR), detekcja ruchu, strefy zastrzeżone, i) obudowa wandaloodporna, moduł kamery na uchwycie typu 3D j) zakres temperatury pracy: przynajmniej od -20 C do +50 C Rejestrator cyfrowy: a) 8-kanałowy (8 wejść wideo, 1 wyjście wideo), b) Tryb pracy: pentaplex (możliwość równoległego i w pełni niezależnego przetwarzania następujących procesów: wyświetlanie w czasie rzeczywistym, rejestracja, odtwarzanie, transmisja przez port Ethernet, tworzenie kopii zapasowej przez sieć lub port USB, c) rozdzielczość wyświetlania: 1920x1080; d) różne tryby zapisu; rozdzielczość zapisu 352x288 (CIF), 720x288 (2CIF/HALF), 704x480 (4CIF/D1); e) szybkość rejestracji: przynajmniej 200 klatek/s dla 352x288 (CIF) oraz 720x288 (2CIF/HALF); f) wybór rozdzielczości niezależnie dla każdego kanału g) kompresja H.264, h) 2 dyski wewnętrzne SATA o pojemności 2TB każdy, dedykowane przez producenta do elektroniki użytkowej; i) DVD,-RW, j) wizyjna detekcja ruchu; k) wbudowana karta sieciowa Ethernet TCP/IP 10/100Mbit (RJ45); l) metody archiwizacji: do AVI na USB, DVD-RW, przez sieć Ethernet, m) możliwość zdalnego zarządzania i podglądu przez LAN; n) możliwość sterowania zmiany ogniskowej obiektywów kamer, o) minimum 8-wejść i 2-wyjścia alarmowe; p) interfejs USB 2.0; q) mysz, pilot 3.3 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 4. CENTRALA TELEFONICZNA 4.1 Uruchomienie centrali telefonicznej obejmuje: a) dostarczenie centrali wraz z odpowiednią obudową oraz materiałów instalacyjnych, b) montaż centrali w serwerowni w szafie rack, 12

13 c) konfigurację centrali i uruchomienie połączeń zewnętrznych i wewnętrznych na ok. 15 aparatach telefonicznych posiadanych przez Zamawiającego (firmy Panasonic) uruchomienie możliwości dzwonienia z zewnątrz na 1 numer (po połączeniu z centralą zapowiedź wskazująca na możliwość wyboru numeru wewnętrznego lub czekanie na zgłoszenie sekretariatu, dostępnych jednocześnie 5 linii telefonicznych zewnętrznych), 4.2 Wymagania dotyczące centrali telefonicznej: a) ilość linii wewnętrznych minimum 20, b) ilość linii zewnętrznych minimum 10, c) wykonywanie połączeń wewnętrznych bez opłat, d) możliwość fizycznego odwzorowania portów centrali na dodatkowym panelu krosowym w szafie instalacyjnej (1U, 50xRJ45, kat.3), e) system zasilania zapewniający pracę centrali przez 8 godzin, po zaniku zasilania sieciowego. 4.3 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Jak dla sieci strukturalnej patrz punkt INSTALACJA DOMOFONOWA 5.1 Budynek należy wyposażyć w system domofonowy pracujący wg poniższego schematu: DRZWI STREFA I KASETA WEWN. Jeden przycisk: dzwonią wszystkie jednocześnie DRZWI DRZWI 1 STREFA II KASETA WEWN. KASETA ZEWN. STREFA I STREFA II STREFA III STREFA IV STREFA III STREFA IV oraz spełniający założenia: 13

14 a) Kaseta zewnętrzna umożliwia połączenie z 4 strefami (Inwestycje, Sekretariat, Administracja i Księgowość). Naciśnięcie przycisku powoduje dzwonienie wszystkich aparatów strefy, osoba odbierająca ma możliwość otwarcia drzwi zewnętrznych (niezależnie od wewnętrznych). b) Kasety wewnętrzne umożliwiają połączenie z pojedynczymi strefami (również dzwonią wszystkie aparaty strefy), osoba odbierająca ma możliwość otwarcia drzwi wewnętrznych (niezależnie od zewnętrznych). 5.2 Wymagania dotyczące instalacji i umiejscowienia urządzeń: a) wykonanie instalacji okablowania na potrzeby instalacji domofonowej przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego, b) kaseta zewnętrzna przed wejściem do budynku, c) kaseta wewnętrzna strefy I - przed wejściem na korytarz poddasza, na klatce schodowej, 7 unifonów strefy I po dwa w pokoju inwestycje 1 i inwestycje 2, po jednym w pokoju inwestycje 3, sali narad i pokoju socjalnym, d) kaseta wewnętrzna strefy II na parterze w korytarzu, przed drzwiami do strefy (sekretariat, Zarząd, gł. Księgowa, Radcy Prawni), 1 unifon w sekretariacie, e) 3 unifony strefy III na parterze w pokoju księgowość 1-2 szt. i księgowość 2 1 szt., f) 3 unifony strefy IV na parterze w pokoju administracja 1-2 szt. i administracja 2 1 szt. Unifony lokalizować w miejscach wskazanych na rysunku, przy każdym aparacie przewidzieć kabel ok. 2-3 m, Zamawiający przewiduje montaż unifonów na ścianach w pobliżu biurek lub na biurkach. 5.3 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 6. INSTALACJA RTV Wykonanie instalacji RTV obejmuje poprowadzenie trzech kabli RG-6 do serwerowni dwóch z parteru (po jednym z pokoju Prezesa i Członka Zarządu) oraz trzeciego z sali narad na poddaszu. W pokojach Prezesów i w sali narad kable należy zakończyć gniazdem typu F w obudowach takich samych jak gniazda okablowania strukturalnego. 6.1 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 14

15 7. KLIMATYZACJA Następujące pomieszczenia należy wyposażyć w klimatyzatory (wraz z pilotami do regulacji parametrów pracy): 1. Pokój Prezesa 5,0 kw (minimalna moc chłodnicza) 2. Pokój Członka Zarządu 3,5 kw 3. Administracja 2 x 3,5 kw 4. Serwerownia 7,0 kw Doprowadzenie zasilania klimatyzatorów zapewnia Zamawiający. Wymagane parametry klimatyzatorów: a) filtr oczyszczający powietrze, b) regulacja prędkości wentylatora, c) regulacja kierunku strumienia powietrza, d) maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej 40 db (wymóg nie dotyczy serwerowni). Miejsce montażu paneli przedstawiono na załączonych w dalszej części programu rysunkach. Panele wewnętrzne montować na ścianach min 15 cm poniżej stropu, natomiast panele zewnętrzne przewidzieć jako wolnostojące przy ścianie budynku na opasce z płyt chodnikowych wykonanej wokół budynku (montaż wg instrukcji producenta). Okablowanie i instalację łączącą panele ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić od strony wewnętrznej budynku oraz ułożyć w warstwie ocieplenia budynku od strony zewnętrznej. Przejścia przez ściany wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 8. SZKOLENIA Szkolenia będą przeprowadzone w formie instruktażu przy stanowisku pracy. Wymagany zakres szkoleń: a) Szkolenie z zakresu działania i obsługi systemu alarmowego (6 godzin, 2 pracowników Zamawiającego) obejmujące zagadnienia: zazbrajanie/rozbrajanie systemu (stref), dodawanie użytkowników, zmiana uprawnień użytkowników, przegląd zdarzeń, alarmy. b) Szkolenie z zakresu działania i obsługi systemu monitoringu wizyjnego (6 godzin, 2 pracowników Zamawiającego) obejmujące zagadnienia: przegląd zdarzeń bieżących, zmiana ogniskowych obiektywów, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, przeglądanie zdarzeń archiwalnych. 15

16 9. USŁUGI WSPARCIA POWDROŻENIOWEGO Usługi wsparcia powdrożeniowego będą świadczone w okresie dwóch miesięcy od odbioru prac i obejmować będą trzy 4-godzinne wizyty specjalisty Wykonawcy, które Zamawiający może wykorzystać według własnych potrzeb na dodatkowe szkolenia, konsultacje lub dodatkową konfigurację systemów. Usługi będą świadczone po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez strony. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU GWARANCYJNEGO 10.1 Wymagany minimalny okres gwarancji: a) centrala alarmowa, czujki PIR, czujniki optyczne dymu, sygnalizatory alarmowe, klimatyzatory 3 lata, b) rejestrator, kamery, centrala telefoniczna 2 lata, c) pozostałe urządzenia i materiały oraz usługi 1 rok Wymagany czas reakcji od momentu otrzymania zgłoszenia serwisowego: a) system alarmowy, system monitoringu wizyjnego, centrala telefoniczna 4 godziny robocze, b) pozostałe systemy - 8 godzin roboczych Wymagany czas napraw gwarancyjnych od momentu otrzymania zgłoszenia serwisowego: c) system alarmowy, system monitoringu wizyjnego, centrala telefoniczna do końca następnego dnia roboczego, d) pozostałe systemy - trzy dni robocze. Czas naprawy można zostać wydłużony do 14 dni pod warunkiem dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach. Czas wykonywania usług serwisowych i przyjmowania zgłoszeń serwisowych dni robocze, w godz DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI Przedmiotem zamówienia jest dodatkowo dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej na poddaszu budynku. Przedmiotowe drzwi będą odgradzać strefę INWESTYCJI. Drzwi wykonać wg rysunku nr 7 załączonego do niniejszego programu. Drzwi i części stałe wykonać z profili aluminiowych zimnych malowanych proszkowo przez producenta w kolorze białym, wypełnienie zestawu szkłem bezpiecznym. Wymiar zewnętrzny zestawu: szer. 276 cm i wysokość 250 cm (przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić na budowie). Drzwi w zestawie jednoskrzydłowe, prawe. Zachować po otwarciu drzwi prześwit szer. min 100 cm (wymagana wysokość min 2,0 m ze względu na wymiar zewnętrzny zostanie zachowana). Drzwi wyposażyć w klamkę z jednej strony, uchwyt z drugiej, samozamykacz, zamek z kompletem kluczy, elektromagnes. Drzwi podłączyć do wyżej omawianej instalacji domofonowej i alarmowej. Zaleca się sprawdzenie wymiarów na budowie przed zamówieniem zestawu. Montaż i wykonanie pomiarów powinny być wykonane przez producenta. 16

17 E. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA Wszystkie roboty należy wykonywać z dużą starannością i estetyką. Instalacje, przewody i okablowanie, które można zabudować w trakcie robót wykończeniowych w budynku (tynki, posadzki, ocieplenie budynku) należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, np. przejścia okablowania w stropach, przewody klimatyzatorów od paneli zewnętrznych do wewnętrznych, okablowanie alarmu podtynkowe, okablowanie domofonu i inne. F. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot zamówienia nie dotyczy zagospodarowania terenu. Jednak należy przewidzieć prace związane z montażem paneli zewnętrznych klimatyzatorów na zewnątrz budynku (ewentualne dostosowanie opaski wokół budynku wykonanej z płyt chodnikowych 50cm x 50cm). G. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wszystkie roboty projektowe, budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz,U, z 2003 roku, Nr 207, poz, 2016 oraz z 2004 roku Nr 6, poz, 41, Nr 92, poz, 881, Nr 93, poz, 888 i Nr 96, poz, 956), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 17

18 II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA a) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia budowy oraz przejęcia obowiązków kierowania budową przez kierownika budowy. b) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Inwestor Oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Działki nr 138/140, 138/143, na których realizowany jest budynek są własnością Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. c) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia Projekt i montaż instalacji należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, d) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych stanowiące załącznik do programu: Zał. Nr 1 - Szkic sytuacyjny z usytuowaniem budynku i zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz zaznaczonymi miejscami montażu kamer zewnętrznych. Rzuty budynku z przykładową aranżacją pomieszczeń oraz umiejscowieniem gniazd wtykowych instalacji elektrycznych i planowanych instalacji niskoprądowych Zał. Nr 2 Rzut piwnicy budynku Zał. Nr 3 Rzut parteru budynku Zał. Nr 4 Rzut poddasza Zał. Nr 5 Przekrój pionowy Zał. Nr 6 Elewacje budynku z zaznaczonymi miejscami montażu paneli zewnętrznych klimatyzatorów. Zał. Nr 7 Schemat i miejsce montażu drzwi na poddaszu. 18

19

20

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE NAZWA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ DLA ZAWODÓW ROLNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZEMYSTCE INSTALACJA CCTV i SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. OF-382-27/12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/30/12 o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne I. Informacje ogólne Monitoring CCTV będzie obejmował wszystkie budynki, będące siedzibami Spółki, czyli: 1. Śniadeckich 1 (Siedziba Główna- SG) 2. Paderewskiego 15 - (Dział Egzekucji -ZEG) 3. Techników

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA DOMOFONOWA INSTALACJA DOMOFONOWA Wykonuje się instalacje przywoławczo domofonową. 1) Na parterze instaluje się panel przywoławczy zewnętrzny składający się z domofonu oraz wideokamery, 2) W każdym mieszkaniu montuje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń znajdujących się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. 2. Adres obiektu budowlanego;

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Łomża 18-400. jacek@maadres.pl. fax:862237251. tel: 862237250. Projekt CCTV

Łomża 18-400. jacek@maadres.pl. fax:862237251. tel: 862237250. Projekt CCTV Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka Akademicka 20 lokal 124 Łomża 18-400 jacek@maadres.pl mobile: +48.793503676 fax:862237251 tel: 862237250 Projekt CCTV Obiekt: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki - zesta w wideodomofonu CZARNO-BIAŁY KOLOROWY H1001 319 pln H1010 550 pln zestaw domowego wideodomofonu i pobór mocy: 14 VA max. kamery wyświetlacz: 4 (10cm) CM-06DNRM/CM-06D temperatura pracy: 0 C do

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane z dnia.. 2013 roku (Miejscowość, data) (miejsce na pieczęć firmową Oferenta) PREMIUM TRADE Sp. z o.o. Kozenin 53D 26-332 Sławno FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Stary Rynek Oliwski 18 na potrzeby UP Gdańsk 5 Adres: ul. Stary Rynek Oliwski 18, 80-305 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo