Dokumentacja Użytkownika Systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep

2 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takŝe kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 1.2 Moduł: e-sklep

3 Spis treści 1 FUNKCJONALNOŚĆ COMARCH ERP E-SKLEP WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP Wymagania systemowe Kreacja Comarch ERP e-sklep w Comarch ERP XL Uruchomienie kreatora Comarch ERP e-sklep Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok Kreator Comarch ERP XL, Krok Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok Modyfikacja konfiguracji Comarch ERP e-sklep Konfiguracja Comarch ERP e-sklep Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Ogólne Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Eksport Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Import Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Parametry Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Waluty Eksport kontrahentów do Comarch ERP e-sklep Opis asortymentu Opis asortymentu za pomocą atrybutów Dodanie klasy atrybutu Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu Przypisanie atrybutu typu: Załącznik Opis asortymentu za pomocą Załącznika Dostępność towarów Obsługa cech Eksport cen Eksport pomocniczych jednostek miar towarów Udostępnienie wydruku faktury/ faktury proforma Atrybuty wielowartościowe Jeden towar w wielu grupach towarowych Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru Indywidualny koszt dostawy Moduł:e-Sklep 1.3

4 2.15 Towar podlega rabatowaniu SYNCHRONIZACJA COMARCH ERP XL I COMARCH ERP E-SKLEP Sposoby synchronizacji Synchronizacja uruchamiana ręcznie Synchronizacja automatyczna SPIS ILUSTRACJI: Moduł: e-sklep

5 1 Funkcjonalność Comarch ERP e-sklep Comarch ERP e-sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch ERP e-sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Współpraca Comarch ERP XL z Comarch ERP e-sklep polega na: Eksporcie do Comarch ERP e-sklep danych o towarach oraz grupach towarów Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch ERP e-sklep Imporcie zamówień złożonych w Comarch ERP e-sklep Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP XL. Comarch ERP e-sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika. Za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Moduł:e-Sklep 1.5

6 2 Współpraca z Comarch ERP e-sklep 2.1 Wymagania systemowe Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP e-sklep wymaga środowiska NET Framework 2.0, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime oraz komponentu SQLXML. Uwaga: Comarch ERP e-sklep 7.4 (wersja Enterprise) współpracuje z wersjami: - Comarch ERP Optima i wyższa - Comarch ERP Altum 5.5 i wyższa - Comarch ERP XL 2013 i wyższa - Comarch ERP Enterprise 5.1 i wyższa 2.2 Kreacja Comarch ERP e-sklep w Comarch ERP XL Uruchomienie kreatora Comarch ERP e-sklep Kreacja Comarch ERP e-sklep uruchamiana jest z poziomu modułu systemu Comarch ERP XL: Administrator oddziałów. Aby uruchomić kreację Comarch ERP e-sklep, należy: wybrać z menu głównego modułu: Administrator oddziałów, funkcję: Oddziały lub uruchomić plik: CDNPCO.EXE, a następnie, z rozwiniętego menu, opcję: Kreator nowego oddziału Comarch ERP e- Sklep lub wybrać z menu rozwijanego przyciskiem znajdującym się obok ikony:, funkcję: Dodaj nowy Comarch ERP e-sklep. Po wybraniu funkcji Kreator nowego oddziału Comarch ERP e-sklep/dodaj Comarch ERP e-sklep, zostanie otworzone okno: Dołączenie oddziału Comarch ERP e-sklep do programu Comarch ERP XL. W oknie należy nacisnąć przycisk: [Dalej]. Kreator Comarch ERP e-sklep zostanie uruchomiony. Kreator składa się z kilku kroków, w których należy wykonać czynności opisane w kolejnych rozdziałach. 2.6 Moduł: e-sklep

7 Rys. 1 Uruchomiony kreator Comarch ERP e-sklep Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 1 Na krok 1 kreatora składa się określenie parametrów związanych z eksportem do Comarch ERP e-sklep z Comarch ERP XL. Moduł:e-Sklep 2.7

8 Rys. 2 Kreator Comarch ERP e-sklep Krok 1. Eksport cennika po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie rodzaju eksport cennika, atrybutu dla zdjęcia towaru oraz wskazanie rodzaju ceny aktualnej i poprzedniej. Rodzaj eksportu: Pełny - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych cenach Różnicowy - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będą wysyłane informacje tylko o cenach, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji. - w polu następuje wskazanie grupy towarowej w Comarch ERP XL, z której zostaną wyeksportowane towary do Comarch ERP e-sklep. Aby towary zostały wyeksportowane do Comarch ERP e- Sklep, konieczne jest zaznaczenie na ich kartach parametru: Dostępny w e-sklep (okno: Karta towaru, zakładka: Aplikacje). Parametr ten może zostać zaznaczony na grupie towarów (okno: Wzorzec towaru, zakładka: Aplikacje) wtedy po aktualizacji wzorca grupy, parametr zostanie zaznaczony na wszystkich towary należących do tej grupy. - w polu wskazuje się atrybut, który jest przypisany do towaru, a którego wartość Załącznik typu: Obraz, będzie wyświetlana jako zdjęcie towaru w Comarch ERP e-sklep. Jest to pole wymagane. Więcej informacji o przypisaniu odpowiedniego atrybutu do towaru znajduje się w rozdziale: Cena aktualna rodzaj ceny, która będzie wyświetlana w e-sklepie, jako cena aktualna czyli taka z jaką będzie sprzedawany towar. Rodzaj ceny wybierany jest spośród rodzajów zdefiniowanych dla grup towarów w Comarch ERP XL (okno: Wzorzec towaru - Grupa główna). Jeśli cena aktualna będzie inna niż cena poprzednia, wtedy przy opisie towaru zostaną wyświetlone dwie ceny: aktualna oraz poprzednia (wyświetlona jako cena przekreślona). W ten sposób wyświetlone są zniżki dla towarów wystawionych w Comarch ERP e-sklep. Cena poprzednia w tym polu można wskazać cenę inną niż cena aktualna. Cena ta zostanie wyświetlona z przekreśleniem (jako cena nieaktualna). 2.8 Moduł: e-sklep

9 Eksport stanów magazynowych parametr odpowiada za to, czy do sklepu będą eksportowane stany magazynowe jeżeli jest on wskazany, czy też nie, jeżeli pozostanie on niewskazany. Parametr jest dostępny do edycji również po zakończeniu kreowania oddziału e-sklep. Eksport grup w tej części określa się rodzaj eksportu grup towarowych do Comarch ERP e-sklep z Comarch ERP XL. Pełny - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych grupach towarowych Różnicowy - w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będą wysyłane informacje tylko o grupach towarowych, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji. Eksport kontrahentów parametr decydujący o tym, czy do Comarch ERP E-Sklep wysyłane są dane o kontrahentach założonych w Comarch ERP XL. Eksportowani kontrahenci powinni mieć zaznaczony parametr Dostępny w Comarch ERP e-sklep. Kontrahenci, którzy od czasu ostatniej modyfikacji nie mieli aktualizowanej karty (w dowolnym zakresie), mimo zaznaczonego parametru Dostępny w Comarch ERP e-sklep - nie będą wysyłani podczas eksportu kontrahentów. Po określeniu parametrów w Kroku 1, należy nacisnąć przycisk: [Dalej], aby przejść do Kroku Kreator Comarch ERP XL, Krok 2 W Kroku 2 określa się parametry związane z importem danych z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP XL. Import ten wykonywany jest w trakcie synchronizacji. Rys. 3 Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 2. Moduł:e-Sklep 2.9

10 Import kontrahentów po naciśnięciu przycisku:, wskazuje się grupę kontrahentów, do której mają zostać zaimportowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch ERP XL. Jest to pole wymagane, dla którego wartością domyślna jest: Grupa główna Import zamówień w tej części określa się parametry dotyczące zamówień importowanych do Comarch ERP XL z Comarch ERP e-sklep: - po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar usługę (kartę towaru, z zaznaczonym na zakładce: Ogólne, parametrem: Usługa). Usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP XL zamówieniu, która będzie traktowana jako koszt przesyłki. Jej wartość będzie zależała od sposobu dostawy, wybranego przez klienta podczas zawierania transakcji przez e-sklep oraz wybranego sposobu płatności. Jest to pole wymagane, po wypełnieniu którego użytkownik może przejść do kolejnego kroku kreacji e-sklepu. Automatyczne potwierdzanie zamówień przy zaznaczonym parametrze, zamówienia zaimportowane do Comarch ERP XL będą miały automatycznie status: Potwierdzone. Ustawieniem domyślnym jest odznaczony parametr. Po określeniu parametrów importu, należy nacisnąć przycisk: kreatora. [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 3 W Kroku 3, następuje wskazanie centrum struktury firmy, powiązanego z Comarch ERP e-sklep. Wybór centrum następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj centrum]. Zostanie otworzone okno: Struktura firmy, w którym należy wskazać odpowiednie centrum. Wybrane centrum nie może być centrum oddziałowym i nie można do niego powiązać więcej niż 1 sklepu. W centrum określa się magazyny oraz definicje dokumentów wykorzystywanych w Comarch ERP e-sklep. W centrum określa się wykorzystywane w Comarch ERP e-sklep, mi.in.: Magazyny : Edycja struktury firmy -> Zakładka: Magazyny Serie dla dokumentów: Edycja struktury firmy -> Zakładka: Serie 2.10 Moduł: e-sklep

11 Rys. 4 Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 3. Po wybraniu centrum, należy nacisnąć przycisk: [Dalej], aby przejść do następnego kroku kreatora Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 4 W Kroku 4 definiuje się serwer wymiany, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z Comarch ERP e- Sklep. Nazwę tego serwera Klient otrzymuje w osobnym u po złożeniu zapotrzebowania na Comarch ERP e-sklep. Otrzymaną nazwę serwera należy przekopiować w pole: Adres serwera wymiany. Moduł:e-Sklep 2.11

12 Rys. 5 Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 4. Przycisk:, służy wygenerowaniu klucza wymiany zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep. Jego wygenerowanie jest niezbędne, aby możliwa była synchronizacja między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Generowanie klucza wymiany. Rys. 6 Okno, w którym uruchamia się generowanie certyfikatu. W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e- mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch ERP e-sklep. Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku:. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk:. Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza Moduł: e-sklep

13 Naciśnięcie przycisku: [Dalej] kończy proces kreowania Comarch ERP e-sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu kreowaniu Comarch ERP e-sklep. Rys. 7 Zakończenie kreowania Comarch ERP e-sklep. 2.3 Modyfikacja konfiguracji Comarch ERP e-sklep Podczas kreowania Comarch ERP e-sklep, określa się parametry wymiany danych między Comarch ERP XL a Comarch ERP e-sklep. Ustawienia skonfigurowane w kreatorze Comarch ERP e-sklep można sprawdzić/zmodyfikować z poziomu modułu: Administrator oddziałów. Aby wykonać modyfikację ustawień konfiguracyjnych Comarch ERP e-sklep, należy: W module: Administrator oddziałów, nacisnąć na pasku narzędzi, przycisk: [Lista oddziałów] (listę oddziałów można również tworzyć po wybraniu funkcji: Lista oddziałów, z menu: Oddziały). Zostanie otworzone okno: Lista oddziałów. Aby wyświetlone zostały oddziały Comarch ERP e-sklep, należy w oknie: Lista oddziałów, w polu: Typ oddziału, wybrać Comarch ERP e-sklep. Moduł:e-Sklep 2.13

14 Rys. 8 Lista oddziałów Comarch ERP e-sklep. Po wyświetleniu na liście dostępnych e-sklep, należy zaznaczyć e-sklep, dla którego mają zostać zmienione dane i nacisnąć przycisk: [Karta oddziału]. Zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja Comarch ERP e-sklep. W oknie znajdują się parametry opisane w rozdziale: Konfiguracja Comarch ERP e-sklep 2.14 Moduł: e-sklep

15 Rys. 9 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Ogólne Konfiguracja Comarch ERP e-sklep W oknie: Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, znajdują się dane, których wartości ustala się podczas kreacji Comarch ERP e-sklep. Niektóre z danych mogą zostać zmodyfikowane Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: ID e-sklep u numer ID e-sklep nadawany automatycznie podczas jego kreacji. Centrum Oddział struktury firmy, który został przypisany do e-sklep. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie wyświetlone do podglądu okno tego centrum. Z poziomu okna nie można zmienić centrum, jak również jego parametrów. Ostatnia synchronizacja w polu, automatycznie wprowadzana jest data ostatniej synchronizacji w formacie: rrrr-mm-dd gg:mm:ss. Synchronizacja automatyczna po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje się w rozdziale: 3.3 Synchronizacja automatyczna. Adres serwera w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e- Sklep. - funkcja umożliwia wygenerowanie klucza zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL a Comarch ERP e-sklep. Współpraca z wszystko.pl- parametr umożliwia współpracę z Wszystko.pl Adres serwera wymiany należy podać adres serwera wymiany, w przypadku wszystko.pl zawsze będzie to https://api.imall24.pl/service.asmx ID - identyfikator klienta Comarch, który jest jednocześnie loginem do wszystko.pl Hasło PIN klienta Comarch, który będzie pierwszym hasłem do wszystko.pl Moduł:e-Sklep 2.15

16 2.3.3 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Eksport Na zakładce określone są parametry konfigurujące eksport danych z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-sklep. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 1 Kreatora e-sklep (więcej informacji w rozdziale: Kreator e- Sklep, Krok 1). Dane określone w kreatorze podlegają w oknie: Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, pełnej edycji Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Import Na zakładce określone są parametry konfigurujące import danych z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP XL. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 2 Kreatora e-sklep u (więcej informacji w rozdziale: Kreator Comarch ERP e-sklep, Krok 2) Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Parametry Z poziomu zakładki istnieje możliwość mapowania form płatności z e-sklep na formy dostępne w systemie, należy określić, która forma płatności z Comarch ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-sklep poprzez jej wybór z listy rozwijanej dostępnej w polach kolumny: Nazwa ERP XL. Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-sklep, w systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym. Rys. 10 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Parametry Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Waluty Na zakładce Waluty określana jest waluta domyślna dla e-sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty można określić kurs, który wysyłany będzie do e-sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę. Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w Comarch ERP XL opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu Moduł: e-sklep

17 Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-sklep, widoczne po wybraniu opcji [Pokazuj archiwalne]. Do e-sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, a jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-sklep w tej walucie. Rys. 11 Konfiguracja Comarch ERP e-sklep, zakładka: Waluty. 2.4 Eksport kontrahentów do Comarch ERP e-sklep Aaa. Na wzorcu kontrahenta znajduje się parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do Comarch ERP e-sklep podczas eksportu danych z Comarch ERP XL. Wzorzec kontrahenta nie podlega jednak synchronizacji, opcja służy jedynie jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych kontrahentów i masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów. Moduł:e-Sklep 2.17

18 Rys. 12 Wzorzec kontrahenta, zakładka: Aplikacje. W celu wyeksportowania kontrahentów do Comarch ERP e-sklep należy: w parametrach wymiany wybrać opcję Eksport kontrahentów na karcie kontrahenta zaznaczyć opcję Dostępny w e-sklep (karta kontrahenta, zakładka Aplikacje), Synchronizacji nie podlegają kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję Dostępność w e-sklep i zostali już weksportowani oraz gdy od ostatniej synchronizacji nie było zmian na karcie kontrahenta. Rys. 13 Karta kontrahenta, zakładka: Aplikacje Moduł: e-sklep

19 2.5 Opis asortymentu Towary mogą być wyświetlane w Comarch ERP e-sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF,.doc,.txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e-sklep można uzyskać na dwa sposoby: Za pomocą atrybutu o typie Załącznik Poprzez przypisanie Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-sklep Opis asortymentu za pomocą atrybutów Dodanie klasy atrybutu Pierwszą czynnością konfiguracyjną umożliwiającą opisanie towaru za pomocą obrazu lub dokumentem jest zdefiniowanie odpowiedniej klasy atrybutu. Klasę atrybutu definiuje się z poziomu modułu: Administrator (Comarch ERP XL), w oknie: Definicja atrybutów (zakładka: Klasy atrybutów). Klasę atrybutu dodaje się po naciśnięciu przycisku: [Klasa atrybutu]. Rys. 14 Klasa atrybutu, dodawana z poziomu okna: Definicja atrybutów. Dodawana klasa atrybutu musi mieć określone następujące parametry: Nazwa w polu należy wprowadzić nazwę klasy atrybutu, którą będziemy posługiwać się do opisania towaru obrazami/dokumentami. Moduł:e-Sklep 2.19

20 Typ w polu, z menu rozwijanego przyciskiem:, należy wybrać typ. Dla obrazu prezentującego towar będzie to typ: Załączniki. Wybór tego właśnie typu jest niezbędny dla prawidłowego działania dodawanej klasy atrybutu w przeznaczonej dla niej funkcjonalności. e-sklep dodawana klasa atrybutu musi mieć zaznaczony parametr: e-sklep, który decyduje o możliwości wykorzystania atrybutu w Comarch ERP e-sklep. Po zaznaczeniu wymienionych wyżej parametrów, w oknie: Klasa atrybutu, należy wybrać zakładkę: Obiekty, aby przypisać klasę do odpowiedniego obiektu (więcej w rozdziale: Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu). Należy pamiętać, że obrazy dla towaru będą wyświetlane wtedy, gdy w kreatorze e-sklep, w kroku 1, zostanie wybrana jako atrybut dla zdjęcia (pole: Atrybut dla zdjęcia) klasa atrybutu, za pomocą której została opisana karta towaru Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu Dodaną klasę atrybutu należy przypisać do obiektu, który będzie opisywany za jej pomocą. Ze względu na to, że ta klasa atrybutu będzie służyła do opisywania towarów, należy ją przypisać do obiektu w Comarch ERP XL: Towar. Aby przypisać klasę atrybutu do towaru, należy: W oknie: Klasa atrybutu, wybrać zakładkę: Obiekty, a następnie nacisnąć przycisk: [Dodaj do obiektu] W otworzonym oknie: Definicja atrybutów, należy zaznaczyć obiekt: [Wzorce towarowe].[towar] i nacisnąć przycisk: [Wybierz obiekt], aby potwierdzić wybór obiektu. Rys. 15 Okno: Definicja atrybutów, w którym wskazuje się obiekt: [Wzorce towarowe].[towar], do którego zostanie przypisana Klasa atrybutu. Wybrany obiekt, zostanie umieszczony w oknie: Klasa atrybutu, na zakładce: Obiekty Moduł: e-sklep

21 Rys. 16 Okno: Klasa atrybutu, zakładka: Obiekty, po przypisaniu do klasy obiektu: [Wzorce towarowe].[towar]. Klasa atrybutu po wykonaniu opisanych wyżej czynności jest przygotowana do wykorzystania na towarze. Aby możliwe było określenie jej wartości, czyli wskazanie odpowiedniego obrazu do odpowiedniego towaru, należy jeszcze zarejestrować te obrazy na liście Załączników Przypisanie atrybutu typu: Załącznik Opisanie towaru klasą atrybutu zdefiniowaną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziałach: Dodanie klasy atrybutu; Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu, pozwala na umieszczenie dla tego towaru obrazu/dokumentu, pokazującego jego wygląd lub opisującego jego funkcjonalność, wyświetlanego następnie w Comarch ERP e-sklep. Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika. Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w module: Administrator (Comarch ERP XL). Moduł:e-Sklep 2.21

22 Rys. 17 Lista Załączników. Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należy: z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników (funkcja: Załączniki, wybierana z menu: Narzędzia) w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: [Nowy] w otworzonym oknie: Właściwości Załączników, należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika Obraz. Następnie należy nacisnąć przycisk: [Import z pliku]. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk: zaimportowany do okna: Załącznik.. Wybrany plik zostanie Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod. Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] Moduł: e-sklep

23 Rys. 18 Okno Załącznika typu: Obraz. Po zdefiniowaniu klasy atrybutu typu Załącznik (rozdziały: Dodanie klasy atrybutu Przypisanie dodanego atrybutu do obiektu) oraz zaimportowaniu załącznika (plików graficznych) do Comarch ERP XL można przystąpić do opisania towarów za pomocą obrazów, które będą następnie wyświetlone w Comarch ERP e- Sklep. Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru należy otworzyć okno: Karta towaru, dla towaru, który ma zostać opisany za pomocą obrazu i wybrać zakładkę: Atrybuty Na zakładce: Atrybuty, należy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów, w którym zostaną wyświetlone atrybuty, które zostały przypisane do obiektu: Towar. W oknie należy wybrać zdefiniowaną wcześniej klasę atrybutu typu Załącznik i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz klasę atrybutu]. Moduł:e-Sklep 2.23

24 Rys. 19 Wybieranie klasy atrybutu, za pomocą której zostanie opisany towar. Po wybraniu klasy atrybutu, zostanie ona wyświetlona w oknie: Karta towaru, na zakładce: Atrybuty, w kolumnie: Nazwa klasy atrybutu. Rys. 20 Karta towaru, z przypisaną klasą atrybutu. Po przypisaniu klasy atrybutu, należy określić jej wartość. W tym celu, w kolumnie: Wartość atrybutu, należy nacisnąć przycisk: Zostanie otworzone okno: Lista załączników, w którym należy zaznaczyć odpowiedni Załącznik, czyli np. fotografię opisywanego towaru, czy dokument. Wybór odpowiedniego Załącznika należy zatwierdzić przyciskiem: [Wybierz]. Po wybraniu zostanie wyświetlony w oknie: Karta towaru, na zakładce: Atrybuty, w kolumnie: Wartość atrybutu. Opisanie karty towaru jest zakończone, można zatem zapisać dane, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] Moduł: e-sklep

25 Rys. 21 Karta towaru opisana klasą atrybutu typu: Załącznik. Należy pamiętać, że obrazy dla towaru będą wyświetlane wtedy, gdy w kreatorze Comarch ERP e-sklep,w kroku 1, zostanie wybrana jako atrybut dla zdjęcia (pole: Atrybut dla zdjęcia) klasa atrybutu, za pomocą której została opisana karta towaru (rozdział: Kreator e-sklep, Krok 1) Opis asortymentu za pomocą Załącznika Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika. Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w module: Administrator (Comarch ERP XL). Rys. 22 Lista Załączników. Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należy: z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników (funkcja: Załączniki, wybierana z menu: Narzędzia) w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: [Nowy] w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika Obraz. Następnie należy nacisnąć przycisk: [Import z pliku]. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk: zaimportowany.. Wybrany plik zostanie Moduł:e-Sklep 2.25

26 Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod. Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch ERP e-sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-sklep. Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. 2.6 Dostępność towarów Rys. 23 Okno Załącznika typu: Obraz. Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch ERP e-sklep. Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność. W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji: Zapowiedź Dostępny Dostępny na zamówienie Niedostępny W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia dostępności spośród opcji: Nieokreślona Towar dostępny od ręki Towar dostępny do 24h Towar dostępny do 48h Od 3 do 5 dni 2.26 Moduł: e-sklep

27 Do 7 dni Do 14 dni Powyżej 14 dni Rys. 24 Karta towaru, zakładka Aplikacje. Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL. 2.7 Obsługa cech W e-sklep od wersji 6.0 Enterprise dostępna jest obsługa cechy towaru, polegająca na wyświetlaniu zasobów magazynowych partii określonych konkretnymi wartościami cech oraz możliwości wyboru konkretnych cech towaru przy składaniu zamówienia (zamówienie konkretnej partii). Moduł:e-Sklep 2.27

28 Rys. 25 Szczegóły towaru, cechy. To jakie cechy, a w związku z tym zasoby, są wysyłane do e-sklep określa parametr Dostępność: e-sklep, na wartości cechy w systemie Comarch ERP XL. Do e-sklep wysyłane są tylko te zasoby, które zostały oznaczone cechami z parametrem e-sklep. Zasoby są synchronizowane do aplikacji, jeżeli podczas eksportu został zaznaczony parametr: eksport stanów magazynowych. Rys. 26 Wartość cechy Moduł: e-sklep

29 Rys. 27 Wartość cechy. Po złożeniu zamówienia z towarem, który posiada cechy, wybrane przez Klienta wartości cech zostaną przesłane wraz z zamówieniem do systemu Comarch ERP XL i wprowadzone z tymi wartościami na zamówienie w Systemie. 2.8 Eksport cen Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, kótry odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch ERP esklep. Rys. 28 Eksport cen. Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup oraz Eksport stanów magazynowych. Zaznaczenie jednego z pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup, Eksport stanów magazynowych spowoduje odznaczenie parametru Eksport cen. W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony. Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika. Moduł:e-Sklep 2.29

30 2.9 Eksport pomocniczych jednostek miar towarów Do Comarch ERP e-sklep mogą zostać wyeksportowane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocniczne można wprowadzić na karcie towaru w zakładce Jednostki i kody. Na definicji jednostki pomocniczej towaru znajduje się parametr Dostepność w aplikacji, który odpowiada za możliwość eksportu jednostek pomocniczych z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-sklep. Aby skonfiguroana jednostka towaru została przesłana do Comarch ERP e-sklep należy zaznaczyć parametr e-sklep. Rys. 29 Jednostka pomocnicza, zakładka Jednostki i kody. Istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-sklep dla wielu jednostek miar towarów. Jeśli towar ma dwie jednostki pomocnicze, to parametr można zaznaczyć dla obu jednostek. Domyślność (parametr Domyślna) jednostki dostępnej w Comarch ERP e-sklep - zaznaczenie go na wybranej jednostce powoduje odznaczenie na innej, która miała wcześniej zaznaczony ten parametr. W przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-sklep, jako jednostka domyślna traktowana jest jednostka podstawowa towaru. Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru, wyeksportowaniu danych następnie przejściu na Szczegóły produktu w Comarch ERP e-sklep będzie dostępna lista z wyborem wszystkich jednostek razem ze zdefiniowanym wcześniej przelicznikiem Moduł: e-sklep

31 Rys. 30 Jednostka pomocnicza, szczegóły towaru Udostępnienie wydruku faktury/ faktury proforma Od wersji 7.0 Comarch ERP e-sklep umoŝliwiony jest wgląd do faktury proformy. Jako załącznik do złoŝonego zamówienia moŝna udostępnić wydruk faktury lub/i proformy, w szczególności mogą się tam pojawić oba wydruki. Do Comarch ERP e-sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem dostępności w e-sklep i przypisane do dokumentu Zamówienia sprzedaży zsynchronizowanym z e-sklep. Na definicji załącznika istnieje parametr pozwalający na rozróŝnienie czy załącznik stanowi wydruk faktury czy proformy. Moduł:e-Sklep 2.31

32 Rys. 31 Wydruk faktury proforma, zakładka Ogólne. Po wykonaniu synchronizacji do e-sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie lub Faktury proforma. Rys. 32 Szczegóły Zamówienia sprzedaży, FS Atrybuty wielowartościowe Dzięki obsłudze atrybutów wielowartościowych klient składając zamówienie jest w stanie określić cechę kupowanego towaru np. kolor, rozmiar. Po podaniu takiego atrybutu do listy atrybutów towaru jego wartości będą wyświetlane w sklepie w postaci listy rozwijanej opcji:. Informacja o wybranej opcji przez klienta zostanie zapisana w opisie elementu zamówienia i/lub zawarta w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia Jeden towar w wielu grupach towarowych Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch ERP e-sklep będą on wyświetlane jako osobne kategorie towarów, np. kategoria: zeszyty, w której będą wyświetlane konkretne towary - zeszyty 60 kartkowe, 100 kartkowe itd Moduł: e-sklep

33 Wyświetlanie kategorii definiowane jest z poziomu panelu administracyjnego Comarch ERP e-sklep. Za jego pomocą można skonfigurować wyświetlenie grup towarów w ramach menu zwykłego lub menu specjalnego. Należy jednak pamiętać, że jedna grupa towarowa może być elementem albo menu zwykłego bądź specjalnego. Dlatego też, jeśli jeden towar ma się znaleźć zarówno w grupie towarowej wyświetlanej z menu zwykłego (jako element tej grupy, np. Zeszyt 60 kartkowy, w grupie: Zeszyty) jak i w grupie towarów wyświetlanej z menu specjalnego (np. Zeszyt 60 kartkowy, jako nowość w grupie: Nowości), należy ten towar umieścić w obu grupach towarowych z poziomu listy towarów dostępnej w Comarch. Aby ten sam towar umieścić w dwóch grupach towarowych, należy: otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy na zakładce nacisnąć przycisk: [Dodaj do grupy]. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów. W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy. Rys. 33 Karta towaru: TV TUN, przypisana do grup towarów: TELEWIZORY i TV SAT Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru Dla każdego towaru obsługiwanego w e-sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru.. Moduł:e-Sklep 2.33

34 Aby Towary podobne były dostępne w e-sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki lub na zakładce: Atrybuty. Zakładka: Zamienniki składa się z zakładek: Zamienniki i Komplety. Na zakładce Zamienniki / Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu, natomiast na zakładce: Zamienniki / Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-sklepie. Aby w Comarch ERP XL dodać zamiennik dostępny potem dla e-sklep jako Towar podobny, należy: Na zakładce Zamienniki / Zamienniki Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj], co spowoduje otwarcie okna: Edycja zamiennika; Należy pamiętać, aby element ten był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-sklep W oknie: Edycja zamiennika należy wypełnić na zakładce: Ogólne wymagane pole: Kod oraz określić standardowy rodzaj zamiennika, tj.: Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim, a ponadto dla zamiennika Jednostronnego lun Obustronnego ilości, Rodzaj dokumentów i na zakładce: Miejsca w strukturze firmy wskazać odpowiednie centrum lub centra Zapisać wprowadzone dane przyciskiem [Zapisz] Rys. 34 Definiowanie Towarów podobnych dla aplikacji Comarch ERP e-sklep. Aby w Comarch ERP XL dodać komplet dostępny potem dla e-sklep jako Akcesoria, należy: Na zakładce Zamienniki / Komplety Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj], co spowoduje otwarcie listy towarów; Należy pamiętać, aby wskazany towar był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-sklep Z listy towarów należy wybrać towar lub towary mające być akcesoriami dobranymi do towaru Dodatkowo na liście kompletów w kolumnie: Ile można zmodyfikować ilości akcesoriów poprzez Edit in place obsługiwanego za pomocą spinów 2.34 Moduł: e-sklep

35 Rys. 35 Definiowanie Akcesoriów dla aplikacji Comarch ERP e-sklep. Wprowadzone zmiany w systemie należy zsynchronizować z oddziałem e-sklepu. Po przesłaniu danych do e- Sklep i otwarciu karty produktu z tak zdefiniowanymi Towarami podobnymi i Akcesoriami, będą one dostępne na karcie produktu i widoczne w następujący sposób: Rys. 36 Prezentacja Towarów podobnych w aplikacji Comarch ERP e- Sklep. Moduł:e-Sklep 2.35

36 Rys. 37 Prezentacja Akcesoriów w aplikacji Comarch ERP e-sklep Indywidualny koszt dostawy Jeżeli towar posiada zaznaczony parametr: Indywidualny koszt dostawy na karcie towaru, zakładce Aplikacje wówczas koszt dostawy zostanie ustalany przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez Klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie. Rys. 38 Karta towaru, Indywidualny koszt dostawy Moduł: e-sklep

37 2.15 Towar podlega rabatowaniu Od wersji 11.0 Comarch ERP XL do e-sklep eksportowane są rabaty zdefiniowane w systemie. Promocje, które podlegają synchronizacji: Promocje o typie: PRM, KNT, KNU, PLT, Promocje oznaczone dla dokumentów wszystkich lub rozchodowych, Promocje potwierdzone, Promocje typu Rabat od ceny sprzedaŝy. Synchronizacji podlegają promocje, które obowiązują tylko dla tych kontrahentów, którzy zostali zarejestrowani w e-sklepie lub wszystkich kontrahentów oraz dla towarów (lub grup towarowych) wysyłanych do e-sklepu lub wszystkich towarów. Przy wysyłaniu promocji brane jest równieŝ po uwagę przypisane centrum (tylko e-sklep) oraz formy płatności (tylko zamapowane na formy płatności obowiązujące w e-sklepie). Towar eksportowany do aplikacji będzie podlegał rabtowaniu jeŝeli na karcie towaru na zakładce Aplikacje zostanie zaznaczony parametr: Podlega rabatowniu Rys. 39 Karta towaru, Podlega rabatowaniu Moduł:e-Sklep 2.37

38 3 Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch ERP e- Sklep 3.1 Sposoby synchronizacji Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep polega na wymianie danych: eksport z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-sklep informacji o towarach, grupach towarów, cennikach, zdjęciach dla atrybutu import z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP XL informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch ERP e-sklep oraz złożonych zamówień. Proces synchronizacji odbywa się: Ręcznie - uruchamia się go wtedy w oknie: Lista oddziałów Comarch ERP e-sklep, dostępnej z poziomu modułu: Administrator oddziałów (Comarch ERP XL) Automatycznie za pośrednictwem programu do synchronizacji ERPSynchro Warunkiem poprawnego wykonania synchronizacji jest wygenerowanie certyfikatu zabezpieczającego wymianę między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep. Certyfikat taki jest generowany w Kroku 4 Kreatora Comarch ERP e-sklep Synchronizacja uruchamiana ręcznie Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji, należy: w module: Administrator oddziałów, otworzyć okno: Lista oddziałów (za pomocą przycisku:, znajdującego się na pasku narzędzi modułu) w otworzonym oknie wybrać typ oddziału: Comarch ERP e-sklep. Zostaną wtedy wyświetlone oddziały e-sklep Rys. 40 Lista oddziałów Comarch ERP e-sklep. Po wyświetleniu listy oddziałów Comarch ERP e-sklep, należy wskazać e-sklep, z którym ma się odbyć synchronizacja i nacisnąć przycisk: [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Zostanie wyświetlone okno: Wymiana danych z oddziałem Comarch ERP e-sklep. W oknie następuje określenie zakresu i rodzaju eksportu/importu danych. Domyślne ustawienie rodzaju eksportu/importu (pełny/różnicowy) przenoszone jest z kreatora Comarch ERP e-sklep Moduł: e-sklep

39 wybrania opcji: Import/Export. Wybór ten będzie dostępny jednak już od następnej synchronizacji. Rys. 41 Wymiana danych z oddziałem Comarch ERP e-sklep Synchronizacja automatyczna Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch ERP e-sklep. Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch ERP e-sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu. Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch ERP XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL. Aby uruchomić synchronizację automatyczną, należy: uruchomić plik: CDNSynchro.Exe, znajdujący się w katalogu, w którym jest zainstalowany Comarch ERP XL zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać bazę Comarch ERP XL, dla której zostanie wykonana synchronizacja. Po wybraniu bazy, należy nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Zostanie wyświetlone okno: Rejestracja operatora, w którym należy wskazać operatora mającego uprawnienia do korzystania z modułów: Administrator oddziałów i Zamówienia, który uruchomi automat synchronizacji. Po wskazaniu operatora należy nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Synchronizacja zostanie uruchomiona. Funkcjonowanie automatu będzie widoczne w tzw. tray u paska narzędzi systemu operacyjnego. Automat będzie dostępny pod ikoną: ikona:.. W trakcie trwania synchronizacji będzie wyświetlana Rys. 42 Ikonka automatu synchronizacji. Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego klawisza myszy (menu rozwijane jest prawym klawiszem myszy po ustawieniu kursora na ikonie: ). Moduł:e-Sklep 3.39

40 Rys. 43 Menu zawierające funkcje automatu synchronizacji. Częstotliwość wykonywania automatycznej synchronizacji Częstotliwość wykonywania synchronizacji określa się w oknie konfiguracja synchronizacji, otwieranym po wybraniu z menu funkcji: Konfiguracji. Rys. 44 Okno: Konfiguracja synchronizacji, w którym określa się częstotliwość wykonywania automatycznej synchronizacji. Częstotliwość określa się w polach: Godziny synchronizacji: Od/Do w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być automatyczna synchronizacja. Częstotliwość w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna synchronizacja. Po zatwierdzeniu zmian należy zapisać dane przyciskiem:. Wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji. Uwaga: Należy pamiętać, że zakończenie pracy serwera, na którym uruchomiony jest automat synchronizacji spowoduje przerwanie pracy automatu 3.40 Moduł: e-sklep