Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1"

Transkrypt

1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja:

2 Spis treści 1. Wstęp Wymagania systemowe Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep Formularz centrum Comarch ERP e-sklep Dostępność obiektów Status i Dostępność towarów Eksport kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep Opis asortymentu Eksport załączników do Comarch ERP e-sklep Eksport atrybutów do Comarch ERP e-sklep Eksport cen do Comarch ERP e-sklep Eksport jednostek miary do Comarch ERP e-sklep Eksport cech do Comarch ERP e-sklep Przypisanie cech do obiektu Wartość słownika uniwersalnego na liście dostępnych obiektów centrum typu Comarch ERP e-sklepklucz wymiany Synchronizacja Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep Sposoby synchronizacji Synchronizacja uruchamiana ręcznie Synchronizacja uruchamiana automatycznie Wielosklepowość Odbiór zamówień z Comarch ERP e-sklep Potwierdzanie zamówienia Faktura do zamówienia Współpraca z wszystko.pl Synchronizacja danych do Comarch ERP e-sklep

3 1. Wstęp Comarch ERP e-sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch ERP e-sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Współpraca Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep polega na: Eksporcie do Comarch ERP e-sklep danych o towarach, grupach towarów i kontrahentach Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch ERP e-sklep Imporcie zamówień złożonych w Comarch ERP e-sklep Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e-sklepu do potrzeb Użytkownika. Za pośrednictwem Comarch ERP e-sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych Wymagania systemowe Współpraca Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep wymaga środowiska NET Framework 4, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime oraz komponentu SQLXML. UWAGA: CDN e-sklep 4.0 pracuje z wersją 4.0, 4.1, 5.0 Comarch ERP Altum. Comarch isklep 4.6, 4.8, 5.0 i 5.1 pracuje z wersją 5.2 Comarch ERP Altum. Comarch isklep 5.2 pracuje z wersją 5.2 HF2, 5.2 HF3 i 5.3 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 6.0, 6.1 oraz 6.2 pracuje z wersją 5.4 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 6.6, 6.7 oraz 6.8 pracuje z wersją 5.5 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 7.0, 7.1 oraz 7.2 pracuje z wersją 6.0 i 6.1 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 7.3 pracuje z wersją 6.2 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 7.4, 7.5 pracuje z wersją 6.3 Comarch ERP Altum Comarch ERP e-sklep 7.5 pracuje z wersją i Comarch ERP Altum UWAGA: nie jest możliwa na komputerach wyposażonych w systemy operacyjne Windows 98, Windows ME. 3

4 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep Aby utworzyć centrum typu Comarch ERP e-sklep należy przejść na zakładkę Struktura firmy, a następnie wybrać opcję widoczną na wstążce Dodaj lokalne Comarch ERP e-sklep. Rys. 1 Struktura firmy, Dodaj lokalne Comarch ERP e-sklep W systemie zostanie otwarty nowy formularz, który składa się z opisanych poniżej zakładek. Rys. 2 Formularz centrum typu Comarch ERP e-sklep, zakładka Ogólne 4

5 Zakładka: Ogólne Formularz centrum Comarch ERP e-sklep Na tej zakładce Użytkownik ma możliwość zdefiniowania ogólnych informacji o centrum typu Comarch ERP e- Sklep. Istotnymi polami na tej zakładce są: Nazwa - nazwa centrum typu Comarch ERP e-sklep Typ - typ centrum Opis - Opis składający się z dowolnych znaków Aktywne - parametr informujący Użytkownika, czy dane centrum jest aktywne Data utworzenia - data utworzenia centrum, wypełniana jest automatycznie i jest nieedytowalna. Poniżej pól, które zostały opisane znajdują się jeszcze pola adresowe wraz z przyciskiem [Zmień adres]. Pola adresowe przedstawiają adres główny danego centrum. Pola adresowe bezpośrednio z zakładki Ogólne nie są edytowalne. Aby zmienić adres główny centrum struktury, należy wybrać przycisk [Zmień adres]. Podobnie jest z kontaktami i opisem przypisywanymi do adresów, są one edytowalne również po wybraniu przycisku [Zmień adres]. Przycisk [Zmień adres] Po wybraniu przycisku [Zmień adres] otwiera się nowe okno dodawania, edycji i usuwania adresów. 5

6 Rys. 3 Okno zmiany adresu Okno to składa się z czterech przycisków szybkiego dostępu: [Dodaj] adres [Usuń] adres [Odśwież] listę adresów [Eksportuj do Excela] Poniżej przycisków znajduje się lista adresów przypisana do centrum. Lista składa się z następujących kolumn: Typ adresu - do wyboru jeden z poniższych: Główny, Dostawy, Oddziału, Korespondencyjny, Faktury. Kod zdefiniowanie kodu ułatwi identyfikację adresu Nazwa - zdefiniowanie nazwy adresu umożliwi poprawną identyfikację w przypadku archiwizacji Adres - adres formatu Miasto, Ulica, Nr domu, Nr mieszkania Domyślny - dla każdego typu adresu na przykład Dostawy może być tylko jeden domyślny adres. Aktywny opcja określa, czy dany adres jest aktywny Na dole okna po lewej stronie znajdują się edytowane dane adresowe i lista rozwijalna, w której można wybrać typ adresu głównego struktury firmy. 6

7 Na dole okna po prawej stronie znajduje się lista kontaktów i opis przyporządkowany do danego adresu. Do danego adresu można dodać różne typy kontaktów, przykładowo telefon, itd. Dla każdego typu kontaktu może istnieć tylko jeden kontakt domyślny. Dane teleadresowe i kontakty wprowadzone w oknie zmiana adresów, będą widoczne z poziomu edycji centrum struktury na zakładce: Ogólne. Zakładka: Dokumenty Z poziomu centrum Użytkownik ma dostęp do edycji parametrów dokumentów dostępnych tylko z poziomu edycji centrum. Rys. 4 Formularz centrum typu Comarch ERP e-sklep, zakładka Dokumenty Po edycji typu dokumentu (na przykład Faktury Sprzedaży) na zakładce: Ogólne Użytkownik ma dostęp do dodatkowych parametrów dokumentu takich jak: Potwierdzenie zapłaty - włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie okienka potwierdzenia zapłaty za każdym razem kiedy dokument będzie zatwierdzany. 7

8 Automatyczne generowanie dokumentu magazynowego - jeżeli ta opcja jest zaznaczona to przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego jednocześnie będzie generowany dokument magazynowy w stanie takim jak wybrany spośród stanów wyświetlonych w liście rozwijalnej poniżej tej opcji. Rys. 5 Edycja typu dokumentu FS Szerszy opis zakładki: Dokumenty znajduje się w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. 8

9 Zakładka: Operatorzy Rys. 6 Formularz centrum typu Comarch ERP e-sklep, zakładka Operatorzy Zakładka: Operatorzy podzielona jest na trzy części: Grupy, Operatorzy w grupie oraz Operatorzy nieprzypisani do grupy. Okno: Grupy zawiera grupy operatorów przyłączone do tego centrum. Dla okna Grupy dostępne są następujące przyciski: [Dodaj] nową grupę [Edytuj] istniejącą grupę [Usuń] istniejącą grupę [Kopiuj] kopiuje grupę i nadaje jej nazwę kopiowanej grupy i kolejny numer w nawiasach. Jeśli operator kopiuje grupę o nazwie Sprzedawcy to powstanie grupa o nazwie Sprzedawcy(1). [Odśwież] listę grup. [Dołącz grupę] dołącza grupę do centrum [Odłącz grupę] odłącza grupę od centrum Okno Operatorzy w grupie zawiera wszystkich operatorów dołączonych do zaznaczonej grupy. 9

10 Dla okna Operatorzy w grupie dostępny jest przycisk: [Odłącz od grupy] odłącza operatora od zaznaczonej grupy operatorów Okno: Operatorzy nieprzypisani do grupy zawiera wszystkich tych operatorów, którzy nie zostali przypisani do zaznaczonej grupy. Dla okna Operatorzy nieprzypisani do grupy dostępny jest przycisk: [Dołącz od grupy] dołącza operatora do zaznaczonej grupy operatorów Zakładka: Atrybuty Do centrum mogą zostać dodane atrybuty, na zasadach opisanych w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Zakładka: Załączniki Do centrum mogą zostać dodane załączniki, na zasadach opisanych w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Zakładka: Firma Na zakładce Firma znajdują się informacje dotyczące firmy. Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Zakładka: Synchronizacja Na zakładce Synchronizacja dostępne są następujące pola i parametry: Host serwisu - jest to adres dostępu do webservice u na którym hostowany jest Comarch ERP e-sklep. Przykładowy adres ma postać: https://serwis.esklep.icomarch24.pl/comarchshopsrv/comarchshopsrv.asmx. Współpracuj z wszystko.pl - parametr można zaznaczyć na istniejącym centrum tylko wtedy, gdy nie istnieje żadne centrum typu wszystko.pl. Po zaznaczeniu tego parametru parametry z adresem serwera oraz ID zostaną uaktywnione UWAGA: Jeśli w strukturze firmy zostało dodane centrum typu wszystko.pl, nie będzie można dodać centrum typu Comarch ERP e-sklep. Wersja Comarch ERP e-sklep pole, w którym należy wskazać, z którą wersją Comarch ERP e-sklep nastąpi synchronizacja 10

11 UWAGA: CDN e-sklep 4.0 pracuje z wersją 4.0, 4.1, 5.0 Comarch ERP Altum. Comarch isklep 4.6, 4.8, 5.0 i 5.1 pracuje z wersją 5.2 Comarch ERP Altum. Comarch isklep 5.2 pracuje z wersją 5.2 HF2, 5.2 HF3 i 5.3 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 6.0, 6.1 oraz 6.2 pracuje z wersją 5.4 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 6.6 oraz 6.7 pracuje z wersją 5.5 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 7.0, 7.1 oraz 7.2 pracuje z wersją 6.0 i 6.1 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 7.3 pracuje z wersją 6.2 Comarch ERP Altum. Comarch ERP e-sklep 7.4, 7.5 pracuje z wersją 6.3 Comarch ERP Altum Comarch ERP e-sklep 7.5 pracuje z wersją i Comarch ERP Altum Usługa kosztów przesyłki - jest to usługa, która musi być obligatoryjnie dodana, a która nie posiada ceny (nie może mieć ceny ustalonej w jakimkolwiek cenniku). Usługa ta będzie dodana do każdego zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży, a cena tej usługi zostanie ustalona w zależności od formy przesyłki wybranej przez kontrahenta w Comarch ERP e-sklep Eksportuj kontrahentów zaznaczenie parametru umożliwia wyeksportowanie kontrahentów z Comarch ERP. Więcej informacji na temat eksportu kontrahentów znajduje się w rozdziale Eksport kontrahentów z Comarch ERP e-sklep Importuj kontrahentów do do wskazanej grupy kontrahentów z danej kategorii będą importowani kontrahenci, których konta zostały założone w Comarch ERP e-sklep. Wysyłaj ceny poprzednie dla umożliwia wskazanie typu ceny, dla którego wysyłąne będą ceny, jako poprzednie ceny, dla artykułów eksportowanych do Comarch ERP e-sklep. Dane pobierane są z cennika z kolumny: Cena z cennika czyli Cena poprzednia Eksport pełny przy zaznaczonym parametrze, eksportowane są wszystkie obiekty do Comarch ERP e- Sklep. Jeżeli parametr będzie odznaczony eksportowane będą jedynie te obiekty, które uległy zmianie od czasu wykonania ostatniej synchronizacji z Comarch ERP e-sklep 11

12 Rys. 7 Formularz centrum typu Comarch ERP e-sklep, zakładka Operatorzy Ponadto na zakładce Synchronizacja dostępna jest podzakładka Parametry. Na podzakładce: Parametry Użytkownik ma możliwość zdefiniowania połączenia pomiędzy płatnościami, które można wybrać w Comarch ERP e-sklep, a płatnościami dodanymi na zakładce: Formy płatności w obrębie danego centrum. 12

13 Rys. 8 Formy płatności mapowane z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep. UWAGA: Nie ma możliwości zapisania centrum, jeśli wszystkie formy płatności nie zostaną zmapowane Dostępność obiektów Będąc na zakładce Centrum struktury, na wstążce w części Ogólne widoczny jest przycisk Dostępność obiektów. Rys. 9 Wstążka, przycisk Dostępność obiektów Na oknie Dostępność obiektów znajdują się wszystkie obiekty charakterystyczne dla centrum struktury firmy. 13

14 Rys. 10 Okno Dostępność obiektów W przypadku centrum typu Comarch ERP e-sklep należy zwrócić uwagę na obiekty opisane poniżej. Więcej informacji w temat Dostępności obiektów znajduje się w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Obiekt: Magazyny W prawej części okna wyświetlana jest lista magazynów dostępnych w danym centrum. W oparciu o magazyny przypisane do danego centrum określane będą ilości artykułów prezentowanych w e-sklep. Rys. 11 Dostępność obiektów, Magazyny Obiekt: Formy płatności Lista form płatności zdefiniowanych w Konfiguracja-> Finanse-> Formy płatności obowiązuje w całej strukturze firmy. Użytkownik ma jednak możliwość ustawienia poszczególnych parametrów, dotyczących danych form płatności indywidulanie dla każdego centrum. 14

15 Rys. 12 Dostępność obiektów, Formy płatności Obiekt: Typy cen Dostępność typów cen uzależniona jest od parametru Pobierz z nadrzędnego. Dla artykułów eksportowanych do Comarch ERP e-sklep zostanie przesłany najbardziej aktualny cennik rozchodowy z domyślnego typu ceny przypisanego do centrum typu Comarch ERP e-sklep. Rys. 13 Dostępność obiektów, Typy cen Obiekt: Serie Dostępność serii uzależniona jest od parametru Pobierz z nadrzędnego. Serie mogą być wykorzystane, w zależności od zastosowanego numeratora, do oznaczania dokumentów wystawionych w Comarch ERP e-sklep czy w danym centrum. 15

16 Rys. 14 Dostępność obiektów, Serie Obiekt: Grupy kontrahentów Obiekt umożliwia określenie dostępności grup kontrahentów w danym centrum. Rys. 15 Dostępność obiektów, Grupy kontrahentów Obiekt: Grupy artykułów Obiekt umożliwia określenie dostępności grup artykułów w danym centrum. Dołączone grupy zostaną zsynchronizowane wraz z przypisanymi do nich wszystkimi artykułami do Comarch ERP e-sklep. 16

17 Rys. 16 Dostępność obiektów, Grupy artykułów Aby dołączyć grupę artykułów należy wskazać właściwą kategorię podziału, a następnie nacisnąć na przycisk [Dołącz]. W efekcie zostanie otwarte nowe okno, w którym będzie można wskazać grupę/grupy artykułów. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem [Wybierz]. Wyświetlanie wszystkich kategorii podziału daje możliwość wyboru grup artykułów z różnych kategorii podziału. Jeśli zostanie dołączona jedynie grupa główna, wówczas do Comarch ERP e-sklep zostanie wysłana wyłącznie ta grupa, bez jej podgrup. Aby wysłać także podgrupy grupy głównej muszą one zostać również dołączone. W przypadku usunięcia grupy artykułów przypisanych do centrum należy nacisnąć na przycisk [Odłącz]. UWAGA: Do Comarch ERP e-sklep przenoszone są nazwy, a nie kody grup. Dlatego ważne jest, aby dla każdej grupy, która ma się pojawić w Comarch ERP e-sklep, została wypełniona nazwa grupy. Daje to dodatkową możliwość opisania grup w czytelny sposób, na potrzeby prezentacji w Comarch ERP e-sklep. Dla Użytkowników systemu Comarch ERP Altum istnieje możliwość eksportu nazw grup artykułów w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Dane te należy wcześniej wprowadzić odpowiednio na formularzu grup. Jeśli w Comarch ERP e-sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy grupy, wówczas wyświetlana jest nazwa grupy w języku domyślnym. Eksport artykułów do Comarch ERP e-sklep. Towar, który ma być oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym, musi zostać umieszczony w grupie synchronizowanej w Comarch ERP e-sklep. Wysyłane są do niego następujące dane o artykułach: kod towaru, nazwa, opis, jednostka, obrazki, cena, waluta, waga, cechy, załączniki oraz atrybuty. Do zdefiniowanego Comarch ERP e-sklepu wysyłane są również artykuły, dla których system nie znalazł zdefiniowanej ceny dla domyślnego lub innego typu ceny. Natomiast jeżeli dla rozchodowego typu ceny, który jest powiązany z centrum typu Comarch ERP e-sklep nie zostanie znaleziony żaden cennik dla artykułu i jednostki podstawowej, to w takiej sytuacji do e-sklepu zostanie wysłana wartość ceny 0. 17

18 Jeśli dla rozchodowego typu ceny, który został powiązany z centrum typu Comarch ERP Altum zostanie znaleziona najbardziej aktualna cena dla artykułu i jednostki podstawowej, ale będzie ona w walucie innej niż systemowej, to w takim przypadku do e-sklepu nie zostanie wysłany ten artykuł. UWAGA: Z centrum typu Comarch ERP e-sklep zostaną przesynchronizowane do e-sklepu wyłącznie ceny zdefiniowane w walucie systemowej systemu Comarch ERP Altum. Jeśli w Comarch ERP e-sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy towaru, wówczas wyświetlana jest nazwa towaru w języku domyślnym. Cechy dodane na formularzu artykułu są również eksportowane do Comarch ERP e-sklep, gdzie w przypadku cech wielowartościowych klient ma możliwość wyboru cechy, którą jest zainteresowany. W Comarch ERP e-sklep jednostką domyślną jest sztuka. Można ją zmienić na jednostkę z systemu Comarch ERP Altum zaznaczając parametr Jednostka miary przypisana do towaru (przesłana z systemu Comarch ERP Altum) w Panel Administracyjny Konfiguracja Prezentacja Asortymentu, w Comarch ERP e-sklep Obiekt: Wartość słownika uniwersalnego Użytkownik ma możliwość dodawania cech, które zostaną zsynchronizowane z Comarch ERP e-sklep. Po naciśnięciu przycisku [Dołącz] zostanie otworzona lista słowników uniwersalnych, z której należy wybrać słowniki cech za pomocą przycisku [Wybierz]. Rys. 17 Dostępność obiektów, Wartość słownika uniwersalnego Do Comarch ERP e-sklep będą synchronizowane wyłącznie cechy dołączone do tego obiektu. UWAGA: Wartość cechy <<Nieokreślony>> nie jest synchronizowana do Comarch ERP e-sklep. 18

19 Status i Dostępność towarów Status jak i dostępność towaru ustawiana jest na karcie artykułu na zakładce Aplikacje, na podzakładce Prezentacja: Rys. 18 Zakładka Aplikacje na karcie artykułu. Zakładka została podzielona na 3 części. W pierwszej części znajdują się następujące parametry: [Podlega rabatowaniu] Użytkownik określa, czy dany artykuł będzie podlegał rabatom, czy też nie. [Nie kontroluj stanów] parametr określający, czy system ma pilnować ilości towarów na magazynie. [Status] Użytkownik może określić status danego artykułu: Zapowiedź Dostępny Dostępny na zamówienie Niedostępny [Dostępność] Użytkownik wybiera z listy wybieralnej dostępność towaru w Comarch ERP e-sklep: Nieokreślona 19

20 Towar dostępny od ręki Towar dostępny do 24h Towar dostępny do 48h Od 3 do 5 dni Do 7 dni Do 14 dni Powyżej 14 dni [Flagi] Użytkownik wybiera jakimi flagami (atrybutami czasowymi) ma zostać oznaczony artykuł. Można zaznaczyć wszystkie parametry bądź żaden. Należą do nich: Nowość Promocja Produkt z gazetki Produkt polecany Wyprzedaż Super jakość Super cena Najlepiej oceniany Rekomendacja sprzedawcy Powyższe parametry można określić także na wzorcu artykułu, zakładka Ogólne, podzakładka e-sklep. W drugiej części okna Dostępność prezentowane są informacje na temat progowej prezentacji stanów magazynowych artykułu. Sekcja składa się z następujących pól: [Język] dla każdego z dostępnych języków można określić tłumaczenia dla obszarów Dostępność i Pozycjonowanie. Przedział od wartość określająca próg opisujący dostępność artykułu Sposób prezentacji sposób prezentacji artykułu. Lista prezentuje następujące wartości: o Opis i grafika w Comarch ERP e-sklep prezentowane będą wartości z pola opis i dodanej grafiki o Grafika prezentowana będzie wartość z pola grafika o Opis prezentowana będzie wartość z pola opis Opis pole aktywne, jeżeli w polu Sposób prezentacji wybrana została wartość Opis lub Opis i Grafika. Grafika Pole prezentuje miniaturę wskazanej grafiki. Pole aktywne, jeżeli w polu Sposób prezentacji wybrana została wartość Grafika lub Opis i Grafika. Zdefiniowane progi uzależnione od stanu danego towaru w Systemie Comarch ERP Altum, będą różnicować prezentację towaru poprzez: Wyświetlaną informację grafikę UWAGA: W przypadku braku ciągłości progów dostępności artykułu wyjście z zakładki Aplikacje będzie skutkowało wywołaniem alertu. W części Dostępność znajdują się przyciski:[dodaj próg] dodaje nowy próg [Usuń próg] usuwa istniejący próg [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] eksportuje dane do arkusza kalkulacyjnego 20

21 Progowa prezentacja stanów magazynowych możliwa jest do określenia także na wzorcu artykułów. Aby przejść do tego okna należy otworzyć listę artykułów, wyedytować grupę artykułów, z poziomu zakładki Ogólne przejść na podzakładkę e-sklep. Poniżej znajduje się dokładny opis poszczególnych opcji aktualizacji w kontekście progów: [Zmienione pola - warunkowa] jeśli dla artykułu przed zmianą wartości progów były identyczne jak dla wzorca to zaktualizowany zostanie próg zgodnie ze zmianą wykonaną na wzorcu [Zmienione pola - bezwarunkowa] jeśli dla artykułu istnieją progi, których wartość pól Przedział od była taka sama jak na wzorcu, zostaną zaktualizowane wartości dla progów zgodnie z modyfikacją wykonaną na wzorcu [Wszystkie pola - bezwarunkowa] na kartach artykułów w danej grupie zostaną usunięte istniejące progi i dodane nowe, zgodnie ze wzorcem W trzeciej części okna Pozycjonowanie znajdują się pola związane z pozycjonowaniem artykułu: [Tytuł strony] nazwa artykułu wykorzystywana w tytule strony oraz w budowie przyjaznego linku do strony ze szczegółami produktu [Słowa kluczowe] wykorzystywane do pozycjonowania strony szczegółów produktu [Opis krótki] krótki opis towaru wykorzystywany na listach [Meta opis] opis towaru wykorzystywany na szczegółach towaru 2.3. Eksport kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep System Comarch ERP Altum umożliwia wyeksportowanie kontrahentów do Comarch ERP e-sklep. Aby było to możliwe należy spełnić następujące warunki: Na centrum typu Comarch ERP e-sklep, zakładka Synchronizacja, należy zaznaczyć parametr [Eksport kontrahentów] Dany kontrahent, na zakładce Dostępność powinien mieć dołączone centrum Comarch ERP e-sklep Kontrahent musi mieć zaznaczony parametr Aktywny Kontrahent musi mieć wypełnione wszystkie dane jakie są wymagane podczas rejestracji w Comarch ERP e-sklep Ze względu na wymagania wynikające z rejestracji w Comarch ERP e-sklep, do sklepu dodani zostaną tylko kontrahenci posiadający następujące dane: Dane kontrahenta: Kod Nazwa NIP/PESEL - jeżeli kontrahent jest płatnikiem VAT Dane adresowe, adres główny: Kraj Województwo Ulica Nr domu Nr mieszkania Miasto Kod pocztowy Poczta 21

22 Dane adresowe, adres dostawy: Nazwa Kraj Województwo Ulica Nr domu Nr mieszkania Miasto Kod pocztowy Poczta Dane kontaktowe kontrahenta: dana kontaktowa musi być aktywna i domyślna, na ten adres klient będzie logować się do e-sklep Telefon dana kontaktowa musi być aktywna i domyślna Kontrahenci wysyłani z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP Altum będą dodawani do wskazanej grupy kontrahentów w danej kategorii podziału. Kategorię podziału jak i grupę kontrahentów należy wskazać w polach widocznych w części Importuj kontrahentów do na zakładce Synchronizacja w centrum typu e-sklep. Rys. 19 Centrum typu Comarch ERP e-sklep, zakładka Synchronizacja 22

23 UWAGA: W związku ze zmianą w określaniu dostępności kontrahentów dla centrów przypisanie grup kontrahentów w oknie Domyślność obiektów Grupy kontrahentów, nie będzie skutkować ich wyeksportowaniem do Comarch ERP e-sklep. Wymagane jest aby kontrahent na zakładce Dostępność został przypisany do centrum typu Comarch ERP e-sklep Opis asortymentu Eksport załączników do Comarch ERP e-sklep Poza nazwami grup artykułów czy artykułów istnieje możliwość wysłania graficznej prezentacji tych obiektów. Można tego dokonać poprzez dodanie załącznika o typie: obraz do grupy artykułów czy artykułów. Należy przy tym pamiętać aby na liście załączników danej grupy artykułów czy artykułu zaznaczyć, iż dany załącznik ma być dostępny dla Comarch ERP e-sklep. Artykuły jak i grupy artykułów mogą być prezentowane w Comarch ERP e-sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd. Aby możliwe było wyświetlanie obrazów dla tych obiektów w Comarch ERP e-sklep należy dodać obraz bezpośrednio na formularzu grupy artykułu czy artykułu. Aby dodać załącznik na formularz artykułu czy grupy artykułów należy przejść na zakładkę: Załączniki. Załącznik można dodać wybierając go z listy załączników bądź wskazując z dysku. Należy przy tym pamiętać aby na liście załączników zaznaczyć, iż dany załącznik ma być dostępny dla Comarch ERP e-sklep. Poprzez trzykrotne naciśnięcie na czek zostanie on zaznaczony, a jego ramka będzie podświetlona. Oznacza to, iż ten załącznik będzie prezentowany jako główny. Jeżeli żadne z załączników nie zostanie oznaczony w ten sposób, jako główny załącznik będzie prezentowany ten, który znajduje się na pierwszym miejscu na liście załączników danego obiektu. Więcej informacji na temat dodawania załączników do obiektów znajduje się w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Comarch ERP Altum w integracji z Comarch ERP e-sklep pozwala na prezentacje filmów na stronie szczegółów artykułów w Comarch ERP e-sklep. Aby wykonać synchronizację filmu należy w systemie Comarch ERP Altum dodać atrybut o nazwie PRODUCT_MOVIE i formacie tekstowym. Atrybut taki należy następnie przypisać do obiektu artykułu. Po wykonaniu tych czynności na artykule będzie istniała możliwość uzupełniania atrybutu odnośnikiem do portalu YouTube, z którego Comarch ERP e-sklep będzie prezentował filmy artykułów, Przykładowym odnośnikiem może być np. link: wpisany jako wartość atrybutu po zsynchronizowaniu do Comarch ERP e-sklep będzie prezentował film na stronie szczegółów wybranego artykułu Eksport atrybutów do Comarch ERP e-sklep 23

24 Na formularzu grupy artykułów, na zakładce: Atrybuty można dodać atrybuty, które następnie będą wykorzystywane w Comarch ERP e-sklep do przeszukiwania artykułów w danej kategorii na pluginie Filtr listy produktów. Wyszukiwanie kontekstowe będzie miało zastosowanie w sklepach, których grupy towarowe zawierają produkty o podobnych atrybutach (typu: kolor lub rozmiar) i umożliwi Klientowi znalezienie konkretnych produktów (np. buty skórzane od 200zł, w kolorze czarnym, rozmiar 38, dostępne od ręki). Aby poprawnie zastosować plugin Filtr listy produktów w e-sklepie, należy uprzednio przygotować grupy artykułów oraz artykuły w systemie Comarch ERP Altum, tzn. przypisać do grup i artykułów takie same atrybuty. Jeżeli artykuły posiadają atrybut typu: lista o nazwie Kolor, należy dodać taki sam atrybut do grupy zawierającej dane artykuły. Z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep wysyłane będą te atrybuty powiązane z grupami artykułów, które mają zaznaczony parametr e-sklep: Podgląd. Do e-sklepu jako wartości atrybutów przypisanych do grup wysyłane będą zawsze wartości tych atrybutów zdefiniowane dla artykułów (a nie wartości, które zostaną wybrane dla tego atrybutu na grupie artykułów, na zakładce: Atrybuty). UWAGA: Nawet, jeśli dla atrybutu określono wartość na grupie, to nie będzie ona wysyłana do e-sklepu, wysyłane w tej sekcji będą tylko wartości dla artykułów, które posiadają ten atrybut. Do e-sklepu wysyłane będą tylko atrybuty: przypięte do grupy artykułów z danego podziału, wysyłanej do e-sklepu o typie: Lista, Data, Tekst które mają przynajmniej jedną wartość wysyłaną do e-sklepu razem z artykułami Do Comarch ERP e-sklep można wysyłać dodatkowo inne informacje o towarze w formie atrybutów. Do sklepu internetowego można wysłać dowolny zestaw dodatkowych atrybutów towaru. UWAGA: Do Comarch ERP e-sklep przenoszone są nazwy, a nie kody atrybutów, dlatego ważne jest aby dla poszczególnych atrybutów wypełnić nazwę. Jeśli nazwa nie zostanie wypełniona wówczas atrybut pojawi się w Comarch ERP e-sklep, lecz bez określenia czego dotyczy. Możliwe jest również zdefiniowanie języka dla atrybutu. Opcje wyboru języka pozwalają na wprowadzenie nazwy atrybutu w różnych językach, jak ich wartości. Na formularzu atrybutu, na zakładce: Ogólne widoczna jest lista rozwijalna, z której można wybrać język. Domyślnie, dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język polski. Przy synchronizacji, do Comarch ERP e-sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące atrybutów wraz z informacją o języku. Użytkownik może decydować o kolejności atrybutów wyświetlanych w Comarch ERP e-sklep. Na obiektach artykuły czy grupy artykułów, na zakładce Atrybuty dostępne są przyciski umożliwiające sterowaniem kolejnością przypisanych atrybutów. Przyciski znajdują się bezpośrednio na liście atrybutów, na wstążce, czy też w menu kontekstowym. 24

25 Rys. 20 Edycja artykułu, zakładka Atrybuty Do sterowania kolejnością atrybutów należy użyć przycisków: [Przesuń w górę] przesuwa zaznaczony atrybut o jeden poziom w górę [Przesuń w dół] przesuwa zaznaczony atrybut o jeden poziom w dół Eksport cen do Comarch ERP e-sklep Ceny artykułów ustalane są na podstawie najbardziej aktualnego cennika dostępnego na podstawie powiązanych z centrum typu Comarch ERP e-sklep rozchodowych typów cen. W sytuacji gdy dla artykułu żaden cennik nie zostanie znaleziony to do Comarch ERP e-sklep zostanie wysłana wartość ceny 0. Jeśli dla rozchodowego typu ceny, który został powiązany z centrum typu Comarch ERP Altum zostanie znaleziona najbardziej aktualna cena dla artykułu i jednostki podstawowej, ale będzie ona w walucie innej niż systemowa, to w takim przypadku do Comarch ERP e-sklep nie zostanie wysłany ten artykuł. UWAGA: Z centrum typu Comarch ERP e-sklep zostaną przesynchronizowane do e-sklepu wyłącznie ceny zdefiniowane w walucie systemowej systemu Comarch ERP Altum Eksport jednostek miary do Comarch ERP e-sklep W Comarch ERP e-sklep jednostką domyślną jest sztuka. Można ją zmienić na jednostkę z systemu Comarch ERP Altum zaznaczając parametr Jednostka miary przypisana do towaru (przesłana z systemu Comarch ERP Altum) w Panel Administracyjny Konfiguracja Prezentacja Asortymentu, w Comarch ERP e-sklep Eksport cech do Comarch ERP e-sklep Do Comarch ERP e-sklep eksportowane są te cechy przypisane do artykułów, które zostały dodane w oknie dostępności obiektów centrum typu Comarch ERP e-sklep do obiektu Wartość słownika uniwersalnego. 25

26 Rys. 21 Obiekty dla centrum e-sklep, Wartość słownika uniwersalnego 2.5. Przypisanie cech do obiektu Wartość słownika uniwersalnego na liście dostępnych obiektów centrum typu Comarch ERP e-sklepklucz wymiany Klucz wymiany ma na celu zabezpieczenie wymiany danych między Comarch ERP Altum i Comarch ERP e-sklep. W celu wygenerowania klucza wymiany należy wybrać przycisk [Generuj klucz wymiany] z menu Oddziały. Rys. 22 Menu: Oddziały z wybranym elementem: Generuj klucz wymiany. Formularz ten zawiera wszystkie informacje potrzebne do poprawnego wygenerowania klucza wymiany dla Comarch ERP e-sklep. W celu wygenerowania klucza wymiany należy wypełnić wszystkie pola: Centrum nazwa centrum typu Comarch ERP e-sklep, dla którego pobierany jest klucz wymiany Adres serwera pole pozwalające na wpisania adresu serwera klucza wymiany. Przykładowy adres: https://serwis.esklep.icomarch24.pl/comarchshopsrv Nazwa firmy nazwa firmy uzyskana podczas generowania baz Comarch ERP e-sklep Nazwa sklepu nazwa sklepu uzyskana podczas generowania baz Comarch ERP e-sklep Hasło hasło do klucza wymiany 26

27 Rys. 23 Formularz generowania klucza wymiany UWAGA: W przypadku baz konwertowanych z wersji wcześniejszej niż Comarch ERP Altum 5.4, po konwersji Użytkownik musi wywołać ręcznie opcję Pobierz klucz wymiany dla centrum Comarch ERP e-sklep, aby synchronizacja działała. Jeśli klucz nie został pobrany, podczas synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat: Synchronizacja niemożliwa. Wygeneruj klucz wymiany Synchronizacja Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-sklep Synchronizacja Comarch ERP Altum i Comarch ERP e-sklep polega na wymianie danych: Eksport z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep informacji o artykułach, grupach artykułów, cennikach, zdjęciach, kontrahentach, atrybutach Import z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP Altum informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch ERP e-sklep oraz złożonych zamówieniach Po zakończonym procesie synchronizacji, informacje o jej przebiegu zapisywane są w postaci logów. Aby przejść do logów synchronizacji należy z menu Oddziały wybrać opcję Logi z grupy przycisków Comarch ERP e-sklep. Rys. 24 Logi synchronizacji z Comarch ERP e-sklep Otwarte zostanie nowe okno, w którym użytkownik może odczytać szczegółowe informacje z prezentowanych na liście logów. 27

28 Rys. 25 Logi synchronizacji z Comarch ERP e-sklep, informacje szczegółowe Okno podzielone jest na 3 części. Pierwsza część okna prezentuje tabelę z logami. Tabela składa się z następujących kolumn: Data rozpoczęcia data rozpoczęcia synchronizacji Czas trwania czas trwania synchronizacji Status określa, czy synchronizacja została wykonana bezbłędnie, z ostrzeżeniami czy też z błędami Nazwa harmonogramu zawiera nazwę harmonogramu, jeżeli synchronizacja została wywołana przez zadanie harmonogramu Na wstążce w grupie przycisków Logi prezentowane są przyciski: [Zamknij] zamyka okno [Odśwież] odświeża listę logów Część druga okna zawiera szczegółowe informacje o przebiegu procesu synchronizacji odczytane z zaznaczonego w pierwszej części okna loga. Przyciski dostępne dla tej części okna: [Odśwież] odświeża dane zapisane w logu [Kopiuj wszystko] umożliwia skopiowanie danych zapisanych w logu [Zapisz wszystko] umożliwia zapisanie danych do pliku [Rozwiń wszystko] rozwija wszystkie gałęzie drzewa [Rozwiń wszystkie błędy] rozwija wyłącznie te gałęzie drzewa, w których zapisana jest informacja o błędzie [Zwiń wszytko] zwija wszystkie gałęzie drzewa [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] umożliwia wyeksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego Część trzecia okna zawiera zestaw filtrów. Logi można filtrować w oparciu o: Status bez błędów bądź z błędami Data rozpoczęcia do wyboru dostępne są wartości: 28

29 o zakres dat z możliwością określenia zakresu dat w polach od, do o konkretny dzień z możliwością określenia konkretnego dnia w polu od o dowolny dzień Centrum centrum typu Comarch ERP e-sklep Dostępne jest także pole Filtr wraz z konstruktorem filtra, dzięki czemu można zbudować i zapisać własny filtr. Na wstążce w grupie przycisków Szczegóły logów prezentowane są przyciski: [Kopiuj wszystko] umożliwia skopiowanie danych zapisanych w logu [Zapisz wszystko] umożliwia zapisanie danych do pliku [Rozwiń wszystko] rozwija wszystkie gałęzie drzewa [Rozwiń wszystkie błędy] rozwija wyłącznie te gałęzie drzewa, w których zapisana jest informacja o błędzie [Zwiń wszytko] zwija wszystkie gałęzie drzewa [Odśwież] odświeża dane zapisane w logu Sposoby synchronizacji Proces synchronizacji może odbywać się: Ręcznie wywoływany ręcznie przez Użytkownika Automatycznie na podstawie harmonogramu zadań Synchronizacja uruchamiana ręcznie Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji należy wybrać przycisk [Synchronizuj] z menu Oddziały, z grupy przycisków Comarch ERP e-sklep. Następnie w polu Centrum należy wybrać centrum typu Comarch ERP e-sklep, z którym ma nastąpić synchronizacja i nacisnąć na przycisk [Synchronizuj z Comarch ERP e-sklep] znajdujący się w grupie przycisków Synchronizacja. Po rozpoczęciu synchronizacji system wyświetli wszystkie informacje o przebiegu procesu synchronizacji. 29

30 Rys. 26 Formularz synchronizacji z Comarch ERP e-sklep Po poprawnej synchronizacji na stronie Comarch ERP e-sklep pojawią się wszystkie artykuły znajdujące się w grupach wybranych w oddziale. W przypadku gdy klient dokona zakupu towarów w Comarch ERP e-sklep, kolejna synchronizacja stworzy zamówienia sprzedaży zawierające dane podane przez klienta oraz produkty przez niego wybrane wraz z kosztami przesyłki. Klient jest na bieżąco informowany o realizacji zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia sprzedaży i synchronizacji status zamówienia na karcie klienta jest odpowiednio aktualizowany. Zmiana stanu realizacji jest również aktualizowana podczas anulowania, generowania faktury sprzedaży, zamykania zamówienia Synchronizacja uruchamiana automatycznie Automatyczna synchronizacja polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP Altum i Comarch ERP e-sklep bez ingerencji Użytkownika. Synchronizacja automatyczna oparta jest o harmonogram. Aby istniała możliwość skorzystania z harmonogramu synchronizacji, w pierwszej kolejności Użytkownik powinien uzupełnić wszystkie informacje w Konfiguratorze Comarch ERP Altum w sekcji Klient synchronizacji e-sklep/wszystko.pl. 30

31 Rys. 27 Okno Konfiguratora systemu Comarch ERP Altum, zakładka Klient synchronizacji z e-sklep/wszystko.pl UWAGA: Po zapisaniu zmian, a przed przystąpieniem do realizowania kolejnego kroku konfiguracji, należy uruchomić ponownie system Comarch ERP Altum. Kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie harmonogramu. W systemie Comarch ERP Altum z menu Oddziały należy wybrać opcję [Harmonogramy synchronizacji]. Rys. 28 Menu: Oddziały, Harmonogramy synchronizacji Otwarte zostanie nowe okno umożliwiające m.in: Zweryfikowanie istniejących harmonogramów synchronizacji Dodanie nowego harmonogramu synchronizacji 31

32 Usunięcie harmonogramu synchronizacji Edycję istniejącego harmonogramu synchronizacji Rys. 29 Harmonogramy synchronizacji z Comarch ERP e-sklep Po wybraniu opcji [Dodaj] otwarte zostanie okno umożliwiające dodanie nowego harmonogramu synchronizacji. Rys. 30 Okno definiowania nowego harmonogramu Okno definiowania harmonogramu składa się z dwóch zakładek Ogólne oraz Oddziały. Pierwsza zakładka Oddziały składa się z następujących sekcji: 32

33 Nagłówek: Nazwa harmonogramu pole obowiązkowe. Użytkownik jest zobligowany do uzupełnienia nazwy tworzonego harmonogramu Aktywny parametr odpowiada za to czy dany harmonogram jest aktywny Czas rozpoczęcia: Godzina uruchomienia godzina uruchomienia synchronizacji Data rozpoczęcia data uruchomienia synchronizacji Powtarzanie: Powtórz zadanie zaznaczenie parametru umożliwia cykliczne uruchamianie synchronizacji, w tym celu w poniższych polach należy wskazać: Co co ile godzin/minut ma być uruchomiona synchronizacja Przez przez jaki okres czasu ma być wykonywana synchronizacja Opcje zabezpieczeń: Uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany synchronizacja będzie wykonywana tylko wtedy, gdy użytkownik będzie zalogowany Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany - synchronizacja będzie wykonywana niezależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany Wybór typu harmonogramu: Zaplanuj działanie określenie harmonogramu wykonywania synchronizacji. Do wyboru użytkownik ma następujące opcję: jednorazowo, dziennie, tygodniowo Drugą zakładką obligatoryjną do wypełnienia jest zakładka Oddziały. Użytkownik w sekcji Oddziały niepodlegające synchronizacji widzi oddziały, które nie podlegają tworzonemu właśnie harmonogramowi. W celu powiązania oddziału typu Comarch ERP e-sklep z harmonogramem synchronizacji, należy w sekcji Oddziały niepodlegające synchronizacji zaznaczyć oddział i wybrać przycisk [Dodaj]. Wtedy w sekcji Oddziały podlegające synchronizacji pojawi się odpowiedni wpis. Aby usunąć powiązanie harmonogramu z danym oddziałem należy wybrać przycisk [Usuń]. Istnieje możliwość zdefiniowania jednego harmonogramu jednocześnie dla kilku oddziałów. W celu ustawienia takiej synchronizacji należy zdefiniowane oddziały z sekcji Oddziały niepodlegające synchronizacji przypisać do sekcji Oddziały podlegające synchronizacji 33

34 Rys. 31 Okno przypisywania oddziałów do harmonogramu Po zakończonej synchronizacji zaimportowane zamówienia będą widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu listy zamówień sprzedaży. Dodatkowo, w polu Numer Obcy będzie widniał numer zamówienia nadany w Comarch ERP e-sklep Wielosklepowość Comarch ERP Altum umożliwia obsługę wielu e-sklepów na jednej bazie danych. Dla każdego e-sklepu należy dodać centrum struktury typu Comarch ERP e-sklep zgodnie z punktem 2.2 Tworzenie centrum Comarch ERP e- Sklep. Podczas generowania klucza wymiany należy wskazać centrum typu Comarch ERP e-sklep, dla którego będzie on generowany: Rys. 32 Formularz generowania klucza wymiany. Podczas synchronizacji należy wskazać centrum typu Comarch ERP e-sklep, dla którego będzie ona wykonywana: 34

35 Rys. 33 Formularz synchronizacji z Comarch ERP e-sklep Odbiór zamówień z Comarch ERP e-sklep Wszystkie zamówienia zarejestrowane w Comarch ERP e-sklep trafiają do bazy Comarch ERP Altum na listę dokumentów ZS. W systemie dostają kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów ZS. Rys. 34 Zamówienie zaimportowane z Comrach ERP e-sklep UWAGA: W wersji demonstracyjnej Comarch ERP e-sklep nie jest możliwy odbiór zamówień i ich zapis do bazy Comarch ERP Altum. Data zamówienia wysyłana jest z Comarch ERP e-sklep i jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez Użytkownika. Data realizacji ustawiana jest zawsze jako data bieżąca. Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez Użytkownika Comarch ERP e-sklep w danych kontaktowych. Klient jednorazowy Jeśli klient Comarch ERP e-sklep nie posiada swojego konta, czyli nie zarejestrował się na stronie Comarch ERP e-sklep, wówczas traktowany jest jako Użytkownik jednorazowy Dane kontrahenta trafiają na dokument ZS, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Altum. 35

36 Klient zarejestrowany Jeśli klient Comarch ERP e-sklep posiada swój profil (konto) w Comarch ERP e-sklep wówczas przy najbliższej synchronizacji z Comarch ERP Altum jego dane są importowane i zakładana jest karta kontrahenta. Karty kontrahentów otrzymują określony Kod, składający się z członu EShop i kolejnego numeru np. EShop153. Dane na kartę kontrahenta pobierane są z danych wprowadzonych przez Użytkownika sklepu przy rejestracji. Forma płatności Forma płatności jest importowana z Comarch ERP e-sklep i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną w Comarch ERP Altum. Elementy zamówienia Na zamówienia trafiają towary przesłane z zamówienia złożonego w Comarch ERP e-sklep wraz z cenami. Ceny zapisywane są zgodnie z przesłanymi z Comarch ERP e-sklep bez względu na zmiany cennika. Koszty transportu/wysyłki Na zamówienie przenoszone są również koszty związane z dostarczeniem towaru do klienta. Aby dane te poprawnie trafiły na dokument ZS należy założyć kartę towarową typu: usługa z zerową ceną (cena zostaje przypisana automatycznie w zależności od wybranej formy wysyłki), a następnie wybrać tę pozycję w konfiguracji oddziału dla Kosztu przesyłki. Zgodnie z ustawieniem w konfiguracji do ZS zostanie dodany artykuł o typie usługa, a jego wartość zostanie przesłana z Comarch ERP e-sklep. UWAGA: Jeśli wartość usługi na zamówieniu w Comarch ERP e-sklep wynosi 0, nie będzie ona widniała na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Altum. Opis transakcji Klient składający zamówienie w Comarch ERP e-sklep może umieścić na nim dowolne uwagi, które następnie trafiają do pola Opis na dokumencie ZS Potwierdzanie zamówienia Zamówienie zaimportowane z Comarch ERP e-sklep trafia do bufora, wcześniej jednak musi ono być potwierdzone przez klienta i mieć status Oczekuje na potwierdzenie sklepu. Jeśli zamówienie będzie miało status Oczekuje na potwierdzenie Klienta, nie zostanie zaimportowane z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP Altum. Po jego weryfikacji, zamówienie można zatwierdzić, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Przy najbliższej synchronizacji informacja o potwierdzeniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch ERP e-sklep. Wtedy zamówienie uzyska status Potwierdzone. 36

37 Rys. 35 Formularz zamówienia sprzedaży oczekującego na potwierdzenie sklepu. Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Jeśli dokument zamówienia ma status Niezatwierdzony, to w Comarch ERP e-sklep przy najbliższej synchronizacji zmieni status na Zatwierdzone. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do Comarch ERP e-sklep zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na Zrealizowane. UWAGA: Jeśli z jakichkolwiek przyczyn z realizacji zamówienia trzeba się wycofać, wówczas nie wystarczy usunięcie faktury czy dokumentu WZ, status w sklepie pozostanie jako zrealizowany. Jeśli zamówienie nie będzie realizowane, wówczas należy anulować dokument ZS. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch ERP e-sklep Faktura do zamówienia Do Comarch ERP e-sklep można wysłać wydruk faktury w postaci PDF, powiązanej z zamówieniem wystawionym w tym sklepie. Jeśli do zamówienia wystawionego w Comarch ERP e-sklep i zsynchronizowanego do Comarch ERP Altum wystawiona jest faktura (lub kilka faktur), to przez dodanie załącznika w postaci PDF do tej faktury i zaznaczenia go jako dostępnego w Comarch ERP e-sklep można zsynchronizować go do Comarch ERP e-sklep. 37

38 Rys. 36 Faktura sprzedaży, zakładka: Załączniki Współpraca z wszystko.pl Comarch ERP Altum może współpracować z wszystko.pl poprzez integrację z Comarch ERP e-sklep. UWAGA: Jeśli w Strukturze firmy zostało dodane centrum struktury typu wszystko.pl, nie będzie można dodać centrum struktury typu Comarch ERP e-sklep. Na centrum typu Comarch ERP e-sklep na zakładce Synchronizacja udostępnione są opcje związane z konfiguracją współpracy z wszystko.pl: Współpraca z wszystko.pl parametr można zaznaczyć na istniejącym centrum tylko wtedy, gdy nie istnieje żadne centrum typu wszystko.pl; o parametr jest zaznaczony - oznacza to, że centrum Comarch ERP e-sklep współpracuje z wszystko.pl i opcje znajdujące się w tym obszarze są aktywne. Wówczas nie można zapisać o centrum, dopóki wszystkie pola dla wszystko.pl nie zostaną wypełnione (Adres serwera, ID), parametr jest odznaczony - oznacza to, że centrum Comarch ERP e-sklep nie współpracuje z wszystko.pl i opcje dotyczące wszystko.pl są wyszarzone (Adres serwera, ID), Adres serwera adres serwera na którym uruchomiony jest webservice do połączenia z wszystko.pl ID identyfikator użytkownika we wszystko.pl 38

39 Rys. 37 Edycja struktury, zakładka Synchronizacja, włączony parametr Współpracuj z wszystko.pl Synchronizacja danych do Comarch ERP e-sklep Do wszystko.pl nie mogą zostać wysłane artykuły bez wypełnionej kategorii, dlatego podczas synchronizacji do Comarch ERP e-sklep, który współpracuje z wszystko.pl system sprawdza, czy dany artykuł ma wypełnioną kategorię wszystko.pl. Jeśli kategoria nie zostanie wypełniona, synchronizacja takiego artykułu jest blokowana, a w logu wyświetlana jest informacja: Wysłanie artykułu nie powiodło się. Brak wymaganej kategorii. Jeśli dla artykułu zostaną przypisane atrybuty z wszystko.pl, to podczas synchronizacji do Comarch ERP e-sklep, który współpracuje z wszystko.pl system sprawdza przy tworzeniu pliku, czy dla tego artykułu zostały wypełnione wszystkie wartości dla tych atrybutów. Jeśli nie, taki artykuł nie może zostać wysłany, a w logu wyświetlana jest informacja: Wysłanie artykułu nie powiodło się. Wartość atrybutu nie została wypełniona. 39

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu Obszar: Współpraca z Comarch e-sklep

Dokumentacja użytkownika systemu Obszar: Współpraca z Comarch e-sklep Dokumentacja użytkownika systemu Obszar: Współpraca z Comarch e-sklep.5 Copyright 2016 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO WSZYSTKO.PL.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z WSZYSTKO.PL...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP XT i Comarch e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP XT i Comarch e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP XT i Comarch e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE COMARCH E-SKLEP...4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU...6 3.1.1 GRUPY...6 3.1.2 USTAWIENIA NA KARCIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 7.7 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24

Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24 Instrukcja konfiguracji Comarch CDN XL z imall24 Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian Rozdział, w którym dokonano zmian Opis zmian Informacja: Ostatnio wprowadzone zmiany wyświetlone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24 Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO IMALL24.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z IMALL24... 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POUFNE. Obsługa finansów. Wersja 1.0

INFORMACJE POUFNE. Obsługa finansów. Wersja 1.0 Wersja 1.0 Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o Lublin 2014 SPIS TREŚCI 1.1 Zatwierdzanie pozycji finansowych... 3 1.1.1 Zatwierdzanie pozycji finansowych dotyczących akademików... 3 1.1.2 Masowe zatwierdzanie

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Porównywarki cen Liquid Wersja 2016.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS OBSZARU... 4 2.1 TOWARY... 5 2.2 RELACJE... 5 2.3 EDYTUJ... 6 2.3.1 KONFIGURACJA... 6 2.3.2 KATEGORIE...

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5 Biuletyn techniczny Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl Wersja: 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo