PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w budynku biurowym nr 11 a ul. Wilanowska 2a, Gdańsk usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi projektowania systemów roboty budowlane roboty instalacyjne w budynkach INWESTOR: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Beniowskiego 5, Gdańsk Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Walaszczyk Lipiec 2010 r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. c) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowokubaturowych. 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przygotowanie terenu budowy. B. Wymagania odnośnie architektury. C. Wymagania konstrukcji. D. Wymagania odnośnie instalacji. E. Wymagania dotyczące wykończenia. F. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia. 4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych załączniki rysunkowe: Zał. Nr 1 Usytuowanie budynku Zał. Nr 2 Rzut piwnicy Zał. Nr 3 Rzut parteru Zał. Nr 4 Rzut poddasza Zał. Nr 5 Przekrój pionowy Zał. Nr 6 Elewacje budynku Zał. Nr 7 Schemat i miejsce montażu drzwi 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY : Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie i uruchomienie następujących instalacji teletechnicznych: 1. Sieć strukturalna 2. System alarmowy 3. System monitoringu wizyjnego 4. Centrala telefoniczna 5. Instalacja domofonowa 6. Instalacja RTV 7. Klimatyzacja b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, c) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego z obsługi wyżej wymienionych systemów/instalacji, d) usługi wsparcia powdrożeniowego, e) dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej na poddaszu w budynku biurowym zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 2a. a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót: Budynek, którego dotyczy przedmiot opracowania to wolnostojący budynek biurowy, 3 kondygnacyjny (piwnica, parter i poddasze), całkowicie podpiwniczony zlokalizowany na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wilanowskiej 2a. Budynek jest zaprojektowany na rzucie prostokąta, z dachem kopertowym krytym blachodachówką. Budynek jest w trakcie realizacji, a zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2011 r. Długość budynku 24,52 m Szerokość budynku 12,52 m Wysokość budynku ok. 8,20 m (od terenu przy wejściu do kalenicy) Technologia budynku tradycyjna uprzemysłowiona. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne budynku: - fundamenty żelbetowe wylewane na mokro - ściany piwnic zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro, ściany wewnętrzne murowane z bloczków betonowych - ściany nadziemne murowane z pustaków typu Silka, - docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i kondygnacji nadziemnych styropian, - schody wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro - stropy żelbetowe typu Filigran - konstrukcja dachu drewniana wspomagana konstrukcją stalową Budynek zlokalizowany jest na wydzielonych działkach, docelowo zostanie ogrodzony, droga dojazdowa znajduje się w odległości ok m od dłuższego boku budynku. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje (wg wykonanych projektów): - wewnętrzne instalacje wod.-kan. - instalację c.o. - wewnętrzne instalacje elektryczne (oświetlenie i gniazda wtykowe) - wentylację grawitacyjną - c.w.u. z przepływowych podgrzewaczy 3

4 Dane liczbowe: Ilość kondygnacji 3 Powierzchnia zabudowy 305,40 m2 Powierzchnia użytkowa netto 663,35 m2 W tym: Powierzchnia użytkowa piwnicy 247,55 m2 Powierzchnia użytkowa parteru 253,22 m2 Powierzchnia użytkowa poddasza 162,58 m2 Kubatura budynku ok m3 b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Działka, na której zlokalizowany jest budynek zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leży w strefie mieszkalno-usługowej. Budynek, w którym będą wykonywane instalacje jest w trakcie realizacji. Inwestor jest w posiadaniu decyzji pozwolenia na budowę: decyzja nr WUAiOZ-I-7353/2499/2006/5-IG z dnia r. i WUAiOZ- I-7353/495/2008/5-IG z dnia r. oraz projektów budowlanych wykonanych przez Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego i Miejskiego sp. z o.o. w Gdańsku, które są załącznikami do wymienionych decyzji. Przewidziane do wykonania roboty związane z wykonaniem instalacji wymagają wcześniejszego przygotowania projektu wykonawczego, co jest również przedmiotem zamówienia. Głównym zadaniem Zamówienia jest wyposażenie budynku w instalacje niskoprądowe takie jak: - sieć strukturalna - system alarmowy - system monitoringu wizyjnego - centrala telefoniczna - instalacja domofonowa - instalacja RTV - klimatyzacja oraz - dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej na poddaszu Instalacje elektryczne wewnętrzne takie jak: - oświetlenie wewnętrzne - oświetlenie zewnętrzne - gniazda wtykowe - gniazda zasilające komputery - instalacja wentylatorów wspomagających wentylację pomieszczeń wc - instalacja przeciwporażeniowa są w trakcie realizacji na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej jednocześnie z projektem budowlanym. Przedmiot zamówienia dotyczy instalacji niskoprądowych wewnętrznych zaprojektowanie i wykonanie (instalacji tych nie ma w budynku i będą realizowane od nowa) i nie dotyczy przyłączy i sieci zewnętrznych. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi aluminiowych na klatce schodowej na poddaszu. Przed przystąpieniem do opracowywania projektu wskazana jest wizja lokalna. 4

5 c) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: Prace projektowo-wykonawcze będą obejmować następujące pomieszczenia: w piwnicy: pom. nr 4 SERWEROWNIA na parterze: pom. nr Wiatrołap pom. nr Hall/korytarz pom. nr Pokój Księgowość pom. nr Pokój Głównej Księgowej pom. nr Korytarz pom. nr Sekretariat pom. nr Pokój Członka Zarządu pom. nr Pokój Prezesa pom. nr Pokój Radcowie Prawni pom. nr Pokój księgowość pom. nr Pokój administracja pom. nr Pokój kierownika administracji pom. nr Ksero na poddaszu: pom. nr Korytarz pom. nr Pokój inwestycje 1 pom. nr Pokój inwestycje 2 pom. nr Pokój inwestycje 3 pom. nr Sala narad pom. nr Pokój socjalny dla pracowników Powierzchnie użytkowe wszystkich pomieszczeń budynku wraz z określeniem ich funkcji podano poniżej oraz na rysunkach przedstawiających rzuty planów poszczególnych kondygnacji budynku, będących częścią niniejszego opracowania. d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych: Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: POMIESZCZENIA PIWNICY: 1. Klatka schodowa 6,96 m2 2. Pom. gospodarcze 2,21 m2 3. Korytarz 30,40 m2 4. Serwerownia 14,12 m2 5. Magazyn sprzętu osiedlowego 14,18 m2 6. Centralny punkt odczytu mediów 19,57 m2 7. Warsztat konserwatora 29,50 m2 5

6 8. Magazyn konserwatora 11,05 m2 9. Magazyn środków czystości 15,17 m2 10. Archiwum administracji 30,03 m2 11. Archiwum księgowości 29,83 m2 12. Węzeł cieplny 11,78 m2 13. Pom. przyłącza wody 4,41 m2 14. Przedsionek 2,51 m2 15. Wc+natrysk 3,38 m2 16. Szatnia 22,45 m2 Razem piwnica: 247,55 m2 POMIESZCZENIA PARTERU: 1.01 Wiatrołap 4,58 m Hall/korytarz 34,07 m Klatka schodowa 11,40 m Pokój Księgowość 29,15 m Pokój Głównej Księgowej 15,78 m Kącik kuchenny 3,14 m Korytarz 7,75 m Sekretariat 18,09 m Pokój Członka Zarządu 20,15 m Pokój Prezesa 20,46 m Pokój Radcowie Prawni 17,93 m Pokój księgowość 11,03 m Pokój administracja 29,59 m Pokój kierownika administracji 10,43 m Ksero 5,72 m Wc dla osób niepełnosprawnych 3,64 m Przedsionek wc męskie 2,20 m Wc męskie 3,62 m Przedsionek wc damskie 2,55 m Wc damskie 1,93 m2 Razem parter: 253,22 m2 POMIESZCZENIA PODDASZA: 2.01 Klatka schodowa 14,21 m Korytarz 30,28 m Pokój inwestycje 1 36,65 m Pokój inwestycje 2 30,04 m Pokój inwestycje 3 12,14 m Sala narad 20,61 m Pokój socjalny dla pracowników 10,45 m Pomieszczenie gospodarcze 1,47 m2 6

7 2.09 Przedsionek wc 2,70 m Wc męskie 0,75 m Przedsionek wc damskie 3,36 m Wc damskie 0,92 m2 Razem poddasze: 162,58 m2 OGÓLNIE PIWNICA+ PARTER+ PODDASZE = 663,35 m2 w tym: Powierzchnia użytkowa (pokoje biurowe, sala narad) Powierzchnia pomocnicza (magazyny, pom. gosp., archiwa) Powierzchnia ruchu Powierzchnia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (kącik kuchenny, pom. socjalne, szatnia, umywalnie, wc) Powierzchnia pomieszczeń technicznych: 271,05 m2 133,44 m2 139,65 m2 63,61 m2 55,60 m2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: Powierzchnia netto budynku 663,35 m2 Powierzchnia ruchu 139,65 m2 Wskaźnik pow. ruchu/pow. netto 0,2105 Kubatura obiektu i jego poszczególnych pomieszczeń jak również ich wysokość jest zgodna z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wysokość w świetle wykończonych pomieszczeń: - w piwnicy 2,52 m - na parterze 3,02 m - na poddaszu od 1,00 m do 3,03 m Wskaźnik powierzchni ruchu do powierzchni netto określa się na poziomie 21,05 %. Nie przewiduje się przekroczenia podanych parametrów lub wskaźników. Układ pomieszczeń zgodny z załączonymi rysunkami. W budynku nie występują inne niż opisane powyżej pomieszczenia. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: 1. Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń zostaną precyzyjnie ustalone po wykonaniu tynków i pomiarów powykonawczych. Zamawiający jednak nie przewiduje przekroczeń większych niż plus/minus 2 %. 2. Powierzchnia użytkowa: nie planuje się zmiany układu ścianek działowych. 7

8 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY Teren budowy jest ogrodzony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Kierownikiem budowy w myśl przepisów prawa budowlanego będzie kierownik budowy budynków nr 11 a i 11 zgłoszony przez BUDREM Przedsiębiorstwo Robót energetyczno-budowlanych R. Rybak pan Henryk Drzewiecki. Nadzór inwestorski zapewni inwestor. Generalny wykonawca udostępni niezbędny front robót. Należy zapewnić na czas trwania wykonywania robót kierownictwo robót przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Teren budowy jest przygotowany do wykonania robót. Niezbędne prace przygotowawcze (przewierty, przekucia, bruzdy pod okablowanie, instalację klimatyzatorów łączącą panel zewnętrzny i wewnętrzny oraz inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia do rozprowadzenia instalacji) należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu projektu i określeniu tras przebiegu instalacji (w pierwszym etapie). Wykonawca robót jest zobowiązany utrzymać porządek na terenie objętym zakresem robót i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren robót do należytego stanu i porządku. B. WYMAGANIA ODNOŚNIE ARCHITEKTURY Zamawiający do niniejszego opracowania dołącza niezbędne rysunki dotyczące budynku. Nie przewiduje się wprowadzania zmian w układzie pomieszczeń budynku. Wszelkie prace należy wykonywać z dużą starannością i dokładnością. Miejsca przejść instalacji zaprawić, zaszpachlować lub zabudować i pomalować. C. WYMAGANIA ODNOŚNIE KONSTRUKCJI Wszelkie prace instalacyjne nie mogą w sposób istotny naruszać elementów konstrukcyjnych. W miejscach ingerencji należy zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe, izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi Polskimi normami i innymi przepisami szczegółowymi. D. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSTALACJI I WYPOSAŻENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 1. SIEĆ STRUKTURALNA 1.1 Wykonanie i uruchomienie sieci strukturalnej obejmuje: a) dostarczenie i montaż szafy rack, doprowadzenie do szafy przewodu zasilającego (przygotowanego przez Zamawiającego) i zakończenie go w szafie gniazdem 2x230V, b) dostarczenie wszystkich elementów toru transmisyjnego i materiałów instalacyjnych niezbędnych do wykonania okablowania w tym: paneli krosowych, organizatorów kabli, przewodów, modułów RJ45, obudów gniazd (kolor biały), kabli krosowych RJ45 do wykonania połączeń między panelami krosowymi i urządzeniami aktywnymi (24 szt. komputerowych o dł. 2m oraz 20 szt. telefonicznych o dł. 1m), kabli krosowych do 8

9 wykonania połączeń między gniazdami i komputerami (24 szt. o dł. 3m) oraz między gniazdami i telefonami (20 szt. RJ45-RJ12 o dł. 3m), listew instalacyjnych (kolor biały), c) wykonanie fizycznej instalacji okablowania, d) uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu gwarancji producenta elementów toru transmisyjnego na prawidłowe działanie tego toru w okresie przynajmniej 25 lat (certyfikat). 1.2 Urządzenia aktywne LAN nie są przedmiotem zamówienia. 1.3 Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego: a) kat 5e, ekranowana, b) wszystkie elementy okablowania (moduły RJ45, przewody, panele krosowe, kable krosowe), muszą pochodzić od jednego producenta, c) 52 punkty okablowania umiejscowione jak na załączonych rzutach kondygnacji, na wysokości cm od podłogi (do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania), d) każdy punkt składa się z 2 gniazd RJ45 kątowych, umieszczonych we wspólnej obudowie, e) węzeł okablowania strukturalnego będzie umieszczony w serwerowni w piwnicy w dostarczonej przez Wykonawcę szafie rack. 1.4 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: a) Piwnica natynkowo w kanałach kablowych, instalacja w puszkach n/t. Główne ciągi kablowe do gniazd na parterze należy zlokalizować w piwnicy wokół obrysu budynku. Przejścia przez strop do gniazd na parterze. b) Parter - gniazda na parterze natynkowo c) Poddasze dojście głównym pionem (serwerownia, księgowość), rozprowadzenie w n/t kanałach kablowych przy podłodze, gniazda n/t. d) Zaleca się prowadzenie kabli z innych systemów przy wykorzystaniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego. 1.5 Wymagania dotyczące szafy serwerowej rack: a) szyny 19, szerokość 800 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 47U (w tym do wykorzystania przez Wykonawcę na potrzeby całego niniejszego zamówienia nie więcej niż 15U), b) ściany boczne pełne, ściana przednia i tylna oraz dach perforowane, c) cokół 100 mm, d) półki na urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, które mają być umieszczone w szafie i nie są przystosowane do montażu do szyn rack, e) minimum 4 wentylatory dachowe, f) termostat, g) dwie listwy zasilające pionowe, każda na minimum 10 gniazd, zainstalowane w pobliżu tylnych szyn rackowych. 2. SYSTEM ALARMOWY 2.1 Wykonanie i uruchomienie systemu alarmowego obejmuje: a) dostarczenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, w tym: centrali z odpowiednią obudową, manipulatora (1szt), czujek PIR (1 szt. - jedna czujka na każde 9

10 pomieszczenie, które nie jest na liście pomieszczeń nie objętych ochroną, za wyjątkiem korytarzy dla których planowane są po dwie czujki na każdej kondygnacji), czujników optycznych dymu (3 szt. - 1 szt. w kuchni, 2 szt. na poddaszu), sygnalizatora zewnętrznego optyczno-akustycznego (1 szt.), sygnalizatora wewnętrznego optyczno-akustycznego (1 szt.), materiałów instalacyjnych, b) wykonanie instalacji okablowania na potrzeby systemu przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu, c) konfigurację centrali alarmowej z uwzględnieniem scenariuszy wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy, testowanie skonfigurowanych scenariuszy. 2.2 Wymagania dotyczące systemu alarmowego: Oferowany system alarmowy musi spełniać poniższe kryteria: a) zapewniać ochronę całego budynku (za wyjątkiem pomieszczeń, które są na liście pomieszczeń nie objętych ochroną) przed niepowołanym wejściem, b) posiadać możliwość definiowania oddzielnych stref dostępu minimum 8, c) umożliwiać tworzenie stref wspólnych, których zazbrajanie/rozbrajanie następuje automatycznie w powiązaniu ze strefami właściwymi, d) umożliwiać definiowanie wielu użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach minimum 24 użytkowników, e) minimalna ilość obsługiwanych wejść do centrali alarmowej 34, f) umożliwiać wysyłanie powiadomień o zdarzeniach minimum 3 numery telefoniczne, 2.3 Wymagania dotyczące instalacji i zasilania: a) centralę alarmową należy umieścić w pomieszczeniu serwerowni na ścianie, manipulator w wiatrołapie, b) czujki PIR, czujniki optyczne dymu, sygnalizatory optyczno-akustyczne należy zainstalować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie projektowym, c) minimalny czas pracy systemu przy zaniku zasilania zewnętrznego AC 72 godziny. 2.4 Wykaz pomieszczeń nie objętych ochroną: a) piwnica: węzeł c.o., przyłącze wody, szatnia i umywalnia (przedsionek, wc i natrysk), b) parter: wc dla osób niepełnosprawnych, wc męskie, wc damskie, ksero, kącik kuchenny, c) poddasze: magazyn, wc damskie, wc męskie. 2.5 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 3. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO 3.1 Wykonanie i uruchomienie systemu wizyjnego obejmuje: a) dostarczenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, w tym: rejestratora, kamer (7 szt.), urządzeń zasilających do kamer wraz z niezbędną ilością akumulatorów, materiałów instalacyjnych, 10

11 b) wykonanie instalacji okablowania na potrzeby systemu (z uwzględnieniem możliwości zdalnej zmiany ogniskowej obiektywów kamer zewnętrznych poprzez rejestrator) przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu, c) konfigurację rejestratora z uwzględnieniem scenariuszy wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy, przetestowanie poprawności działania. System monitoringu wizyjnego ma za zadanie podnosić poziom bezpieczeństwa obiektu poprzez podgląd i rejestrację zdarzeń alarmowych w najistotniejszych wyznaczonych strefach. 3.2 Dostawa i montaż kamer i rejestratora: Kamery wchodzące w skład systemu powinny być dualne, to jest pracować w trybie kolorowym przy dobrym oświetleniu oraz przełączać się automatycznie w tryb czarno-biały po obniżeniu mocy oświetlenia poniżej określonego poziomu. System będzie obejmował 7 kamer: a) 6 kamer zewnętrznych obserwacyjnych umieszczonych na narożach budynku b) 1 kamerę wewnętrzną identyfikacyjną w korytarzu na parterze, naprzeciw drzwi wejściowych. Planowane lokalizacje kamer zostały wskazane na rys. nr 1. Kamery powinny być zasilane napięciem 12V DC. System zasilania powinien zapewnić pracę systemu monitoringu przez ok. 16 godzin, po zaniku zasilania sieciowego. Rejestrator zostanie umieszczony w piwnicy w pomieszczeniu serwerowni, w szafie rack. Wymagane parametry techniczne sprzętu: Kamera zewnętrzna: a) kompaktowa, b) dualna (dzień/noc) z promiennikiem podczerwieni o zasięgu nie mniejszym niż 30m c) przetwornik CCD 1/3 Sony d) minimalna rozdzielczość: 540TVL tryb kolor, e) minimalna czułość: 0,05 Lux w trybie kolor, 0 Lux w trybie IR f) minimalny stosunek S/N: 50dB g) obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie ogniskowej przynajmniej 3,5 10mm, możliwość zdalnej zmiany ogniskowej poprzez rejestrator, automatyczna przysłona typu DC, h) funkcje: kompensacja tylnego oświetlenia (BLC-przynajmniej 3 poziomy), automatyczna korekta wzmocnienia obrazu (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR-przynajmniej 3 poziomy), balans bieli (ATW, AWB-ręczny i automatyczny), detekcja ruchu, strefy zastrzeżone, i) obudowa z daszkiem, klasa szczelności przynajmniej IP66, posiadająca grzałkę i termostat, uchwyt do obudowy z przepustem kablowym j) zakres temperatury pracy: przynajmniej od -20 C do +50 C Kamera wewnętrzna: a) kopułkowa, b) dualna (dzień/noc) c) przetwornik CCD 1/3 Sony d) minimalna rozdzielczość: 580TVL 11

12 e) minimalna czułość: 0,3 Lux/F1.2 w trybie kolor, 0,001Lux/F1.2 (włączony SlowShutter) f) minimalny stosunek S/N: 50dB g) obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie ogniskowej przynajmniej 2,8 12mm/F1.4, auto przysłona DC h) funkcje: kompensacja przedniego oświetlenia (HSBLC), automatyczna korekta wzmocnienia obrazu (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR-przynajmniej 3 poziomy), balans bieli (AWB), funkcja szerokiego zakresu dynamiki (WDR), detekcja ruchu, strefy zastrzeżone, i) obudowa wandaloodporna, moduł kamery na uchwycie typu 3D j) zakres temperatury pracy: przynajmniej od -20 C do +50 C Rejestrator cyfrowy: a) 8-kanałowy (8 wejść wideo, 1 wyjście wideo), b) Tryb pracy: pentaplex (możliwość równoległego i w pełni niezależnego przetwarzania następujących procesów: wyświetlanie w czasie rzeczywistym, rejestracja, odtwarzanie, transmisja przez port Ethernet, tworzenie kopii zapasowej przez sieć lub port USB, c) rozdzielczość wyświetlania: 1920x1080; d) różne tryby zapisu; rozdzielczość zapisu 352x288 (CIF), 720x288 (2CIF/HALF), 704x480 (4CIF/D1); e) szybkość rejestracji: przynajmniej 200 klatek/s dla 352x288 (CIF) oraz 720x288 (2CIF/HALF); f) wybór rozdzielczości niezależnie dla każdego kanału g) kompresja H.264, h) 2 dyski wewnętrzne SATA o pojemności 2TB każdy, dedykowane przez producenta do elektroniki użytkowej; i) DVD,-RW, j) wizyjna detekcja ruchu; k) wbudowana karta sieciowa Ethernet TCP/IP 10/100Mbit (RJ45); l) metody archiwizacji: do AVI na USB, DVD-RW, przez sieć Ethernet, m) możliwość zdalnego zarządzania i podglądu przez LAN; n) możliwość sterowania zmiany ogniskowej obiektywów kamer, o) minimum 8-wejść i 2-wyjścia alarmowe; p) interfejs USB 2.0; q) mysz, pilot 3.3 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 4. CENTRALA TELEFONICZNA 4.1 Uruchomienie centrali telefonicznej obejmuje: a) dostarczenie centrali wraz z odpowiednią obudową oraz materiałów instalacyjnych, b) montaż centrali w serwerowni w szafie rack, 12

13 c) konfigurację centrali i uruchomienie połączeń zewnętrznych i wewnętrznych na ok. 15 aparatach telefonicznych posiadanych przez Zamawiającego (firmy Panasonic) uruchomienie możliwości dzwonienia z zewnątrz na 1 numer (po połączeniu z centralą zapowiedź wskazująca na możliwość wyboru numeru wewnętrznego lub czekanie na zgłoszenie sekretariatu, dostępnych jednocześnie 5 linii telefonicznych zewnętrznych), 4.2 Wymagania dotyczące centrali telefonicznej: a) ilość linii wewnętrznych minimum 20, b) ilość linii zewnętrznych minimum 10, c) wykonywanie połączeń wewnętrznych bez opłat, d) możliwość fizycznego odwzorowania portów centrali na dodatkowym panelu krosowym w szafie instalacyjnej (1U, 50xRJ45, kat.3), e) system zasilania zapewniający pracę centrali przez 8 godzin, po zaniku zasilania sieciowego. 4.3 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Jak dla sieci strukturalnej patrz punkt INSTALACJA DOMOFONOWA 5.1 Budynek należy wyposażyć w system domofonowy pracujący wg poniższego schematu: DRZWI STREFA I KASETA WEWN. Jeden przycisk: dzwonią wszystkie jednocześnie DRZWI DRZWI 1 STREFA II KASETA WEWN. KASETA ZEWN. STREFA I STREFA II STREFA III STREFA IV STREFA III STREFA IV oraz spełniający założenia: 13

14 a) Kaseta zewnętrzna umożliwia połączenie z 4 strefami (Inwestycje, Sekretariat, Administracja i Księgowość). Naciśnięcie przycisku powoduje dzwonienie wszystkich aparatów strefy, osoba odbierająca ma możliwość otwarcia drzwi zewnętrznych (niezależnie od wewnętrznych). b) Kasety wewnętrzne umożliwiają połączenie z pojedynczymi strefami (również dzwonią wszystkie aparaty strefy), osoba odbierająca ma możliwość otwarcia drzwi wewnętrznych (niezależnie od zewnętrznych). 5.2 Wymagania dotyczące instalacji i umiejscowienia urządzeń: a) wykonanie instalacji okablowania na potrzeby instalacji domofonowej przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu kanałów kablowych okablowania strukturalnego, b) kaseta zewnętrzna przed wejściem do budynku, c) kaseta wewnętrzna strefy I - przed wejściem na korytarz poddasza, na klatce schodowej, 7 unifonów strefy I po dwa w pokoju inwestycje 1 i inwestycje 2, po jednym w pokoju inwestycje 3, sali narad i pokoju socjalnym, d) kaseta wewnętrzna strefy II na parterze w korytarzu, przed drzwiami do strefy (sekretariat, Zarząd, gł. Księgowa, Radcy Prawni), 1 unifon w sekretariacie, e) 3 unifony strefy III na parterze w pokoju księgowość 1-2 szt. i księgowość 2 1 szt., f) 3 unifony strefy IV na parterze w pokoju administracja 1-2 szt. i administracja 2 1 szt. Unifony lokalizować w miejscach wskazanych na rysunku, przy każdym aparacie przewidzieć kabel ok. 2-3 m, Zamawiający przewiduje montaż unifonów na ścianach w pobliżu biurek lub na biurkach. 5.3 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 6. INSTALACJA RTV Wykonanie instalacji RTV obejmuje poprowadzenie trzech kabli RG-6 do serwerowni dwóch z parteru (po jednym z pokoju Prezesa i Członka Zarządu) oraz trzeciego z sali narad na poddaszu. W pokojach Prezesów i w sali narad kable należy zakończyć gniazdem typu F w obudowach takich samych jak gniazda okablowania strukturalnego. 6.1 Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia kabli: Okablowanie ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić. Przejścia przez strop wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 14

15 7. KLIMATYZACJA Następujące pomieszczenia należy wyposażyć w klimatyzatory (wraz z pilotami do regulacji parametrów pracy): 1. Pokój Prezesa 5,0 kw (minimalna moc chłodnicza) 2. Pokój Członka Zarządu 3,5 kw 3. Administracja 2 x 3,5 kw 4. Serwerownia 7,0 kw Doprowadzenie zasilania klimatyzatorów zapewnia Zamawiający. Wymagane parametry klimatyzatorów: a) filtr oczyszczający powietrze, b) regulacja prędkości wentylatora, c) regulacja kierunku strumienia powietrza, d) maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej 40 db (wymóg nie dotyczy serwerowni). Miejsce montażu paneli przedstawiono na załączonych w dalszej części programu rysunkach. Panele wewnętrzne montować na ścianach min 15 cm poniżej stropu, natomiast panele zewnętrzne przewidzieć jako wolnostojące przy ścianie budynku na opasce z płyt chodnikowych wykonanej wokół budynku (montaż wg instrukcji producenta). Okablowanie i instalację łączącą panele ułożyć na ścianach wykonując bruzdy w istniejących tynkach, a następnie bruzdy zaprawić tynkiem i wygładzić od strony wewnętrznej budynku oraz ułożyć w warstwie ocieplenia budynku od strony zewnętrznej. Przejścia przez ściany wykonać nawiercając otwory i przeprowadzając przewody. Wszystkie miejsca prowadzenia instalacji naprawić lub zabudować. 8. SZKOLENIA Szkolenia będą przeprowadzone w formie instruktażu przy stanowisku pracy. Wymagany zakres szkoleń: a) Szkolenie z zakresu działania i obsługi systemu alarmowego (6 godzin, 2 pracowników Zamawiającego) obejmujące zagadnienia: zazbrajanie/rozbrajanie systemu (stref), dodawanie użytkowników, zmiana uprawnień użytkowników, przegląd zdarzeń, alarmy. b) Szkolenie z zakresu działania i obsługi systemu monitoringu wizyjnego (6 godzin, 2 pracowników Zamawiającego) obejmujące zagadnienia: przegląd zdarzeń bieżących, zmiana ogniskowych obiektywów, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, przeglądanie zdarzeń archiwalnych. 15

16 9. USŁUGI WSPARCIA POWDROŻENIOWEGO Usługi wsparcia powdrożeniowego będą świadczone w okresie dwóch miesięcy od odbioru prac i obejmować będą trzy 4-godzinne wizyty specjalisty Wykonawcy, które Zamawiający może wykorzystać według własnych potrzeb na dodatkowe szkolenia, konsultacje lub dodatkową konfigurację systemów. Usługi będą świadczone po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez strony. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU GWARANCYJNEGO 10.1 Wymagany minimalny okres gwarancji: a) centrala alarmowa, czujki PIR, czujniki optyczne dymu, sygnalizatory alarmowe, klimatyzatory 3 lata, b) rejestrator, kamery, centrala telefoniczna 2 lata, c) pozostałe urządzenia i materiały oraz usługi 1 rok Wymagany czas reakcji od momentu otrzymania zgłoszenia serwisowego: a) system alarmowy, system monitoringu wizyjnego, centrala telefoniczna 4 godziny robocze, b) pozostałe systemy - 8 godzin roboczych Wymagany czas napraw gwarancyjnych od momentu otrzymania zgłoszenia serwisowego: c) system alarmowy, system monitoringu wizyjnego, centrala telefoniczna do końca następnego dnia roboczego, d) pozostałe systemy - trzy dni robocze. Czas naprawy można zostać wydłużony do 14 dni pod warunkiem dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach. Czas wykonywania usług serwisowych i przyjmowania zgłoszeń serwisowych dni robocze, w godz DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI Przedmiotem zamówienia jest dodatkowo dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej na poddaszu budynku. Przedmiotowe drzwi będą odgradzać strefę INWESTYCJI. Drzwi wykonać wg rysunku nr 7 załączonego do niniejszego programu. Drzwi i części stałe wykonać z profili aluminiowych zimnych malowanych proszkowo przez producenta w kolorze białym, wypełnienie zestawu szkłem bezpiecznym. Wymiar zewnętrzny zestawu: szer. 276 cm i wysokość 250 cm (przed zamówieniem wymiary należy sprawdzić na budowie). Drzwi w zestawie jednoskrzydłowe, prawe. Zachować po otwarciu drzwi prześwit szer. min 100 cm (wymagana wysokość min 2,0 m ze względu na wymiar zewnętrzny zostanie zachowana). Drzwi wyposażyć w klamkę z jednej strony, uchwyt z drugiej, samozamykacz, zamek z kompletem kluczy, elektromagnes. Drzwi podłączyć do wyżej omawianej instalacji domofonowej i alarmowej. Zaleca się sprawdzenie wymiarów na budowie przed zamówieniem zestawu. Montaż i wykonanie pomiarów powinny być wykonane przez producenta. 16

17 E. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA Wszystkie roboty należy wykonywać z dużą starannością i estetyką. Instalacje, przewody i okablowanie, które można zabudować w trakcie robót wykończeniowych w budynku (tynki, posadzki, ocieplenie budynku) należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, np. przejścia okablowania w stropach, przewody klimatyzatorów od paneli zewnętrznych do wewnętrznych, okablowanie alarmu podtynkowe, okablowanie domofonu i inne. F. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot zamówienia nie dotyczy zagospodarowania terenu. Jednak należy przewidzieć prace związane z montażem paneli zewnętrznych klimatyzatorów na zewnątrz budynku (ewentualne dostosowanie opaski wokół budynku wykonanej z płyt chodnikowych 50cm x 50cm). G. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wszystkie roboty projektowe, budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz,U, z 2003 roku, Nr 207, poz, 2016 oraz z 2004 roku Nr 6, poz, 41, Nr 92, poz, 881, Nr 93, poz, 888 i Nr 96, poz, 956), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 17

18 II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA a) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia budowy oraz przejęcia obowiązków kierowania budową przez kierownika budowy. b) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Inwestor Oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Działki nr 138/140, 138/143, na których realizowany jest budynek są własnością Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. c) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia Projekt i montaż instalacji należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, d) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych stanowiące załącznik do programu: Zał. Nr 1 - Szkic sytuacyjny z usytuowaniem budynku i zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz zaznaczonymi miejscami montażu kamer zewnętrznych. Rzuty budynku z przykładową aranżacją pomieszczeń oraz umiejscowieniem gniazd wtykowych instalacji elektrycznych i planowanych instalacji niskoprądowych Zał. Nr 2 Rzut piwnicy budynku Zał. Nr 3 Rzut parteru budynku Zał. Nr 4 Rzut poddasza Zał. Nr 5 Przekrój pionowy Zał. Nr 6 Elewacje budynku z zaznaczonymi miejscami montażu paneli zewnętrznych klimatyzatorów. Zał. Nr 7 Schemat i miejsce montażu drzwi na poddaszu. 18

19

20

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH 1 Wstęp Celem niniejszego projektu jest wybudowanie systemu monitoringu opartego na kamerach IP dla SP w Grębocicach. Efektem końcowym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo